23 January 2010

ဗုိလ္ခ်ဴပ္ ကို ျမင္ခ်င္ရင္..။ဗမာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ဗမာတႏုိင္ငံလုံး လြတ္လပ္ေရးရရွိေစႏုိင္ရန္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ကုိဦးေဆာင္၍ လက္ရုံးရည္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရုံမက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္နဲ႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ Justify Fullတျပည္လုံးညီၫြတ္ေၾကာင္းျပဆုိႏုိင္သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိ၍ ႏွလုံးရည္စြမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာၾကာင့္သာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္၊နံနက္ ၄နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ဗမာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေတာ စ ေခါ သာရပုတၱ သံေဃာ ရတၱၫုမဟတၱံ ပေတၱာ ေဟာတိ အထ ဣေဓကေစၥ အာသဝ႒ာနီယာ ဓမၼာ သံေဃ ပါတုဘဝႏၱိ=သာရိပုၾတာ သံဃာသည္ညဥ့္အမ်ားကို သိေသာ (၀ါရင့္သည့္) ရဟန္း မ်ားျပားသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ၌မူကား ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ အာသေ၀ါတရားလွ်င္ တည္ရာရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ (လြန္က်ဴးမႈ) တရားတို႔သည္သံဃာ၌ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ဟူေသာ ဘုရားစကားေတာ္အတုိင္း လြတ္လပ္ေရးရခါစျဖစ္သည့္ ဗမာျပည္မွာ မညီ ၫြတ္ေသာ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမား အမ်ားအျပား ရွိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ မျဖစ္ သင့္သည္မ်ား တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ ရသည္ဟုပင္ ဆုိရေတာ့မလုိျဖစ္သည္။

“အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ဒီ(ဖက္ဆစ္)ဝါဒမ်ိဳး လုံးဝမရွိႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ အာဏာရွင္ဝါဒ၊ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးေရး ဝါဒ၊ ဂ်ပန္ျပည္မွာလုိ စစ္ကသာလႊမ္းမုိးရမယ္ ဆုိတဲ့ စစ္ဘက္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဦးဆံပုိင္ ရွင္ဘုရင္စနစ္ဝါဒ အဲဒီဝါဒမ်ိဳး အငယ္စားျဖစ္တဲ့ ပေဒသရာဇ္ ၿမိဳ႕စား ရြာစားဝါဒ (Feudalism) အထက္ကသာ ခန္႔ထားၿပီး တုိင္းသူျပည္ သားဆႏၵအရမဟုတ္ပဲ တုိင္းသူျပည္သားေတြႏွင့္ကင္းကြာၿပီး မင္းစိတ္ေပါက္ တဲ့ အရာရွိေတြ စနစ္ဆုိးတမ်ိဳးရွိေနရင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ကုိင္ ရတဲ့ ဒီမုိကေရစီဝါဒ ေခတ္မစားႏူိင္တဲ့ ဖက္ဆစ္ဝါဒ ဆင္တူရုိးမွားေတြ ေပၚလာႏုိင္တယ္။


ဒီဝါဒမ်ိဳးေတြေပၚလာရင္ တုိင္းသူျပည္သားေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာကုိ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီဝါဒကုိ သာ ေခတ္စားေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီဝါဒမ်ိဳးအရသာ လြတ္လပ္တဲ့ဗမာႏုိင္င ံ ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ႏုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗမာျပည္ က လူေတြဟာလဲ နစ္နာမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္ကုိလဲ ကမၻာကၾကည့္ေနလုိ႔ မရတဲ့တေန႔ ဂ်ပန္ႏွင့္ဂ်ာမဏီ ဝုိင္းအႏွိမ္ခံရသလုိ အႏွိမ္ခံရမယ္။ ဒီဝါဒသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အားေပးတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဝါဒကုိသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ရမယ္။

ဒါျဖင့္ ဒီဝါဒဟာ ဘာလဲဆုိတာကုိလဲ ရွင္းျပခ်င္ေသးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္အရဆုိရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ လူတဦးထဲက ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ပဲႏွင့္ အဖဲြ႔ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရ မယ္၊ အဖဲြ႔ရဲ႕ဆႏၵ မဟုတ္ပဲ ငါ့ဆႏၵ ငါ့သေဘာလုပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးမ ဟုတ္ပဲ အဖြဲ႔ရဲ႕ဆႏၵယူၿပီး အဖဲြ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ မ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။လူမ်ိဳးေရးတရားဟာလဲ ငါ့လူမ်ိဳးမွ ငါ့လူမ်ိဳး တျခားလူမ်ိဳးေတြဟာ ငါ့ေလာက္မျမတ္၊ ငါ့လူမ်ိဳးသာ ကမၻာမွာႀကီးစုိးရမယ္ ဆုိတဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းေသး သိမ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးတရား မဟုတ္ပဲ ကုိယ့္လူမ်ိဳး ကုိယ္ခ်စ္ခင္ေသာ္လဲ တျခား လူမ်ိဳးမ်ားကုိ မုန္းတီးျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္း မျဖစ္ပဲ ကမၻာမွာ တုိင္းျပည္အခ်င္း ခ်င္း သင့္ျမတ္စြာ တဦးအက်ိဳး တဦး ျဖစ္ပြားေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လူ မ်ိဳးေရးတရားမ်ိဳးလဲ ျဖစ္ရမယ္၊ ဂ်ပန္ျပည္မွာလုိ စစ္ဘက္က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ၿပီး တုိင္းျပည္လႊတ္ေတာ္က ဘာမွအစုိးမရတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ဝါဒမ်ိဳးမရွိရ ေအာင္ စစ္ဘက္ကုိ တုိင္းျပည္လႊတ္ေတာ္က အုပ္စုိးႏုိင္ခြင့္ ရွိရမယ္။

ေနာက္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္၊ စည္းရုံးခြင့္၊ အစည္းအေဝးေခၚ ခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလမ္းေလ်ာက္ခြင့္၊
လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာခြင့္၊ ကုိးကြယ္လုိရာဘာသာ ကုိးကြယ္ခြင့္၊ တရားႏွင့္မညီေသာ အဖမ္းအဆီး
အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွကင္းလြတ္ခြင့္၊ကုိယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ယာႏွင့္ေနထုိင္ျခင္းကုိမတရား
သျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္၊လူတုိင္းပညာသင္ၾကားႏုိင္ခြင့္၊အခမဲ့ေဆးဝါးအကူအညီရရွိခြင့္
၊မတရားသျဖင့္စီးပြားခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားမွ
လြတ္ကင္းခ်မ္းသာခြင့္၊အလုပ္သမားလယ္သမားမ်ား၏အနည္းဆုံး
အခြင့္အေရးမ်ားကုိအစုိးရကေစာင့္ေရွာက္ေပး
ျခင္း၊လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အနည္းဆုံးအခြင့္
အေရးမ်ားကုိအစုိးရကေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊တုိင္းျပည္တြင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းကုိယ့္ဘာသာ
ကုိယ့္ဓေလ့ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈအတုိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္၊အုိစာနာစာအထိအခုိက္ေလ်ာ္ေၾကးရန္ပုံ
ေငြအစရွိသည္တုိ႔ကုိအစုိးရကထားၿပီးအုိမင္း၍၎၊နာဖ်ား၍၎ထိခုိက္နာက်င္၍၎၊
အလုပ္လုပ္
ခ်င္
ေသာ္လဲအလုပ္မရႏုိင္၍ေသာ္၎ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းမျပဳစြမ္းႏုိင္သူမ်ားသည္အစုိးရ၏
အေထာက္အပံ့ကုိ ရရွိခြင့္ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးေတြလဲ ရွိရမယ္။


အထက္ပါ အခ်က္ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီဝါဒေတြရဲ႕ အေျခခံေတြပဲ လုိ႔ ယူဆတယ္၊ ဒီလုိ အေျခခံ တရားေတြကုိ ရည္ရြယ္ရင္းရွိတဲ့ အဖဲြ႔အစည္း ဟာလဲ ဒီတရားေတြႏွင့္ ညီတဲ့ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးေကာက္ျခင္း၊ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ျခင္းစတဲ့ နည္းစနစ္မ်ိဳးသာ သုံးရေပလိမ့္မယ္။

အခုစစ္ႀကီးလဲၿပီးသြားၿပီတုိက္ခုိက္မႈေတြဟာလဲမၾကာခင္ၿပီးဆုံးေတာ့မွာပဲ။သုိ႔ေသာ္လည္းကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ဗမာျပည္
ရဲ႕အေရးကမၿပီးေသးဘူး၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗမာျပည္ရဲ႕အေရးဟာဗမာျပည္သူျပည္သားေတြ၊
ေခါင္းေဆာင္မဲ့
လူေတြ၊ညီၫြတ္စြာႏွင့္လုပ္တတ္မယ္၊လုပ္မယ္ဆုိရင္ေအးေအးေဆးေဆးႏွင့္ျပီးေျမာက္
ႏုိင္မယ္လုိ႔ကၽြန္ေတာ္္ယုံၾကည္
တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ကလည္း ယုံၾကည္တယ္။

ဒါေၾကာင့္တုိင္းျပည္မွာညီၫြတ္ေရးဟာအခုအဓိကလုပ္ငန္းပဲ။ညီၫြတ္ေရးဆုိေပမယ့္တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ထူေထာင္ေရးကုိ အထက္ပါ အေျခခံအခ်က္ေတြအရ ေဆာင္ရြက္မဲ့ ညီၫြတ္ ေရးမ်ိဳးကုိသာ ဆုိလုိပါတယ္၊ ရာထူးေဝစားရုံသာျဖစ္တဲ့ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး၊ ေရြေကာက္ပဲြ ခ်ိန္ၿပီး ျငမ္းဆင္တက္ရုံေလာက္ တက္ႏုိင္ေအာင္ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။”

ဤစကားမ်ားကုိဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းပါ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာစကားမ်ား ျဖစ္သည္။ထုိ မူကုိအဓိကထား၍ “ညီၫြတ္ေရး ဆုိေပမယ့္ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ထူေထာင္ေရးကုိ အထက္ပါ အေျခခံအခ်က္ေတြအရ ေဆာင္ရြက္မဲ့ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳးကုိသာ ဆုိလုိပါတယ္” ဟူေသာ စကားအတုိင္း ညီၫြတ္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္း၊ (ဒီသေဘာမ်ိဳးစကားကုိ ကၽြန္ေတာ့အဖုိး ကုိ ေျပာဖူးပါသည္ ထုိအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မရွိတဲ့ ေနာက္ပုိင္း တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ထူေထာင္ေရး အတြက္ ငါတုိ႔ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔လုပ္ခဲ့တာေပါ့ကြ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေနဝင္း ေမႊလုိ႔ တုိင္းျပည္ေၾက ရတာကြ လုိ႔တုံ႔ျပန္ေတာ့ ဒါဆုိ တုိင္းျပည္ေၾကေအာင္ လုပ္တဲ့အထဲမွာ အဖုိး လဲပါတာေပါ့ ဆုိေတာ့ ဘာကြ ဆုိၿပီး ထေအာ္ေတာ့… ဟုတ္တယ္ေလအဖုိးလဲ သူေပးတဲ့ရာထူးယူၿပီး သူခုိင္းတာလုပ္ခဲ့တာပဲဆုိေတာ့မွ ေအး… ဆုိၿပီး အေဝးကုိေငးၿပီး ေတြးေနေတာ့တာႀကဳံဖူးထားလုိ႔)

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆုိလွ်င္လဲ“ရာထူးေဝစားရုံသာျဖစ္တဲ့ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး၊ေရြးေကာက္ပဲြခ်ိန္ၿပီးျငမ္း
ဆင္တက္္္ရုံ
ေလာက္ တက္ႏုိင္ေအာင္ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး”ပင္ျဖစ္ခဲ့ၾက၍ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့သည့္“ဘယ္နည္း
ႏွင့္မွ ျဖစ္မွာမဟုတ္
ဘူး” ဟူေသာစကားႏွင့္ကုိက္ညီရုံမက နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။

ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မမူမီ အရွင္အာနႏၵာအမႉးျပဳေသာ ရဟန္းငါးရာကုိ ျမတ္ဗုဒၶက ေယာ
ေဝါအာနႏၵမယာဓေမၼာစဝိနေယာစေဒသိေတာပညေတၱာေသာမမစၥေယနသတၳာ=ခ်စ္သား အာနႏၵာသင္တုိ႔အတြက္က်င့္ရန္တရားနည္းလမ္း၊လုိက္နာရန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိထုတ္ေဖာ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္၊အဲဒီတရားနည္း
လမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဟာငါမရွိတဲ့အခါသင္တုိ႔ရဲ႔ဆရာ ပါပဲဟုဟႏၵဒါနိဘိကၡေဝအာမႏၱယာမိေဝါဝယဓမၼာသခၤါရာအပၸမာေဒနသမၸာေဒထဟူေသာေနာက္ဆုံး စကားမေျပာမီေလးမွာအတိအက်ၫႊန္ျပခဲ့ေလသည့္အားေလွ်ာ္စြာက်န္ရစ္ခဲ့ၾကေသာတပည့္သား သံဃာေတာ္တုိ႔လည္းတရားနည္းလမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတုိ႔ကုိဆရာထားကာက်င့္ႀကံေတာ္မူခဲ့
ၾကရင္းဓမၼဥႇိဝကၠလိပႆေႏၱာမံပႆတိ၊မံပႆေႏၱာဓမၼံပႆတိ=ဝကၠလိအမွန္တကယ္ငါ့တရားကုိ
ျမင္တဲ့သူဟာငါဘုရားကုိဖူးျမင္ရတယ္၊ငါဘုရားကုိဖူးျမင္ရသူဟာလဲငါ့တရားကုိျမင္ရ
တယ္ဟူေသာ
စကားေတာ္အတုိင္းက်င့္ရမည့္တရားနည္းလမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိျမင္တုိင္းဘုရားရွင္ကုိဖူးျမင္

လုိက္ရ၊အဲသလုိဘုရားရွင္ကုိဖူးျမင္လုိက္ရျပန္ေတာ့ဘုရားေဟာခဲ့တဲ့က်င့္ရမည့္တရားနည္းလမ္း
စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းေတြကုိျပန္ျမင္ဒီလုိနည္းနဲ႔လာခဲ့ၾကတာဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံခဲ့တာႏွစ္ေပါင္း
၂၅၅၀ေက်ာ္ခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္မေပ်ာက္ပ်က္ရုံမကကမၻာအႏွံ႔ေတာင္ျပန္႔ခဲ့တာဗုဒၶဘာသာဗမာ
ႏုိင္ငံသားအားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ဗုဒၶသာသနာအဓြန္႔ရွည္ၾကာတည္တန္႔တုိးတက္ျပန္႔ပြားရ ျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာဗုဒၶဘာသာကုိတည္ေထာင္သူဟုေခၚဆုိႏုိင္သည့္ဗုဒၶျမတ္စြာခ်မွတ္
ေတာ္မူခဲ့ေသာမူအဓိကစနစ္ေၾကာင့္္္္ျဖစ္သည္။

မူအဓိကစနစ္ျဖင့္လည္ပတ္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ေခတ္အဆက္ဆက္ဦးေဆာင္သံဃာေတာ္မ်ားေျပာင္းလဲ
သြား
ၾကေပမဲ့ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ဆက္လက္တည္တန္႔ျပန္႔ပြားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ရကားတုိင္းျပည္ယေန႔
အေျခမ်ိဳး
ဆုိက္ခဲ့ျခင္းမွာဘုရားရွင္မူခ်မွတ္ခဲ့သလုိလြတ္လပ္ေရးဗိသုကာဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာမူကုိ
အဓိကမထားပဲ လူအဓိကစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။


လူ အဓိကစနစ္တြင္ ဗုဒၶတရားေတာ္အရ လူသည္ဘဝစသည္ဆုိတာနဲ႔ ဘဝနိကႏၱကလုိ႔ေခၚတဲ့ ေလာဘေဇာနဲ႔ စခဲ့ၾကေတာ့ ရာထူးအာဏာစည္းစိမ္ အသျပာေတြမွာ နိကႏၱိျဖစ္ၿပီး ဒါေတြကုိဖန္းတီးေပးသူအလုိက် ျဖစ္ကုန္ၿပီး မျဖစ္သင့္ တာေတြ ျဖစ္ခဲ့တာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့အဖုိးေျပာသလုိ ဒီေနဝင္းေမႊလုိ႔တုိင္းျပည္အခုလုိေၾကခဲ့ရတာ ဆုိလွ်င္ ေနဝင္းတေယာက္ထဲဒီေလာက္ မေမႊႏုိင္အနီးကပ္ဆုံး ေအာင္ႀကီးမွ စ၍အဆီအသား ကေန အရုိးအရင္းရာထူးေတြပါ ညီၫြတ္စြာေဝစားခဲ့သူေတြ ေၾကာင့္ပါေအာင္ႀကီးဆုိတာလဲ ေန၀င္းလုိ တ႟ုတ္-ျမန္မာမိသားစုမွ ဆင္းသက္ခဲ့တဲ့- ေပါင္းတည္သားျဖစ္သည္၊ ဒုတိယကမာၲစစ္ မတိုင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲၿပီး ၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ၌ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚႏွင့္ ဖ်ာပုံခရုိင္အတြင္း ဗုိလ္ေနဝင္း၏ လကရုံးအရာရွိတဦးအျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရး ရအံ့ဆဲဆဲ တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းလုိက္ေသာအခါ အမွတ္(၄)ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းတြင္ ဗုိလ္ေနဝင္း၏ လက္ေအာက္ အရာရွိအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၏ စည္းရုံးေရးမႉးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈-၆၀ ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရအဖဲြ႔တြင္ အဓိကေနရာမ်ားကုိရခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွနန္းေရးေကာင္စီဝင္ျဖစ္လာၿပီး ဒုကာကြယ္ေရး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။

