16 January 2010

ျမဝတီ နယ္စပ္ က ျမန္မာအေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႔ေပၚေပၚထင္ထင္ လာဘ္စားမႈမ်ားလုပ္ကိုင္စားေနၾကတဲ႔ လုပ္ငန္း .၊


ျမန္မာနို္င္ငံရဲ့ ဒုတိယ အၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးရွိ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ား
ျပည္သူ၏ မ်က္နွာကို မၾကည္႔ဘဲ တဘိ္ု႔တည္းသာ ၾကည္႔ေနျခင္း။

အေပၚမွာေရးထားေသာ စာသားမ်ားသည္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ားအဖို႔ ေတာ့ ရွက္ရမည့္
အစား ပန္းနွင့္ေပါက္ေနသလုိပင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

အေကာက္ခြန္ဌာန၏ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာလာဘ္စားမႈမ်ားသည္ မည္သူ႔ကိုထိခိုက္ေစသနည္း။ မည္မွ်
ထိ ဆိုးက်ိဴးထိေရာက္သနည္း…ဒီမိုမီဒီယာေတြ ဘာေၾကာင့္ဒီအေကာက္ခြန္ေတြရဲ့လာဘ္စားမႈေတြ
အျမဲလိုလို ေထာက္ျပေနရတာလဲ။

အဲဒါေတြကို မရွင္းမီ အခုျမ၀တီမွာ ၾကည္႔္မေကာင္းေအာင္ ျမင္ေနရေသာ တရားမ၀င္ပစၥည္း
သယ္ယူမႈကို ၾကည္႔ပါေလ။ ျမင္တတ္သူတုိင္း ျမင္ပါလိမ့္မည္။


- လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဴးမ်ိဴး၊
- အထည္အလိပ္အမိ်ဴးမ်ိဴး၊
- ဂတ္စ္အိုးနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအမ်ိဴးမ်ိဴး၊
- ကားနွင့္ပတ္သတ္သည္႔စက္ပစၥည္းအမိ်ဴးမ်ိဴး၊
- အလွကုန္အမိ်ဴးမ်ိဴး၊
- လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ိဴးစံု၊
- ဆိုင္ကယ္နွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအမ်ိဴးမ်ိဴး၊
- ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအမ်ိဴးမ်ိဴးမ်ားကို မယ္ေဆာက္တခြင္ ျပဲျပဲစင္ေအာင္ ျမ၀တီမွွ
Light Track ၊Town Ace၊ Hilux မ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ မည္႔သည္အခြန္မွေပးေဆာင္စရာမလိုပါ။ မည္႔သည္႔အစစ္အေဆးကိုမွလည္း မခံ၇ပါ။
ဘာေၾကာင့္ပါလည္း။

ရွင္းရွင္းေလးပါ။ သူတို႔အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရွိသမွ် ဒြါရေျခာက္ေပါက္လံုးကုိ တန္ဖိုုး
မရွိေသာ ပိုက္ဆံနွင့္ ထုိးထားေလသည္။ ကားတစ္စီးစီ တစ္ေခါက္ကို ဘတ္ ၃၀၀၀ ယူျပီး အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ား အိတ္ မတရားေဖာင္းေနၾကသည္။ ကားတစ္စီးသည္ တစ္ေန႕ကို
၁ ေခါက္မွ ၅ ေခါက္၀န္းက်င္ ကားေနာက္ခန္း ျပည္႔က်ပ္ျပီး ေခါင္းေထာင္ေနေအာင္ တရားမ
၀င္ပစၥည္းမ်ိဴးစံုကို သယ္သည္။ အဲဒီလို ကားေပါင္းစံု၏ သယ္ယူသည္႔အားသည္ တစ္ေန႔တည္း
တြင္ပင္္ ၁၀ ဘီးကား ၁၀ စီးစာနဲ႔ ညီမွ်ေနေလသည္။

ကားအားလံုးနီးပါးသည္ ပစၥည္းကို ပံုစံမ်ိဴးစံုနွင့္ ခ်ည္ေနွာင္ျပီးသယ္ေနၾကသည္။ တရား၀င္
ပစၥည္း သယ္ယူသည္႔ဟုဆိုေသာကားမ်ားကို တခ်က္ေလာက္ ၾကည္႔ၾကည္႔ပါ။ ဒီလို တရား၀င
္ကုန္သြယ္ခြင့္ရေအာင္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးအဆင့္ဆင့္ကို ေလွ်ာက္လြာတင့္ရေလသည္။ အခြန္
ေဆာင္ထားသည့္ ကုမၼဏီတစ္ခုကိုလည္း ေထာင္ထားရသည္။ ျပီးမွ ပို႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ဆန္၊
ေျပာင္း၊ နွမ္း၊ ပဲမိ်ဴးစံု နွင့္ ပရိေဘာဂ အစရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ရေလသည္။ ထိုပို႔ကုန္ျဖစ္
ေဒၚလာရမွ သူတင္သြင္းခ်င္သည္႔ သြင္းကုန္ကုိ ပစၥည္းအမည္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပ၍ နိုင္ငံေတာ္
က သတ္မွတ္နႈန္းထားအတိုင္း အခြန္ေပးေခ်ျပီးမွ သြင္းခြင့္ရသည္။ ထုိသြင္းကုန္္သည္လည္း
ေလွ်ာက္ထားျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္း - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚမွ ပစၥည္းတင္သြင္းလာသည္႔အခါတြင္လည္း အေကာက္
ခြန္ဂိတ္တြင္ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ေလွ်ာက္လြာနွင့္ တုိက္ဆို္င္စစ္ေဆးပါေသးသည္။

ဒီလိုဘာေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ကလုပ္ရပါသလဲ။

နည္းပညာေခတ္ၾကီးတြင္ အင္အားၾကီးနိင္ငံေတြ၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံထဲတြင္ ေစ်းကြက္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္လာေလသည္။ သူတုိ႔ဆီက အမႈိုက္သည္ ကို္ယ့္ဆီမွ ေရြျဖစ္ေနသည့္အခါ အလံုးအရင္းနွင့္ ၀င္လာေလသည္။ တိုအခါတြင္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး က်ြန္ျပ
ဳမႈၾကီး ျဖစ္လာေလသည္။ တိုင္းျပည္၏ ပိုက္ဆံသည္ လံုး၀တန္ဖိုးမရွိသည့္ အဆင့္ကို ထုိးဆင္း
သြားသည္။ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ တနို္င္တပိုင္ ေထာင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္စက္ရံုေလး
ေတြ၊ ပလပ္စတစ္ စက္ရံုေလးေတြ၊ တရြာလံုး ယက္ကန္းရက္ျပီး အသက္ေမြးတဲ့ ယက္ကန္းစင္
ေလးေတြ၊ ကာယ နွင့္ ဥာဏအားကိုးျပီး ဆင္ထားတဲ့ ကားေတြ၊ မိတ္ကပ္၊ ေပါင္ဒါထုတ္ျပီး စား
ေနတဲ မိသားစုလုပ္ငန္းေလးေတြ၊ သန္လွ်က္ေလး၊ ေရအိုးေလးလုပ္ျပီး ေျခတိုေအာင္ လိုက္ေရာင္း
ျပီး အသက္ေမြး၇တဲ့ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ျဖစ္ကုန္ျပီေပါ့ဗ်ာ။ဒီလိုအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားတဲ့ ျပည္သူေတြ သန္းနွင့္ခ်ီေအာင္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ တကယ္ကို ျဖစ္ခဲ့
တဲ ့အျဖစ္ေလးတစ္ခုကေတာ့ … “တရြာလံုး ဆိုင္ကယ္မွာထည္႔တဲ့ စပရိန္ေလးကိုထုတ္ျပီး အသက္ေမြးေနတာကေန ကုန္သည္က တရုတ္ကေန ေဖၚေဖၚသီသီနဲ႔ အေကာက္ခြန္ဌာနကို
ပိုက္ဆံေပးျပီး တန္နဲ႔ခ်ီ သြင္းလိုက္တာ ရြာလံုးက်ြတ္ ထမင္းအိုးကြဲသြားၾကပါတယ္ဗ်ာ” ….
အခုဆို ကားလုပ္ငန္းေတြလည္း ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ထုိင္း
ဘက္ကမ္းမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သူမ်ားနိုင္ငံ အမိႈက္ပံုကားေတြက ေတာင္
လိုပံုေနျပီေလ။

ဒါေၾကာင့္ ျမ၀တီရွိ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေတြသည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖို႔ အေမွ်ာ္မွန္းၾကီးမွန္း
ေနေလျပီ။ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေတြ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ တိုင္းျပည္က လခေေပးျပီး ခန္႔ထားသလိုေတာင္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လဲဆိုေတာ့ ထိုင္းနုိင္ငံက ထုတ္ျပန္ေသာ
ထိုင္း - ျမန္မာ ၂၀၀၉ တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၄ သန္း ရွိခဲ့ေလ
သည္။ သို႔ေပမယ့္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ားေတြ၏ ေလာဘေဇာတိုက္ေငြမ်ားကိုပါ ထည္႔သြင္း
ေရလိုက္ပါကအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၁၀၀၀ေက်ာ္သြားေပလိမ့္မည္။တိုင္းျပည္ငတ္ေအာင္လုပ္
မယ့္သူေတြကိုမွ ဒီတာ၀န္ကို ေပးရေလျခင္းဗ်ာ။

မျဖစ္စေေလာက္ဘဲနဲ႔ ရလိုက္ေသာ ပိုက္ဆံသည္ ျမန္မာျပည္သူအတတ္ပညာရွင္ေတြ သန္းနွင့္
ခ်ီျပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစပါသည္။ တို႔ထက္လည္း ခန္႔မွန္း၍ မရနိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဴးေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္နိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၂၀၀၉ နွစ္ကုန္ခါနီးမွ ေရာက္လာေသာ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္
သည္ ယုတ္မာ မိုင္းရို္င္းလွသည္။ ထုိကားမ်ားသည္ အရင္ကတည္းကလည္း ေျပးေနသည္။ အခု
လည္း ေျပးေနသည္။ ဒါေပမယ့္ ဦးတည္ခ်က္ခ်င္း မတူေတာ့ေခ်။ အရင္ ကားမ်ားသည္ ျမန္မာ
ျပည္သားေတြ အဆင္ေျပေစေရးကို ဦးတည္ေပမယ့္ အခုလက္ရွိကားမ်ားကေတာ့ လူသည္
ပဓာနမဟုတ္ ပစၥည္းသာ အဓိက ျဖစ္ေနေလျပီ။ ျမင္မေကာင္း ရႈမေကာင္းေအာင္ တင္ျပီး
တဖက္နိုင္ငံမွ ထြက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ့္အိမ္မွ ပစၥည္းကဲ့သုိ႔ အေခါက္ေခါက္ အခါခါ ကဲ့ယူေနပံုကေတာ့ျဖင့္ ျမ၀တီ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စည္းပ်က္
ကမ္းပ်က္ျဖစ္ေနျပီး ပုိက္ဆံကို ငန္းငန္းတတ္ လိုခ်ုင္ေနသလဲဆိုတာကေတာ့ ခ်စ္ၾကည္ေရး
တံတားမွာ ကားေပၚက အေကာက္ခြန္မဲ႔ တရားမ၀င္ ပစၥည္းအျမင့္သည္ ျမန္မာဘက္ကမ္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမိုးကိုပင္ ထိေနပါတကား။

ရင္ေလးစြာျဖင့္ -

ကိုသီလ။

(ေဖၚျပေပးရန္ ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို ့လာေသာ ကိုသီလအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။

ဤ သတင္း အား ျပန္လည္ မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္းအားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

ဒီေန ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ ့ နအဖဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ေအာင္ႀကည္တို ့ ေတြ ့ဆုံ .။လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံေၾကာင္း သိရွိရပါသည္.။ယေန ေန႔လယ္
၁နာရီမွ၁နာရီ၂၀မိနစ္အထိ၂၀မိနစ္ၾကာလူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္တြင္
ေတြ႔ဆုံ ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

