04 September 2010

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမဲဆႏၵနယ္ အားလံုး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆုိပါလားနအဖအာဏာပိုင္မ်ားပါတီလုိ႔သာ ေျပာျပီေရြးေကာက္ပြဲဝင္လုိက္ပါေတာ႔

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအလုပ္ကုိ သီးျခားလုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဟု ၄င္းပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၃၀ရက္တြင္ ေျပာသည္။ “ပါတီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္းကေန အေမြခံအေျချပဳၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲပါတီျဖစ္တယ္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့အေနအထားမ်ိဳး တမင္လုိက္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမလုပ္ပါဘူး။ လူထုအက်ိဳးရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္မယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပးရင္းနဲ႔ လူထုက သူတုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးေနတာသိၿပီးေတာ့ နားလည္ၿပီးကိုယ့္ဘက္ပါလာမယ္။ ဒီလိုပဲေဆာင္ရြက္ပါမယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ အဆိုပါ ပါတီသည္ ပါတီအျဖစ္ အသြင္မေျပာင္းမီ အသင္းအျဖစ္ တည္ရွိစဥ္က အသင္း၀င္အင္အား ၂၆ သန္းေက်ာ္ရွိရာ ၄င္းတုိ႔ထဲမွ နည္းလမ္းဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမွ ပါတီ၀င္ျဖစ္ခ်င္သူမ်ားမွာ ၀န္ထန္းအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္၍ ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လွ်င္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၀င္ေနဆဲျဖစ္၍ ပါတီ၀င္အင္အား ၁၆သန္းထိျဖစ္လာရန္ မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ ၃ရပ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ေနရာလပ္မရွိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ ကိုယ့္စရိတ္ကုိယ္စိုက္ထုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိမူ ပါတီမွ စိုက္ထုတ္ေပးေၾကာင္း Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိက စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူထား

ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အၿပီးအျပတ္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံး အေဆာက္အအုံမ်ား အမ်ားဆုံးပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသျဖင့္ က်န္ေနခဲ့သည့္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေခတၱလႊဲေျပာင္းရယူထားၿပီး ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က ပုဂၢလိကမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံပုိင္ အေဆာက္အဦမ်ားကုိ အၿပီးအျပတ္၀ယ္ယူခဲ့မႈမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားထက္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ခန္႔မွ စတင္၍ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေပၚရိွ ကမ္းနားလမ္း ေျခာက္ထပ္႐ုံး အေဆာက္အဦ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ရိွ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ အေဆာက္အဦ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚရိွ ျပည္သူ႔ကုန္တုိက္ အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္မွ အျပီးအျပတ္ ၀ယ္ယူထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွ၌ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ တန္ ၃၅၀ က် ဆန္စက္၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကုိလည္း ၀ယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထူးဒေရးဒင္း၊ ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုမၸဏီ၊ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီတုိ႔က ကန္သာယာေဆး႐ုံ၊ အခ်ဳိရည္စက္႐ုံ၊ ျမန္မာအသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အေဆာက္အဦအနီးရိွ MRTV 3 complex တုိ႔ကုိ အျပီးအျပတ္ ၀ယ္ယူထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အင္းလ်ားလမ္း၊ သံလြင္လမ္း၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ အလုံလမ္းေပၚရိွ လုံးခ်င္း အေဆာက္အအုံမ်ားလည္း ပါရိွေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၇၀၀) ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရ၊ အခ်ိဳ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲ

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမ ို ့တြင္ ျပီးခဲ့သည့္ ညက တည္းက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္
ေနခဲ့ေသာ္လည္းထိုင္းရဲႏွင့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးတို ့က၊ယေန ႔တေနကုန္ ပိုက္စိုက္ တိုက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ေရြ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၇၀၀ ခန္ ့ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရွိရသည္။


ဘန္ေကာက္မွ ထိုင္း၇ဲႏွင့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ့တို ့လာေရာက္ဖမ္းဆီးမည္ကိုၾကားသိရသျဖင့္ ထိုင္းလုပ္ငနး္
ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ဖြက္ထားေပးခဲ့သည္။ေထာင္ခ်ီရွိသည့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိအလုပ္သမားအေရးေဆာင္
ရြက္သူမ်ားက ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားျပင္ဆင္ျပီးေရွာင္တိမ္းေနေစခဲ့သည္။

ရခိုင္အလုပ္သမားလွဳပ္ရွားမႈအဖြဲ ့ကတာ၀န္ခံ ကိုထက္ေခါင္က“ညဥ့္ကက်ေနာ္တို ့ရံုးမွာ အလုပ္သမား ငါးဆယ္
ေက်ာ္တယ္လာ အိပ္ၾကတာ၊ ဒီေန ့ေန ့လည္ပိုင္းမွာေတာ့အျခား လံုျခံဳတဲ့ ေနရာေတြ ကိုပို ့ေပးထားတယ္။ ဒီေန ့
မဲေဆာက္ျမင္ကြင္းပိုေျပာရရင္ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ႔လုိပဲ၊အလုပ္သမား ေတြခမ်ာ ဟိုဘက္ ေျပးလည္း မလံုျခံဳ
ဒီဘက္ျပန္ေျပးလည္းမလံုျခံဳ၊ဟိုေျပးဒီေျပးဗ်ာ၊က်ေနာ္တုိ ့လည္းတစ္ေနကုန္ပဲ၊လိုက္ျပီးေတာ့အလုပ္သမားေတြ
ကိုကူညီေနတာ၊ခုထိ ေျပးၾကတုန္းပဲဟု ” သတင္းေရးသားခ်ိန္ညေန၆နာရီေက်ာ္တြင္ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို ့အထိတ္တလန္ ့ျဖစ္ေလာက္ ေအာင္လိုက္လံ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘီေဆ့၏
နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေရး ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းေၾကာင္း JACBA
ဥကၠဌ ဦးမိုးၾကိဳးကဆိုသည္။

“ထိုင္းေတြက ကိုယ္လက္ကို ကုိယ္ရိုက္ခ်ဳိးတာပဲဗ်။နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေရာ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက
ေရာ ျမန္မာအလုပ္အလုပ္သမားေတြဟာေစ်းေပါတယ္၊ အလုပ္ေကာင္းတယ္၊ အၾကမ္းခံတယ္၊ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့
အလုပ္ေတြမွာလည္းလုပ္ရဲတယ္ဆိုျပီးေျပာၾကတယ္။အဓိကေျပာခ်င္တာက အလုပ္သမားေတြကို ဘတ္မရွိလုိ ့ ဖမ္းရင္၊ဘတ္လုပ္မေပးတဲ့သူေဌးကိုလည္းဖမ္းေလ၊အလုပ္ သမားေတြကို ရွာျပီး ဖမ္းသလို၊ အလုပ္ရွင္ ကိုလည္း ရွာဖမ္းေလ၊ဒါမွတရားမွ်တမမႈရွိေတာ့မွာေပါ့” ဟုဖြင့္ဆိုသည္။


ယခ ုအၾကိမ္ အတြင္း ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိုဳ႕တို႕ကသူတို႔ အလုပ္ သမားမ်ားအား၊ ဆန္မ်ား၊ ၾကက္ဥမ်ား၊ မာမား
ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုတ္မ်ား လာေရာက္ေပးေဆာင္သည္ ဟုသိရွိရသည္။ မဲေဆာက္ အေျခစိုက္ ကူညီေ၇းအဖြဲ႔ တို႕ကျမန္မာနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ကိုျမတ္မင္းတို႕ကူညီေပးထားသည့္ေနရာဖက္သို ့မည္သူမွ် မေရာက္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာသည္။


“က်ေနာ္တိုအနီးအနားက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀င္း ထဲမွာလူ ၁၆၀၀ ေလာက္ ရွိမယ္ ထင္တယ္၊ဒီတခါ ထိုင္းလုပ္ငန္း ရွင္ေတြေကာင္းတယ္လုိ့ေျပာလို႔၇တယ္။က်ေနာ့္အထင္ေျပာရရင္၊ျမန္မာျပည္မွာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆႏၵရွင္ ေတြလုိလိုဖမ္းပို႕သလား၊ယာယီပတ္စပိုမလုပ္လုိ့ၾကလို့ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ၾက သလဲဆိုတဲ့ အေန အထားမွန္ကိုသိေအာင္မၾကိဳးစားၾကပဲ၊မလုပ္ေကာင္းရလားဆိုျပီးဖမ္းတာနည္းမွန္လမ္းမွန္ မဟုတ္ဘူးေလ၊အေျဖ မွန္မဟုတ္ဘူး။ ဒီဘက္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ဗမာေတြအထဲ ျမန္မာျပည္မွာ မွတ္ပံုတင္ မလုပ္ဖူးတဲ့ လူေတြအမ်ားၾကီးပဲ” ဟုေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

စက္ရံု အလုပ္ရံုေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္ခန္႕ရွိျပီး၊မဲေဆာက္နယ္ေျမအတြင္းျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္းသိန္းခ်ီရွိေၾကာင္း
အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကေျပာသည္။ အခ်ိဳ ့ကမူ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕အထိ လူဖမ္းပြဲၾကီး ရွိေနမည္ ဟု ေျပာၾကသည္။


ယမန္ေန ့က ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕နယ္၊အလုပ္အလုပ္သမားၾကီးၾကပ္ေ၇းရံုးမွ နဖ၀ဒီဖိနန္ ဆိုသူႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္အမွတ္ ၃၃တို ့ပူးေပါင္း၍ ဆီဖုန္းရပ္ကြက္ အာစေထာ္လမ္းရွိ လုပ္ငန္းခြင့္ကို၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီလိုက္သည္။


ယမန္ေန ့ေန ့လည္ပိုင္းက စစ္သား အင္အား ၅၀ ေက်ာ္ခန္ ့ျဖင့္စီးနင္း ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးရာ ျမန္မာအလုပ္သမား၂၀၀ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ထိုအထဲတြင္ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္စာရြက္စာတမ္းမရွိ သည့္အလုပ္သမား ၃၀ ေက်ာ္ကိုမူနယ္စပ္သို႕ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒလီနယူးသတင္းစာ တြင္ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း သန္းခ်ီရွိသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ တရား၀င္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခြင့္မရွိသူမ်ား သျဖင့္၊ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ဖမ္းဆီးျပန္ပို့ျခင္း၊ေငြညွစ္ျခင္းကိုေန့စဥ္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ဖမ္းလိုက္၊ေျပးလိုက္၊ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းျပန္လာလိုက္သံသရာမွာ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာမည္မသိနိုင္ေသးေၾကာင္း မဲေဆာက္မွ အလုပ္ သမားအေရး လုပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။


သတင္း.-ကိုေက်ာ္ေသာင္း (ဘန္ေကာက္)

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးပါတီ ေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျပီး ေထာင္ ၃ ႏွစ္စီခ်

စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊ အထက္ပိုင္း ဟုမၼလင္းျမိဳ႔နယ္မွာ တစညပါတီက ေဒသဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး ကို ဖမ္းဆီးျပီးတရားစစ္ေဆးတာ မရွိပဲ ခႏၱီး အက်ဥ္းေထာင္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

ျပီးခဲ႔တဲ႔လ ၁၈ ရက္ေန႔က ဟုမၼလင္းျမိဳ႔နယ္ တစညပါတီ ဥကၠဌ ဦးသက္ခိုင္နဲ႔ ဦးကာသိန္း ၊ ဦးနီေဖာင္ ၊ ဦးစီေပါ့ ၊ ဦးယာေပါ့ တို႔ကို ဟုမၼလင္းျမိဳ႔နယ္ ေနာင္ပင္႐ြာမွာ ဟုမၼလင္းျမိဳ႔နယ္ အေျခစိုက္ ခလရ ၂၂၂ က ဗိုလ္ေဇာ္ေဇာ္ ဦးေဆာင္တဲ႔ စစ္ေၾကာင္းကေန ဖမ္းဆီးခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

သူတို႔အားလံုဟာ နာဂေတာင္တန္း စည္း႐ံုးေရး တာဝန္ယူထားရသူေတြျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲနဲ႔ ခႏၱီးျမိဳ႔နယ္ အတြင္းက နာဂ တိုင္းရင္းသားေတြကို စည္း႐ံုးေနတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဆက္လက္ႊပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက နာဂေတာင္တန္းမွာ တစည အေနနဲ႔ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ တားဆီးထားတယ္လို႔ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ေနထိုင္ျပီး နာဂ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ ကိုမိုးၾကည္က RFA ကို ေျပာပါတယ္ ။

“တစညပါတီက ပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးေတြကို စည္း႐ံုးေရး မဆင္းဖို႔ အခု တစည ဥကၠဌ ဦးသက္ခိုင္ ကို ဖမ္းထားတယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ စည္း႐ံုးေရး မဝင္ဖို႔ ျမိဳ႔နယ္တိုင္းကို တားထားတယ္ ။ အဓိကကေတာ့ ေလရွီး၊ လဟယ္ ၊ နန္းယြန္း အကုန္လံုး အဲဒီျမိဳ႔နယ္ေတြအထဲမွာ ခဏ စည္း႐ံုးေရး ရပ္ဆိုင္းပါဆိုတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳး အေၾကာင္းၾကားထားတာ။”