အခုလည္းသန္းေရႊတေယာက္ထဲဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲအဆီအသားကေနအရုိးအရင္းရာထူးအာဏာလုပ္ပုိင္
ခြင့္ေတြခဲြေဝယူေနၾကတဲ့ဗုိလ္ရႈတ္ေတြကေနဆယ္အိမ္ရူးလမ္းမူးေတြအထိမတရားညီၫြတ္ေနၾကျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ဒီမုိကေရစီရရွိေရးနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္တုိက္ပဲြဝင္ေနၾကေသာ
ရဟန္းရွင္
လူျပည္သူတရပ္လုံးသည္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိၾကည္ၫုိေလးစားအေရးထားမယ္ဆုိရင္ျပည္ေထာင္စု
ရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္
တုိ႔ဖခင္ေကာင္းေစခ်င္တဲ့မွာစကားငါတုိ႔မေမ့အားဟူေသာကဗ်ာလုိဗုိလ္ခ်ဳပ္စကား
ကုိမေမ့ပဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိသတိရ
ကာဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာအထက္ပါမူနဲ႔အေျခခံအခ်က္ေတြအရေဆာင္ရြက္
မဲ့ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး
ရွိေအာင္သိေအာင္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ၾကမွသာကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗမာႏုိင္ငံသားအားလုံးကမၻာမွာ
လူသားအဆင့္နဲ႔လူ႔အခြင့္
အေရးတန္းတူညီမွ် ရရွိၾကေပေတာ့မည္။

မရွိတာထက္ မသိတာခက္တယ္ (ရွိပါလ်က္နဲ႔ မသိတာပုိခက္တယ္)။

မသိတာထက္ မလုပ္တာခက္တယ္ (သိပါလ်က္နဲ႔ မလုပ္တာပုိခက္တယ္)။

လူမ်ဳိးျခားအခ်င္းခ်င္း ဘာသာျခားအခ်င္းခ်င္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဓါတ္ပုံႏွစ္သိမ့္ဆု ျမန္မာမွ ရရွိ။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးမွဴး၍ အာ႐ွ-ဥေရာပ ေတြ႕ဆုံမႈအဖြဲ႕(ASEM)၏ လူမ်ဳိးျခားအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဓာတ္ပုံၿပဳိင္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပုံလက္ရာသည္ ႏွစ္သိမ့္ဆုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ခံရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

La Minn Naing "Yes, We Believe in the Interfaith Dialogue" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအႏွံ႕မွ ဓာတ္ပုံပညာ႐ွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပဳိင္ပြဲဝင္ေစခ့ဲရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဓာတ္ပုံလမင္းႏုိင္ (People မဂၢဇင္း) ၏ ဓာတ္ပုံလက္ရာသည္ ႏွစ္သိမ့္ဆုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းႏွစ္သိမ့္ဆုရ ဓာတ္ပုံမွာ ဆူးေလးဘုရားႏွင့္ လမ္းတစ္ဖက္႐ွိ ဗလီကုိ ယွဥ္တြဲ႐ုိက္ျပထားေသာ ပုံျဖစ္ပါသည္။ဂုဏ္ယူေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္းမွာ လူမ်ဳိးတူခ်င္း ဘာသာတူခ်င္းေတြသာမက လူမ်ဳိးျခားခ်င္း ဘာသာျခားခ်င္း ျဖစ္ေစကာမူ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ အတူလက္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ႀကျပီး အမိျမန္မာျပည္ႀကီး သာယာတိုးတက္ဖို ့အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ႀကပါေစလို ့ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမွဳကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ား ပေပ်ာက္ႀကပါေစသား။

ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူတင္ပါသည္.။

22 January 2010

ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ယေန ့မနက္ (၆) နာရီ (၄၀) မိနစ္ခန္ ့က ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ F7 Fighter ပ်က္က်သြားပါတယ္။ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ယေန ့မနက္ (၆) နာရီ (၄၀) မိနစ္ခန္ ့က ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ F7 Fighter ပ်က္က်သြားပါတယ္။

တရုတ္လုပ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ F7 Fighter အမ်ဳိးအစားဟာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္အဆင္းမွာ ပ်က္ႀကသြားတာျဖစ္ေႀကာင္းနဲ႔ ပ်က္က်ရျခင္း အေႀကာင္းရင္းကိုေတာ့ မသိရေသးပါဖူး။

ဒီေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားဟာ တစ္ေယာက္ေမာင္း တိုက္ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ေလဆိပ္က တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးေျပာတာကေတာ့ ဒီေလယာဥ္ကို ေလ့က်င့္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ ေလဆိပ္ကို ျပန္အဆင္းမွာ ျဖစ္တာလို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ပိုင္းေလာ႔ ျပည့္ျဖဳိးမ်ဳိး ေသဆုံးသြားေႀကာင္း သိရပါတယ္။

သုံးသပ္သူတစ္ဦးေျပာတာကေတာ့ ဒီ ပ်က္က်တဲ့ေလယာဥ္ဟာ နအဖကေန တရုတ္ထံကေန ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ အစီး (၃၆) စီးထဲက တစ္စီး ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုသုံးသပ္ပါတယ္။

ဒီလို ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ပ်က္ႀကခဲ့ဖူးတာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တုန္းကလည္း မႏၱေလးေလဆိပ္မွာ ေလယာဥ္ကြင္းကေန ပ်ံတက္စမွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ အသက္ (၂၉) ႏွစ္အရြယ္ ေလယာဥ္မွဴး ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။

နအဖဟာ ေလယာဥ္ေတြ၀ယ္ဖို႔ေလာက္ဘဲ သိျပီး ေလယာဥ္ေတြအေႀကာင္း၊ ေလယာဥ္ထိန္းသိမ္းမွဳနည္းစနစ္၊ ေလယာဥ္ကြင္းနဲ႔ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း အဆင့္အတန္း၊ ေလယာဥ္ေမာင္းနည္းပညာနဲ႔ ေလယာဥ္မွဴးေတြ ျပည္စုံစြာ လိုအပ္တဲ့ ေလက်င့္သင္ႀကားမွဳနည္းပညာေတြကို မသိနားမလည္ မေဆာင္ရြက္တာေႀကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ခရီးသည္ေလယာဥ္ေတြတင္မက အခုလို စစ္ေလယာဥ္ေတြပါ ပ်က္က်မွဳေတြ ျဖစ္ရတာပါ။ ႏွေမ်ာစရာကေတာ့ ေလယာဥ္ပ်က္က်လို႔ မေသသင့္ဘဲ ေသဆုံးႀကရတဲ့ ေလယာဥ္မွဴးေတြနဲ႔ ခရီးသည္ေတြပါဘဲ။ ေလယာဥ္ပ်က္က်မွဳေတြကိုလည္း တိက်ခိုင္လုံတဲ့သတင္းေတြ ထုပ္ျပန္ျပီး ျပည္သူလူထုကို အသိေပးမယ္ သတိေပးမယ္ဆိုတာထက္ သတင္းအေမွာင္ခ်ျပီး သူတို့ေပါ့ဆမွဳေတြကို ညံ့ဖ်င္းမွဳေတြကို ဖုံးကြယ္ဖို႔သာ ဦးစားေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ဆိုးရြားတာကေတာ့ ေလယာဥ္၀ယ္ရျပီးေရာ ေစ်းေပါေပါနဲ ့ အေခ်ာင္ရ အေခ်ာင္၀ယ္၊ အရည္အေသြးက်ေနတဲ့ ေလယာဥ္ေတြကို ၀ယ္တဲ့သူကလည္း ၀ယ္ ေရာင္းတဲ့သူကလည္း ေရာင္းနဲ႔ျဖစ္ေနတာပါဘဲ။ ႀကားထဲက အသက္ေပး ခံရသူေတြကေတာ့ ခံရတာပါ။

ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

သင္ ေသသြား ခဲ့ေသာ္ ...တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာမွာ ခ်မ္းသာျပီး ေလာဘၾကီးတဲ႕ လယ္ပိုင္ရွင္ၾကီး တစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္.. တစ္ေန႕ေတာ႕ သူ႕ထက္ခ်မ္းသာတဲ႕ သူေဌးၾကီး တစ္ေယာက္က လယ္ပိုင္ရွင္ၾကီးကို ငါပိုင္တဲ႕ ေျမေတြထဲမွာ မနက္ကေနစျပီး လမ္းေလွ်ာက္သြားလို႕ ညေန ေန၀င္ခ်ိန္မွာ စေလွ်ာက္သြားတဲ႕ ေနရာကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာႏိုင္တဲ႕ မင္း ေလွ်ာက္ႏိုင္သလာက္ ေျမၾကီးကို ငါေပးမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္..ဒါနဲ႕ ေလာဘၾကီးတဲ႕ ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးကလဲ သူ႕မွာ ေျမေတြအမ်ားၾကီး ရွိေနပါရက္နဲ႕ မေတာ္ ေလာဘတက္ျပီး အလကား လိုခ်င္ေတာ႕ မနက္ ေစာေစာထျပီး အဲဒီေျမေနရာကို သြားပါတယ္.. ျပီးေတာ႕ စမွတ္တစ္ခုကို မွတ္သားထားျပီး ၄င္းေနရာကေန လမ္းစ ေလွ်ာက္ ပါတယ္.. ေျဖးေျဖး ေလွ်ာက္ရင္ ေနရာမ်ားမ်ား မရမွာ စိုးတဲ႕အတြက္ လယ္ပိုင္ရွင္ၾကီးဟာ အေျပးတစ္ပိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ ပါတယ္.. ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ေလွ်ာက္ပါတယ္.. ။

သူဟာ ေမာပန္းလြန္းေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အနားယူဖုိ႕၊ ရပ္တန္႕ ပစ္လိုက္ဖို႕ စိတ္ကူး မရွိပါဘူး.. သူ႕ဘ၀မွာ အခုထက္ ပိုျပီး ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာလာဖို႕ ဒီတစ္ခါသာရတဲ႕ အခြင္႕အေရးကုိ လက္လြတ္ မခံခ်င္တဲ႕အတြက္ မရပ္မနား ေလွ်ာက္ေနဆဲပါ…..ေန႕လည္ေစာင္းလာေတာ႕ သူ႕ကိုယ္သူ ခရီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေပါက္ခဲ႕ျပီ ဆိုတာ သေဘာေပါက္လာတယ္.. ေန၀င္ခ်ိန္ အမွီလဲ စ မွတ္ကို ျပန္ေရာက္ရဦးမယ္ ဆိုေတာ႕ သူ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည္႕ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္.. သူ႕ေလာဘစိတ္ရဲ႕ ေစ႕ေဆာ္မႈ ေၾကာင္႕သာ ဒီေလာက္ အကြာ အေ၀းကို သူေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္.. သူေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည္႕ေလွ်ာက္ရင္း မ်က္လံုးက ေနကိုသာ စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည္႕ျပီး ေလွ်က္လာပါတယ္.. ။

ေန၀င္ခါနီးေလ ျမန္ေအာင္ေျပးေလ.. ေန၀င္ခါနီးေလး ျမန္သထက္ ျမန္ေအာင္ေျပးေလ ပါဘဲ.. ေန၀င္သြားလို႕ သူစေလွ်ာက္ခဲ႕တဲ႕ ေနရာကို မေရာက္ရင္ ဒီေျမေတြကို သူရမွာ မဟုတ္ေတာ႕ဘူးေလ.. ဒီေတာ႕ ေျပးရင္းေျပရင္း ေမာပန္းလြန္းလို႕ အသက္ ေတာင္ မရွဴႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာပါတယ္..ေနာက္ဆံုးေတာ႕ သူစေလွ်ာက္တဲ႕ ေနရာလဲ ေရာက္ေရာ ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးဟာလဲ အေမာဆို႕ျပီး လဲက်သြားပါေရာ.. ေန၀င္ခ်ိန္ မတိုင္ခင္မွာေတာ႕ အစကို ျပန္ေရာက္ခဲ႕ပါရဲ႕.. သို႕ေသာ္လည္း အေမာေဖာက္ ႏွလံုးခုန္ရပ္ျပီး အဲဒီေနရာေလးမွာဘဲ ေသဆံုး သြားခဲ႕ပါတယ္..သူေသသြားေတာ႕ အဲဒီသူပိုင္သြားျပီ ျဖစ္တဲ႕ ေျမၾကီးမွာဘဲ လူေတြက သူ႕ကို ျမဳပ္ႏွံ လိုက္ၾကပါတယ္.. ေျမပိုင္ရွင္ၾကီး ေသေတာ႕ ေနာက္ဆံုး လိုအပ္တာ၊ သူပိုင္သြားတာက သူ႕တစ္ကိုယ္စာ ျမဳပ္ႏွံဖို႕ ေျခာက္ေပအရွည္ ေျမကြက္ေလး တစ္ကြက္မွ်သာ။

…ကဲ သင္ေသသြားတဲ႕ ေနာက္ ဘယ္လိုပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးက သင္႕ေနာက္ကို လိုက္ပါသြားပါသလဲ….

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေနအိမ္ ျပင္ဆင္ေရး တရား၀င္ ကန္႔ကြက္

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္ ေနထုိင္ေနတဲ့ အိမ္ကုိ အေမြဆုိင္အျဖစ္ တရားရင္ဆုိင္ေနတဲ့ အကုိျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဘက္က ေနအိမ္ျပင္ဆင္မႈကုိ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ တရား႐ုံးကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္တစုနီးပါး ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမြဆုိင္အမႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနေတြကုိ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ဥ္းက်ရင္း ေနထုိင္ရာ ေနအိမ္မွာ ယုိယြင္းပ်က္စီး ေနတာေတြကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာကုိ ဒီအိမ္ကုိ အေမြခံယူထုိက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အကုိျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဘက္က တရား႐ုံးမွာ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားလုိက္တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲမွာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ ကာလမွာပဲ ေနအိမ္ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဒီဇင္ဘာလဆန္းကစလုိ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္း အေမြဆုိင္အျဖစ္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဘက္က ကန္႔ကြက္ရာကစလုိ႔ ရပ္နားထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုေနာက္ဆုံး တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေရွ႕လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ႐ုံးခ်ိန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ကန္႔ကြက္သြားမယ္လုိ႔လည္း သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။“ဒီေန႔ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဘက္က အခု အိမ္ျပင္ေနတဲ့ ကိစၥကို တရား႐ုံးကေန ယာယီ တား၀ရန္း ထုတ္ေပးပါဆုိၿပီး ဒီေန႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ေနာက္ရက္ခ်ိန္းက်ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဥစၥာကုိ ကန္႔ကြက္မယ္။ ေနာက္ရက္ခ်ိန္းကေတာ့ ၄ ရက္ေန႔။ အခုေလာေလာဆယ္ တားထားတာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္က တားတာ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မပါဘူး။ အဲေတာ့ တား၀ရန္းက တကယ္လို႔ ဒီလိုတားတယ္ဆိုတာ ဥပေဒသေဘာ အရေတာ့ တရား႐ုံးမွာ အာဏာရွိတာ။ တရား႐ုံးကုိ ဒီေန႔မွ ေလွ်ာက္တာ၊ သူတို႔က။ အခုေတာ့ စည္ပင္သာယာက တားေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ရပ္ထားတာေပါ့ေလ၊ သူတို႔ အမိန္႔အတုိင္းေပါ့။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အမွတ္ ၅၄ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္နဲ႔ ၿခံ၀န္းကုိ အကုိျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက
သူလည္းပုိင္ဆုိင္ထုိက္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားရာကစလုိ႔တရားတေဘာင္ျဖစ္ခဲ့ရတာလြန္ခဲ့တဲ့၂၀၀၁ခုႏွစ္
ကတည္းကျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လည္းဒီကာလအတြင္းမွာဖမ္းဆီးခံဘ၀နဲ႔ေတာက္ေလွ်ာက္ေနေနခဲ့ရတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔အမႈကုိၿပီးျပတ္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ႀကံဳေနခဲ့ရတာ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။“ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပမယ့္သက္ေသ၊ျပမယ့္သက္ေသာ
ရင္းက႐ုံးမွာရွိတယ္၊ တင္ထားတယ္။

အဲဒီသက္ေသေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ခြင့္ရွိဖို႔ လုိတယ္။ ေတြ႕ခြင့္ရွိလာရင္ ဒီအမႈ ဆက္ၿပီး Proceed လုပ္သြားမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပမယ့္ သက္ေသေတြ စစ္ဖုိ႔ကိစၥ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ Right ရွိတယ္။ သူ႕သက္ေသေတြနဲ႔ သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမယ္၊ Instruction ယူရမယ္၊ Instruction ေပးရမယ္။ အဲဒါကို မလုပ္ႏုိင္ေသးေတာ့ တရား႐ုံးကပဲ ေဖာ္ျပရန္ခ်ိန္းေပါ့၊ ဗမာလုိသုံးတာေတာ့၊ Mention date နဲ႔ သြားေနတာ။ဆက္မတုိးေသးဘူးေပါ့၊အမႈက။အဲဒီမွာေခတၱဆုိင္းငံ့ေနတဲ့သေဘာ။”ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီလုိပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲမွာ တုန္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သားခ်င္းတဦးက ေနအိမ္ၿခံ၀န္း တစိတ္တပုိင္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တာမ်ဳိး ရွိခဲ့တာပါ။ အေခ်အတင္ ျဖစ္ေနရတဲ့ ေနအိမ္နဲ႔ ၿခံ၀န္းဟာဆုိရင္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနထုိင္ရာ ေနရာျဖစ္သလုိ ရွစ္ေလးလုံးလုိ႔ ထင္ရွားတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး ေတာင္းဆုိ အုံႂကြမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိခဲ့ရာ ေနာက္ပုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ႐ုံးစုိက္ခဲ့ရာအျဖစ္ ထင္ရွားတဲ့ ေနရာတေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


