28 February 2013

"မအူပင္ေရာက္ သတင္းသမားမ်ားအား ရဲမ်ားကို ဓာတ္ပုံရိုက္ခြင့္မျပဳ၊ ရိုက္ျပီးဓာတ္ပုံမ်ားအားဖ်က္ခိုင္း"


 
 
 
 
မအူပင္ျမိဳ႔႔နယ္၊ မလက္တိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်းရြာသို႔ သတင္းသြားယူေသာ Popular News ဂ်ာနယ္မွ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ ေအာင္ႏိုင္စိုး(ကစၦပ) ရိုက္ခဲ့ေသာ

ရဲမ်ားတာ၀န္ယူေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ပုံမ်ား၊ စုစည္းကာထိုင္ေနၾကသည့္ပုံမ်ားအား တာ၀န္က်ရဲ တပ္ၾကပ္ၾကီးတစ္ဦးက ဖ်က္ခိုင္းသျဖင့္ ဖ်က္ေပးခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။


"လယ္သမားေတြပုံကိုေတာ့ ရိုက္ခြင့္ေပးပါတယ္။ ရဲေတြေစာင့္ၾကပ္ေနတဲ့ပုံမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ရိုက္ခြင့္မေပးဘူး။ကြ်န္ေတာ္ရိုက္ထားတဲ့ ပုံေတြကိုဖ်က္ခိုင္းတယ္။ ေျပာတာကေတာ့

ေျပေျပလည္လည္ေျပာတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ဖ်က္မွာကို စိတ္မခ်လို႔ သူတို႔ေခၚလာတဲ့ ဗီဒီယိုကင္မရာမင္းတစ္ေယာက္ကို Format ရိုက္ခိုင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ကင္မရာ အဲဒီလူလက္ထဲေပးလိုက္ေတာ့

သူက ကပ္ကို Format ခ်လိုက္တယ္။ အထဲက ပုံေတြ အကုန္ပ်က္ကုန္ေတာ့တာေပါ့" ဟု ေအာင္ႏိုင္စိုး(ကစၦပ)ကေျပာသည္။


အျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားအားလည္း ရဲမ်ားကို ဓာတ္ပုံရိုက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္းသိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)မွ ေရးဆြဲထားသည့္ ပုံႏွိပ္ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ (ပထမမူၾကမ္း) အခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ၁၁ တြင္ "ႏိုင္ငံသားတိုင္းသတင္းကိုလြတ္လပ္စြာသိရွိခြင့္၊

သတင္းေပးခြင့္ရွိျခင္း"၊ ပုဒ္မ၁၂ တြင္ "ႏိုင္ငံသားမ်ားသိခြင့္ရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတားျမစ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ ျခင္းမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစျပီး က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ

လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္၊ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရွိျခင္း"၊ ပုဒ္မ ၂၃ တြင္ "အေရးအခင္း၊ အဓိကရုန္း၊ ဆႏၵျပေနေသာေနရာ၌ သတင္းရယူေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကို

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သတင္းမွတ္တမ္း (အသံ၊ အရုပ္၊ ဓါတ္ပံု၊ အေထာက္အထား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား) တို႕ကိုသိမ္းဆည္းျခင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းတုိ႕မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိျခင္း" စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။


"Format ခ်လိုက္လဲ ကိစၥမရွိဘူးေလ။ ရုံးက ကြန္ပ်ဴတာ ဌာနကို အဲဒီကပ္ေပးလိုက္ရင္ ပုံေတြ ျပန္ေဖာ္လို႔ရတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲရွိတယ္။ ဒီေတာ့သူတို႔ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ အခုလဲ ပုံေတြ အကုန္ျပန္ရပါတယ္"ဟု ေအာင္ႏိုင္စိုး(ကစၦပ)ကေျပာသည္။


ေအာင္ႏိုင္စိုး(ကစၦပ)သည္ အမ်ဳိးသားသတင္းဆုေကာ္မတီက ခ်ီးျမွင့္ေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးသတင္းဓာတ္ပုံဆု ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။
 
သတင္း.... Popular Myanmar News Journal

25 February 2013

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ျပည္သူ.လြတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္မ်ား 24.2.13တြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ROYAL KUMUDRA ဟုိတယ္တြင္က်င္းပေသာWorkshop on Media Regulation and The Right to information သုိတက္ေရာက္ေဆြးေႏြး