လာမဲ႔ စစ္အစိုးရျပဳလုပ္မဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို နာဂေတာင္တန္းမွာ တစည ပါတီ နဲ႔ ၾကံခိုင္ေရးပါတီ နွစ္ပါတီတည္းပဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအေနအထားအရ တစည ပါတီ က အသာစီးရတဲ့ပံု ရွိတယ္လို႔ ကိုမိုးၾကည္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာလည္း တစည ပါတီက နာဂေတာင္တန္း နန္းယြန္းျမိဳ႔မွာ အနုိင္ရရွိခဲ႔ပါတယ္ ။
အဲဒီျပီးခဲ႔တဲ႔ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာပဲ ေဒသခံ နာဂေတာင္တန္း တိုးတက္ေရးပါတီက ေလရွီး ၊ လဟယ္ စတဲ႔ျမိဳ႔ ၂ ျမိဳ႔မွာအနုိင္ရရွိခဲ႔ေပမဲ႔ အခုအခါမွာေတာ့ လာမဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမွဳမရွိ နုိင္တဲ႔အတြက္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္တာ ျပန္မလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..RFA

ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕တြင္ အရုဏ္ဦးမွာ ဖူးသည့္ၾကာ ရုပ္ရွင္္ကားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္။


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကစစ္အစိုးရ၏ သမိုင္းေၾကာင္း အမွန္မ်ားကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားရန္ ႀကိဳးပမ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္သည့္ အရုဏ္ဦးမွာ ဖူးသည့္ၾကာ ဇာတ္ကားႏွင့္ ၎ဇာတ္ကားတြင္ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား၊ ပံ့ပိုးကူညီၾကသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ် ေသာ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။

ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္။

အခ်ိန္ ။ ။ ညေန(၅:၃၀)နာရီမွ (၆:၃၀)နာရီအထိ
ေန႔ရက္ ။ ။ စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ (စေနေန႔)
ေနရာ ။ ။ South San Francisco Unified School District
398, B Street, South San Francisco, CA 94080

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ကိုစိန္ထြန္း (၆၅၀ ၃၈၇ ၆၈၉၄)၊ ကိုမိုးေက်ာ္ (၆၅၀ ၈၃၄ ၀၁၈၄)၊
ကိုေနလင္း (၄၁၅ ၃၆၈ ၃၉၁၄)
Statement of the LA Organizers for Burma Los Angeles

ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုမုိးေက်ာ္သူ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

မေၾကာက္တရားနဲ မဲမေပးၾကဖို႔ ဦး၀င္းတင္ ျပည္သူကိုထပ္မံတိုက္တြန္းေျပာဆုိ၂.၉.၂၀၁၀ရက္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ပဲခူးေရးေဘး ဒုကၡသယ္မ်ားအားသြားေရာက္ဆန္လွဴ


ဓာတ္ပုံ ေပးပို႔ ေပးေသာ သူငယ္ခ်င္း ကိုလူေခ်ာ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

03 September 2010

နာေရးကူညီမွဳအသင္း(ရန္ကုန္) နွင္႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ လူမွဳေရးေထာက္ပံ႔မွဳေတြကိုယ္တုိင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ကိုေက်ာ္သူရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္...


(၃. ၉. ၂၀၁၀) ရက္ေန ့တြင္ လြတ္လပ္သည္အာရွအသံ (RFA) သတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင္႔ခဲ႔ေသာ သတင္း တစ္ခု အားကို ေက်ာ္သူ မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း တင္ျပ ခဲ႔ပါသည္.။

အႏုပညာသည္ ေလးဦး ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ညီေဂ်ာ္ ၊ အမ်ိဳးသမီးသရုပ္ေဆာင္မ်ားသန္းသန္းစုိး၊ ဆုရႊန္းလဲ၊႔ ဂြမ္းပုံၾကီး ၊အား ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူး ခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ လိုက္သည္ ဟု ကိုေက်ာ္သူ မွ ေျပာၾကား သည္ဆို သည္မွာ မွားယြင္း ေနပါသည္။


အမွန္မွာ...နာေရးကူညီမွဳအသင္း(ရန္ကုန္)အား သြားေရာက္ လုပ္အားေပး သင္တန္းေပးၿခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္
ခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါသည္.ခင္ဗ်ာ...။


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ား လူမွဳေရး လုပ္လိုပါက ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးမွ သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္ ရပါမွလုပ္ ရမည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ( ရုပ္ရွင္သည္ ျပည္သူ ့အတြက္....တဲ့ဗ်ာ။)

ေလးစားစြာျဖင္႔

ေက်ာ္သူ


..........................................................................................................................................................

လြတ္လပ္သည္အာရွအသံ (RFA) ထုတ္လႊင္ ခဲ႔ေသာသတင္း

႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္ ၄ ဦးကို အနုပညာလုပ္ငန္းပိတ္ပင္


2010-09-02

လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အကယ္ဒမီဆုရွင္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္းမွာ သြားေရာက္ အကူအညီ ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္ ၄ ဦးကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုးက ႐ုပ္ရွင္ အနုပညာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အပိတ္ခံရတဲ့ အနုပညာရွင္ ၄ ဦးကေတာ့ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ညီေဂ်ာ္၊ အမ်ိဳးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္ သန္းသန္းစုိး၊ ဂြမ္းပံုနဲ႔ ဆုရႊန္းလဲ့တို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ အနုပညာ အသိုင္းအဝိုင္းက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တားျမစ္ပိတ္ပင္တဲ့ အခ်ိ္န္ကာလ အတိအက် မသိရေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

အခမဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ရန္ကုန္ နာေရးကူညီမွဳအသင္းက ဦးေက်ာ္သူကေတာ့ အခုလို လူမွဳေရးလုပ္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ ပိတ္တာဟာ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ့ လူမွဳေရးစိတ္ဓာတ္ကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္သလို လက္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံက အနုပညာရွင္ေတြရဲ့ ဘဝဟာ အစိုးရအၾကိဳက္လုိက္နုိုိင္မွ လုပ္ကိုင္စားလို႔ ရမဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...RFA

ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒု-ဥကၠ႒အပါအ၀င္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ ေလးဦး ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ ေလးဦးတုိ႔သည္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အမတ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔မွ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္မွ စတင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသူမ်ားမွာ ဥကၠ႒ ဦးတင္ခ၊ ဒု-ဥကၠ႒(၁) ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး၊ ဗဟိုအမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ၿငိမ္း၊ ဦးလွထြန္းတုိ႔ ေလးဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမွာ အဖြဲ႔၀င္ေတြက ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမယ္လို႔ ပါထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔က ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းတဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဥကၠ႒နဲ႔ ဒု-ဥကၠ႒အပါအ၀င္ အဖြ႔ဲ၀င္ေလးဦးအေနနဲ႔ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ေလးစားလို႔ သူတုိ႔ဆႏၵနဲ႔ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ကလဲ သူတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵကုိ လက္ခံတဲ့အတြက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႔အေနနဲ႔က ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးကုိကုိ (ကုိကုိ-စက္မႈတကၠသိုလ္)က ေျပာသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဦးတင္ခသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းအတြက္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွလည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ လည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္ၿငိမ္းသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းအတြက္ မေကြးတုိင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွလည္းေကာင္း၊ ဦးလွထြန္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွလည္းေကာင္း အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ အသီးသီး၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္ဦးစီးဌာနမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္သည့္ႏႈန္းထား သံုးဆနီးပါးျမင့္တက္ေကာက္ခံ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေကာက္ခံေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ပံုစံ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ သံုးဆနီးပါးျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္သည့္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ အခြန္စည္းၾကပ္သူမ်ားက ယခင္ကထက္ ေသခ်ာစြာေမးျမန္း၍ စည္းၾကပ္လာခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားသည္။ “အရင္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေသခ်ာေမးတာမရွိဘူး။ အခုေသခ်ာေမးၿပီး စည္းၾကပ္တဲ့အခါ အေျခအေန ကြာသြားတာေၾကာင့္ အရင္ကထက္ ဝင္ေငြသံုးဆေလာက္ ပိုျပရေတာ့ သံုးဆတိုးေကာက္တယ္ထင္တဲ့ သေဘာပဲ ” ဟု ယင္းကေျပာသည္။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ပံုစံမွာဝင္ေငြမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္၍ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခင္က အခြန္ႏႈန္းထား နည္းရျခင္းမွာ စည္းၾကပ္သည့္ ေနရာတြင္ ေပါ့ဆခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား မ်ားစြာေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အခြန္ကိုစိစစ္မႈ အားနည္းျခင္း မရွိေတာ့၍ တုိးျမႇင့္လာျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ဇူလိုင္လမွ စတင္၍ စည္းၾကပ္သည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ပြား

ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ရက္ ည ၁၀နာရီမွ ည ၁၂နာရီအထိ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိုင္းေလြရြာအနီး နမ့္ဟိုတြဲေခ်ာင္း ေရလွ်ံကာ မိုင္းယန္း- မိုင္းခတ္သြား ကားလမ္းေပၚသို႔ သံုးေပအထိ ေရေက်ာ္ခဲ့ၿပီး မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ ေကာင္းမြန္ ရပ္ကြက္၊ ၀မ္ပိန္းရပ္ကြက္ႏွင့္ မိုင္းေလြရြာတုိ႔မွ လူေနအိမ္ေလးလံုး ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း၊ထို႔အတူ မြန္ျပည္နယ္ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သဲျဖဴေခ်ာင္းေရ တုိက္စားရာမွ ၾသဂုတ္ ၂၈ရက္ ည ၁၀နာရီခန္႔တြင္ ကဇိုင္း-ေညာင္ေထာက္-သဲျဖဴလမ္းေပၚ မုိင္တုိင္အမွတ္ ၇၅ႏွင့္ ၇၆ၾကားရွိ သံေပါက္ေဘလီတံတားတစ္စင္း၏ တုိင္တစ္တုိင္ႏွင့္ ရက္မတစ္ေခ်ာင္း ေမ်ာပါသြားခဲ့ၿပီး ၾကမ္းခင္း တစ္ေပခန္႔ နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ကို၂၀၁၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေနာက္တိုင္းေဆးေရာေႏွာၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ တုိင္းရင္းေဆး၀ါးအမည္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အက်ိဳးအာနိသင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔ သံုးစြဲရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စနစ္တက် စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းေဆး၀န္းမ်ားသည္ တုိင္းရင္းေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ အေနာက္တုိင္းေဆး၀ါး ေရာေႏွာထားသည့္ တုိင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္၍ စစ္မွန္အစြမ္းထက္မႈကို အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သံုးစြဲရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ယင္းတိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားမွာ- Top နားသန္႔ေဆးရည္ - ဆိုင္အမွတ္(၄၆/၄၈)၊ သဇင္ (E) ႐ံု၊ ေျမညီထပ္၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်းခ်ိဳ၊ မႏၲေလး (မွတ္ပံုတင္မရွိ)၊ ဦးသိန္းထြန္း၊ လုပ္သားေဆးနီေက်ာ္- အမွတ္ (၇၁)၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕(သက္တမ္းလြန္)၊ ႏွင္းဆီျဖဴ သြားကုိက္သြားနာခံတြင္းသန္႔ေဆး- အမွတ္ (၇၈၆/ခ)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ (၁၈)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕(မွတ္ပုံတင္မရွိ)၊ ဆရာေဒါင္း ပန္းနာရင္က်ပ္ေသာက္ေဆး- အမွတ္(၃၃)၊ ဇီဇ၀ါလမ္း၊ ေရေက်ာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕(အေနာက္တုိင္းေဆး၀ါးေရာ)၊ ေဆးသုခ ပန္းနာရင္က်ပ္ေပ်ာက္ေဆး- အမွတ္ (၂၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ)၊ ေရႊဂဲ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး- ေရႊပုဇြန္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး အမွတ္(၂၈)၊ (၂၃)လမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိ)၊ ေရာင္နီ၀ါ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး- လိပ္စာမပါ((အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိ)၊ Tiger Head and Pain Killer (Power) အပူက်အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး- လိပ္စာမပါ(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိ)၊ Pain Killer - လိပ္စာမပါ(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိ)၊ ၂ မိနစ္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမႈန္႔- လိပ္စာမပါ(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိ)၊ ေမတၱာမြန္ အေၾကာတက္ေလးဖက္နာေသာက္ေဆး- လိပ္စာမပါ(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိ)၊ ေက်းဇူးရွင္ ပန္းနာရင္က်ပ္ေပ်ာက္ေဆး- ေက်းဇူးရွင္ေဆးတိုက္ ဖုန္း- ၀၁- ၂၂၁၆၀၂(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးေရာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိ) တုိ႔ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ အထက္ပါ စံမညီေဆး၀ါးအား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပင္းထန္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၾကမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕က စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ က်င္းပမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္အဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္မွ စတင္၍ သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရာ၌ ဘာသာတြဲအမွတ္စဥ္ (၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)ႏွင့္ (၈) မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္ သူမ်ားအတြက္ အစိမ္းေရာင္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတြဲ အမွတ္စဥ္ (၂)၊ (၃)ႏွင့္ (၄)မ်ားျဖင့္ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားအတြက္ ပန္းေရာင္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း တင္သြင္းရန္ အေရာင္ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ျပင္ပေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ား၏ စာေမးပြဲဝင္ေၾကးေငြကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ စာေမးပြဲဝင္ေၾကးအတြက္ က်သင့္ေငြသြင္း တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ၏ လက္ဝဲဘက္ထိပ္ပိုင္းတြင္ကပ္၍ မိမိတို႔ အမွန္တကယ္ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္အတြင္း တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခြဲမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စာေမးပြဲဝင္ေၾကးအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ စာေမးပြဲဝင္ေၾကး က်သင့္ေငြသြင္း တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ခ်င္းတြင္ ကပ္၍ စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕႐ုံးသို႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္အတြင္း သတ္မွတ္ရက္အမီ တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ားအတြင္း အခ်ိန္မီေပးပို႔ျခင္း မရွိသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ရရွိၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စာေျဖသူမ်ားတင္သြင္းသည့္ စာေမးပြဲဝင္ခြင္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ဘာသာတြဲမွအပ အျခားဘာသာတြဲသို႔ ေျပာင္းလဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္သျဖင့္ မိမိေျဖဆိုမည့္ ဘာသာတြဲအလိုက္ ပံုစံမ်ား မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားႏွင့္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕ (ဇြဲကပင္ေဆာင္) တြင္ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပဲခူးျမစ္ေရ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္၏ အထက္ ၂ စင္တီမီတာ၌ တည္ရွိေန