ရင္းျမစ္ VOA

ဗုဒၶ FM ကုိ (၂၄) နာရီပတ္လုံး Online မွ စတင္ထုတ္လႊင့္..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း၏ ဆုံရပ္အျဖစ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ တေနရာတည္းတြင္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဗုဒၶ FM Online ေရဒီယုိအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ဝက္ဘ္ဆုိက္အသစ္မ်ားျဖင့္ ယေန႔မွစ၍ စတင္အသံလႊင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တည္ေထာင္သူ အရွင္ေမတၱာစာရက မိန္႔ၾကားသည္။


၎က “ဗုဒၶ FM ဝက္ဘ္ဆုိက္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ အားလုံးကုိ ထည့္ထားတယ္။ ဒီ FM ကုိ ျပည္တြင္းကလည္း ၾကည့္႐ႈနားဆင္လုိ႔ရေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ပိတ္ထားတဲ့ ယူတ်ဴ ဗီဒီယုိရဲ႕ Flash Player အစား ျပည္တြင္းက ၾကည့္လုိ႔ရတဲ့ အျခား Flash တမ်ဳိးနဲ႔ သုံးထားပါတယ္။ ဒါက ျပည္တြင္းက ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြလည္း ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္တဲ့ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အသုံးအႏႈန္းေတြ၊ အျမင္သေဘာထားေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ ရရွိလာေအာင္လုိ႔ http://www.buddhafm.com/ ကုိ သီးျခားစီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေနာက္တုိင္းသား ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတြရဲ႕ တရားေဟာပြဲေတြလည္း တင္ထားတယ္။ http://www.buddhafm.net/ ကေတာ့ ျပည္ပက ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အတြက္ပါ” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ မိန္႔ၾကားသည္။


အရွင္ေမတၱာစာရက လက္ရွိသီတင္းသုံးရာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကုိလမ္ဘုိၿမဳိ႕မွတဆင့္ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပုိင္း ကတည္းက စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ဘာသာရပ္ (၈) မ်ဳိးျဖင့္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ထားသည့္ ဓမၼေတးမ်ားႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ (၂၄) နာရီပတ္လုံး ထုတ္လႊင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။


အရွင္ေမတၱာစာရက “အသံလႊင့္ဖုိ႔ Volunteer အေနနဲ႔ (၁၃) ေယာက္ ဝင္ကူေပးေနတယ္။ ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္ေတြကုိ က႑အလုိက္ ခြဲၿပီးတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ လူ (၂၀) ေက်ာ္ေတာ့ လုိအပ္မယ္။ အခုလႊင့္တဲ့အထဲမွာ ဗမာနဲ႔အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ အဓိကထားေပမယ့္ ထုိင္း၊ မေလး၊ အုိမန္၊ သီရိလကၤာ၊ တ႐ုတ္ စတဲ့ဘာသာေတြနဲ႔ ဓမၼပူဇာေတးေတြလည္း ပါတယ္” ဟု မိန္႔သည္။


တေန႔တျခား နားဆင္သူ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ဆာဗာ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ရန္ရွိၿပီး ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေခတ္သစ္၊ ေခတ္ေဟာင္းဓမၼေတးမ်ား၊ တရားေတာ္မ်ားကုိ ပ႒ာန္း၊ ပရိတ္၊ သုတၱန္၊ အဂၤလိပ္၊ ဝိပႆနာ ဟူ၍ က႑အလုိက္ ခြဲျခားတင္ထားၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ စကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ Online ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ တရားပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း တုိက္႐ုိက္ ထုတ္လႊင့္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


“ဗုဒၶ FM ကုိ လုပ္လုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ဦးဇင္းအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိလာတယ္။ ျပည္တြင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပကပဲျဖစ္ျဖစ္ မိ႐ုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက အေျခခံသေဘာတရားေတြကုိ ပုိၿပီး ေလးနက္မႈရေစတယ္။ ဥပမာ - အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူေတြ ဒီလုိ FM ကုိ ေန႔တုိင္း နားေထာင္ရေတာ့ ပုိၿပီး အက်ဳိးရွိေစၾကတယ္။ လူမ်ဳိးျခားေတြကလည္း အျခားဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ ေျပာေဟာသီဆုိထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာ တရားေတာ္ေတြ၊ ဓမၼေတးေတြကုိ ၾကားခြင့္ရလာၾကတယ္” ဟု အရွင္ေမတၱာစာရက ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသည္။


ဗုဒၶ FM သည္ ဗုဒၶသာသနာ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္၍ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္က ပိတ္ပင္တားျမစ္ လိမ့္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း၊ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိလည္း ျပည္တြင္းတြင္ ဖတ္႐ႈ၍ရေၾကာင္း အရွင္ေမတၲာစာရက မိန္႔ဆိုသည္။


တည္ေထာင္သူ အရွင္ေမတၱာစာရသည္ ၂၀၀၉ ၏ အေကာင္းဆုံး ဘေလာ့ဒ္ဂါသတင္းဆု ရရွိထားသူ ျမန္မာသံဃာေတာ္တပါး ျဖစ္ၿပီး University of Mumbai တြင္ Society, Government and other Socio-Political Principles ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ စာတမ္းေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။

21 January 2010

ဘာသာေရးပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ တိုက္ခုိက္ေနတဲ့ ဘေလာ့ေတြ၊ ေမးလ္ေတြ ဘယ္ကလာသလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့ ဖန္တီးေနတာေတြကို သတိမူႀကပါ။“လူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ မိမိတစ္စုတစ္ဖြဲ႕၏ အေတြးအေခၚအယူအဆကုိ ေလးစားၾကည္ညိဳ
ယံုမွ်ႏွင့္ မၿပီး။ အျခားတစ္ပါးေသာသူမ်ား၏ အေတြးအေခၚအယူဆမ်ားကုိလည္း က်ိဳးေၾကာင္း
ခိုင္လုံမွဳ မရွိပဲ ေ၀ဖန္ႏွိပ္ႏွယ္ျခင္း မျပဳသင့္” ။ (အေသာကေက်ာက္စာ) ။

“မတူေသာ အယူအဆမ်ား ညွိနုိင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္၊ အစဥ္အလာေႀကာင့္ အယူမ်ားအေပၚ
အားျပဳသည္ထက္၊ဆင္ျခင္တံုတရားကုိေရွ႕တန္းတင္သည္ကလူမႈေရးသဟဇာတမွ်မႈကုိ ပုိမုိဦးတည္ေစႏိုင္လိမ့္မယ္” ။ (အကၠဗာနန္းရင္ျပင္တြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲ
က်င္းပေပးခဲ႔ေသာ အကၠဗာမူဆလင္ ဘုရင္ႀကီး)။

အထက္ေဖၚျပပါ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္စကားေတြကို ေျပာႀကားခဲ့တဲ့ ဒီဘုရင္ႏွစ္ပါးဟာ ကုိးကြယ္
တဲ့ ဘာသာတရားေတြ မတူၾကပါဘူး၊ တစ္ပါးက ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၿပီး၊ တစ္ပါးက မူဆ
လင္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကတာပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း သူတုိ႕ သေဘာထားေတြကုိ ၾကည့္ျခင္း
အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေလးေလးစားစား အတူယွဥ္တြဲေနႏိုင္ေရးကုိ အထူးလုိလားၾကတယ္ဆုိ
တာ သိသာထင္ရွားလွပါတယ္။

ဒီေန႕ကမၻာမွာလည္း တကၠသုိ္လ္ေတြကေန ယံုၾကည္ကုိ္းကြယ္မႈဆုိင္ရာေတြကုိ ညွိနုိင္းေဆြး
ေႏြးတဲ့ ျပဌာန္းစာေတြ သင္ၾကားပုိ႕ခ်ျပီး၊ လက္မွတ္ certificate ေတြ၊ ဘြဲ ့ဒီဂရီေတြ ေပးေန
ပါၿပီ။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္လင့္ခ္ေတြကုိ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာတရားေတြ
သဟဇာတျဖစ္မႈကုိ ဒီေန႕ကမၻာက သင္ၾကားေပးေနပါၿပီ။

http://www.usip.org/education-training/courses/certificate-course-in-interfaith-
conflict-resolution

ဦးဇင္းတုိ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ဘာသာတရားေတြ အခ်င္းခ်င္း မတဲ့ေအာင္၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ ႔ တစ္ဖြဲ ႔
မတည့္ေအာင္ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ဳိးနဲ႔ မီးေမြးေနႀကတာပါ။ နအဖက သူတုိ႕ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္တည္
ျဖစ္တုိင္း မူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကုိ
ရန္တုိက္ေပးတာပါ။ ဒါကုိ ထြက္ေပါက္အေနနဲ႔ နအဖက လက္ႏွက္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳ
တတ္ပါတယ္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးကုိ စစ္အစိုးရက ဘုရား၀မ္းဗုိုက္ေဖာက္ကာ ဌာပနာ
ေတြကိုယူတာ ျပည္သူေတြသိသြားတဲ့အခ်ိန္တုန္းကလည္း ကုလား - ဗမာအဓိကရုဏ္းလုပ္
ျပီး လမ္းလႊဲခဲ့တာပါ။

မစို္းရိမ္တုိက္သစ္က ဦး၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ (ဦး၀ီရသူ) အဖမ္းခံရတုန္းက အျဖစ္ပ်က္တစ္ခုကုိ ျပန္
ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဦး၀ီရသူ အဖမ္းခံရေတာ့ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္က သံဃာေတြဟာ ဆႏၵျပဖုိ႕
ညႀကီး ထြက္လာၾကပါတယ္၊ မစိုးရိမ္တုိက္ေဟာင္းက သံဃာေတြကုိ ထြက္လာဖုိ႕ ဆႏၵ ျပဖို ့
အစျပဳတဲ့ သံဃာေတြက ေခၚေနတုန္း၊ ဒီတီ DT ဆုိင္ကယ္နဲ႔ ဒကာ တစ္ေယာက္ ကလည္း
သံဃာေတြထြက္လာဖုိ႕ ၀ိုင္းစည္းရံုးပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ေတြ
မွာ စစ္တပ္ ခ်ထား ၿပီးပါၿပီ။ သက္ေတာ္ ႀကီး သံဃာ တစ္ပါး ကဒီ ဆုိင္ကယ္ ဘယ္လုိ လုပ္
ေက်ာင္း၀န္းထဲ ၀င္လာတာလည္း ဖမ္းစမ္းဆုိၿပီး ဖမ္းခုိင္းေတာ့ အဆိုပါ ဆိုင္ကယ္ သမား
ဟာ ထြက္ေျပးသြားပါေတာ့တယ္။

ဒီဆုိင္ကယ္သမားကို သိလားေဟ့လုိ႔ ေမးေတာ့ သံဃာတစ္ပါးက မစိုးရိမ္တုိက္သစ္္က ဘုန္းႀကီး
ဦး၀ါေသ႒ ကားေမာင္းတဲ႔ေကာင္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြႀကားထဲမွာ ေထာက္လွမ္းေရး
ထည့္ထားတာပါ။အဲဒီ ညဆႏၵျပပြဲ မွာ စစ္တပ္က ပစ္လုိ႔ိရင္ တစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ ပါတယ္၊
သံဃာတစ္ခ်ိဳ႕လည္းေဆးရံုေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။အခုေတာ့ဒီဆိုင္ကယ္သမား (ကားသမား) ဟာ
ခင္ညြန္႕တပည့္ဆုိတာ သံဃာေတြ အားလံုးက သိသလုိ၊သူေနတဲ့ရပ္ကြက္ကလဲသိေနပါတယ္၊
ခင္ညြန္႔ျပဳတ္ေတာ့ သူလည္း ငုတ္တုပ္၊ အလုပ္မရွိ အကုိင္မရွိ၊ လူ႕အမုန္းခံဘ၀မွာ ေရာက္ေနရွာ
ေတာ့တယ္။ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္က ဘုန္းၾကီးေတြနားမွာ ကပ္ေနတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ေပၚ
ကုန္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ေတြ၊ နယ္ခ်ဲ႕ေတြဟာ သူတုိ႕ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္တည္းေတြျဖစ္တုိင္း လူမ်ိဳးေရး ေသြးခြဲ
တာေတြ၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေအာင္လုပ္တာေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ့ ဗ်ဴဟာတစ္ခုပါ။

အဂၤလိ္ပ္လက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔လက္ထက္မွာလည္း နယ္ခ်ဲ ့ကအဂၤလိပ္က၊
ကုလား - ဗမာ အဓိက ရုဏ္း ဖန္တီး လုိက္လုိ႕ ေက်ာင္းသားေတြ ၿငိမ္ေအာင္ အဲဒီတုန္းက
သမၼတလုပ္ေနတဲ့ ေဒါက္တာဘေမာ္ကုိ ေခၚၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာ ထိန္းခုိင္းခဲ့ရတာေတြ ရွိခဲ့ဘူး
ပါတယ္။ ယခုအာဏာရွင္ေတြက ဒီလို လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္း၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း
ျဖစ္ေအာင္ ပိုဖန္တီးေလ့ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ အထူး၀ိေသသျပဳထားတာေတာင္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာ
ယကလုိ အဖြဲ႔မ်ိဳးေတြဖြဲ႔ျပီး သံဃာေတာ္အခ်င္းခ်င္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခိုင္းထားတာပါ၊ ယေန႔ သံဃာ
ေတြတုိင္းတပါးမွာ ထြက္ေျပးေနရတာေတြ၊ ေထာင္ေတ ြမွာ အက်ဥ္းက် ေနတာေတြ၊ ရဲဘက္
အလုပ္စခန္းေတြမွာ အႏွိက္စက္ခံေနရတာေတြ၊ အလုပ္ၾကမ္းေတြ လုပ္ေနရတာေတြ၊ စစ္ေၾကာ
ေရးေတြမွာ လူမဆန္စြာ စနစ္တက် ႏွိပ္စက္ခံေနတာေတြကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက
ေတြ မသိဘဲမရွိပါဘူး။သိသိႀကီးန႔ဲႏွဳတ္ငုံပိတ္ေနတဲ့အျပင္အာဏာရွင္အလိုက်ေအာင္ေတာင္
သံဃာေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ေနတဲ့ သံဃာ့အာဏာရွင္အသြင္ေတာင္ ပိုျဖစ္ျပေနပါတယ္။

အာဏာရူးအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ဖြဲ႕ခဲ့တ့ဲ မဟာသံဃာ့ အဖြဲ႕စည္းႀကီး
ဆုိတာဒီေန႔သာမန္လူေတြေတာင္နားလည္လာပါၿပီ။သံဃာထုရဲ႔ဘ၀ေတြကုိဘာလံုၿခဳံမႈမွ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆုိတာလည္း သိလာပါၿပီ။ နယ္က ေတာက အဖုိးအဖြားေတြအတြက္ ျမိဳ႕
ေပၚတတ္ စာသင္ေနတဲ့ ကိုယ့္ရဲ ့ေျမး ကုိရင္၊ ဦးဇင္းေတြ အႏၵရာယ္ျဖစ္မွာ စိတ္မခ် ရတဲ့
အေနအထားမွာ ေရာက္ေနပါျပီ။

အာဏာရူးေတြ မတရားအုပ္ခ်ဴပ္လာေနတဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ အာဏာ
ရွင္ မဆလ န၀တ နအဖတြ အကြက္ဆင္ ဖန္တီးခဲ့လို ့ တရုတ္ - ဗမာ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ႀကလို ့၊
ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ႀကလို ့ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း ေသေႀကပ်က္စီးခဲ့ရတာေတြ
သာဓက ရွိပါတယ္။

အာဏာရူးေတြဟာ ဘာသာျခား လူမ်ဳိးျခားအခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲလွဳံ ့ေဆာ္ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္
လုပ္ရုံမက ဘာသာတူ လူမ်ဳိးတူအခ်င္းခ်င္းလည္း တစ္ဦးနဲ ့ တစ္ဦး ယုံႀကည္မွဳ နည္းေအာင္
ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ယုတ္မာစြာ လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာ ယေန ့ ျပည္သူေတြ သတိမူ ဂရုစိုက္
ႀကဖို ့ လိုပါတယ္။ မူဆလင္နဲ ့ ခရစ္ယာန္နဲ ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အခ်င္းခ်င္းႀကားထဲ လုပ္ႀကံ
ေသြးထိုး ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ အာဏာရူးေတြ ဆင္တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္အကြက္ထဲ မ၀င္သြား
ေအာင္ တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းက သတိ အေတာ့္ကို ထားရမွာပါ။

ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဘယ္ကမွန္းမသိဘဲ မိမိဘာသာ မိမိလူမ်ဳိးကို ဆန္ ့က်င္ေစာ္ကားတဲ့ အေျပာ
ေတြစာေတြ ႀကားရ ျမင္ရ ဖတ္ရတာနဲ ့ ခ်က္ခ်င္း ခံစားမွဳေတြေပၚလာျပီး အလ်င္စလို တုန္ ့ျပန္
မိတာေတြဟာ အာဏာရူးေတြ ဆင္ထားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္အကြက္ထဲ အလြယ္တကူ ၀င္သြား
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ရေလေအာင္ သတိထားဖို ့ကေတာ့ ဒီလိ ုေစာ္ကားဆန္ ့က်င္ေျပာ
ဆိုေရးသားသူေတြရဲ ့ အေျပာေတြ အေရးသားေတြကို ႀကားရ ျမင္ရ တဲ့အခါမွာ စိတ္ကို တည္
ျငိမ္ေအာင္ထားျပီး ဒီလိုအေျပာအဆိုအေရးအသားေတြ စတင္လာခဲ့တဲ့ မူလဇစ္ျမစ္ကို စုံစမ္း
ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။လူမွဳေရးမွာဘာသာေရးမွာဦးေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြမွာမိမိတို ့ လူမ်ဳိး ဘာသာ၀င္ေတြကို စိတ္လိုက္မာန္ပါ မေျပာဆိုႀကဖို႔မလုပ္ႀက
ဖို ့ထိန္းသိမ္းရင္းျပႆနာရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြျပီး လုပ္ႀကံဖန္တီးမွဳေတြကို ေဖၚထုတ္ႀကရမွာပါ။

ယခုတစ္ေလာမွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ အီးေမးလ္ေတြမွာ စီေဘာက္ထဲမွာ ဘာသာ
တရားေတြကို ဆန္ ့က်င္ေစာ္ကားတဲ့ ေရးသားမွဳေတြ ရုတ္ခ်ည္းေပၚထြက္လာတာဟာ မသ
ကၤာဖြယ္ဆိုတာ သတိထားႀကရပါမယ္။ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး
တဲ့ေနရာမွာ ဖန္တီးႀကသေတြဟာ သူတို ့အခ်င္းခ်င္း လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။
ဒါဟာ သာမန္လိမ္လည္မွဳေတြမွာ ေတြ ့ရတဲ့ပုံစံနဲ ့လည္း တူပါတယ္။ တစ္ဦးက ဆန္ ့က်င္
ဘက္စကားေျပာမယ္ ေနာက္ သူတို ့လူတစ္္ဦးက ျပန္ျပီးတုန္ ့ျပန္ျပမယ္၊ ဒီလုိနဲ ့ က်န္တဲ့
သတိမထားမိသူေတြ ခံစားမွဳျပင္းတဲ့သူေတြ ပါလာေအာင္ ဆြဲေခၚပါေတာ့တယ္။ ဒီအတြက္
သာမန္ ခံစားမွဳနဲ ့ေျပာသူေတြပါ တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ မ်ားလာျပီး ႀကီးမားတဲ့ အေျခအတင္စကား
မ်ားရာကေန ေနာက္ဆုံး အုပ္စုလိုက္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရုိက္ႀကပုတ္ႀက သတ္ႀကျဖတ္ႀက
တဲ့ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာထဲ အီးေမးေတြထဲ စီေဘာက္ေတြထဲမွာ ဘာသာေရးဆန္ ့က်င္ေစာ္
ကားမွဳေတြကို ေရးသားမွဳဟာ ျပႆနာဖန္တီးလိုသူေတြအတြက္ အလြယ္တကူေနရာျဖစ္
ေနလို ့ ဖတ္တဲ့သူေတြက ပိုသတိထားရပါမယ္။ မူလေရးသားသူ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါ ဆိုတာ
ထုတ္ေဖၚသိရွိဖို ့ ခက္ခဲသလိုဈ ဒီေရးသားမွဳဟာ အလြယ္တကူ ျပန္ ့ႏွံ ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္
ဖတ္မိသူေတြဟာ ကိုယ္ကိုတိုင္က ဒီလို ျပႆနာစာေတြ အေရးအသားေတြကို ထပ္မံျဖန္
့ျဖဴးေပးေနသလို ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္၊ ဆင္ထားတဲ့ျပႆနာထဲ ကို္ယ္ကိုတိုင္ ပါ၀င္လို ့ ပါ၀င္မွန္း
မသိနဲ ့ ျဖစ္သြားေနတယ္ဆိုတာ သတိထားႀကဖို ့ သင့္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းေတြျဖစ္ေအာင္၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈေတြျဖစ္ေအာင္
ေရးသားေနတာ ေတြ၊ ဘေလာ့ေတြလုပ္ေနတာေတြ၊ ေမးလ္ေတြ ေတြ႔ေနရတာဟာ ဘယ္သူ
ေတြလုပ္ေနတာလဲဆုိတာ ဒီေဆာင္းပါးက သိေစခ်င္တာပါ။ သံဃာ့ကိစၥေပၚတုိင္း အၿမဲလက္
ေရွာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာမဟာနာယ အဖြဲ႕ကုိ အာဏာရူးနအဖေတြက ဘာရည္ရြယ္
ခ်က္နဲ႔ဖြဲခဲ႔သလဲဆုိတာ မီးေမာင္းထုိးျပခ်င္တာပါ။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတ္အဆက္ဆက္တုိင္းမွာ စြမ္းရည္လည္းရွိ၊ ပညာလည္းျပည့္
တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ အဆက္မျပတ္ေပၚခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလူသားအရင္းျမစ္ေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ
အဆက္ဆက္တုိ႔ ညံ့ျဖင္းမႈေၾကာင့္ တတိယ သံဃာယနာတင္ ဥကၠ႒ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလိပု
တၱတိႆမေထရ္တုိ႔လုိ ဘုရင့္သားေတာ္ သမီးေတာ္ေတြကုိ သာသနာ့ေဘာင္မွာ တာ၀န္ေပး
နိဳင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံအသီးသီးကုိ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ၊
အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔ကုိ ဆံုးမႏိုင္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ား အခုခ်ိန္ထိ မေပၚေပါက္ေသးပါေၾကာင္း
လည္းေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ထို ့အတူ အထက္မွာ ေဖၚျပေရးသားခ်က္ပါ သတိမူ ဂရုစိုက္ႀကရမယ့္ အာဏာရူးေတြရဲ ့
ျပည္သူေတြအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္ေတြကေန အာရုံလႊဲရေအာင္၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း
အဖြဲ႔အစုအခ်င္းခ်င္းလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းဘာသာတရားေတြအခ်င္းခ်င္းေသြးထိုးဖန္တီးအကြက္ ဆင္ေထာက္ေခ်ာက္လုပ္တာေတြကို မည္သို ့ေသာ ဆန္ ့က်င္ေျပာဆိုမွဳ ေရးသားမွဳကိုမဆို
မစုံစမ္း မေလ့လာ ရင္းျမစ္ကို မရွာ အျခအေနအခ်ိန္အကာကို မႀကည့္ဘဲ မိမိတို ့ရဲ ့ ပကတိ
ရိုးသားေသာခံစားမွဳမ်ားျဖင့္လ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ႀကမယ္ဒီလိုဘသာသာတရားေစာ္ကားမွဳ လူမ်ဳိးေရးေစာ္ကားမွဳတြကို အျခားသူ သိေစလိုတဲ့ ေစတနာအရိုးခံနဲ ့ ျဖန္ ့ေပးႀကမယ္ဆိုရင္
အမွဳိက္ စ ျပသာဒ္မီးေလာင္ဆိုတာလို လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းႀကီးေတြအထိ ဦးတည္သြားႏိုင္
မယ့္ လမ္းေႀကာင္းထဲ မိမိကုိယ္တိုင္ ပါမွန္းမသိ ပါသြားႏိုင္တာကို၊ လုပ္ႀကံဖန္တီးသူေတြ
အကြက္ဆင္တဲ့ထဲ ၀င္သြားမွန္းမသိ ၀င္သြားႏိုင္တာကို အထူးသတိထားႀကပါလို ့ျပည္သူ
မ်ားအက်ဳိးကို ေရွ ့ထားျပီး ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာရူးေတြ အုပ္ခ်ဴပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ ဘာသာမတူ
လူမ်ဳိးမတူေပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံထဲေန တစ္ေရထဲေသာက္ျပီး မိမိတို ့ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ႀကီး
အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမျဖစ္ရႀကေလေအာင္ အစစအရာရာမွာ ဆင္ျခင္သတိနဲ ့ ပိုမို
လက္တြဲစည္းလုံးႀကဖို႔၊ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ႏိုင္မယ့္ မသၤကာဖြယ္ဖန္တီးမွဳမ်ားကိုကာကြယ္တြန္းလွန္ႀကဖို႔ဖန္တီးသူေတြကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ႀကဖို႔ အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွပါေႀကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

အရွင္ရာဟုလာ (မစုိးရိမ္) ။

ျပန္လည္ မ်ွေဝ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

ေရႊခေမာက္ စာေစာင္ အမွတ္(၁၀၈)

Shwekhamauk 108

ပဲခူးတုိင္းအေရွ႔ေၾကးနန္းလုပ္ငန္း(လထ/မန္ေနဂ်ာ)၀န္ထမ္း မ်ားအားရုိင္းျပစြာဆက္ဆံျခင္းအားမခံနုိင္ေသာေၾကာင္႔ ဝန္းထမ္းမ်ား၏ ရင္ဖြင္႔သံ.။

မြန္ျပည္နယ္စာတိုက္လုပ္ငန္းမွျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ေျပာင္းေရႊ႔လာသူျဖစ္ျပီးယခုလက္ရွိပဲခူးတိုင္း(အေရွ႔)
ေၾကးနန္းလုပ္ငန္းသို႕ေျပင္းေရႊ႕လာသူေဒၚျမတ္သႏၱာ၀င္း(လထ/မန္ေနဂ်ာ)နွင့္မိခင္ျဖစ္သူေဒၚခင္
ေဌး၀င္း(အျင္မ္းစား၀န္ထမ္း)သည္ရံုးဖြဲစည္းပံု/နွင့္ေၾကးနန္းဌာနဆိုင္ရာနွင့္မည္သို႕မွပက္သက္ျခင္း
မရွိဘဲရံုးတြင္းတြင္ကိ္စၥမ်ားကို၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ျပီး၀န္ထမ္းမ်ားအားရိုင္းျပစြာခိုင္းေစျခင္းမ်ား။ရံုးျပင္ပ
မိသားစုကိစၥမ်ားတြင္လည္း၀န္ထမ္းမ်ားအားအသံုးျပဳခိုင္းေစျခင္းမ်ား။ပဲခူးတိုင္း(အေရွ႔ )နယ္ရုံးမ်ားျဖစ္
ၾကေသာဒိုက္ဦး၊ျဖဴး၊ေညာင္ေလးပင္တို႕မွလစဥ္ေငြ၅၀၀၀၀(ငါးေသာင္းက်ပ္)ကိုေခါင္းစဥ္မဲ့ေတာင္းရမ္း
ျပီးစားရင္းမဲ့လက္မွတ္မထိုးဘဲမိခင္ျဖစ္သူေဒၚခင္ေဌး၀င္း အမည္ျဖင့္ ဘဏ္မွ လြဲ ေပးေနရျခင္း ကိုျပဳ
လုပ္ေပးရပါသည္။

အဆိုပါ ရံုးခြဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လစဥ္၅၀၀၀၀က်ပ္ရရွိရန္အသည္းအသန္ၾကိဳးစားကာေဒၚခင္ေဌး၀င္း
အမည္နွင့္ လြဲရန္ဖိအားေပးခိုင္းေစျခင္း ကိုခံေနရပါသည္။ထို႕ျပင္၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ျပဳက္သြားခ်င္
လားဟူေသာခ်ိန္းေျခာက္စကားျဖင့္ အလုပ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ထို႕ျပင္ တိုင္းမန္ေနဂ်ာနွင့္ပူးေပါင္းကာ ပဲခူးျမို႕တြင္းတြင္ ေၾကးနန္းစခန္းမ်ားဖြင့္ကာဖက္စ္ဖုန္း ထားျပီး
pco တင္ကာ၀န္ထမ္းမ်ားကို မိသားစုအသံုးစရိတ္ရွာခိုင္းေနသည္ဟုလဲ ၾကားသိရပါသည္။

ဒိုက္ဦး ၊ျဖဴး၊ေညာင္ေလးပင္တို႕မွ လစဥ္ပံုမွန္ေငြလြဲေပးေနရျခင္းအေပၚသက္ဆိုင္ရာဘဏ္ခြဲမ်ားမွတ
ဆင့္ စံုစမ္းသိရွိနိုင္ျပီး ဌာနလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားမွ လည္း ေခၚယူစစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းျဖင့္
ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုေဖာ္ထုပ္နိုင္ပါသည္။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္အဆင့္ဆင့္တင္ျပရန္သင့္မသင့္ ကိုခ်င့္ခ်ိန္ျပီး မိမိ
တို႕၏ အလုပ္ခြင္ေရရွည္တည္တန္႕ေရးကို ဦးစားေပးကာ ယခုလို အြန္လိုင္းမွ တဆင့္တင္ျပျခင္းျဖစ္
ပါသည္။

တရား၀င္တိုင္ၾကားပါက လဲ အထက္လူၾကီး မ်ား မွ ေသခ်ာစစ္ေပးလွ်င္ေတာ္ေသးသည္။မစစ္ေပးပါ
က တိုင္ၾကားသူသာ ျပန္လည္ သက္ေရာက္မည္ဆိုးပါ သျဖင့္၀န္ထမ္းမ်ားအား စာနာေသာ စိတ္ထား
ျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္းအေရွ႔ ေၾကးနန္းလုပ္ငန္း (လထ/မန္ေနဂ်ာ)က၀န္ထမ္းမ်ားအား ရုိင္းျပစြာဆက္ဆံျခင္းအား မခံနုိင္ေသာေၾကာင္႔ ဝန္းထမ္းမ်ား၏ ရင္ဖြင္႔သံ.။

နအဖ စစ္တပ္ ေန႔တဓူ၀ ဖိႏွိပ္မွဳျပဳလုပ္ ၊ သွ်မ္းေက်းလက္လူထု နယ္စပ္သို႔ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပး

ယခုလဆန္းပိုင္းမွစ၍ သွ်မ္းျပည္ သို႕ နအဖ စစ္ယာဥ္တန္းမ်ား ဆက္တိုက္တက္လာျခင္း၊ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ စပါး၊ ေျမပဲ အဓမၼေစ်းႏွိမ္၀ယ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ထိုင္းနယ္စပ္သို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္သည့္ သွ်မ္းျပည္ အလယ္ပိုင္းေဒသခံမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာပါသည္။

“လက္႐ွိစစ္တပ္ေတြနဲ႕ေတာင္ ေက်းလက္လူထု ေတာ္ေတာ္ခံေနရၿပီ၊ အခု ဗမာစစ္ေၾကာင္းသစ္ ထပ္ေရာက္လာေတာ့ ေပၚ တာဆြဲတယ္၊ လုပ္အားေပးေခၚတယ္ ေန႕တဓူ၀ျဖစ္ေနေတာ့ မခံႏိုင္ၾကလို႕ ထိုင္းနယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးရတာပါ။ ေနာက္ထပ္ ထြက္လာၾကမွာ အမ်ားႀကီးဘဲ” - ဟု ထိုင္းနယ္စပ္ေရာက္ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ြာသား တဦးက ေျပာပါသည္။

မုိင္းေနာင္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မ ၃၃ စစ္ေၾကာင္း ျဖတ္သန္းသြားလာလႈပ္႐ွားရာ ေက်း႐ြာမ်ားမွ အိမ္ေျခ အနည္း အမ်ားအေပၚမူတည္၍ ေပၚတာဆင့္ေခၚျခင္း၊ အဓမၼဖမ္းယူျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂-၃ ရက္က ထိုင္းနယ္စပ္သို႕ ထြက္ ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာသည့္ ႐ြာသားမ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီဟုလည္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာပါသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖွန္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္ ေရာက္လာတာက ၄၀ ေလာက္႐ွိတယ္။ နားေကာင္းမူးဘက္မွာ ၇၀ ေလာက္ က်န္တယ္” - ဟု ထြက္ေျပးလာသူ ေနာက္တဦး ကေျပာပါသည္။

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေကာ၀္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေနာင္ဆြမ္းတ၀ိုက္ အိမ္ေျခ ၃၀ ေက်ာ္႐ွိသည့္ ႐ြာတ႐ြာဆိုလွ်င္ တရက္ အေယာက္ ၂၀ ေပၚတာဆင့္ေခၚေၾကာင္း၊ အိမ္ေျခမ်ားသည့္႐ြာ ပို၍ဆင့္ေခၚေၾကာင္း၊ မသြားႏိုင္ပါက ၃ ရက္ ၂ ည ခရီး ေပၚတာငွားခ က်ပ္ တေသာင္းခြဲေပးရေၾကာင္း၊ ႏြားလွည္း၊ ေထာ္လာဂ်ီ တုိ႕ပါ ေန႕ညမနား အလွည့္က်သြားရေၾကာင္း၊ လက္႐ွိစစ္တပ္က ယခင္ ကတည္းက ဖိႏွိပ္မႈ႐ွိေနသည့္အျပင္ အသစ္ထပ္ေရာက္လာသည့္ စစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ပိုခံေနရ ေၾကာင္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ဤကဲ့သို႕ ဆက္ေျပာျပပါသည္။

“ဟုတ္တယ္။ အဲဒီဘက္မွာ ျပင္ပေပါက္ေစ်း ေျမပဲ ၁၀ တင္း က်ပ္ ၈ ေသာင္း ကုိ အေျခခ်စခန္းထိုင္တဲဲ့ စခန္းထိုင္ ဗမာ စစ္တပ္က က်ပ္ ၂ ေသာင္း နဲ႕ ေစ်းႏွိမ္၀ယ္တယ္။ စပါး တတင္း ေပါက္ေစ်း က်ပ္ ၆၀၀၀ ကို သူတို႕က က်ပ္ ၁၅၀၀ ဘဲ ေပးတယ္” - ဟု ဆို၏။

အပစ္ရပ္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္က စစ္အစိုးရတပ္ကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္သတင္း နအဖစစ္တပ္ ၀ါဒ ျဖန္႕ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ယခုလ ၈-၁၁ ရက္ေန႕အထိ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသုိ႕ နအဖ စစ္ယာဥ္တန္း တရက္ ၁၅ စီးမွ အစီး ၂၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႕ကလည္း တပ္မ ၅၅ / ၃၃ စစ္ယာဥ္တန္း အစီး ၁၀၀ ခန္႕ တပ္အင္ အား ၄၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ အတူ စားနပ္ရိကၡာ လက္နက္ ခဲယမ္း စစ္ပစၥည္းအျပည့္တင္ေဆာင္ၿပီး သွ်မ္းျပည္ အလယ္ပိုင္းမွ အပစ္ရပ္ေဒသ ဘက္သို႕လည္းေကာင္း ဦးတည္ေစလြတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု စစ္ေရးေလ့လာသူ ေျမာက္ပိုင္းသားတစ္ဦးက သံုးသပ္ျပပါ သည္။

ရင္းျမစ္ သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင္႔

မဆလ မွ နအဖ သုိ႔ ကာတြန္းတခ်ိဳ႔.

