22 October 2011

ကဲတုိင္ၾကေပေတာ႕ ျမန္မာျပည္သူေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ဒုကၡေပးေနတဲ႔ ဒင္းတုိ႔အား..

ဂတ္ဗိုလ္ အေျပာင္းအလဲ

(New Statesman မွ 17.Oct.2011 ရက္စြဲပါ “The Shifting of the guard” သတင္းေဆာင္းပါးကို yangonchronicle မွ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ယခုေဆာင္းပါးရွင္ Peter Popham ၏ “The Lady and The Peacock” ေလဒီ ႏွင့္ ခြပ္ေဒါင္း (ေဒၚစု အထုပၸတၱိ) ကို ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ တြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေသာ စစ္မွန္သည္႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအားလံုး ရပ္ဆိုင္းေနခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ေန႔ရက္မ်ားမွ လမ္းခြဲ ေျပာင္းလဲေတာ႔မည္႔ လကၡဏာမ်ား စတင္ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေကာင္းဆံုး အခါသမယ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသလား။

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျပာင္းအလဲစတင္ေတာ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ ရည္ညႊန္းသည္ ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္က ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္။ ဤကိစၥသည္ အမ်ားအံအား သင့္ၾကေသာ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ သမိုင္းဝင္ေတြ႔ဆံုမႈ မဟုတ္ပဲ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးတြင္ သမၼတကေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိတ္ေခၚကာ ညစာျဖင္႔ ဧည့္ခံမႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အကယ္၍ ယခင္အာဏာရွင္ ဦးသန္းေရႊ၏ အာဏာပါဝါမ်ား အားနည္းလာၿပီဆိုသည္ကို တစံုတေယာက္က သံသယရွိသည္ဆိုပါက ဤအတြက္ အေထာက္အထားမ်ားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ တခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ အစည္းအေဝးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ထြက္ေပၚလာပါက ခ်က္ျခင္း ရုတ္သိမ္းတတ္ျခင္းေၾကာင္႔ နာမည္ဆိုးေသာသူ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးသန္းေရႊ၏ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ မုန္းတီးမႈ” သည္ “ အတူအကြ စုေဝးကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟု ပညတ္ထားေသာ ေမွာ္ဝင္အရုပ္ကို ပင္အပ္ျဖင္႔ ဝိုင္းထိုးတတ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကေတာ္ ႏွင္႔ အျခား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္မ်ား၏ မုန္းတီးမႈ ” ကို လံုးဝယွဥ္ႏိုင္လိမ္႔ မဟုတ္ပါ။

ထိုသို႔ေသာ ထူးထူးဆန္းဆန္း အိမ္တြင္းပုန္း ႏိုင္ငံ၏ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ ရီရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေနျပည္ေတာ္ အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ကို အေနာက္ကမာၻ နာမည္ေက်ာ္ “ေလဒီ” က ယခု အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မူ အေျပာင္းအလဲ လကၡဏာမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထြက္ေပၚလာခဲ႔သည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန႔္ၾကာေနေသာ ကုလ လူ႔အခြင္႔အေရး ကိုယ္စားလွယ္၏ ျပည္ဝင္ခြင္႔ဗီဇာကို ခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္။ ၁၀လၾကာေအာင္ ဆင္ဆာ ေစာင္႔ခဲ႔ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္တာဗ်ဴး အပါအဝင္ သူမ၏ သတင္းႏွင္႔ ရုပ္ပံုမ်ား ျမန္မာ႔သတင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ ပါဝင္လာသည္။ (ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ္လည္း ကိစၥမရွိပါ။) ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင္႔အေရး ေကာင္မရွင္ကိုလည္း ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က လူေဟာင္းမ်ား ထည္႔သြင္းကာ ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ႔သည္။ ဤမွ်မကေသးပဲ ေခတ္မမွီေတာ႔ေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္မည္႔ ေကာင္မရွင္ တစ္ခုကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းကာ ကုလသမဂၢ လူသားျခင္းစာနာမႈေရးရာ ညိွႏိႈင္းေရးရုံး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူလ်က္ရွိသည္။

ေမွ်ာ္လင္႔မထားေသာ အံ႔အားသင္႔ဖြယ္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ “ ထြက္ရွိသမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြယ္ယူရန္အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားကို ကန္႔လန႔္ပိတ္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ျမစ္ဆံုတရုတ္ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္သည္႔ လုပ္ေဆာင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ထိုစီမံကိန္းေၾကာင္႔ နစ္နာဆံုးရႈံး ရသည္႔အျပင္ လတ္တေလာ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင္႔ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး မုန္းတီးမႈႏွင္႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တို႔ ပူးေပါင္းမိကာ ျမစ္ဆံုတမံ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ႔သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေထာက္ခံအားေပး ရပ္တည္လိုက္ၿပီး ေနာက္တြင္မူ ထိုစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု သမၼတ က ေၾကျငာလိုက္ေလသည္။ “ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင္႔ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင္႔” ဟူေသာ စကားလံုး သည္ ယခင္က အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုျပကာ ထင္ရာလုပ္တတ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အ႔ံအားသင္႔စရာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ အစိုးရက ေနာက္ထပ္ တက္ႂကြေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုကို စတင္လိုက္ျပန္ ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ခန္႔ကို အစိုးရကလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မည္သူကိုမွ် လႊတ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အခ်က္ကပင္ ယခု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ထူးျခားေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလက ခပ္ပါးပါးေလး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေသာ အစီအစဥ္ကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မဆိုသေလာက္သာ အၾကံဳးဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အလားတူပင္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေနအိမ္တြင္ ၇ ႏွစ္ဆက္တိုက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး သူမ၏ လြတ္လပ္မႈတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း လံုးဝကြဲေနသည္။ ပထမအပိုင္းမွာ လြန္စြာေႏွးေကြးျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ လူထုပရိသတ္ကို မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ အာဏာရွင္အစိုးရကို လြန္စြာ ေဒါသထြက္ေစခဲ့ေသာ “အုတ္တံတိုင္းေပၚမွ ေက်ာ္၍ လူထုပရိသတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား” ကိုျပန္လည္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ထိုမွ်မကေသးပဲ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ အနီးတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ လက္မရြံ႕လူရမ္းကားမ်ား ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ သူမ၏ အမာခံ ေထာက္ခံသူမ်ားစြာ အသက္ဆံုးရွံဳးခဲ့ရကာ အဆံုးသတ္ ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးစည္းရံုးမႈ ခရီးစဥ္မ်ိဳးကိုလည္း ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

အေဝးကပန္းတိုင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားစြာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သူမထံသို႔ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူမ၏ ျပည္တြင္း ရပ္တည္မႈ အေနအထားမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ “ပါးလ်ားလြန္း” ေနသည္ပာု ရွဳျမင္လ်က္ရွိၾကသည္။ မည္သည့္ေနရာမဆို မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးေလာကမဆို ရယူခြင့္ရွိေသာ “ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ပြဲခံသည့္ ရလဒ္အေပၚအားျပဳရပ္တည္ခြင့္” ကုိ သူမ လံုးဝမရႏိုင္ခဲ့ပါ။ (သူမက ထို ၁၉၉၀ ရလဒ္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲပာု ေျပာၾကားခဲ့ဘူးသည္)

ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NLD ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ (ေဆာင္းပါးရွင္) သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က သူမသည္ ပါတီဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ကာ အလုပ္မ်ားေနခဲ့သည္။ သူမက သူတို႔ထံသြားရမည့္အစား သူတို႔က သူမထံ လာေတြ႕ၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုႏွစ္ခုသည္ တူညီျခင္းမရွိပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ ထြက္၍ ပဲခူးသို႔ သြားေသာ ခရီးမွာလည္း ေန႔ျခင္းျပန္ ခရီးစဥ္မွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုအရာအားလံုးသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္တို႔က ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရက တရားဝင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ခ်ိန္ (ေဆာင္းပါးရွင္၏ ျမန္မာခရီးအၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာ) တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အညႇာေၾကြခ်ိန္ဦးလာေသာ စစ္သားအို တစ္စု(အမွန္တကယ္မွာ တစ္ဦးထဲသာ) က သူတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်သူမ်ားထံ အာဏာ အေမြေပးျခင္း ပာုယူဆရေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရွမ္း၊ ကခ်င္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ အပစ္ရပ္ထားျခင္း ပ်က္ျပားကာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ခံစားမႈမ်ား” ႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သမၼတဦးသန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “ႏိုင္ငံေရး ေရေျမ ေျပာင္းခ်ိန္” ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္မွ သမၼတအိမ္ေတာ္သို႔ အထူးဖိတ္ၾကားခံရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္အစိုးရ အႀကီးအကဲက တမင္ ေခ်ာင္ထိုးထားခဲ့ေသာ သူမ၏ဖခင္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပံုတူကားခ်ပ္၏ ေအာက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္၍ ျပံဳးရႊင္ေက်နပ္စြာ သတင္းဓာတ္ပံု အရိုက္ခံခဲ့ေလသည္။

အထက္ပါ လိုက္ေလ်ာမႈလကၡဏာမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အစိုးရက ဘာကိုျပန္လိုခ်င္သလဲ ဆိုသည္မွာ အလြန္တရာ ရွင္းလင္း ပါသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၄ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ယူလိုျခင္း၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ Sanctions မ်ား ဖယ္ရွားေပးေစလိုျခင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ IMF အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို ျပန္လာေစလိုျခင္း(က်ပ္တည္းစြာ ရုန္းကန္ေနရေသာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို သိသာစြာ အားျဖည့္ရန္) တို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးပာု ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ နယ္စပ္ေတာင္တန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးသားျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ရေပလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္(သို႔) စစ္တပ္၏ ၾသဇာ အျမစ္တြယ္ႏိုင္ေအာင္ အာမခံထားသည့္ အေျခခံဥပေဒကို ဖန္တီးေပးေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဦးသိန္းစိန္ကပင္ တာဝန္ယူက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ သည္ အေဝးကပန္းတိုင္(သို႔) အလွမ္းေဝးေသာ ပန္းကေလးျဖစ္ေနဆဲပာု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ကနဦး ေျခလွမ္းမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္ေနရၿပီ။

ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေန

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူ ႏွစ္ေထာင္၀န္းက်င္ခန္႕ထိရွိေနၿပီး ထိုျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ-၁၉ ရက္ေန႔ည ၁၁ နာရီဝန္းက်င္ခန္႕မွစ၍ မိုးေရခ်ိန္္ ၆.၂၃ လက္မႏွင့္္ ရြာသြန္းခဲ့ေသာ မိုးေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊေခ်ာင္းမွွ ေခ်ာင္းေရမ်ားျမင့္တက္ ကာ လူေနအိမ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ ခဲ့ေသာေၾကာင္႔ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေန ျပည္သူ ၅၀ ဦးႏွင့္္အထက္ ေသဆံုးကာ၊ လူဦးေရ ၂၀၀ ဝန္းက်င္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရေဘးသင္႕ျပည္သူ စုစုေပါင္း ၂ေထာင္ခန္႕ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

“ေဆးရံုကိုေရာက္ေတာ့ လူနာေတြ အမ်ားစုက ရရွိတဲ့ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆံုးကုန္္ၾကတယ္။ ေသဆံုးတာက ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀ ဦးနဲ႔ အထက္္ေလာက္ရွိမယ္”ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေပၚ္မွ ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ႕ သူေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သည္႔ ၾကက္သြန္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းက ေျပာ သည္။

ပခုကၠဴၿမဳိ႕အေနာက္ဘက္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ၊ ဂံုေတာ ေက်းရြာ၊ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ၊ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ျမေရႊျပည္ေက်းရြာတို႔ႏွင့္ ပခုကၠဴအေရွ႕ဘက္ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရႊေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေခ်ာင္းေရမ်ား ဝင္ေရာက္သြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ (၅၀) ဝန္္းက်င္၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူဦးေရ (၂၀၀) ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထုိင္သူ ၇၀၀ ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ႏွစ္ေထာင္ဝန္း က်င္ခန္႔မွာ ေရေဘးဒုကၡဒဏ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနတို႔မွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (၃) ရပ္ကြက္ထဲက (၁)လမ္း၊ (၂)လမ္း၊ (၃)လမ္း၊ (၄)လမ္း၊ (၅)လမ္းစတဲ့ လမ္းေတြမွာ ေရအမ်ားဆံုးပဲ။ လူဦးေရစုစုေပါင္းဆို ၃၀၀ ဝန္္းက်င္ေလာက္ေရစီးနဲ႔ ေမ်ာၿပီးေပ်ာက္ေန တယ္လို႔ လူဦးေရစာရင္းေတြလိုက္စစ္ေတာ့ သိရတယ္”ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ (၃) ရပ္ကြက္မွ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။

“ဒီအခ်ိန္မွာ လာေရာက္ၿပီးေတာ့အစားအေသာက္၊ အဝတ္္အထည္ေတြကိုလႈဒါန္းမယ့္ အလႈရွင္ေတြကိိုပဲ ေစာင့္ေနရတယ္။ အိမ္ထဲကိုေရေတြ ရုတ္တရက္ႀကီးဝင္လာေတာ့ ဘာတစ္္ခုမွ မယူလာႏုိင္ဘူး။ ခုခ်ိန္ဆို ပစၥည္းေတြေရနဲ႔ေမ်ာလို႔ ကုန္ေလာက္ၿပီ၊ ေသာက္ေရသန္႕ရဖို႕လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္”ဟု ေရႊေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ေရေဘးဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္သူ မသိမ့္ဆိုသူက ေျပာသည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္တိုင္ေအာင္ ေရေဘးဒုကၡသည္ဦးေရစုစုေပါင္း ၂ေထာင္ ဝန္းက်င္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ေနထိုင္ေနရၿပီး၊ အဆိုပါဒုကၡသည္မ်ား၏ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး အေထာက္အပံ့မ်ားအား ေဒသခံမ်ားမွ ပင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနရလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္ လႈဒါန္းမည့္ အလႈရွင္မ်ားအားလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္တို႔အား ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကြန္ကရစ္ တံတား အမ်ိဳးအစားျဖစ္ သည့္ ေရႊေခ်ာင္းတံတားေပၚ သို႔ ေရမ်ားေက်ာ္တက္ခဲ့ၿပီး ေရစီးအားေၾကာင့္ တံတားမွာ သံုးပိုင္းက်ိဳး ကာ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

“မိုးမ်ားလို႔ ေရႊေခ်ာင္းထဲေရလွ်ံေနခ်ိန္မွာ ဆည္ကေန ေရေတြလႊတ္လိုက္လို႔ ေရစီးအားေၾကာင့္ တံတားက်ိဳးသြားတာလို႔ၾကားတယ္။ တံတားကရုတ္တရက္က်ိဳးသြားေတာ့ တံတားေပၚကလူေတြပါ ပါသြားတာကို ျမင္လိုက္ရတဲ့လူေတြရွိတယ္”ဟု ပခုကၠၿမိဳ႕ခံတစ္္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။

မိုးသည္းထန္စြာရ႔ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္ရြာဆည္အတြင္းမွ ေရမ်ားအား ေရႊေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ လႊတ္ထုတ္လိုက္္ေသာေၾကာင့္ ေရြႊေခ်ာင္းတံတားက်ိဳးခဲ့ၿပီး၊ ေရလႊမ္းမႈခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံတို႔မွ ေျပာၾကားေသာ္
လည္း မိုးမ်ား၍သာယခုလိုျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မိုးမ်ားလို႔ဒီလိုျဖစ္တာပါ။ ဆည္ကေရလႊတ္လိုက္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒုကၡသည္ ေတြရဲ႕ စားေရးေသာက္ေရး ေငြေရးေၾကးေရးကအစ တာဝန္္ယူေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါၿပီ”ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္တင့္က ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ ေရေဘးသင္႔ ေဒသမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေနေရး ထုိင္ေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အစားအေသာက္ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္္ ျပန္္လည္ေနရာခ်ထားေရးမ်ားအား ၂၆ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္တင့္ထံမွ သိရသည္။

သတင္း..ျမစ္မခမီဒီယာ ။


အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို သတင္းနွင့္ ျပန္ျကားေရးဌာနနွင့္ ျပင္ပ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္း တင္ဆက္မွဳ အျဖစ္ “The Portraits of Myanmar People Art Show” ပန္းခ်ီျပပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန့မွ ၂၅ ရက္ေန့၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္း ေန႔စဥ္ ဖြင့္လွစ္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးဝင္းေဖျမင့္၊ တင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ထင္လင္းနိုင္၊ စန္ဒာခိုင္၊ ျကည္သာေအး၊ ေက်ာ္လင္း၊ ဖိုးစံတို႕၏ ဆီေဆး၊ အက္ခရီလစ္၊ ခဲပန္းခ်ီ၊ ပံုတူ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ခင္းက်င္း ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီျပပြဲမွ ေရာင္းခ် ရရွိေငြမ်ားကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ လူမွဳေထာက္ပံ့မွဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္ လွဴဒါန္းသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ျကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ရင္၊ ဦးသုခ၊ လူထုစိန္ဝင္း၊ ဦးေသာ္တာ၊ ကိုျမင့္ေဆြ၊ ေတးေရးဆရာ ကိုေနဝင္းနွင့္ ဆန္နီညိမ္းတို႔၏ ပံုတူကားမ်ားနွင့္ အျခားပန္းခ်ီကားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ျပပြဲတြင္ တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူနိုင္သည့္ျအပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူအားေပး လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းနွင့္ ျပန္ျကားေရးမွဴး ဦးျကည္တိုး၊ ဖုန္းနံပတ္ +၉၅၉-၅၁၈-၆၂၇၄၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ info.nldburma@gmail.com သို့လည္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူနိုင္ျကပါသည္။

