07 April 2012

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ေၾကျငာစာတမ္းတရပ္ကို ဧျပီလ (၇) ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။


KNU ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ သေဘာတူ


ယမန္ေန႔က Sedona ဟိုတယ္တြင္ KNU(ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး) နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ခ်၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အဓိက အခ်က္ ၆ ခ်က္ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး အဆုိပါအခ်က္ ၆ ခ်က္နွင့္ပတ္သတ္၍ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ကို သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သေဘာတူဆံုခဲ့သည့္အခ်က္ အခ်ိဳ႕မွာ တတုိင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာ အျပစ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္း မူလသေဘာထားကို သေဘာတူလက္ခံၿပီး တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးရပ္စဲ ရန္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း ဌာေနမဲ့ ျပည္သူလူထုမ်ားေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္လည္းအေျခခ်ေနထုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာေျမယာ ဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း မၿပီးေသးသည့္ ကာလတြင္ေျမယာျပသာနာမ်ားကို ဆုိင္ရာျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ ထံသို႔တင္ျပေတာင္းဆုိ ရန္ သေဘာတူလက္ခံသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၁ အရ တုိင္းရငး္သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ေကအန္ယူမွခ်မွတ္ထားသည့္ ေျမယာ ဂရမ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမယာ မ်ားနွင့္ ဌာေနမဲ့ IDPs ဧ။္ေျမယာကိစၥမ်ားကိုလည္း ညႈိႏႈိင္းေျဖရွင္း သြားမည္ဟုသေဘာတူလက္ခံသည္။

ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ၁၂ နွင့္ ၁၃ အရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း ( monitoring ) ကိုအဆင့္ ၃ ဆင့္(ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္လက္ခံေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊အေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္
သည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ထားရွိရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီးရန္အလားအလာမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ပြင့္လင္းစြားေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း)ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္အျပင္မွတ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ပါ၀င္မႈကိုထည့္သြင္းသြားမည္ဟူ၍ လည္းပါရွိသည္။

ယခုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္KNU ဘက္မွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အပါအ၀င္အဖြဲ႔၀င္ ၇ဦးနွင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးအဖဲြ႕ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီး
ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းအပါအ၀င္အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးတို႔က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ယခုျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သတ္၍ မီဒီယာမ်ားက အစိုးရဘက္မွၿငိမ္းခ်မး္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ျပန္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက

“တကယ္ေတာ့ ဒါကေရာဂါႀကီးတခုလုိ(ျပည္တြင္းစစ္ကိုရည္ညႊန္း၍ )ပဲ ယူဆပါတယ္ ဒီေရာဂါႀကီးျဖစ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္ရွိပါၿပီး ဒီေရာ ဂါကိုလည္းႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ေပါင္း အစဥ္အဆက္က ဒီေရာ ဂါကိုေပ်ာက္ေအာင္ကုခဲ့ပါတယ္ ၊ကုခဲ့ေပမဲ့လည္းအနာနဲ႔ေဆးမတည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့ဒီေရာ ဂါကမေပ်ာက္ဘူး ၊အခုေတာ့ေဆးအသစ္ကိုေတြ႔ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက ္အနာနဲ႔ေဆးတည့္ၿပီးလုိ႔ ခန္႔မွန္းလုိ႔ရပါၿပီး”ဟုဆုိသည္။

ေဆးအသစ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ယခင္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားဧ။္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈၿပီးသည့္အခါ ေရွးသန္ခန္းစာမ်ားမွအေတြ႔အႀကံဳမ်ား
ကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီးမွသာ ေဆးအသစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ေဆးအသစ္ကလည္း ဘာလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္နဲ႔ခ်ီတက္ေနပါၿပီး အရင္တုန္းကစနစ္ကခြင့္မျပဳလုိ႔ျဖစ္တာပါ ။အခုကစနစ္ ခြင့္ျပဳေနပါၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြက္အနာနဲ႔ေဆးတည့္ၿပီးလုိ႔ေတာ့ ခန္႔မွန္းလုိ႔ရပါၿပီး တည့္မတည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမူတည္တာေပါ့ “ဟဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

KNU ဘက္မွ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံေဒၚေနာ္ေမဦးက

“အျပစ္ခတ္ရပ္ဆုိင္းေရးဆုိတာ တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမး္သြာဖုိ႔ စလွမ္းတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီစစ္မက္ေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔ ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ ေျဖရမဲ့ေမးခြနး္ေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖႏုိ္္င္ဖို႔ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔တေနရာကေနစဖုိ႔လုိတယ္ ဒီလုိအျပစ္ခတ္ရပ္ဆုိင္းၿပီးေတာ့ကၽြန္မတုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ရင္းရင္းႏွီးနွီးဒီထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ေျဖဖုိ႔ က်န္ေနတဲ့ေမးခြန္းေတြဆက္ၿပီး ေျဖႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီေျခလွမ္းဟာ ဒုတိယေျခလွမ္းကိုလွမ္းဖုိ႔ အတြက္ ပထမေျခလွမ္းပါ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ကၽြန္မျမင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၆၃ ႏွစ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ KNU ႏွင့္အစိုးရဘက္မွျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမး္ခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တုိ႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ၊ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပဏမသေဘာတူညီခ်က္ ၅ခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အပစ္ရပ္စဲ ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ KNU အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဧၿပီလ ၇ရက္တြင ္ရန္ကုန္ရွိတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ရန္ကုန္ရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၊သံရံုအဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊NGO အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူမဧ။္ေနအိမ္တြင္ နံနက္ပိုင္းေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

သတင္း..... Yangon Press International

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဦး NLD ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္း

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု၌ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္း The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကား သည္။

NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ ထားၾကသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အား စုပါတီမွ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သန္း၀င္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လသာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီအား ထူေထာင္ရန္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးကတည္း ကပင္ NLD ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားပါက ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ရန္ မူအားျဖင့္ ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လသာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္အား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ “အိတ္ေဖာင္းလို႔ စိတ္ ေျပာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ မွာလည္း အမတ္ျပန္လုပ္ဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ NLD မွတ္ပံုျပန္တင္ ရင္ NLD ကိုပဲ ျပန္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္အေစာႀကီးကတည္းက ေၾကညာၿပီးသားပါ” လို႔ ျပန္လည္ ေျဖ ၾကားသည္။

အဆိုပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးတြင္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းအား ဧၿပီလ ၄ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ NLD ပါတီ၀င္ အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ NLD ပါတီသို႔ ထပ္မံကူးေျပာင္းခဲ့သူ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏ္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၄၄ ေနရာ၌ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ရာ ယခုကူေျပာင္းလာေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လက္ခံလုိက္ပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ NLD ပါတီအား ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရမွာ ၄၇ ဦးထိ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရပ္တည္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
·

သတင္း.... The Voice Weekly

06 April 2012

တရုတ္ကေဆာက္လုပ္ေပးျပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေရႊလီေရကာတာ ၂၀၁၂မွာေတာ့ ပ်က္စီးမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ ေနရပါျပီ...