20 January 2010

နအဖနဲ ့ ၂၀၁၀ ။ေပးပို႔ေပးေသာ ကု္နစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာ့ လြတ္မည္ ေရြးေကာက္ပြဲက ဒီႏွစ္ထဲ မေသခ်ာ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာ့ လြတ္မည္ ေရြးေကာက္ပြဲက ဒီႏွစ္ထဲ မေသခ်ာ(ရင္းျမစ္: ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦး)

ေနအိမ္တြင္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္အထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မၾကာခင္ လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္မည္ ဟု ရာႏႈန္းျပည့္ ျဖစ္ႏိုင္
ေျခရွိ ေသာ္ လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုျခင္းမွာ ေသခ်ာၿပီ ဟု
က်ိန္းေသ တစ္ထစ္ခ်မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္ရွိစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားတြင္
သံုးသပ္ေျပာၾကားေနၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာမည္ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့
လိုအပ္လွ်င္ ေရႊ့ဆိုင္းမည္ ဆိုသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Freedom News Group မွ
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံထုတ္ Foreign Affairs မဂၢဇင္း လစဥ္ ဖတ္ ေသာ စစ္တပ္အရာရွိ ဗိုလ္မႈးႀကီး
တစ္ဦးထံသို ့ေမးျမန္းၾကည့္ရာ “သူက (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ) အဓိက ဘာလဲဆိုေတာ့ သူ
ေခါင္းခ်တဲ့ အခ်ိန္ ထိ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္တာ ကို ပဲျမင္ခ်င္တဲ့ ပံုရွိတယ္၊Playing Game
နဲ ့ေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို လႊတ္ေပးမယ္။

ၿပီးရင္အခု မွ လြတ္လာ တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဘယ္လိုလုပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္လို
့ရအံုးမွာ လဲ ဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္ဆုတ္မယ္။ ေဒၚစု ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိန္ ယူၿပီး
ျပင္ဆင္ ႏိုင္ေအာင္ ေပါ့ ။ႏိုင္ငံတကာ ကို ေျပာမယ္။ ကဲ …ဘယ္သူက ဘာေျပာလို ့ရအံုး
မလဲ “ သူ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သံုးသပ္ခ်က္ အား Freedom News Group
သို ့ေျပာသည္။

လတ္တေလာ တြင္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ စစ္အစိုးရထံမွမည္
သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္တရား ၀င္မဲ
ဆြယ္ခြင့္ ရရွိသည့္ ႀကံဖြတ္ ႏွင့္ တစည ကဲ့သို ့အဖြဲ ့မ်ားက ပင္ မည္သည့္အားတက္ သေရာ
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးမွ ေတြ ့ရွိရျခင္း မရွိ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ရွိ တတိယ အင္အားစု ၀င္ တစ္ဦးက ေျပာ
သည္။

စစ္အစိုးရ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေထာက္ခံ သည့္ တတိယ အင္အားစု ၀င္ အခ်ိဳ ့မွာေရြးေကာက္
ပြဲ ဥပေဒ ကို မထုတ္ျပန္ ေသး၍ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ၾကသည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။ထိုကဲ့သို ့ေရြးေကာက္
ပြဲအား ယခုႏွစ္ထဲ တြင္ က်င္းပရန္ စိတ္မပါ ျခင္းမွာ မၾကာခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အီရန္ ေရြးေကာက္
ပြဲ ဂယက္ေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး
လႈပ္ရွား တက္ၾကြသူ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အရာရွိ တစ္ဦးကမူစစ္တပ္က
တစ္သက္လံုး အခ်ိန္ဆြဲ တည့္ နည္းဗ်ဴဟာ (Delaying Tactics)ေတြ နဲ ့ကစားလာတာ ဘာမွ
ယံုလို ့မရဘူး ဟု ေျပာသည္။

ရင္းျမစ္ Freedom News Group

နအဖေရာင္းစားလို ့ တိုင္းျပည္သယံဇာတပစၥည္းေတြ ကုန္ပါျပီ။ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး ဗီယက္နမ္က ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ထုလုပ္မယ္တဲ့။

နအဖဟာ အေလးခ်ိန္ (၃၅) တန္ အေလးခ်ိန္္႐ွိသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းရိုင္းတံုးႀကီးအား
အေမရိကန္ေငြ ေဒၚလာ (၂) သန္းျဖင့္ ေရာင္းစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေရာင္းစားခဲ့တာကို
၀ယ္ယူခဲ့သူကေန ကမၻာ့အႀကီးဆုံးေက်ာက္စိမ္းဆင္းတုေတာ္ႀကီး ထုလုပ္ဖို ့အတြက္
စီစဥ္မွသာ သိရွိရတာ ျဖစ္ပါတယ္။


နအဖထံကေန ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့သူကေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသား ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ Dao Trong Cuong ဆိုသူ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို က်န္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေဒၚလာေငြ (၂) သန္းနဲ ့ ၀ယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေအာက္တိုဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို သယ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာက္စိမ္းရိုင္းတံုးႀကီးကေန ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္အျဖစ္ ထုလုပ္ၿပီး ကိုးကြယ္မွာ ျဖစ္ေႀကာင္း
သိရွိရျပီး၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ပန္းပုပညာရွင္ (၅၀) ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ ့ကေန ဘုရားဆင္းတုေတာ္အျဖစ္
ထုလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေက်ာက္စိမ္းရိုင္းတံုးႀကီးအား ဖြင့္လွစ္ျပသတဲ့ အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ (၂၀၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားမွာ ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး ၀ယ္ယူခဲ့သူ Mr Cuong က ဒီေက်ာက္စိမ္းတုံးကေန ထုလုပ္မယ့္ ေက်ာက္စိမ္းဘုရားဆင္းတုေတာ္ဟာ ကမၻာ့စံခ်ိန္မွတ္တမ္းစာအုပ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ခံရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းရိုင္းတံုးႀကီးဟာ အျမင့္ေပ (၁၀)
ေပ (၃ မီတာ) ျမင့္ၿပီး အလ်ား (၆.၅) ေပ (၂ မီတာ) ရွည္လ်ားျပီး အနံ (၆.၅) ေပ (၂ မီတာ) ရွိတယ္
လို ့ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ရရွိလာတဲ့ ဒီေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး ဖြင့္လွစ္ျပသတဲ့ အခမ္းအနားကို
ဗီယက္နမ္ သမၼတ Nguyen Minh Triet ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့သလို Thich Pho Tue (he
patriarch of the Vietnamese Buddhist Sangha) ဦးေဆာင္တဲ့ သံဃာ (၂၅၀) ခန္႔ကလည္း ေခါင္းေလာင္းမ်ားတီးကာ တရားမ်ား ရြတ္ဖတ္ခဲ့ႀကပါတယ္။ဒီ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကေန ဘုရားဆင္းတုေတာ္အျဖစ္ ထုလုပ္ဖို ့အတြက္ အခ်ိန္ကာလအား
ျဖင့္ (၂) ေလာက္ႀကာမွာျဖစ္ျပီး၊ လက္ရွိ အေလးခ်ိန္ တန္ (၃၅) တန္ေလးတဲ့ ဒီျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း
တုံးႀကီးကေန ထုလုပ္မယ့္ ေက်ာက္စိမ္းဘုရားဆင္းတုေတာ္ဟာ အေလးခ်ိန္ တန္ (၂၀) ခန္ ့ ရွိႏိုင္
မယ္လို ့ ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္။
အထက္မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့သတင္းကေတာ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး ၀ယ္ယူခဲ့သူ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသား
Mr Cuong နဲ ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ေတာ့ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္စရာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းပါးလွစြာနဲ ့ တိုင္းျပည္ကို မတရားအုပ္ခ်ဴပ္ရုံတင္မ
ကဖူး ျမန္မာ့ေရေပၚေရေအာက္ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတပစၥည္းေတြကိုကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလိုသ
ေဘာထားျပီး ေရာင္းခ်ခ်င္သလို ေရာင္းခ်ေနတဲ့ နအဖသူခိုးႀကီးေတြေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကထြက္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတုံး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တန္ဖိုးရွိရွိ အသုံးခ်ခြင့္မရဘဲ၊ တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ဳိးအတြက္ ဂုဏ္ျမင့္မား
ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ဆုံးရွဳံးလက္လႊတ္ရတာပါဘဲ။

ႏိုင္ငံပိုင္ ျပည္သူပိုင္ တိုင္းျပည္ရဲ ့ တန္ဖိုးျဖတ္မရတဲ့ ဒီလို ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယံဇာတေတြကို ေျမေပၚေျမေအာက္မက်န္ ေရာင္းစားေနႀကတဲ့ နအဖေတြဟာ သူခုိးႀကီးေတြပါဘဲ။

ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကထြက္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို အျခားႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦး
က ၀ယ္ယူျပီး ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေက်ာက္စိမ္း ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ျပဳလုပ္ဖို ့ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ကမၻာ့အလည္မွာ ဘယ္လို မ်က္ႏွာျပႀကရမလည္း။
တိုင္းျပည္ရဲ ့ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူမ်ဳိးဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေအာင္ နအဖဟာ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေဒၚလာေငြရရင္ျပီးေရာ မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း လုပ္ရက္ျခင္းပါဘဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ ဘုရားတည္ လမ္းေဖာက္ တံတားေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ ့ေတြဆီ
အလွဴဆိုျပီး အဓမၼေငြညွစ္ လုပ္အားေပးခိုင္းနဲ ့ နအဖကေတာ့ ေနာက္ဆုံးက်မွ ဖြင့္ပြဲေလးလုပ္ျပီး နာမည္ေကာင္းေလး ၀င္ခံလိုက္တာဘဲ ရွိတယ္။ ဘယ္မွာလည္း တန္ဖိုးႀကီးမားလွတဲ့ သယံဇာတ
ေတြနဲ ့ အရင္းျပဳျပီး တည္ေဆာက္တာေတြ ဘယ္မွာလည္း ဒီသယံဇာေတြကို ေရာင္းလို ့ရတဲ့ ေဒၚလာသနး္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေငြေတြနဲ ့ တည္ေဆာက္တာေတြ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ ဒီလိုသယံဇာတေတြကို ျပည္သူေတြ မသိေအာင္ တိတ္တိတ္ပုန္း ခိုးေရာင္းေနလည္းဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိျပီလည္း။ တိုင္းျပည္ရဲ ့ သဘာ၀ကေပးတဲ့ သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွန္းမသိဘဲ ခိုးလို ့ရတာ အကုန္ခိုးျပီး ေရာင္း
လို ့ရတာ အကုန္ေရာင္းထုတ္ေနတဲ့ နအဖေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျပည္သူေတြကေတာ့ ငတ္ျပတ္
ဆင္းရဲ ေသေႀကေနရျပီး၊ နအဖသူခုိုးမိသားစုႀကီးေတြကေတာ့ ခိုးလို ့ေရာင္းလုိ ့ရတဲ့ေငြေတြနဲ ့
ဇိမ္ခံေနႀကေလရဲ ့။

ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္ နည္းပါးလွတဲ့၊ အရည္အခ်င္းမဲ့ ညံ့ဖ်င္းလွတဲ့ နအဖေတြေႀကာင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္
ႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ ့ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းေတြဟာ ေနာက္ဆုံး အျခားႏိုင္ငံေတြ အျခားႏိုင္ငံျခား
သားေတြ တန္ဖိုးရွိစြာ အသုံးခ်ဖို ့ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျပည္သူေတြဘ၀ကေတာ့ ဆန္ထြက္တဲ့ႏိုင္ငံ ထမင္းငတ္ေနရ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္နဲ ့ ေရေပါတဲ့ႏိုင္ငံ ေသာက္သုံးေရ ရွားေနရ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့နဲ ့ေရနံေပါမ်ားတဲ့ႏိုင္ငံ အလင္းေရာင္မဲ့
အေမွာင္ထဲ ေနရ၊ သယံဇာတေပါမ်ားႀကြယ္၀တဲ့ႏိုင္ငံ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတေန
ရ ျဖစ္ေနရတာ တရားခံကေတာ့ အာဏာရူး သူခိုးႀကီးေတြေႀကာင့္ပါဘဲ။

ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

ထုိင္းနုိင္ငံ နုိ႔ဘုိ႔ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ယေန႔ ဒုကၡသည္မ်ား၏စိတ္ဖိစည္းမွဳ မ်ားကို UNHCR မွတာဝန္ရွိသူအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ေဖာ္ထုတ္ျပသၾကျခင္း..။


ယေန ့ (၁၉၊ ၁၊ ၂၀၁၀) ရက္ေန႔ ေနလည္ (၁) နာရီခန္႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္း စခန္းရုံး
ေဘးမွ UNHCR ရံုးေရွ႕တြင္ တတိယႏိုင္ငံသို ့ ထြက္ခြာခြင့္ မရေသးဘဲ အခ်ိန္ႀကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ေနႀက
ရေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၊တတိယႏိုင္ငံသိုထြက္ခြာခြင့္ျငင္းပယ္ခံရေသာျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္တတိ
ယႏိုင္ငံထြက္ခြာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကန္႔ၾကာစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနႀကရေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားမွ ဆႏၵ
ျပခဲ့ၾကေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

သတင္းရရွိသည့္ အခ်ိန္ (၂) နာရီ (၄၀) မိနစ္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္လက္ဆႏၵျပေနၾကဆဲ ျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

UNHCR တာ၀န္ရွိသူ ဘရာရမ္မွ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္တဦးစီကို ေခၚယူေဆြးေႏြးေနေသာ္
လည္း တိက်သည့္အေျဖတခုမွ်မရရွိေသးေႀကာင္းသိရွိရပါသည္။နုိ႔ဘုိးဒုကၡသည္စခန္းတြင္းမွအေမရိကန္
နုိင္ငံမွာရီခ်က္ေပးထားေသာသူမ်ားနွင္႔အေမရိကန္နုိင္ငံမွဆုိင္းငံျခင္းကိုခံထားရေသာနုိင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားမ်ားနွင္႔ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီအေရးကိုလွဳပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ပါဝင္ပတ္သက္
လ်က္ရွိေသာ သူမ်ားကို အေမရိကန္နုိင္ငံမွ ဆုိင္းငံထားလ်က္ရွိပါသည္.။

OPE,DHS တြင္ အင္တာဗ်ဴး ကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီအေရးကို လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
အဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ေထာက္ခံစာမ်ား၊အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုလုံးဝခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမေပးဘဲဆုိင္း
ငံထားျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္၊ေနာက္ABSDFမွေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားနွင္႔တျခားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္တဲ႔ဆုိျပီးရီခ်က္စာမ်ားကိုေပးျပီတတိယနုိင္ငံသုိ႔ေရြ႔ေျပာင္းျခင္း
ကိုယေန႔ထိေသခ်ာလုပ္ေဆာင္မေပးေသးပါ.၊.ေနာက္နုိင္ငံသုိ႔ေရြ႔ေျပာင္းျခင္းကိုလည္းOPE,DHSမွ
မလုပ္ေပးဘဲရီခ်က္နွင္႔ဟုိးေခၚဆုိင္းငံခံထားရေသာသူမ်ားကိုအိမ္မက္ေတြသာေပးခဲ႔ပါသည္.။အတိ
အက်အေျဖကိုလုံးဝမေပးခဲ႔ပါ.၊တကယ္တန္းက်ေတာ႕ဘာေၾကာင္႔ဆုိင္းငံထားသည္ကိုလည္းေသခ်ာ
ေျပာခဲ႔ျခင္းမရွိေသးပါနုိင္ငံေရးနွင္႔ဘာမွမပါတ္သက္ဘဲOPE,DHSအင္တာဗ်ဴးတြင္က္ိုယ္႔ဘုိင္အုိမ်ားကို
လိမ္လည္ျပီးေျဖဆုိသြားခဲ႔ၾကေသာသူမ်ားနွင္႔နုိင္ငံေရးနွင္႔ဘာမွမပါတ္သက္စီးပြားေရးကိုသာလုပ္
ကိုင္ေနၾကသည္႔ဒုကၡသည္အတုအေယာင္မ်ားကိုက်ေတာ႕လြတ္လပ္စြာ အေမရိကန္နုိင္ငံသုိ႔ သြားခြင္႔ျပဳခဲ႔ပါသည္.။