သတင္း...... http://burmese.nldburma.org

21 October 2011

ယေန႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ဝါရင္႔ နုိင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ား ဂါရဝျပဳပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ဂါရဝၿပဳပြဲႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ႀကိဳဆိုပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္.။

သတင္း...The Voice Weekly

ပခုကၠဴတြင္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ၁၅၀၀ ၀န္းက်င္ရွိ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ညေနအထိ ၅၃ ေလာင္းဆယ္ယူၿပီးပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ၁၅၀၀ ဦး၀န္းက်င္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေျခာက္ခု၌ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ညေနပိုင္းအထိ ေရထဲတြင္ ေမ်ာပါသြားသူမ်ားထဲမွ ၅၃ ေလာင္းကို ျပန္လည္ဆယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ေရႊေခ်ာင္းေခ်ာင္းေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေဘးရွိေနအိမ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေရထဲေမ်ာပါသြားခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါေနအိမ္မ်ားမွ ဒုကၡသည္ ၁၅၀၀ ၀န္းက်င္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းတြင္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ တိေလာက၊ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ၊ ေရႊေတာင္၊ ဓမၼပါလ စေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ ၿမိဳ့ခံမ်ားက ဆန္၊ ထမင္းႏွင့္ ဟင္းထုပ္မ်ားလွဴဒါန္းေပးေနၾကသည္။ ေရေဘးဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ လက္လုပ္လက္စားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေနအိမ္မ်ား ေရထဲေမ်ာပါသြားသည့္အတြက္ ၎တို႔ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ဒန္အိုး ဒန္ခြက္၊ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ စေသာ အေရးႀကီးအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းမည့္အလွဴရွင္မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ေရစီးတြင္ေမ်ာပါသြားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ၅၃ ေလာင္းသာ ျပန္လည္ ဆယ္ယူႏိုင္ေသးသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္ပြဲရံုက အလုပ္သမားတစ္ဦးဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ မိန္းမေကာ ေယာကၡမေကာ ကေလး ေလးေယာက္ေကာ အားလံုး ေရထဲေမ်ာသြားတာ။ တစ္အိမ္တည္းနဲ႔ ေျခာက္ေယာက္ေပါ့။ တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြဆိုရင္ ခုနစ္ေယာက္၊ ရွစ္ေယာက္ရွိတာ အိမ္လံုးက်ြတ္ ေရထဲပါသြားတာေတြရွိတယ္။ ခန္႔မွန္းတာေတာ့ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေသမယ္မွန္းတာ။ ဒီထက္ ထပ္တိုးလာဖို႔ပဲရွိတယ္။ ၁၅၀ ေလာက္ထိ အေသအေပ်ာက္ရွိႏိုင္တယ္ ထင္တယ္" ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ပဲႏွမ္းကုန္သည္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ေရထဲေမ်ာပါသြားသူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မီးသတ္၊ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ ရဲမ်ားပါ၀င္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက လိုက္လံ ကယ္ဆယ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရုပ္အေလာင္းမ်ားစြာသာ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ဆယ္ယူ ႏိုင္ေနသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ မွစတင္၍ ၂၁ ရက္အထိ ေရႊေခ်ာင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ေနရ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား က ေျပာသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သံုးႏွစ္သမီးတစ္ဦးကို ဧရာ၀တီျမစ္ ေရလယ္ကြ်န္း၏ ဒိုက္ပံုေပၚမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သစ္ပင္ေပၚတင္ေနေသာ ၁၅ ရက္သား ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးကိုလည္း ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတင္း .. 7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ...Black Rocker facebook မွ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါသည္.။

ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀ရက္၊ ေအာ္ပီက်ယ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္
ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၂၀၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀ရက္၊ ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ၄နာရီ၊ Central HotelThe Fourth Estate Symposium တြင္ေအာ္ပီက်ယ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရင္တစ္ပတ္ေလာက္က မနက္ပိုင္း ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္းေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္က “အစိုးရသစ္လည္း ေျပာင္းသြားၿပီဆိုေတာ့ - - -” လို႔ စကားစလိုက္ေတာ့ ဝိုင္းထဲကတစ္ေယာက္က “ဟင္- ဘယ္တုန္းက ေျပာင္းသြားတာလဲ” တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့ကို ေနာက္ေနတယ္ထင္ၿပီး စကားဆက္မယ္လုပ္ေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကလည္း “ဟုတ္လား- ဘယ္တုန္းက ေျပာင္းတာလဲ ဆရာ” လို႔ ေမးလိုက္ျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ငါပဲ မွားေနၿပီလားေတြးၿပီး စကား မဆက္ရဲေတာ့ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာေပသမားေတြဆိုေတာ့ စတုတၳမ႑ိဳင္နဲ႔ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အေၾကာင္း အရပ္ထဲမွာလည္း အေမးခဲ့ရတယ္။ “သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္က စတုတၳမ႑ိဳင္က အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္ လို႔ ေျပာသြားတယ္ေလ။ ကိုျမင့္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကိုေအာ္ပီက်ယ္- ခင္ဗ်ားတို႔ ေရးေနတာ အရင္အတိုင္းပဲ၊ ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ ဟိုမွာ ေပးေနၿပီေလ” လို႔ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အေျပာခံရတယ္။ သူတို႔အျမင္မွာ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္နဲ႔ ကိုယ္ေတာင္ တာဝန္မေက်သလိုလို ျဖစ္ေနတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေျပာေနၾကတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုကို ထိန္းေက်ာင္းေပးရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာေပါ့။ တနည္းေျပာရရင္ ေဟာင္ေပးရေသာေခြး (Watchdog) လို႔လည္း ေခၚၾကတယ္။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းဆိုရင္ ေခါင္းေလာင္းထိုးသူေတြ ေပါ့။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ of the people, by the people, for the people လုိ႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒီအခန္းအနားမစခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ေတာ့ “ဘာေတြလုပ္ေန၊ ေဆြးေႏြးေနလဲ” လုိ႔ ေမးမိတယ္။ သူက “ေဆြးေႏြးေနတာေတြ အတည္မျပဳရေသးခင္ ေျပာခြင့္မရွိဘူး” တဲ့။ ဒါဆို by the people က ဘယ္လိုလုပ္ ျဖစ္ပါ့မလဲ။ ျပည္သူလူထု people က တို႔အတြက္ (for the people) ျဖစ္ရဲ႕လားဆိုတာ သိခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။

ကိုယ္က ကာတြန္းဆရာဆိုေတာ့ ကာတြန္းေတြး ေတြးတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ ဆိုေပမဲ့ သုံးေခ်ာင္းေထာက္ထိုင္ခုံေတြ ေတြ႕တိုင္း “ေအာ္- သုံးေခ်ာင္းထဲနဲ႔လည္း ျဖစ္သားပဲ” လို႔ ေတြးမိတယ္။ အရက္ဘားေတြမွာ ေဒါက္တိုင္တစ္ေခ်ာင္းတည္းနဲ႔ ခုံေတြ ေတြ႕ရေတာ့လည္း “တစ္ေခ်ာင္းတည္း ေထာက္ထားတဲ့ ခုံေတြလည္း ရွိေနတာပဲ” လုိ႔ ေတြးမိျပန္တယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထိုင္ခုံက်ေတာ့ ေအာက္ဘက္မွာ တန္းေလးတစ္တန္း ႐ိုက္ထားတယ္။ တိုင္ေတြ မ႐ြဲ႕ေစာင္းေအာင္ ခ်ဳပ္တန္းသေဘာ႐ိုက္ထားတာလားလို႔ ေမးေတာ့- မိတ္ေဆြက “ မဟုတ္ဘူး၊ ေျခတင္ဖို႔ လုပ္ထားတာ” တဲ့။ အဲဒီတိုင္ေလး စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္ မျဖစ္ ေတြးမိတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္းမွာ ေတြ႕ေနတာ ရွိတယ္။ အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္က ေျမးျဖစ္သူကို ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ ေျပာျပတယ္။ ေခြးတစ္ေကာင္က စိတ္ဓာတ္ ယုတ္ညံ့တယ္၊ ရန္လိုတယ္၊ အတၱႀကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ေကာင္က စိတ္ရင္းေကာင္းတယ္။ သိမ္ေမြ႕တယ္။ အမ်ားအက်ဳိး ၾကည့္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ အဲဒီေခြးႏွစ္ေကာင္ ကိုက္ၾကေရာ တဲ့။ နားေထာင္ေနတဲ့ ေျမးက “ဘယ္ေခြး ႏိုင္သြားလဲ”လို႔ သိခ်င္ေဇာနဲ႔ ေမးလိုက္တယ္။ အဘိုးေျဖလိုက္တာက “ငါေမြးထားတဲ့ေခြး ႏိုင္တာေပါ့” တဲ့။ အဲဒီလို ငါေမြးထားတဲ့ေခြး ျပႆနာေတြလည္း ရွိတာပဲ။

မီဒီယာက မွားတဲ့သူကို မွန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ မွန္တဲ့သူကိုလည္း မွားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္တဲ့။ မီဒီယာအင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေမးခြန္းကမွန္ေပမဲ့ မွားတဲ့သူကို သြားေမးတာေတြ ေတြ႕ရတယ္ (Right Question, Wrong People)။ တစ္ခါတစ္ေလ Wrong Question, Right People ေတြ ရွိတယ္။

အခု စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ အခ်ဳိ႕အဝက္ ရလာေတာ့ မဆိုးဘူး၊ ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္တဲ့ အေကာင္းျမင္သမားေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကာတြန္းဆရာဆိုေတာ့ အဆိုးျမင္တတ္သူလို႔ ထင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဆိုးျမင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္ျမင္ပါ။ အေကာင္းျမင္၊ အဆိုးျမင္ကို ေရခြက္ထဲမွာ ေရတစ္ဝက္ရွိတာနဲ႔ ဥပမာေပးၾကတယ္။ အေကာင္းျမင္သမားက ခြက္ထဲမွာ ေရတစ္ဝက္ ရွိေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အဆိုးျမင္သမားက ခြက္ထဲမွာ ေရတစ္ဝက္ ေလ်ာ့ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဒီဥပမာမွာ ပမာဏ၊ အရည္အတြက္ ကိုပဲ ၾကည့္တာဆိုရင္ ကိစၥမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ေရဆာေနလို႔ အခုရတဲ့တစ္ဝက္ေသာက္မယ္။ ေနာက္တစ္ဝက္ထပ္ရတဲ့အခါ ထပ္ေသာက္ရင္ ဗိုက္ျပည့္မယ္။ အရည္အခ်င္းသေဘာဆိုရင္ေတာ့ ကိစၥရွိတယ္။ ေရဆူရမယ့္ ကိစၥမ်ဳိးဆိုရင္ ၁၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ေရဆူမယ္။ ေရထဲက ပိုးမႊားေတြ ေသမယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ၅၀ ဒီဂရီပဲ အပူရမယ္။ ေတာ္ၾကာ ေအးသြားၿပီးမွ ေနာက္ ၅၀ ဒီဂရီ ထပ္ရမယ္ဆိုရင္ တစ္သက္လုံး ၁၀၀ ဒီဂရီ မေရာက္ေတာ့ဘူး။ ေရက ဘယ္ေတာ့မွ မက်က္ေတာ့ဘူး။ မက်က္တဲ့ေရေသာက္ရင္ ဝမ္းေလွ်ာမယ္။ ပိုးေတြကလည္း မေသေတာ့ဘူး။ ဒါ အေကာင္းျမင္လဲ မဟုတ္ဘူး။ အဆိုးျမင္လည္း မဟုတ္ဘူး။ အမွန္အတိုင္း ျမင္တာပါ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ ျမန္ဖို႔ မေလာေပမဲ့ မွန္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ တစ္ရင္ခ်င္းပဲ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့၊ တစ္လွမ္းခ်င္းပဲ သြားသြား ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲဆိုတာကေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ မဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာတို႔ ၅၀ ဒီဂရီပဲ အပူေပးထားတဲ့ မက်က္တဲ့ေရကိုပဲ ေသာက္ေနရသလို ျဖစ္ေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ကာတြန္းဆရာေအာ္ပီက်ယ္ facebook မွျပန္လည္မွ်ေဝလုိ္က္ပါသည္.။

ပခုကၠဴ တံတားက်ိဳး လူ ၂ဝ ထက္မနည္း ေသဆုံး

အထက္ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ ဆန္၊ ပဲ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ခ်ည္ထည္မ်ား အထူးျပဳ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမွုျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕အဝင္ ဧရာဝတီ ျမစ္လက္တက္ ေရႊေခ်ာင္း ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး မုံရြာ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ ေရႊေခ်ာင္း တံတားသည္ ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခန႔္က မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းေနစဥ္ ေရလယ္တိုင္ ၃ တိုင္ က်ိဳးသြားခဲ့ၿပီး တံတားအနီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္အခ်ိဳ႕ ေရတြင္ေမ်ာပါကာ လူ ၂ဝ ထက္မနည္း ေသဆုံးသြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူ ပခုကၠဴ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက The Voice Weekly သို႔ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ နံနက္လင္းအားႀကီး အခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ လက္တက္ ေရႊေခ်ာင္း ျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး နံနက္ ၆ နာရီခန႔္တြင္ ကမ္းၿပိဳကာ တံတားအနီးရွိ RC ႏွစ္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေဖ်ာက္ဆိပ္ပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေမ်ာပါသြားေၾကာင္းႏွင့္ အျခား လူေနအိမ္မ်ားလည္း ေမ်ာပါခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၂ဝ ဦး ထက္မနည္း ေသဆုံးသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ၎က The Voice Weekly သို႔ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

" တံတားက ႏွစ္ပိုင္းျပတ္ ပါသြားတာ။ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲသြားတာေပါ့။ မႏၲေလးကို သြားခ်င္ရင္လည္း ဒီတံတားကို ျဖတ္ၿပီးမွ သြားရတာေလ။ တံတားဟိုဘက္မွာက ႐ုံးေတြ၊ စက္႐ုံေတြလည္း ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာကေတာ့ ပုံမွန္ပါပဲ " ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ေဒသခံ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲေအာင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေရႊေခ်ာင္း ပခုကၠဴတံတားသည္ ေပတစ္ေထာင္ခန႔္ အရွည္ရွိသည့္ သံကူ ကြန္ကရစ္ တံတားႀကီး တစ္စင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတံတား က်ိဳးမွုေၾကာင့္ မုံရြာ - မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္မွုမွာ ရပ္ဆိုင္းသြားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ သလႅာရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ အျပင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေရဝင္လ်က္ ရွိၿပီး မုံရြာရဲစခန္းဝင္း အတြင္း၌လည္း ေရသုံးေပခန႔္ တက္ေနေၾကာင္း၊ ဂန႔္ေဂါ - ကေလး ကားလမ္းတြင္လည္း အနည္းဆုံး တံတား သုံးစင္းခန႔္ ေရတိုက္စားမွုေၾကာင့္ က်ိဳးသြားသည္ဟု မုံရြာေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းမ်ား ရရွိသည္။

အဆိုပါ တံတားမက်ိဳးမွီ ပခုကၠဴ ေဒသတဝိုက္တြင္ မိုးမ်ား ၃ရက္ခန႔္ အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ မုန္တိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ စစ္ကိုင္းေရႊဘို ေဒသမ်ားတြင္ပါ ေရႀကီး ေရလွ်ံမွုမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းမ်ား ရရွိသည္။

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ဆင္ျဖဴကၽြန္းတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးသိန္းေအာင္ထံမွ ေနာက္ဆုံး ထပ္မံရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ရပ္ကြက္ ေျခာက္ရပ္ကြက္ခန႔္ ေရျမဳပ္ေနၿပီး ဆင္ျဖဴကၽြန္းတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမွာ က်ိဳးသြားေၾကာင္း၊ မႏၲေလး၊ ေခ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လာေသာ ကုန္စည္မ်ား ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ မဝင္နိုင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ေဒသတစ္ဝိုက္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေျမၿပိဳ၍ လူ သုံးေလးဦးခန႔္ ေသဆုံးသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း အပ်က္အစီး ဆုံးရွုံးမွုကို အတိအက် မသိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္း.....The Voice Weekly

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ လက္နက္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းကို ၿဖိဳခြဲ၊ ၁၇ဦး ဖမ္းဆီး

(Burma News မွ 19 October 2011 ရက္စြဲပါ "Arms trafficking ring busted, 17 arrested" သတင္းကို yangonchronicle မွ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးသူပုန္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ဘုရင္မ်ားအေျခစိုက္ရာ ေဝးလံေသာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဥပေဒမဲ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေဒသမ်ားမွ တရားမဝင္ လက္နက္မ်ားအား ႐ွန္ဂရီလာေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ကာ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း တိဘက္ေဒသမ်ားသုိ႕ ေရာင္းခ်ေနေသာ လက္နက္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္သူ ၁၇ ဦးကို တ႐ုတ္ရဲက ဖမ္းဆီးလိုက္ပါသည္။