ပဲခူးျမစ္ေရသည္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိေနရာမွ ျပန္လည္ က်ဆင္းလာၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္၏ အထက္၌မူ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါသည္။


ပဲခူးျမစ္ေရသည္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ား အရ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ၉၁၂ စင္တီမီတာ သို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ျဖစ္ေသာ ၉၁၀ စင္တီမီတာ၏အထက္ ၂ စင္တီမီတာ ေက်ာ္လြန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။


ျမစ္ေရသည္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီခြဲ အခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ပဲခူး ၿမိဳ႕တြင္ ၉၂၅ စင္တီမီတာသို႔ေရာက္ ရွိခဲ့ၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ၁၅ စင္တီမီတာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းစ ျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။


ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ တိုင္း ထြာခ်က္မ်ားအရ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ၈၅၀ စင္တီမီတာသို႔ စတင္ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ၉၁၀ စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွ စတင္ကာ ပဲခူးျမစ္ေရ ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ ျမစ္ေရအမွတ္ ၉၀၀ စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္၀န္းက်င္ သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႔တြင္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ျမစ္ငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒု႒၀တီျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္ တို႔တြင္သာ ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္းကို eleven. ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္.။

လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း ကြန္ယက္အဖြဲ႔ ND – Burma က အစီရင္ခံစာ တရပ္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားျပီး အတင္းအျကပ္ အခြန္ေကာက္ခံမွဳ ေတြေျကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမွာ အမ်ားစု ေနထိုင္ျကတဲ့ ျပည္သူေတြ စားစရာမရွိဘဲ ဗိုက္ေမွာက္ေနျကရျပီလို႕ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း ကြန္ယက္အဖြဲ႔ ND – Burma က အစီရင္ခံစာ တရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာရဲ့အဓိက ေထာက္ျပခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူေတြကို ပုံစံအမ်ိုဳမ်ိဳးနဲ႕ အခြန္ေကာက္ခံမွဳေတြေျကာင့္ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနျကရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

စနစ္တက်ပုံစံမ်ိဳးနဲ့ မဟုတ္ဘဲ အလွဴခံ အသြင္မ်ိုး၊ ကားလမ္းမွာ ဂိတ္နဲ႕တားျပီး ေငြေကာက္တာမ်ိဳး၊ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစတာနဲ႔ ေျမယာ သိမ္းယူတာမ်ိဳးတြေဟာ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူရဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို အာဏာပိုင္ေတြဆီလႊဲေျပာင္း ေပးေနရတာျဖစ္ျပီး၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္ အဆင့္က အဲဒီလိုလုပ္ုဖို႔အတြက္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားတယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာကဆိုပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အခြန္နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့အစိုးရဌာနတြေရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကိုအဓိက ေဖာ္ျပထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိုးေဖာက္မွဳေတြ အေျကာင္း ဦးတည္ျပီး ေျပာထားတာနဲ့ ပတ္သက္လို႕ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အဓိကပါဝင္သူတဦးျဖစ္တဲ့ မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္းက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမွဳစံနစ္မွာ အဓိကျပႆနာက အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက သိပ္ျကီးေန ျပီးစစ္သားေတြသိပ္မ်ားေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႕ကို ဗဟိုအစိုးရက လုံေလာက္တဲ့ ေထာက္ပံ့မွဳေတြမေပးတဲ့အတြက္ လက္နက္ရွိတဲ့စစ္သားေတြက သာမန္ျပည္သူေတြဆီက ပစၥည္းဥစၥာေတြကို ရယူေနျကပါ တယ္။ အျကမ္းဖက္မွဳေတြ ပါဝင္ေနတဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ေတြေျကာင့္ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြလည္း ျဖစ္ ေပၚေစပါတယ္လို့ အစီရင္ခံစာကိုေရးတဲ့ ေဒါက္တာ အယ္လစ္ဆန္ ဗစ္ကာရီက ေျပာသြားပါတယ္။

ျပည္သူေတြအေနန႔ဲ အာဏာပိုင္ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ ဆိုတာကိုလဲ မသိနိုင္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံကလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ အိမ္တံခါး လာေခါက္ျပီး ေတာင္းေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိုး ျဖစ္ေနတယ္လို႕လဲသူက ဆိုပါတယ္။

ဒါကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕အတြက္ အေျဖတခုက ကုန္က်စားရိတ္ေတြ သိပ္မ်ားျပီး လူေတြကိုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ့အင္အား ကိုေလ်ွာ့ခ်ဖုိ႕ျဖစ္တယ္လို႕ ေဒါက္တာဗစ္ကာရီက ဆိုပါတယ္။

ဆင္းရဲေနတဲ့ျပည္သူတြေကိုအခြန္ ေကာက္ေနတာေတြရပ္လိုက္ျပီး ထိုင္းနဲ႕တရုတ္ကို ေရာင္းေနတဲ့ေငြကိုသုံးမယ္ဆိုရင္ အျေခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါတယ္လို့ ေဒါက္တာအယ္လစ္ဆန္ ဗစ္ကာရီက ေျပာခဲ့ပါတယ္။


သတင္းရင္းျမစ္..ဘီဘီစီ

Press Release - ND-Burma Arbitrary Taxation Report on 1st Sept 2010

Press Release - ND-Burma Arbirtary Taxation Report

ဆုရတာက နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ပါးစပ္အေျပာနဲ ့ ကယ္ဆယ္ေနတာ ကာကြယ္ေနတာက သိန္းစိန္တို႕ ၊တကယ္ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံလို ့ အသက္ဆုံးရွဳံးခဲ့ႀကရတာ ျပည္သူေတြ၊နအဖက ေျပာေတာ့ အမ်ဳိသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မီတီကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြဲ ့စည္းထားခဲ့တာဆိုပါလား။

နာဂစ္မုန္တိုင္းေဘးႀကဳံေတာ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ေနခ်ိန္ ဘယ္ နအဖမွ ဘယ္ အမ်ဳိသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့၀င္ေတြမွ စြန္ ့စြန္ ့စားစား ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ဖို ့ မေျပာနဲ ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းတုိက္ျပီး ေနာက္ေန ့ရက္ေတြမွာေတာင္ လမ္းေပၚမွ မျမင္ခဲ့ရဖူး။ တကယ္တမ္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ခဲ့ႀကရတာ ရဟန္းသံဃာေတြနဲ ့ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္းပါဘဲ။

ရက္အေတာ္ႀကာမွ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီမွဳ ေဒၚလာေငြ ရႏိုင္မွန္း ပြေပါက္ဆိုျပီး ေသသြားႀကတဲ့ ျပည္သူေတြ မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ သူေတာင္းစားေတာင္းသလို ေတာင္းခဲ့ႀကတဲ့ နအဖေတြ လက္ပါးေစေတြ အလွ်ဳိလွ်ဳိ အသီးသီး ေပၚလာခဲ့လိုက္ႀကတာ။ ကုလသမဂၢက လွဴတဲ့ အလွဴပစၥည္းေတြအေပၚမွာေတာင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေတြက လွဴတဲ့ပုံစံ နာမည္ေပၚတင္တပ္တာ မရွက္ႀကေတာ့ဖူး။ နအဖလက္ပါးေစ အဆင့္ဆင့္ကလည္း ကုလသမဂၢနဲ ့ ႏိုင္ငံတကာက နာဂစ္မုန္တိုင္းေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ျပည္သူေတြအတြက္ လွဴတဲ့ပစၥည္းေတြကို ျဖတ္ျပီး ဘုံးလိုက္ႀက ေရာင္းစားလိုက္ႀကတာ လူႀကားလို ့ေတာင္ မေကာင္းဖူး။

နအဖနဲ ့အတူ တိုင္းျပည္ရဲ ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေမာင္ပိုင္စီး ႏိုင္ငံရဲ ့ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလိုသေဘာထားျပီး ေရာင္းစားေနႀကတဲ့ ေတဇတို ့ ေဌးျမင့္တို ့လို သူခိုးႀကီးေတြကို အခုေတာ့ နအဖ သိန္းစိန္က နာဂစ္မုန္တိုင္းအတြက္ ကူညီခဲ့လို ့ ဆုေတြ ေပးသတဲ့ဗ်ာ။

နအဖက အမ်ဳိသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ႀကီးနဲ ့ ရူးေႀကာင္ မူးေႀကာင္ မ်က္ႏွာေျပာင္ သိန္းစိန္ေရ အခု ပဲခူးျမဳိ ့မွာ ေရႀကီးတာ နအဖ အမ်ဳိသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မီတီအေနနဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိုးရာသီဆိုရင္ ႏွစ္စဥ္ ျမစ္ေရေခ်ာင္းေရေတြလွ်ံျပီး ျမစ္ေရေခ်ာင္းေရႀကီးႀကတာ သိသိႀကီးနဲ ့ ေခ်ာင္းကမ္းပါးေတြ ျမစ္ကမ္းပါးေတြ ဘယ္တုန္းကမ်ား ျပဳျပင္ေပးတာ ေရတိုက္စားမွဳဒဏ္ ေရႀကီးမွဳဒဏ္ကာကြယ္ေပးတာ ေရလြဲေတြ ေဖာက္လုပ္ေပးတာမ်ား ရွိပါသလည္း။ေနာက္ဆုံးႀကေတာ့ ပါးစပ္အေျပာနဲ ့ ကယ္ဆယ္ေနတာ ကာကြယ္ေနတာက သိန္းစိန္တို ့၊ တကယ္ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံလို ့ အသက္ဆုံးရွဳံးခဲ့ႀကရတာ ရင္ဆိုင္ေနႀကရတာက ျပည္သူေတြ၊ ႀကားထဲက မ်က္ႏွာရ ဆုရတာက နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္တာမို ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ သဘ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ေတြ ့ႀကဳံရမွာ ရင္ေလးလြန္းလို ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေ၀းႀကပါေစလို ့ ဆုေတာင္းေနရပါေတာ့တယ္။

႔ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

02 September 2010

ဗုိလ္ေမာင္ေအး၊ ဗုိလ္ေဌးဦး နဲ႔ အသစ္ ကေလးမ်ား....ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးက ယခင္ ရာထူးမ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ ရိွေနသည္လုိ႔ ေျပာလုိက္တာကေတာ့ ဒီကေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ လူစာရင္းစာ - အဲ - သတင္းစာ ေၾကာ္ျငာမွာပါ။ ဟုတ္က့ဲ - စာမ်က္ႏွာ ၁မွာ မ်က္ႏွာဖုံးမွာပါ။ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ ဘာညာကိြကြ ေၾကာ္ျငာမွာေပါ့။

ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ရက္ပုိင္းအတြင္း သတင္းေတြက တက္လာတယ္ မဟုတ္လား၊ ေမာင္ေအးႀကီး ဘာျဖစ္သြားၿပီ ညာျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ ဆုိၾကတယ္ေလ၊ သူ႔ကုိပဲ ေပါတာႀကီးသန္းေရႊက နားရင္းရုိက္လုိက္သလုိ၊ အရက္နာက်လုိ႔ ေမာနင္းပက္ ေမာ့ရတာေတြက ေန႔စဥ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လူျမင္ကြင္း မထြက္ႏုိင္သလုိ - လုိလုိ သတင္းေတြခ်ည္း ဖတ္ေနရရာကေန အခုလုိ မ်က္ႏွာဖုံးမွာ အေယာင္ျပ ပါလာတာကုိ ျမင္လုိက္ရတာပါပဲ။
အပုိအလုပ္ေတြ

“ခင္ဗ်ားတုိ႔မဲေတြ အကုန္လုံး က်ဳပ္တုိ႔ရမွာေနာ္” လုိ႔ ေျပာေနသလား...