လူထု ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔သည္ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ
၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ယခုေတြ႔ဆုံမႈသည္ ၉ ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ဒီေန႔ေတြ႕ဆံုမႈဟာ အမိ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကို တုိးခ်ဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့
သတင္း ေပၚထြက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုုး ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္ပါတယ္။လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင္႔ စစ္အစုိးရ ဆက္ဆံေရးဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ေတြတဲ႔ ကိစၥ သတင္းအေသးစိတ္ ကိုေတာ့ မသိရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္.။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေတြ ့ျမင္ခဲ့ရေသာ ေနႀကတ္မွဳ ဓါတ္ပုံမ်ား။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေတြ ့ျမင္ခဲ့ရေသာ ေနႀကတ္မွဳ ဓါတ္ပုံမ်ား။

ေအာက္ကပုံေတြကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ေတြ ့ရတဲ့ ေနႀကတ္မွဳပုံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံရိုက္ျပီး ေဖၚျပေပးလာႀကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျမားနတ္ေမာင္စကား၀ိုင္းအား အထူးေက်းဇူးတက္ရွိပါတယ္။

ေနႀကတ္တာဟာ နအဖေတြအတြက္ မေကာင္းတဲ့လကၡဏာလို ့ ယူဆေနႀကတဲ့အတြက္ ေနႀကတ္ခ်ိန္ အေမွာင္ႀကသြားမွာကို ေႀကာက္ရြံ ့စိုးရိမ္ေနတဲ့ နအဖကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေနႀကတ္ခ်ိန္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးေတြ ထြန္းထားတယ္လို ့ ႀကားသိရပါတယ္။

ေနႀကတ္မွဳကို ျမင္ေတြ ့ရဖို ့ ရန္ကုန္ျမဳိ ့အပါအ၀င္ ျမဳိ ့ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လမ္းမေတြေပၚ ထြက္ႀကည့္ႀကသူေတြ မနည္းလွဖူးလို ့လည္း သိရွိရပါတယ္။ဓာတ္ပုံ မ်ားကို ျပန္လည္ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.

15 January 2010

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္တိုးခ်ဲ႕ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္. .

NLD (LA) Statement About NLD's CEC Extension

ယေန႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး တြင္ လူထု ဦးလွ နွစ္ (၁၀၀) ျပည႔္ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း..။(၁၄.၁.၂၀၁၀)တြင္က်ေရာက္ေသာလူထုဦးလွ၏နွစ္၁၀၀ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္ကို
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ စာဖတ္၀ိုင္း ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါစာဖတ္၀ိုင္းသို ့သတင္းစာဆရာၾကီးဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ အပါအ၀င္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္
ဗဟိုအလုပ္အမႈ ့ေဆာင္ မ်ားႏွင့္အတူ ဆရာေအာင္၀င့္ ၊ ဆရာ မံုရြာေအာင္ရွင္ ၊ ဘၾကီးမိုး
( ဦးမိုးသူ ) ၊ ဆရာ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္ ့ ၊ ဖ်ာပံု နီလံုဦး အစရွိသည့္စာေရးဆရာၾကီးမ်ား ၊
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ လူငယ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကျပီး ဆရာၾကီး လူထုဦးလွ ၏ စာေပ မ်ားကို
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ။ အဆိုပါ စာဖတ္၀ိုင္း အား ေန ့ လည္ ( ၁ ) နာရီတြင္စတင္ခဲ့ၾကျပီး
ညေန (၄) နာရီ တြင္ျပီး ဆံုးခဲ့သည္ ။

စာဖတ္၀ိုင္းသိုတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့၀င္မ်ားမွ ေကာ္ဖီ ၊
ေကာက္ညင္း ဆီထမင္း မ်ားျဖင့္ ဧည္ခံ ေက်ြးေမြးခဲ႔ပါသည္ ။

ေပးပို႔ ေပးေသာ သူငယ္ခ်င္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

ဒီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းကို တပ္မေတာ္သားေတြလက္ထဲေရာက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစား ပို ့ေပးႀကေစလိုပါတယ္။

ဒီျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းကိုယေန႔တပ္မေတာ္မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့တပ္မ
ေတာ္သားေတြကိုႀကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ဒီျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းကိုတပ္မေတာ္သားေတြလက္
ထဲေရာက္ေအာင္၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစား ပို႔ ့ေပးႀကေစလိုပါတယ္။

ဒိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းကို ႀကည့္တဲ့အခါမွာ “ျပည္သူသာ အမိ ျပည္သူသာ အဖ” ဆိုတာ
သိရွိႀကမွာပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္သာ ျဖစ္ရပါမယ္။ အာဏာရူးေတြရဲ႔
လက္ကိုင္ဒုတ္ ေႀကးစားတပ္ မျဖစ္သင့္ပါဖူး။

ဒီ တပ္မေတာ္သမိုင္းကို တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးေနသူေတြဟာ အာဏာရူးဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေတြ
ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိရွိႀကပါတယ္။ယေန႔ တပ္မေတာ္သားေတြ ျပည္သူ ့တပ္မေတာ္သားအျဖစ္
ရဲရဲ၀န္႔ ၀န္႔ ခံယူႀကျပီး အသင္တို႔ ရဲ႔ စစ္ပညာနဲ ့ တတ္ကြ်မ္းမွဳေတြကို အသုံးခ်ျပီး အာဏာရူး
ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေတြဘက္ကို ေသနတ္ေျပာင္း ျပန္လွည့္ႀကပါ။

အာဏာရူးေတြအလိုက်လြဲမွားေနတဲ့အာဏာအမိန္ကိုနာခံေနျပီးျပည္သူကိုညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္
သတ္ျဖတ္ေနတာေႀကာင့္ျပည္သူေတြကရြံမုန္းတဲ့အႀကည့္နဲအႀကည့္ခံေနမယ့္အစားျပည္သူ
ေတြကေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကဳိဆိုႀကမယ့္ ေမတၱာအျပည့္ ၀မ္းသာပီတီနဲ့အျပည့္နဲ့ ႀကည့္တဲ့
အႀကည့္ေတြကို ခံယူႀကပါ။

ဒီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းကို တပ္မေတာ္သားေတြလက္ထဲေရာက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစား
ပို ့ေပးႀကေစလိုပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္း (အပိုင္း က အား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္ - http://ifile.it/l0zasu8 )

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္း (အပိုင္း ခ အား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္ - http://ifile.it/kzp5m0x )

ဒီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းကို တပ္မေတာ္သားေတြလက္ထဲေရာက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစား ပို ့ေပးႀကေစလိုပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္း (အပိုင္း က အား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္ - http://ifile.it/l0zasu8 )

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္း (အပိုင္း ခ အား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္ - http://ifile.it/kzp5m0x )

ျပန္လည္ မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

14 January 2010

ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင္႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္ အဖြဲ႔ကိုေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင္႔ တုိးခ်ဲဖြဲ႔စည္းလုိက္ျခင္း.။NLD CEC List Updated

ေနႀကတ္တာ အႀကာဆုံး သုံးနာရီေက်ာ္ခန္ ့ ေနႀကတ္တာကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႀကည့္ရွဳႏိုင္မည့္ ေနရာေဒသမ်ား။
မနက္ျဖန္္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန ့မွာ အႀကာဆုံးျဖစ္တဲ့ေနႀကတ္မွဳကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမဳိ ့ေတြမွာ ေတြ ့ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန ့လည္ (၁) နာရီခန္ ့ကေန ညေန (၄) နာရီခြဲေလာက္ထိ သုံးနာရီခြဲေလာက္ ႀကာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ေနႀကတ္တာကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ ့ႏိုင္မယ့္ ျမဳိ ့ေတြကေတာ့ စစ္ေတြ၊ ေရႊဘို၊ မႏၱေလး၊ ေမျမဳိ ့နဲ ့ လားရွဳိးျမဳိ ့ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေနကလည္း ႀကတ္၊ ဘ၀ေတြလည္း ႀကပ္ေတာ့ ႀကပ္ေျပးက


တပ္ခ်ဴပ္ႀကီးေတာ့ ဘ၀အကူး ႀကတ္ေတာ့မယ္”။


ျပန္လည္ မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

သန္လွ်င္ျမိဳ႕ရဲ႕ ဂုဏ္က်က္သေရကို ၫႈိးႏြမ္းေစေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားနွင္႔ အာဏာပိုင္မ်ား..၊

အဘိုးအဘြားေတြလက္ထက္ကတည္းကေနထိုင္ခဲ့တဲ့ကၽြန္မတို႔ရဲ႕သန္လွ်င္ျမိဳ႔ကေလးဟာအရင္
တုန္းကအလြန္ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ျပီးအနားယူခ်င္စရာေကာင္းေသာေရွးေဟာင္းျမိဳ႔ေလးတစ္ျမိဳ႔
ျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္ျမန္မာျပည္ရဲ့ျပင္ဦးလြင္လို႔တင္စားေခၚၾကတယ္။ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြရွိတဲ့
အျပင္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားနဲ႔သန္လွ်င္သူသန္လွ်င္သားေတြဟာေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ခဲ့ၾကပါ။

သန္လွ်င္ျမိဳ႔ကေလးကိုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားစတင္ေရႊ႔ေျပာင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာမွယခုေနာက္ပိုင္းတြင္
ေတာ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႔စည္ကားျပီး၀န္ထမ္းျမိဳ႔ကေလးကေနေက်ာင္းသားျမိဳ႔ေတာ္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။သန္လွ်င္အေရွ႔ပိုင္းတကၠသုိလ္၊သမ၀ါယမေကာလိပ္၊နည္းပညာေကာလိပ္ႏွင့္
ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္စတဲ့ေက်ာင္းေတြနဲ႔ဂုဏ္က်က္သေရတင့္ခဲ့ပါတယ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုပ်က္စီးေစခဲ့ေသာနာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားရာျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႔ျဖစ္သြားခဲ့တာ
ကိုေတာ့သန္လွ်င္ျမိဳ႔သူတစ္ဦးအေနနဲ႔အလြန္ပင္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။နာမည္ဆိုးမ်ား
စတင္ျဖစ္ေစခဲ့တာကေတာ့၃ႏွစ္အတြင္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့တည္းခိုးခန္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္တယ္။
သန္လွ်င္ျမိဳ႔သည္ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္လိုစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်လို႔တည္းခိုခန္းမ်ားလာေရာက္ဖြင့္လွစ္
ထားတယ္ ဆိုရင္္ေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါ။

၀န္ထမ္းအမ်ားစုနွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားရွိေနတဲ့ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕မွာ တည္းခိုခန္း အေရအတြက္
၃၀နီးပါး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးထားသည္ကိုက ရယကမ်ားနွင့္ မယကလူၾကီးမင္းမ်ား မည္သို႔မည္ပံု
စဥ္းစားျပီး ဖြင့္လွစ္ခြင့္လိုင္စင္ခ်ေပးခဲ့သည္ဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

အဲဒီတည္းခိုးခန္းမ်ားဟာရပ္ကြက္(PublicArea)နွင့္ေရာေနွာျပီးဖြင့္လွစ္ထားၾကတယ္။ဒီအျပင္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားနွင့္နီးတဲ႔ေနရာမ်ား၊သံဃာနယ္ေျမဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ကပ္လွ်က္ပါ
မေရွာင္ပဲဖြင့္လွစ္ထားၾကသည္။သည္ေနရာမ်ားကိုအေျခခံျပီးဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့တည္းခိုးခန္း
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္႔့့ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြကိုမည္သူကတာ၀န္ယူေျဖရွင္း
ေပးခဲ့ပါသလဲ။ဒီဆိုးက်ိဳးေတြဆိုတာကေတာ့ ေက်ာင္းသားစံုတြဲအခ်ဳိ႕သည္ အလြယ္တကူသြား
လာႏိုင္တဲ့အဲဒီတည္းခိုးခန္းမ်ားသို႔သာ၀င္ေရာက္ျပီးေတြ႔ဆံုၾကတယ္၊ပညာရွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
မမွားသင့္တဲ့အမွားေတြက်ဴးလြန္ၾကတယ္။