အထက္ပါဂိုဏ္းႏွင့္ပတ္သက္သူ ႏွစ္ဦးကို မတ္လ အေစာပိုင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့မိၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆၀ ခန္႕က ေဒသတစ္လႊား ၆ လခန္႕ ေျခရာခံ၍ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Xinhua သတင္းဌာနက ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ေၾကညာသည္။

အဆိုပါတရားခံႏွစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ျခင္းထိေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္၏ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတြင္ မတ္လက ဖမ္းဆီးမိျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားတရားခံမ်ားကိုမူ တိဘက္ေဒသ လာဆာ၊ စီခၽြမ္ျပည္နယ္မွ တိဘက္ေဒသႏွင့္ ယူနန္၊ စီခၽြမ္ျပည္နယ္မ်ား႐ွိ တိဘက္စီရင္စုေဒသ မ်ားသို႕ ေရာင္း ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ဝန္ခံထားၾကသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ လက္နက္မ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား တရားမဝင္ လက္ဝယ္ထားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႕ကို တ႐ုတ္ဥပေဒမ်ားက တားျမစ္ထားသည္။ တရားမဝင္ လက္နက္ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပစ္႐ွိသူမ်ားမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

႐ွန္ဂရီလာ ေတာင္တန္းမ်ားၾကားမွ ႏူဂ်ီယန္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏွင့္နယ္စပ္ (သို႕) ယူနန္ျပည္နယ္မွ တိဘက္ ယင္ခ်ီစီရင္စု သို႕ သြားေရာက္ရန္ ဝင္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရလိုသူမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မွ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ေလ်ာ့ရဲေသာ လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဥပေဒမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ တရားမဝင္လက္နက္ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူနန္ရဲ တပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

လြတ္ေျမာက္လာေသာနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္မည္


အစိုးရသစ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာ သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ NLDမွ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ားက ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေလ့ ရွိရာ ယခုအႀကိမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ လမ္းညႊန္မႈေအာက္မွာပဲ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ”ဟု ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

အက်ဥ္းသား ၆၃၀၀ေက်ာ္လြတ္ေပးခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၃၁ဦးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး NLD အဖြဲ႕ဝင္ ၃၈ ဦး လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေၾကာင္း NLD မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းကိုမူဝိုင္းဝန္း ႀကိဳဆိုၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုၾကရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက တစ္ညီတညႊတ္တည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ တျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံးကို လႊတ္ေပးမွသာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။

သတင္းရင္းျမစ္..... yangonchronicle

20 October 2011

မုန္တိုင္းေၾကာင္႔ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ မုန္တိုင္းဒဏ္သင္႕ခဲ႕

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႕ ညပိုင္းအတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခက္ခဲ႕ေသာမုန္တိုင္းငယ္ေၾကာင္႔ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ေက်းရြာမ်ားႏွင္႕ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းစပ္အနီးတ၀ိုက္ရွိ ေက်းရြာမ်ား မုန္တိုင္းဒဏ္သင္႕ခဲ႕ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါမုန္းတိုင္းငယ္မွာ တစ္နာရီလွ်င္မိုင္(၆၀)ခန္႔တိုက္ခက္ခဲ႔ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပင္လယ္ကမ္းစပ္အနီးမွ ေက်းရြာမ်ားမွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ႕ရေၾကာင္း ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ႕ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးတာနည္းပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြ ျပိဳတယ္၊ အိမ္ေတြ အမိုးလန္ရံုေလာက္ပဲ၊ ဒါေပမဲ႔ကမ္းစပ္နားကေမာင္နီရြာမွာေတာ႔ အိမ္ေတြျပိဳကုန္တယ္“ဟု၎ ကေျပာသ ည္။

အဆုိပါ ၁၉ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ တနာရီ မိုင္ ၆၀ ၀န္းက်င္ႏႈန္းျဖင္႕ တိုက္ခတ္ခဲ႕ေသာ မုန္တိုင္းငယ္မွာ ည ၃နာရီ ေက်ာ္ခန္႕တြင္ အားေပ်ာ႕သြားၿပီး မိုးရြာသြန္းခဲ႕ေၾကာင္း ၊ ေမာင္နီေက်းရြာအတြင္းရွိ လူေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွႈွင္က ေသဆံုးမႈမ်ားကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ေမာင္နီေက်းရြာသည္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္အနီးတြင္ရွိၿပီး ေရလုပ္ငန္းအမ်ားစုလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေက်းရြာျဖစ္သည္။ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႕ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါမုန္တုိင္းေၾကာင္႕ဘူးသီးေတာေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားကိုလည္း မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္သြားခဲ႕ေၾကာင္း၊ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ေနေသာေၾကာင္႕ ဆက္သြယ္လို႕ မရႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ထိုသို႔တုိက္ခက္ခဲ႕ေသာမုန္တိုင္းငယ္ေၾကာင္႔ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွျမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ယခုအခ်ိန္ထိ မိုးသည္းထန္းစြာ ရြာသြန္းလွ်က္ရွိ ျပီးေလတိုက္ႏႈန္းမွာလဲ အနည္းငယ္ရိွေသးေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ေန သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သတင္း..ျမစ္မခမီဒီယာ

ဟဂ်္ဘုရားဖူးသြားသူမ်ား ဗီဇာရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသာေၾကာင္႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဆာ္ဒီသံရုံးေရွ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပလိုသူမ်ားရွိေန

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံသို႕ ဟဂ်္ဘုရားဖူးခရီးသြားလုိသူမ်ားသည္ ဗီဇာရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႕ တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားလိုေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဆာ္ဒီသံရံုးေရွ႕ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပလုိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဟဂ်္ဘုရားဖူးသြားလိုသူမ်ားသည္ သာသနာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံစာရရွိမွသာလွ်င္ ေဆာ္ဒီသံရံုးမွ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ သာသနာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွလည္း ၄င္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေအဂ်င္စီ မဟုတ္ပါက ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္မေပးေသာေၾကာင့္ ဟဂ်္ဘုရားဖူးသြားမ်ား ဗီဇာရရွိရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဟဂ်္ဘုရားဖူးသြားရန္ ဗီဇာလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဟဂ်္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ခန္႔အပ္ထားတဲ့သူက သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ဟဂ်္ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈ႔လုပ္ငန္းလဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာ္ဒီသံရုံးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ရင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ့

ေထာက္ခံစာလိုပါတယ္။ သူတို႕ေအဂ်င္စီနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလုပ္တာမဟုတ္ရင္ ေထာက္ခံစာ မလုပ္ေပးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဆီကို တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားဖို႕လုပ္မယ္ အဲ့အတြက္လည္း အခုလို ခံေနရတဲ့ သူေတြ အကုန္လံုး ေဆာ္ဒီသံရုံးေရွ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႕ ဆႏၵျပမွာ ”ဟု ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွ ဟဂ်္သို႕ဘုရားဖူးသြားေရာက္လိုသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံဂ်စ္တာေလဆိပ္သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႕တြင္ ေလယာဥ္ဆင္းခြင့္ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ မရရွိေသးျခင္း ၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွလည္း မူလေစ်းထက္ ပိုမိုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

“ဧၿပီလကတည္းက ဗီဇာသြားေလွ်ာက္ေနတာ အခုဆို ဆယ္လပိုင္းျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ ဗီဇာမရေသးဘူး ႏို၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႕ဆို ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံဂ်စ္တာေလဆိပ္ကို ဘုရားဖူးေလယာဥ္ေတြ ေနာက္ဆံုးရပ္နားမွာ ၿပီးေတာ့ ကုမÜဏီအႀကီးစားေတြက လုပ္စားေနတာမ်ားတယ္ အခုေစ်း တင္ၿပီးေရာင္းေနၾက တာ ေဒၚလာ ေလးေထာင့္ငါးရာ ၊ ငါးေထာင့္ငါးရာ ေလာက္ရွိတယ္ အမွန္ေစ်းက အနိမ့္ဆံုး ေဒၚလာ သံုးေထာင့္ငါးရာ ၊ ေလးေထာင္ဘဲရွိတာ အဲ့လိုေတြ လုပ္ေနေတာ့ ဘုရားဖူးသြားမယ့္လူေတြ တကယ္အခက္ၾကံဳေနတယ္ “ဟု ဟာရီဦးစိန္ျမင့္ ကေျပာသည္။

ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ ဟဂ်္ဘုရားဖူးသြားရန္ ယခင္ႏွစ္ကလည္း ဘုရားဖူးခရီးသည္ ၁၃၀၀ ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ သံုးေထာင္ခန္႕ ပိုမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားလိုေၾကာင္း ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

သတင္း...ျမစ္မခမီဒီယာ

ေထာင္တြင္းစာႀကည့္တုိက္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ဇာဂနာ


ၿမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ေထာင္တြင္းတြင္ကိုယ္ပိုင္စာႀကည့္တုိက္ေလးတစ္ခုကို
တည္ေထာင္ခဲ့ သည္ဟု ဟာသသရုပ္ေဆာင္ဇာဂနာကေၿပာသည္။

" ကြၽန္ေတာ္က အပတ္တုိင္းဂ်ာနယ္ေတြ၀ယ္တယ္၊ ေထာင္ထဲမွာဂ်ာနယ္ ၁၃ ေစာင္ဖတ္ခြင့္ရတယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္ညီမကေထာင္နားက "၀င္း" စာေပကိုေငြပို.ေပးတယ္၊အဲဒီကေနတဆင့္ ကြၽန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့စာအုပ္ေတြမွာတယ္။ေနာက္ အန္တီ ( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ) ကလည္း သူလြတ္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ့္ဆီစာအုပ္ေတြကို ပါဆယ္နဲ.ပို.ပို.ေပးတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ေနရတဲ့အေဆာင္က အခန္းတစ္ခန္းမွာစာႀကည့္တုိက္ေလးလုပ္ေပးတယ္၊ ထူးဆန္းတာတစ္ခုက ယုံႀကည္ခ်က္ေႀကာင့္ အက်ဥ္းသား
ဆိုသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စာမဖတ္ဘူးဗ်။

အၿခားအမႈေတြနဲ.က်တဲ့သူေတြကမွဖတ္ေသးတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္ စာႀကည့္တုိက္မွာ ယုံႀကည္ခ်က္ေႀကာင့္ေထာင္က်တဲ့သူေတြကို စာမဖတ္မေနရလုပ္ထားလိုက္တယ္။ဖတ္လားမဖတ္လားလည္း ကြၽန္ေတာ္ကသိပ္စစ္တတ္တာ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ.ကို ၂ ပတ္တစ္ခါအမဲသားေပးတယ္၊ စာမဖတ္ထားရင္ မဖတ္တဲ့သူကို အမဲသားဟင္းတစ္တုံးၿဖတ္တယ္။

ခုကြၽန္ေတာ္ထြက္လာေတာ့ စာအုပ္ေတြဒီအတုိင္းထားခဲ့တယ္၊ ခုေနာက္ဆုံးဖတ္ထားတဲ့ကစ္ဆင္းဂ်ား ရဲ. On China စာအုပ္လည္းထားခဲ့တယ္ ဟုဇာဂနာက ၄င္း၏ေထာင္တြင္းစာႀကည့္တိုက္အေႀကာင္းေၿပာႀကားသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ၄င္းထြက္မလာခင္ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ လူဖတ္အမ်ားဆုံးဂ်ာနယ္မွာ၄င္း၏မွတ္တမ္းအရ ၿပည္သူ.ေခတ္ဂ်ာနယ္ၿဖစ္ေနၿပီး၊ ရံဖန္ရံခါတြင္ မင္းသားမင္းသမီးပုံပါေသာဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ဆုတ္ၿဖဲခံ ထားရၿခင္းမ်ားရိွတတ္သည္ဟုေၿဖႀကားခဲ့သည္။"အၿခား၀န္ထမ္းမိသားစုေတြလည္းယူယူဖတ္ႀကတယ္" ။ တခ်ိဳ.ကဗ်ာ မင္းသားမင္းသမီးပုံလွတပတေလးေတြ မေတြ.လိုက္နဲ.အကြင္းလိုက္ အခ်ပ္လိုက္ႀကီး လွီးၿဖတ္ယူထားႀကေရာ၊က်န္တဲ့သူက ဖတ္မယ္လုပ္ေရာဖတ္မရေတာ့ဘူး၊ ဒီလိုမ်ိဳးေတြလည္းရိွတတ္ေသးတယ္။ ဟုဇာဂနာက ဆက္လက္ေၿပာႀကားသည္။

သတင္း..ေအးသူစံ (7 Day News.)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကတိျပဳ

(AFP သတင္းမွ 19 Oct 2011 ရက္စြဲပါ “ Suu Kyi vows fight to free Myanmar dissidents” သတင္းကို yangonchronicle မွဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားစြာကို သံတိုင္မ်ားေနာက္တြင္ ခ်န္ထားခဲ့ေသာ လတ္တေလာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္အၿပီးတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဂၤါေန႔တြင္ ကတိျပဳလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂၇ ဦးကို အစိုးရက လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ လူထုအံုၾကြမႈတြင္ လုပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ ေသာ့ခ်က္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ နီးပါး ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ရွိေနသည္ဟု NLD ၏ အဆိုအရ သိရွိရ သည္။

“ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုဟာ ခုထိ မလႊတ္ေသးပါဘူး၊ သူတို႔ လြတ္ေျမာက္လာေအာင္ ကၽြန္မတို႔ ဆက္ၿပီးႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ” ဟု ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ေနသူ “၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္” မင္းကိုႏိုင္၏ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားေတြကို လႊတ္ေစခ်င္တာလဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကို တကယ္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္က သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ မင္းကိုႏိုင္သည္ ၎၏ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ကို ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း က်ိဳင္းတံု အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္က အက်ဥ္းသား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ လႊတ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မဆိုစေလာက္သာ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း NLD က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ပါဝင္ေသာ “နာမည္တစ္လံုးျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာသူ” ဇာဂနာကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားစြာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ က်န္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုအားေပးရန္အတြက္ သရုပ္ ေဆာင္မ်ား၊ လူရႊင္ေတာ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုကို ဇာဂနာက စုစည္းစီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

“ေထာင္ေတြထဲမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြဆီ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု အထက္ပါ ေမြးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဇာဂနာက AFP သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္၍ ေတြ႕ခြင့္မရပါကလည္း ပါဆယ္ပစၥည္းမ်ား ထားခဲ့မည္ဟု ဇာဂနာက ဆိုသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူခ်င္း ေတြ႕ခြင့္မရရင္ေတာင္ သူတို႔ ကို ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ လာခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိရရင္ သူတို႔ ေပ်ာ္သြားၾကမွာပါ” ဟု ယင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားၾကေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရ မ်ား အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယခု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ အပယ္ခံဘဝကို အဆံုးသတ္လိုသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဆူပူ အံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းကို အစိုးရက စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားထားသည္။

ရက္ ၂၀၀ မွ ရက္ ၃၀၀ အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရႈခင္းမ်ား (ေမာင္၀ံသ)

ေျပာခ်င္လြန္းလို႕ / ေမာင္၀ံသ

ရက္ ၂၀၀ မွ ရက္ ၃၀၀ အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရႈခင္းမ်ား

ယခု ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ဆိုရင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ ရက္ေပါင္း ၂၀၀ ျပည့္ၿပီဗ်ာ။ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ၆လေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ကိစၥႀကီး ကိစၥငယ္ေတြ မနည္းလွဘူးဆိုတာလည္း သတိျပဳမိတယ္ဗ်။

သိသာထင္ရွား ျဖစ္ရပ္မ်ား

သိသာ ထင္ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး ဒီမိုကရက္ တစ္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႕ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံၾကတာ၊ ပထမဆုံး ဇူလိုင္ ၂၅ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္မွာ ]]ျပည္သူလူထု ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္}}လို႕ ေဖာ္ျပခဲ့တာ၊ ယခုထိ သုံးႀကိမ္တိုင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကတာ၊ ဤကာလအတြင္း သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေနျပည္ေတာ္က သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ ေနာက္ခံထားလ်က္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ သမိုင္း၀င္ဓာတ္ပုံ ထြက္ေပၚလာတာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြ၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံမႈေတြကို ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာေတြမွာ အသားေပးထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ခြင့္ရွိခဲ့တာ စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆုံႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာ

ေနာက္ အေရးႀကီးတဲ့ ျဖစ္ေပၚမႈတစ္ခုကေတာ့ ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းကို ျပည္သူအလႊာအသီးသီးက စိုးရိမ္တႀကီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း သမၼတႀကီးက ျပတ္သားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ အဲဒီအတြက္ သမၼတႀကီး ကို ျပည္သူ႕အလႊာ အသီးသီးကပဲ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီးေနာက္က ျပည္သူေတြ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေထာက္ခံမႈမ်ိဳးကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့အထိပဲဗ်။

အစိုးရသစ္ရဲ႕ ရက္ေပါင္း ၂၀၀ ကာလအတြင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ေပၚမႈေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေတြပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အခန္းက႑

