10 April 2013

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ေတြအေရး စစ္ေဆးၾကဖို႔လိုျပီလအတန္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရ ေသာ္လည္း မည္သည့္လခမွ် မရ သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအိမ္ေဖာ္တို႔ စင္ကာပူအိမ္ရွင္မ်ားထံမွ ထြက္ေျပး ႏႈန္းျမင့္တက္လာေလေတာ့သည္။အျခား အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ လည္း စင္ကာပူရွိ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို ေပးရန္ရွိ သည့္ ေၾကြးမ်ားေပးၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕ မွာ လခမက်န္ေတာ့ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဆယ္ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္မွ် သာ က်န္ၾကေတာ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။စင္ကာပူ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရမူ စင္ကာပူတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးအိမ္ေဖာ္ ၂၇ဝဝဝ မွ်ရွိၾကသည္ ဆို၏။ ယင္းတို႔အနက္ ၇ဝဝဝ ခန္႔တို႔ မွာ ယမန္ႏွစ္ကမွ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အိမ္ေဖာ္မ်ား  စင္ကာပူသို႔ ေရာက္လာၾကျခင္း ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအိမ္ေဖာ္မ်ားကို ငွားရမ္းမႈႏႈန္း အတန္ငယ္ေလ်ာ့ က်သြားခဲ့သည္။ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကလည္း ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးအိမ္ေဖာ္ ၃၂ ဦးတို႔အား စင္ ကာပူႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေရးအဖြဲ႔က ကယ္တင္ ထားခဲ့ရေသး၏။
ထို႔ထက္ ႏွစ္ဆမ်ား ေသာ ထြက္ေျပးလာသူတို႔ကို ယင္း အဖြဲ႕ကပင္လွ်င္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ရေသး သည္။အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ယင္းအိမ္ေဖာ္မ်ား သည္ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္း ၾကေၾကာင္း သူတို႔ကိုေပးရန္ရွိသည္ မ်ားကို မေပးၾကေၾကာင္း ေျပာၾက ျပန္၏။ သူတို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား ေဒၚလာ ၃၂ဝဝ မွ ၃၃၆ဝ ကို ရွစ္လအထိ ခြဲ၍ေပးၾကရသည္။”စင္ကာပူက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အိမ္ေဖာ္ေတြဟာ တစ္လကို ေဒၚ လာ ေလးရာ၊ ေလးရာေက်ာ္ေလာက္ ပဲရၾကပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားအိမ္ေဖာ္ ေတြ ဖိလစ္ပိုင္အိမ္ေဖာ္ေတြထက္ ေစ်းခ်ဳိပါတယ္”ဟု စင္ကာပူေန ျမန္ မာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယင္းမွာ အသက္မျပည့္ေသး ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိခဲ့ သျဖင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီျခင္း၊ အဂၤလိပ္လို မ ေျပာတတ္ျခင္း ႏွင့္ စင္ကာပူ ဝယ္ အလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြရ ခက္ ခဲျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း အိမ္ေဖာ္ ပြဲစားမ်ားက ေျပာပါ သည္။ ”ျမန္မာႏိုင္ငံက ေအးဂ်င့္ေတြက သူတို႔ ရမယ့္ဝန္ေဆာင္ခေတြ ကို ပိုေတာင္းတာေတြရွိ တယ္။ ဒီဘက္က အင္ဒို နီးရွားေအးဂ်င့္ေတြနဲ႔ အျငင္းပြားၾက တာေတြႀကံဳရတယ္”ဟု စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ား အဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒ မစၥေကဂ်ာယာပရီမာ က ေျပာပါသည္။”တျခား အပိုေဆာင္းေပးရတာ ေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာေအးဂ်င့္ ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ချမင့္မားေနတာကို  တစ္ခုခုစီစဥ္ေပးဖို႔ လိုတယ္” ဟု လည္း သူက ေျပာပါေသးသည္။
 ”အိမ္ေဖာ္ေတြကို ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ငွားထားတယ္ဆိုရင္၊ သူတို႔တေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ အလုပ္ႀကိဳးႀကိဳး စားစား လုပ္ၾကဖို႔ ဆြဲေဆာင္ၾကရ မယ္လို႔အိမ္ရွင္ ေတြကို ကြ်န္မ ေျပာျပပါတယ္” ဟု စင္ကာပူ မွအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြ ေရး ကိုယ္ စားလွယ္ ကာရင္း ခ်င္ က ေျပာပါ သည္။”ဘယ္ လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ဒီအလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားကိစၥ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးေတြနဲ႔ညႇိႏႈိင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးစရာရွိ စုံစမ္းၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္”ဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး က ေျပာသည္။
စင္ကာပူတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်မွတ္ ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ ေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ဒဏ္ေငြ ၅ဝဝဝ(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လအထိ အျပစ္ ေပးႏိုင္ၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ ရပ္စလုံးကိုလည္း တစ္ေပါင္းတည္း အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။  ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ထက္ငယ္ေသာ အိမ္ေဖာ္မ်ားကို အလုပ္ရွာေဖြမေပးရဟူသည့္ စည္း ကမ္းခ်က္ကိုလည္း ျပ႒ာန္းထား၏။ ယမန္ႏွစ္ကလည္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ အသက္မျပည့္ေသာ အိမ္ ေဖာ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပး မႈျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအ ဂ်င္စီ ၇ ခုကို သတိေပးခဲ့ရဖူးေသး သည္။”ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ အမ်ဳိးသမီး ေတြဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံကထြက္ၿပီး ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ေဇာေၾကာင့္ ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ဳိးကိုမဆို သေဘာတူတတ္ၾကတယ္။ ခုလိုျဖစ္ ရပ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ျမန္ မာ-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံက အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ တိတိက်က် စုံစမ္း စစ္ေဆးၾကဖို႔လိုတယ္” ဟု စင္ကာပူ ျပည္ထဲဝန္ၾကီးဌာနမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ဘရစ္ဂ်က္တန္က ေျပာပါ သည္။