တကယ္ျပသနာကေတာ့အတုျမင္အတတ္သင္လြယ္ေသာအရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ကေလးသူငယ္
ေတြ၊အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြကထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို အတုခိုးမွားေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီတည္းခိုးခန္း
ေတြမွာစေန၊တနဂၤေႏြလိုမ်ိဳးရက္မ်ိဳးေတြမွာTaxiေတြနဲ႔၀င္ထြက္ေနၾကတဲ့အမ်ိဳးစံုေသာအတြဲေပါင္းမ်ား
အျပင္အခေၾကးေငြယူျပီး ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြပါ ၀င္ထြက္သြားလာေနၾကတာကို ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သား ေတြက ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရပါတယ္။

ရပ္ကြက္နွင့္ေရာေႏွာဖြင့္ထားျခင္းေၾကာင့္မိဘေမာင္နွမမ်ားလည္းအျမင္မေတာ္၊အရြယ္ေရာက္ခါစ
ကေလးမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ေသာအရာေတြကိုေတြ႔ေစျခင္း ျမင္ေစျခင္းသည္ ေနာက္ျဖစ္လာမည္မ်ိဳးဆက္
မ်ား အတြက္ မ်ားစြာေသာဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ရပ္ေ၀းမွ လာေရာက္ပညာသင္ၾကတဲ့ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိဘထိန္းကြပ္ရာမွေ၀းေန သည့္အတြက္ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုမထိန္းသိန္းႏိုင္ျခင္း၊အယံုလြယ္ျခင္းမသြားသင့္သည္႔ေနရာမ်ားကိုသြားျခင္း၊
ႏိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုအတုယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဘ၀မ်ားစြာပ်က္ခဲ့ရပါတယ္။ဒီလိုဘ၀ပ်က္ခဲ့
ရတဲ့သာဓကမ်ားဟာသန္လ်င္ျမိဳ႔တြင္းတြင္ၾကားသိျမင္သိေနရပါတယ္။

သည္ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အလားအလာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခုဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ လူရြယ္ၾကားမွာ ဟာ ေခတ္စားလာျပီး အဲဒီကေနHIV ျပန္႔နံ႔ကူးစက္
မႈ ပိုမိုျဖင့္မားလာခဲ့တယ္။ အေအးခန္းတည္းခိုခန္းေတြဟာ ဒီလိုမဆင္မခ်င္(sex)ကိစၥေတြ ျဖစ္ေပၚ လာေစတဲ့အေျခအေနေတြကို တြန္းပို႔ေပးေနတယ္၊ မည္သူ႔တြင္တာ၀န္ရွိသလဲဟုေသာ
ေမးခြန္းကို ကၽြန္မေမးခ်င္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ မ်ားစြားေသာတည္းခိုခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုင္စင္ခ်ေပးခဲ့ပါ သလဲ။
သိသိႏွင့္ မသိက်ိဳးကၽြ႔ံျပဳေနတဲ့သန္လွ်င္ျမိဳ႔မွ မယကလူၾကီးမင္းမ်ားကို စဥ္းစားဥာဏ္ေလး
နည္းနည္းေလာက္ရွိပါလို႔တိုက္တြန္းပါရေစ။

ပိုက္ဆံရလၽွင္ျပီးေရာကိုယ့္ျမိဳ႔ကိုယ့္လူငယ္ေတြမ်ားစြာပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ဒီလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုလဲသိေစခ်င္ပါတယ္။အရင္သန္လွ်င္ျမိဳ႕ႏွင့္ယခုသန္လွ်င္ျမိဳ႕ဘာမ်ားတိုးတက္
လာပါသလဲ.?အေ၀းေရာက္သူငယ္ခ်င္းေတြကကၽြန္မကိုေမးၾကတယ္..ကၽြန္မဘယ္လိုေျဖသင့္လဲ...
မီးေတြကလည္းပ်က္ျမဲအတိုင္းပ်က္ ပါတယ္လမ္းေတြကလည္း စုတ္ျမဲအတိုင္းစုတ္ပါတယ္။၂လံုး ၃သံုး ေလာင္းကစားဒိုင္ေတြေဘာလံုးပြဲဒိုင္ေတြဒီအေအးခန္းတည္းခိုးခန္းလုပ္ငန္းေတြေပါလာတာကလြဲလို႔ တကယ္တိုးတက္လာတာဆိုလို႔သန္လွ်င္ရန္ကုန္တံတားေလးတစ္စင္းပါပဲ။သာမန္အျမင္ျဖင့္ၾကည့္
မည္ဆိုရင္ေတာ့ ျမိဳ႔၀င္၀င္ျခင္း စေတြ႔တာကေတာ့ တည္းခိုခန္းဆိုင္းဘုတ္ေတြနဲ႔အေဆာက္အဦးမ်ား ထည္၀ါစြာရည္တည္လွ်က္ ရွိတာကိုျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။


သန္လွ်င္ျမိဳ႔႕ကိုမၾကာခဏဆိုသလို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားလာေရာက္ၾကပါတယ္။
မ်က္စိမွိတ္ျပီးမ်ားလာေရာက္ၾကပါသလားလို႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဒါေတြရွိေနတာကို
ဂုဏ္ယူေနၾကသလားလို႔လည္းေမးခ်င္ပါတယ္။

သန္လွ်င္ျမိဳ႔သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကိုယ့္ျမိဳ႔ကိုယ့္ရြာမေကာင္းသတင္းနဲ႔ေက်ာ္ေဇာေနတာကိုအမွန္
တကယ္မျမင္ခ်င္မၾကားခ်င္ပါဘူးရွင္၊ဒါေၾကာင့္ဒီစာကိုေရးလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။အားလံုးကိုလဲသိ
ေစခ်င္ပါတယ္.... ကၽြန္မလက္လွမ္းမွီသေလာက္စံုစမ္းထားတဲ့ တည္းခိုခန္းနာမည္မ်ားကိုလည္း ေအာက္မွွာေဖာ္ျပထားပါတယ္...

၁. စိန္းလဲ့
၂. ျမျမင့္မိုလ္
၃. ပိေတာက္၀ါ
၄. ျမိဳင္
၅. ျမဴႏွင္းေ၀ေ၀ ၁ ႏွင့္ ၂
၆. ရတနာပံု
၇. ေမ
၈. ေမသရဖူ
၉. ေရႊျမင့္မိုလ္
၁၀. မဟာႏြယ္
၁၁. သဇင္
၁၂.ျပံဳးတစ္ရာေ၀
၁၃. ေရႊသရက္
၁၄.ေရႊခ်မ္းသာ
၁၅.လင္းေရာင္ဦး
၁၆. ဘြန္ဆိုင္း
၁၇. စိမ္းလဲ့
၁၈.Excel
၁၉. ျမရိပ္ညိွ
၂၀. အိမ္ျဖဴ

လူငယ္ေတြမပ်က္စီးခ်င္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင္႔

ေစာကလ်ာဦး

တပ္မ ၆၆ တြင္တပ္တြင္းပုန္ကန္ မႈျဖစ္ပြား.။

တပ္မ ၆၆ မွာ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈေတြရိွေနျပီ။ မေနည ၈နာရီ ခန္ ့က အင္းမ အေျခစိုက္ ခမရ ၈၀ မွာ -တပ္ရင္းမွာ စတင္ျပစ္ခတ္တယ္။ စား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ တပ္သားေတြ က အမိန႔္ ့ကိုမနာခံေတာ့တာ တနစ္ေက်ာ္ေနျပီလို ့သိရတယ္။ သူတို ့ကို ဘာတာ၀န္မွ ထပ္မေပးေတာ့ပဲ ျပစ္ထားတာ ၾကာျပီလို ့သိရတယ္။ ျပစ္ခတ္မႈ ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္ၾကာတယ္။ ၃ ေယာက္ဒဏ္ရာရ ျပီး၊ တေယာက္ ေသတယ္။

ျဖစ္ပြားပံုကေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္အမိန္ ့ နဲ ့လာတဲ့ စစ္အရာရိွ ၁၄ ဦးက ပုန္ကန္ေနတဲ့ ခမရ ၈၀ ကို လက္နက္လာျဖဳတ္ပါတယ္။ လက္နက္လာျဖဳတ္တဲ့ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္က အရာရိွေတြကို ကို ခမရ ၈၀ တပ္ရင္းမႈက တပ္တြင္း စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမႈ၊ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈနဲ ့ တိုင္းမႈးနဲ ့ သူမိန္းမ ေဆြမ်ိဳးေတြရဲ ့လပ္စားမႈအေၾကာင္းေတြကို တင္ျပခဲ့ ၾကတယ္။ ရန္ကုန္ကလာတဲ့ အရာရိွေတြကို ခမရ ၈၀ တပ္ရင္းက ရဲေဘာ္ေတြက သူတို ့ ခ်က္ျပဳတ္စားေနရတဲ့ ထမင္းဟင္းေတြ နဲ ့ေက်ြးေမြးခဲ့ၾကတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးစက္ကေန သူတို ့အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ၾကတယ္လို ့ဆိုတယ္။ က်ေနာ္တို ့ေနစဥ္စားေနရတဲ့ အစားေသာက္ေတြကို စားၾကည့္ျပီးမွာ က်ေနာ္တို ့တင္ျပတာေတြဟာကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါလို ့ ဆိုျပီး ထမင္း၀ိုင္းကိုေခၚသြားတယ္။ ဒါကို ၾကပ္ေျပးကအရာရိွေတြက သူတို ့ကိုေစာ္ကားတယ္။ ပုန္ကန္တယ္လို ့ ဆိုျပီးၾကိမ္းေမာင္း ထိုးၾကိတ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ခမရ ၈၀ တပ္ရင္းမႈးရဲ ့ ေတာင္းဆိုမႈ၊တင္ျပမႈေတြကို စစ္ဌာနခ်ဳပ္က အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပဲ ၾကပ္ေျပးက အရာရိွေတြ က ဆဲဆိုၾကိမ္းေမာင္းေနတယ္။ ခမရ ၈၀ က အရာရိွေတြကို လက္နက္ျဖဳတ္ဖို ့နဲ ့ အေရးယူဖို ့ ညြန္ ၾကားလာတဲ့အတြက္ ခမရ ၈၀ တပ္ရင္းမႈးက ၾကပ္ေျပးက အရာရိွေတြကို ၈ရက္ေန ့မွာဖမ္းဆီးလိုက္တယ္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန ့မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္အေရးယူဖ႔ို ့ေရာက္လာတဲ့ ၾကပ္ေျပး က ေစလြတ္လိုက္တဲ့ တပ္ဖြဲ မ်ားနဲ ့တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာလို ့သိရပါတယ္.။

အေမြ"အေမြ"

အဘလမ္းျပခဲ့တဲ့ ........ အေမြ
အဘလမ္းညႊြန္ခဲ့တဲ့ ..... အေမြ
အဘဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ..... အေမြ
အဘမ်ိဳးေစ႕ခ်ခဲ့တဲ့ ..... အေမြ
အဘရဲ့ အေမြ ..... အားလုံးနဲ႕ ဆိုင္တဲ့အေမြ
......................... အားလုံးပိုင္တဲ့အေမြ

ဒီ အေမြကို အပြန္းအပဲ့မခံႏိုင္
အႏိုင္က်င့္မခံႏိုင္
အေစာ္ကားမခံႏိုင္။
တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့........... အေမြ။