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၅လပိုင္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ေရႊလီေရကာတာဟာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေအာက္ေျခတမံေတြ ပ်က္စီးေနလို႔ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေနရပါျပီ.. (ေအာက္က Scribd ဖိုင္မွာ ဆက္လက္ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါတယ္..)
ယေန႔ ရန္ကုန္နဲ႔ တျခားျမိဳ႕ၾကီးမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံနဲ႔အဝွမ္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးျပသနာ မလံုေလာက္မႈနဲ႔ ၾကံဳေတြေနၾကရတာ အမ်ားသိျပီး ျဖစ္ပါတယ္..။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန လူထုမွာေတာ့ ယခုလို ပူျပင္းတဲ့ ေႏြရာသီ အခါသမယမွာ တေန႔(၆)နာရီအလွည့္က် စံနစ္နဲ႔ေပါ့..။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၃)ႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုိက္တဲ့ ဆည္ေတြ၊ ထြက္လိုက္တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းၾကီးေတြ မစားဝမခန္း သတင္းစာထဲမွာ ျပည္သူေတြ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ...။ 
ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ထြက္တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြကိုေတာ့ ျပည္ပထုတ္ေရာင္း ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ တပတ္က ဖတ္လိုက္ရတာေလး ရန္ကုန္ျမဳိ႔အား ယခုလာမည့္ လဆန္းပုိင္းမွ စတင္ကာ အုပ္စုစနစ္ျဖင့္ မီးေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ဆုိပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေနသည့္ တာဘုိင္မ်ားကုိ လည္ပတ္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ Gas မလုံေလာက္သျဖင့္ ယခုခဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္အား အုပ္စုခြဲကာအ ခ်ိန္ပုိင္းျဖင့္ မီးေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္တဲ့... ဒါကတပိုင္းေပါ့..
ေနာက္တခုကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ျမစ္ဆံုဆည္ အေရးမွာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ၾကားလိုက္ရတာကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ ပိုလွ်ံေနလို႔ ထုတ္ေရာင္းေနရဆိုပဲ...။ ဟုတ္ပါတယ္... သူဆိုလိုတာ ဒီမိုေဝယံကို ေပးပို႔လာတဲ့ သတင္းဖတ္လိုက္ရေတာ့မွ သိလိုက္ရပါတယ္..။ ေရႊလီဓာတ္အားေပး စက္ရုံက ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ဓာတ္အားေတြကို ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပကို ပို႔လႊတ္ေနတဲ့ တေန႔တာ ဓာတ္အား ယူနစ္စာရင္းပါပဲ...။ ကိုယ့္ျပည္သူေတြကေတာ့ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲထဲမွာ စမ္းတဝါးဝါးေန႔ မီးျပတ္လို႔ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စိတ္ဒုကၡေတြ ေရာက္ေနၾကရတာပါ...။ (၂၃) ႏွစ္လံုးလံုး မီးေလးေတာင္ လင္းေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လို႔ တကယ့္ျပည္သူ႔ပါတီနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံတဲ့ မဲဆႏၵေတြမွာေတာ့ ျမင္တဲ့အတိုင္းေပါ့..။
၂၀၀၉ ေမလ(၁၆)ရက္ေန႔ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းဖြင့္ပြဲမွ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဦးေဇာ္မင္း

ဒီထက္ဆိုးတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာ တရုတ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ရတက္မေအးရတဲ့ အျဖစ္ေတြပါပဲ..။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမလ(၁၆)ရက္ေန႔က ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ပါရဂူ ဦးေဇာ္မင္းတို႔ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တဲ့ ေရႊလီ(၁)ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကေတာ့ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ (၃)ႏွစ္တာ အေရာက္မွာေတာ့ ေရတားတမံ ေအာက္ေျခေတြ ပ်က္စီးလို႔ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေနရပါျပီ။ ဒီလိုေရႊလီျမစ္က  ေရကာတာေတာင္ (၃)ႏွစ္တာကာလမွာ ပ်က္ဆီးမႈေတြ ျမင္ေတြ႔လာရျပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုကို တမံဖို႔ျပီး ဧရာမဆည္ၾကီး ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ တရုတ္စီမံကိန္းေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ ၾကေစလိုပါတယ္..။ ဒါတရုတ္ရဲ့ နည္းပညာနဲ႔ ေဆာက္တဲ့ ေရကာတာစီမံကိန္း တခုထဲကို စဥ္းစားၾကည့္တာပါ..။ ကဲကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္ေနတာ လြန္ပါသလား...။ ျမစ္ဆံုဆည္အေရး ထာဝရရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုပါတယ္...။

ဒီမိုေဝယံ..
ေရႊလီစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမည္.. ပညာရွင္မ်ား ဝင္ေရာက္ ေထာက္ျပေပးေစလိုပါတယ္.။

ေခတ္သစ္တစ္ခုစတင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္


(BBC သတင္းဌာနမွ 2 April 2012 ရက္စြဲပါ Burma poll: Aung San Suu Kyi hopes for 'new era' ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေခတ္သစ္တစ္ခု စတင္မႈျပဳသည့္ အမွတ္အသားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ "ျပည္သူလူထု၏ ေအာင္ပြဲ"ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိၿပီး အျခားေသာပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ မိမိတုိ႔၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆိုပါ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ေနရာအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအပါအဝင္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ NLD ၏အဆုိအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အသာတၾကည္ပင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္လည္း NLD ပင္ ေနရာအမ်ားဆုံးရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ "ယခုေအာင္ပြဲဟာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေအာင္ပြဲပါ" ဟု NLD ရုံးတြင္လာေရာက္စုရုံးၾကေသာ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။ "ဒါဟာ ေခတ္သစ္တစ္ခုအစပဲလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းႏုိင္ေရးအတြက္ အျခားေသာပါတီေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္သြားမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိတယ္လုိ႔လည္း ထင္ပါတယ္"