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားရဲ႕ ေလးစား အားေပးမႈကို ခံယူရရွိ ထားသူျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူလို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္နဲ႕ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူတို႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိမယ့္ကိစၥရပ္ေတြမွာ အစိုးရနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းတုိ႕ဟာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈရဲ႕ လမ္းစပဲလို႕ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အျငင္းပြားမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုမိသားစု၀င္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ခ်င္း ေျဖရွင္းနည္း နဲ႕ ေျဖရွင္းသြားၾကရပါဦးမယ္။ တိုင္းရင္း သား ညီအစ္ကိုမ်ားနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါ၀င္ကူညီလိုပါတယ္လို႕ သမၼတႀကီးကို တင္ျပ ထားတာလည္း ရွိပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေပၚ သူတို႕ေခတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ယုံၾကည္ကိုးစားမႈရွိခဲ့သလို ယေန႕ေခတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေပၚ ယုံၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သပ္လွ်ိဴလိုသူမ်ားကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတို႕ ေဆြးေႏြးေနၾကတာဟာ ဗမာခ်င္းခ်င္း ျပႆနာကို ႀကိတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေနၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြကိုေတာ့ စစ္တိုက္ေန တယ္စသည္ျဖင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားစရာမ်ားကို ေျပာဆိုေရးသားလာၾကတာ ေတြ႕ရတယ္ဗ်။ သည္ျပႆနာကို အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ တိုင္းရင္း သားမ်ားနဲ႕ပါ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရသည္အထိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ၾကဖို႕ပဲ ျဖစ္ေပလိမ့္မယ္ဗ်ာ။

လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေၾကညာမည့္သတင္း

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားကို လႊတ္ေပးေတာ့မယ္လို႕ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ သတင္းဟာလည္း အစိုးရသစ္ သက္တမ္း ၆လတာအတြင္း လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚစရာပါပဲဗ်။ ဤေဆာင္းပါး ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေတြ ရေကာင္း ရၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ယခု အရွိန္အဟုန္အတိုင္း ဆက္သြားေနရင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား (political scenarios) ဟာ အလြန္ အလားအလာ ေကာင္းေနၿပီလို႕ ေျပာႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေအာက္ပါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရႈခင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၁။ အစိုးရနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တိုင္းျပည္ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲ ေၾကညာ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။

၂။ ယခု မွတ္ပုံမတင္ရေသးတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ႏွစ္ဖက္ ေက်နပ္လက္ခံတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္သို႕ ေရာက္လာပါမယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါ၀င္ အေရြးခံၾကဖြယ္ရွိပါတယ္။

၃။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ဟာ အာဏာႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ တိုင္းျပည္အက်ိဳးျပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အပ္ႏွင္းတာ၀န္မ်ားကို လက္ခံၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာၾက ဖြယ္ရွိပါတယ္။

၄။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ရပ္ဆိုင္းလ်က္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

၅။ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ စာမ်က္ႏွာသစ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရႏိုင္ပါတယ္။

၆။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆို႕အေရးယူထားမႈအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။

၇။ ျပည္ပဖိအား တစ္စုံတရာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား ပိုမို၍ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကဖြယ္ရွိပါတယ္။ သမိုင္းမွာ မႀကံဳဖူးေသာ အမ်ိဳးူသား ညီညြတ္မႈ စံခ်ိန္တစ္ခု တင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အခ်က္အလက္ကို အေျခခံပါတယ္

အထက္ပါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရႈခင္းမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ အတၱေနာမတိ လိုရာဆြဲ ေတြးေခၚမႈ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈျဖင့္ တင္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထင္သာျမင္သာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဆင္ျခင္တြက္ဆထားျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ႀကီးမ်ားဟာ ယခုလို ႏိုင္ငံေရး အကဲျဖတ္ တြက္ဆခ်က္ေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။ မွန္တာလည္းရွိ၊ လြဲတာလည္း ရွိေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ျပည့္ခ်ိန္က တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္အခ်ို႕ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ယခု ရက္ေပါင္း ၂၀၀ ျပည့္ခ်ိန္မွာ ထပ္မံေလ့လာဆန္းစစ္မိသမွ်ကို စမ္းသပ္ တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

၁၁ ၁၀ ၁၁.။


ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံပါရေစ

ေမာင္၀ံသ

ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္ ဇာဂနာ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္က လြတ္လာၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္နဲ႕ စပ္လ်ဥ္းလို႕ သူ႕ အျမင္ သူ႕သေဘာထားေတြကို မီဒီယာေတြနဲ႕ ေျပာတယ္။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာေတြကို လိုရင္းတိုရွင္း ေျပာသြားတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာရပါတယ္။

ေထာင္က ခုေလးတင္ ထြက္လာတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ ကေတာင္ သူ႕သေဘာထားကို ခုလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပသြားရင္ စာဖတ္ပရိသတ္နဲ႕ အပတ္စဥ္ ထိေတြ႕ေနတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္အဖြဲ႕၀င္ သတင္းစာဆရာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ကၽြန္ေတာ့္ ဆႏၵကိုလည္း ပရိသတ္ကို အသိေပးသင့္တယ္လို႕ ခံယူမိတဲ့အေလ်ာက္ ယခုလို ေရးသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႕ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႕ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ ( ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁) မွာ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ေထာင္ေတြထဲက အက်ဥ္းသား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ (၆၃၅၉ ဦး) ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အမိန္႕အမွတ္ ၄၉^ ၂၀၁၁ အရ လႊတ္ေပးတယ္။ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား (ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား)မ်ားထဲက ဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ပါတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား (ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား) မ်ားဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႕က ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းတာပါ။ တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားလို႕ပဲ ပါရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ]]စကားေနာက္ တရားပါ}}ဆိုတဲ့ ျမန္မာဆိုရိုးစကား အတိုင္းဆိုရင္ အေခၚအေ၀ၚ အသုံးအႏႈန္းေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သေဘာထားခံယူခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

၁၉၈၈ တိုင္းဆူျပည္ဖ်က္ ဆူပူမႈမ်ားလို႕ သုံးႏႈန္းသူရဲ႕ ခံယူခ်က္ဟာ ၁၉၈၈ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုတဲ့ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ရန္လိုတဲ့ သေဘာထား ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတာပါပဲ။ မလႊဲသာလို႕သာ ေနာင္အခါ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေရးသားျခင္း မျပဳဘဲ မ်ိဳခ်ထားရသည့္ တိုင္ေအာင္ အဲဒီသေဘာထားရွိသူဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဟန္ေဆာင္ ပန္ေဆာင္ေတာင္ လက္မခံရုံသာမက ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ အခဲမေက်ႏိုင္ဘဲ အာဃာတ ႀကီးမားေနမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကညာတဲ့ေန႕ မတိုင္ခင္ တစ္ရက္ အလိုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႕ခဲ့ တာကို အစိုးရသတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေပးစာထဲမွာ (ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံတို႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ) ''ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ား (prisoners of conscience) အား လႊတ္ေပးေရးကိစၥ ''လို႕ ဆိုေပမယ့္ ထိုအက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္း ေကာ္မရွင္က သေဘာေပါက္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးတဲ့ အမိန္႕ကို ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ရင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အေနနဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး တယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ အမိန္႕စာထဲမွာ တရား၀င္ေဖာ္ျပထား ခ်က္မ်ားအရဆိုရင္ အက်ဥ္းသားေတြကို ယေန႕ လႊတ္လိုက္ျခင္းဟာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ၊ သနားခ်စ္ခင္မႈကို အေလးထားျခင္းနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာ ေစတနာအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႕ နားလည္ရပါတယ္။

သို႕ေပမယ့္ ဇာဂနာကဲ့သို႕ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ယုံၾကည္ ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေန ရသူ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ လက္မခံ လိုသူမ်ား၊ အဲသလို ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းျခင္းပင္ မျပဳလိုသူမ်ားကို ဒီအခ်ိန္မွာ အေျခအတင္ ျငင္းခုံမေနေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာသလို ေခၚၾကပါေစေတာ့။ ေၾကာင္ျဖဴတာ မည္းတာ ျပႆနာမဟုတ္၊ ၾကြက္ခုတ္ဖို႕က အဓိက ဆိုသဟာလိုပဲ က်န္ရွိေနေသးေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးၾကြယ္၊ မင္းေဇယ်ာ၊ ကိုျမေအး၊ ကိုၿပံဳးခ်ိဳ၊ ကိုအံ့ဘြယ္ေက်ာ္၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြး၊ ကိုဂ်င္မီ၊ မမီးမီး စတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအားလုံး၊ ခြန္ထြန္းဦး၊ စိုင္းညြန္႕လြင္ အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးကို တစ္ဆက္တည္း ဆက္လက္ လႊတ္ေပးသင့္ပါတယ္လို႕ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။

ယခု ထုတ္ျပန္တဲ့ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႕ဟာ တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆိုျပဳ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံ ေထာက္ခံတင္ျပ ခဲ့ၾကရာမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္တယ္လို႕ သိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သည္တစ္ခါေတာ့ အားလုံး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးမွာ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ၾကေတာ့မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာပါ။ အဲသလို မဟုတ္ဘဲ သူတို႕ေတြအားလုံး လြတ္ၿငိမ္း ခြင့္မရဘူး၊ က်န္သူေတြက်န္၊ ခ်န္သူေတြကို ခ်န္ထားဦးမယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး အမိန္႕အမွတ္ ၄၉ /၂၀၁၁ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ေထာက္ခံ ႏိုင္ပါဦးမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဆႏၵ အမွန္ကေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံခ်င္ေနေၾကာင္း ပါဗ်ာ။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခု ေျပာခ်င္တာတစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁ ေန႕မွာ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရလို႕ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးက ထြက္လာၾကတဲ့ လြတ္လူမ်ားရဲ႕ သတင္းကို ၁၃ ရက္ေန႕ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားမွာ လုံး၀ မေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ေလးလံေနမိပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့ မသိပါ။ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ေလး ေနတာကေတာ့ ေလးေနတာပါပဲခင္ဗ်ာ။

၁၃ ၁၀ ၁၁

19 October 2011

ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြ ငါးေစ်းၾကီးတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ လူတစ္ဦးဒဏ္ရာရ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ ၁၉-၁၀-၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ေလးနာရီအခ်ိန္ကတိုက္ခတ္ခဲ႔သည္႔ အင္းအား အသင္႔တင္႔ရွိေသာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းေၾကာင္႔ ငါးေစ်းၾကီးတြင္ အမိုးမ်ားပ်က္စီးကာ သစ္ပင္မ်ားျပိဳလဲျပီး လူတစ္ဦး သစ္ပင္ပိ၍ ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္းစံုစမ္းသိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ႔သည္႔ ေလတိုက္ႏႈန္းမွာလည္းတစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ေလးဆယ္ခန္႔တိုက္ခက္လွ်က္ရွိျပီး မိုးသတ္ေလျပင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုက္ခက္ေနေၾကာင္း စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ေနျပည္သူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခိုင္မွဓေလ႔ရွိတယ္။ေလးလစပါးေတြ သီးခ်ိန္ေရာက္ရင္သည္႔ ေလာက္အဆင္႔ရွိတဲ႔ ေလျပင္းေတြ၊ မုန္တိုင္းေတြ၊တိုက္ေနၾကပဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ေတာ႔ဒီေလာက္ကုိမမႈႏိုင္ေတာ႔ပါဘူး“ဟု၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔အင္းအားအသင္႔တင္႔ရွိေသာေလမုန္တိုင္းတိုက္ခက္ေနေသာ္လည္းစစ္ေတြရွိဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင္႔မည္
သည္႔သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမွမရွိေသးေၾကာင္းစံုစမ္းသိရသည္။

မိုးေလဝသႏွင္႔ဇလေဗဒပညာရွင္ဦးထြန္းလြင္ ဝက္စ္ဆိုက္တြင္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္သည္ ပိုမိုအားေကာင္း လာျပီးမုန္တိုင္းငယ္အဆင္႔သို႔ ေရာက္ရွိကာအေရွ႕ ေျမာက္ဘက္းဆီသို႔ေရႊ႕လ်ားျပီး ၁၈ ရက္ေန႔မွ ေနာက္၃၆ နာရီ (၂၁ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းအထိ)ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင္႔ စပ္ဆက္ေနေသာ ဘဂၤးလာေဒခ်္႕ေတာင္ပိုင္း ကို ျဖတ္ေက်ာ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဤသတင္းအား ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးေသာ ျမစ္မခ (မီဒီယာ) အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

စစ္ပြဲၾကားက ေျမဇာပင္ ျမန္မာ ကေလးငယ္မ်ား


"သားႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မလဲ" လို႔ ေမးေတာ့ " ၀ါးခုတ္ေရာင္းမယ္တဲ့"။ ဒီလိုေျဖတဲ့ ကေလးကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္း ထိုင္းႏို္င္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနထိုင္ေနတဲ႔ အသက္ ၄ ႏွစ္သား မူႀကိဳ ေက်ာင္းသားေလး "ေအးခ်မ္းေအာင္" ပါ။

၀ါးခုတ္ေရာင္းတယ္ဆိုတာ ထိုင္းဥပေဒ အရဆိုရင္ ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ မေလာက္ငွတဲ့ ရိကၡာကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔၊ ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းစရိတ္ရဖို႔ မိဘေတြ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ပါ။

က်ေနာ္တို႔ မိသားစုရဲ႕ အိမ္ဟာ ႏို႔ဘိုး ဒုကၡသည္ စခန္း Provisional Administration Board-PAB လို႔ေခၚတဲ့ ရပ္ကြက္ (၂) မွာတည္ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ထိုင္းအစိုးရက ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ခုိလႈံ ေနၾကတဲ့ အတိုက္အခံ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြ ကေန ေမာင္းထုတ္ၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ က်ေနာ္လည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏို႔ဘိုး ဒုကၡသည္စခန္း ဆိုတာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ မဲေဆာက္နဲ႔ဆိုရင္ မိုင္ ၂၀၀ ေလာက္ေ၀းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုရင္ ၁၅ မိုင္ေလာက္သာေ၀းတဲ့ သစ္ပင္ ေတာေတာင္ေတြ ၀န္းရံထားတဲ့ေနရာမွာ တည္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုပို႔ေဆာင္ခံရတဲ့ အထဲမွာ တကိုယ္ေရ တကာယ သမားေတြပါသလို မိသားစု၀င္ေတြက အမ်ားစုပါ။ အခ်ိဳ႕မိသားစု ေတြဆိုရင္္ ကေလးဦးေရ ၄ ေယာက္ ၅ ေယာက္ထိ ပါပါတယ္။

၂၀၀၆ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ လူေပါင္း ၂၀၈၆ ေယာက္ကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ပိုင္ ရုံး၀န္းအတြင္း စုရပ္လုပ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးေတြပါတဲ့ မိဘေတြကေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း သားသမီးေတြရဲ့ ပညာေရးကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မဲေဆာက္မွာ ေနခဲ့စဥ္က ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္လို႔ရေပမဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းကိုေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြရဲ့ ပညာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရျပန္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ မေရာက္မွီက ဆိုရင္ ႏို႔ဘိုးဒုကၡသည္ စခန္းမွာ ကရင္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြပါ။ ႏို႔ဘိုးဒုကၡသည္ စခန္းမွာ ကရင္လူမ်ိဳးေတြပဲ အမ်ားစုေနတဲ့ ရပ္ကြက္နဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ေနရာအသစ္ခ်ထားေပးတဲ့ PAB တို႔ကသီသန္႔ စီျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ မေရာက္မွီမွာ ႏို႔ဘိုးဒုကၡသည္ စခန္းမွာ အထက္တန္း ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိပါတယ္။ ကရင္လူမ်ိဳး ကေလးအမ်ားစု ျဖစ္ေတာ့့ ဆရာေတြက ကရင္လိုပဲ သင္ၾကားပါတယ္။ ကရင္စကား မတတ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ ကေလးေတြအတြက္ အခက္ႀကဳံရျပန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ ေပါင္းၿပီး အဖြဲ႔အစည္းေတြက လာတဲ့သူေတြရဲ႕ ထုံးစဥ္အတိုင္း ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီေတြဖြဲ႔ ၿပီး PAB အထက္တန္းေက်ာင္းကို ZOA ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အစဥ္အလာ တခုလိုျဖစ္ေနတဲ့ လာတ္စားမႈကလည္း ေက်ာင္းေဆာက္ေနစဥ္ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါေသးတယ္။

ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီး ကေလးေတြကို ဘယ္လိုပညာေရးမ်ိဳး၊ ဘယ္သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို သင္မလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာက ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ႏွင့္ဆရာေတြအတြက ္စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ မိဘေတြ အမ်ားစုဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္အုပ္စုကို ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္လာတဲ့ လူေတြအမ်ားစု ျဖစ္ေနတာ့ စစ္အစုိးရ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက သင္ရိုးညြန္းတမ္းကိုလည္း သင္ၾကားလိုစိတ္ သိပ္မရွိၾကပါဘူး။

ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးဆိုရင္ စစ္အစိုးရျပဌာန္းထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကို က်ေနာ့္သားသမီးကို မသင္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာတာကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံး ေရႊးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက သင္ရုိးကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲဲ့ၾကပါတယ္။

ပထ၀ီကို သင္တဲ့အခါ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အေၾကာင္းနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း မေၾကလည္မႈေတြ ျဖစ္မယ့္ မည္သည့္ သမိုင္းကိုမွ မသင္ရလို႔ ေက်ာင္းေကာ္မတီက စည္းကမ္းထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္း စစ္မီးဟာ ျပည္တြင္း နယ္စပ္ေဒသ တေလ်ာက္မွာသာ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းက PAB အထက္တန္းေက်ာင္းအထိ ျပႆနာက လိုက္ပါလာေသးတယ္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ ဒုကၡသည္ စခန္းေပါင္း ၉ ခုရွိျပီး ေက်ာင္းသားဦးေရး ၄၀၀၀၀ နီးနီး ရွိပါတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းက ကေလးေတြက နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ ထြက္ေျပးေနရတဲ့ ရြာပုန္းရြာေရွာင္ ကေလးေတြနဲ႔စာရင္ ေက်ာင္းေနရတာက တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရတဲ့ အခြင့္အေရးလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္းေနတုန္းကဆိုရင္ ဆယ္တန္းေအာင္ရင္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ဖို႔၊ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ဖို႔၊ ဆရာ၀န္လုပ္ဖို႔၊ စစ္ဗိုလ္လုပ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအျပည့္။ ဒါေပမဲ့ ဒုကၡသည္ ကေလးေတြက်ေတာ့ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားဖို႔ ဘာမွမရွိ။ ကေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္က ေမွာင္၀ါးေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းလို႔ ျပည္ေတာ္ ျပန္ရမယ့္ အခ်ိန္ကလည္း ဘယ္၀ယ္ ဘယ္စခန္း မွန္းမသိ။

ဒုကၡသည္ စခန္းေတြထဲမွာ ကေလးေတြသင္ယူရတဲ့ သင္ခန္းစာကလည္း လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးလို ပါပဲ။ ေျဖာင္႔တန္း ညီညာမႈ မရွိပါဘူး။ ကရင္ကေလးေတြ အတြက္ေတာ့ Karen Education Development Center-KEDC က ျပဌာန္းထားတဲ့ သင္ရုိးညြန္းတမ္းက တေျပးညီ ရွိေပမဲ႔၊ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း ပါပဲ။

ေနာက္စိတ္မေကာင္းစရာ တစ္ခုကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကို ကူညီေနတဲ့ နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ ZOA က ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တေလ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုမွာ သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ၄၀၀၀၀ ေသာင္းနီးပါး အခက္အခဲ ၾကဳံေနၾကရပါတယ္။

"နဂိုကတည္းက ဒုကၡသည္စခန္း ပညာေရးက ဆိုးေနတဲ့ၾကားကေန အခုလို ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ ျဖတ္လိုက္ေတာ့ ပိုဆိုးသြားတာေပါ့၊ က်ေနာ့္မွာ ခေလး ၄ ေယာက္ရွိတယ္၊ ခေလးေတြ ပညာသင္ၾကားေရး အတြက္ စိတ္ပူရတယ္" လို႔ ေအးခ်မ္းေအာင္ ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေဌးႏိုင္ က ၿငီးတြားခဲ႔ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ဦးေဌးႏိုင္ဟာ ကေလးေတ ြပညာေရးအတြက္ အျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ အယင္ကဆို ၀ါးခိုးခုတ္လိုက္၊ အနီးအနား ေတာင္ယာေတြမွာ တစ္ေန႔ ဘတ္ေငြ ၆၀ နဲ႔ ေန႔စား လိုက္လုပ္ေနရသူပါ။

ေက်ာင္းသားေတြနည္းတူ ေထာက္ပံ့ေၾကး ျဖတ္ေတာက္ခံရတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဆရာေတြပါပဲ။ ဆရာတဦးရဲ႕ လစာက အရင္က တစ္လ ဘတ္ေငြ ၇၀၀ ရရွိပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဆရာတစ္ဦးရဲ႕ တစ္လ လစာေငြက ဘတ္ ၂၅၀ ပဲ ရပါေတာ့တယ္။

က်ေနာ္တို႔ ဒုကၡသည္ ဘ၀အေၾကာင္းကို ေျပာရင္ "ရြဳိက္ယပ္ ကစ္ပလင္း" ရဲ႕ ကဗ်ာလို "အကယ္၍" ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ႔ စရင္ ပိုေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဆိုတာ ေရရာ ေသခ်ာျခင္းမရွိတဲ့ စကားလုံးပါ။

အကယ္၍မ်ား ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းေအးၿပီး ျပည္ေတာ္ ျပန္ခဲ့ရရင္၊ အကယ္၍မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိဘဲ ဒီေနရာမွာ ဆက္ေနရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေတြ အတြက္ မေတြး ၀ံ့စရာပါ။ ဒီကေလးေတြ လူႀကီးျဖစ္လာတဲ့ တစ္ေန႔မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ အေကာင္းျမင္ၿပီး လူ႔ေလာက ေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးႏိုင္ပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းေနရပါတယ္။

ေရးသားသူ...လွေရႊ။

ဤေဆာင္းပါးေလးအား ေမာကၡပညာေရးမွ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါသည္.။

အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမႈ မီရွဲယိုႏွင္႕ လပ္ဘက္ဆန္တို့ ခ်ီးက်ဴး


အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးမႈ ျမန္မာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၏ အတၴဳပၸတၲိအေျခခံ ဇာတ္ ကား (The Lady) တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျဖစ္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးမီရွဲယိုက ဟာသပညာရွင္ ဇာဂနာ အား လႊတ္ေပးမႈသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာသတင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူဆန္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္တြင္ မီရွဲယိုက "ဇာဂနာလို လူေတြ ပိုမိုလြတ္ေျမာက္လာမယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လမ္းမွန္ေပၚ သို႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဇာဂနာကို လႊတ္ေပးမႈ ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာသတင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြ အမ်ားအျပား ရွိေသးတဲ့အတြက္ ဇာဂနာလိုလူမ်ိဳးေတြကို ပိုမိုၿပီးလႊတ္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မီရွဲယိုသည္ ဒါ႐ိုက္တာ လပ္ဘက္ဆန္ ႐ိုက္ကူးသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘဝဇာတ္လမ္း The Lady ေၾကာ္ျငာရန္ ဘူဆန္တြင္ေရာက္ရွိေနသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား လပ္ဘက္ဆန္က ဇာဂနာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ေန႔ အထိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီမရွိဟုယူဆေၾကာင္း အေစာပိုင္း တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇာဂနာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚလာေသာအခါ ဘက္ဆန္သည္ မယံုၾကည္သလို တံု႔ ျပန္ခဲ့သည္။ အတည္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ဒါ႐ိုက္တာက ၄င္းသည္ တစ္ေန႔တာအတြင္း ၾကားခဲ့ရသမွ်သတင္းမ်ားအနက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Crouching Tiger, Hidden Dragonႏွင့္ Memoirs of a Geisha ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ ေၾကာင့္ လူသိမ်ားခဲ့သည့္ မီရွဲယိုက သူမသည္ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားအေပၚ ေလးစားရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အေနျဖင့္ The Lady ဇာတ္ကားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

Ref:Internet

ဤသတင္းအား ဗီနပ္စ္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္.။

အခု ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ အကုန္လႊတ္ေပး။ သမၼတကိုကန္ေတာ့ျပမယ္။

ဇာဂနာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

လူရႊင္ေတာ္ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာ(ခ) ဦးသူရမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဇြန္လက ပုဒ္မ ခုနစ္ခုႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။ ဇာဂနာမွာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေထာင္ ေလးႀကိမ္က်ခံခဲ့ရျပီး အႏုပညာလုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။၎င္းလြတ္ေျမာက္လာၿပီး သုံး ရက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ ေအာက္ တုိဘာ ၁၄ရက္ တြင္ ၎င္း၏ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ေမး- ေထာင္ေလးခါက်တဲ့အ ထဲမွာ ဒီတစ္ႀကိမ္က ေနရထုိင္ရတာ အေျခအေနအေတာ္ႀကီး ေကာင္းမြန္လာတယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြ ရရွိခဲ့လို႔ပါလဲ။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ ေထာင္ထဲမွာေနခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ လံုး၀မရွိခဲ့ဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္ မႀကီးေပၚမွာ တစ္ေန႔ ၁၂ နာရီ ေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ရတယ္။ ၁၉၉၄ တုန္းက ေထာင္ထဲမွာ ဓရဏပရိတ္သုတ္ဘုရားစာအုပ္ေလး မိတာေတာင္ သံေျခက်င္းခတ္ခံရတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ထဲမွာ သတင္းစာနဲ႔ဂ်ာနယ္ေတြဖတ္ခြင့္ရတယ္။ ယုတ္စြအဆံုး အခု ထြက္မလာခင္ေလးမွာ ကစ္ဆင္းဂ်ားရဲ႕ On China ဆုိတဲ့ စာအုပ္ကို ဖတ္ခြင့္ရတယ္။ စာဖတ္ခြင့္ရတာကိုက တုိးတက္လာတာပဲ။ ေနာက္ျပီး ပတၲျမားအက္ဖ္အမ္နားေထာင္ခြင့္ရလာတယ္။ တီဗီေတာင္ၾကည့္လုိ႔ရတယ္။ ဒါေတြက အရင္တုန္းကဆုိ အိပ္မက္ေတာင္ မက္ခြင့္မရွိခဲ့တာေတြ။ အခုလိုေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ အရင္က လူေတြအမ်ားႀကီးရင္းခဲ့ရတယ္။ အရင္ကနဲ႔ယွဥ္ရင္ အခုအေျခအေနက ေထာင္က်ေနတာနဲ႔ေတာင္ မတူေတာ့ဘူး။ ဓမၼာရံုေရာက္ေနသလိုပဲ။

ေမး- ဦးအထဲမွာ ရွိေနတဲ့သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း မီဒီယာေတြရဲ႕ ေရးသားေဖာ္ျပမႈေတြအေပၚမွာ တကယ့္အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာျပီလို႔ ျမင္ပါသလား။

ေျဖ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေတြ အမ်ားႀကီးထြက္လာတယ္။ ဒါက အေျပာင္းအလဲဘက္ကိုဦးတည္လာတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ယံုယံုၾကည္ ၾကည္ေျပာရမွာေပါ့။ ဒီထက္ပိုျပီး တုိးတက္ဖုိ႔ေတာ့လိုေသးတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္ေထာင္ထဲမွာ ဖတ္ရတဲ့ ထုတ္တင္ တင္ထုတ္ကိစၥမ်ဳိးေတြ မရွိသင့္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါမရွိရင္ ပုိျပီးေျပာင္းလဲတယ္လုိ႔ ေျပာရမယ္။ ဘာမွတင္ျပီး ထုတ္မေနနဲ႔ေတာ့။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ဟာ ကိုယ္တာ၀န္ယူတယ္။ ျဖစ္လာရင္ကိုယ္ရွင္းမယ္။ ပိုမေကာင္းဘူးလား။ စာေပစိစစ္ေရးဆုိတာ မထားနဲ႔ေတာ့။ လြတ္လပ္ေရးမရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္သူက လြတ္လပ္ေရး ကိုကာကြယ္မွာလဲ။ ဒီလိုပဲ ဂ်ာနယ္ေတြဆိုလည္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးမွ ကာကြယ္မွာေပါ့။ ခင္ဗ်ားတ႔ိုတိုက္လို တစ္ပတ္ကိုဂ်ာနယ္ေလးေစာင္ ထုတ္ေနတဲ့တုိက္က ဘာေၾကာင့္ သတင္းစာမထုတ္ႏုိင္ရမွာလဲ။ ပုဂၢလိကသတင္းစာဆုိတာ ရွိကုိ ရွိရမယ္။ လိုကိုလုိတယ္။ စတုတၴ မ႑ိဳင္ဆုိတာ စကားနဲ႔ပဲေျပာေနလုိ႔မရဘူး။ တကယ္လုပ္ျပမွျဖစ္မွာ။

ေမး- အက်ဥ္းက်ေနခ်ိန္အတြင္း ဦးဖတ္ခဲ့ရသမွ် ဂ်ာနယ္ ၁၃ ေစာင္ထဲမွ မွတ္မွတ္ရရအျဖစ္ဆံုး သတင္း၊ ေဆာင္းပါးဆုိရင္ ဘယ္ ဟာေတြကိုေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ -ေဆာင္းပါးကေတာ့ ဆဲဗင္းေဒးမွာပါတဲ့ လီလီေပါ့။ သတင္းထဲမွာေတာ့ အလဲဗင္းအခ်ပ္ပိုမွာထည့္တဲ့ ျမစ္ဆံုကို ဦးေဇာ္မင္းေျပာထားတာကို ပညာရွင္ေတြရဲ႕အသံနဲ႔ တံု႔ျပန္ထည့္ထားတာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေထာင္က ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ထိ အမွတ္ရဆံုးပဲ။ လီလီပန္းေဆာင္းပါးဆုိဖတ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္အၾကာႀကီးပဲငိုင္သြားတယ္။ သူ႔ဆီကကၽြန္ေတာ္ ရလုိက္တာေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၁၉၈၈ မွာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္က ဖမ္းျပီး ထုိးႀကိတ္ခဲ့တာေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမ့ပါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ေမ့လို႔ရမလဲ။ ေအး ဒါဆို လက္စားေခ်ဆုိမလားဆုိရင္ လက္စားမေခ်ေတာ့ပါဘူး။ အျငွိဳးေတြ၊ အာဃာတေတြကိုဘာလုပ္မွာလဲ။ ေမတၲာတရားကို ရလိုက္တယ္။

ေမး-၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အဖမ္းခံရၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပုဒ္မေတြအေပၚ ဘယ္လိုမ်ား တံု႔ျပန္ေျပာၾကားလိုပါသလဲရွင့္။

ေျဖ-ကၽြန္ေတာ့္ကို အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒအရ တစ္မႈကို ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ သံုးမႈ ၄၅ ႏွစ္ခ်လိုက္တယ္။ အဲဒါကလည္း ျဖစ္သင့္လား မျဖစ္ သင့္လားဆုိတာေတာင္ နားမလည္ေတာ့ပါဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အျပင္မွာမျမင္ခ်င္လို႔ကို ထည့္လုိက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေအာင္ဒင္နဲ႔ အီးေမးလ္ပို႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေနာက္တစ္ေယာက္ ကိုေစတနာနဲ႔ ေရာ့ေဟ့ေအာင္ဒင္ ေရးတဲ့စာဖတ္လုိက္ပါဦးလုိ႔ ေဖာ္ ၀ပ္ေမးလ္ပို႔လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္၀ပ္လုပ္ေပးလုိက္တဲ့လူက အဖမ္းခံရေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလာဖမ္းတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အျပစ္တင္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေလာက္ေလးနဲ႔ေတာ့ ၁၅ ႏွစ္ခ်တာဘာလုပ္မွာလဲ။ တုိင္းျပည္ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ NLD LA ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေအာင္ဒင္ဆုိ USCB၊ မိုးသီးဇြန္တို႔ဆို ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြေလ။ သူငယ္ခ်င္းခ်င္း အီးေမးလ္နဲ႔ဆက္သြယ္တာ။ တယ္လီဖုန္းေျပာေနၾကတာ။ နာဂစ္ႀကီးျဖစ္ေတာ့ သူတုိ႔လွဴခ်င္ပါတယ္။ သြားလွဴေပးပါေျပာတာကို ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေပးရတာေပါ့။ ဒါလည္း ၁၇ ႏွစ္တဲ့။ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ျပစ္မႈႀကီးက်ေနတာပဲ။ ကဲ ခ်ပါကြာလုိ ႔သာ ေနလိုက္ေတာ့တယ္။ ေနာက္အရမ္းထူးဆန္းတာရွိေသးတယ္။ ရုပ္ရွင္သမားက ဗီဒီယိုအက္ ဥပေဒနဲ႔ ေထာင္ခ်ခံရတာ။ နာဂစ္ျဖစ္တဲ့ဆီကိုသြားေတာ့ ေရထဲကအေလာင္းေတြ၊ အပ်က္အစီးေတြ ရိုက္လာတာကိုသူတုိ႔ကျပျပီး ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္မရထားလို႔တဲ့။ ဆင္ဆာရံုးကတစ္ေယာက္ သက္ေသလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က တရားရံုးမွာ ျပန္ေမးတယ္။ ေဒြးေသေတာ့ ေဒြးအသုဘေခြဆင္ဆာတင္လားလို႔။ ဦးသန္းေရႊသမီးမဂၤလာေဆာင္ေခြ ဆင္ဆာတင္လားလို႔။ နာဂစ္တုိက္ေနတာကို ခဏရပ္ထားဦး ငါဆင္ဆာသြားတင္ဦးမယ္ဆိုရင္ မုန္တုိင္းက ရပ္ေပးမလားလို႔ေမးေတာ့ သူတုိ႔ဘက္ကေရွ႕ေနက မဆုိင္တာေတြ မေျပာပါနဲ႔ဘာညာထလုပ္ေရာ။ တစ္တုိင္းျပည္လံုး ဆင္ဆာမဲ့ေခြေတြ ရိုက္သတ္လို႔မကုန္တာေတာ့ မိေအာင္မဖမ္းဘဲနဲ႔ ဒီမုန္တိုင္းေခြက်ေတာ့ ဆင္ဆာမဲ့တဲ့။ အဲဒါက သံုးႏွစ္။ ေနာက္တစ္မႈက ၅၀၅ (ခ) နဲ႔ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ေျပာဆုိမႈတဲ့။ အဲဒါလည္း ေျပာမိလားမသိဘူး။ မေျပာမိဘူးလို႔ထင္တာပဲ။ (ရယ္လ်က္) ေနာက္ပုဒ္မက ၂၉၅၊ သာသနာေတာ္ညိွဳးႏြမ္းေစမႈတဲ့။ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးမွာ ဘုန္းႀကီးေတြကို ဆြမ္းကပ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြကိုဆြမ္းကပ္ တာဖမ္းခံရတယ္ ဆုိရင္မျဖစ္သင့္ဘူးေလ။ အဲဒီႏွစ္မႈေပါင္းက ေလးႏွစ္ခ်ခံရတယ္။

ေမး- ဦးကို အာဏာပိုင္ေတြက ၂၀၀၉ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ျပစ္ဒဏ္ စုစုေပါင္း ၅၉ ႏွစ္ကေန ၂၄ ႏွစ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္တာက ဦးက အယူခံတင္လိုက္လို႔လား။

ေျဖ- ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ညီမေတြက ကၽြန္ေတာ္ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ျပီး အယူခံတင္ေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္အမႈေတြမွာ တစ္မႈကို ရွစ္ႏွစ္စီ ၂၄ ႏွစ္ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ ဒုတိယ အယူခံက်ေတာ့ ပယ္ခ်ခံရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဆက္မတင္နဲ႔ေတာ့ေျပာလိုက္တယ္။

ေမး -ျပန္လြတ္တဲ့အထဲ ခုထိ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားေတြ မပါလာေသးဘူး။ ဦးက ျပန္လြတ္ တာေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ လိပ္ျပာမသန္႔သလို ျဖစ္မိလား။

ေျဖ-ခံစားရတာေပါ့။ စိတ္လည္း မေကာင္းဘူး။ ရင္ထဲ ဘယ္လုိ ႀကီးျဖစ္ေနမွန္းမသိဘူး။ စလြတ္တဲ့မနက္တည္းက ေဒါသေတြ ထြက္ျပီးစိတ္မေကာင္းဘူး။ လူေတြကငါ့မ်ား အစုိးရနဲ႔အေပးအယူ လုပ္ျပီးလြတ္လာတယ္မ်ား ေျပာၾကမလားမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္လံုပါ တယ္။ ကုိယ္မွမလုပ္ခဲ့ တာကို။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ က်န္လူေတြအားလံုးလြတ္ေအာင္ အတက္ႏုိင္ဆံုးႀကိဳးစားရဦးမယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့ အျပစ္ႀကီးတစ္ခုလို ျဖစ္သြားတယ္။ လြတ္သာလာရတယ္။ မေပ်ာ္ဘူး။

ေမး- အကုန္လံုးျပန္လြတ္လာမယ္ဆုိရင္ ဦးဘာမ်ားေျပာမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားလဲ။

ေျဖ- တကယ္လို႔အဲဒီေန႔ကသာ အကုန္လံုးျပန္လြတ္လာရင္ေတာ့ သမၼတကုိ ဖင္ပူးေထာင္းေထာင္ေနေအာင္ ကန္ေတာ့လုိက္မယ္။ ေက်းဇူးတင္လြန္းလို႔။ အခုလႊတ္ေပးရင္လည္း ဖင္ပူးေတာင္းေထာင္ျပီးကန္ေတာ့မွာပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ အကုန္လႊတ္ေပး။ သမၼတကိုကန္ေတာ့ျပမယ္။ ေက်းဇူးတင္လြန္းလုိ႔။ ခုက်ေတာ့ ဘာကပ္စီးကုတ္ေနလဲမသိဘူး။ မလႊတ္ေပးဘူး။

ေမး -ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ေတြ႕ဖို႔ရွိပါသလဲ။

ေျဖ- အဲဒါကၽြန္ေတာ့္အျပစ္ပဲ။ မေန႔ကလည္း အန္တီကေျပာျပီးျပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာတစ္ေလွ်ာက္လံုး အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ေနရလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မသြားႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အန္တီကလည္းသိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိစာနဲ႔ ဖတ္ဖို႔စာအုပ္ ဦးခြန္သာျမင့္နဲ႔လာေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အန္တီ့ကိုေျပာျပတယ္။ ျမန္မာျပည္ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခုကာလမွာ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကိုမွ ဦးစားေပးျပီး မေတြ႕ရင္ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုလူမ်ဳိးေတြကို သြားေတြ႕ရမွာလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဒီလူေတြနဲ႔ေတြ႕ေနပါတယ္။ အန္တီ့ကိုျပီးမွပဲ ေတြ႕ေတာ့မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္စာေရးျပီး ေျပာလုိက္ေတာ့ရတယ္။ သားႀကိဳက္ သလိုသာလုပ္ပါတဲ့။ စာလည္းေရးျပီးျပီ။ ဖုန္းလည္းေျပာျပီးျပီ။ ေျပာ ခ်င္တဲ့စကားေတြလည္းေျပာျပီးျပီ။ လူခ်င္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ဖုိ႔ပဲက်န္ေတာ့တာပါ။ အန္တီက သူလြတ္လာျပီးေနာက္ပိုင္းကတည္းက အပတ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို စာအုပ္ေတြပါဆယ္နဲ႔ပို႔ ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကေတြ႕ဖို႔ပ်က္ကြက္ေနတာပါ။

ေမး- အခုအစိုးရက Democratic Government လို႔ ေျပာထားတဲ့အတုိင္း ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံဟာ တကယ္ပဲ ဒီမုိကေရစီက်တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနျပီလို႔ ဦးယူဆပါသလား။

ေျဖ- ဒါကို ဒီအတိုင္း ဟုတ္တယ္လို႔ ေျပာဖုိ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သံသယနည္းနည္းရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ နည္းနည္းေတာ့့ေရာက္ လာျပီလို႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမုိကေရစီဆိုတာႀကီးက သိပ္မဟုတ္ဘူး။ ဒီမုိကေရစီက ဒီမုိကေရစီပဲ။ ဘာအထူးျပဳပုဒ္မွတပ္ဖုိ႔မလုိဘူး။ တကယ္လုပ္ရင္ လက္ခုပ္တီးဖုိ႔၀န္မေလးသလို တုိင္းျပည္အတြက္ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္ရလုပ္ရ ၀င္လုပ္ေပးဖို႔ ၀န္မေလးဘူး။ အရင္က သိပ္သံသယမရွိဘူးလို႔ထင္ေပမယ့္ လႊတ္တဲ့ေန႔မနက္မွာ နည္းနည္းသံသယ၀င္သြားတယ္။ လူေတြလႊတ္တာ ေတာင္တြန္႕တုိေန ရင္ ေျပာင္းလဲတာကိုတကယ္မ်ားလိုခ်င္ရဲ႕လား ဆုိတဲ့မယံုတဲ့စိတ္၀င္ေနတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ပါရေစဦး။

ေမး- ဦးဇာဂနာဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တည္းက အႏုပညာလုပ္ကိုင္ခြင့္ အပိတ္ခံထားရတယ္လို႔သိရတယ္။ အခု ဦးေျပာထားတာက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အႏုပညာကိုတြဲလုပ္သြားမယ္ဆုိေတာ့ အႏုပညာအရ ကန္႔သတ္ထားျခင္းခံရသူက ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ လုပ္သြားမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါလဲ။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ့္ေလာက္အပိတ္ခံရတာ ခဏခဏ ကၽြန္ေတာ္ပဲရွိတယ္။ ဘယ္လိုပိတ္ပိတ္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရွင္သန္ေနတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ အႏုပညာကို ဘယ္သူ ပိတ္လို႔မွမရဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို စင္ေပၚမတက္ရဘူးဆို မတက္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဇာဂနာရဲ႕အႏုပညာ အလုပ္ေတြရွင္သန္ေနပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနေပါ့။ ဒါစိန္ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို စင္ေပၚတက္ခြင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တည္းကပိတ္တာ။ အျငိမ့္စင္ေပၚ မတက္ရ။ အျငိမ့္မကရ။ ၈၈ မွာ ေထာင္က်တယ္။ အဲဒီကတည္းက ပိတ္လိုက္တာ အခု ၂၀၀၈ ထိ ပိတ္ထားတုန္းပဲ။ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ဇာဂနာ့ ျပက္လံုးကို ခဏခဏၾကားဖူးေနၾကသားပဲ။ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ကၽြန္ေတာ့္နည္းကၽြန္ေတာ့္ဟန္ နဲ႔ရွင္သန္လုိ႔ရပါတယ္။ အဓိကက ကၽြန္ေတာ့္ျပက္လံုးေတြကို လူသိေစခ်င္တာပဲ။ ပုိက္ဆံလုိခ်င္တာ မွမဟုတ္တာ။ ၁၉၉၄ မွာ ေထာင္ကလြတ္ျပီး ၁၉၉၆ မွာတစ္ခါ ျပန္ပိတ္တယ္။ ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုရိုက္ခြင့္ ပိတ္တယ္။ အျပစ္ေတြတပ္ထားတဲ့စာရြက္ႀကီးနဲ႔ ျပျပီးပိတ္တာ။ အဲဒီစာရြက္ခုထိရွိေသးတယ္။ ကဲ ပိတ္ဟာဆိုျပီး ဗီဒီယိုရုပ္ရွင္မရိုက္ဘဲ ေၾကာ္ျငာသြားရိုက္ေနတယ္။ ေနာက္ရုိက္ခြင့္ေပးလုိက္ျပန္ေတာ့ “ပု႑ားဘကြန္း”တို႔ ဘာတုိ႔ ရိုက္လိုက္ေသးတယ္။ အဲဒီကေန ၂၀၀၆ မွာ ပိတ္ျပန္ေရာ။ ၂၀၀၅ မွာရံုတင္တဲ့ ရတနာျပေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိပိတ္ေနျပီ။ စိန္ေက်ာ္သူ(မင္းသားေက်ာ္သူ)လည္းပါတယ္ေလ။ ဒီတစ္ခါပိတ္တာကေတာ့ ဘယ္နားကမွပိတ္ထားလို႔မရတဲ့ေကာင္ဆိုျပီး အကုန္လံုးကိုပိတ္ပစ္လိုက္တာပဲ။ ေၾကာ္ျငာမရိုက္ရ၊ အက္ဖ္အမ္မွာလည္း မေျပာရ။ အသံလည္းပိတ္တယ္။ လူလည္းပိတ္တယ္။ ရုပ္လည္းပိတ္တယ္။ နာမည္လည္းမထည့္ရဘူးတဲ့။ အဲဒါလည္းဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ VOA တို႔၊ DVB တို႔ရွိတာပဲ။ ယုတ္စြအဆံုး ကၽြန္ေတာ့္လူေတြစုျပီး သူတုိ႔ကိုလုပ္ခိုင္းေနလဲရတာပဲ။ အႏုပညာဆုိတာ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ကေနလည္း လုပ္လို႔ရတာပဲ။ ေနာက္ဆံုး ဘာမွလုပ္စရာမရွိရင္ ပန္းခ်ီေတာ့ ဆြဲလို႔ရတာပဲ။

ေမး-ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းမွာ I Vote ဆုိတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေလးကို ဦးက ေထာင္ထဲကေန လူႀကံဳနဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္းအႀကံေပးလိုက္ တယ္လို႔သိရတယ္။ အဲဒီစိတ္ကူး ေလးရခဲ့ပံုကိုလည္းေျပာပါဦး။

ေျဖ- ဟုတ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေထာင္၀င္စာ မပိတ္ခင္ ေနာက္ဆံုး တစ္ေခါက္ေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲရက္စြဲေတာင္ မသိရေသးဘူး။ ဂ်ပန္မွာ လူငယ္အဖြဲ႕ေလးတစ္ဖြဲ႕က ဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးပါလို႔မေျပာဘူး။ သူတို႔က တစ္အိမ္၀င္ တစ္အိမ္ထြက္နဲ႔ မဲရံုကိုသြားပါ။ မဲေပးၾကပါလို႔ဒါပဲေျပာတာ။ ေထာက္ခံပါ၊ ကန္႔ကြက္ပါ ဒါေတြ မေျပာဘူး။ အဲဒီအဖြဲ႕ေလးရွိတာကို နယူး၀ိခ္မဂဇင္းလို႔ထင္တယ္။ အဲဒီမွာဖတ္ရတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ဒီကျမန္မာအီးဂရက္အဖြဲ႕က လူငယ္ေတြ စုျပီးမဲရံုကိုသြားၾကပါ။ မဲေပးၾကပါ။ I Vote ဆိုတာေလးကို ဒီဇုိင္းေလးနဲ႔လုပ္ရင္မေကာင္းဘူးလားလို႔ အႀကံေပးလုိက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြမွာ မဲေပးတဲ့အေတြ႕အႀကံဳမရွိၾကေသးေတာ့ ဒါေလးကိုထိေတြ႕ေစခ်င္လို႔ အႀကံေပးလိုက္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း အဲဒီအခ်ိန္အျပင္မွာ ရွိေနရင္ မဲေပးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ မဲေပးတုန္းက မဲစာရင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္မပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္အဖမ္းမခံရေသးဘူးေလ။ မဲစာရင္းထဲမပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုႏုိင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ မျပဳတ့ဲသေဘာေပါ့။(ရယ္လ်ယ္) ေပးမထည့္တာေတာ့မတက္ႏုိင္ဘူး။

ေမး- အခု ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနက ဦးခံယူထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္ေတြအေပၚ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစဖုိ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသလား။

ေျဖ- မရွိဘူး။ တစ္အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ ၈၈ က အေရးေတာ္ပံုထဲကို၀င္လာတယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္တည္းကႏုိင္ငံေရးကိုစိတ္၀င္စားလို႔ ျပက္လံုးေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္လာခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ၈၈ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းခဲ့တာ Multi Party Democracy ေလ။ အဲဒီတုန္းက သူတုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့ လမ္းေပၚႏုိင္ငံေရးသမားေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လမ္းေပၚမွာေတာင္းတာ ပ်င္းလုိ႔ေတာင္းတာ။ ေပ်ာ္လုိ႔ေတာင္း တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ လုိခ်င္လုိ႔ ေတာင္းတာ။ ဒါႀကီးကို ကဖ်က္ယဖ်က္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ၾကေစခ်င္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းတ့ဲ Multi Party Democarcy ဆိုတာ ရျပီလား။ ကၽြန္ေတာ္က ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလို႔ေတာင္မသံုးဘူး။ သူ႔ရဲ႕အဂၤလိပ္စာလံုးက Democracy ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ပါ။ ျမန္မာ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားလို အဂၤလိပ္စကားညွပ္ေျပာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခု Multi ျဖစ္ျပီလားဆုိရင္မျဖစ္ေသးဘူး။ အခုျဖစ္ေနတာက Mono Party Homo-cracy ျဖစ္ေနတာ။ လိုခ်င္တာ မရေသးတဲ့အတြက္ရေအာင္ဆက္လုပ္ရဦးမယ္။ တုိင္းသူျပည္သားေတြေရွ႕ကထြက္ျပီးေတာ့ ရူးေၾကာင္မူးေၾကာင္နဲ႔ေအာ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မရရေအာင္လုပ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခုေနေသသြားရင္ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္ကမ်ဳိးဆက္ ေတြဆက္ျပီး ရ ေအာင္လုပ္ၾကပါဦး။ လံုး၀မရေသးဘူးလို႔ေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး။ အထုိက္အသင့္ေတာ့ရလာျပီ။ သို႔ေသာ္ဆက္လုပ္ရဦးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႏုပညာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီးတာက ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဦးစားေပး အစီအစဥ္ ၁ ကိုႏုိင္ငံေရးထားလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တာေလးရေအာင္ လုပ္မွျဖစ္မွာကိုး။ ထုိင္ပဲေျပာေနရံုနဲ႔ေတာ့မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ေမး- ပါတီႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္သီးပုဂလအေနနဲ႔ ရပ္တည္ဖုိ႔ေရာ ရွိပါသလား။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္က တစ္သီးပုဂၢလလည္းမလုပ္ပါဘူး။ ပါတီလည္း မေထာင္ပါဘူး။ ပါတီလည္းမ၀င္ပါဘူး။ ဒါေတြလုပ္မွ လုပ္ခြင့္ရ မယ္ဆုိတာမဟုတ္ေသးဘူး။ ဒါေတြမလုပ္လည္း ျဖိဳးမင္းသိန္းတုိ႔လို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ညီေတြရွိတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တူအရြယ္ ေဇယ်ာေသာ္ တုိ႔ရွိတာပဲ။ အဲဒီလူေတြကို ပခံုးထမ္းတင္ေပးလို႔မရဘူးလား။