အဘရဲ့အေမြကို တိုးပြါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ့ အလုပ္။
အဘရဲ့အေမြကို ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ့ တာဝန္။
အဘရဲ့အေမြကို ဂုဏ္ရွိန္ျမင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ့ ဝတၳရား။
အဘရဲ့အေမြကို သမိုင္းထူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ့ အဓိဌာန္။

ဒီ..... အေမြကို ထိပါးေစာ္ကား အႏိုင္က်င့္လာရင္ေတာ့ ျဗဟၼစိုရ္တရား
လက္ကိုင္မထားႏိုင္ေတာ့ ....
ေသြး ...... ေသြးျခင္း
အသက္ ....... အသက္ျခင္း
သမိုင္း ....... သမိုင္းျခင္း လဲရန္အသင့္။

အဘယ္႔ေၾကာင့္နည္း ? ။ .... အဘရဲ့ အေမြသည္ ဗုဒၶရဲ့အေမြ ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အဘရဲ့ အေမြသည္ (၇)ရက္သားသမီး လူမ်ိဳး ဘာသာ ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ၊ မိတ္ေဆြရန္သူ မေရြး နာေရးကိစၥ မ်ားကို အခမဲ့ကုသိုလ္ျဖစ္ သျဂိဳၤလ္ေပးေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တည္းဟူေသာ အေမြပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အသက္တစ္ရာ ျပည့္ျပီျဖစ္ေသာ အဘ (ဘဘ ဦးသုခ) (၁၄-၁-၁၉၁၀ - ၁၄-၁-၂၀၁၀)
အဘသည္ ..... ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ လူမႈေရး ..... လမ္းျပၾကယ္
အဘသည္ ..... ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ဘာသာေရး ..... လမ္းျပၾကယ္
အဘသည္ ..... ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ..... လမ္းျပၾကယ္

ဘဘ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ ကမာၻေျမျပင္မွ ထြက္သြားသူေတြ က်န္ရစ္သူေတြအတြက္ အပူမီးမ်ား ျငိမ္းေအး ရန္ ေသာက ၊ ပရိေဒဝ ၊ ဒုကၡ ၊ ေဒါမနႆမီးမ်ား သက္သာမႈရရွိရန္ မည္သည့္အၾကပ္အတည္း ရွိပါေစ ေစတနာ ၊ ဝါသနာ ၊ အနစ္နာ ၊ အၾကင္နာ ဆိုသည့္ "နာေလးနာ" ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အဘေပးခဲ့တဲ့ အေမြထူး အေမြျမတ္ကို ထပ္မံတိုးပြါးေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ကမၻာေျမျပင္ေပၚ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ နာမက်န္းေရာဂါေဝဒနာသည္မ်ားကို "ေဆးျဖင့္ ေရာဂါတို႕ကို ေဆးေၾကာအံ့" ဟူေသာ ေဆာင္ပိုဒ္အတိုင္း အခမဲ့ ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ဤသည္ကား ... သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း ဟူ၍ အမည္ နာမတင္ ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ... ကမာၻေျမျပင္သို႕ ေရာက္ရွိက်င္လည္ေနေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ...

ဘဝရဲ့ ............... အလင္းတန္း
လူမႈေရး ........... အလင္းတန္း
ပညာေရး ......... အလင္းတန္း
စာရိတၳ .............. အလင္းတန္း
က်န္းမာေရး ..... အလင္းတန္း
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ...... အလင္းတန္း
ဗုဒၶရဲ့ ................. အလင္းတန္း

စတဲ့ ..... အလင္းတန္းမ်ားရရွိတိုးပြါးလာေစရန္ ရည္သန္လ်က္ အက်ိဳးရွိအက်ိဳးျပဳစာေပမ်ား ေလ့လာ လိုက္နာ က်င့္သုံး၍ ခံယူခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေစမည့္ စာေပခန္းေလးတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ ရက္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္။

(၁၃ - ၂ - ၂၀၁၀)

ဤသည္ကား ..... "သုခ အလင္းစာၾကည့္ခန္း" ဟူ၍ အမည္နာမ တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။

အဘ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာဘံုမွ သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ... အၾကိမ္ၾကိမ္ ေခၚဆိုပါေလေတာ့။

အဘရဲ့ အေမြကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ တိုးပြါးထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားမည့္ .....

ေက်ာ္သူ ႏွင့္ ေသြးေသာက္မ်ား ။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ မခ်ိဳ၊ ကိုေရႊဂ်ိဳး၊ ကိုစိန္လႈိင္ ၃ ဦးကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ စီရင္ခ်က္ခ်

အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ဗဟုိ လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ဝင္ မခ်ဳိ ေခၚ မျမင့္ ျမင့္စန္း အပါအဝင္ ၃ ဦးကို ဒီေန႔ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ စီရင္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ လႈိင္òမိ႔နယ္ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ဝင္ ကိုိေရႊဂ်ဳိး၊စမ္းေခ်ာင္းကသံုးေရာင္ျခယ္ အဖြဲ႔ဝင္ ကိုစိန္လႈိင္နဲ႔ မခ်ဳိ တို႔ကို တရားမဝင္အသင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇-၁နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ် လိုက္တယ္လို႔ ဒီအမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ›ေနဦးေက်ာ္ဟုိးက ေျပာပါ တယ္။ အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္းရွိ စမ္းေခ်ာင္းျမဳိ႔နယ္တရားရံုး တရားသူႀကီး ဦးတင္ ေဆြလင္းက ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ အမိန္႔ခ်လိုက္ တယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ဟုိးက ေျပာပါတယ္။

“သူ႔ရဲ႕ စီရင္ခ်က္မွာလည္းပဲ မ်က္ျမင္သက္ေသ ရွိတယ္ဆုိတာလည္း မေပၚ ေပါက္ဘူး။ ဒီလုိ ေငြေပးေငြယူ လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထား ရွိတယ္လုိ႔လည္း မေပၚေပါက္ဘူး။ ဆိုလိုတာက အန္အယ္လ္ဒီ(အယ္လ္ ေအ)က အီဗား(ေခၚ)ဆန္းလႈိင္(ေခၚ)တင္လႈိင္ဆီမွာ ေငြလက္ခံရယူတယ္ ဆုိတဲ့ စာ ရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မ်က္ျမင္သက္ေသလည္း မရွိဘူး။ “ဒီလို မရွိဘဲနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး အျပစ္ဒဏ္ေပးတာက ဥပေဒအရဆုိရင္ က်ေနာ္ တုိ႔က လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္က လုံးဝမေက်နပ္ဘူး၊ မေက်နပ္တဲ့အတြက္ အယူခံတင္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။” ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ သူတို႔ ၃ ဦးကို အခု ျပစ္ဒဏ္ခ် ခ်ိန္မွာ ခ်ဳပ္ရက္ခံစားခြင့္ မရတဲ့အေပၚလည္း အယူခံတင္သြားမယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ဟုိးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“၂ဝဝ၉ မတ္လထဲက ဖမ္းထားတာ၊ ခ်ဳပ္ရက္ ၆ လေလာက္ နစ္နာေနတယ္၊ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ သူတုိ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ေပးေပမယ့္ တကယ္တမ္း ခ်ဳပ္ ရက္ ၆ လက မခံစားရတဲ့အတြက္ သူတို႔ဟာ ၃ ႏွစ္ခဲြ က်တဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ “ေနာက္ၿပီး စီရင္ထုံးေတြလည္းရွိတယ္။ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္က ခ်ဳပ္တယ္ ဆုိတာ ခ်ဳပ္တဲ့ အရာရွိေတြကို ေခၚေမးရမယ္၊ ေမးၿပီးေတာ့ တရားရံုးရဲ႕ အမႈတဲြမွာ မွတ္တမ္းတင္ရမယ္၊ တင္ၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးလို႔ရွိရင္ ျပစ္ဒဏ္ထဲက ထုတ္ႏႈတ္ရ မယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ တရားရံုး ၫႊန္ၾကားလႊာေတြမွာ ပါၿပီးသားပါ။ အဲဒါကို တရားသူႀကီးက မလိုက္နာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ရက္ေတြ နစ္နာ ေနရတယ္၊ ဒီကိစၥအတြက္လည္း က်ေနာ္တုိ႔က အယူခံ တက္ရမွာဘဲ၊ ၆ လ ခ်ဳပ္ရက္ က ေပ်ာက္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။” ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္ ၁၁ ဦး အမႈကိုလည္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ အ ေနာက္ပိုင္း ခရိုင္တရားရံုးမွာ ဒီေန႔ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ တရားလိုျပသက္ေသ အင္တာနက္ ေစာင့္ၾကည့္တာဝန္ခံ ဒု-ရဲအုပ္ ဝင္းေက်ာ္ကို စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ဦး ေက်ာ္ဟုိးက ေျပာပါတယ္။ စစ္ေတြျမိ႔ဳက ကိုေက်ာ္မိုး၊ကိုေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ကိုထြန္းလင္းေက်ာ္တို႔ အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ၁၁ ဦးကို မႏွစ္က စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ အာဏာပိုင္ေတြ က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ၊ တရားမဝင္အသင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ စတဲ့ ပုဒ္မ ေတြနဲ႔ တရားစြဲထားတယ္လို႔ ေရ့ွေန ဦးေက်ာ္ဟုိးက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ရင္းျမစ္..DVB

ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျမန္မာနုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ တြင္းအက်ဥ္းက်ခံလ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား.။


ကလွစ္ျပီးဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္.။

ဦးခင္ေက်ာ္ဟန္(ေရနံေခ်ာင္း) ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္.။

13 January 2010

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ နအဖ ဆန္႔က်င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚ .

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ရိွ အခ်က္အျခာ ေနရာမ်ားတြင္ နအဖစစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္ စာသားမ်ား ကို မႈတ္ေဆးျဖင့္ ေရးထိုးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၂ ရက္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ခံ မ်ားက ဆိုသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အလိုမရိွ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊမုခ် က်ဆံုးရမည္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေပး ေရး ဒို႔အေရး စသည့္ စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး စာသားမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ားက မူဆယ္ၿမိဳ႕၏ ေနရာ ၃ ခုတြင္ ေရးထိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ရ ရက္ေန႔က အထက ၂ ေက်ာင္း ပညာေရးစံုညီ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္း နံရံႏွင့္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေရးထိုးထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ေျပာသည္။

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ လ၀က ရံုးေရွ႕ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းရိွရာေနရာမ်ား၌ အဆိုပါ စာသားမ်ား အတိုင္းေရး ထိုး ထားျခင္းကို ထပ္မံေတြ႔ရိွခဲ့ရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“အထက ၂ မွာ အဲဒီေန႔က ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ရိွတယ္ ၉ နာရီေလာက္စတာေပါ႔ မႈတ္ေဆးနဲ႔ နံရံေတြ လမ္းမ ေပၚေတြမွာ ထိုးထားတယ္ မနက္ပိုင္းမွာပဲ ရဲေတြလာဖ်က္သြားတယ္ ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့လည္း ဒီစာသားေတြပဲ လ၀က ရံုးေရွ႕ရယ္ ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕မွာရယ္ ထပ္လုပ္ထားတာေတြ႔ရတယ္ ” လို႔ သူက ဆက္ေျပာသည္။

အထက ၂ ေက်ာင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေက်ာင္းေရွ႕ မႈတ္ေဆးျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အ တည္ ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းေရွ႕နံရံမွာ မႈတ္ေဆးနဲ႔ေရးထားတာ ပညာေရးစံုညီပြဲမဟုတ္ဘူး ေငြခ်ဴပြဲ ဆိုၿပီးေရးထားတယ္ က်န္တာ ေတြေတာ့မေတြ႔ဘူး က်မတို႔က ၇ နာရီေလာက္သြားေတာ့ နံရံမွာေရးထားတာပဲေတြ႔ရတယ္ ထံုးနဲ႔ ထပ္သုတ္ လိုက္ တယ္ ” လို႔ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းက ေျပာသည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရဆန္႔က်င္စာ ေရးသားျခင္းမွာ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို မသိရိွေၾကာင္း ေစာေစာက ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