ဧၿပီလ ၁ ရက္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ႏုိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားက အမတ္ေနရာ ၆၆၄ ေနရာရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးထားႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ ယခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ပုိင္း အစိုးရ ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစ္လပ္ေနရာ မ်ားအတြက္ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ NLD ပါတီအတြက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ကာလက စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဆုိကာသပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၇ ပါတီဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကုိယ္တုိင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ရုံ သာမက လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အႏုိင္ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားက ဆုိသည္။ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိသူမ်ား စာရင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမျပဳမီ NLD ပါတီက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ အားလုံးနီးပါး အႏုိင္ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံ NLD ပါတီအႏုိင္ရရွိသည့္တုိင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿမဲပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္တာကာလမွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ကေမာၻဒီးယားသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က "ယခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း ရွိေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမ်ား မဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ ၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကမူ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္သာ အဆင္ေခ်ာေမြ႕စြာၿပီးဆုံးသြားမည္ဆုိပါက ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွား ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ေပးေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္သည့္ ဥပေဒေရးဆြဲခဲ့ၾကေသာ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားကမူ သတိႀကီးစြာျဖင့္ အေကာင္းျမင္လ်က္ ရွိသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေ၀းက်င္းပ"


ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အားဖ်က္သိမ္း၍ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္စီစဥ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစည္အေ၀းကို ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္ရွိ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါ အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဆရာဖိုးေသာၾကာ(ေခတ္/မိုး)၊ နာယက ဆရာမာင္၀ံသ ၊ ဆရာ ဦးကိုကိုလႈိင္ တို႔က အသင္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကို(ကိုကို-စက္မႈတကၠသိုလ္)က ဖြဲ႔စည္းပုံမူၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႔ကိုတင္ျပေဆြးေႏြးရာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္အသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ စည္းရုံးေရးအဖြဲ႔၊ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔၊ ဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ မ်ားဖြဲ႔ စည္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၃)နာရီတြင္ အဆိုပါ ေနရာ တြင္ပင္ ထပ္မံက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း....... Popular Myanmar News Journal

"ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အီတလီ ကူညီမည္ဟု ဆို"


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အီတလီ အစုိးရအေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသြားရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း အီတလီ ဆီး နိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစၥတာMalpeli Giuseppe က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ကူညီရာ၌ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအား အီတလီႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာ လိပ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္မည့္ ပညာသင္ ဆုမ်ား အပါ အဝင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားမွ ထူးခြၽန္ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဆက္ လက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားေပးအပ္မည့္ အစီ အစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပ သည္။ ”အီတလီ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာၾကာပါၿပီ။ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ရွိေန ေသးတဲ့ အတြက္ ကူညီဖို႔ အဆင္မေျပဘူးျဖစ္ေနတာ။ အခု ပိတ္ဆို႔မႈ ေတြကို ဖယ္ရွား ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မၾကာခင္ မွာ အီတလီ အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရ အၾကား ၫႇိႏႈိင္းၿပီး ဒီအစီအစဥ္ေတြ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား ပါမယ္” ဟု ၄င္းက ထပ္မံ ေျပာၾကား သည္။

သတင္း.....Popular Myanmar News Journal

ယေန႔နံနက္ပိုင္း ဖားအံၿမိဳ႔ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံသတင္း)

ယမန္ေန႔က ဖားအံၿမိဳ႔သို႔ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကရင္အမ်ိုးသား အစည္းအရံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈအဖြဲ႔ ဆုိက္ေရာက္လာရာ ၾကိဳဆိုသူမ်ားႏွင့္အတူ၊
(၀ဲမွယာ၊ ေဒၚနန္းေစဟြာ၊ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊ (အမည္မသိ)၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္း)

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ကရင္အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ ဖားအံၿမိဳ႕ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံစဥ္

ယေန႔နံနက္ပိုင္း ဖားအံၿမိဳ႔ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ဖားအံၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္( ပန္းေရာင္ အက်ီျဖင့္) ႏွင့္ ဖလံုစေ၀ၚ ပါတီမွ ေဒၚနန္းေစဟြာတို႔ ႏႈတ္ဆက္ေနသည္ကို ဖားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ ဟိုတယ္၌ေတြ႔ရစဥ္

ဓာတ္ပုံ.....
Yangon Press International
ပို႔စ္ရိုမန္တစ္ဘယ္သူ႔ကိုမွမယံုရဘူး ဘယ္သူမွမယံုဘူး (ကိုယ္ဒူးေတာင္ကိုယ္)

လက္ေရွာင္တယ္

ဟိုဘက္လွည္႔ေနတုန္း ဒီဘက္နားရြက္ထဲဟုတ္ေယာင္ဟုတ္ျငားေတြ ပစ္ထည္႔သြား

ကစားမွာလား နားမွာလား

ကစားရင္လည္း ဒီကိုင္းၾကီးၾကီးမွာ နားခ်င္ရင္လည္း ဒီကိုင္းၾကီးၾကီးမွာ

အမႈိက္ကစ၍ျပသာဒ္အထိ မီးေပါင္အတုိးအေလ်ွာ႕လုပ္လိုရတယ္

(က်မရဲ႔ efficiency က…..)

သဘာ၀မွာအင္အားမရွိပါဘူး အင္အားမရွိတာသဘာ၀ဘဲ…

အသင္ဇးိုသမားတစ္ေယာက္ဘယ္လုိစျဖစ္!

ခပ္အစ္အစ္အသံႏွင္႔တူသည္႔ က်ီးေပါင္းတက္ဘ၀က

၀ိညာဥ္တစ္ေကာင္လုိ

အရိုးကို အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္မွာေပ်ာ႔ဆင္းေစခဲ႔