ရင္းျမစ္.. National League for Democracy

က်ပ္ ၁၀၀ ေအာက္ပိုင္ဆိုင္မွ လူမြဲျဖစ္မည့္ လူမြဲ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား


ယေန႕ေခတ္အခါတြင္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ားေျပာင္းလဲေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ယခင္ကိုလိုနီေခတ္က ေငြေၾကးတန္ဖိုး မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမြဲဥပေဒအား ေခတ္ႏွင့္လံုးဝေလွ်ာ္ညီျခင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေျပာၾကားၾကသည္။
လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ လူမြဲဥပေဒတြင္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ေအာက္ မပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္သူသာ တရားမမႈမ်ားတြင္ လူမြဲမႈ ပူးတြဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ခံစားခြင့္ရွိေသာ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသျဖင့္ နစ္နာေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမြဲမႈေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ပူးတြဲေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူမြဲဥပေဒမွာ ယေန႕ကာလႏွင့္ မည္သို႕မွ် မအပ္စပ္ေတာ့ ေသာ ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ေအာက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လူမြဲမႈ ပူးတြဲေလွ်ာက္ကာ တရားစြဲရန္ ခက္ခဲသြားေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနဦးတိုးဝင္းက ရွင္းျပသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသား ေအာက္ေျချပည္သူမ်ား လူမြဲဥပေဒ၏ အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ရၿပီး တရားစြဲစရိတ္ သက္သာေစရန္အတြက္လူမြဲဥပေဒပါ ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးထြန္းေအာင္ လည္း ေျပာၾကားသည္။
ယခုေခတ္တြင္ လူမြဲမႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ျပီး နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ေရွ႕ေန ရွားပါးေနသကဲ့သို႕ လူမြဲဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေငြေၾကး ပမာဏေၾကာင့္ လူမြဲမႈျဖင့္တရားစြဲဆိုႏိုင္သူ လြန္စြာရွားပါးၿပီး ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏွစ္မႈသာေတြ႕ရသည္ဟု သိရသည္။ လူမြဲမႈကို တရားမမႈမ်ားတြင္ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားကာ တရားစြဲဆိုႏိုင္ၿပီး အမွန္တကယ္နစ္နာကာ တရားစြဲရန္မတတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အဆိုပါလူမြဲဥပေဒ ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္း...  transparencymyanmar

24 February 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုပ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္မည္

 အဆင့္မီ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို စက္႐ုပ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ ရန္ကုန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားစက္႐ံုႀကီး တစ္႐ံုကို တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာေမာ္တာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။ “အခု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို သြားေတာ့ ဂ်ပန္က သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရလာတာက ႐ုိေဘာ့ေတြနဲ႔ ကားထုတ္မယ့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရလာပါတယ္။ ဂ်ပန္က ကားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ ရွိတယ္။ ေခတ္မွီတဲ့ ကားစက္႐ံုႀကီး ေပၚလာဖို႔အတြက္ ဒီခရီးစဥ္ဟာ အလြန္တန္ဖုိးရွိတဲ့ ခရီးစဥ္ ျဖစ္တယ္” ဟု ယင္းက ဆုိသည္။ ၁၀-၂-၂၀၁၃ ရက္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာေမာ္တာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကမာၻတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၆ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႀကိဳက္ ဂ်ပန္တုိယုိတာ အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီ အပါအဝင္ အျခားကုမၸဏီမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး ၎က အထက္ပါအတုိင္း သီးသန္႔ ေျပာဆုိ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေမာ္တာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ ၇၂ ခု ဖြဲ႕စည္းထားရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ဥကၠ႒၊ ဆာကူရာ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေဌးေအာင္ အပါအဝင္ အဲဗားဂရင္း၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၊ SSS၊ စၾကာေရႊ၊ MGN စြမ္းျမင့္၊ အားမာန္သစ္ စသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ “ကားစက္႐ံုအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆံုး ျဖစ္လာမယ့္ ေမာ္ေတာ္ကား ဆားဗစ္စင္တာႀကီး တစ္ခုကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ယင္းက ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုပ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ ေမာ္ေတာ္ကားစက္႐ံုကို ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္အၿပိဳင္ အရည္အေသြး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည္ ဆုိသည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားကို စက္႐ံု တည္ေဆာက္ၿပီးပါက ဖိတ္ေခၚျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌးေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာေမာ္တာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တုိ႔ကိုလည္း ရွင္းျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "