16 July 2011

အစ္မက လိမ္ေျပာတာကိုး ဆုိတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း


၁၉၄၂-ခုနွစ္က ဗမာနိုင္ငံမွ ျဗိတိသွ်တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားၾကျပီးေနာက္ ၁၉၄၃-ခုနွစ္ကုန္နွင့္ ၁၉၄၄-နွစ္ဆန္းမွ စ၍ အိႏၵိယနယ္စပ္ မွတစ္ဆင့္ ဗမာနိုင္ငံအား ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ အဓိကတာ၀န္ ယူရေသာ ျဗိတိသွ်အမွတ္(၁၄)တပ္မေတာ္၏ ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ေနာက္ပိုင္း'' ဖီးလ္မာရွယ္'' ေခၚဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးျဖစ္လာသူ) ဆာ၀ီလံ်ဆလင္း (Sir Willliam Slim )သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အား လံုး၀အထင္မၾကီးရံုမက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဗမာ့တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးကို အထင္ေသးခဲ့ သူ ျဖစ္ပါသည္။

လိွု့်၀ွက္သတင္းပို့ အစီရင္ခံ ရာတြင္-''ေအာင္ဆန္း၏ တပ္မွ လူအမ်ားစုသည္ ပညာအရည္အခ်င္းမရိွသူမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ လူေပလူေတမ်ား၊အဆင့္အတန္းမရိွသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အရာရိွဆိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ကပညာတတ္မ်ား မဟုတ္၊ တပ္ပံုစံကလည္းစည္းကမ္းစနစ္ မရိွသျဖင့္ စိတ္မခ်ရ''စသည္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ ျဖစ္က တတ္ဆန္း သတင္းမ်ားသာ ပို႔ခဲ့ေလရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''အေနျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္နွင့္တကြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အထင္မၾကီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ စစ္မျဖစ္မီက ဗမာနိုင္ငံေရးအေျခအေနနွင့္ ၁၉၃၆-ခုနွစ္ တကၠသိုလ္သပိတ္မွတစ္ဆင့္ ေမြးဖြားေပၚေပါက္လာသူ ''ေအာင္ဆန္း'' အမည္ရိွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၏ထူးခြ်န္ထက္ျမက္မႈ အေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သူလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ''တပ္ဖဲြ႔ ၁၃၆''၏မဟုတ္မမွန္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားကိုသာ အေျချပဳလ်က္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား အထင္ေသးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ထို့ျပင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အေရွ့ေတာင္အာရွ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုေသနာ ပတိခ်ဳပ္ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ေမာင့္ဘက္တင္''၏ ဌာနခ်ဳပ္တို့ လိွု်ဳ႔၀ွက္အဆက္ အသြယ္ရရိွေၾကာင္းကို လည္း ေစာေစာပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း'' သည္ မသိခဲ့ေခ်။

သို႔ရာတြင္ သူ့အထက္မွ အၾကီးအကဲတပ္ေပါင္းစု ေသနာပတိခ်ဳပ္ၾကီးက ၁၉၄၅ ခုနွစ္တြင္-ဗမာျပည္တြင္း မွ ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါ။ ေအာင္ဆန္းနွင့္ သူ၏တပ္မ်ား ကူညီပူးေပါင္းမႈရမွသာလွ်င္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာတိုက္နိုင္မည္'' ဟု ညႊန္ၾကားလိုက္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''သည္စိတ္မပါ့ တပါျဖင့္ ၁၉၄၅-ခုနွစ္ ေမလဆန္းတြင္ သူ၏ ျဗိတိသွ် အမွတ္ (၁၄) တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ မိတၳီလာျမိဳ႔ ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
........................................................................