အရည္ဘဲေသာက္လို႔ရခဲ႔တယ္

မွည္႔ေဆးအသံုးခံလိုက္ရတဲ႔သစ္သီးတစ္လုံးရဲ႔ေသြးသားဖြဲ႔စည္းမႈလို

ခ်က္ျခင္းၾကီး ကေျဗာင္းတိကေျဗာင္းဆန္ ဥဏ္

မွီသေလာက္ေလးလိုက္ေတြးၾကည္႔ေတာ႔ ထိပ္မွာ

ဖင္ဆီခံက အလ်ားလိုက္ ၾကပ္တယ္ စပ္တယ္

မီးညိွလိုက္ ေရစြတ္လိုက္ တဖြာဖြာလိုက္ ႏွပ္ထားလိုက္နဲ႔

လူကို ဘယ္အတန္းအစားထဲက မွတ္ေန ညေန

ေန၀င္ရီမွာထုိးတဲ႔ တေယာလို ေသာက ဗ်ာပါဒ

ပုဒ္ထီးနဲ႔ပုဒ္မ ဘယ္သူ႔အရင္တေယာက္နဲ႔တေယာက္ခ်ၾကမလဲ

ခုထိဘယ္သူ႔မွလည္းမယံုဘူးဆုိတဲ႔အေၾကာင္း

ဘယ္သူ႔ကိုယံုေအာင္ေျပာရပါ႕ အရႈးလို

အေရာတ၀င္နဲ႔ မီးသြား၀ိုင္းေပးလိုက္တာ

လိုင္းေပၚခ်က္ျခင္းတက္လာတယ္

က်မ္းကိုင္ျပီးေျပာေတာ႔ ကာလာတတ္တယ္ေပါ႔

အဲဒါက ခင္ဗ်ားအပိုင္းေလ

ကမ္းနားမွ ဆူးေလအ၀ိုင္းကိုျဖတ္တိုက္၍တက္လာေသာေလမ်ား

သူမ၏စကတ္အနားစမ်ားႏွင္႔ေတြ႔ေသာအခါက်မွပင္

မယံုရဲရဲ ယံုရဲရဲ

ဒါပံုျပင္ထဲက သူရဲေျခာက္ေသာအိမ္ၾကီး နဲ႔

ထုိအိမ္တြင္ မေျခာက္တတ္တတ္ေျခာက္တတ္တတ္ႏွင္႔

ေျခာက္ေနေသာသူရဲမ်ားက

မိုဃ္းေဇာ္၏ကမ်ားမ်ားအား ဇစ္အဆုံးဖြင္႔၍

ေဇယ်ာလင္း၏ကဗ်ာမ်ားအား ၾကယ္သီးတလုံးစီခြ်တ္၍

ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ စမ္းသပ္ ရြတ္ဖတ္

ဘုရားသခင္လည္း ၾကံဳေတာင္႔ၾကံဳခိုက္ ၄င္းႏွင္႔

ၾကိဳက္ေရာင္းၾကိဳက္၀ယ္ ေစ်းဆစ္ၾကေလေသာအခါ

ျပန္ခ်င္ရင္ ကားဂိတ္ထိလိုက္ပို႔ေပးမယ္

တိတ္တိတ္ေလးေတာ႔ ၾကိတ္ၾကိတ္ျပီးမငိုနဲ႔

အေမွာင္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ႔မွမလင္းဘူး

အေမွာင္ကအေမွာင္သတ္သတ ္ အလင္းက အလင္းသတ္သတ္

တို႔ရဲ႕ဆုံရပ္က မင္းႏႈတ္ခမ္းကိုသတ္ထားတဲ႔ လိုင္နာစေလးေပၚမွာ

လြန္ေရာက်ြံေရာ ေသေရာေၾကေရာ အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာေပါ႔

ကိုယ္႔ကဗ်ာကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ၾကိဳးဆြဲခ်ရမွ ေက်နပ္မယ္

အရပ္တကာလွည္႔ျပီးတုိက္ေနရတဲ႔ၾကက္ဖ

သူ႔ရဲ႕မ်ိဴးဗီဇက သူ႕ဆီမွာလား ခင္ဗ်ားဆီမွာလား

ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ျပခ်င္တဲ႔ performance က

ပ်က္က်သြားတဲ႔တုိက္ေလယာဥ္ထဲက ခုန္ထြက္လာတဲ႔ေလသူရဲလုိ

ဘာေကာင္မွတင္မထားဘဲ အခုတ္ခံရဲတဲ႔စဥ္းတီတုံးလို႔

ေနပူစပ္ခါးထဲရပ္ထားခဲ႔တ႔ဲရဲရဲေတာက္ေရခဲတင္ကားတစ္စီးလို

ခင္ဗ်ားရဲ႕ဒႆနိက အလွေဗဒေက်ာင္းက

ဒါမွမဟုတ္

ေရထဲကေပၚလာျပီးေရထဲျပန္ခုန္ခ်သြားတဲ႔ငါးလို

ဘ၀ကိုဥဳံခံျပီး ဥဳံခံျပီးသားဘ၀ကိုမွ

ေျခအိတ္လိုအသင္႔၀ယ္စြပ္ခ်င္ၾက က်ဳပ္က

ဆူးကိုငုံျပီး ဒီခေရာင္းလမ္းကိုေဖာက္ခဲ႔တာ

ခုလိုတေယာက္နဲ႔တေယာက္ယံုယံုၾကည္ၾကည္လက္တြဲေလွ်ာက္လာခဲ႕ၾကတဲ႔ နွစ္ေတြမွာ -

အခ်စ္ေရ

ဘာတစ္ခုမွ သာမန္ကာလ်ွံကာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး

ျမစ္ေရက အခုႏွစ္ေတြထဲ တုိးတယ္……………………….။

လူလူလက္်ာ (ကုိေအာင္သူ)

၆.၈.၂၀၁၁

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲသို႔ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူ တက္ေရာက္မည္


ယခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းက ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္မိသားစုမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ဦးေက်ာ္သူ သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၄ ႏိုင္ငံမွ အင္တာနက္ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

05 April 2012

‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေၿပာျပသၫ့္ ရာမာယဏ’


ဇာတ္လမ္းက ကြၽန္မတို႔ အမ်ားႀကီးစဥ္းစား စရာရွိတယ္။ စဥ္းစားစရာ ဆို တာႏိုင္ငံေရး အျမင္နဲ႔ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားစရာ ရွိတယ္။ ဒါကြၽန္မတို႔ အေရွ႕တုိင္းမွာ အင္မတန္ မွ ၾသ ဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။

ကြၽန္မတုိ႔ အေရွ႕တိုင္းသူ၊ အေရွတုိင္းသားမ်ားဟာ ဘယ္ေလာက္ႏိုင္ငံေရး အျမင္ရင့္က်က္လဲဆုိတာကိုျပတယ္လို႔ ကြၽန္မက ဒီလုိပဲျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့သူဟာ အမည္းနဲ႔အျဖဴ၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုးဒီလုိခ်ည္းပဲလဲ မဟုတ္ဘူး ။ ရာမမငး္သားရဲ႕ခမည္းေတာ္ဆိုရင္လည္း ေကာင္းတာရွိတယ္၊ ဆိုးတာရွိတယ္။ အင္မတန္မွ ေကာင္းတဲ့ မင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့ေပမယ္လည္း သူ႔အျပစ္ေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္မို႔ ဒီအျပစ္ေတြရဲ႕ဝဋ္ေၾကြးေတြသူဆပ္ သြားရ တယ္။ရာမမင္းဆိုရင္လည္း မင္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ အင္မတန္မွေကာင္းတဲ့မင္းပဲ။ဒါေပမဲ့လည္း တကယ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔ရဲ႕မိဖုရားႀကီးအေပၚမွာ သူမွ်မွ်တတ မဆက္ဆံခဲ့ဘူး ။ သီတာမိဖုရားေျပာခ်င္တာကသူျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမွန္းသိရက္သားနဲ႔သူမ်ားေျပာတာ ဘာျဖစ္လုိ႔ နားေထာင္ရလဲ ဆိုတာကိုေျပာတာ၊ ဒီေတာ့ ဒါကြၽန္မတို႔ အတြက္အမ်ားႀကီးစဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္။

ကြၽန္မတို႔ေျပာတယ္မဟုတ္လား။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေကာင္းခ်ည္းပဲမဟုတ္ဘူး၊သူ႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုကို ေထာက္ျပတယ္လုိ႔ ကြၽန္မေျပာခ်င္တယ္။အမ်ားကေန အလကားသက္သက္၊သြားပုပ္ေလလြင့္၊ အားအား ယားယားေျ ပာေနတဲ့ ကိစၥေတြ ဟာ တစ္ ခါ တေလ ဒီမိုကေရစီမွာလည္း လႊမ္းမိုးထားတတ္တယ္။ အဲဒီဟာေတြကို ကြၽန္မတုိ႔ အမ်ားႀကီးသတိထားရမယ္။ကြၽန္မကေတာ့ထင္တယ္၊ အခုေခတ္လိုအေျခအေနဆိုရင္ သတင္းစာေတြဘာေတြရွိၿပီးေတာ့၊ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုရင္သီတာမိဖုရားၾကီး ဘက္က ေနၿပးီ ေတာ့ေရးေပးမယ့္ သတင္း စာေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပဲလို႔ ကြၽန္မထင္တယ္။ အဲဒီလိုသာရွိခဲ့ရင္ သက္သက္၊ အားအားယားယားအတင္းေျပာေနတဲ့လူေတြေၾကာင့္ ဒီမိဖုရားႀကီးဟာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အေပး ခံရမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကြၽန္မက ဒီလုိျမင္တယ။္ ဘာျဖစ္လဲ လ႔ို ဆုိေတာ ့ သီတာမိဖုရားဘက္ကရပ္တည္တဲ့သတင္းစာေတြက ေရးၾကမွာကိုး၊ ဘယ့္ႏွယ့္၊ မီးထဲဝင္တာေ တာင္ မွမေလာင္တဲ့ မိဖုရားဟာ မျဖဴစင္ဘဲရွိႏိုင္ပါ့မလား ။မင္းတို႔မွန္ရင္၊မ င ္ း တ ိ ု ႔ေခ်မွာလားေမးတယ္။ ကြၽန္မကေျပာတယ္။ ကလဲ့စားေခ်တယ္ဆိုတာဟာကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ‘မူ’ လည္းမဟုတ္ဘူး။ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီအရကလဲ့စားေခ်ခ်င္ တိုင္းလိုက္ေခ်ေနလုိ႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ တရားမွ်မွ်တတလုပ္ရတာ။အခုေၿပာခ်င္တာကအေရွ႔တိုင္း ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ တကယ္က်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ဆိုလုိခ်င္တာ။

ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အေရွ႕တုိင္းဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေနာက္တိုင္းဒီမိုကေရစီမ်ားထက္ ပိုၿပီးေတာ့ေမတၱာ၊ က႐ုဏာတရားနဲ႔ ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီလို႔ ဒီလုိ ကြၽန္မတို႔ျမင္ခ်င္တယ္။ဒါေၾကာင့္ အားလံုးအတြက္ေကာင္းတဲ့ စနစ္ျဖစ္ရမယ္။တခ်ဳိ႕ကဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အဓိပၸာယ္ ကို နားမလည္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ရဲရင္၊ စြပ္စြဲေနတဲလူေတြမီး ထဲဝင္ၾကလို႔ေျပာမွာေပါ့။ စြပ္စြဲေနတဲ့လူကေကာမီးထဲ ကို ဝင္ျပရဲမလား၊ဝင္ရင္ေကာသူတုိ႔ဟာ မေလာင္ဘဲေနမလား။ဒါေတြဟာ အမ်ားႀကီးစဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ရာမဇာတ္ေတာ္ႀကီးဟာႏိုင္ငံေရး ပညာအမ်ား ႀကီးပဲ ပါပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္မတို႔ ဒီမိုကေရစီ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကြၽန္မတို႔ အေရွ႕တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈအရအေထာက္အထားေတြ အမ်ားႀကီးျပႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလို အဘက္ဘက္ကေပါ့ေလ၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔စဥ္းစားတဲ့ ဇာတ္ေတြဟာ ကမၻာႀကီးမွာ နည္းပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ပံုျပင္ေတြ၊ဒ ႑ာရီေတြ ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုး မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ နဲ႔ၿပီး သြားတာတို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္ညစ္စရာေကာင္းတဲ့ဟာေတြဆိုရင္လည္း တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေအာင္ အားလံုး သုတ္သင္ရွင္းလင္း ပစ္လိုက္တာတို႔ ဒါေတြရွိတတ္တယ္ဒီလိုအျဖဴနဲ႔ အမည္း တင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔အျဖဴနဲ႔ အမည္းၾကားမွာ မီးခိုးေရာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့ ဇာတ္မ်ဳိးဆိုတာဟာ သိပ္ေခတ္မီတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ေျပာႏိုင္တယ္။ ဘယ္ေတာ့မွေခတ္မရွိဘူးရယ္လို႔ မျဖစ္သြားႏိုင္ဘူး။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အမွန္တရားဟာေခတ္မရွိဘူးလို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔လိုခ်င္တဲ့စနစ္ဟာ ကမၻာႀကီးတည္သေရြ႕ ဒီစနစ္မ်ဳိးဟာ လုိလားအပ္တဲ့ စနစ္မ်ဳိးကို ျဖစ္မွာပဲ။ဒီစနစ္ဟာ ျပည္သူလူထုကို အကာ အကြယ္ေပးတဲ့စနစ္လည္း ျဖစ္တယ္။တကယ္ေတာ့ အစိုးရမ်ားကို ကာကြယ္ေပး တဲ့စနစ္ လည္း ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕အစိုးရေတြက ဒီလိုဒီမုိကေရစီစနစ္ကို မႏွစ္သက္ဘူး။