လယ္ဆည္ ၀န္ႀကီး ဦးေဌးဦးက လူထုၾကားထဲ ၀င္ၿပီဗ်။ ဒီကေန႔ ေၾကးမုံမွာ ဒီေက်းဇူးရွင္ကုိ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ မဲဆြယ္တယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္ခံရေတာ့မွာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဆြယ္ဖုိ႔ လုိေသးသလားဗ်ာ။ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးရင္ သူတုိ႔ပဲ လႊတ္ေတာ္တက္ၾကမယ္ မဟုတ္လား။ ေအးရာေအးေၾကာင္း ေနစမ္းပါ ေက်းဇူးရွင္ရယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းမွဴးသစ္
တုိင္းမွဴးသစ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းသန္းကုိ သတင္းစာမွာ ဒုအႀကိမ္ ပဲြထုတ္ျပန္ပါၿပီ။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္တ့ဲ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေက်ာင္းဂုဏ္ျပဳပဲြ သြားတက္တ့ဲအေၾကာင္း ေရးထားတ့ဲ သတင္းမွာပါ။

တုိင္းမွဴးရဲ႕ အလုပ္ဆုိတာ အခမ္းအနားေတြ လုိက္တက္ရတာမွန္း သိၾကရေအာင္ သတင္းထည့္တာလား၊ တိုင္းမွဴး အသစ္ကေလးကုိ စာဖတ္သူေရွ႕ ခ်ျပခ်င္တာလား၊ စစ္ဗိုလ္ေတြ အကုန္လုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေလွ်ာက္ေျပာခ်င္တာလား တခုခုေတာ့ တခုခုပဲ။

အမည္ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္

ဒီသတင္းကေတာ့ တပ္မမွဴးရဲ႕ သတင္းပါပဲ။ သူ႔ပုံက ဒီသတင္းမွာ ၂ ပုံေတာင္ ပါသဗ်။ ပဲြက သူ႔ပဲြျဖစ္တယ္၊ ပဲြမွာ သူ ဘာလုပ္တယ္ စသျဖင့္ေရးထားတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႔နာမည္ေတာ့ မထည့္ထားဘူး။ ဒါလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ သတင္းစာ စတုိင္ပဲ ထင္ပါရဲ႕။ SPDC journalism ျမန္မာလုိ ေျပာရရင္ နအဖစာနယ္ဇင္းအေရးအသားေပါ့ဗ်ာ။

ဒီလူႀကီးက ေမာ္ဒယ္ဂဲ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း နာမည္ဘယ္လုိ ဆုိတာေတာ့ အသိခ်င္သား။ အဲဒီေဒသက တပ္ရင္းမွဴး ၁၀ ေယာက္ေလာက္ကုိ ဆဲြစိထားတယ္ ဆုိသကုိးဗ်။ ကဲ - ဒီတေခါက္ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။

ယခု မုိးမခ သတင္းအား ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုေမာင္ရစ္ ( မုိးမခ ) အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ေခတ္လြန္ကဲသည့္ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စားျခင္းမ်ားသည္ဆိုက္ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ပစ္မွတ္အလြယ္တကူထားရာသားေကာင္သဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ အင္တာနက္ဆိုင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္လက္အပန္းေျဖရာ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ လံုျခံဳေရးအရ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ စီစီတီဗီ ကင္မရာမ်ားကို အလဲြသံုးကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိပါးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ လူငယ္ထုႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့သူမ်ား၏ ျပန္လည္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူထုအမ်ားစု၏ စိတ္လက္အပန္းေျဖရာ ပန္းျခံ၊ ဆိုက္ဘာကေဖးမ်ားႏွင့္ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ားရွိ ေစ်း၀ယ္ထြက္သူမ်ား၏ အ၀တ္လဲခန္းမ်ားတြင္ပါ အမ်ားျပည္သူျမင္သာမႈမရွိသည့္ စီစီတီဗီမ်ားကို တပ္ဆင္ကာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံလူငယ္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို အင္တာနက္အား ပံုမွန္သံုးစြဲမႈျပဳေနေသာ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ေနရတတ္ၿပီး ယခုအခါ ဆိုက္ဘာကေဖးမ်ားတြင္ပါ လံုျခံဳေရးကင္မရာ တပ္ဆင္ထားကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိခိုက္ေစသည့္ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားရွိလာေၾကာင္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ၎ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္ကို ျပန္ လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေခတ္လြန္ကဲသည့္ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္ စားဆင္ယင္ျခင္းမ်ားသည္ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ပစ္မွတ္ အလြယ္တကူထားရာ သားေကာင္သဖြယ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း . "ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူငယ္အသိုင္း အ၀ိုင္းမွာ ဒီျဖစ္စဥ္အသစ္ေတြကို ၾကားသိေနရတာ အျမဲပဲ။ အရင္က ေရွာ့ပင္းစင္တာ အ၀တ္လဲခန္းေတြမွာ လံုျခံဳေရးကင္မရာခိုးတပ္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတင္လို႔ ျပႆနာေတြရွိခဲ့ၾကသလို အခုဆိုက္ဘာကေဖးေတြ မွာလည္း ဒီျပႆနာေတြ ျဖစ္လာတာ အြန္လိုင္းေပၚေတာင္ ေရာက္ေန ၿပီ"ဟု ၎က ေျပာျပခဲ့သည္။

ဆိုက္ဘာကေဖးမ်ား၌ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ကာပုဂၢိဳလ္ေရးထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟုဆိုရာ တြင္ မိမိတို႔ဆိုင္သို႔ လာေရာက္ၾကေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအား သတ္မွတ္ ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ေစၿပီး ခံု၏ေအာက္ေျခ၌ ကင္မရာတပ္ဆင္ဖမ္းယူထားသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚ၌ ေတြ႕ျမင္လာရေၾကာင္း အင္တာနက္ပံုမွန္ အသံုးျပဳသူလူငယ္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
"အြန္လိုင္းအေပၚမွာ အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတာက အင္တာနက္ဆိုင္ တခ်ဳိ႕မွာ စကတ္တို၀တ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြလာရင္ ကင္မရာခိုးတပ္ထားတဲ့သီးသန္႔ခံုမွာ ထိုင္ခိုင္းတယ္။ သူတို႔ ထသြားရင္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကူးၿပီး ဆိုင္က လူေတြၾကည့္႐ံုသာမက ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚထိ တင္ၾကတယ္။ ဒါက ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံး၀ ထိပါးတယ္လို႔ထင္ပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ ဥပေဒေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာ ျပခဲ့သည္။

လူငယ္အမ်ားစုအေနျဖင့္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား ျမင္သာရာေနရာမ်ားသို႔ သြားလာရာ၌ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစ႐ံုသာ ၀တ္စားဆင္ယင္သင့္ၿပီး ေခတ္မလြန္ေစရန္ သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္း ပစိၦမာ႐ံုပညာ ဒါနသင္တန္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ားရွိ အ၀တ္လဲခန္းအခ်ဳိ႕တြင္လည္း လံုျခံဳေရး ကင္မရာမ်ား အလြဲသံုးစြဲခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မ်ားစြာသတိျပဳ ဆင္ျခင္လာရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

"အခုဆိုရင္ ေရွာ့ပင္းစင္တာေတြမွာ အ၀တ္အစား၀ယ္ဖို႔ စမ္း၀တ္ၾကည့္ရင္ေတာင္ အ၀တ္လဲခန္း ၀င္ရမွာေၾကာက္တယ္။ ၀င္ရင္လည္း ကင္မရာ ရွိ၊ မရွိ သတိထားၿပီး ၾကည့္လာရတယ္"ဟု ေရွာ့ပင္းစင္တာတစ္ ခုတြင္ ပံုမွန္ေစ်း၀ယ္ေလ့ရွိသူ လူငယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေခတ္လြန္ကဲသည့္ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္ စားဆင္ယင္ျခင္းမ်ားသည္ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ပစ္မွတ္ အလြယ္တကူထားရာ သားေကာင္သဖြယ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း အင္တာနက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ "၀က္ဆိုက္ေပၚ ေရာက္ေနတဲ့ cyber abuses ေတြကို ၾကည့္ရင္ လံုး၀မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြခ်ည္းပဲ။

လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဒါကို သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္သလို ကိုယ့္ရဲ႕၀န္းက်င္မွာလည္း ဒါမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္သင့္တယ္"ဟု လူငယ္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းeleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာျပည္ထဲက ေမွာက္မုိက္ ေနရသည္႔ ဘဝမ်ား


ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပည္သူေတြကို နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ အခြန္ေတြ အတင္းအက်ပ္ ေကာက္ခံေနလို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြင္း ပုိမို နက္႐ႈိင္းလာရတဲ့အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ထိုင္းအေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ တခုက ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အခြန္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ နားလည္ေအာင္ အစိုးရက ရွင္းမျပဘဲ ေငြညႇစ္သလို အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကိုေက်ာ္ေအာင္လြင္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္ၿပီး သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ဗိုက္ေမွာက္ေနရတဲ့ ဘ၀မ်ားလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အတင္းအက်ပ္ အခြန္ေကာက္မႈ မ်ဳိးစံုကို ေထာက္ျပထားၿပီး ဒါေတြဟာ ျပည္သူေတြဆီကေန မတရားသျဖင့္ ေငြညႇစ္ေနတာေတြ ျဖစ္တယ္၊ ျပည္သူေတြဟာ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ၾကားက အခြန္ေတြကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေပးေဆာင္ေနၾကရတယ္၊ ဒီလို အေျခအေနေတြဟာ ေန႔စဥ္ လစဥ္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတာေတြျဖစ္လို႔ ဆင္းရဲတဲ့ဘ၀က ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မက္ကြိဳင္းယား တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕က ေဒါက္တာ အယ္လ္လီဆင္ ဗစ္ကေရး (Dr. Alison Vicary) က အဓိက သုေတသနလုပ္ၿပီး ေရးသားတာပါ။

“ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ အခြန္ဘယ္ေလာက္ ေပးရမယ္ ဆိုတာကို မသိၾကဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေပးရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း မသိၾကဘူး။ ဒါဟာ တကယ့္ အေရးတႀကီး ျပႆနာပါ။ အခြန္ေပးေဆာင္ရမယ့္ လူတိုင္းက ဘယ္အခ်ိန္မွာ အခြန္ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို မေပးခင္က ႀကိဳၿပီး သိရမွာပါ။ အဲဒါမွလည္း သူတို႔ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳၿပီး စီစဥ္ႏိုင္ၾကမွာပါ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီျပႆနာက ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေပးပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ဘဏ္ေတြမွာ ေငြစုစာရင္း ဖြင့္ထားႏိုင္ၾကတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။” လို႔ ေဒါက္တာ အယ္လ္လီဆင္က ေျပာသြားခဲ့တာပါ။

စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ပါတဲ့ အခု အစီရင္ခံစာကို ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းကြန္ယက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (ND Burma) အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္တာပါ။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ထိုင္းအေျခစိုက္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ ၁၃ ခုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းက မတရား အခြန္ေကာက္ခံေနရတဲ့ လူေတြကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈေတြ၊ အခြန္ေပးရတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပထားတာပါ။ ND Burma အဖြဲ႕က တာ၀န္ခံတဦးျဖစ္သူ မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္က မတရား အခြန္ေကာက္မႈနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“လူတေယာက္ေယာက္က သူတို႔ကုိ အခြန္လာေကာက္ရင္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာ သိရမယ္။ ဘယ္မွာ ဒီအခြန္ေတြ သြားမလဲဆိုတာ သိရမယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးဟာ ျပည္သူလူထုေတြက ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြက သူတို႔ပုိင္တဲ့ ေျမေတြကုိ အလကား ေပးလုိက္ရတယ္၊ လာသိမ္းခံေနရတယ္။ အဲဒါေတြဟာဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ တခုလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈဟာလည္း အခြန္ေကာက္မႈပါပဲ။”

အခြန္ေကာက္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ေတြလည္း ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ေဒါက္တာ အယ္လ္လီဆင္က ေျပာပါတယ္။

“အခြန္ေတြကို အမ်ားအျပား ေကာက္ယူၾကတာကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြပါပဲ။ စစ္အစိုးရ ျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မဟုတ္ရင္ စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ စစ္အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ေတြကေန ေကာက္ခံေနတာပါ။ အခြန္ကို အခ်ိန္မီ မေပးႏိုင္ရင္ အႏၲရာယ္ ႀကံဳရမယ့္သေဘာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလည္း ရွိသလို မေပးရင္ အၾကမ္းပတမ္း ဆက္ဆံခံရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အခြန္မ်ဳိးစံုကို ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ေပးေနၾကရတယ္။” လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ND Burma အဖြဲ႕ရဲ႕ တာ၀န္ခံတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုဟန္ႀကီးကလည္း မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရလို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဘ၀ က်ပ္သထက္ က်ပ္လာတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပပါတယ္။

“အိမ္တုိင္း၊ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းဟာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ အၿမဲတေစ ေပးေနရတဲ့ အခါၾကေတာ့ လူထုမွာ ပထမ သူတုိ႔ေတာင္းသမွ် ေပးဖို႔အတြက္ကုိ သူတုိ႔ရွိတဲ့၀င္ေငြ၊ ေနာက္ေတာ့ ပုိင္ဆုိင္မႈ အဲဒါေတြနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းၿပီး ေပးရတယ္။ တကယ္လို႔ မေပးႏုိင္တဲ့အခါမွာ ရွိသမွ် သူတို႔ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ ေရာင္းခ်ၿပီး ေပးရတယ္။ မေပးႏုိင္တဲ့အခါမွာ အတုိးႀကီးႀကီးေပးၿပီး တျခားလူေတြဆီက ေခ်းၿပီး ေပးရတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ မိသားစုဘ၀ရဲ႕ စီးပြားေရးက အရမ္းကို ခက္ခဲလာတဲ့ အခါမွာ သူတုိ႔မိသားစု၀င္ေတြကုိ တျခား အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကို လႊတ္ၿပီးေတာ့ စီးပြားရွာခုိင္းရတဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးေတြအထိ ႀကီးႀကီးမားမား ေပၚေပါက္လာရတယ္။”

ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ ၀င္ခိုင္းထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အသင္းသားေတြဆီကေန အသင္းေၾကး ေကာက္ယူတာေတြ၊ အသင္းရန္ပုံေငြ ရွာေဖြတယ္ဆိုၿပီး ျပကၡဒိန္၊ ဦးထုပ္ စတဲ့ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ေနလို႔ အသင္း၀င္ မဟုတ္တဲ့ သူေတြကလည္း မ၀ယ္ခ်င္ေပမဲ့ ၀ယ္ေနရတာေတြ၊ ဒီလို ေကာက္ခံလို႔ရတဲ့ ေငြေတြကို ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကေန ႏုိင္ငံေရးပါတီကို အသြင္ေျပာင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႔လိုရင္ လုိသလို ေဒသခံေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အတင္း ရယူေနတာေတြဟာ ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ အခြန္ေကာက္ယူမႈေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အဓမၼ အခြန္ေကာက္မႈေတြေၾကာင့္ အဓိက ထိခိုက္နစ္နာရတာဟာ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီလိုစနစ္နဲ႔သာ ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြင္းက ထြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္လို႔ ဒီ အခြန္ေကာက္ယူတဲ့ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲေရး ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအား၀ိုင္းေပးဖို႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အာဆီယံအသင္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုပါ တိုက္တြန္းထားတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..VOA

တာခ်ီလိတ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏိုင့္ထက္စီနင္း ျပဳမွဳအား တိုင္ၾကားျခင္း

ေသခ်ာဖတ္ခ်င္ပါကကလွစ္နွိပ္ျပီးဖတ္နုိင္ပါတယ္ရွင္ေပးပို႔ လာေသာ မနန္းသီတာေအး အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

အႏုပညာသမားမ်ား … ေပြ႕ဖက္ထား နွင္႔ ပင္အိုရြက္ႏုသင္တန္း

အႏုပညာသမားမ်ား … ေပြ႕ဖက္ထား

၁.၉.၂၀၁၀ (ဗုဒၶဟူး)ေန႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ပင္အိုရြက္ႏု ပန္းခ်ီသင္တန္း အၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ အဓိပတိ ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္ 3 Artist’s Show အမည္ျဖင့္ ဒါရိုက္တာ၊ စာေရးဆရာ၊ ပန္းခ်ီ ဦးမိုးသူ၊ ကဗ်ာဆရာ ပန္းခ်ီ ကိုေစာေ၀ႏွင့္ ကိုေစာေ၀၏ သမီး Ewi တို႔ ေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ ကားခ်ပ္မ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေရႊဇီးကြက္ တို႔ႏွင့္အတူ ပန္းခ်ီဆရာ ဦး၀င္းၾကည္၊ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးလွထြန္းေအာင္တို႔သည္ 3 Artist’s Show ပန္းခ်ီျပပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ သြားေရာက္အားေပး ေလ့လာ ၾကည့္ရႈၾကသည္။

ကဗ်ာဆရာ ပန္းခ်ီ ကိုေစာေ၀က တေယာအဖြဲ႔ႏွင့္ တဲြဖက္ကာ “ေပြ႕ဖက္ထား” ဟူေသာ ကဗ်ာအား ရြတ္ဖတ္ကာ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္း 3 Artist’s Show ျပပြဲတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ လာေရာက္အားေပး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သလို ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ မဆံုေတြ႕ရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူ၊ ေဒၚခင္ေဆြဦး၊ ဦးမိုးသူႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာ ၿမိတ္-၀င္းထိန္ တို႔ကိုလည္း ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည္။

ယင္း ပန္းခ်ီျပပြဲ အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ အႏုပညာသည္မ်ားအား အဓိပတိ ထမင္းဆိုင္မွ ထမင္းဟင္းလ်ာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးမႈအရသာသည္ အဓိပတိ ပန္းခ်ီ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ အႏုပညာသည္ အခ်င္းခ်င္း ေႏြးေထြးစြာ ေပြ႕ဖက္ထားေသာ အရသာ ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားခဲ့ရပါသည္။
ပင္အိုရြက္ႏုသင္တန္း

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပန္းခ်ီသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးၿပီးသည့္ေနာက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပန္းခ်ီပညာရပ္မ်ားျဖင့္ မိဘမဲ့ HIV ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေပးရန္အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားအား မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးခ်ယ္လိုသည့္ ပံုရိပ္လႊာမ်ားအား စိတ္ႀကိဳက္ေရးခ်က္တို႔ျဖင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေရးဆဲြၾကရန္ မွာၾကားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ၁.၉.၂၀၁၀ (ဗုဒၶဟူး) ေန႔တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေရေဆးပန္းခ်ီ လက္ရာမ်ားကို ႏွစ္သက္ေက်နပ္အားရ အားက်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူလတ္ပိုင္း၊ လူႀကီးပိုင္းတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ပန္းခ်ီသင္တန္း ၂/၂၀၁၀ ကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသင္တန္းတြင္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦး၀င္းၾကည္၊ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးလွထြန္းေအာင္၊ ပန္းခ်ီ ဆရာမ ေဒၚႏုႏုတို႔မွ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ လာေရာက္သင္ၾကားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ သင္တန္းတြင္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦး၀င္းၾကည္၊ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးလွထြန္းေအာင္တို႔မွ ပန္းခ်ီဆြဲခဲတံ အမ်ိဳးအစားမ်ား အေၾကာင္း၊ ခဲတံခၽြန္နည္း ပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္း၊ လိုင္းေရးဆြဲနည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ သင္ၾကားျပ သ သြားသည္။ ယင္းသင္တန္းအၿပီးတြင္ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးလွထြန္းေအာင္တို႔ အင္းစိန္အက်င္းေထာင္ တြင္ ပန္းခ်ီပညာရပ္ကို ၀ါသနာပါေသာ အက်င္းသားတို႔အား သင္ၾကားျပသေနေသာ သင္တန္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပန္းခ်ီပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀/- က်ပ္ကို ဦးေက်ာ္သူ + ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔မွ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ယခု သင္ၾကားပို႔ခ်လွ်က္ရွိေသာ ပန္းခ်ီသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာမ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (စာေရးဆရာမ)က “မိမိတို႔အရြယ္သည္ လူႀကီးပိုင္းျဖစ္ေနၿပီ။ မိမိတို႔တြင္ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုပ်ိဳဆဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း … ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔အား ပင္အိုရြက္ႏုမ်ား” ဟု ကြယ္လြန္သူ ပန္းခ်ီဆရာ သန္းျမင့္ေအာင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားရပ္ကို သတိရမိေၾကာင္း ျပန္လည္အမွတ္ရ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု လူႀကီးပန္းခ်ီ သင္တန္းအား “ပင္အိုရြက္ႏု” ပန္းခ်ီသင္တန္းဟု တင္စားလို္က္ ရပါသည္။
ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုေက်ာ္သူ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

ဗဟုိေကာ္မတီ ကခ်င္ အထူးေဒသ (၂)၊ ေကအုိင္အုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

KIO Congress Statement in Burmese on Aug 30, 2010

01 September 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ေၾကးမေပးသြင္းႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏တင္သြင္းႏိုင္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္နည္းပါးခဲ႔ရ

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး မေပးသြင္းႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၏ တင္သြင္းႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရ အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ နည္းပါးခဲ့ရ PDF Print E-mail
စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။


ယင္းကဲ့သို႔ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္ေၾကးက်ပ္ငါးသိန္း မေပးသြင္းႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၏တင္သြင္းႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ နည္းပါးခဲ့ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။


"အခုလို စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ရက္တိုးရတဲ့အတြက္ လုပ္သာကိုင္သာ ရွိသြားေပမယ့္လည္း မလုံေလာက္ပါဘူး။ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္မယ့္ရက္ကို ရက္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ မက်ပ္ေတာ့ပါဘူး" ဟု ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္ က ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


"ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၅ ေယာက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပမယ့္ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ပဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေပးသြင္းရမယ့္ ေငြေၾကး မျပည့္လို႔ အခုလိုေလ်ာ့သြားရတာပါ"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထို႔ျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းႏုက "အခုလိုရက္တိုးသြားတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေတာ့ အခ်ိန္ရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေငြမရွိတာက မရွိတာပဲေလ။ ေငြေၾကးအခက္ အခဲေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းဖို႔ လ်ာထားတဲ့ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ကေန ၇၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ လတ္တေလာ က်န္ေတာ့တယ္"ဟု ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရအတိုင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕လည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။"ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ငါးခုမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၄၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္"ဟု ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီ၏ ဒုဥကၠ႒ ဦးေစာေအးကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


သို႔ရာတြင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ငါးပါတီပင္မျပည့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးတည္းသာ ရွိပါက ယင္းပုဂၢိဳလ္သာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္၍ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလားအလာေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ဆက္လက္ဆိုပါသည္။


ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ပါတီသည္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္သုံးနယ္တြင္ မိမိပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳႏိုင္လွ်င္ ယင္းပါတီအား မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ရာ ယခုက်င္းပသြားမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးမဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီလည္းရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။


လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ မဲစာရင္း ေထာက္ခံခ်က္ကိုရယူျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး အဆင့္ထက္ မနိမ့္သည့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၀င္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ေပးသြင္းျခင္း၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕သုိ႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း သိရသည္။


လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ ေနာက္ဆုံး ေန႔ရက္မွာ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာမ်ား စိစစ္မႈကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းလိုက ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္မွာ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။


လက္ရွိ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီ ၄၇ ပါတီရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳၿပီးသည့္ပါတီ ၄၂ ပါတီရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။


ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သည္ ၎တုိ႔၏ ပါတီ၀င္အင္အား စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပလ်က္ရွိရာ လက္ရွိ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၂ ပါတီ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး အတြက္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။


ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕၏ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္မႈ


ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ္_ ေမ်ွာ္မွန္း (၁၁၆၃ )ရလဒ္ ၁၁၀၀ေက်ာ္

တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ _ ေမ်ွာ္မွန္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ရလဒ္ ( ၉၇၅)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ _ ေမ်ွာ္မွန္း ( ၂၅၀) ရလဒ္ (၁၆၀ခန္႔)

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ _ ေမ်ွာ္မွန္း (၁၈၀) ရလဒ္ (၁၅၇)

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ _ ေမ်ွာ္မွန္း(၁၅၀) ရလဒ္( ၉၀) ခန

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ေမ်ွာ္မွန္း( ၁၀၀) ခန္႔ ရလဒ္( ၆၀ )ခန္႔

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ေမ်ွာ္မွန္း(_ ) ရလဒ္( ၄၀)ေက်ာ္

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ_ ေမ်ွာ္မွန္း(၄၅ )ခန္႔ ရလဒ္(၄၀ )ခန္႔

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ _ေမ်ွာ္မွန္း(၄၄) ရလဒ္( ၄၄)

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ_ ေမ်ွာ္မွန္း(၃ ) ရလဒ္( ၃)

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ _ ေမ်ွာ္မွန္း (၃ ) ရလဒ္(၇)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ _ေမ်ွာ္မွန္း( ၉) ရလဒ္( ၈)

၀ံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) _ေမွ်ာ္မွန္း(၂၅) ရလဒ္( ၅)


မွတ္ခ်က္ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရရွိခဲ့ေသာအေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါဆုိေသာသတင္းအား eleven. ဂ်ာနယ္ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္.။

စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရုံးေရးအတြက္ အစည္းေဝးမ်ားျပဳလုပ္

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ (၂၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အထက(၅) ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအပါအဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါဝင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိက ေဆြးေႏြးတာက မဲ႐ံုကိစၥ၊ ေနာက္ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးတာ၊ ေနလည္ပိုင္းေလာက္မွာ ၿပီးသြားတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားအပါအဝင္ လူေပါင္း (၁၅၀)နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လံုထိန္းရဲမ်ားကို စခန္းခ်ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ရက္ခန႔္မွ စတင္၍ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အသီးသီးေနရာခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။“ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက အမ်ဳိးသားျပတုိက္ေဘးကပ္ရပ္ၿခံထဲမွာရယ္၊ အရင္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး႐ံုးဝန္းထဲမွာရယ္ ေနာက္ ရန္ကုန္ျပည္လမ္းေပၚရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦဝင္းထဲမွာ ခ်ထားတာ” ဟု ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေမွာ္ဘီရဲတပ္ရင္း အမွတ္(၅)ႏွင့္ (၆)တုိ႔မွ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ၿမိဳ႕ခံက ဆက္ေျပာသည္။လံုၿခံဳေရးခ်ထားသည့္ စခန္းတခုတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အင္အား (၂၀၀) ခန္႔ႏွင့္ ရဲကား (၈)စီးထားရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

သတင္းရင္းျမစ္..ရုိးမ (၃)

ျမန္မာျပည္တြင္းဂဏန္းခုနစ္လံုးရွိလုိင္းဖုန္းမ်ား အမ်ားျပည္သူသုိ႔ စတင္အသုံးျပဳခြင့္ေပး