ေမး- ဦးစတင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တဲ့ သီးေလးသီးအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီးအေပၚ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျပာစကားေတြအေပၚ ေ၀ဖန္မႈႈ ေတြရွိလာခဲ့တယ္။ ဦးက ဒီအဖြဲ႕ကုိ ဘယ္လိုျပန္စုစည္းလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ရွိပါသလဲ။

ေျဖ- ဒီကိုျပန္လာတာက ႏွစ္သီး။ က်န္ခဲ့တာက ႏွစ္သီးေပါ့။ မနက္က ဟိုမွာက်န္ခဲ့တဲ့ႏွစ္သီးနဲ႔ ေတြ႕ျပီးျပီ။ မေန႔က ဒီမွာက်န္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သီးနဲ႔ေတြ႕ျပီးျပီ။ အကုန္လံုးကို ဆူျပီးျပီ။ သီးေလးသီးသည္ ကၽြန္ေတာ္ေပးတဲ့နာမည္။ ေဆးေရာင္စံုသည္ ကၽြန္ေတာ္ေပးတဲ့နာမည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီနာမည္ေတြကို မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္တယ္လို႔ေတာ့မေျပာခ်င္ဘူး။ သို႔ေသာ္ သီးေလးသီးဟာ အသီးေလးသီးလံုးမရွိဘဲနဲ႔ ႏွစ္သီးတည္းနဲ႔ ဘယ့္ႏွယ္သီးေလးသီးလုပ္ခ်င္ရတာတုန္း။ မရဘူးေလ။ ေလးသီးရွိမွ ေလးသီး လုပ္ေပါ့။ ႏွစ္သီးနဲ႔ကခ်င္ရင္ကပါ။ သီးႏွစ္သီးလို႔က။ ကၽြန္ေတာ္မကန္႔ကြက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ျပီး ဆူရတဲ့အေၾကာင္းက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အျပင္မွာေနတုန္းကေတာ့ အစုိးရမေကာင္း ေၾကာင္းေျပာလုိက္တာ။ ဒီထဲျပန္ေရာက္ေတာ့ ဟိုဘက္ကလူရဲ႕မေကာင္းေၾကာင္းေျပာတဲ့ သူကိုပရိသတ္က ဘယ္လုိယံုရမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ဆံုးက အဲဒီစိတ္ဓာတ္ပဲ။ ဒါကိုေတာ့ လက္မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ကမယ့္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ သူတုိ႔စိတ္ဓာတ္ေတြကိုမျပင္ဘူး။ ဒါေတြကိုျပက္လံုး ဆက္ျပက္ေနမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမလာနဲ႔ေတာ့။ အေမြျပတ္ပါေၾကညာလိုက္တာ။ သူတုိ႔သမုိင္းသူတုိ႔ ေရးၾကမွာဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္မွရမယ္။ အျပင္မွာ ေရာက္ေနတဲ့လူေတြကို အားနာဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သီးကိုလည္းမင္းတို႔ကခ်င္က။ သီးေလးသီးနာမည္မတပ္ရဘူးလုိ႔။ အဲဒီေတာ့သူတုိ႔က သီးညီေနာင္တဲ့။

ေမး -ျပည္ပမွာရွိေနတဲ့ ဦးရဲ႕ဇနီး၊ သားနဲ႔သမီးတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဖုိ႔ရွိပါသလား။

ေျဖ- သူတုိ႔နဲ႔ဖုန္းအဆက္အသြယ္ေတာ့ရျပီ။ ကၽြန္ေတာ့္သားက အင္မတန္မွေတာ္ရွာပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မေခၚပါနဲ႔တဲ့။ သူ ဟုိမွာေပ်ာ္ေနတာေလ။ သမီးကလည္းမလာဘူးတဲ့။ မယံုဘူးထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမက ေတာ့ေနာက္ႏွစ္လသံုးလေလာက္ေနရင္ လာခ်င္လာမယ္လို႔ အရိပ္ အျမြက္ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေတာ့အတင္းအၾကပ္ျပန္လာပါလို႔ မတုိက္တြန္းခ်င္ေသး ဘူး။ ေျပာရမယ့္အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ေသးဘူးလုိ႔ထင္တယ္။


ေမး- ဦးအထဲမွာရွိေနခ်ိန္မွာပဲ ဦးရဲ႕ အေဖနဲ႔အေမ ဆံုးပါးသြားေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးခရီးကို သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဂါ၀ရမျပဳ လုိက္ရျခင္းအေပၚ တႏုံ႕ႏံု႔ခံစားေနရပါသလား။

ေျဖ- ခ်င္လံုးခတ္ေတာင္ မပ်က္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီအလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ဒီလိုျပႆနာနဲ႔ ရင္ ဆုိင္ရမယ္ဆိုတာ သိျပီးသားပဲ။ ေဌးၾကြယ္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေထာင္ထဲ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္သတ္ပစ္ထားတဲ့သူမနည္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ မိန္းမေတာင္ကၽြန္ေတာ္သတ္ပစ္ထားတာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖနဲ႔ အေမလည္းသူတုိ႔လုပ္စရာရွိတဲ့ အလုပ္ကိုအကုန္လုပ္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ သူတို႔အတြက္ပူပင္ေၾကာင့္ၾက စရာမရွိဘူး။သူတုိ႔မေသခင္တည္းက ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ ကၽြန္ေတာ္သတ္ပစ္ခဲ့ျပီးသား။ ဒီလိုအျဖစ္ မ်ဳိးႀကံဳရမယ္ဆုိတာ သိျပီးျပီေလ။ ဒါမ်ဳိးက ေရွ႕မွာသင္ခန္းစာေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တာပဲ။ ဒါမထူးဆန္းဘူး။

အခုလုိ ေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအးသူစံ

7Day News

" စားဖိုမွူးေကာင္းေကာင္း လိုေနတာပါ " - ဇာဂနာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း


နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာႀကီး နန္းညြန႔္ေဆြ၏ သားျဖစ္ၿပီး၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပ်က္လုံးမ်ားႏွင့္ အျခား လွုပ္ရွားမွုမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ငါးႀကိမ္တိတိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသူ နိုင္ငံေက်ာ္ ဟာသလူရႊင္ေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါရိုက္တာႏွင့္ စာေရးဆရာ ေမာင္သူရ ေခၚ ဇာဂနာသည္ ၂၀ဝဂခုႏွစ္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအၿပီး ပဥၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရအၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္လာရာ The Voice Weekly က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမနီကုန္းရွိ ၎၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္မ်ား အနက္ သင့္ေတာ္သည္မ်ားကို ေကာက္ႏွုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

VOICE : လက္ရွိက ဒီမိုကေရစီကို သြားေတာ့ သြားေနတယ္။ အကူးအေျပာင္း ကာလမွာ Hard-liner ေတြက ေရွ႕သြားမယ့္ သူေတြကို ေနာက္ ျပန္ဆုတ္ေအာင္ လုပ္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္ေလၽွာက္လုံး အရိုးစြဲလာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားတာလား။ ကိုသူရ ခုနက ေျပာတဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး သုံးသပ္ရင္ ဘယ္လို ေနမလဲ။ လြတ္လြတ္ခ်င္း ဆိုေတာ့ ကိုယ္နဲ႔တူတူ က်ခံခဲ့သူေတြ မလြတ္တဲ့အတြက္ ကိုသူရ စိတ္ထဲမွာ ခံစားမွုနဲ႔ ေျပာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ ထားၿပီး ေျပာမယ္ဆို ဘယ္လို ျမင္မလဲ။

ZGN : အဲဒီအေပၚမွာလည္း ႏွစ္ခု ရွိတယ္။ တစ္ခုက အခ်ိဳ႕ေမးတာ သြားတာေတြမွာ ခံစားမွုနဲ႔ ျမန္ျမန္ေၿဖ လိုက္တာ ရွိတယ္။ တကယ့္ တကယ္ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဘယ္ကိစၥမဆို Precaution Test (မျဖစ္ခင္ ႀကိဳဆန္း စစ္) အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္တစ္ဆင့္ စဥ္းစားရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီကာလ၊ ဒီအခ်ိန္ သီတင္းကၽြတ္ အခ်ိန္မွာမွ ယူၿပီးေတာ့ ဒါကို Precaution Test လုပ္လိုက္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဒါဟာ နိုင္ငံေရးပဲ။

နိုင္ငံေရး ဆိုတာမွာေတာ့ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ဆိုသလိုေတာ့ ကစားၾကမွာပါ။ ဒါကို ကစားကြက္ တစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ အျခားေသာ ကစားကြက္ တစ္ခု လိုအပ္လိမ့္ဦးမယ္လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒါ နိုင္ငံေရးစကား ဗ်။ ေတာ္႐ုံလူနဲ႔ ေတြ႕ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ပရိယာယ္ပါတဲ့ ကစားကြက္တစ္ခု။ ဒါက စစ္တုရင္ ကစားကြက္ တစ္ခု ျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒါကို သပ္သပ္ ကစားကြက္ တစ္ခုလို႔ ယူဆမိတယ္။ ဟိုဟာ (အျခား အင္တာဗ်ဴး ေတြမွာ ေျဖဆိုခဲ့တာေတြ) က ကၽြန္ေတာ္ ေပၚတင္ေျပာရရင္ Emotion Type နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္တဲ့ဟာ။ ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုပဲ ေျပာမွာပဲ။ နိုင္ငံေရး စကားအေနနဲ႔ ေမးရင္ Politician Outlook နဲ႔ ေျဖမွာပဲ။ အဲဒီမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတယ္။ Politician Outlook နဲ႔ Occupational Outlook ေပါ့။ ဒါကို အဲလိုေတာ့ သုံးသပ္မိတယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီဥစၥာက ကၽြန္ေတာ္ ေဈးဆစ္ေနရမယ့္ အရာ မဟုတ္ဘူး။ ေရြ႕ ေတာ့ ေရြ႕ရမွာပဲ။ မေရြ႕လို႔ေတာ့ မရဘူး။ နိုင္ငံေရး ဆိုတာကို အဲလို လုပ္မယ္လို႔ ေျပာျပတာ။ သို႔ေသာ္ ေထာင္ထဲက လူေတြ က်န္ေနခဲ့တဲ့ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္တာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ကလည္း ေထာင္ထဲ ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္ ေနခဲ့ရတာ။ ဒီေလာက္ေတာ့ မမွုပါဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း လူမွုေရးအရ ကၽြန္ေတာ္ အားေပးလို႔ ရမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္လို႔ရတယ္။ သို႔ ေသာ္ ဒီအေနအထားမ်ိဳးေတာ့ သိပ္ေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဟာက ေနာက္တစ္ေန႔ လုပ္စရာ အလုပ္ ေပၚလာတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဉာဏ္ကစား ရေတာ့မယ္လို႔ ထင္တယ္။ တစ္ခုခုေတာ့ အျပန္အလွန္ ေရြ႕ရေတာ့မယ္။ သူတို႔ ဘက္ကေတာ့ စေရြ႕ၿပီ။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားတယ္။ စစ္တုရင္ ကစားသလိုပဲ။ သူ႔ဘက္က ဖြင့္လိုက္တဲ့ အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ ကလည္း လိုက္ကစား ရမယ္။ သူ႔ဘက္က Opening တစ္ခုေတာ့ ဖြင့္လိုက္ၿပီ။ ကိုယ့္ဘက္က ပိတ္မမိဖို႔ လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီေနရာမွာ အျပတ္ျငင္းဖို႔ တစ္ခု ရွိတယ္။

အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ လမ္းမေပၚ ထြက္ၿပီး အက်ဥ္းသား အားလုံး လႊတ္ေပးဆိုတဲ့ စာတမ္းႀကီးေတြ ေထာင္ၿပီး လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ကိုေတာ့ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ကို အဲဒါ လုပ္ပါဆိုရင္လည္း လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဉာဏ္ကစားရမယ့္ အခ်ိန္။ ကၽြန္ေတာ္က စစ္တုရင္ပြဲ တစ္ခုလို႔ပဲ ျမင္တယ္။ ဒါဟာ ေဘာလုံးပြဲ မဟုတ္ဘူး။ စားပြဲေပၚမွာ ကစားရမယ့္ ကိစၥ။ အဲဒါကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ သိမ္ေမြ႕တယ္။

VOICE : အခု ကိုသူရေျပာသြားတဲ့ သေဘာက လက္ရွိ Scenario က ဒီလိုပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အထဲမွာ ဖတ္ခဲ့ရတဲ့ စာေတြနဲ႔ ၾကားသိရတာေတြ ရွိမယ္။ ေနာက္ ကစားပြဲမွာ အဓိက ပေလယာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ Scenario ကို ေသခ်ာ သေဘာေပါက္ဖို႔ ဘယ္လို ပေလယာေတြနဲ႔ စကားေျပာဖို႔ လိုမယ္ ထင္လဲ။

ZGN : ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေျပာခ်င္တယ္။ ထိုနည္းတူ ေျပာတာလည္း နားေထာင္ခ်င္တယ္။ အဲဒီလူကေတာ့ အရင္ကလည္း Key Player ျဖစ္တဲ့ အန္တီ(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ေပါ့။ အန္တီ့ကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ တာလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္ ဦးေရႊမန္း နဲ႔လည္း ေျပာမယ္။ ၿပီးရင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္နဲ႔လည္း ေျပာမယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း ေျပာမယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးနဲ႔လည္း ေျပာမယ္။ ၿပီးေတာ့ အန္တီ့ကိုလည္း သူတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်င္တယ္။ သူတို႔ ေျပာတာလည္း နားေထာင္ခ်င္တယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဦးဆုံး လုပ္မွာပါ။

VOICE : အန္တီနဲ႔ စကားေျပာၿပီးတဲ့ အခါမွာ အခ်ိဳ႕ သိသင့္တာေတြ သိလာမယ္။ ဘာ ေမၽွာ္လင့္ထားတာ ရွိလဲ။

ZGN : ေမၽွာ္လင့္ထားတာေတြ ကေတာ့ ဒီလူ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ေတာ့ ေတြ႕ခ်င္တယ္။ အႏွစ္သာရက ကၽြန္ေတာ္ ဘာကို သိေစခ်င္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီလူငယ္ေတြ ကိစၥကို အန္တီ့ကို ေမးမယ္။ အန္တီ ဘာလုပ္မလဲေပါ့။ ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လိုက္၊ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လိုက္နဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး အရွိန္ျမႇင့္ဖို႔ လိုတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ သင္တန္းတစ္ခု ဖြင့္ဖို႔ လိုတယ္။ လႊတ္ေတာ္ တည္ခဲ့တာ ပ်င္းလို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကိစၥတစ္ခု ရွိရေတာ့မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ နဂို ေထာင္ထဲကတည္းက စဥ္းစားတယ္။ စဥ္းစားတဲ့ အတိုင္းပဲ ဒီလိုဟာ တစ္ခု ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုဟာ တစ္ခု ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္မွာ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ဖို႔ စၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရ ေတာ့မယ္။ ဖဲစကားနဲ႔ ေျပာရင္ First Step နီးၿပီပဲ။ ဘယ္ ဖဲပစ္ပစ္ မေဒါင္းေတာ့ဘူး။ ဒါကေတာ့ ေရွ႕ေလၽွာက္ရမယ့္ ခရီးပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ အန္တီ့ကို ေမးရမွာက အန္တီ မွတ္ပုံတင္မလား၊ မတင္ဘူးလား။ ဖဲကေတာ့ တစ္ခ်ပ္ ဝယ္ရေတာ့မယ္။ မဝယ္ခ်င္ရင္ အန္တီ ဦးေဆာင္တဲ့ အျခားပါတီတစ္ခု အေရးတႀကီး လိုလာမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီစကားေတြ ေျပာရေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တဲ့နိုင္ငံေရး အေရြ႕က အဲဒါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးပဲ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တယ္။ တစ္က NLD မွတ္ပုံတင္ မွာလား။ ဒီတစ္ ဖဲ 'ဟ' ထားတယ္။ ဒီအတြက္ 'ဟ' ထားတာ။ မွတ္ပုံတင္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ သို႔မဟုတ္ NLD ကို ဒီအတိုင္း ဆက္ထားလိုက္။ ရက္စ္ေတာ့ ျဖစ္သြားၿပီ တစ္ခု။ Variation (နိုင္ငံေရးကစားပြဲ) တစ္ခု။ လက္ခံရင္ Variation တစ္ခု။ လက္မခံရင္ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပဦးမယ္။ အဲဒီဟာက ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခုနက ေျပာသလိုပဲ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ ေျပာရဦးမယ္။

ဒါ နိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာ။ ခုနက ေျပာတာက လူျပက္ေျပာ ေျပာတာ။

VOICE : အဲဒီေတာ့ နိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ေလၽွာက္လုံး ျမန္မာျပည္ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အတိုက္အခံနဲ႔ အစိုးရ ၾကားေပါ့။ အတိုက္အခံလို႔ သုံးရတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ဘဝင္မက်ပါဘူး။ အမ်ားသုံးတဲ့ စကားျဖစ္လို႔ သုံးရတာပါ။ အခုအခ်ိန္က ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစဥ္းစားစား ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ အဓိက အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္ၿပီလို႔ ကိုသူရ ယူဆလား။

