13 June 2013

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးကို ကူညီမည္

 မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စံုစမ္းရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၌ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ မထြက္ခြာမီ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုကာ ယင္းတို႔၏ အျမင္ သေဘာထားမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္  ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္က-  မေလးရွားႏုိင္ငံကို သြားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈ ခံေနရတယ္။ အဲဒီကိစၥအတြက္ မေလးရွား အစိုးရနဲ႔ေတာ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးထိေရာက္တဲ့ အကာအကြယ္ေပးမႈေတြ ရရွိႏုိင္ဖို႔ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ေဆး႐ံုတက္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေတြရွိတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ဝင္ၿပီး အားေပးခ်င္တယ္။ အဲဒီမွာေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြအနက္ တရားမဝင္ လာေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္တယ္ ဆုိလို႔ရွိရင္ သူတို႔ဖမ္းၿပီးေတာ့မွ စိစစ္ေနတာေပါ့၊ စိစစ္ေနတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြလည္း ပါတယ္။ သူတို႔ေတြအတြက္ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထိ ဒုကၡေရာက္ေနသလဲ။ ကူညီႏုိင္မလဲ။ ဒါေတြကို မေလးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ မေလးရွား ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ မေလးရွား အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန စသည္ျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈက ေနၿပီးေတာ့ ရရွိလာမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ ေနာက္ တကယ္လက္ေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳမႈေတြကိုျမင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အတူလုိက္ပါမယ့္ ျမန္မာအလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးနဲ႔အတူ မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး၊ မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာအသိုင္းအဝုိင္း အားလံုးနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ေပါ့ ဖန္တီးေပးဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတိ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ ဆုိတာကို သိရဲ႕သားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနနဲ႔ ပစ္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ယခင္တုန္းကလည္း ရရွိတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ ျဖစ္ခဲ့တာေတာ့ အရင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထဲက စတာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့မွ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈ ခံရတာေတြ ရွိတယ္။ ခဏ ရပ္ဆုိင္းသြားတယ္၊ အဲဒီ့ေနာက္ပိုင္းမွ မေလးရွားႏုိင္ငံကို အကူအညီေပးဖို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ေျပာလိုက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း ခြဲျခားတာေပါ့၊ ခြဲျခားတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တရားဝင္ လာတာလား၊ တရားမဝင္ လာတာလား၊ ခြဲျခားတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေတာ့ ယေန႔ထိ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ ခြဲျခားမယ့္ အေျခအေနေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ေနာက္အလားတူ ကိစၥမ်ဳိးေတြ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ဒီဟာေတြကိုပဲ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ သူေတြအတြက္ စာရင္း ေကာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လိုပါက ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။ သံ႐ံုးနဲ႔ညိႇမယ္။ တရားမဝင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသား အားလံုးကို ကူညီပါမယ္။ တရားဝင္ အေထာက္အထားရွိတဲ့ သူေတြေရာ၊ မရွိတဲ့သူေတြေရာ ျပန္ခ်င္ရင္ ျပန္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးမယ္။ ျပန္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း လုပ္ေပးမယ္။ စာရင္းကေတာ့ ေကာက္မယ္။ မေကာက္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ တကယ္တမ္း ေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ တရားဝင္ စာရင္းထက္ တရားမဝင္ ေရာက္ေနတာေတြက အရမ္းမ်ားတယ္။ အဲဒါေတြကေလ မွန္တာေျပာရင္ ေရရွည္မွာ လူမႈေရးျပႆနာ မေသးရင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တာက ပိုေကာင္းတယ္။ သူျပန္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိရင္ ျပန္ဖို႔လုပ္ေပးမယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။