ယခင္ကအသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ဂဏန္းေျခာက္လံုးရွိ လိုင္းဖုန္းမ်ားေနရာတြင္ ဂဏန္းခုနစ္လံုးရွိ လိုင္းဖုန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စတင္အသံုးျပဳခြင့္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထိုဖုန္းမ်ားကို ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကၽြန္းႏွင့္ ေတာင္ဒဂံုအစရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စတင္အသံုးျပဳခြင့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ကနဦးတပ္ ဆင္ခအျဖစ္ က်ပ္ဆယ္သိန္းငါးေသာင္းက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဖုန္းလိုင္းမ်ားကို လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အိတ္စ္ခ်ိန္း႐ံုးမ်ားရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ အဓိကထား ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္အစံု၊ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတို႔အား ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ဂဏန္းခုနစ္လံုးပါ လိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကုဒ္နံပါတ္ျဖစ္သည့္ ၀၁ ေနာက္တြင္ ၈၅ နံ ပါတ္ျဖင့္စေသာ ဖုန္းမ်ားျဖစ္ျပီး ဖုန္းအထြက္ေခၚဆိုခမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ျဖစ္ကာ အ၀င္ေခၚဆိုခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ လုိင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ားတြင္ ဂဏန္းေျခာက္လုံးသာ ပါ၀င္ေၾကာင္းကို ပလက္နက္ ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္.။

လူထု စိန္ဝင္း ေျပာတဲ႔ စိတ္ဆိုးရင္လည္း မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး

စိတ္ဆိုးရင္လည္း မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့ပ္ဆိုတာ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕စရာ မဟုတ္ပါဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးဖူး႐ံုမက ေပါ့ပ္ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ ကိန္းႀကီးခမ္းႀကီးႏိုင္လွတဲ့ အထက္တန္းလႊာလူတစ္စုရဲ႕ ဧည့္ခန္းေဆာင္ထဲက စိန္ေရာင္ျမ ေရာင္ပိုးဖဲကတၱီပါေရာင္ေတြ ရႊန္းလက္ေတာက္ပေနတာေတြကို ဆန္႔က်င္အရြဲ႔တိုက္ရာကေပၚထြက္လာတဲ့ လူထုယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း စာေတြလည္းေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။


ေစာဒကတက္ဖို႔သက္ေသေတြ

တစ္ေန႔ေတာ့လူငယ္တစ္ေယာက္က ဂ်ာနယ္ေတြထဲကျဖတ္ညႇပ္ၿပီး သိမ္းထားတဲ့ ေပါ့ပ္စာမ်က္ႏွာေတြ အထပ္လိုက္ယူခ်လာၿပီး ေစာဒကတက္ပါတယ္။ သူယူလာတာေတြ ေကာက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ 'Celebs' လို႔အတိုေကာက္ေခၚေလ့ရွိတဲ့ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သတင္းေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားေစ်း၀ယ္ထြက္တဲ့ သတင္းဓာတ္ပံုေတြစံုေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ စကတ္တိုနဲ႔ ရင္ရွားဂါ၀န္၀တ္ပံုေတြလည္း တစ္ထပ္ႀကီးပါလာေသးတယ္။ ဒါေတြကိုႏွာေခါင္းမ႐ံႈ႕ရေတာ့ဘူးလားခင္ဗ်ာလို႔လည္း သူကေမးလိုက္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕႐ံုတင္မကပါဘူးကြယ္။ မီးဖိုထဲေတာင္ထည့္ပစ္သင့္ ပါတယ္လို႔ေျဖလိုက္ေတာ့ ဆရာပဲ ေပါ့ပ္ဆိုတာႏွာေခါင္း႐ံႈ႕စရာမဟုတ္ပါ လို႔ေရးခဲ့တာပဲလို႔ျပန္ၿပီးေခ်ပပါတယ္။

ၾကံဳဗ်ဴးတဲ့

သူယူလာတာေတြကိုတစ္ထပ္ခ်င္းဆြဲထုတ္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးသပ္သပ္၊ သတင္းသပ္သပ္၊ ဓာတ္ပံုသပ္သပ္သူ႕ေရွ႕မွာခ်လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေတြကိုျပၿပီး "ကဲ ဒါေတြဟာသတင္းအင္တာဗ်ဴးေတြ လား" လို႔ သူ႕ကိုေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးနာမည္ခံထားတာေတြ ၾကည့္ပါဦး။ တစ္စကၠန္႔အင္တာဗ်ဴးတဲ့၊ ၾကံဳတုန္းဗ်ဴးတဲ့၊ ၾကံဳဗ်ဴးတဲ့၊ ေမးခ်င္သလိုေမးၿပီး ေျဖခ်င္သလိုေျဖထားတဲ့ အရည္မရ အဖတ္မရ ေပါက္ပန္းေစ်းစာေတြ။ မထင္ေပၚနဲ႔ကိုေက်ာ္ၾကားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိ။ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္လည္း ပိုက္ဆံေပးဖတ္ရက်ဳိးမနပ္တာမ်ဳိးေတြခ်ည္းပဲ။

ထိမ္ခ်န္မႈနဲ႔ၿငိဦးမယ္

သတင္းဆိုတာေတြကလည္း သတင္းမဟုတ္ပါဘူး။ လူေၾကာ္ျငာေတြပါ။ ေနာက္ၿပီး မထင္ေပၚနဲ႔ကိုေက်ာ္ၾကားမ်ားက ေရွာ့ပင္းထြက္တာေတြကို ေဖာ္ျပေပးေနတာေတြလည္း ဆင္ျခင္သင့္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဒၚလာကိုင္တာေတြ႕ရင္ အေရးယူလို႔ရတယ္ဆိုတာ မသိၾကတာလား။ သိရက္နဲ႔ ဂ႐ုမစိုက္ၾကတာလား။ မသိေပမယ့္ ေတာ္ၾကာရင္ ဂ်ာနယ္ဆရာပါသိလ်က္နဲ႔ ထိမ္ခ်န္မႈနဲ႔ၿငိေနပါဦးမယ္။ မသိလို႔ခ်ဳိးေဖာက္မိပါတယ္ဆိုလို႔ ဥပေဒကခ်မ္းသာေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသြား ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္မယ္၊ ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္မယ္ဆိုသူေတြလည္း သတိနဲ႔ဆင္ျခင္သင့္ၾကတယ္။

ေပါ့ပ္ကိုဖ်က္တဲ့ပက္ပ္

ေပါက္ပန္းေစ်း အရည္မရအဖတ္မရသတင္းေတြကို ေပါ့ပ္သတင္းေတြလို႔ ေခၚေနၾကတာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြဟာ ေပါ့ပ္မဟုတ္သလို ဒါမ်ဳိးေတြထည့္တဲ့ဂ်ာနယ္ေတြကိုလည္း ေပါ့ပ္ဂ်ာနယ္လို႔မေခၚႏိုင္ပါဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြကိုပက္ပ္ (Pep)အမိႈက္သ႐ိုက္ေတြ၊ အေပါစားေတြလို႔ ေခၚပါတယ္။ လူထုယဥ္ေက်းမႈ (Pop Culture) ကိုပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ တမင္တကာလုပ္တဲ့ (Pep Culture)သာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုပက္ပ္ေတြကို ေပါ့ပ္စစ္စစ္ အႏုပညာသမားေတြက ဘန္းစကားနဲ႔ 'ရွေလာ့' (Schlock)လို႔ေခၚၾကတယ္။ ဒီမွာ အေတြ႕ရမ်ားတာက ပက္ပ္ေတြရွေလာ့ေတြျဖစ္တယ္။ ေပါ့ပ္မဟုတ္ဘူး။

ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖမႈ

စာနယ္ဇင္းဆိုတာ သတင္းေပးဖို႔နဲ႔ အသိ(ပညာ)ေပးဖို႔သာမက ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးဖို႔ပါ လိုအပ္တယ္။ လူ႕ဦးေႏွာက္ဟာလည္း အေညာင္းေျဖဖို႔လိုတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈနဲ႔ဦးေႏွာက္ကို လန္းဆန္းေအာင္လုပ္ေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားဆိုတာ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ (clown) မဟုတ္ဘူး ဆိုတာလည္း ေမ့မထားရဘူး။ စာနယ္ဇင္းရဲ႕ ပင္မတာ၀န္က သတင္းေပးဖို႔နဲ႔ အသိ(ပညာ) ေပးဖို႔သာျဖစ္တယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ပညာေပးတာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ကြၽဲကူးေရပါသေဘာေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုစာနယ္ဇင္းစကားနဲ႔ (Edutainment) ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖမႈလို႔ေခၚတယ္။ ေရွးအစဥ္အဆက္ ျမန္မာေတြေျပာေလ့ရွိတဲ့ ဇာတ္သမားလာရင္ မွတ္သားစရာပါရမယ္။ ဇာတ္သမားျပန္ရင္ မွတ္သားစရာက်န္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။

ေရွးကဇာတ္သဘင္ဆိုတာ

ေရွးကျမန္မာဇာတ္သဘင္ဟာ အပ်င္းေျပေပ်ာ္ေတာ္ဆက္သက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ပိုင္းဇာတ္ထုပ္ႀကီးေတြဟာ ေကာင္းမႈနဲ႔မေကာင္းမႈ၊ ဓမၼနဲ႔အဓမၼ အားၿပိဳင္မႈေတြကိုျပၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ဓမၼကအႏိုင္ရသြားရတာေတြကို ပညာေပးသြားခဲ့ၾကတယ္။ ရတနာပံုေခတ္က ေရွ႕ေတာ္မွာကျပခဲ့ၾကတဲ့ ၀ိဇယျပဇာတ္၊ ပါပဟိန္နဲ႔ေရသည္ျပဇာတ္မ်ားဟာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသက္သက္မဟုတ္ၾကဘူး။ မင္းညီမင္းသားမ်ားရဲ႕ ရမ္းကားမႈမ်ားနဲ႔တိုင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို ေရႊနားေတာ္အေရာက္ၾကားသိရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ႀကီးထဲမွာေတာင္ စာဆိုေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဇာတ္သဘင္ပညာရွင္မ်ား တာ၀န္ေက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာ ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းလွတယ္။

ဆိုဂ်ဴေသာက္တာအတုခိုး

စာနယ္ဇင္းဆရာေတြက ဦးၾကင္ဥတို႔၊ ဦးပုညတို႔ကိုေတာ့ အတုယူဖို႔စိတ္မကူးၾကဘဲ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ပက္ပ္စာေစာင္ေတြနဲ႔ ကိုရီးယားမင္းသား၊ မင္းသမီးေတြအေၾကာင္း ပံုတူကူးခ်ဖို႔ေလာက္သာ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးစားေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနယ္ပယ္က မထင္ေပၚတို႔ကိုေက်ာ္ၾကားတို႔ကလည္း ကိုရီးယားမင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈအတတ္ပညာေတြကို အားက်အတုယူရမယ့္အစား ဖင္ေပၚရင္ေပၚ ၀တ္တာစားတာေတြနဲ႔ 'ဆိုဂ်ဴ' ေသာက္တာေလာက္ကိုပဲ အတုခိုးေနၾကတယ္။ ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ အႏုပညာအလုပ္၊ အႏုပညာရွင္ဆိုတဲ့ စကားေတြက မိုးမႊန္ေနတာပါပဲ။

သံကုန္ဟစ္မွငိုတာမဟုတ္

အားမနာတမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ အႏုပညာလို႔ ေခၚေလာက္တဲ့အဆင့္ကိုေရာက္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္လိုေသးတယ္လို႔ပဲ ထင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဆင့္ထက္ မပိုေသးပါ ဘူး။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပံုကိုၾကည့္။ ငိုစရာရွိရင္ ခုနစ္အိမ္ၾကား၊ ရွစ္အိမ္ၾကားသံကုန္ဟစ္ေအာ္ငိုခ်လိုက္ၿပီး ႏွာရည္တရႊဲရႊဲၫွစ္ျပလိုက္တာပဲ။ လူၾကမ္းဆိုရင္လည္း အ႐ုပ္ဆိုးဆိုး မ်က္ႏွာေၾကာတင္းတင္းနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္းလုပ္ျပလိုက္တာပဲ။ ခ်စ္ခန္းႀကိဳက္ခန္းဆိုလည္း မင္းသား၊ မင္းသမီးဖက္ျပလိုက္႐ံုပဲ။ မ်က္ရည္မရႊဲ၊ ႏွပ္မၫွစ္ဘဲေမးေၾကာေလး တစ္ခ်က္တင္း႐ံု၊ အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္းထေအာင္ လက္သီးဆုပ္လိုက္႐ံုနဲ႔ ၾကည့္သူရဲ႕ရင္ထဲမွာ ဆို႔နင့္သြားေစႏိုင္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ပံုမရၾကဘူး။ လူဆိုးဆိုတုိင္း အ႐ုပ္ဆိုးတာမဟုတ္ဘူး။ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္လို ဂုဏ္သေရရွိ လူဆိုးႀကီးေတြရွိတတ္တာကိုလည္း သိပံုမရၾကပါဘူး။

စိတ္ဆိုးရင္လည္းမတတ္ႏိုင္

ဒီေန႔ျမန္မာသ႐ုပ္ေဆာင္အမ်ားစုရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ပံုေတြဟာ ဇာတ္ခံုေပၚမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္တာနဲ႔ အတူတူလိုျဖစ္ေနတာ သတိထားမိတယ္။ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႔လံုး၀မတူပါဘူး။ မ်က္ႏွာအမူအယာတစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ အလြမ္း၊ အေသာ၊ အခ်စ္၊ အၾကမ္း၊ အရမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး သ႐ုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္ေဆြလို သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ဳိး တစ္ေယာက္မွမရွိဘူးလို႔ေျပာရင္ လြန္မယ္မထင္ဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္အႏုပညာလို႔ ေခၚေလာက္တဲ့အဆင့္မေရာက္ေသးဘူး။ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္လို႔ဆိုခဲ့တာပါ။ စိတ္ဆိုးၾကရင္လည္း မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