ယင္းသို႔ လူခ်င္းေတြ႔ဆံု စကားေျပာျပီးခိ်န္မွစ၍ ျဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ထင္ျမင္ ခ်က္သေဘာတရား အၾကီးအက်ယ္ ေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္လ္(ဗိုလ္ခု်ပ္) ယူနီေဖာင္း၀တ္စံုအျပည့္အစံု ၀တ္ဆင္သြားရာ ဂ်ပန္ ဘုရင့္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးနွင့္ တူေနသျဖင့္ ေရွးေခတ္ ''ဆရာမူရိုင္း'' ေခၚ ဂ်ပန္ သူရဲေကာင္းတို့၏ ေဆာင္ဓားတစ္လက္ကိုပါ ခါးတြင္ခိ်တ္ဆဲြလ်က္ တည္ျငိမ္ေသာ ဣေျနၵနွင့္ ျဗိတိသွ် စစ္ဌာနခ်ဳပ္အတြင္းသို့ေလွ်ာက္၀င္သြားပံုကိုျမင္လွ်င္ အခိ်ဳ႔အဂၤလိပ္အရာရိွမ်ားက ရုတ္တရက္ အံ့အားသင့္ သြားၾကေတာ့သည္။ သို့ေသာ္ခ်က္ခ်င္းပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''အား အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြ်မ္းက်င္ရည္မြန္စြာျဖင့္ နႈတ္ဆက္စကား ေျပာ၍ ျဗိတိသွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက လည္း ျပံဳးရႊင္စြာ ျပန္လည္ စကားေျပာၾကေတာ့မွ အားလံုးေနသာထိုင္သာ ရိွသြားၾကပါေတာ့သည္။

ျဗိတိသွ်အမွတ္ (၁၄) တပ္မေတာ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''သည္ ''ေအာင္ဆန္း'' ဆိုသူအားျမင္ျမင္ ခ်င္းပင္ တပ္မွူးေကာင္းတစ္ဦးဟု အကဲခတ္မိသည့္အျပင္ အဂၤလိပ္စကားကို အထူးကြ်မ္း က်င္စြာေျပာနိုင္ပံု၊ နိုင္ငံတကာေရးရာ၊ ကမၻာ့စစ္မက္ေရးရာ အေျခအေနစသည္တို႔ကို နိုင္ငံေရးသိပၸံပညာဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရ ၾကြယ္၀စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာ ဆိုနိုင္ေၾကာင့္ ေစာေစာက သူ႔ထံေရာက္လာသည့္ ''ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖဲြ႔၁၃၆''၏သတင္းပို႔ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား လံုး၀ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းသေဘာေပါက္ သြားမိေလသည္။ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ျပီးေခတ္ ဗိုလ္ခု်ပ္ၾကီး''ဆလင္း'' ကိုယ္တိုင္ေရး သားခဲ့ေသာ ''အရံႈးမွအနိုင္သို႔ FROM DEFEAT TO VICTORY ေခၚ စာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း အတိအလင္း ခီ်းက်ဴးေရးသား ခဲ့ပါသည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ သူေရးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းမ်ားမွာ အေတာ္ပင္စံုလင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကြ်န္ေတာ္တင္ျပလိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းနွင့္ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ သည့္ေကာက္နႈတ္ခ်က္အခိ်ဳ႔ကိုသာ ေရြးခ်ယ္တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တင္ျပလိုသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ မေကြးတိုင္း၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႔မွ ေရွ့ေန ဦးဖာ၊ ေဒၚစုတို႔၏ သား(စေနသားျဖစ္၍ ငယ္မည္ ေမာင္ထိန္လင္းျဖစ္ေသာ္လည္း) သူ၏အစ္ကိုလတ္ ကိုေအာင္သန္း အမည္နွင့္ကာရံညီေစရန္ ''ေအာင္ဆန္း'' ဟု နာမည္ေျပာင္းခဲ့သူ (ေနာက္ပိုင္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ဖခင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာသူ)၏ စိတ္ေနစိတ္ထားဗီဇနွင့္ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ စရိုက္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစရန္ ျဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆာ၀ီလံွ်ဆလင္း'' ၏ ေရးသားခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္က အေထာက္ အထားအျဖစ္ကိုးကားလိုပါသည္။

''ေအာင္ဆန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်နု္ပ္အေနျဖင့္ သူ့အားအထူးေလးစား အထင္ၾကီးမိေသာ အရည္အခ်င္းကားသူ၏ ရိုးသားတည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ စကားကို ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေျပာ၊ အလြယ္တကူကတိေပးတတ္သူလည္း မဟုတ္။ သို့ေသာ္တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ပါမည္ဟု ကတိေပးျပီးလွ်င္မူ မည္သို့ပင္ျဖစ္ေစကတိတည္စြာ တကယ္လုပ္မည့္လူစားမို်းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်နု္ပ္ ယံုၾကည္မိသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္စိတ္ထဲ၌ ေအာင္ဆန္းနွင့္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ဧကန္မုခ် အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္မိေတာ့ သည္။

ဤသို႔လွ်င္ ျဗိတိသွ် ဗိုလ္ခု်ပ္ၾကီး ''ဆာ၀ီလံွ်ဆလင္း'' သည္သူ၏စာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း တိက် ပြင့္လင္းစြာ ေရးသားခဲ့ပါသည္။အထက္ပါ ေကာက္နႈတ္ခ်က္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ''ရိုးသား တည္ ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္မႈ'' ဆိုသည္မွာအဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရ HONESTYကို ကြ်န္ေတာ္က အနီးကပ္ဆံုး ဘာ သာျပန္ ေဖာ္ျပ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလ့လာအကဲခတ္၍ သိရိွထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀စရိုက္နွင့္လည္း ကိုက္ညီဟပ္မိေနသျဖင့္ ယင္းသို႔ ဘာသာျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပလတၱံေသာျဖစ္ရပ္ဆိုလွ်င္ ၁၉၄၅ ခုနွစ္ကျဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အေပၚအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္နွင့္ ထပ္တူကဲ့သို့ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပင္ေကာင္းေနပါ ေတာ့သည္။
..........................................................................................

''လူမွာ အေရးၾကီးဆံုး ကိုယ္က်င္တရားရယ္၊ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးမႈရယ္ ဒါပဲျဖစ္တယ္''ဤသို႕လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တဖြဖြ ေျပာေလ့ရိွသည္။ သူ၏ မိသားစုနွင့္တကြ တပည့္ရဲေဘာ္မ်ားအား ထပ္တ လဲလဲ မေမာတမ္း၊ မပမ္းတမ္းေျပာေလ့ရိွပါသည္။

စစ္ၾကိဳေခတ္ တကၠသိုလ္သမဂၢတြင္ တက္ၾကြစြာ Character and love of Truth ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္တို့လို ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြကိုေတာ့ သူ၏၀ါသနာအတိုင္း ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေျပာေလ့ ရိွသည္။ ဤသည္မွာ သူသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို အထူးကြ်မ္းက်င္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလ့လာ ထားသူျဖစ္၍အခြင့္ရတိုင္း အဂၤလိပ္စကားလံုးေ၀ါဟာရမ်ား သံုးတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ သူအလြန္ တန္ဖိုးထားေသာ ''အမွန္တရား ျမတ္နိုးမႈ'' (Love of Truth )ကို ထပ္ဆင့္ရွင္းျပသည့္အေနျဖင့္ အမွန္တရားကို အခိ်န္မေရြးေျပာ၀ံ့ရန္၊ ေျပာ၀ံ့တဲ့သတၱိရိွရမယ္။

သတၱိရိွေအာင္လဲ ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ရမယ္''ဟု ကြ်န္ေတာ့္အား တစ္ခါက ေျဖခဲ့ဖူးပါသည္။သူကိုယ္တိုင္က လည္း သူသြန္သင္ဆံုးမသည့္အတိုင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ''မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ'' ဟူေသာ ဗမာစကားရိွရာ အေျခအေနအရ လိုအပ္လွ်င္ ခြ်င္းခ်က္သေဘာ မုသားစကားေျပာသင့္ေျပာရမည္ဟု အဓိပၸာယ္ရိွေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ ထိုစကားကို လက္ခံယံုၾကည္ဟန္ မရိွပါ။ သူသည္လိမ္ညာေျပာျခင္းကို မၾကိဳက္သလို သူကိုယ္တိုင္လည္း လိမ္ေျပာေလ့မရိွ အမွန္ကိုသာ ဘြင္းဘြင္းေျပာတတ္သည္။

ဤအခ်က္ကို သူနွင့္ ေတြ႔ဆံုသိကြ်မ္းခဲ့သူ နိုင္ငံျခားသားမ်ားပင္ သတိျပဳမိၾကပါသည္။ဤကား သူ၏ ေမြးရာပါဗီဇ သို့မဟုတ္ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀စရိုက္ဟုဆိုရပါမည္။ ယင္းအခ်က္၏ အေထာက္အထားအျဖစ္ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ကို ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ တင္ျပလိုပါသည္။

..........................................................................