လ၀ကရံုးေရွ႕ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းေရွ႕ ဆန္႔က်င္စာမ်ားေရးသားထားျခင္းကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိူင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

ရင္းျမစ္..။သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင္႔

တိုင္းမွဴးအမိန္႔ျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးေနရၿပီး မစိုက္သူမ်ားေငြေပးေနရ

တိုင္းမွဴးအမိန္႔ေၾကာင့္ ေႏြစပါး မျဖစ္မေနစိုက္ပ်ဳိးေနရၿပီး မစိုက္ႏိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား ေငြေၾကးထည့္ေပးေနရေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဟသၤာတအပိုင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္သမားမ်ားအား ေႏြစပါးဧက တေသာင္းစိုက္ခုိင္းေနၿပီး မစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ လယ္သမား ၆၄ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ေကာက္ခံေနလွ်က္ရွိသည္။

“တုိင္းမွဴးရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္ ဧရာဝတီတုိင္း တုိင္းမွဴးရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္နဲ႔ စိုက္ခုိင္းတာ၊ ေက်ာင္းကြင္းအုပ္စုရဲ႕ ဥကၠဌ ဝင္းႏုိင္ရဲ႕တပည့္ ေက်ာ္စြာကေနၿပီးေတာ့ ေကာက္တာ။ ရတဲ့လူဆီကလည္း ရတယ္။ မရတဲ့လူေတြဆီကလည္း မရေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်ာင္းကြင္း၊ မယ္ဇလီကုန္း၊ လိပ္ေပါင္ဆြဲ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေကာက္ခံေနလွ်က္ရွိၿပီး ယခင္က အဆုိပါေဒသအတြင္း ေႏြစပါးစုိက္ဧက (၆,၀၀၀) သာရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ တေသာင္းအထိ စိုက္ခိုင္းေနသည္ဟု ေဒသခံလယ္သမားက ဆက္ေျပာသည္။

“လိပ္ေပါင္စြဲအုပ္စုကေတာ့ တဧကကို ၁ ေထာင္ေတာင္းတယ္။ လိပ္ေပါင္စြဲအုပ္စုကလည္း လယ္သမား ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အကုန္ေတာင္းတယ္။ စုိက္တဲ့သူေတြကလည္း ကညင္ေခ်ာင္းထဲက ေရကို တင္ၿပီးစိုက္ေနရတာ၊ ေႏြစပါးစိုက္တာ စိုက္ခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ထြန္းဘူး” ဟု လယ္သမားမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အခက္အခဲကို ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေႏြစပါးမစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနရသည့္အျပင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ထုတ္ေပးေနသည့္ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပုလဲဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုလဲ အျပည့္အဝမရရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လယ္သမားကလည္း မစိုက္တာ မဟုတ္ဘူး၊ အစုိက္ျပၿပီးေတာ့ ေျမၾသဇာေတြ၊ ဆီေတြ၊ ဓါတ္ဆားေတြကို ျပန္ေရာင္းစားတယ္။ အဲလုိ လုပ္က်တာ။ ဒါေပမယ့္ အခုက်န္တဲ့ လယ္သမားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေပးရလည္းဆိုေတာ့ လယ္သိမ္းမွာ စိုလို႔ ေပးရတာ။ လယ္သိမ္းမယ္လုိ႔ သူတို႔က ေျပာတာကို။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေငြ ၃ ေထာင္ မပံ့ပိုးလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေပးေနရတာေပ့ါ” ဟုေျပာသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေႏြးစပါးအတင္းအၾကပ္ စိုက္ပ်ဳိးခိုင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ဳိးစံု ႀကံဳေတြ႔ေနရလွ်က္ရွိသည္။

ရင္းျမစ္..ရုိးမ (၃)

DVB ေတးသံရွင္မ်ား ၂၀၁၀ နွစ္သစ္ မွာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ တင္ျပမွဳ အစီအစဥ္..။

လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္၍ ဓါးျပတိုက္မႈကို ရဲမွ တျခား ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အဂၤါေန႕ နံနက္၌ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ဓါးျပမႈကို ေမာင္ေတာ ရဲစခန္းမွ ဓါးျပမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမူမဖြင့္ဘဲ တျခားပုဒ္မ မ်ားျဖင့္သာ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု ရဲသတင္း ရပ္ကြက္ တစ္ခုက ေျပာသည္။

၄င္းဓါးျပမႈကို ေမာင္ေတာရဲစခန္းက အမႈအမွတ္ (ပ) ၈ /၂၀၁၀ ျဖင့္ စာရင္းတင္ အမူဖြင့္ လိုက္ၿပီး ဓါးျပ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၉၅)ျဖင့္ အမႈဖြင့္မည့္ အစား ေသေၾကာင္း ႀကံစည္မူ ပုဒ္မ (၃၀၇)၊ တံုးေသာ လက္နက္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ (၃၂၅) ႏွင့္ အားေပးကူညီမႈ ပုဒ္မ (၁၁၄) စသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္သာ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု အဆိုပါ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဓါးျပမူကို ဓါးျပမူျဖင့္ အမူမဖြင့္ျခင္းမွာ အဆိုပါ ဓါးျပတိုက္မူတြင္ စစ္အစိုးရ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ တခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေန၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဓါးျပ တိုက္ခံရျပီး ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ကိုယ္တိုင္ ယခုအခါ ေဆးရံုတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ဓါးျပမူျဖင့္ အမူမဖြင့္ျခင္းမွာ အထက္အာဏာပိုင္မ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ဖိအားေပးထား၍ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ ရဲသတင္းရပ္ကြက္ ေျပာသည္။

ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္အား ခြဲစိတ္ ကုသရန္အတြက္ ယေန႕တြင္ စစ္ေတြသို႕ ပို႕ေဆာင္ရမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဓါးျပမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမႈႀကီးဆယ္ခုထဲတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး အမ်ားဆံုးခ်ထားသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ အတြက္ နစကႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္ သျဖင့္ အထက္ အရာရွိမ်ားမွ အေရးယူ အျပစ္ေပးမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ေလ်ာ့ေပါ့ အမႈဖြင့္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ ဥပေဒ အရာရွိ တဦးကလည္း နိရဥၥရာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာသည္။

"ဓါးျပမႈဆိုတာ အမႈႀကီး ဆယ္ခုထဲမွာ တစ္ခု အပါအ၀င္ပဲေလ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လာျဖစ္တာ ဆိုေတာ့ နစကေတြမွာေရာ ရဲေတြမွာပါ တာ၀န္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီေလာက္လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဓါးျပမူ လာျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ အထက္လူႀကီးေတြက အေရးယူ အျပစ္ေပးမွာကို စိုးရိမ္ျပီး အမူၾကီးကို အမူေသးေအာင္ ေမာင္ေတာ အာဏာပိုင္ေတြက ပူးေပါင္း စီစဥ္ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။"

ေသနတ္ႏွင့္ ဓါးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဓါးျပ (၈)ဦးခန္႔သည္ ဗမာ စကားပီပီသသ ေျပာကာ ဧည့္စာရင္းလာစစ္သည့္ နစက တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကဲ့သို႕ အေယာင္ေဆာင္ျပီး ေမာင္ေတာ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ရွိ ေဒၚလွေရႊ၏ေနအိမ္အား အဂၤါေန႕ နံနက္ ၁ နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္ဓါးျပ တိုက္သြားခဲ့သည္။

ဓါးျပမွန္းသိ၍ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးမွ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းရာတြင္ ေသနတ္ကိုင္ ေဆာင္လာသည့္ ဓါးျပတစ္ဦးက ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလွေရႊ၏ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္သူ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ က်ည္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး၊ အျခားဓါးျပတစ္ဦး၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလွေရႊမွာ ဦးေခါင္း ကြဲသြားခဲ့သည္။

ရင္းျမစ္..။နိရဥၥရာ

မူဆယ္ျမိဳ႔တြင္ အမွဳလုိက္ ေရ့ွေန ဌားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၂၄၀ လိမ္လည္မွဳ စတင္စစ္ေဆး

သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေရ့ွေန ေရႊလီေမာင္ေမာင္ (ခ) ဦးတင္ထြန္းသည္အမႈသည္ ထံမွ က်ပ္သိန္း ၂၄၀ လိမ္ယူခဲ့သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို မူဆယ္ ခရိုင္တရားရံုး၌ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းက စတင္ စစ္ေဆး ေနေၾကာင္း သိရသည္။


ေရ့ွေန ဦးတင္ထြန္းသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႔ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္း အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ၿပီး ဟိုမြန္ရပ္ကြက္ရိွ စာနယ္ဇင္း ရံုးတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။

အမႈျဖစ္စဥ္မွာ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရိွ ေစ်းအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ထည့္၀င္ေသာ သိန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ လည္ပတ္ ေန သည့္ စုေၾကးေငြလုပ္ငန္းကို ဒိုင္ကိုင္သူ နန္းခမ္းဦးမွ ေငြထည့္သူမ်ားကို ျပန္မေပးႏိူင္ေတာ့သျဖင့္ တရားစြဲခံရ မည့္ အေနအထားတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လပိုင္းက ဦးတင္ထြန္းအား ေရွ႕ေန ငွားရာမွ စတင္ခဲ့သည္။


ေရ့ွေနငွားခ်ိန္တြင္ နန္းခမ္းဦး ဗင္ကားတစ္စီး ေရာင္းခ်ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၄၀ ထဲမွ အမႈလိုက္ခ က်ပ္ သိန္း ၄၀ ႏွင့္က်န္ သိန္း ၂၀၀ ကို စုေၾကးေငြေပးရန္ က်န္ေနသူမ်ားကို ေျဖရွင္းမည္ဟုဆိုကာ ဦးတင္ထြန္းက ေငြမ်ားကို ယူထားခဲ့သည္။

ေငြယူၿပီးေနာက္ ဦးတင္ထြန္းက နန္းခမ္းဦးအား ေရွာင္တိမ္းေစခဲ့ၿပီး ျပသနာကို ယေန႔အထိ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွသည့္အျပင္ စုေၾကးရရန္က်န္ရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေငြျဖင့္ျမဴဆြယ္၍ အေပ်ာ္ႀကံေနေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ကို သူမက ၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ လားရိႈးတိုင္းမႉးႏွင့္ တရားရံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) သို႔ စာေရးသား တိုင္ၾကား ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးတင္ထြန္း ေရွာင္တိမ္းခိုင္းသျဖင့္ ယခု သူမ တရားခံေျပးျဖစ္ခဲ့ရကာ လူမႈဒုကၡမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း အဆိုပါ တိုင္စာတြင္ ဆိုထားသည္။

ယခုတိုင္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ျခင္းရိွမရိွကို စုေၾကးေငြရရန္က်န္သူမ်ားအား သက္ေသအျဖစ္ မူဆယ္ ခရိုင္ တရားရံုး မွ ဥပေဒအရာရိွ ဦးခြန္ဆိုင္းရီက ေခၚယူ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း အမႈသည္ အသိုင္းအ၀ိုင္း က သွ်မ္းသံေတာ္ ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။

စုေၾကးေငြ ထည့္၀င္သူ ၂၀ ဦးခန္႔ရိွၿပီး အဆိုပါ ထည့္၀င္သူမ်ားကလည္း လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဦးတင္ထြန္းေငြ ယူထားကာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရိွေၾကာင္း တိုင္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဇန္န၀ါရီလဆန္းေလာက္က စစစ္ေဆးတာေပါ႔ နန္းခမ္းဦးရဲ့ ေယာက္က်ား အပါအ၀င္ ေစ်းသူေစ်းသားေတြ ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမေတြ ရယကေတြ စုေၾကးေငြ ကိစၥမွာပါတဲ့သူေတြကို တစ္ရက္ကို ၃ေယာက္ ၅ ေယာက္ အဲ လို စစ္ေနတယ္”

“ တိုင္ထားတဲ့အထဲမွာပါတဲ့ ကားေရာင္းလိုက္တာ မွန္သလား ေရ့ွေနကို သိန္း ၂၀၀ ေပးထားတာ မွန္သလား သူ ရဲ့အိမ္မွာ တရားရံုးသဖြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ မွန္သလား အဲဒါေတြစစ္တယ္ ေျဖတဲ့သူေတြကေတာ့ မွန္ပါတယ္လို႔
ေျဖၾကတယ္ ” လို႔ ၄င္းအမႈစစ္ခံရသူအထဲမွ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မူဆယ္ခရိုင္ တရားရံုးက တိုင္ၾကားထားသည့္ တရားလိုမ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ ေခၚယူစစ္ေဆး ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကား ခံရသူ ေရ့ွေန ဦးတင္ထြန္းမွာ ယခုအခါ တိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ ဦးတင္ထြန္း၏ ဖုန္း ၁၅၁၈၄၉၃၄၈၄၉ အား ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္ အသြယ္မရရိွခဲ့ပါ။

“ေရ့ွေနကိုေငြေပးတုန္းက သူက သိန္း ၄၀ ကို ေရ့ွေနခေပးရမယ္ေပါ႔ က်န္တဲ့ သိန္း ၂၀၀ ကိုေတာ့ သူ ေျဖရွင္း ေပးမယ္ေပါ႔ စုေၾကးရတဲ့သူေတြကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးၿပီး ေက်နပ္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ဆိုၿပီး နန္းခမ္းဦး ကိုေျပး ခိုင္းတာ ” လို႔ နန္းခမ္းဦးႏွင့္နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

“တကယ္ဆိုရင္ ဥပေဒလည္း နားမလည္လို႔ပါ ေရွ႕ေနငွားရင္ ထံုးစံက ၃ ခ်ိဳး၁ ခ်ိဳးေပါ႔ဗ်ာ အမႈၿပီးတဲ့အထိ ေပးရတာ နန္းခမ္းဦး သူကိုယ္တိုင္ အဲဒီသိန္း ၂၄၀ နဲ႔ေျဖရွင္းရင္ရတာေပါ႔ဗ်ာ အေယာက္ ၂၀ ကို တစ္ဦး ၁၀ သိန္းနဲ႔ အရင္ ေပး ထားၿပီး က်န္တာ ျဖည္းျဖည္းျခင္းဆပ္ရင္ လက္ခံမွာပဲ အခု ေရွ႕ေနငွားမွ ေထာင္လံုးလံုး က် ဆိုတာမ်ိဳးေပါ႔ ” လို႔ သူက ေျပာသည္။

၎စုေၾကးလုပ္ငန္း၌ ေငြထည့္၀င္သူမ်ားသည္ တစ္လကို ၃ သိန္းထည့္၀င္ရကာ တစ္လ သိန္း ၆၀ ထုတ္ယူရၿပီး စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ ေငြထုတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထည့္၀င္ျခင္း မရိွေတာ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းပ်က္စီးရေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းျမစ္..။သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင္႔

ေနႀကာပန္းနဲ ့ ျမန္မာျပည္သူ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဓါတ္ပုံမ်ား။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႔ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး လွဳပ္ရွားမွဳအား ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ ေနႀကာပန္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိး၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
၏ဓါတ္ပုံမ်ားအား ခ်ိတ္ဆြဲေဖၚျပေပးႀကပါရန္။

ေနႀကာပန္းဟာ သက္တမ္းႀကာျမင့္စြာ လန္းဆန္းတဲ့ပန္းျဖစ္သလို ျငိမ္ခ်မ္းေရးသေကၤတ
ပန္းတစ္
မ်ုိးအျဖစ္လည္း အသြင္ေဆာင္ပါတယ္။ ေနႀကာပန္းကို ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံအသီးသီး
မွာ အေတာ္
မ်ားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးႀက ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားရဲ ့ လူထု ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
ကိုလည္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ကမၻာ့ျပည္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
သိႀကပါတယ္။


ျမန္မာျပည္သူမ်ား အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား ေထာက္ခံအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပ
မွာေရာမိမိတို႔ အိမ္ျခံ၀င္းမ်ားအတြင္းမွာ ေနႀကာပန္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
၏ ဓါတ္ပုံမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲႀကေပးဖိ႔ု (သို႔ ) ျပည္တြင္းမွသူမ်ား မိမိအိမ္ျခံ၀န္းအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ရန္
အခက္အခဲရွိပါက ေနႀကာပန္းပြင့္မ်ားရွိရာ ေနရာမ်ားမွာ ျပဳလုပ္ႀကဖို ့ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ဒီလွဳပ္ရွားမွဳကို ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖၚရင္းနဲ႔ နအဖက အႀကံအဖန္ျပဳမယ့္
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ကာလ ဒီႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
ေပးခဲ့တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ တရား၀င္ လူထုအသိအမွတ္ျပဳေခါင္းေဆာင္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္တြင္းေရာ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားကပါ မေမ့မေလ်ာ့ သိရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္ႀကပါစို ့။

ဒီလွဳပ္ရွားမွဳကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မွဳအား http://sunflowerforsuu.com/ မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။


ျပန္လည္ မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

12 January 2010

မတရား အဖမ္းဆီးခံ မြန္ရဟန္းပ်ဳိ တပါးအား ရန္ကုန္ျမိဳ႔ သုိ႔ ဆက္လက္ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း.။

မြန္ရဟန္းပ်ဳိတစ္ပါးျဖစ္သည့္ အသ်ွင္အဇၨေခၚ ဦးဇင္းေဇာ္လတ္အား လြန္ခဲ့ သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ရဲမ်ား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အနီးတစ္ဝုိက္႐ွိ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတစ္ခုခုသုိ႔ ေရာက္႐ွိေနသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ထုိင္းနယ္စပ္သုိ႔ ေရာက္႐ွိလာေသာ မြန္ရဟန္းပ်ဳိတစ္ပါးက ေျပာပါသည္။

“မေန႔က ေမာ္လၿမဳိင္ကေန ရန္ကုန္ကုိ ေခၚသြားတယ္၊ လူဝတ္လဲလုိက္ၿပီလုိ႔ သိရတယ္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေၾကာင့္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြလက္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ သူ႔ကြန္ပ်ဴတာမွာလည္း အေရးႀကီး တဲ့မွတ္တမ္းေတြ ႐ွိေနတယ္”

အဆုိပါမြန္ရဟန္းေတာ္၏ အဆုိအရ ဦးဇင္းေဇာ္လတ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးညတြင္ မြန္ျပည္နယ္ေဒသ အခ်ဳိ႕၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ႏုိင္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု ယူဆေျပာဆုိပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးညတြင္ ေမာ္လၿမဳိင္၊ မုဒုံ၊ သံျဖဴဇရပ္၊ ေရး၊ က်ဳိကၡမီစသည့္ၿမဳိ႕မ်ား႐ွိ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ ေနရာ (၉)ခုထက္မနည္း No 2010 ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား စပေရးေဆးဗူးမ်ားျဖင့္ ေရးသားလႈပ္ ႐ွားခဲ့မႈကုိ ျပည္ပအေျခစုိက္ သတင္းဌာနမ်ား၌ ဓါတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖၚျပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔႐ွိႏုိင္သည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးရပ္ကြက္႐ွိ က်ဳံ က႐ုတ္႐ြာအထြက္လမ္းမတြင္ ရဲႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းဖမ္း ဆီးေနစဥ္ လုိက္ပါစီးနင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မွ ဦးဇင္းေဇာ္လတ္ ေျပးဆင္းကာ အသိအိမ္တစ္အိမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခုိလႈံစဥ္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဖမ္းဆီးခံရစဥ္တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗီဒီယုိ၊ ဓါတ္ပုံကင္မရာေတြအျပင္ ခရီးေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးလည္း ပါဝင္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဦးဇင္းေဇာ္လတ္ သီတင္းသုံးရာ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္၊ ႏုိင္လႈံရြာ႐ွိ ေအာင္ေဇယ်ေက်ာင္းတုိက္၌ ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္အပုိပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အာဏာပုိင္တုိ႔ လာေရာက္သိမ္းဆည္း ခဲ့ျပန္သည္။ သူသည္ အဆုိပါမြန္ပရိယတၲိစာသင္တုိက္တြင္ စာခ်ဆရာေတာ္ငယ္ တစ္ပါးဟု သိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံေနရစဥ္ ပထမေန႔၌ သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕ စရဖ႐ုံးမွစစ္ေၾကာေရးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဦးဇင္း ေဇာ္လတ္သည္ ေမ့ေမ်ာေဝဒနာခံစားရၿပီး ေမာ္လၿမဳိင္ေဆး႐ုံ၌ အတြင္းလူနာအျဖစ္ သီးသန္႔ေဆာင္တစ္ခုတြင္ ကုသခံခဲ့ရသည္။

ဦးဇင္းေဇာ္လတ္သည္ မြန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္႐ွားေရးမ်ားတြင္ ဗီဒီယုိကင္မရာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ကာ မြန္လူငယ္အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ လူသိမ်ားသူျဖစ္သည္။

အသက္ (၂၈) ႏွစ္ခန္႔႐ွိ အသ်ွင္အဇၨေခၚ ဦးဇင္းေဇာ္လတ္ဇာတိမွာ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီလူးကြ်န္းေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႕နယ္၊ မုဒြန္း႐ြာျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမမ်ားအနက္ သားအႀကီးဆုံးျဖစ္၍ မိခင္မွာလည္းကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ဖခင္မွာ စိတ္ေဝဒနာသည္ တစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။

စုံစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ေဆြမ်ဳိးညာတိမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနသည့္အတြက္ ဦးဇင္းေဇာ္လတ္ အမႈကိစၥကုိ ေနာက္ မွလုိက္လံေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူ ႐ွိမ႐ွိကုိမည္သူမွမသိ ျဖစ္ေနၾကရသည္။


ရင္းျမစ္.။ ေကာင္းဝါ

(ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး) ေၾကညာခ်က္

Statement No. 1-2010 of ABMA

စစ္အာဏာရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ..။ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တပ္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ဆိုၾကပါစုိ႔။ ေနာက္ဆုံး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံႂကြမႈအၿပီး စစ္အာဏာရွာရယ္လို႔ ေျပာင္က်က် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာက ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ျပဳတ္က်မသြားသည့္တုိင္ ေသခ်ာတာကေတာ့ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ အစစ္အမွန္ကို မရခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခု လူထုအုံႂကြမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကာလ (၉ - ၈ - ၈၈) ေန႔ စစ္တပ္က ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္မွာ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေန႔ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မေရာက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခု ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေမတၱာပို႔ လမ္းေလွ်ာက္ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မေထရ္ျမတ္ေတြကို ပစ္ခတ္ခဲ့တာ၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ သီတင္းသုံးေနထုိင္တဲ့ ေက်ာင္းတုိက္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ကို စစ္စခန္းဝင္စီးသလို စီးနင္းဝင္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္တပ္ေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားဟာ အေတာ္ေလးကို စက္ဆုတ္တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့တာ လူတိုင္းအသိပါ။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ဒီလိုၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပဳအမူေတြရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ လူထုထဲမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ေရပမ္းစားမႈ၊ လူထုေထာက္ခံမႈဟာ သုညေအာက္ေရခဲမွတ္ကို က်ေရာက္သြားၿပီ ဆုိတာပါပဲ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ရဲ႕ ဘီလူး႐ုပ္ကို ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ဟာ မင္းသားေခါင္းေဆာင္းၿပီး ဖုံးကြယ္ႏုိင္ဖို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းရဲ႕ လက္က်ျဖစ္လို႔လဲ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ရင္ အနည္းဆုံး တုိင္းသူျပည္သားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ပုံ ေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ဟာ စစ္တပ္ကို ေရွ႕တန္းက ကာကြယ္ၿပီး လူထုဆီက အစစ္အမွန္ေထာက္ခံမႈ မရရင္ေတာင္ အတုအေယာင္ ေထာက္ခံမႈေတြရဖို႔ လူထုနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ေနဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