ျပည္သူလူထုကိုသာ အကာ အကြယ္ေပးတဲ့စနစ္လို႔ သူတုိ႔ ဒီလုိထင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ လူတိုင္း လူတိုင္းကို အကာ အကြယ္ေပးတဲ့ စနစ္ပါ။ကြၽန္မတို႔ကိုတခ်ဳိ႕ကေ မးတယ္။ဒါလည္းအားလံုးသိေနတဲ့ ကိစၥႀကီးပါ။ ဒီမိုကေရစီတက္လို႔ရွိရင္ ဘယ္သူဘယ္ဝါကို ကလဲ့စားအႏွစ္သာရ ကို နားမလည္ဘူး။ အတိုက္အခံမ်ားဟာ တိုက္တယ္ ၊ခိုက္တယ္ဆိုတာဟာအာဃာတတရားနဲ႔ဖ်က္ဆီးခ်င္လို႔ တိုက္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ္ ႏႈိင္းတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ေလ။ အဲသည္လို စိတ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာလံုးလံုးမဟုတ္ဘူး။ အတိုက္အခံမ်ားရဲ႕အလုပ္ကိုက အစိုးရမမွားေအာင္လုပ္ဖို႔ပဲ။အစိုးရမမွားေအာင္ဆိုေတာ့ အစိုးရမွား ေနတာေတြကို ေထာက္ျပရမယ္။ ေထာက္ျပမွသာလွ်င္ မမွားေအာင္လုပ္ႏိုင္မွာေပါ့။ ကိုယ္ဘာမွားမွန္းမသိဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ သိရင္လည္းဘယ္သူမွမေျပာရဲဘူးဆုိရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့ မွားေနမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ကြၽန္မတို႔က အတိုက္အခံဆိုေတာ့ အတိုက္အခံအလုပ္ပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္မွာပဲ။ ဒီလုိုလုပ္တာဟာ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ အာဃာတစိတ္နဲ႔လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏွလံုးသားထဲမွာ အာဃာတ အင္မတန္မ်ားေနတဲ့ လူေတြကေတာ့ ယံုမွာမဟုတ္ဘူး။

ဒါကိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔တတ္ႏိုင္တာ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ အဲဒီႏွလံုးသားထဲက အာဃာတေတြကို ေဖ်ာက္လုိက္ပါလို႔ ဒါပဲေျပာႏိုင္ တယ္။ေဖ်ာက္လိုက္ရင္ေတာ့ ယံုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့္ရင္ ဒါသိႏိုင္ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ေနာင္ဂ်ိန္ေနာင္ဂ်ိန္ခ်ေနတဲ့ သူမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕တဲ့လူမ်ားပီပီ ဆက္ဆံၾက တာ ပဲ။ ဒါဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ပဲ။ ကြၽန္မတို႔ အေရွ႕တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈအရ ဒီလို လူပီပီေန တဲ့စနစ္ကိုအင္မတန္မွလိုလားပါတယ္။လူေတြကိုလူလိုဆက္ဆံတဲ့စနစ္ကို အင္မတန္မွလုိလားပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို တန္ဖိုးထားတဲ့စနစ္ကို ကြၽန္မတို႔အေရွ႕တိုင္းက အင္မတန္မွ လုိလားပါတယ္။ ။

(၁၉၉၉ စာဆိုေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ထုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေသာ ရာမာယဏလက္ကမ္းစာေစာင္မ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) ကုိ Popular News တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္.။

ဓာတ္ပုံ....ျမတ္ေလးငုံ

04 April 2012

ဩဇာအရွိဆံုး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ရာတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ကို ဆႏၵျပဳႏိုင္ဟုဆို


ကမၻာေက်ာ္ TIMES မဂၢဇင္းက ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အတြက္ ဩဇာတိကၠမ အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ဝ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆႏၵျပဳႏိုင္ေသာ လူအမည္ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ လိုက္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ကမၻာေက်ာ္ အမည္ စာရင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ လိုက္ေၾကာင္း ယင္းမဂၢဇင္း၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

ဆႏၵျပဳလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ဆႏၵျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။ ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရ သူမ်ားကို TIMES မဂၢဇင္း၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ဝ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မင္းေအာင္လိႈင္အား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေၾကာင္း မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံု၊ ျမဝတီႏွင့္ News Light of Myanmar သတင္းစာပါ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ” သတင္း တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အျဖစ္ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒါဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ဘယ္သူလဲဗ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ဦးသန္းေရႊပဲလား။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေရႊသန္းေရႊ အနားယူတယ္ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ တရားဝင္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေရးက အနားယူသြားတယ္လို႔ ဦးေရႊမန္းတို႔၊ ဦးေဌးဦးတို႔၊ ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔က ေျပာေနေပမယ့္ တပ္မေတာ္က အနားယူသြားတယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ မေျပာၾကဘူးဗ်”ပာု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
မွ်
“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ရာထူးဆိုတာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြရဲ႕ မွားယြင္းမႈလို႔ပဲ ယူဆပါ တယ္”ပာု ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

သတင္း.... yangonchronicle

03 April 2012

မၾကံဳဖူးေအာင္ မသမာမႈေတြ ျမင္ရတယ္လို႔ NLD ပါတီ ေျပာဆိုNLD ပါတီ အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး မဲ နိုင္သြားေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳခဲ႔ရပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး NLD ပါတီ ေအာင္နိုင္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးက ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္ကို မေန႔က ေန႔စြဲနဲ႔ စာေရးသား ကန္႔ကြက္ထားပါတယ္။

အခု ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မၾကံဳဖူးေအာင္ မသမာမႈေတြ ျမင္ရတယ္လိုNLD ပါတီ ေအာင္နိုင္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲကတ္ျပားေတြမွာNLD အမွတ္တံဆိပ္ေနရာမွာ ဖေယာင္းေတြ သုတ္ထားတဲ့အျပင္ အာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ မဲရံုထဲ၀င္ၿပီး မဲထည့္တဲ့ လူေတြကို ေႏွာင့္ယွက္တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္က ေျပာပါတယ္။

အလားတူ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေညာင္ပင္သာ၊ ဆင္ရွင္၊ တနယ္၊ အလယ္ပံု၊ ေခ်ာင္းနားေက်းရြာတို႔အျပင္ တျခားမဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမန္ေအာင္၊ မေကြး၊ ေကာ့မႉး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ မရမ္းကုန္း၊ ဒဂုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးနဲ႔ ကေလာ(ေအာင္ပန္း)ၿမိဳ႕ေတြမွာ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း NLD ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြင္းေရးမႉးရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္တဲ့စာမွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွာ ႀကိဳတင္မဲ ျပႆနာေတြ တက္သလို ကန္႔ဘလူ၊ ေရဦးတန္႔ဆည္၊ ကြ်န္းလွ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွာလည္း မဲလက္မွတ္မွာ တံဆိပ္တံုးေတြ မပါတဲ့ မဲလက္မွတ္ေတြ ရွိသလို မဲစာရင္းမွာ မပါတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ေျမာင္းျမ ျမိဳ႕နယ္ မဲေက်ာ္ ဥယ်ာဥ္ကုန္းရြာမွာ NLD ပါတီက မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရန္လုပ္တာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မရမ္းကုန္း ရပ္ကြက္ အမွတ္(၃) မဲရံုမွာလည္း လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားသူ တစ္ေယာက္က ဘယ္ဘက္လက္မွာ ႀကံခိုင္ေရးတံဆိပ္ ပတ္ထားျပီး လာသမွ်လူေတြကို ဒီဟာကို မဲေပးရမယ္ဆိုၿပီး ခိုင္းေနသလို၊ ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္ ရပ္ကြက္မွာလည္းပဲ မဲရံုတာဝန္က်တဲ့ ဆရာမတစ္ေယာက္က လူေတြကို ဆြဲေခၚသြားၿပီး တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ မဲေပးခိုင္းေနတာ ရွိတယ္လို႔ မဲရံုေစာင့္ တာ၀န္က်သူေတြက သတင္းပို႔ ထားပါတယ္။

သတင္း..... RFA

အမွတ္ျခစ္လုိ႔ မရေအာင္ ဖေယာင္းသုတ္ထားတယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္ေထာင္္စု ေရြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းကုိ ေမးျမန္း

ၿပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္ ၄၀ ၏ရလဒ္အရ အနိုင္ရရွိသူမ်ား

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
(၁) စစ္ကိုင္း - ဦးခင္ေမာင္သိန္း
(၂) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္
(၃) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္စိုး
(၄) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္စိုးၿမင့္
(၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိန္ထြန္း
(၆) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးၿမင့္ဦး
(၇) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္မင္
(၈) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဦးၿမင့္သိန္း
(၉) ေရစၾကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာတင္ေဌးေအာင္
(၁၀) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးၿမင့္ေအာင္
(၁၁) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ဦးပိုက္ကို
(၁၂) ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ
(၁၃) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း
(၁၄)ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္
(၁၅) ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဦးနိုင္ငံလင္း
(၁၆)ဥတၱရသီရီၿမိဳ႕နယ္ ဦးမင္းသူ
(၁၇)ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ၿမင့္ေအာင္
(၁၈) ႏြားထိုးၾကီးၿမိဳ႕နယ္ ဦးေပါခင္
(၁၉) မဟာေအာင္ေၿမၿမိဳ႕နယ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္
(၂၀) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ
(၂၁) မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ဦး၀င္းထိန္
(၂၂) ၿပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္သီဟ
(၂၃) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္
(၂၄) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(၂၅) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚစုစုလြင္
(၂၆) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္
(၂၇) မဂၤလာေတာင္ညြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚၿဖဴၿဖဴသင္း
(၂၈) လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း
(၂၉) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာေဒၚေမ၀င္းၿမင့္
(၃၀) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ
(၃၁) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦး၀င္းၿမင့္
(၃၂) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိန္၀င္း (ခ) ဦးစိန္၀င္းဟန္
(၃၃) ေၿမာင္းၿမၿမိဳ႕နယ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ
(၃၄) ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚၿမင့္ၿမင့္စန္း
(၃၅) ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္ၿမင့္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
(၃၆) ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီး အမွတ္ (၇) ဦးမင္းဦး
(၃၇) မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး အမွတ္ (၄) ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႕
(၃၈) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အမွတ္ (၁၀) ဦးသိန္းေဆြ

တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္
(၃၉) ပဲခူတိုင္းေဒသၾကီး အမွတ္ (၂) ဦးမ်ိဳးခိုင္
(၄၀) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီ အမွတ္(၂) ေဒါက္တာလွၿမတ္ေသြး

02 April 2012

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၄၃ေနရာမွာ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ပါျပီ.. လားရွဳိးအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တခုသာ မဲဆက္လက္ေရတြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရ

(ဓာတ္ပံု) ဒီမိုေကာင္းကင္၊ ဒီမိုေဝယံ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၄၃ေနရာမွာ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လားရွဳိး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တခုသာ မဲဆက္လက္ ေရတြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာဆိုပါတယ္..။

အန္ကယ္တို႔ ၄၃ေနရာမွာ အႏိုင္ရရွိတာကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ပါျပီ။ ေနာက္ဆံုးတခု လားရွိဳး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တခုပဲ မဲဆက္လက္ ေရတြက္ေနပါတယ္..။ လက္ရွိအေနအထားမွာ က်ားျဖဴပါတီနဲ႔  အျပိဳင္ေရတြက္ေနျပီး အန္ကယ္တို႔ NLDက မဲအသာရရွိေနပါတယ္...။ မၾကာခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ စကားေျပာဖို႔ ေရာက္ရွိလာပါမယ္..။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕မွာ ပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူ သတင္းေထာက္ေတြလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္ရွိေနပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုသြားပါတယ္..။ (ရန္ကုန္ မနက္၉နာရီခြဲ အခ်ိန္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္) ျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီေန႔မနက္ ၈နာရီက ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ၆ေနရာစလုံးမွာ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္းကို ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးပါတယ္...။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ (၄၈)ေနရာ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျပီးမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း (၃)ေနရာမွာ နယ္ေျမ လုံျခံဳေရးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္  မဲဆႏၵနယ္ (၄၅)ေနရာမွာသာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္..။ စစ္ကိုင္းတိုင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇) (ဗန္းေမာက္-ေကာလင္း- ၀န္းသို- ပင္လယ္ဘူး) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာလိွဳင္အား ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျပီး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၄၄ေနရာသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္..။
သတင္း ဒီမိုေဝယံ