ZGN : ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ဥပမာ - ဟင္းပြဲႀကီး တစ္ပြဲ လိုေပါ့။ ခ်က္စရာ အမယ္ေတြေတာ့ အစုံေရာက္ၿပီ။ ခ်က္တတ္တဲ့ လူေတြ ခ်က္မွ ဒီဟင္းပြဲႀကီး စားေကာင္းမွာ။ ပစၥည္းေတြကေတာ့ စုံၿပီ ခ်က္တဲ့သူ အေပၚ မူတည္ၿပီး ဒီဟင္း ပြဲႀကီး စားေကာင္း မေကာင္း ဆုံးျဖတ္မွာ။ ခ်က္တတ္တဲ့သူ ကလည္း မ်ားမ်ား မလိုဘူး သုံးေယာက္ပဲ လိုတယ္။ ခ်က္တတ္တဲ့သူေတြ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္မလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ခန႔္မွန္းလို႔ပဲ ရေသးတယ္။ ယတိျပတ္ ေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အဲဒီ ခ်က္တတ္တဲ့သူေတြ လိုေနၿပီ။ ဟင္းပြဲႀကီးကေတာ့ ခ်က္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီလို႔။ ခ်က္တတ္တဲ့သူ လိုေနတယ္။ ပုစြန္မွန္း၊ ငါးမွန္း သိေပမယ့္ ခ်က္တတ္တဲ့သူ ခ်က္မွ စားေကာင္းမွာ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ မပါလို႔ မျဖစ္ဘူး။ တိုင္းျပည္ျပင္ပ ေရာက္ေနတဲ့သူေတြလည္း ဟင္းခ်က္တဲ့ သူေတြ ထဲမွာ ပါဖို႔ လိုပါတယ္။ တေလာက လာသြားတဲ့ ကိုေဇာ္ဦးတို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုဇာနည္တို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ ျဖစ္မယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးဘူး။ အန္တီနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ ႏွစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ေတာ့ မလုံေလာက္ ေသးဘူး။ စကားလုံး ေကာင္းေကာင္း သုံးရရင္ စားဖိုမွူး ေကာင္းေကာင္း လိုေနတာပါ။

VOICE : ဧည့္သည္ေတြ မ်ားတဲ့ အတြက္ ေမးခြန္း ႏွစ္ခုေလာက္ ထပ္ေမးပါရေစ။ သီးေလးသီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ ႏွစ္သီးပဲ ျပန္လာတဲ့အတြက္ ေမၽွာ္စင္ကၽြန္း ကိစၥကို သေဘာမတူဘူးလို႔ အသံထြက္ ေနတာေတြ ၾကားရပါတယ္။ သူတို႔ အေၾကာင္းကို စိတ္ခံစားမွုနဲ႔ ေျပာမိတာလား။ ဘာေၾကာင့္ ေျပာမိတာလဲ ဆိုတာ သိပါရေစ။

ZGN : ကၽြန္ေတာ္ ခုနက ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ သူတို႔ သီးေလးသီး ဆုံရင္ေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ဆီကို ကၽြန္ေတာ္ ေရးထားတဲ့စာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီစာက ကံအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္ အခု ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္ထိ ေရာက္မလာဘူး။ ဒီေန႔မနက္မွ ေရာက္လာပါတယ္။ မကနဲ႔လို႔ မေျပာပါဘူး။ ေအးေအးေဆးေဆး ကလို႔ ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္လာမယ္ ဆိုတာ သူတို႔ ႀကိဳလည္း မသိပါ ဘူး။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္က ေတာင္ပံ တိုက္စစ္ေတြ ဆိုရင္ က်န္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္က ဘလင္နာနဲ႔ စထရိုက္ကာပါ။ သူတို႔ ႏွစ္ေကာင္တည္းနဲ႔လည္း ဘာမွလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဟိုႏွစ္ေယာက္တည္း နဲ႔လည္း လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ကေစခ်င္တယ္။ မတည့္ဘူးလို႔ ေျပာတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံပါဘူး။ တည့္ကို တည့္ရပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ 'ကိုေမတၱာ' ဆိုရင္ မတည့္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ အခုခ်ိန္ထိလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မတည့္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ သူတို႔ ေပါင္းတာလည္း ဘယ္ေလာက္မွ မၾကာေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပါင္းလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ပါၿပီ။ ရန္လည္း တစ္ႀကိမ္မွ မျဖစ္ဖူးဘူး။ 'အရိုင္း' နဲ႔လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။

ဒီနိုင္ငံမွာ မတည့္ဘူးဆိုတဲ့လူေတြ Agree to Disgree ေခတ္ကာလမွာ မင္းတို႔ မတည့္ၾကဘူး ဆိုရင္ မင္းတို႔ အသုံးမက် လို႔ေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ တို႔ေတာင္ လက္ဆြဲႏွုတ္ဆက္ ေနၾကၿပီ။ မင္းတို႔ ဘာလို႔ မတည့္ၾက တာလဲ။ ျဖတ္လို႔ မရလို႔ ကမယ္ဆိုရင္ ကၾကပါ။ မစုံဘဲနဲ႔ ကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူပါဘူး။ သီးေလးသီးအဖြဲ႕ စၿပီးကေတာ့ သူရယ္ (ေခ်ာစုမ်ိဳး)၊ ျမစပယ္ငုံရယ္၊ သီးေလးသီးနဲ႔ ကခဲ့ၾကတာပါ။ ေမၽွာ္စင္ကၽြန္းထဲက လွလွပပ ထြက္ခဲ့ၿပီးမွ ေမၽွာ္စင္ကၽြန္းကို ျပန္ဝင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျခက်ိဳး နားရြက္ျပတ္နဲ႔ ျပန္ဝင္ မလာေစခ်င္ပါဘူး။ ေမၽွာ္စင္ကၽြန္းပြဲကို ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ခဲ့တာ စိန္ေခၚၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ခဲ့ရတာပါ။ အၿငိမ့္ဆိုတာ ဒီလို ကရတယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္လို႔ပါ။ ဘုန္းႀကီးကိစၥ ျဖစ္တာကို အျမတ္ထုတ္ လိုက္တာလည္း ပါ,ပါတယ္။ ေခတ္ကာလရဲ့ အေျခအေနကို နားလည္ၿပီး လုပ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဂမ္ဘာရီ ရွိေနလို႔ သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပက္လုံး ထြက္ခဲ့တာပါ။ အခုခ်ိန္ မင္းတို႔ ဘာျပက္လုံး သြားထုတ္မလဲ (ဇီးသီး၊ ေဂၚဇီလာ၊ စိန္သီး)။ တိုင္းျပည္ျပင္ပက လူေတြရဲ့ အေၾကာင္းကို ျပက္လုံးထုတ္မယ္ ဆိုရင္ သူတို႔အေၾကာင္းကို သိဖို႔ လိုပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါရေစ။ သူတို႔ေတြရဲ့ နာမည္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေပးခဲ့တာပါ။ ေဂၚဇီလာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ပဲ ေပးခဲ့တာပါ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ အျပင္ ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္ပင္ပါရေစဦး။ ကၽြန္ေတာ္ မေရာက္ခင္တုန္းက ႀကိဳက္သလို လုပ္ၾကပါ။ ကၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾကရပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တည္းမွာ တစ္ပြဲတည္း ကက သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ခ်န္ပီယံ သရဖူဆိုတာ ရဖို႔လြယ္သေလာက္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ကိုေမတၱာဆို ဒီအခ်ိန္ထိ ဘာေၾကာင့္ ရပ္တည္ေနတာ လဲဆို သူတို႔ေတြ သင္ခန္းစာယူဖို႔ သင့္ပါတယ္။ ခဏခဏ အပိတ္ခံရတာနဲ႔ အထဲမွာ ေနရတာနဲ႔ က်သေလာက္ကို ျပန္တက္နိုင္တဲ့ သူပါ။ ရန္ျဖစ္တာ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတည့္တာ မင္းတို႔ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ဖတ္ရတယ္။ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ စားရတာေလာက္ကို စာဖြဲ႕ၿပီး ေျဖထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဆိုရင္ လူေတြရဲ့ အထင္ေသးခံ ခဲ့ရတာေတြ၊ ထမင္း မစားခဲ့ရတာေတြ အမ်ားႀကီး ၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။

ျပန္ေျပာျပရမယ္ ဆိုရင္ ႀကံေတာ သခ်ိဳင္း ရွိစဥ္တုန္းက ဂူေတြေပၚမွာ အကၽြတ္အလြတ္ ပြဲအတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ေတြ ထြန္းထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကိုေမတၱာ ည ၈ နာရီေလာက္ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ အေဆာက္အအုံေရွ႕မွာ သြားထိုင္ေနရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မနက္ျဖန္မွာ ျမန္မာ့အသံမွာ အစမ္းကျပဖို႔အတြက္ တီးစရာ ဆိုင္းမရွိလို႔ပါ။ မူလတုန္းကေတာ့ တကၠသိုလ္ အႏုပညာအသင္းက လူေတြ တီးဖို႔ စီစဥ္ထားေပမယ့္ အနီးကပ္ေတာ့မွ သူတို႔က ကပ္ဖ်က္ လိုက္ပါတယ္။ ဆိုင္းလိုက္ စုံစမ္းေတာ့ ဘယ္ဆိုင္းမွ ငွားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ႀကံ့ေတာ သခ်ိဳင္းထဲက မသာတီးတဲ့ ဆိုင္းပဲ ရွိတယ္။ မနက္စာလည္း ည ၈ နာရီထိုးတဲ့ အခ်ိန္ထိေအာင္ မစားရေသးတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ အသံေရွ႕မွာရွိတဲ့ သစ္ေတာဝန္ထမ္း အိမ္ရာက ကိုေမတၱာရဲ့ အစ္မအိမ္က ထမင္းကို သြားေတာင္းၿပီးေတာ့ စားခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ထိ သူတို႔ေတြ ဘဝ မနာခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ တုန္းက အုတ္ေအာ္ ေသာင္းတင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့တဲ့ အရွိန္ကို ၂၀၁၁ မွာ အရွိန္ ပိုေကာင္းလာေအာင္ ဒီထက္တင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အျပင္ ျပန္ေရာက္လာပါၿပီ။ လူစုံတက္စုံလည္း ဒီမွာ ရွိပါတယ္။ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ မကပဲ ေနရင္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ကရင္ေတာ့ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို တကယ္ဘဲမၾကားတာလား သမၼတၾကီးရယ္.


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ယေန႕၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ၄၉ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုထပ္မံ လႊတ္ေပးရန္ ကိုဇာနာ (ေခၚ) ကိုသူရ ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ မိသားစု၀င္မ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ေမြးေန႕ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္

အဆိုပါအခမ္းအနားကို သမုိင္းျမဳိ႔မပရိယတၱိ စာသင္တုိက္တြင္ က်င္းပၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၊ မၾကာေသးခင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕၊ generation wave မွ ေဇယ်ာေသာ္ ႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕လည္း တတ္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ထပ္မံလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ( အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

ကုိမင္းကုိႏုိင္ရဲ႔ေမြးေန႔မွာ ကုိမင္းကုိႏုိင္ရဲ႔ မိသားစုကုိဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဒီလုိသားတစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေထာက္ပံ႔ခဲ႔တာ ေထာက္ခံခဲ႔ဲတာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ႔တာ ျပည္သူအတြက္ မိသားစုကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ကုိမင္းကုိႏုိင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ပါေစ ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံး ျပည္သူျပည္သားအားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အဂတိတရားေလးပါးကေန လြတ္ေျမာက္တဲ႔ ဘ၀ကုိ ေရာက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ကၽြန္မကေန ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

ဇာဂနာ (ေခၚ ) ကိုသူရ

မင္းကိုႏိုင္ဘာလဲဆိုတာသိၾကမွာပါ ကြ်န္ေတာ္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ နံရံခ်င္းကပ္လ်က္ ေလးႏွစ္လံုးလံုး ရွိေနတုန္းက သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔က သံတုိင္ေတြၾကားထဲကေန မုိးေကာင္းကင္းကုိေမာ႔ၾကည္ကာ သူကုိလည္းကၽြန္ေတာ္မျမင္ရ ကၽြန္ေတာ္ကိုလည္းသူမျမင္ရ သူကုိလည္းမေတြ႔ရ အသံေတြေတာ့ ၾကားေနရတယ္ သူေျပာတဲ႔စကားလုံးေတြဟာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေနတယ္ အဲကဗ်ာဟာ မင္းကိုႏုိင္ဘာလဲ ဆုိတာကုိ နားေထာင္ၾကည္႔ေပးပါ “လကိုလဲဲမျမင္ရ ငါဘယ္ေရာက္ေနပါလိမ့္ ပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့ေလာက သတိရရံုေလးပါဘဲ “ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သူငယ္ခ်င္းကို သမၼတၾကီးခင္ဗ်ာ ဒီကေန႔ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အျဖစ္နဲ႔ ျပန္လြတ္ေပးပါလို႕ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဦးဇိုဇံ (ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ)

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္အားလံုး ေက်ာင္းသားအားလံုး ခုဏကြ်န္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဗမာ ၊ မြန္ ၊ရခိုင္ ၊ရွမ္း အားလံုးပါတယ္ အားလံုးရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း စလုိင္းတင္ေမာင္ဦးရဲ႕ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ ဒီမုိကေရစီ၀ိညဥ္ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ သယ္ေဆာင္ၾကပါစို႕လို႕ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရဲေဘာ္ႀကီးမင္းကိုႏိုင္အတြက္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေရးလာခဲ့ပါတယ္။ ဖေယာင္းကြ်တ္သည္ မီးကြ်မ္းေမာင္းပ်က္ ဤေသနတ္ျဖင့္ ဆင္မဖမ္း က်ားမဖမ္းပါ ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႕အားျဖင့္သာ ေရႊစစ္စစ္ကိုမွန္းေတာ့သည္။

ေဇယ်ာေသာ္ ( လြတ္ၿငိိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ၿဖင့္လြတ္ေျမာက္လာသူ ဟစ္ေဟာ့အဆိုေတာ္)

ကုိမင္းကိုႏိုင္ ကုိယ္တုိင္မဆင္ႏြဲလုိက္ရတယ္ ေမြးေန႔ပြဲဟာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးရွိေနပါျပီ အဲအတြက္ေၾကာင္႔မလုိ႔ ေနာင္ႏွစ္ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ သူကုိယ္တုိင္ပါ၀င္တဲ႔ေမြးေန႔ပြဲေလး က်င္းပခြင္႔ရဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာင္လင္႔ပါတယ္။ G.W member မွမဟုတ္ပါဘူး ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင္႔အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ႔ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ က်န္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီတစ္ဦးတစ္ေယာက္လြတ္ေျမာက္လာဖုိ႔အတြက္ ဆက္ျပီးေတာင္းဆုိသြားမွာပါ

မစုစုေႏြး (ခႏၱီးေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ)

ကြ်န္မတို႕ကိုလႊတ္ေပးတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္၊ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူအက်ဥ္းသားေတြ မလြတ္ေသးတဲ့အတြက္ေတာ့ ကြ်န္မတို႕ အထူး၀မ္းနည္းပါတယ္ လႊတ္လည္းလႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ေဒၚႏုႏုေဆြ ( လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ မပါရွိေသးေသာ စည္သူေမာင္၏အေမ)

လြတ္လြတ္လပ္လပ္သက္ရွိထင္ရွား ေမြးေန႕ကို ခံစားေစခ်င္တာေပါ့့ မင္းကုိႏိုင္ေမြးေန႕မွာေပါ့ အန္တီတုိ႕ ဇာဂနာတို႕ မင္းကိုႏိုင္အမတို႕ ေျပာၾကတာေတြကို နားေထာင္ရင္း အန္တီလည္း မ်က္ရည္လည္မိတယ္ ခံလည္းခံစားရတယ္ အန္တီလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို က်န္ရွိေနတဲ႕ အက်ဥ္းသားေတြကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေစခ်င္တယ္။

မင္းကိုႏိုင္၏ ေမြးေန႕ပြဲမွာ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္ခန္႕တြင္ ျပီးဆံုးသြားခဲ႕ၿပီး မရမ္းကုန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္သို႕လာေရာက္ခဲ႕ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွသာမက ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ႏိုင္
ငံေတာ္သမၼတၾကီးရဲ႕အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ကို ေစာင္႕ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလ်က္ရွိပါ
တယ္။

သတင္း၊ဓာတ္ပုံ....ျမစ္မခ(မီဒီယာ)

18 October 2011

သံတုိင္ၾကားထဲက ေမြးေန႔ပိုင္ရွင္ကိုမင္းကိုနိုင္ ၏ ေမြးေန႔ပြဲ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း..


ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း က်ဳိင္းတုံအက်ဥ္းေထာင္မွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္ရဲ႕ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပဲြကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ သမုိင္း ၿမဳိ႕မ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္မွာ ဒီကေန႔မနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေမြးေန ့ပဲြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္ စတဲ ့ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ ့မၾကာခင္က လြတ္ေၿမာက္လာတဲ့ ကုိဇာဂနာ၊မစုစုေႏြး၊မထက္ထက္ဦးေ၀ စတဲ့ထင္ရွားတဲ့ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ့တုိင္းရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊လူပရိတ္သတ္ ေထာင္ခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ..NLD ၊ Burma VJ Media Network ၊The River Club.။