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာမည့္ စေနသား ငယ္မည္ ''ေမာင္ထိန္လင္း'' ေလးနွစ္သားအရြယ္က ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ေဒၚစု (အေမစု) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္ျပီး အေရာင္း အ၀ယ္ ေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ ဆန္စပါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလည္း လုပ္သည္။ စပါးေပး နည္းျဖင့္ ေငြလည္းေခ်း သည္။ အိမ္တြင္စပါးမ်ား၀ယ္ေလွာင္ထားျပီး ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ လူမ်ား အားတဆင့္ေရာင္းသည့္ အလုပ္လည္းလုပ္သည္။ တစ္ေန႔ သ၌ ေတာမွ စပါး၀ယ္ သူမ်ား ေရာက္လာျပီး ေဈးစ ကားေျပာ ေန ၾကစဥ္ ေလးနွစ္သား အရြယ္ေမာင္ထိန္လင္းေခၚ ''ေအာင္ဆန္း'' ကေလးသည္ ေလွကား အဆင္း အတက္ေနရာ တြင္ ေဆာ့က စားေန သည္။

စပါး၀ယ္သူမ်ားက ေဈးဆစ္ၾကရာ မိခင္ၾကီးေဒၚစုက-''ကိုင္း-မင္းတို႔ ဒါေလာက္လိုခ်င္ေနမွ ငါကပဲ ေလွ်ာ့ေပး လိုက္မယ္။ ဒီစပါးကို ငါ၀ယ္တုန္းက ေျခာက္ဆယ္ေဈးနဲ့ ၀ယ္ထားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းတို႔ကိုငါးဆယ္ေဈးနဲ႔ေပးလိုက္ပါမယ့္'' ဟုေျပာေလရာ ထိုစကားကိုၾကားလိုက္သူ ေအာင္ဆန္း(ထိန္လင္း) ကေလးက-''ဟာ အစ္မကလဲ မဟုတ္တာေျပာေရာ့မယ္။ ဒီစပါးကို အစ္မက ငါးဆယ္ေဈးနဲ႔၀ယ္ထားတာ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္။ ဟုတ္တာေျပာမွ ဥစၥာေပါမယ္၊ လိမ္ေျပာတာ မေကာင္းဘူး''ဟု ခပ္တည္တည္ ၀င္ေျပာလိုက္သျဖင့္ အားလံုးက ၀ိုင္းရယ္ေမာၾကေလသည္။

ဧည့္သည္မ်ား ျပန္သြားေသာအခါ မိခင္ၾကီးက သားငယ္ကိုအနီးသို႔ေခၚယူ၍ ေပါင္တြင္းေၾကာ ဆဲြလိမ္ရင္း''ဧည့္သည္ ေတြနဲ႔ စကားေျပာေနတုန္း လူၾကီးေတြေျပာတဲ့ စကားၾကားမွာ မင္းက ဘာျဖစ္လို႔ ၀င္ေျပာရတာလဲ။ ေနာင္ ကို ဒီလို၀င္မေျပာနဲ့'' ဟုဆံုးမရာ ထိန္လင္း ေခၚ ေအာင္ဆန္းကေလးသည္ အလြန္နာက်င္ေသာ္လည္းမငိုဘဲ-'အစ္မက လိမ္ေျပာတာကိုး'' ဟု ကေလးအရြယ္နွင့္ မလိုက္ေအာင္ သူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ဗမာနိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသအခိ်ဳ႔ တြင္ မိခင္ကို ''အေမ'' ဟု မေခၚဘဲ ''အစ္မ'' (အေမ)ဟုေခၚေလ့ ရိွရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ မိသားစုတြင္လည္း မိခင္ၾကီးေဒၚစုအား သားသမီးမ်ားက ''အစ္မ'' ဟုေခၚ ခဲ့ၾက ပါသည္။ စာေရးသူ)

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မိခင္ၾကီးအား ''အစ္မက လိမ္ေျပာတာ ကိုး''ဟု ေျပာခဲ့ သူ ေလးနွစ္ သားေမာင္ထိန္လင္းေခၚ ေအာင္ဆန္းကေလးသည္အရြယ္ေရာက္ၾကီးျပင္းလာ ၍နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ျဖစ္လာ သည့္တိုင္ေအာင္ ကေလးဘ၀က အေတြး အေခၚနွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲမ သြားေၾကာင္း ကို သူေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာ မွ ေတြ႔ဆံုသိ ကြ်မ္းခဲ့ရသူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖို႔ အံ့ၾသမိၾကပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ သူတစ္ဖြဖြ ေျပာေလ့ရိွေသာ ''လူမွာအေရးၾကီးဆံုးက ကိုယ္က်င့္တရားနဲ့ အမွန္တရား ကို ျမတ္နိုးမႈ ပဲ ျဖစ္တယ္'' ဟူေသာစကားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလးဘ၀မွစ၍ရိွသည့္ အေတြး အေခၚနွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ တို႔က ခိုင္မာျပင္းထန္စြာ ပဲ့တင္ရိုက္ခတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ေကာက္ ခ်က္ခ်မိ ပါသတည္း။

စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း
ေရးသားသူ တကၠသုိလ္ ေနဝင္း

နိုင္ငံေရးသမား ကိုေအာင္ဆန္း


နိုင္ငံေရးသမား ကိုေအာင္ဆန္း

[၁]

လြန္ခဲ့ေသာ ခုနွစ္ နွစ္ခန့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အသက္ ရိွစဥ္က တာရာ မဂၢဇင္း လူကို ေလ့လာျခင္း က႑၌ "ေအာင္ဆန္း သို့မဟုတ္ အရိုင္း" ဟူ၍ ေရးသား ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ကပင္ ဗိုလ္ခု်ပ္ ေအာင္ဆန္းက "တာရာ ကေတာ့ ငါ့ကို အရိုင္း တဲ့ကြာ။ ငါဟာ စင္စစ္ေတာ့ ရိုင္းသေလာက္ ရိုင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မရိုင္းတဲ့ အခ်က္ကေလး ေတြလည္း ရိွပါ ေသးတယ္ကြာ' ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ထိုအခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို လူထု တရပ္လံုးက "ေရႊေပၚ ျမတင္" ၾကည္ညို ခ်စ္ခင္ေနခိုက္ ကြ်န္ေတာ္က "အရိုင္း" ဟု ဆိုလိုက္ေသာ အခါ တခိ်ဳ႕က မေက်နပ္ၾက ….။

အမွန္အားျဖင့္ "အရိုင္း" ဟု တင္စား လိုက္ျခင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား နာေစလို၍ နိွမ့္ခ် ေရးသားျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူ၏ လူ႕သဘာဝ ပံုဟန္ကို ထင္ရွား ေပၚလြင္ ေလေအာင္ ဥပမာျဖင့္ ေဖာ္ျပ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။သည္ လူ့သဘာဝ စိတ္ေန စိတ္ထား ရုပ္ပံုလႊာကို မူတည္ကာ "နိုင္ငံေရးသမား ကိုေအာင္ဆန္း" အျဖစ္ကို ေလ့လာ ရေပမည္။

[၂]
သည္ေလာက္ ငယ္ရြယ္ေသာ အသက္နွင့္၊ သည္ေလာက္ ၾကီးက်ယ္ ထင္ရွားေသာ အမိ်ဳးသား ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ နိုင္ငံေရး ေမာ္ကြန္း တင္ထြန္း တည္ရိွ ရျခင္းမွာ သူ့၌ ထူးျခားျခင္း တရပ္ ရိွရေပမည္။

သည္ထူးျခားျခင္းကား အျခား မဟုတ္။ "တခု တည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ စိုက္စိုက္မတ္မတ္ ထားရိွေသာ စိတ္ဓာတ္" ဟု ထင္ျမင္ မိသည္။ တခု တည္းေသာ အာရံု ရိွေသာ ဧကမူ စိတ္ဟု ဆိုရ ေပမည္။သည္ ဧကမူ စိတ္မွာ အျပင္ပ သဏၭာန္ ၌ပင္ ေဖာ္ျပ ထင္လင္းလ်က္ ရိွသည္။

တကၠသိုလ္ ေရာက္စက သမဂၢမွ လူမ်ားစြာနွင့္ ရင္းနီွး ခင္မင္ ခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္မွာ စာေပ ေလာကမွာ ေနေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္ နိုင္ငံေရး သမားမ်ားနွင့္ ပိုမိုရင္းနီွး သိကြ်မ္း ခဲ့သည္သာ မ်ားသည္။သိေသာ လူမ်ား အနက္ ကိုေအာင္ဆန္းမွာ ထူးျခားေသာ ဟန္ျဖင့္ ေပၚလြင္ေန၏ ။ထူးျခားျခင္းကား ခ်စ္စဖြယ္ ျပံဳးမေသာ သခင္ ဗဟိန္း ကဲ့သို့ ခင္မင္စရာ လူတေယာက္ ကဲ့သို့ မဟုတ္။