ယခုတြင္နုိ႔ဘုုိးဒုကၡသည္စခန္း၌ရီခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ မွABSDF မွေက်ာင္းသား
မ်ားျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းနွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံခဲ႔ရေသာ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုက်ေတာ႔
ဟုိးေခၚဆုိင္းငံျခင္းကိုခံထားရသည္႔ ဒုကၡသည္ မ်ားသာက်န္ရွိခဲ႔ပါသည္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မွဳေတြ ကိုလုပ္ခံရ
ေသာသူမ်ားတြင္တခ်ိဳ႔မွာစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားနည္းျပီးရႈးသြပ္မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားျပိဳ
ကြဲျခင္း၊မိမိကိုယ္ကိုယ္႔စိတ္ဓာတ္ေတြက်ဆင္းျပီးစိတ္က်ေရာဂါမ်ားခံစားေနက်ျခင္း၊က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔ယြင္း
မွဳမ်ားျဖစ္ျပီးအသက္ေသးဆုံးသြားျခင္းမ်ားနွင္႔အေမရိကန္သုိ႔သြားမည္ဆုိပါကရီခ်က္နွင္႔ဆုိင္းငံခံထားရ
ေသာခင္ပြန္းသည္အားကြဲျပီးမိန္းမနွင္႔သားသမီးမ်ားကအေမရိကန္သုိ႔သြားလုိလ်ွင္အင္တာဗ်ဴးကိုျပန္
လုပ္နုိင္ေၾကာင္းကိုလည္းအေမရိကန္နုိင္ငံသုိ႔သြားရန္တာဝန္ယူထားေပးေသာOPE,DHSမွတာဝန္ရွိ
သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္..။ဤလုပ္ရပ္ၾကီးဟာအင္မတန္ကိုရက္စက္ရာလည္းေရာက္ပါသည္.၊
မိသားစုမ်ားအားတကြဲတျပားျဖစ္ေအာင္လုပ္သလုိမ်ိဳးၾကီးကိုတမင္ဖန္တီးေနတာလုိ႔ေတာင္ထင္ရ
ေလာက္ပါသည္.။

ကိုယ႔္အမိျမန္မာျပည္တြင္ ထုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ ျပန္လည္ျပီးအပို႔ခံရျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္မည္ဟု UNHCR
မွ ယခုလ(၆)ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါသည္.။ထုိသူမ်ားမွေရြးစရာလမ္းမ်ားတကယ္ပင္ဘဲေျပာက္
ဆုံးခဲ႔ရပါသည္.။ေနာက္တခုမွာUNHCRနွင္႔ထုိင္းနုိင္ငံမွတရားဝင္ဒုကၡသည္ဟုျပဳလုပ္ေပးထားေသာသူ
မ်ားကိုလည္း၂၀၀၆ခုနွစ္နွင္႔၂၀၀ရခုနွစ္ဆုိျပီးခြဲ႔ျခားျပီး၂၀၀ရခုနွစ္တြင္ေရာက္ရွိေသာသူမ်ားအားတတိယ
နုိင္ငံသုိ႔သြားခြင္႔မရွိေတာ႕ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားျပန္သည္။၂၀၀ရခုနစ္တြင္ေရာက္ရွိျပီးယခုတြင္အေမရိ
ကန္နုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိျပီး(၁)နွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိေသာသူမ်ားရွိေၾကာင္းကိုဒုကၡသည္မ်ားကေထာက္ျပၾက
ေသာအခါUNHCRမွတာဝန္ရွိလူၾကီးက သူတုိ႔သတိမထားမိတာ ျဖစ္သည္ဟုေျပာျပန္သည္.။

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မွဳေတြသည္လူသားခ်င္းစာနာနားလည္မွဳမွာလုံးဝကိုမရွိေၾကာင္းထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနပါ
သည္.။ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္းေနေနရသည္႔စိတ္ေသာကဖိစီးမွဳမ်ားကို ေန႔တုိင္းခံစားေနရသျဖင္႔ ယခု
လုိUNHCRအား သူတုိ႔၏ေမ်ွာ္လင္႔ခ်က္ မ်ား၊အသက္ရွင္ခြင္႔မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ
ေပးပါရန္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ သူတုိ႔၏ စိတ္ခံစားမွဳမ်ားကိုေဖာ္ျပၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္.။

ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္း၏ထိုင္းႏိုင္ငံသားလုံျခဳံေရးအရာရွိမွUNHCRႏွင့္ဆႏၵျပသူမ်ားၾကားတြင္ညွိႏႈိင္းေျဖ
ရွင္းေပးလွ်က္ ရွိေနေႀကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ဆႏၵျပမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းႏိုင္ေသာဖုန္းနံပတ္မ်ားမွာ၀၅၅၅၇၇၃၈၆၊၀၅၅၅၇၇၃၈၉ႏွင့္၀၅၅၅၇၇၃၂၆ျဖစ္ေႀကာင္းသိရွိရျပီး
အဆိုပါဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းမွ ဆိုင္ဖုန္းျဖစ္ျပီး ကိုလွေအးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဆႏၵျပမႈတြင္ပါ၀င္
သူတဦးဦးကို ေခၚေပးပါရန္ ေျပာႀကားႏိုင္ေႀကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ယခုထပ္မံသိရွိရေသာ သတင္းအရ အဆိုပါဖုန္းမ်ားကို အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားေႀကာင္း သိရွိရပါ
သည္။

ဤသုိ႔ ျမန္မာေတြ ဒုကၡသည္ ဘဝသို႔ေရာက္ရျခင္းမွ က်မတုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံကိုယေန႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ မင္းဆုိးမင္းညစ္ စစ္အစုိးရ နအဖ ေတြေၾကာင္႔ သာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာဒုကၡသည္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းသာျဖစ္ပါသည္.။နအဖ ၏လုပ္ရပ္ မ်ားေၾကာင္႔ ျပည္သူလူထုေတြဟာ အမိနုိင္ငံ
မွာ မေနနုိင္ေတာ႕ဘဲ အမိနုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္းရင္ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔သာ ထြက္ေပါက္
တခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္.။

19 January 2010

ဟင္႔အင္း ကို ေက်ာ္ျဖတ္ ျခင္း

Cover

Getting Past no

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္မွ တိုးခ်ဲ ့တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္သစ္ (၉) ဦး၏ ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း။

Biography of new CEC members of NLD

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခရမ္းျမိဳ႔နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္း ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၉ ႏွစ္ ႏွစ္လည္ဆြမ္းေကၽြး က်င္းပ


အင္န္အယ္ဒီ - အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ခရမ္းျမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္း ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၉ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္လည္ဆြမ္းေကၽြးအခမ္းအနားကို အမွတ္ ၁၇၊ ဗုိလ္ဉာဏလမ္း၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ရွိ ေနအိမ္မွာ ယေန႔ နံနက္က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဦးတင္ေမာင္၀င္းကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၂ (၁၉၄၀) တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၀ရက္ေန႔မွာေမြးဖြားခဲ့ျပီးခရမ္းျမိဳ႔ဇာတိျဖစ္ပါတယ္။ ခရမ္း အထက၊ ေရေက်ာ္ မက္စဒစ္နဲ႔ ျမိဳ႔မအမ်ဳိးသားေက်ာင္းတို႔မွာ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီး ၁၉၅၇ - ၁၉၅၈ - ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားပါတယ္။ ခရမ္းေက်ာင္းသားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး၊ တကၠသိုလ္ခရမ္းျမိဳ႔နယ္အသင္း၊ ဟံသာ၀တီခရိုင္အသင္း၊ ကေလာင္ရွင္အသင္း၊ သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္းတို႔မွာ ေရွ႔တန္းက ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တကသအဖြဲ႔၀င္၊ ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးတပ္ဦး တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ သဘာ၀တီအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပုံမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကာကြယ္မႈတိုက္ပြဲေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၃ မွ ၁၉၇၀ အထိ လုံျခဳံေရးပုဒ္မ ၅ နဲ႔ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံကာလမွာ စစ္ျပီးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၀င္ေဟာင္းမ်ား ေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဦးတင္ေမာင္၀င္းဟာ အင္န္အယ္ဒီပါတီရဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းစည္းရုံးေရးအဖြဲ႔၀င္အျဖဟစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၀ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခရမ္းျမိဳ႔႔နယ္ အမွတ္၂မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္အကိုအရင္းျဖစ္သူ (မဆလပါတီ၀င္လူေဟာင္း) တစညပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္၀င္း (အျငိ္မ္းစားဗိုလ္မွဴးၾကီးေဇာ္၀င္း)နဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံရာတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဦးတင္ေမာင္၀င္းဟာ စစ္အစုိးရရဲ့ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္စစ္အစုိးရ၏အက်ဥ္းစခန္းတြင္ သူရဲေကာင္းပီသစြာ က်ဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ ဇနီး ေဒၚၾကဴ (စာေရးဆရာမ ခင္လႈိင္ၾကိဴ) နဲ႔ သမီးတေယာက္၊ သားတေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရင္းျမစ္..မုိးမခ

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေမရိကန္ ပညာရွင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဂၽြန္ ေဟာ့ပ္ကင္စ္ တကၠသုိလ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ကားလ္ ဒီ ဂ်က္ဆင္ (Karl D Jackson) သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔က ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ပါေမာကၡ ဂ်က္ဆင္သည္ ရန္ကုန္ရွိ NLD ရုံးခန္းတြင္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ အဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးဉာဏ္၀င္း၊ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္တို႔ႏွင့္ ထုိေန႔ ညေနပုိင္းက နာရီ၀က္ၾကာ ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရွိ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြ စုေဆာင္းသည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူက အင္ဒိုနီးရွားကို အထူးျပဳ ေလ႔လာေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္ ေကာင္းေနပါတယ္၊ အလားအလာ ရွိရဲ႕သားနဲ႔ အေျခအေနက အဲဒီလို မျဖစ္လာဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒါ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲ ဆိုတာ သူ စိတ္၀င္စားတယ္” ဟု

ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ပါေမာကၡ ဂ်က္ဆင္က ေမးျမန္းခ့ဲသည္ ဟု ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းေၾကာင္း၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္ဟု သတင္းတခ်ဳိ႕ ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံခ့ဲျခင္း မရိွေၾကာင္း ပါေမာကၡ ဂ်က္ဆင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ပါေမာကၡ ဂ်က္ဆင္သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒၏ အႀကံေပးအရာရိွတဦး ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ ဒု သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး အႀကံေပးအရာရိွ၊ ၁၉၈၆မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ အေရွ႕အာရွ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔တြင္ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမႉး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ရင္းျမစ္...ဧရာဝတီ

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံ မၾကာခင္ စီရင္ခ်က္ ခ်မည္


ရန္ကုန္တိုင္း တရားရုံးက ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံအတြက္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း စီရင္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သြားႏိုင္ ေၾကာင္း ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဗဟို တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁း၃၀ နာရီ အထိ ႏွစ္ဘက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးဉာဏ္၀င္းက “အမိန္႔ေတာ့ ဒီေန႔မခ်ပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ ၁ပတ္၊ ၂ပတ္၊ ၃ပတ္ ဒီလို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ၊ ပုံမွန္အားျဖင္ေတာ့ အဲဒီေလာက္ ၾကာတတ္တယ္၊ ဒီအမႈကေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ပုံမွန္အားျဖင့္ တရားသူႀကီး ၁ ဦးတည္းထိုင္တဲ့ အမႈ အမ်ိဳးအစား ဒီေန႔ တရားသူႀကီး ၂ ဦးထိုင္တယ္၊ ၂ ဦးထိုင္လို႔ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။


အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းမေၾကညာသည့္ အတြက္ သုံးခြင့္ ရွိသည္ဟု ေလွ်ာက္လဲၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ နိဒါန္းအရ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ အတြက္ မည္သူတဦးတေယာက္မွ သုံးခြင့္မရွိေတာ့ေၾကာင္း အကိုး အကားမ်ားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲၾကသည္။

ယခုျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ ခြင့္ကို တရားရုံးက ပယ္ခ်ခဲ့ပါက ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းဆုံးသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။

“ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း ရွိတာကေတာ့ အထူးအယူခံရွိတယ္၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းဆုံးတဲ့အထိ က်ေနာ္တို႔လုပ္မယ္၊ အထူး အယူခံ အတြက္ဆိုရင္ အမႈက ရန္ကုန္မွာပဲတင္ရမယ္”ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းက ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ႏွင့္ အတူ ထိန္းသိမ္း ခံေနရသည့္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းႏွင့္ ေဒၚဝင္းမမတို႔အတြက္ ေရွ႕ေန ဦးလွမ်ိဳးျမင့္က ေလွ်ာက္လဲေၾကာင္းသိရသည္။

ေရွ႕ေနမ်ားက တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရန္ ခ်ိန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အယူခံသုိ႔ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၾကားနာခြင့္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ၊ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ဂြ်န္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာေၾကာင့္ ရုံးတင္တရားစြဲ ခံခ့ဲရသည္။

အာဏာပုိင္တုိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ဆုိကာ ၾသဂုတ္လ အတြင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ဆိုင္းငံ့ ျပစ္ဒဏ္၊ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ က်ခံေစခ့ဲသည္။

ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍ လည္းေကာင္း၊ အာဃာတ မရွိေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

စီရင္ခ်က္အတြက္ အယူခံလႊာကုိ ရန္ကုန္တိုင္း တရားရုံးက စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ရုံးခ်ိန္းတြင္ ပလပ္ခံရသျဖင့္ တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ရင္းျမစ္ ဧရာဝတီ

18 January 2010

ၾကံ႕ဖံြ႔က လူထုစည္း႐ံုးေရး တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာ

ရန္ကုန္၊ နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းက ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စတင္၍ ရန္ကုန္တြင္ လူထုစည္႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ အခမဲ့ မ်က္စိႏွင့္ မ်က္မွန္ စမ္းသပ္ျခင္း၊ အခမဲ့ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ က်ဴရွင္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေငြေခ်းျခင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းအျပင္ ရန္ကုန္ကုိ ေန႔စဥ္ေပးေဝသည့္ ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္ေစရန္ ၿမိဳ႕လည္ဧရိယာတဝိုက္ အဝီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ေသာ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ဆင္ေျခဖံုး ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေနအိမ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနမႈမ်ားကိုပါ ျပန္လည္၍ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ေရႊျပည္သာ၊ လႈိင္သာယာ၊ ေဒါပုံ၊ သာေကတ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းတို႔တြင္ တၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ အိမ္ေျခ ၁ဝ လံုးႏႈန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

''အခုက်ေနာ္တို႔အဖဲြ႔က ရန္ကုန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနအိမ္ေတြ ျပဳျပင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိတဲ့ ဆင္းရဲသား လက္လုပ္လက္စားေတြအတြက္ အခမဲ့ အသစ္ျပန္ေဆာက္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ ေနအိမ္တလံုးကို ကုန္က်မႈက ၇ သိန္းနဲ႔ ၈ သိန္းၾကား ရွိတယ္'' ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းမွ ၾကံ႕ဖြံ႔အဖဲြ႔ဝင္ တဦးက ေျပာသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ေနအိမ္တည္ေဆာက္ေပးသည့္ ကုန္က်ေငြအတြက္ တလလွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးခံရသူမ်ားမွာ ၾကံ႕ဖြံ႔အသင္းဝင္ အမ်ားစုသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႈိင္သာယာ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက “ရပ္ကြက္မွာ အိမ္မျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့သူေတြ၊ ေဒသခံေတြ၊ အသင္းသားေတြ၊ တကယ္မေဆာက္ႏိုင္တဲ့ သူေတြအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ တလကို ၁ဝဝ ျပန္ဆပ္ရမယ္။ ၅ သိန္းတန္ အိမ္ေတြအတြက္ ၅ သိန္း မျပည့္မခ်င္း တလကို ၁ဝဝ ေပးရမယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အိမ္ ၁ဝ လံုးႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္အပိုင္ ရန္ကုန္တဖက္ကမ္းရွိ ဆိပ္ၾကီး ဥျမငါးဇင္တြင္ ၁ဝ လံုး တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္လည္း တၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ေနအိမ္ ၁ဝ လံုးက်စီ ေဆာက္လုပ္ေပးသြားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔ဝင္ တဦးက ေျပာသည္။

ၾကံ႕ဖြံ႔မွ ျပန္ေဆာက္ေပးေသာ အိမ္မ်ားကို တသက္တာ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားက လက္မွတ္ထိုးရေၾကာင္း သိရသည္။

''က်ေနာ္တို႔အိမ္က ၁ဝ ေပ၊ ေပ ၄ဝ ပတ္လည္ေပါ့။ ေျမအမည္ေပါက္တယ္။ ေရာင္းခ်တာ၊ ေပါင္ထားတာ မရွိဘူး။ ေျပာရရင္ အ႐ႈပ္အရွင္း ကင္းတယ္။ သူတို႔ေဆာက္ေပးတာက ကာလတန္ဖိုး ၇ သိန္း တန္ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အုတ္ခံထားတယ္။ အုတ္ကို တဝက္ကာတယ္။ သံဇကာေတြကို အကြက္ခတ္ေပးတယ္။ အဲဒီ သံဇကာမွာ တံခါးမပါဘူး။ အရင္က က်ေနာ္တို႔ အိမ္က ထရံကာတာ။ အိမ္က လံုေနတာေပါ့။ ခုေတာ့ သံဇကာကြက္နဲ႔ ဆိုေတာ့ေလ တံခါးမပါေတာ့ ဟင္းလင္းျပင္လိုေပါ့။ တံခါးက တပ္မွျဖစ္မယ္၊ ျပဴတင္းတံခါးကို'' ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ေနအိမ္ျပန္တည္ေဆာက္ေပးခံရသူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ၾကံ႕ဖြံ႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံျဖစ္ကာ စည္ပင္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ၾကံ႕ဖြံ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး၊ လူထုစည္း႐ံုးေရးကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဆိုသည္။

လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခဲြရာတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေလ့ရွိကာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒ အတည္ျပဳေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႔အျဖစ္ ေလ့လာသူမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။

လတ္တေလာ ေနအိမ္တည္ေဆာက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ NDD ေခၚ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အင္အားစုမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ဥမၼာက သံုးသပ္သည္။

“၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ့္ဟာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနာမည္နဲ႔ မဟုတ္ေတာင္မွ အဖြဲ႔ဝင္ တခ်ဳိ႕က လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နအဖ အလိုက် ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါတီမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ အခုခ်ိန္မွာ မ်က္ႏွာရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေတြ႔ရတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အိတ္ေပါက္ျဖင္႔ ဖားေကာက္ေနေသာ စစ္သည္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး.