လက္ရွိ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ေနသူ ဗုိလ္သန္းေရႊကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြထဲမွာ အည့ံတကာ့ အည့ံဆုံး စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ သူဟာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမပါ စစ္ေရးသက္သက္ကို အေတာ္အားကိုးပုံရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ထုံထုံထုိင္းထုိင္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ႐ုပ္သြင္နဲ႔ လုိက္ဖက္လွစြာ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံေတြကလည္း ရက္စက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံလွတာမုိ႔ သူကို ႐ုပ္ၾကမ္း စိတ္ၾကမ္း အာဏာရွင္တေယာက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာကပါ စိတ္ဝင္စားခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သူ႔အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ယူဆေကာင္းယူဆမွာျဖစ္ေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ သူရဲ႕ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဟာ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တပ္က အာဏာယူႏုိင္မႈကို အဆုံးသတ္သြားေစမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံသာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ အေကာင္းဘက္မွာ မရွိပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းခဲ့ရတဲ့ စစ္တပ္ထဲကို လူထုထဲက အေျခခံတပ္သားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္သူ လုံးဝနီးပါး မရွိေတာ့လို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ဟာ ႀတိဂံႀကီးပက္လက္လွန္ထားတဲ့ အေျခခံစစ္သားက နဲနဲ၊ ဗုိလ္ေတြက မ်ားမ်ားျဖစ္ေနလို႔ ဗုိလ္တရာ ငယ္သားတစ္ တပ္ဟာ ျမန္မာ နအဖစစ္တပ္ပါ။ ရွိတဲ့ တပ္သားတစ္ကလည္း ကေလးစစ္သား၊ ဒါမွမဟုတ္ တပ္ေျပးဆုိရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ယခင္က တရင္းတရင္းမွာ တပ္သားဦးေရ ၇၀၀ မွ ၈၀၀ အထိ ရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္းတရင္းဟာ ယခုဆိုရင္ တပ္သားဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ၃၀၀ ေတာင္မျပည့္ေတာ့လို႔ ကေလးစစ္သားရရွိေရးကို အဓိကအားထားၿပီး စစ္သားစုေဆာင္း ေနရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကလည္း ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနလို႔ ILO လို အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေထာက္ျပေဝဖန္လာတဲ့အခါ စစ္တပ္ဟာ စစ္သားရရွိဖို႔ ဝယ္ယူေနရတဲ့ အေနအထားပါ။ ဝယ္ယူထားရတဲ့ ကေလးစစ္သားဘဝက ဇြတ္တရြတ္ဆြဲေခၚထားရတဲ့ စစ္သားဆိုတာ စစ္တပ္အတြက္ စစ္သားေကာင္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ထဲက တပြင့္ ႏွစ္ပြင့္ သုံးပြင့္ ဗိုလ္ကေလး၊ ဗိုလ္ႀကီးေတြရဲ႕ အလုပ္ဟာ စစ္သားသစ္ရရွိေရးမွတပါး အျခားမရွိပါဘူး။ ဗိုလ္တေယာက္က တလကုိ စစ္သားသစ္ ၃ ေယာက္ စုေဆာင္းေပးရပါတယ္။ မရတဲ့အခါ ဝယ္ယူေပးရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စစ္သားသစ္တေယာက္ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းဟာ ယခင္က က်ပ္ေငြ သုံးေသာင္းမွ ငါးေသာင္းျဖစ္ေပမဲ့ ယခု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထဲမွာ တေယာက္ကို တသိန္းေပါက္ေစ်း ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စစ္သားဝယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ကို စစ္ဗိုလ္ကေလးမ်ားဟာ မိမိအိပ္ထဲက စိုက္ထုတ္ဝယ္ယူေပးရတာမုိ႔ ယခုဆိုရင္ စစ္ဗုိလ္ကေလးမ်ားအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ဝင္ေငြလစာနဲ႔ မေလာက္ငလုိ႔ မိဘမ်ားထံ ျပန္ေတာင္းေနရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ သားစစ္ဗုိလ္တေယာက္ရွိရင္ အိမ္က မိဘ ထမင္းငတ္မဲ့ကိန္း ဆိုက္ေနလို႔ စစ္ဗုိလ္ကေလးေတြရဲ႕ မိဘေတြဟာ သားအရာရွိျဖစ္လို႔ ဝမ္သာရမွာလား။ အိမ္ကရွိသမွ်ေလး ျခစ္ခ်ဳပ္ၿပီး သားအလုပ္မျပဳတ္ေရး စစ္သားဝယ္ေၾကး ေထာက္ပံ့ေနရလို႔ ငိုရမွာလားနဲ႔ ငို၍ ရီ၍ မရေသာ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုထဲမွာ ေၾကးပိုင္ကၽြန္ပုိင္ရွင္စနစ္ မထြန္းကားေပမဲ့ စစ္တပ္ထဲမွာ ထြန္းကားေနတဲ့ ေၾကးပုိင္ ကၽြန္ပိုင္စနစ္ကလည္း ေအာက္ေျခအရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သားေတြအဖို႔ ႀကီးေလးတဲ့ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ သာမာန္အဆင့္ စစ္ဗိုလ္ကေလးေတြရဲ႕ အလုပ္ဟာ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး၊ ဗ်ဴဟာမွဴးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကေတာ္ေတြ မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥအဝဝကို ေဆာင္ရြက္ေပးရတာဟာ တာဝန္ေတြထဲက တာဝန္ပါပဲ။ တခါ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး၊ ဗ်ဴဟာမွဴးေတြ က်ျပန္ေတာ့လည္း သူ႔ထက္ျမင့္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေတာက္တိုမယ္ရ အေငါက္ခံ အဆူခံ အေျခအေနဆုိးေနသလဲဆိုရင္ စစ္တုိင္းတတုိင္းရဲ႕ တုိင္းမွဴးဆုိတာ ေနျပည္ေတာ္ ၾကပ္ေျပး (ေခၚ) အလြန္ဆိုးတဲ့ ဆိုးၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေရာက္ရင္ တပ္သားအဆင့္ပဲ ရွိေတာ့တယ္လို႔ေတာင္ လူေတြက ေျပာေနၾကပါၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ရာထူးအေရးမႀကီး၊ ေနရာသာအဓိကလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္မွဴး ဗိုလ္ႀကီးေလာက္ကို စစ္တုိင္းေတြကလလာတဲ့ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေၾကာက္ေနရတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီလို ေၾကးပုိင္ကၽြန္ပိုင္စနစ္ဆန္ဆန္ စစ္တပ္ရဲ႕ အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြက စစ္တပ္ကို ျပည္သူလူထုက ႏွစ္သက္ဖို႔ မေျပာနဲ႔။ စစ္တပ္ကို စစ္တပ္က ႏွစ္သက္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြရဲ႕ သက္ေသကို ရွာခ်င္ရင္ မဂၤလာဒုံ စစ္ေဆး႐ုံက စစ္တပ္က စိတ္ေဖာက္သြားတဲ့သူေတြ ထားတဲ့ ေနရာကို သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ၿခံခတ္ထားတဲ့ စိတၱဇေဝဒနာသည္ စစ္ဗုိလ္ေတြကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း စစ္စိတၱဇေဆး႐ုံမွာ စစ္တပ္က လူေတြ တိုးေရာက္လာဖို႔သာ ရွိပါတယ္။ ေလွ်ာ့သြားဖို႔ လမ္းမျမင္ပါဘူး။ တႏွစ္ တႏွစ္တိုးလာတဲ့ စစ္ဗိုလ္အေရအတြက္က ေထာင္ဂဏန္း၊ ႏွစ္အလုိက္ သက္တန္းျပည့္တုိင္း ရာထူးတုိးေပးရတဲ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းမွာ ဧရာမ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆိုတဲ့ ဗိုလ္ထုပ္ႀကီးဟာ တၿပံဳတမႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီအထဲမွာ တသက္လုံး စစ္တပ္မၿပိဳကြဲဖို႔ ငါတုိ႔အၿမဲလိုေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊတို႔၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔က မေသမခ်င္း စစ္တပ္က မထြက္ဘဲ ေပခံေနၾကမွာကေတာ့ စစ္တပ္အတြက္ အဆိုးဆုံးပိတ္ဆို႔မႈပါပဲ။ သူတို႔ မထြက္ႏုိင္လို႔ တျခားသူေတြကိုလည္း ျဖဳတ္ဖို႔ ခဲရင္း၊ စစ္တပ္ရဲ႕ ရာထူးစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းဟာ အဝင္သာရွိၿပီး အထြက္မရွိတဲ့ ဝမ္းဗိုက္တခုလို အစာမေၾက ရင့္ျပည့္ရင္ကယ္ ဆီးခ်ဳပ္ ဝမ္းခ်ဳပ္ စျမင္းခံေနရၿပီဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုတေလာ အသံထြက္လာတဲ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာက္ စစ္တပ္ေအာက္ေျခ အမႈထမ္းေတြကို က်ပ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းလစာ ေဆာင္းေပးမယ္ဆိုတာ ျဖစ္လာတာပါ။ ဒါဟာ အစာမေၾကေနသူေတြကို အစာေၾကေဆး လ်က္ဆား ေႂကြးလုိက္တာပါပဲ။ ဗုိလ္သန္းေရႊအေနနဲ႔ အစာေၾကႏုိးႏုိး အစာေၾကလ်က္ဆား ေႂကြးၾကည့္ေသာ္လည္း ျပႆနာဟာ ဒီေလာက္နဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ ရႏုိင္မယ္မထင္ပါဘူး။

တုိင္းသူျပည္သားနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ အခြင့္အေရး အေနအထား ကြာျခားသလုိ စစ္တပ္အေပၚပိုင္းနဲ႔ ေအာက္ေျခရဲ႕ အခြင့္အေရး ကြာျခားမႈဟာလည္း တေန႔တျခား ထင္ရွားႀကီးမားလာေနၿပီမို႔ ထိပ္ဆုံးမွာ အမာအခဲ အတုံးမ်ားအျဖစ္ ပိတ္ဆို႔ေနသူ ထိပ္ဆုံးက စျမင္းတုံးႀကီးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအဖို႔ အတုိက္အခံတို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ဝမ္းႏႈတ္ေဆးနဲ႔ ထြက္ရင္ထြက္၊ မထြက္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမဲ့ မေရရာ မေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။


မမခင္

ရင္းျမစ္..ရုိးမ (၃)


ေခါင္းစဥ္ မသိ.။

ေခါင္းစဥ္ မသိ..။


ဒီလုိ နဲ႔ ...
ဒဏ္ရာ ရ ခဲ႕တဲ႔.
ကႏၱာရ နွစ္မ်ား နဲ႔လည္း
သစၥာ ထား ခဲ႔ ျပီး

အဲဒီ လုိ နဲ႔.....
အမွန္တရား ကို လည္း
ထမင္း စား ဖိတ္ခဲ႔ ျပီ

အဲဒီ လုိ နဲ႔.....
ေနၾကာ ပြင္႔ေတြ ကိုလည္း
ေနသာ ခြင္႔ ေပး လုိက္ ျပီး

အဲဒီ လုိ နဲ႔.....
အ ဆိပ္ နဲ႔ မိတ္ ဖြဲ႔
အိမ္မက္ ေတြ ကိုလည္း
ဘိလပ္ရည္ တုိက္ခဲ႔ ျပီ

ဒီလုိ နဲ႔....
လြတ္လပ္ေရး ကဗ်ာ အတြက္
ေျမ တကြက္ ထြန္းယက္ ခဲ႔ ျပီး ျပီ။

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ျပည္သူက ရိုေသကိုင္းရွဳိင္းရတဲ့ သံဃာေတာ္ျမတ္အေပါင္းကို ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ကန္ ့သတ္ထားတဲ့ နအဖအာဏာရူးတို ့ရဲ႔ ပုံသ႑န္ကို သရုပ္ေဖၚေရးဆြဲထားေသာ ကာတြန္း။
ျပန္လည္ မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

အသိ။
ဆရာေတာ္တို႕ -

ဆရာေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ သူတို႕ရဲ႕၀မ္းစာ -
တစ္ခြက္တာကို
တစ္၀က္လွဴေနတဲ့ -
ဆင္းရဲသားျပည္သူ
အနာဂတ္ပညာေရး -
ရင္ေလးစရာေကာင္းတဲ့
အသိဥာဏ္မၾကြယ္ -
ကေလးသူငယ္ေတြ
ဗုဒၶစာေပမေပါက္ -
အတန္းစာလည္း မေျမာက္
သင္ၾကားေနစား -
ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕
မိဘမဲ့ဆင္းရဲသား -
ခိုနားစရာ ရွားတဲ့
လူေတြမ်ားျပား ေစာင့္စားေနတယ္။

ေက်ာင္းသားတို႕ -
ေက်ာင္းသားတို႕ရဲ႕ႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးနိမ့္က် -
စနစ္တက် မရွိလွတဲ့
ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ -
မေရမရာနဲ႕
စာေမးပြဲနီး -
ခုိးခ်ၿပီးေအာင္
လုပ္ထားတဲ့စနစ္ -
နားလည္သင့္ၿပီ
ကမၻာ့ေက်ာင္းသား -
ထိုသူမ်ားနဲ႕
ပညာအရာယွဥ္ -
ႏိႈင္းဆၾကည့္ရင္
ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး -
လံုးလံုးမွ မျမင္ဖူးတဲ႕ ေက်ာင္းသားတုိ႕ရဲ႕ မမွ်တတဲ့ ဘ၀ပါ။

ရဲေဘာ္တို႕ - ရဲေဘာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ ေကာက္က်စ္တဲ့စနစ္ -
ဗလပ်စ္နဲ႕
ခင္ဗ်ားတို႕ရဲ႕မိဘ - ေမာင္ႏွမျပည္သူ
တိုင္းရင္းသားလူထု -
မ်ိဳးခ်စ္လူထုနဲ႕
ေသြးခြဲရန္တိုက္ -
စည္းစိမ္ခိုက္ေနတဲ့
ျပည္သူတို႕ရဲ႕ရတနာ -
ကုေဋကုဋာကို
မတရားရယူ -
အေပးအယူအေနနဲ႕
ကၽြန္စာတမွ် -
ေပးေနၾကတဲ့
အာဏာရွင္တစ္စုကို ဆန္႕က်င္ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ -

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဆြမ္းဒကာ ဆြမ္းအမ အေရးပါ၊
ပညာေရးဆိုတာ သင္တို႕ရဲ႕ အနာဂတ္ဘ၀ အေရးပါ၊
စစ္သားဆိုတာ အာဏာရွင္တို႕ရဲ႕ လက္ပါးေစ မျဖစ္သင့္ပါ၊
ဒီသံုးခ်က္ကို ဦးထိပ္ရြက္မယ္ဆိုရင္ တို႕မ်ားရဲ႕မိဘ ေမာင္ႏွမနဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ညီအစ္ကိုရင္းမ်ား ေနာင္တေခတ္ ျမန္ျပည္ဟာ ကမၻာ့ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ၿပီဗ်ာ။


အရွင္(ေရႊဝါေရာင္)Ashin (Saffron)။

ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ-ေက်ာင္သား-လူထု ပူေပါင္းလွုပ္ရွားမွု႔ အဖြဲ႔ (Saffron Monks-Students-People Alliance) (SMSPA)၊


ေရႊဝါေရာင္ေသာတုဇနဘိကၡဴ သံဃာ့အဖြဲ ့ၾကီး (Saffron Young Monks Organization) (SYMO)၊

လြတ္လပ္ေသာစာေပႏွင့္အႏုပညာအဖြဲ႔ (Free Literature and Art Organization) (FLAO) တို ့
ပူေပါင္းၿဖန္ ့ေ၀သည္။

10 January 2010

The Voice ဂ်ာနယ္....။

Voice 6-10.Pmd E-Book (Final) Supplement
ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုလူေခ်ာ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

နအဖရဲ ့ အတုအေယာင္ အလိမ္အညာေကာက္က်စ္ဟန္ေဆာင္လွည့္ျဖားမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဒီလိုပါတဲ႔။(တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးေသာ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံအျငိမ့္အဖြဲ ့အား အထူးဂုဏ္ယူေလးစားရပါ
ေႀကာင္းနဲ ့ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံအားလည္း စီစဥ္ေဖၚျပေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.)။

ယုံႀကည္ခ်က္န႔ဲ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေနႀကတဲ့သူေတြကို

မေမ့ႀကပါနဲ ့။


ယုံႀကည္ခ်က္နဲ ့ ကုိယ္က်ဳိးစြန့္ အနစ္နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေနႀကတဲ့သူေတြကို မေမ့ႀကပါနဲ ့။ မေမ့ရုံတင္မက တိုင္းျပည္နဲ ့ လူမ်ုိး အာဏာရွင္ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို ့ဆိုတာ သူတို ့တင္မွမဟုတ္ အသင္တို႔
မွာလည္း အမ်ဳိးသားေရးအျဖစ္ တာ၀န္၀တၱရားရွိပါတယ္။


တိုင္းျပည္နဲ ့ လူမ်ဳိး အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံျပီး
ရဲ၀န္႔စြာ ယုံႀကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မွဳေႀကာင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေပါင္းအား ဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
တိုင္းသူျပည္သားအေပါင္းအားလည္း အထူးေမတၱာရပ္ခံေတာင္းပန္လိုတာကေတာ့ မိမိတို႔အားလုံး
အတြက္ အာဏာရွင္တုိ႔ ရဲ ့ ႀကမ္းႀကဳတ္ရက္စက္လွေသာ ေထာင္မ်ားအတြင္းမွာ အနစ္နာခံ
စြန္ ့လႊတ္လ်က္ရွိႀကေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသားျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းတို႔
ရဲ ့ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မေမ့သင့္ႀကဖူးဆိုရင္ေတာ့ အာဏာရွင္
နအဖကို မိမိတုိ႔ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မ်ားမွ ကန္႔ကြက္ဆန္ ့က်င္ေပးႀကဖို ့ လွဳိက္လွဲစြာ ေမတၱာ
ရပ္ခံလိုပါတယ္။


အာဏာရွင္ နအဖရဲ ့ ေထာင္တြင္းမွာ အသင္တို႔ ရဲ ့ ရဟန္းသံဃာေတြ သားသမီးရင္ေသြး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ျပည္သူေတြ စကၠန္ ့နဲ ့အမွ် မိနစ္ပိုင္းနဲ ့အမွ် အာဏာရွင္ရဲ ့ ရက္စက္မွဳကို ဒူးမေထာက္ လက္မေျမာက္ဘဲ ရဲရဲ၀န္႔၀န႔္ ႀကံ ့ႀကံ ့ခိုင္ခိုင္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ အသင္တို ့ကို အသိေပးလိုပါတယ္။

တိုင္းျပည္နဲ ့ လူမ်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံ စြန္လႊတ္ရဲတဲ့၊ ရဲ ့၀န္႔ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ယုံႀကည္ခ်က္အျပည့္နဲ ့ လုပ္ရဲတဲ့သူတို ့ဟာလည္း သင္တို ့လိုဘဲ ျပည္သူထဲက ျပည္သူမ်ားပါဘဲ။
အသင္ကေရာ? ….


ကြ်ႏု္ပ္တို ့အားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အနာဂတ္ လွပသာယာဖို႔ ဆိုတာ အမိျမန္မာျပည္မွာ အာဏာရွင္မ်ား လုံး၀ဥႆုန္ မရွိမွ ျဖစ္မွာပါ။

ျပည္သူအားလုံး ဒီေန႔ စုေပါင္း ေတာ္လွန္၊ ဒီေန႔ အာဏာရွင္ အျမန္ ျပဳတ္က်ေစရမယ္။

(ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးေသာ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံအျငိမ့္အဖြဲ ့အား အထူးဂုဏ္ယူေလးစားရပါေႀကာင္းနဲ ့ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ
အားလည္း စီစဥ္ေဖၚျပေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။


မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ ေနၾကတ္ မည္.။


ေနၾကတ္ေနပုံ .
၂၀၁၀ဇန္နဝါရီလ၁၅ရက္ေန႔တြင္အာရွွွွွွွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာျမန္မာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေနၾကတ္ျခင္းကိုေတြ႔ျမင္ေတြ႔ၾကရမည္ဟုကမၻာ့နကၡတပညာရွင္
ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ပုဂံႏွင့္မႏၱေလးျမိဳ႔
တြင္သိသာထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႔ရမည္ဟုလည္းခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ယင္းအတြက္ကမၻာလွည့္ခရီးသည္
မ်ားသည္ပုဂံျမိဳ႔တြင္လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈႈၾကမည္ဟုခရီးသြားလုပ္ငန္း
အခ်ိဳ႔မွ သိရွိရပါသည္။

(၂၂-၇-၂၀၀၉ ေနၾကတ္ရက္ သည္ ကရကဋ္ ရာသီ ၌ ျဖစ္သည္။)ေန၊ လၾကတ္ျခင္းသည္ မကာရ
ရာသီ၌ က်ေရာက္လွ်င္ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ား၊ ထို႔အျပင္ အိမ္တြင္းအမႈလုပ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ႏွင့္ လူသတ္လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပ်က္စီးမည္၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရမည္။ (၁၅-၁-၂၀၁၀ ေနၾကတ္ရက္သည္ မကရ ရာသီ၌ ျဖစ္သည္။)


ေႏြ အခါတြင္ မီးေဘး ဂရုျပဳပါ ။ မီးေလာင္ခဲ့ပါကယမန္ႏွစ္ထက္ပိုမိုၾကီးမားေသာဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္အံ့။
နိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ား အေတြးသစ္ ၊ အျမင္သစ္မ်ား ျဖင့္ ဆန္းသစ္လာအံ့ ။ နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္
စစ္မက္ အဂၤါရပ္မ်ား ၾကီးထြားအံ့ ၊ ျပႆနာမ်ား ပိုမို ရႈပ္ေထြးလာအံ့။ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ ဆံုေတြ ့ရအံ့ ။ အၾကီးအကဲ အထက္ပိုင္းမ်ားၾကားတြင္ မေၾကလည္မႈမ်ား တိုးပြားလာအံ့ ။ မင္းစိုးရာဇာ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ နာေရးၾကံဳရအံ့။ ေနၾကတ္
ျပီး ၉လ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ သို ့မဟုတ္ ၾကင္ယာေတာ္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ခံကိန္း ရွိလာနိုင္အံ့ ။ ၂၀၁၀ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အမႈကိစၥမ်ား လမ္းညႊန္ေပးမည့္သူ ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ ျဖစ္အံ့။ကမၻာ့နကၡတပညာရွင္ခန္႔မွန္းၾကပါသည္ေနၾကတ္ ေနပုံ ကိုဤသုိ႔ ၾကည္႔ပါကမ်က္စိ ထိခုိက္မွဳအား သက္သာပါသည္.။