လူထု စိန္ဝင္း

ေမာင္တစ္ထမ္း + မယ္တစ္ရြက္ = ၂၉နွစ္ျပည္႔ေျမာက္

ေမာင္တစ္ထမ္း + မယ္တစ္ရြက္ = ၂၉နွစ္ျပည္႔ေျမာက္

၃၁.၈.၂၀၁၀ (အဂၤါ) ေန႔ရက္သည္ ျမတ္ဗုဒၶအလိုက် ျဗဟၼစိုရ္ႏွလံုးသားႏွင့္ လူမႈခရီး သြားေနၾကေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔၏ မဂၤလာခရီး (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ယင္းေန႔တြင္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ သုခအဟာရ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္အားေပး အသင္းသူ/ သားမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ အႏုပညာသမားမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားကို သီးစံု ေထာပတ္ထမင္း၊ ၾကက္သားဟင္း၊ ေရခဲမုန္႔၊ အခ်ိဳရည္တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး ဒါနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အသင္းသူ/သားမ်ားမွလည္း တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ဧည့္ခံႀကိဳဆိုျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ားကို တည္ခင္း ဧည့္ခံေပးျခင္း၊ ပန္းကန္ ခြက္ေယာက္မ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးျခင္း တို႔ကို လူမႈေရး စိတ္ဓါတ္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ဦးေက်ာ္သူ၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚျမသန္းမွလည္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ စကားေျပာၾကားကာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားထဲမွ တစ္ဦးခ်င္း မဂၤလာဆုေတာင္း စကားမ်ားကိုေျပာၾကားၿပီး အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္း မ်ားကို ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔အား ေပးအပ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္မအားလပ္၍ မလာႏိုင္ေသာ ကဗ်ာဆရာ ကိုေစာေ၀မွ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႏွင့္ “ေမာင္တစ္ထမ္း + မယ္တစ္ရြက္ = ၂၉” ကဗ်ာအား အမွတ္တရ ေရးသားေပးပို႔လိုက္ကာ စာေရးဆရာမ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ ရြတ္ဆိုေပးခဲ့ ပါသည္။ ဦးေက်ာ္သူ + ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔မွလည္း ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကား ခဲ့ရာတြင္ ဦးေက်ာ္သူမွ “ယခုကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔၏ မဂၤလာ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ကို ၾကြရာက္အားေပး ခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ဤလူမႈေရးလုပ္ငန္းကို အမ်ားျပည္သူတို႔ လွဴဒါန္းေငြတို႔ ျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ပ့ံပိုးကူညီ ေဖးမေပးဆပ္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ မိမိမွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း မလုပ္ရသည္မွာ (၃) ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါ၍ မိမိကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ မရွိပါေၾကာင္း သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ အလွဴပြဲမ်ား၊ ဧည့္ခံပြဲမ်ား ယေန႔တိုင္ျပဳလုပ္ လွဴဒါန္းႏိုင္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မိဘမ်ား အားကိုးႏွင့္သာ လွဴဒါန္းႏိုင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္၏ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္တင္ + ေဒၚျမသန္း တို႔မွ မဂၤလာပြဲ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေငြျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားသည္။ ေန႔လည္ (၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္သူ ဦးလွျမင့္ အသက္ (၈၁) ႏွစ္၏ နာေရး လမ္းေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး အေအးခန္းမွ ေရေ၀းသုႆန္သို႔ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ မဂၤလာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္သူ + ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသူ/သားမ်ား ႏွင့္အတူ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ သၿဂၤဳိလ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေပးပို႔ ေပးေသာ အကို ကိုေက်ာ္သူ နွင္႔ အမ မေရႊဇီးကြက္ အားေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္.။


အကို ကိုေက်ာ္သူ နွင္႔ အမ မေရႊဇီးကြက္ တုိ႔ဇနီးေမာင္နွံ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမွဳေရး ကိစၥ အဝဝ ကို ပိုမုိေဆာင္ရြက္နုိင္ပါေစလုိ႔ ညီမ ျမတ္ေလးငုံ မွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါတယ္ရွင္..။

ျမတ္ေလးငုံ

နအဖအာဏာပိုင္ထိပ္တန္း ဥိးသန္းေရႊ ရာထူး ထြက္မထြက္

ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီးသန္း ေရႊနဲ႕ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီး ေမာင္ေအးအပါအဝင္ စစ္အစိုးရ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ရာထူးက နွုတ္ထြက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြက်ယ္က်ယ္ ျပန္႕့ျပန္႕ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ဒီေန႕ထုတ္သတင္းစာေတြထဲမွာ ေတာ့ နအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီးသန္းေရႊက မေလးရွား လြတ္လပ္ေရးေန႕အတြက္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔တဲ့ အေျကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ေသာျကာေန့ကစျပီး စစ္အစိုးရေခါင္း ေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရာထူးနွဳတ္ထြက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ အသစ္ခန္႕ထားတဲ့သူေတြရဲ႕နာမည္စာရင္းနဲ႔့တကြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႕သတင္းစာမွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲစာရင္းမွာ ပါတဲ့အတိုင္းရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးေနရာမွာ တိုင္းမွဴးအသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းသန္းနာမည္ကို ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီး သန္းေရႊရဲ႕နာမည္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီး ဆိုတဲ့ ရာထူးအမည္စာလုံးကို ဆက္လက္သုံးစြဲထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊဟာ နအဖ ဥကၠဌေနရာနဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီးရာထူးကိုေတာ့ ဆက္လက္ ရယူထားဆဲဆိုတဲ့ အဓိ္ပါယ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီးသန္းေရႊဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာမွာ ဆက္လက္ျပီး ရွိေနေသးသလား မရွိေတာ့ဘူးလားဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။

သတင္းရင္ျမစ္..ဘီဘီစီ

သူခိုးလူျပန္ဟစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေခတ္စားေန

ယခုတေလာ သူခိုးလူျပန္ဟစ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား လူလိမ္ေလာကမွာ ံသအ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူလိမ္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး အလိမ္ခံရတဲ့သူေတြဟာ လူငယ္၊ လူလတ္ပိုင္း အမ်ဳိးသား အမ်ားစု ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ လိမ္ပံုလိမ္နည္းေလးကေတာ့ ပိုက္ဆံအိတ္ခပ္ေဖာင္းေဖာင္းကို ကိုင္လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခါးၾကားထိုးလာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုိက္ဆံအိတ္ပါလာ တဲ့အမ်ဳိးသားဆီကို လိမ္မည့္အမ်ဳိးသမီးက ကပ္သြားၿပီးပိုက္ဆံအိတ္ကို လုလိုက္ၿပီး ပါးစပ္မွလည္း 'ဟင္ ဒါဘာလုပ္တာလဲ ကြၽန္မပိုက္ဆံအိတ္ကို လႊတ္စမ္း'ဆိုၿပီး ေအာ္ပါေသးတယ္။

အဲဒီ့ေအာ္သံေပးလိုက္တာနဲ႔ လူလိမ္ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြက ဝိုင္းလာပါေတာ့တယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္ ပိုင္ရွင္အမ်ဳိးသားလည္း ကိုယ့္ပစၥည္းအမွန္ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ေၾကာင္အ အျဖစ္ အီး အီး အဲ အဲျဖစ္ေနတုန္း ထိုအမ်ဳိးသမီးက ပိုက္ဆံအိတ္ယူၿပီး လစ္သြားပါၿပီ။ ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သူတစ္ဦးက ''အဲဒီ့ေန႔က လခထုတ္ရက္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ေလးေသာင္းခြဲေလာက္ပါပါတယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္ကိုေဘာင္းဘီေနာက္ အိတ္ထဲထည့္ထားမိတယ္။ ဆူးေလပိြဳင့္နားေရာက္ေတာ့ အသက္(၃ဝ) ဝန္းက်င္ေလာက္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ကြၽန္ေတာ့္ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဆြဲယူလိုက္တယ္ဗ်။

ကြၽန္ေတာ္ျပန္လုေတာ့ သူက'ရွင္ဘာလုပ္တာလဲ ကြၽန္မပိုက္ဆံအိတ္ကိုလႊတ္စမ္း'လို႔ အသံအက်ယ္ႀကီးနဲ႔ေအာ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ေဘးကို မိုက္ကန္းကန္း႐ုပ္နဲ႔ လူေတြဝိုင္းလာတယ္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း ေၾကာင္ၿပီးပိုက္ဆံအိတ္ကိုလႊတ္ေပးလိုက္မိတယ္။ ေဘးကလူေတြ ကမင္းဘာလဲညာလဲနဲ႔ ဝိုင္းေဟာက္ေနတုန္း အဲဒီ့မိန္းမလည္း ပိုက္ဆံအိတ္ ယူၿပီးလစ္သြားေရာ။ လုပ္စားေနၾကတာဗ်။ အေတာ္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္း တယ္'လို႔ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရျဖစ္ေနပံုနဲ႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္ေလးကို နမူနာယူၿပီး ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ဝိုင္း႐ိုက္မခံရေစဖို႔ ႐ိႈးျပ တာလည္းၾကည့္ျပေပါ့။ ပိုက္ဆံကိုလည္း လံုလံုၿခံဳၿခံဳသိမ္းထုပ္ၿပီး အႏၲရာယ္ ကိုကာကြယ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္ ဆုိျပီ လ်ွပ္တျပက္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္.။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင္႔ ရန္ကုန္ ဘက္စ္ကား အေတြ႔အၾကဳံ31 August 2010

စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏သတင္းစာ တြင္ ေမာင္သန္းေရႊ အား နုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ဟု ေဖာ္ျပ

စစ္တကၠသိုလ္ တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ သူရေရႊမန္း၊ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသာေအးႏွင့္ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္လိႈင္တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သားသမီးမ်ားDSAမွထုတ္ပယ္


ေမၿမိဳ ့စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အား တပ္ျပင္ထြက္ခြင့္ ၊ မိသားစု ေတြ ့ခြင့္ ၊ အင္တာနက္ၾကည့္ ခြင့္ အပါအ၀င္ ျပင္ပ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ထားသည္ (ျဖစ္ႏိုင္သည္ မွာ ျပဳတ္/နား မ်ား ၏ လူရင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အား ေက်ာင္းထုတ္ ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္) ပံုတြင္ ေတြ ့ရသည္ မွာ ေမၿမိဳ ့စစ္တကၠသို လ္ ျဖစ္သည္။စစ္/ေဆး ဟု ေခၚ သည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ေဆးတကၠသိုလ္ တြင္ လည္း ေက်ာင္းသား မ်ား အား ျပင္ပ ကမာၻ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ ထားသည္။(ပံုတြင္ ေတြ ့ရသည္ မွာ တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္)

စစ္တကၠသိုလ္ တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ သူရ ေရႊမန္း ၊ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သာေအး ႏွင့္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္လိႈင္ တို ့၏ ေဆြမ်ိဳး မ်ား ႏွင့္ နီးစပ္ သူမ်ား ၊ သားသမီး မ်ား မွာ DSA မွ ထြက္ လိုက္ရၿပီ ျဖစ္သည္။


ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုမုိးေက်ာ္သူ အားေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္.။

ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားမ်ားအစည္းအရံုး(ဆန္ဖရန္စစၥကို-ေဘးဧရိယာ) အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္လုပ္မဲ့ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕ ၀ိုင္းစုခုိင္သိန္း စတိတ္ရႈိးပြဲ။

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာ၌ စက္တင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔ စေနေန႔တြင္ ညေန(၆)နာရီမွ ည(၁၀)နာရီအထိ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ရဲေလး၊ Lဆိုင္းဇီ၊ ေရဗကၠ၀င္းႏွင့္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း တို႔မွ ေတးဂီတ စင္တင္ေျဖေဖ်ာ္ပြဲ ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။


၎ အဆိုေတာ္မ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းမွာ ၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ဦးသန္႔အေရးအခင္း တုိ႔ကိုယုတ္မာေစာ္ကားစြာပံုဖ်က္ထားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအတုျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ဇတ္ကားျဖစ္ေသာ အာရံုဦးမွာ ဖူးသည့္ၾကာ ဇတ္ကားတြင္ နအဖလက္ပါးေစ သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးအျဖစ္ တတ္ႀကြစြာ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။


ယခုအခ်ိန္ခါတြင္ ၀ိုင္စုခိုင္သိန္းပါ၀င္ေသာ စတိတ္ရႈိးပြဲမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွ ၀ိုင္၀န္းဆႏၵျပေနၾကသည့္ သတင္းမ်ားလည္း မ်ားစြာေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။


ယခု ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း၏ စတိတ္ရႈိးပြဲကိုလည္း ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ အင္တိုက္အားတိုက္ ၀ိုင္း၀န္း ဆႏၵျပၾကမည့္ဟု ေဘးဧရိယာမွ သတင္းရရွိပါသည္။


ဆန္ဖရန္စစၥကို၏ ၀ိုင္းစုခုိင္သိန္း စတိတ္ရႈိးပြဲ ထူးျခားခ်က္မွာ သာမန္စီပြားေရးသမားမ်ားက ပြဲကန္ထရိုက္သြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီအေရးတိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားမ်ားအစည္းအရံုး(ဆန္ဖရန္စစၥကို-ေဘးဧရိယာ) အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္ ပြဲကန္ထရိုက္သြင္း က်င္းပၾကမည့္ စတိတ္ရႈိးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဘးဧရိယာမွ သတင္းရရွိပါသည္။


ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အင္းအာစုမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီအမည္ခံ တာ၀န္မဲ့သူ အခ်ိဳ႕၏ ယင္းကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ေသာ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ လုပ္ရပ္ကို မ်ားစြာ၀ိုင္း၀န္း ရုတ္ခ်ေနၾကေၾကာင္း ေဘးဧရိယာမွ သတင္းရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ပူးတြဲပါေသာ စတိတ္ရိႈးပြဲ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ၎ပြဲ၏ တာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုခ်စ္ခင္မွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားမ်ားအစည္းအရံုး(ဆန္ဖရန္စစၥကို-ေဘးဧရိယာ) အဖြဲ႔မွအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုမိုးေက်ာ္သူ အားေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္.။

ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည္႔ေလ့လာေရးအတြက္ လက္စြဲ....