ေပးပို႔သူ - ေ၀ဟင္ (တပ္မေတာ္ေလ အရာရွိတစ္ဦး)


စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားခင္ဗ်ား

ယေန႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စစ္သည္မ်ားအား ရိကၡာစိုေငြ၊ ရိကၡာေျခာက္ႏွင့္ လစာမ်ား အေပၚ က်ပ္ေငြ (၂၀၀၀၀) ထပ္မံ တိုးေပးလိုက္သည္ကို တာ၀န္ေက်ၿပီဟု မ်က္ႏွာလဲြခဲပစ္ သေဘာထားၾကပံု၊ ေအာက္ေျခ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ရရွိေသာ ရိကၡာစိုေငြဟာ က်ပ္ေငြ (၃၀၀) တိုးလိုက္ေသာ္လည္း ခ်င့္ခ်ိန္သုံးေနရၿပီး အထူးသျဖင့္ မိသားစုမ်ားေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အဖို႔ အေၾကြး သံသရာထဲမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးပုံ ေတြကို ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ အျဖစ္ ပင္တိုင္ ေဆာင္းပါးရွင္ တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိ ေ၀ဟင္မွ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေပးပို႔လာပါတယ္။ ယခုလို ေပးပို႔လာတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဖိုးတ႐ုတ္က တပ္မေတာ္(ေလ) အရာရွိ ေ၀ဟင္အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ကကနေကာင္စီ၏ (၃၁/၁၂/၂၀၀၉) ရက္စဲြပါ အထူးအမိန္႕အမွတ္ ၄/အထူး/၂၀၀၉ အရ စစ္ေရးခ်ဳပ္ရံုး၏ စာအမွတ္ ၁/၅၄၄/ေရး ၂ (ဂ) ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇနိန၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေအာက္ေျခ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအား အေျခခံလစာကို က်ပ္ေငြ (၂၀၀၀၀) က်ပ္စီ တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး ေန႔စဥ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ဝဝ က်ပ္ ေပးရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္စာ ထုတ္ျပန္လာသည္ဟု သိရပါသည္။


တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား၏ တိုးလိုက္သည့္ လစာႏႈန္းထားကို ၾကည့္လွ်င္ ယခုလက္ရွိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ မည္သို႔မွ် မေလာက္ငွႏိုင္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သုံးသပ္ တင္ျပလိုပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔က စစ္သည္ မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တပ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စပါး၊ ၀ါ၊ ပဲ၊ င႐ုတ္ စိုက္ခိုင္းၿပီး အလြယ္လိုက္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ယခင္က ရိကၡာ ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ငရုတ္၊ သၾကား၊ ႏို႕ဆီ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ဆႏြင္း စေသာ အမယ္စံု ထုတ္ေပးရာမွ ယခု ဆန္၊ ဆီ၊ သၾကား၊ ႏို႕ဆီ တို႔ကိုသာ အႏိုင္ႏိုင္ေပးၿပီး၊ က်န္ရိကၡာေျခာက္မ်ားကို ေငြသားအေနႏွင့္ ေျပာင္းေပးရာ တစ္ရက္ ၄၈ က်ပ္ ရပါသည္။ ရိကၡာစိုေၾကး ၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေပါင္းေသာ္ တစ္ရက္စာ ရိကၡာဖိုးေငြမွာ ၃၄၈ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရက္ (၃ဝ) ရွိေသာ တစ္လ အတြက္ စစ္သည္တစ္ဦးရေသာ ရိကၡာစိုေငြမွာ (၁၀၄၄ဝ) က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေငြပမာဏမွာ လူပ်ိဳစစ္သည္ဆိုလွ်င္ စားရိပ္သာက အကုန္သိမ္းသြားေသာေၾကာင့္ လူပ်ိဳ စစ္သည္အေနႏွင့္ လစာကိုသာ သံုးရန္ က်န္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္သည္ စစ္သည္မ်ား အတြက္သာ (၁၀၄၄ဝ) က်ပ္ နီးပါး မီးဖိုေခ်ာင္စရိတ္ ရျခင္းဟု ဆိုရပါမည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ရေသာလစာႏွင့္ ထို (၁၀၄၄ဝ) က်ပ္ခန္႔သည္ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းကို လံုး၀ ရင္မဆိုင္ ႏိုင္ပါ။ အိမ္ေထာင္သည္ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆန္၊ ပဲ၊ င႐ုတ္ စသည့္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးလွ်င္ လိုင္းခန္းထဲထိ ပါေသာ္လည္း ၎ရိကၡာမ်ားအစား ပိုက္ဆံ ထုတ္ေပးေသာအခါ ႐ံုးခန္းအျပင္ေရာက္သည္ႏွင့္ အေႀကြးရွင္မ်ားက ဆီးႀကိဳ ေတာင္းၾကေသာေၾကာင့္ လိုင္းခန္းထဲထိ မပါေတာ့ပါ။ ပိုက္ဆံထက္ ရိကၡာေပးသည္က ပို၍ အဖတ္တင္သည္။ ရိကၡာကို ေရာင္းဖို႔ပင္ စစ္သည္မ်ား စိတ္မကူးရဲၾကပါ။

လက္ရွိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၉-၁-၂၀၁၀ ရက္ေန႔ ျပင္ပေပါက္ေစ်း စားအုန္းဆီ တစ္ပိႆာ (၃၅၀၀) က်ပ္၀န္းက်င္၊ ႐ိုး႐ိုးဆန္ တစ္ျပည္လွ်င္ (၇၀၀) က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ပဲ တစ္ျပည္လွ်င္ (၁၆၀၀) က်ပ္၊ ၀က္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ (၄၈၀၀) က်ပ္၊ ၾကက္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ (၆၀၀၀) က်ပ္၊ ၾကက္ဥတစ္လုံးလွ်င္ (၁၀၀) က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာလွ်င္ (၁၆၀၀) က်ပ္ ၀န္းက်င္ ရွိေနရာ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ လစာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္း မရွိေသးေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္မားမႈေၾကာင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အသားဟင္း တစ္ခြက္ကိုမွ် စားသုံးႏိုင္ျခင္း မရွိ႐ုံမက ေပးလိုက္သည့္ ႏို႔ဆီကို ေရာင္းစားၿပီး အပိုေငြ ဖန္တီးယူရပါသည္။ မိသားစုမ်ား ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ စစ္သည္မ်ားအဖို႔ တပ္တြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္မွ မည္သို႔ပင္ အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းေစ ကာမူ ၀ယ္ယူ စားသုံးေနရတာေၾကာင့္ ၾကပ္တည္းလွပါသည္။

တပ္၏ အေၾကြးယူ စနစ္အရ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အေနျဖင့္ လစဥ္လတိုင္း အေၾကြးယူသည့္အႀကိမ္ မ်ားလာေသာအခါ တပ္တြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆုိင္မ်ားက ၀ယ္ယူခြင့္အား ပိတ္ပင္လိုက္ရသည့္အထိ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုအခါ အဆိုပါ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္ ျပင္ပဆိုင္မ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္မားစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူစားသုံး ေနရသည့္အတြက္ အေၾကြးသံသရာ ၀ဲဂယက္ထဲမွာ နစ္သထက္ နစ္ေနပါေတာ့သည္။

ထိုမွ်မက ေအာက္ေျခ အရာရွိ/စစ္သည္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ထပ္မံကုန္က်မည့္ စရိတ္မ်ား အေနျဖင့္ တပ္တြင္းမိသားစုစည္း႐ုံးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၀တ္စုံ၊ ရဲေမစစ္ေရးျပ ၀တ္စုံ၊ ဓမၼစႀကၤာ ၀တ္ရြတ္အသင္း ၀တ္စုံ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၀တ္စုံ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၀တ္စုံ၊ VIP ႀကိဳဆိုေရး ၀တ္စုံ တို႔ရွိရာ စက္မႈ (၁) ထုတ္ အညံ့စား တစ္စုံပင္လွ်င္ (၇၀၀၀) က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ (၆) စုံ အတြက္ (၄၂၀၀၀) က်ပ္ ကုန္က်သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေရးျပ၊ လက္နက္ငယ္မြမ္းမံ စေသာ ၂ ခါ၊ ၃ ခါမက အႀကိမ္ႀကိမ္တက္ေနရသည့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဒဏ္မခံႏိုင္သည့္အဆံုး လူစားထိုးတက္ရန္ ငွားရေသာကိစၥမ်ား၊ သင္တန္းသြားလွ်င္ ၀ရမ္းျဖင့္ သြားရသည္ ဆိုေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ခရီးစဥ္မ်ားမွာ သတ္မွတ္ရက္ အေရာက္နီးကပ္ေနျခင္းႏွင့္ အျမန္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ အက်ဳံးမ၀င္သျဖင့္ အပိုေဆာင္း ထပ္မံကုန္က်ျခင္း၊ လမ္းခရီးတြင္ စားသုံးရသည့္ ထမင္းစားရိတ္ ကုန္က်ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းတိုင္းလိုလို ေကၽြးေမြးသည့္ ထမင္းဟင္းမ်ား ေန႔စဥ္ မစားႏိုင္သည့္အတြက္ ျပင္ပတြင္ စားသည့္ကုန္က်စရိတ္၊ သင္တန္းတြင္ စာေရးကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ စသည့္ သင္တန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း တစ္လလွ်င္ အရာရွိတစ္ဦး (ဥပမာ - တပ္စုမွဴးသင္တန္း) အေနျဖင့္ လစာအျပင္ တစ္သိန္းခဲြက်ပ္ အနည္းဆုံး ကုန္က်ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ေန႔ႏွင့္ အျခားၾသ၀ါဒ ခံယူပြဲ၊ စစ္ေရးျပအခမ္းးအနား မ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ လိုက္ပါေနရေသာအခါ မိသားစုကိစၥမ်ား လွစ္ဟင္းလြန္းသျဖင့္ လူငွားလိုက္ခိုင္းရသည့္ ကိစၥမ်ား၊ တပ္ျပင္ လုပ္အားေပးဆိုပါက လူစားငွားးရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၅၀၀) က်ပ္ ေပးရျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကလည္း လူမသိ သူမသိ တတိတိ ကုန္ၾကရပါေသးသည္။

လစာမေလာက္သည္ကို သိေနၾကသည့္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား တပ္စစ္လာစဥ္ တင္ျပစရာမ်ား တင္ျပၾကဟု တာဝန္အရ ေမးေစကာမူ မည္သူမွ် မတင္ျပရဲပါ။ တင္ျပမည္ၾကံတိုင္း ႏွိပ္ကြပ္ခံရမည္ကို အလိုလို သိေနၾကပါသည္။ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္ဝတ္တြင္ “ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ ညီပါေစ” ဟု ဆိုထားရာ တုန္႔ျပန္ေျပာမည္ကိုလည္း ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အမွန္တရားသည္ ဖံုးကြယ္၍ မရသျဖင့္ စစ္သည္မ်ား၏ လစာ မေလာက္ငွမႈကို မျဖစ္စေလာက္ ပမာဏျဖင့္ ေထာက္ပံ့သည္ဟု ေခါင္းစဥ္ျပလာပါေတာ့သည္။

သင္တန္းတက္၊ အေဝးတာဝန္ (T - Duty) သြားသူမ်ားအတြက္ ထိုေထာက္ပံ့ေငြကို တပါတည္း ထည့္ေပးလိုက္ရၿပီး အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအတြက္ မိခင္တပ္မွာပင္ ထုတ္ေပးရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ လက္တန္းညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အထက္ ဌာနမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ စိုက္ထုတ္ မေပးရေအာင္ တပ္မ်ား၏ တပ္ရင္းရံပံုေငြမ်ားမွ ေပးေစျခင္းကလည္း မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ ခိုင္းေစျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕တပ္မ်ား အေနနဲ႔ တကယ္ရ မရေတာ့လည္း မသိပါ။ ကြ်န္ေတာ္က ၾကားသာၾကား၍ အထက္အႀကီးအကဲအား မေမးလိုေသာေၾကာင့္ တပ္ေရးဗိုလ္ၾကီးကို ေမးေတာ့ “အကိုၾကီးေရ အဘသေဘာ၊ အဘသေဘာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေတာမွာ သြားေျပာ” တဲ့။ ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ “စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔ အင္အား” မွာ ေျပာလိုက္ပါၿပီ ခင္ဗ်ား။


source by : http://www.photayokeking.org

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ့္ရက္ကို မေၾကညာရဲတဲ့ နအဖ

17 January 2010

ျမန္မာျပည္သား ဒုကၡသည္မ်ား ထုိင္းနုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္း တြင္ေနေနၾကတဲ႔ ဒုကၡသည္ဘဝ..။

ျမစ္ေခ်ာင္းေရမ်ား စီးဆင္းသလုိ တသြင္သြင္ စီးက်လာတဲ့ မ်က္ရည္မ်ားက ေခ်ာေမြ႔႔ လွတဲ့ သူမ ပါးျပင္န႔ဲ႔ မလုိက္ေအာင္ နာက်င္ ခါးသီးမႈႈမ်ားန႔ဲ႔အတူ အတားအဆီး ကင္းမဲ့စြာ တရွိန္ထုိး ၿဖိဳၿဖိဳၿဖိဳက္ၿဖိဳက္ သြန္ခ်လာတဲ့ မ်က္ရည္စက္မ်ားကုိ္ ဘယ္ဖက္လက္န႔ဲ႔ ျငင္သာစြာ သုပ္ဖယ္လုိက္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ငုိသံန႔ဲ႔အတူ ကြဲအက္ေနေသာ အသံနဲ႔ စကားလံုးေတြက ထြက္က်လာပါတယ္ “တခါတေလက်ေတာ့ ျပန္စဥ္းစားလည္း မေကာင္းဘူး စိတ္အခက္အခဲျဖစ္တယ္ ေျပာရင္လည္း မေကာင္းဘူး”

အဲဒီလုိေျပာၿပီးငိုေနတဲ့ သူက အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိတဲ့ ခေလး ၂ ေယာက္အေမ ပုိေလးနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡၡသည္ လူသစ္ေတြ ေနထုိင္ဖို႔ ဝါးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ထားေပးတဲ့ ဘားတုိက္ တန္းလ်ားအရွည္ႀကီးမွာ သူမက အခန္းက်ဥ္းေလး တခုရဲ႕ေရွ႕ ေလွခါးထစ္မွာ ထုိင္ၿပီး ဦးတည္ရာမဲ့ေနေသာ မ်က္ဝန္းတစံုက အေဝးတေနရာကိုု ေငးေမွ်ာ္ေနရင္း အေတြးဝကၤၤပါထဲက နစ္ေမွ်ာေနတဲ့ သူမရဲ႕ အာရံုကို ဖမ္းဆုပ္္ႏုိင္ဖို႔္႔ ခက္ခဲသလုိ ဘာေတြ စဥ္းစားေနတယ္ဆုိတာ သူမကုိယ္တုိင္ေတာင္မွ သိမယ္ မထင္ဘူး။

“ျပန္စဥ္းစားမိတာ တကယ္ဝမ္းလည္း ဝမ္းနည္းတယ္ ေတြးရင္ ေခါင္းကုိက္တယ္ ဒါေပမ့ဲ စိတ္ခ်မ္းသာႏုိင္ေအာင္ က်မ ႀကိဳးစားေနမယ္ ေမ့ပစ္ခ်င္တယ္” လုိ႕ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို သူမ ရင္နာနာနဲ႔ ျပန္လည္ေျပာျပပါတယ္။

သူပုန္န႔ဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္လုိ႔ အစြပ္စြဲခံရတဲ့ ပိုေလးနာက ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္မ ၅၄၄ ဗိုလ္မွဴး တေယာက္ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႈကို ခံရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္အမွတ္ (၁) ခရိုင္အတြင္းမွ ရွိတဲ့ ဟုိမန္း ရြာကုိ စြန္႔ၿပီး အမွတ္ (၂) ကရင္နီဒုကၡၡသည္ စခန္းကို ယခုလ ၂ ရက္ေန႔႔မွာ ထြက္ေျပးလာခဲ့ပါတယ္။

“သူက်မကို ေသနတ္တိုန႔ဲ႔ေပါ့ေနာ္ ေသနတ္တိုနဲ႔ က်မကို ပစ္သတ္မွာေပါ့၊ ဒီကရင္နီ ဗိုလ္မွဴးဘယ္သူလဲ မင္းေဖာ္ရမယ္ သူတ႔ုိ႔ဘယ္လမ္း ခရီးနဲ႔႔ သြားလာလဲ ငါ့ေဖာ္ရမယ္” လ႔ုိ႔တုန္ယင္ေနတဲ့ အသံေတြနဲ႔႔ သူမ ေျပာျပပါတယ္။