ကိုၾကီးနုလို႕ မႈန္ေငး ရီေဝေသာ အၾကည့္ျဖင့္ လူတဖက္သားကို ညိွဳ႔ယူေသာ စိတ္ညိွဳ႕ အိပ္ေငြ႕ ခ်သမား ဆန္ဆန္ လူမိ်ဳးလည္း မဟုတ္။ခ်စ္ခင္ စဲြျငိဖြယ္ရာ မိ်ဳးကား လံုးဝ မဟုတ္။ မႈန္ကုတ္ကုတ္။ ေၾကာင္စင္းစင္းနွင့္ ….။မႈန္ကုတ္ကုတ္မွာ တစံုတရာကို အာရံု စိုက္၍ ေတြးေတာ ၾကံဆ ေနသျဖင့္ အတြင္းမွ ေလးနက္ ထက္သန္စြာ ေတြးေတာျခင္းမွာ အျပင္ မ်က္နွာ အမူအရာ၌ မ်က္ေမွာင္ ကုတ္ဟန္ျဖင့္ ထင္ရွား ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွေနသည္။ လူတို႔သည္ တစံုတရာကို ေလးနက္စြာ ေတြးေတာ ၾကံဆသည့္ အခါ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ လာတတ္သည္။

ယင္းတို႔ မ်က္ေမွာင္ ကုတ္ကာ ေတြးေတာ ၾကံဆ ေနသည့္ အခိ်န္ မ်ားလာေသာ အခါ မႈန္ကုတ္ကုတ္ ဟန္မွာ သူ၏ သဘာဝ ျဖစ္လာ ေတာ့သည္။ သူ႕ကို ဘယ္အခါ ၾကည့္ၾကည့္၊ မႈန္ကုတ္ကုတ္ ဟန္မူနွင့္သာ ေတြ႔ရသည္။ ၾကာေတာ့ ေၾကာင္စင္းစင္း ျဖစ္လာ ေပသည္။

ေရွ့တည့္တည့္ ၾကည့္ေန ေသာ္လည္း ၾကည့္ရာသို႔ မ်က္လံုးက မျမင္။ သူ၏ အာရံုမွာ အေတြး ၌သာ ဝင္လ်က္ ရိွေန၏။ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ့ကို နႈတ္ဆက္တာ သိခ်င္မွ သိသည္။ သူက ျပန္၍ နႈတ္မဆက္။ လမ္းတြင္ ေတြ႔က ေခၚခ်င္မွပင္ ေခၚသည္။ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ေန၏။

တခါက စိတ္ပညာ ဘက္၌ ေလ့လာ နားလည္ေသာ ဒဂုန္ နတ္ရွင္နွင့္ မႏၱေလးသို႔ အတူ သြားဖူးရာ ကြ်န္ေတာ့္အား ေဝဖန္ ဖူးသည္။

"ဒဂုန္ တာရာ အခန္းထဲ ဝင္လာတာကို အကဲခတ္ ၾကည့္ေန မိတယ္။ ကိုယ္မေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာ၊ ဘယ္သူမွ အသိမရိွတဲ့ ေနရာ ဝင္လာ သလိုပဲ။ စိတ္ပညာ အရေတာ့ အတြင္း ဝင္ေနတဲ့ စိတ္လို႔ ေခၚတယ္။ အျပင္ကို ေမ့ေနတာ" ဟု ေျပာဖူးသည္။

ကြ်န္ေတာ့္မွာ စိတ္ပညာကို နားမလည္၊ အယံုအၾကည္လည္း ရိွသည္ မဟုတ္။ သို႕ေသာ္ ဒဂုန္ နတ္ရွင္ ေျပာျပခ်က္နွင့္ ေမ့တတ္သည့္ အက်င့္ကို သံုးသပ္ မိရင္း ေက်ာင္းတုန္းက ကိုေအာင္ဆန္း၏ မႈန္ကုတ္ကုတ္ ေၾကာင္စင္းစင္း ဟန္ကို ပို၍ နားလည္ သိျမင္ လာမိသည္။