Handbook on Election Monitor_Burmese_in PDF

More on Generation.

More on Generation

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေပးဆပ္ရန္ အတူလက္တြဲ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ အတြက္ အတူပ်ံသန္းၾကသူမ်ား...။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ပ်ံသန္းျခင္း

“ငါေနထိုင္ရာဘ၀မွာ ကံၾကမၼာရဲ႕ ေျပာင္းလဲျခင္းေနာက္ xxx လိုက္ပါလြင့္ေမွ်ာရင္း ငါကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးဘ၀ xxx အရာထင္ျခင္းမ်ားလဲမရွိေတာ့ ငါက်ရံႈးေန … အတိတ္ေတြေျခာက္လွန္႔ေန ညေတြ ရူးသြပ္ေနဆဲလား xxx မေန႔က အတိုင္းပဲလား စိုးရြံ႕ျခင္းမ်ားစြာေနာက္ေန႔ ”

အထက္ပါ သီခ်င္းစာသားကေတာ့ လူငယ္ ေတးေရး/ေတးဆို- Japan ၏ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေရးသား၍ သီဆိုေပးထားေသာ “နိဗၺာန္” အမည္ရွိ Hip Hop ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွ စာသားတခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္။

“ မင္းရဲ႕ေရွ႕မွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ သြားလိုက္ၾက ဒီလမ္းမွာ xxx မင္းလည္းတစ္ေန႔မွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထဲကတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဦးမွာ ”

အထက္ပါ သီခ်င္းသည္လည္း လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေတးေရး - ဖိုးလ၊ ေတးဆို - Alta တို႔မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အတြက္ ေရးသား သီဆိုေပးထားေသာ “ေခါင္းေလာင္းသံ” အမည္ရွိ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွ စာသားတခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေပးဆပ္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔မွ လက္ခံယံုၾကည္ၾက သလို အႏုပညာေလာကအတြင္းမွ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကပါ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ဂီတေလာကမွ ဂီတပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုစိုးပိုင္၊ ေမခလာ၊ ကိုေန၀င္း၊ ကိုရဲလြင္၊ ေဆာင္းဦးလိႈင္၊ စိုးသိခၤ တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ ေတးဂီတ သီခ်င္းမ်ားကို ေမတၱာေစတနာျဖင့္ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ဒါနျပဳ ေပးဆပ္ၾက သလို လူငယ္ ဂီတပညာရွင္မ်ားမွလည္း စိတ္၀င္တစား တတပ္တအားျဖင့္ အတူလက္တြဲ၍ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ရည္မွန္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္သို႔ အတူပ်ံသန္းၾကသည္မွာ ကမာၻေျမႀကီးအတြက္ လူမ်ိဳးအတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အျဖဴထည္ ေပးဆပ္မႈပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဂီတပညာရွင္တို႔သည္ လူလူခ်င္း စာနာစိတ္၊ ေမတၱာစိတ္၊ ဂရုဏစိတ္၊ မုဒိတာစိတ္မ်ား ရွိၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေပးဆပ္ရန္ အတူလက္တြဲ ပ်ံသန္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုေက်ာ္သူ အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

ျမန္မာျပည္မွာ ခုတေလာ နာမည္ၾကီး ေနတဲ့ PRIVATE SCHOOL ရဲ႕ လိမ္ညာမွဳ

ျမန္မာျပည္မွာ ခုတေလာ နာမည္ၾကီးေနတဲ့ PRIVATE SCHOOL ရဲ႕လိမ္ညာမွဳ


PRIVATE SCHOOL ေတြဖြင့္ေတာ့ M.Sc M.A ရထားတဲ့ မိန္းကေလး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ၀မ္းသာ ၾကပါတယ္။ PRIVATE SCHOOL ေတြက M.Sc M.A ရထားတဲ့ သူေတြကို ဆရာမ အျဖစိ STUDY GUIDE အျဖစ္ ခန္႔မယ္လို႕ SEVEN DAYS NEWS ဂ်ာနယ္မွာအတိအလင္းေျပာထားတာကိုဖတ္ခဲ့ရလုိ႕ပါ။ အဲဒီထဲမွာ ကၽြန္မလဲ တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မက M.Sc ရထားတဲ႕သူတေယာက္ပါ ။မဟာျမကၽြန္းသာ (MMAC) ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းက M.Sc M.Aေတြကို ဆရာမအျဖစ္ STUDY GUIDE အျဖစ္ေခၚပါတယ္။ကၽြန္မလဲ ၀င္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ဆရာမအျဖစ္အေရြးခံရပါ တယ္။ အရမ္း နာမည္ ၾကီးေနတဲ့ ေက်ာင္းမုိ႕အရမ္း အထင္ၾကီးျပီး ေလွ်ာက္ခဲ့တာပါ။ ေနစရာ၊ စားစရာေပးျပီး၊ လစာကို (၄၅၀၀၀ မွ ၈၀၀၀၀ )ထိေပးမယ္လို႕ေျပာခဲ့ပါတယ္။

က်ြန္မတို႕လိုပညာသာတတ္ျပီး၊ကိုယ့္၀မ္းစာကိုကိုယ့္ဘာသာရွာစားေနရတဲ့ မိန္းကေလးေတြ အတြက္ေတာ့မဟာ အခြင့္အေရးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြက အိမ္မက္ပဲ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံတဲ့ ေနရာက ၆မိုင္ခြဲမွာရွိတဲ့မူၾကိဳ တစ္ခုမွာပါ။ မူၾကိဳ ကလဲ စင္ကာပူ သင္ရိုး အတိုင္းသင္တဲ့ မူၾကိဳမို႕ အထင္ၾကီး စရာအင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ မူၾကိဳေတာင္ ဒီေလာက္ အဆင့္ျမင့္ ရင္ PRIVATE SCHOOL က ပိုေတာင္ သားနား မယ္လို႕ ထင္ခဲ့ ပါတယ္ရွင္။

ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္မ အေရြးခံရပါတယ္။ အလုပ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ရမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။တလကို(၄၅၀၀၀)နဲ႕(၃)ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ရပါတယ္။စာခ်ဳပ္ထဲမွာလဲ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြ သာပါျပီး သင္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဆရာမဆိုတဲ့ရာထူးနဲ႕ခ်ဳပ္တာပါ။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပိျပီးတာနဲ႕ျမရိပ္မာလာ ဆိုတဲ့အေဆာင္ကို ေခၚသြားပါတယ္။ အဲဒီမွာ စျပီး ေတြ႕တာပါပဲ။

ေပ(၁၀၀)ပတ္လည္ေတာင္ မရွိတဲ့ ျခံ၀င္းထဲမွာ ႏွစ္ထပ္တိုက္၂လံုး၊ဂိုေထာင္လိုလိုအခန္း (၂)ခန္း၊ စာသင္ေဆာင္(၂)ခု နဲ႔ ေရကန္ (၁) ကန္ေတြ႕ရပါတယ္။ႏွစ္ထပ္တိုက္ (၂)လံုးကေတာ့ ေက်ာင္းသူေတြေနတဲ့ အေဆာင္ပါ။ ဂိုေထာင္ လိုလို အခန္း ကေတာ့ ဆရာမမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂိုေထာင္တခုမွာ ဆရာမ (၄) ေယာက္ေနရပါတယ္။ မိုးတြင္း ေရာက္ရင္ ခုတင္ေျခေထာက္ထိ ေရျမဳပ္တဲ့ အခန္းေတြပါ။

ကၽြန္မေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ဖိႏွိပ္မွဳဳနဲ႕ခ်ဴပ္ခ်ယ္ခံရမွဳ မ်ားကိုေအာက္မွာ ဆက္ေရးထားပါတယ္။

(၁)တိုးတတ္ေနတဲ့ေခတ္ထဲမွာမည္သည္႔ သတင္းစာ မွ မဖတ္ရ။
(၂)ေရဒီယုိုနားမေထာင္ရ။
(၃)(MP3 )(MP4 )လက္ကိုင္ဖုန္းသံုးခြင့္မျပဳ
(၄)မိမိ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းကမိမိထံသို့ဖုန္းဆက္ခြင့္မရွိပါတဲ့။လာေရာက္ေတြ႕ခြင့္မရွိပါ။
(၅)သန္႕ရွင္းေရးနဲ႕ပန္းပင္ ေရေလာင္း တာကို အလွည့္က်လုပ္ရပါတယ္။
(၆)ညဘက္ ေရတင္တာ ကိုအလွည့္က် ေစာင့္ရပါတယ္။ (ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ေရခ်ိဳးခန္းထဲကိုထည့္တာပါ)
(၇)ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ့အခန္းကို ROOM SERIVE ၀င္ေပးရ ပါတယ္။
(၈)ဂိတ္ေပါက္ ေစာင့္ရပါတယ္။
(၉)ဆရာမမ်ား တေန႕ကိုေရတခါပဲ ခ်ိဳးရမယ္လို႕စည္းကမ္း ထုတ္ထားပါတယ္။

ရခ်ိဴးရတဲ့ ေနရာကို ေျပာျပ ပါမယ္။

လူႏွစ္ရပ္ ေလာက္ရွိတဲ့ ေရကန္နဲ႕ျခံစည္းရိုး အုတ္နံရံၾကား လူတကိုယ္၀င္စာ ရွိတဲ့ ေနရာမွာ ေရခ်ိဳး ရတာပါ။ လူႏွစ္ရပ္ေလာက္ရွိတဲ့ ေရကန္မွာ ေရက တစ္ေတာင္ေလာက္ပဲ ရွိတာကို ပံုးမွာၾကိဳး တပ္ျပီး ငင္ခ်ိဳးရတာပါ။ မ်က္နွာသစ္ဖို႕ေရက အမွဳိက္ေတြနဲ႕သံေခ်းေရပါ။ တစ္နွစ္ပတ္လံုး မိုးတြင္းက လြဲလို႕က်န္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ဒီလိုပဲ သံုးရပါတယ္။ ဒါဟာ လိမ္ညာမွဳပါပဲ။

ဒါဟာ အိမ္အကူေတြ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ိဴးေတြပါ။ ဆရာမ ဆိုတဲ့ နာမည္တပ္ျပီး အိမ္အကူ လုပ္ခုိင္းခ်င္း တာပါ။စာခ်ဳပ္မွာ မပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို အခိုင္းခံရေပမယ့္ စာခ်ဳပ္ဆိုတာၾကီးကို ေၾကာက္လို႕ မထြက္ရဲတဲ့ သူေတြအမ်ားၾကီးပါ။ မဟာျမကၽြန္းသာဆိုတဲ့ ဒီ PRIVATE SCHOOL ကပညာတတ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ျပင္ပနဲ႔့အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ျပီး အက်ဥ္းခ်ကၽြန္ျပဳထားတာ ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမွဳ လို႕ေတာင္ေျပာလို႕ရပါတယ္။

တိုးတက္ေနတဲ့ နည္းပညာ ေခတ္ၾကီးထဲမွာသတင္းစာ မဖတ္ရဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ ဆိုး၀ါးတဲ့ အခ်က္ပါ။ စီးပြားေရး အရၾကည့္ ရင္လဲ ပိုက္ဆံ ရစရာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေတြကိုေတာ ့ေကာင္းေကာင္း ထားျပီး၊ပိုက္ဆံေပးရမယ့္ ဆရာမ (တနည္း၀န္ထမ္း၊ အလုပ္သမား )ကိုေတာ့ ဖိႏွိပ္ထားတာ အရင္းရွင္ စနစ္ကို က်င့္သံုးတာပါပဲ။

အရမ္းေကာင္းျပီးအဆင့္ျမင့္ပါတယ္လို႕နာမည္ၾကီးေနတဲ့ မဟာျမကၽြန္းသာ PRIVATE SCHOOL ကိုေတာ့ ပညာတတ္မိန္းကေလးမ်ားမေလွ်ာက္မိပါေစနဲ႕။အမွားၾကီးမွားမွာစိုးရိမ္လို႕ပါ နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေျပာ ျပျပီး forward လုပ္ေပးၾကပါလို႕အကူအညီ ေတာင္းပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။