NLD ၏အတည္ျပဳၿပီး အႏိုင္ရၿမိဳ႕နယ္စာရင္း

NLD ၏အတည္ျပဳၿပီး အႏိုင္ရၿမိဳ႕နယ္စာရင္း


၁။ ၀ါးခယ္မ ဧရာ၀တီတိုင္း
၂။ ျမန္ေအာင္ ဧရာ၀တီတိုင္း
၃။ မအူပင္ ဧရာ၀တီတိုင္း
၄။ေျမာင္းျမ ဧရာ၀တီတိုင္း
၅။ဖ်ာပံု၊ေဒးဒရဲ(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ဧရာ၀တီတိုင္း
၆။ ေရႀကည္ ဧရာ၀တီတိုင္း
၇။ ပခုကၠဴ မေကြးတုိင္း
၈။ ေရစၾကိဳ မေကြးတုိင္း
၉။ မေကြး မေကြးတိုင္း
၁၀ ။ ျမိဳင္ မေကြးတိုင္း
၁၁။ ပြင့္ျဖဴ မေကြးတိုင္း
၁၂။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မႏၱေလးတိုင္း
၁၃။ တံတားဦး မႏၱေလးတိုင္း
၁၄။ ျပင္ဦးလြင္ မႏၱေလးတိုင္း
၁၅။ မဟာေအာင္ေျမ မႏၱေလးတိုင္း
၁၆။ မိထီၱလာ မႏၱေလးတိုင္း
၁၇။ ဒကၡိဏသီရိ မႏၱေလးတိုင္း (ေနျပည္ေတာ္)
၁၈။ ဥတၱရသီရိ မႏၱေလးတိုင္း (ေနျပည္ေတာ္)
၁၉။ ေတာင္ငူ ပဲခူးတိုင္း
၂၀။ ထန္းတပင္ ပဲခူးတိုင္း
၂၁။ လက္ပံတန္း ပဲခူးတိုင္း
၂၂။ က၀ ပဲခူးတိုင္း
၂၃။ ေကာ့မွဴး ရန္ကုန္တိုင္း
၂၄။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ရန္ကုန္တိုင္း
၂၅။ လွည္းကူး ရန္ကုန္တိုင္း
၂၆။ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္း
၂၇။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ရန္ကုန္တိုင္း
၂၈။ စစ္ကုိင္း စစ္ကုိင္းတိုင္း
၂၉။ ပုလဲ စစ္ကုိင္းတိုင္း
၃၀။ မင္းကင္း စစ္ကုိင္းတိုင္း
၃၁။ ကန္႔ဘလူ၊ ကၽြန္းလွ၊ ေရဦး၊ တန္႔ဆည္ စစ္ကုိင္းတိုင္း
(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)
၃၂။ ကၽြန္းစု တနသၤာရီတုိင္း
၃၃။ ေလာင္းလံု တနသၤာရီတုိင္း
၃၄။ ပုသိမ္ ဧရာ၀တီတုိင္း
၃၅။ ေတာင္တြင္းၾကီး မေကြးတုိင္း
၃၆။ ႏြားထုိးၾကီး မႏၱေလးတုိင္း
၃၇။ ပုဗၺသီရိ မႏၱေလးတိုင္း (ေနျပည္ေတာ္)
၃၈။ ဇဗၺဴသီရိ မႏၱေလးတိုင္း (ေနျပည္ေတာ္)
၃၉။ ေမာ္လျမိဳင္ မြန္ျပည္နယ္
၄၀။ သံုးခြ ရန္ကုန္တုိင္း
၄၁။ လားရႈိး ရွမ္းျပည္နယ္

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ၄၄ ေနရာလံုး NLD ႏိုင္ၿပီဟုဆို

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးမွ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ ေနရာလံုးတြင္ အႏိုင္ရရွိသြားေၾကာင္း NLD ႐ုံးခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၄၄ ေနရာအနက္ ၃၈ ေနရာမွာ မဲေရတြက္ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္ ၆ ေနရာတြင္ မဲေရတြက္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား မဲအေရအတြက္ အမ်ားအျပား အသာျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး
ေသခ်ာေနသည့္အတြက္ ၎တို႔ အႏိုင္ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ဖုန္းျဖင့္ သတင္းပို႔လာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရာအားလံုး အႏိုင္ရရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။


တနလၤာေန႔ နံက္နက္တြင္ မဲအႏိုင္ရရွိမႈ အေသးစိတ္စာရင္းကို NLD မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း.... (မဇၥ်ိမ)

တံတားဦး ျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီ မွ ေဒၚခင္သႏၱာ အနုိင္ ရရွိ

မအူပင္ ျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွအနုိင္ရရွိ

ျမန္ေအာင္ျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီ မွ ဦးေက်ာ္ျမင္႔ အနုိင္ရရွိ

ဘိတ္ကၽႊန္းစု ျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွ ေဒၚတင္တင္ရီ အနုိင္ရရွိ

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးဝင္းျမင္႔ အနုိင္ရရွိ

မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၇)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီိး NLDပါတီမွ ဦးမင္းဦး(ခ)ဦးမင္းၾကည္ အနုိင္ရရွိ

မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ အနုိင္ရရွိ

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးေက်ာ္မင္း အနုိင္ရရွိ

ကေလာျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွ ေဒါက္တာသန္းေငြ အနုိင္ရရွိ

သနပ္ပင္ ျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးျမင္႔ဦး အနုိင္ရရွိ

မဟာေအာင္ေျမ မႏၱေလးျမိဳနယ္ NLD ပါတီမွ ဦးအုန္းၾကိဳင္ အနုိင္ရရွိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ပန္ၾကားခ်က္ ထုုတ္ျပန္

ေတာင္ငူျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးေအာင္စုိးျမင္႔ အနုိင္ရရွိ

မိတၱီလာ ျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီ မွ ဦးဝင္းထိန္ အနုိင္ရရွိ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတဲ့ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိစၥ...

သုံးခြျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွ ေဒၚစုစုလြင္ အနုိင္ ရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၵဏသိရိ ျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီ မွ ဦးနုိင္ငံလင္း အနုိင္ရျပီ

ေနျပည္ေတာ္ ဥတၲရသီရိၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးမင္းသူ(ခ)ကိုဦး အနုိင္ရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးေဇယ်ာေသာ္ အနုိင္ရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ဇမၼဴသိရိျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွ မစႏၵာမင္း အနုိင္ရရွိ

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အနုိင္ရရွိ

ယေန႔ညေန အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕ ေအာင္ပြဲခံေနတဲ့ ခြပ္ေဒါင္းျမင္ကြင္းမ်ား...

ဓာတ္ပံု Reuters

ေျမာင္းျမျမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ အနုိင္ရရွိ