အဲဒီ ဗိုလ္မွဴးက သူမ႔အိမ္ကို လာၿပီး ဒီလိုမ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္ တာ ၃ခါ ရွိပါၿပီ။ မိန္းမသား တေယာက္အေနနဲ႔ ခံႏုိင္ရည္ ဘယ္လုိရွိႏုိင္ပါ့မလဲ။ သူမက ဘယ္သူန႔ဲ႔မွ အဆက္အသြယ္ မရွိပါဘူး၊ အိမ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကလည္း တခါတေလမွ လာတတ္တဲ့ ကလလတ (ကရင္နီ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး) အဖြဲ႔႔ေတြနဲ႔ အင္ဥ၊ ဖြတ္၊ လိပ္ ရွာထြက္ၾကတဲ့ နားမန္းဘက္ က ရြာသူရြာသားေတြပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“နင္မသိဘူးဆုိ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးတဲ့ ေနာက္ရက္က်ရင္ မနက္ျဖန္ေနာက္တရက္ပဲက်န္မယ္ ေမးတဲ့ခ်ိန္မွာ မင္းေျဖရမယ္တဲ့ မေျဖလို႕မရဘူးတဲ့ မေျဖရင္က်ေနာ္နဲ႔႔နင္နဲ႔႔ ေတြ႕မယ္တဲ့” က်မလည္း စဥ္းစားၿပီး ဒီမွာေနရင္ ေသမွာပဲဆိုမွ ကေလးကိုေခၚၿပီး ထြက္လာလုိက္တယ္ လုိ႔႔ေျပာပါတယ္။

ကရင္နီျပည္အမွတ္(၂)ခရိုင္၊ ကေဝၚထာရြာမွာ ေနတဲ့ အသက္(၃၅)အရြယ္ရွိ ေစာလြဲမူးဒုိကလည္း စစ္အစိုးရက စစ္သားေတြ ရြာထဲဝင္လာလို႔႔ ေျပးလႊားေနရတယ္လုိ႔ ယခုလိုေျပာျပပါတယ္။

“သူတို႔႔ေတြလာၿပီး သူတ႔ုိ႔ေနာက္လုိက္ဖို႔ ေပၚတာ ေခၚလုိက္ ေနာက္နင့္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာက္ေအာင္လုပ္တယ္ တခါတေလေနရတယ္ တခါတေလ ထြက္ေျပးရတယ္ အဲလုိေတြလုပ္တယ္” အရင္တုန္းကလမ္းမွာ ေတ႔ြ႔တုိင္း သတ္ေပမဲ့ အခုဆုိေပၚတာ ေခၚၿပီးေတာ့ အေႏွာက္အယွက္ေပးတာ ေတာ္ေတာ္ ဆုိးတဲ့အတြက္ ရြာကေန ထြက္ခြာလာရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေစာလြဲမူးဒုိက ေျပာပါတယ္။

အမွတ္(၂)ခရိုင္၊ ေကာ္ရီခီးကေန အသက္(၃၀)အရြယ္ရွိ္ ေနာ္ရီဘက္ခါ ကလည္းသူမရဲ့အေတြ႔အႀကံဳကို အခုလုိေျပာျပပါတယ္။

“စစ္သားေတြတက္တယ္ အဲလုိမ်ိဳးေျပးလြားရတယ္ေပါ့ အဲဒါသူတ႔ုိ႔တက္မယ္ဆို လူႀကီးေတြေတ႔ြ႔တယ္ အဲမ်ိဳးလာေျပာျပခါက် ေတာ့ သြားပုန္းေနရတယ္”

ဒုကၡၾကားက ဒုကၡၡေရာက္ေနတဲ့ရြာသူရြာသားေတြကို မစာနာပဲ ကိုယ္လုိရာ ဆြဲသြင္းတတ္တဲ့ စစ္အစုိးရ ဟာ “စစ္အစုိးရ” ဆုိတဲ့ စကားလံုး နာမ ကုိ ၾကားမိလုိက္တာနဲ႔ ရြာသူရြာသားမ်ား အားလံုးလုိလုိက သရဲတေစၦၦကို ရုတ္တရက္ ေတြ႔႔လုိက္ရသလုိ ထိတ္လန္႔႔သြားၿပီး ေသြးမရွိေတာ့တဲ့ မ်က္နွာမ်ိဳးနဲ႔႔ ခါးသီးနာက်င္မုန္းတီးေနတဲ့ သူတ႔ုိ႔ေလးေတြရဲ႕ စိတ္ေတြ ေသြးသားေတြထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

ကရင္နီျပည္တြင္းက စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြဟာ ေနပူမေရွာင္ မုိးရြာမေရွာင္ ႀကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ လယ္ယာေျမယာေတြကုိ ရုိးသားစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနၾကရပါတယ္။ တရက္စာတရက္စာ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ရွာေဖြစုေဆာင္းရတဲ့အစားအစာေတြကို စစ္တပ္ေတြကမစာနာဘဲ အတင္းေတာင္းယူစားၾကတယ္လို႔ ပိုေလးနာကေျပာပါတယ္။

ေသနတ္တကားကားကိုင္ၿပီး “လာေတာင္းစားရင္ ကိုယ္က မေပးလည္း မေကာင္းဘူး က်မေပးလုိက္တယ္” လို႔ပိုေလးနာကေျပာပါတယ္။

စစ္တပ္ေတြက အစားအစာမ်ားရတဲ့အခါၾကေတာ့လည္း “မင္းတို႔႔ကို ငါေၾကာက္တယ္လို႔ ထင္လား ငါမေၾကာက္ဘူး ေၾကာက္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ရဲေဘာ္မလုပ္ဘူး” လ႔ို႔ ေျပာၿပီး ရြာသူရြာသား ေရွ႕ေမွာက္မွာ ေသနတ္ေဖာက္ေဖာက္သြားၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလုပ္သြားၾကတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

အဲဒါေတြေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားေတြက စစ္တပ္နဲ႔ေ၀းတဲ့ ေတာေတြထဲမွာ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဘက္ကို ထြက္ေျပးလာၾကပါတယ္။

အခုဆို မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္က ဒုကၡၡသည္စခန္းအျဖစ္ ယာယီ ေနထုိင္ရတဲ့ ကရင္နီ ဒုကၡၡသည္စခန္းေတြမွာဆိုရင္ လူသစ္ဦးေရေတြ တေန႔႔ထက္တေန႔ တုိးလာၿပီး အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဝင္လာမဆဲ တသဲသဲပါပဲ။

တခ်ိဳ႕က စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈႈေၾကာင့္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပညာေရးေၾကာင့္နဲ႔ သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ ဘဝဖူလံုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ်ားေသာအားျဖင့္က စစ္သားေတြရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈႈ စစ္သားေတြရဲ႕ ေျခဖဝါးေအာက္မွာ ရက္စက္မႈႈ မတရား လုပ္ႀကံမႈႈေတြ လံုးဝခံႏိုင္ရည္ မရွိေတာ့တဲ့ အဆံုး ဒီစခန္းကို ေရာက္လာၾကတာ မ်ားပါတယ္။

“အဓိက နအဖရဲ့ ႏွိပ္စက္မႈႈေပါ့ တခ်ိဳ႕မိသားစုေတြက စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ အဲဒီ က်န္းမာေရးတို႔ ပညာေရးတို႔ အခက္အခဲေပါ့ ဒီဖက္ထြက္လာ ၾကတယ္” လုိ႔ စခန္း၂ က စခန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မီတီ အတြင္းေရးမွဴး ၂ လားဒိုထူး ကေျပာပါတယ္။

စခန္း၂ မွာ ဆုိရင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္းထဲမွာပဲ လူသစ္ေတြက ၂၉၃ ေယာက္ ေရာက္ရွိလာၿပီး စခန္း၁ မွာဆုိ ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ ၁၀၄၉ ေယာက္ရွိၿပီး မတ္လ ၄ ရက္ ေနာက္ပုိင္းမွာဆုိရင္ ၄၀၂ ေယာက္ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

စခန္း ၁ မွာမ်ားေသာအားျဖင့္ ကရင္နီျပည္ရွားေတာတဝုိက္မွ လာၾကတာျဖစ္ၿပီး စခန္း ၂ မွာ ကေတာ့ ကရင္နီျပည္အမွတ္(၂) ခရိုင္အတြင္းမွ ဘူးကုိ၊ ကြားခီး ၊ ဂူေဂၚေပၚ၊ ေဖာဘူးခိုနဲ႔ ရြာဒဂါးရြာမ်ားမွထြက္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလည္း DKBA နဲ႔ စစ္အစုိးရရဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေကအဲန္ယူကုိ စစ္ပြဲဆင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကုိယ့္နယ္ေျမ၊ အုိးအိမ္ကို စြန႔္႔ခြာၿပီး ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန႔္႔ တာခ့္ခရိုင္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း (၃)ခုမွာ ယာယီခိုလုံႈ ေနၾကရတယ္။

တခ်ိဳ႕က ႏွစ္ရက္သာ ဖြားထားတဲ့ ကေလးေလးကို ခ်ီပုိးၿပီး ေနပူ၊မုိးရြာေတြထဲမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတာ အမွန္ဆို မီးတြင္း မွာေနရမဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဗိုက္ႀကီးသည္ေတြ၊ ကေလးေတြ ၊ မသန္မစြမ္း၊ ကုိယ့္ အဖိုးအဖြားေလာက္ရွိတဲ့အရြယ္ စသည့္..စသည့္ လူက အခုဆို ဒုကၡၡ ေတြ ဘယ္ေလာက္ခံေနရၿပီလဲဆုိတာ ေျပာေတာင္ မေျပာ လုိက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။

သူတ႔ုိ႔ေလးေတြကဘဝကို သုညကေန ျပန္စၾကရေတာ့မယ္ ။အဲဒါဟာ စစ္အစုိးရရဲ႕ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ၊ စစ္အစုိးရက နယ္ေျမကေန ေမာင္းထုတ္ မႈႈေၾကာင့္လ႔ုိ႔ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။

အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဒုကၡၡသည္ လူသစ္ေတြအတြက္ စခန္းထဲမွာ အျပည့္အဝ အားမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ဘူး လို႔ ကရင္နီဒုကၡသည္အမွတ္(၁) စခန္းက စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မီတီ ဥကၠၠဌကေျပာပါတယ္။

“က်မတုိ႕က ပံ့ပုိးတဲ့ အပုိင္းမွာပဲ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္၊ သူတို႕ကို ဒုကၡၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳဖ႔ို႔က ေဒသအာဏာပုိင္ေတြဖက္က လိုတယ္” လုိ႔႔ဥကၠဌကေျပာပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႔႔ ေဘးဒုကၡၡေတြကို မခံလုိတဲ့ အတြက္ ထြက္လာၾကတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြကို ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြက လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အေနနဲ႔႔ ယာယီခိုလုံႈခြင့္ေပးထားခဲ့တာကို ရြာသူရြာသားေတြက ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

“ထုိင္းအာဏာပုိင္က ေနထုိင္ခြင့္ေပးတဲ့ အတြက္ က်မထုိင္းအာဏာပုိင္ေရာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိခဲ့ပါတယ္”လို႔ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔မွာ အမွတ္(၁)ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ကမၻၻာ့ ဒုကၡၡသည္မ်ားေန႔႔မွာ စခန္း ၁ ေကာ္မတီဥကၠၠဌက ေျပာၾကားသြား ခဲ့ပါတယ္။

စခန္း၁ မွာ ႏွစ္၂၀ ေလာက္ အၾကာႀကီး လာေရာက္ ခုိလုႈံေနေသာ မခူေဖာက သူ႔မရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို ယခုလိုထုတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။

“အရမ္းကို ဝမ္းနည္းတယ္ က်မတုိ႔ ေရေျမေတြ အိမ္ေတြ ရွိရက္သားနဲ႔ ဒီလုိ ထြက္ေျပးလာၿပီး ဒုကၡၡသည္အျဖစ္ လာေနရတာ “ဗမာ” စစ္အစုိးရေတြရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈႈေတြ မခံႏုိင္လုိ႔ က်မတို႔႔ ဒုကၡၡသည္ေတြ လာေနရတယ္ တကယ္ဆုိ က်မတို႔ တုိင္းျပည္မွာပဲ ေနခ်င္တယ္”

သူကဆက္လက္ၿပီး “ကုိယ့္တိုင္းျပည္ကို ျပန္ေနခ်င္တယ္ အစုိးရေတြက မေကာင္းလုိ႔ က်မတ႔ို႔ျပန္ရင္လည္း က်မတ႔ို႔ပဲ ဒုကၡ ေတြ႔႔ရတယ္”

ဥပေဒအေၾကာင္းေလ့လာဆည္းပူးေနတဲ့ ကရင္နီဒုကၡသည္ေက်ာင္းသားတဦးက “ဒုကၡၡသည္မွာ လာေနတာ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ဆံုးရႈႈံးသြားတဲ့ အရာေတြကိုျပန္လည္ရေစဖို႔႔အတြက္ အားတင္းထား ၿပီးေတာ့ ေနရမယ္” လုိ႔ ကိုယ့္တုိင္း ကုိယ့္ျပည္ကို ျပန္ေနရႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားသြားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္ လ႔ို႔ေျပာပါတယ္။

ကုိယ့္နယ္ေျမကို မျပန္ရပဲ ဒီစခန္းထဲကိုပဲေနရမယ့္အတူတူ ဘဝလံုၿခံဳမႈပိုမိုအာမခံခ်က္ရွိတဲ့ တတိယႏိုင္ငံကို တျဖည္းျဖည္းထြက္ခြာေနၾကပါတယ္။

ဘယ္သူက ဒီလိုဒုကၡ ႏြံအုိင္ ေတြထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ဘဝကိုအႏွစ္ျမဳပ္ခံ ေနႏိုင္ပါ့မလဲ။ ဒီလုိ ဒုကၡ ေတြထဲက ေနာက္ ဝတ္ေၾကြး ရွိရင္ေၾကပါေစေတာ့ဆုိတဲ့ စိတ္ေတြ ဒုကၡၡသည္ေယာက္္တုိင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ရွိေနၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

“တတိယ ႏို္င္ငံထြက္ခြာခ်င္ လုိ႔ ဒုကၡၡသည္လာျဖစ္ေနတာ ဆုိုတာ မရွိဘူး ” လုိ႔ စခန္းဥကၠၠဌ ကေျပာပါတယ္။

စခန္းထဲမွာ ဒုကၡၡသည္လို႔ အမည္ရွိေပမဲ့ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာက လုိေလေသးမရွိေအာင္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပး ေနပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒုကၡၡသည္ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း သူမ်ားေတြက က်ေနာ္တ႔ို႔ကို အထီးက်န္အျဖစ္ မခ်န္ထားဘူး ႏိုင္ငံတကာေတြက ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္” လုိ႔ စခန္း ၂ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ စခန္း ေကာ္မတီ ဥကၠၠဌ က ကမၻၻာ့ ဒုကၡၡသည္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ထုိနည္းအတူ UNHCR ကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္က “ဒီေန႔႔ဟာဆုိလုိ႔႔ရွိရင္ ကမၻၻာကေနၿပီးေတာ့ က်မတ႔ို႔ရဲ႕ ဒုကၡၡသည္မ်ား လြတ္ေျမာက္ဖ႔ို႔အတြက္ သတိရတဲ့ေန႔႔ျဖစ္တယ္”

စခန္း ၁ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာဝန္ယူထားတဲ့ပလာအသစ္တေယာက္ကလည္း “ ဒီလုိအခမ္းအနားတရပ္ကို က်င္းပလုိက္တာဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံတကာကို ေၾကာ္ညာလုိက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ဘာျဖစ္လ႔ုိ႔ ဒီေနရာကုိေရာက္ရွိေနတာလဲ ဘာအခက္ခဲေၾကာင့္ ဒီကိုေရာက္ေနတာလဲ ဆုိတာကို ကမၻၻာကို ေၾကာ္ညာလုိက္တာနဲ႔ အဖြဲ႔႔အစည္းေတြအားလံုးကို အေၾကာင္းၾကားလုိက္တာန႔ဲ႔ အတူတူပါပဲ”

ဒုကၡၡသည္မ်ားဟာ အစားအေသာက္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားက သနားစာနာၿပီး ေပးကမ္းၾကတဲ့အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေလာက္ငွေအာင္ စားေသာက္ေနရပါတယ္။ သ႔ုိ႔ေပမဲ့လည္း ဒုကၡၡသည္တေယာက္ရဲ႕ဘဝျဖတ္သန္းမႈႈဟာ လြယ္ကူမယ္လုိ႔
မထင္ပါန႔ဲ႔။ သူတ႔ုိ႔ရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖိစီးမႈႈေတြ ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စတဲ့ ထိခုိုက္မႈႈေတြ မ်ားစြာ ခံစားေနရပါတယ္။
ဘယ္သူမဆုိ “ဒုကၡၡ” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ စကားလံုးကို ေသမတတ္ေၾကာက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ မေရွာင္လြဲႏိုိင္လ႔ုိ႔သာ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနရတယ္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုိေလးနာလိုျပည္တြင္းက ရြာပုန္းရြာေရွာင္ေတြအတြက္ကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းဟာ အနည္းဆံုးေတာ့ အသက္အႏၱာရယ္ကင္းၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ကမၻာငယ္ေလးတခုမဟုတ္လား…

လူသစ္တန္းလ်ားရဲ့အခန္းက်ဥ္းေလးတခုမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ပိုေလးနာတေယာက္ သူမပါးျပင္ေပၚက မရပ္မနား တသြင္သြင္က်ေနတဲ့ မ်က္ရည္စက္ေတြနဲ႔အတူ “က်မေတာ့ ဒီမွာေရာက္တာ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္” လို႔ေျပာခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္…

ဤေဆာင္းပါးကို ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔အတြက္ အမွတ္တရ ေရးသားသည္။