ရန္မ်ဳိးေအာင္

07 April 2013

ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ငလ်င္ေတြ ဆက္တုိက္လႈပ္ေန

ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ငလ်င္ေတြ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆက္တုိက္ လႈပ္ခတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မုိးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာရင္းေတြအရ ယေန႔မနက္ ငါးနာရီခြဲခန္႔က ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၄၀ ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ၄.၇ အဆင့္ (အင္အားအနည္းငယ္)ရွိတဲ့ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားပါတယ္။ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔ ည ၁၁း၀၀ နာရီေလာက္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၉ မုိင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ၅.၅ အဆင့္ (အင္အားအသင့္အတင့္)ရွိတဲ့ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးရက္ေလာက္ က (မတ္ ၃၁ ရက္ေန႔)လည္း သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ၂၅ မုိင္အကြာကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ၄.၇ အဆင့္ရွိတဲ့ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္း ေမာ္ဒန္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဧၿပီ ၅ မွ ၁၃ ရက္ေန႔ထိ စက္႐ံုမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မည္

 လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း ဓာတ္ေငြ႔၊ ေရေႏြးေငြ႕ဌာန ေအာက္ရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားကို စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးပို႔ေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၁၆၅ သန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ၃၃၀ မဂၢါဝပ္ ေလ်ာ့နည္းမည္ ျဖစ္ရာ စက္႐ံုမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈ ဧၿပီ ၅ မွ ၁၃ အထိ ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရတနာဓာတ္ေငြ႕ ကမ္းလြန္တူးစင္၏ ကမ္းလြန္ပလက္ေဖာင္း အေထြေထြျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိက စက္႐ံုမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ရပ္ဆုိင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုကို ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေရးအတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ကုန္းတြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုမုိရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုက ဓာတ္အားတုိးျမႇင့္ ျဖည့္ဆည္းေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားက ဓာတ္အားတုိးျမႇင့္ ျဖည့္ဆည္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အလွည့္က် ဓာတ္အားေလ်ာ့ခ်ၿပီး ပို႔လႊတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကမ္းလြန္ပလက္ေဖာင္း ျပဳျပင္စဥ္ အခိုက္အတန္႔ ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေခၽြတာသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း   News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

ဂူဂဲလ္ေဒါ့ကြမ္း ေဒါ့အမ္အမ္ ျမန္မာလုိ ေဖာျ္ပခ်က္နဲ႔ ေျပာင္းလဲလာ

 ဂူဂဲလ္ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ google.com.mm မွာ ျမန္မာစာနဲ႔ အသံုးျပဳလုိ႔ရၿပီး ျမန္မာလုိ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ google.com.mm ရဲ႕ search ေဘာက္စ္ရဲ႕ ေအာက္မွာ ျမန္မာဘာသာကို ႏွိပ္လုိက္ရမွာပါ။ ရွာေဖြျခင္း၊ ပံုျဖင့္ရွာပါ၊ ျမန္မာလုိ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေရးသားထားၿပီး search ေဘာစ္ရဲ႕ ေအာက္မွာ google တြင္ ရွာပါ။ ဥံဳဖြ စသျဖင့္ ေရးသားထားပါတယ္။ အလြယ္တကူ ရွာလုိ႔ရေအာင္ ကီးဘုတ္အေနနဲ႔ Input Tools ကို ထည့္ေပးထားပါတယ္။ google.com.mm မွာ ယူနီကုတ္ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာစာစနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ MIDO မွ ပ႐ိုဂရမ္ မန္ေနဂ်ာ မထုိက္ထုိက္ေအာင္က ‘ဂူဂဲလ္သံုးရင္ တျခားႏုိင္ငံေတြက သူတုိ႔ဘာသာစကားနဲ႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြ ရွိတယ္၊ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဂူဂဲလ္က အရင္ကထက္စာရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တဲ့ သေဘာပဲ၊ ေနာက္ပိုင္း တျခားဝန္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ရလဲ ဒီႏုိင္ငံမွာ သံုးလုိ႔ရေအာင္ပါ ထည့္သြင္းေပးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတယ္’ ဟု ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာစာနဲ႔ ရွာေဖြလုိ႔ရတဲ့အတြက္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ မရွိေတာ့ဘူး။ အင္အားႀကီးတဲ့ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုက ယူနီကုတ္ကို စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္လုိက္တဲ့အတြက္ တျခားကုမၸဏီေတြကပါ လုိက္သံုးဖို႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ Tbit Solution မွ အုိင္တီဒါ႐ိုက္တာ ကိုသက္ေအာင္မင္းလတ္က ‘ဒီလုိ ျမန္မာလုိ အသံုးျပဳလုိ႔ရေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဂူဂဲလ္ translate လုိမ်ိဳးကို ျမန္မာလုိ အသံုးျပဳလုိ႔ရဖုိ႔ေတာ့ လုိေသးတယ္၊ အဲဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ပိုၿပီးအသံုးဝင္တယ္’ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဂူဂဲလ္ကုမၸဏီက google.com.mm ကို ဂူဂဲလ္ကုမၸဏီရဲ႕ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ Eric Schmidt ျမန္မာႏုိင္ငံကို မလာခင္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း   ေမာ္ဒန္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ""

မဟာသႀကၤန္ကာလ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္း တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သံုးမည္

 ယခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား)မွ သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္ကအတုိင္း ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္အမ်ားဆုံး တည္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း မ႑ပ္ေပါင္း ၁၇ ခု ခ်ထားေပးထားေၾကာင္း လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ သိရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ကန္ပတ္လမ္းအား ယခင္ႏွစ္အတုိင္း တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးသြားလာေစမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္လမ္းမ်ားအား မူလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား အတုိင္းသာ ေမာင္းႏွင္ေစမည္ဟု သိရသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းအား တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သုံးေစရာတြင္ ဦးေထာင္ဘုိအဝုိင္းအတုိင္း ကန္ပတ္လမ္းမွ တစ္ဆင့္ မဂၤလာေစ်း စက္႐ုံလမ္းဘက္သုိ႔ တစ္လမ္းေမာင္း ဝင္ေရာက္ျဖတ္သန္းေစမည္ဟု သိရသည္။ ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ပါရမီလမ္း၊ ဆရာစံလမ္းႏွင့္ က်န္လမ္းမ်ားအား လက္ရွိပုံမွန္ သြားလာေနမႈမ်ား အတုိင္းသာ အသုံးျပဳေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚ၌ လွည္းတန္း ခုံးေက်ာ္တံတားကုိ သႀကၤန္မတိုင္မီတြင္ စတင္စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ေစမည္ျဖစ္ရာ သႀကၤန္ကာလ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အဆုိပါ တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္း ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္စား မူးယစ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတုိ႔မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ စည္းကမ္းတက် သြားလာေမာင္းႏွင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေလာကထဲဗုိဒါဖုန္းလာေတာ့မည္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ဆီက မန္ယူအသင္းကိုစပြန္ဆာ  ေပးခဲ့ေသာ ကမၻာအႀကီးဆံုးဆက္ သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ  ဗိုဒါဖုန္းကုမၸဏီသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာလုိင္စင္ ၂ ခုအား ေလလံဆြဲရန္ရွိေနသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

အိုင္ရမ္လူမ်ဳိးကုမၸဏီပိုင္ရွင္  မ်ားျဖစ္ေသာMr. Soros ႏွင့္Denis O’ Brien တို႔က “ဆက္သြယ္   ေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈက ျမန္မာ စီးပြားေရးကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးေနသလို  ပါပဲ”ဟု ဆိုသည္။ ကမၻာအခ်မ္း သာဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ (၃၀) တြင္ စာရင္း  ေပါက္ေသာအဆိုပါပုဂ္ၢိဳလ္တုိ႔က   ကန္ေဒၚလာ ၁၈.၂ ဘီလီယံသုံး စြဲရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည္  ဟုသိရသည္။ လာမည့္ဇြန္လအတြင္း ၁၅ ႏွစ္စာစာခ်ဳပ္ကိုရရွိရန္အတြက္  ေၾကညာမည္ဟုလည္းဆုိသည္။ “ကမၻာဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကအသစ္တစ္ခုပါပဲ”ဟု  ၎ကဆုိသည္။

သတင္း....  The Hot News