သူသည္ တခုတည္း ကိုသာ ေလးနက္စြာ ေတြးေတာ ၾကံဆ ေနသည္။ တခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုသာ စိုက္မတ္ ေနသည္။ထို့ေၾကာင့္ပင္ လူမ်ားက သူ့ကို နႈတ္ဆက္တာ မျမင္လိုက္။ ေခၚတာ မသိလိုက္။ ေၾကာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။သူေတြးေတာ ၾကံဆ ေနေသာ တခုတည္းကား အဘယ္နည္း။ သူစိုက္မတ္ ေနေသာ အာရံု တခု တည္းကား အဘယ္နည္း။ သည္အခ်က္ပင္ သူ႕အား နိုင္ငံေရး သမား အျဖစ္ ၾကီးက်ယ္ ေစျခင္း ျဖစ္သည္။သည္ အခ်က္ကား အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး (ဝါ) နယ္ခဲ့်လက္မွ ရုန္းထြက္ေသာ လြတ္လပ္ေရး ပင္တည္း။

[၃]

သူသည္ နိုင္ငံေရး တခုတည္း ကိုသာ အာရံု ထားသည္။ အျခား ဘာကိုမွ် ဂရု မစိုက္။သူနွင့္ စကား ေျပာတိုင္း သူသည္ နိုင္ငံေရး စကား ကိုသာ ေျပာလ်က္ ရိွသည္။ ေရွ့ကို မ်က္လံုးၾကီး စိုက္ကာ "ဗမာျပည္ၾကီး လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္" ဟု ဒလေဟာ စီးက်ေသာ စမ္းေရ အဟုန္ျဖင့္ သြန္ခ်လ်က္ ရိွတတ္သည္။

ထိုအခါ မ်ားတြင္ ဘယ္သူမွ ၾကားျဖတ္ ဝင္ေျပာ၍ မရ။ "ေနဦး၊ က်ဳပ္ေျပာဦးမယ္" ဟူ၍ပင္ လက္ျဖင့္ ကာလ်က္ စိတ္ပါလက္ပါ ေျပာလ်က္ ရိွေန၏။ ကြ်န္ေတာ္တို့မွာ ျပံဳး၍သာ ေနၾကရသည္။ ဤမွ် နိုင္ငံေရးစိတ္ ျပင္းထန္သည္။
ေျပာသေလာက္ မက ေျပာသည္ထက္ လုပ္သည္။ စိုက္စိုက္ စြပ္စြပ္ ရြပ္ရြပ္ လုပ္သည္။

ဂ်ပန္သို႔ နိုင္ငံျခား လက္နက္ အကူအညီ ရယူရန္ သြားျခင္းကား အေမွာင္ ထဲတြင္ မိုက္မိုုက္ကန္းကန္း စြန့္ရမ္း သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘယ္သူမွ် မသြားခ်င္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္၏။ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းေကာင္း မရိွ။ မေရမရာနွင့္၊ သူပင္ ဒရြပ္ထိုး သြားခဲ့၏။

အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ (ဝါ) နိုင္ငံေရး စိတ္နွင့္ သူ သြားနိုင္ျခင္း ျဖစ္ေပ၏။ သူနွင့္ အတူ ဗိုလ္န္ေအာင္သာ ပါသြား ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း …. အမိြဳင္တြင္ ငတ္ျပတ္ကာ ေသာင္တင္ ေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေရး ကိစၥက လဲြ၍ အျခား ဘာမွ် ဂရုမစိုက္။ ၁၉၄၅ ခုက "အေရွ့နွင့္ အေနာက္ အသင္း" ၌ သူေျပာခဲ့ေသာ စကားရပ္ကို ကိုးကား ျပလိုသည္။ သူ နိုင္ငံျခား သြား၍ နိုင္ငံေရး ဆက္သြယ္ပံု အျဖစ္အပ်က္။ တိုက်ိဳ ေရာက္၍ ကာနယ္ စူဇကီးနွင့္ ေတြ႔ခန္း၌ ….

"တိုကိ်ဳ ေလဆိပ္မွာ မိနာမီလို့ ေခၚတဲ့ ကာနယ္ စူဇကီးက လာၾကိဳျပီး ေဟာ္တယ္ တခု ေခၚသြားတယ္။ သူက မိန္းမ ယူမလားလို့ ေမးတယ္။ (ကြ်န္ေတာ္ဟာ အဲဒီတုန္းက ရာခိုင္နႈန္း တရာျပည့္ လူပိ်ဳစစ္ေပါ့။) ကြ်န္ေတာ္တို့က ၾကားရတာေတာင္ ရွက္ျပီး ျငင္းလိုက္တယ္။ စူဇကီးက ျပန္ေျပာတာ၊ သူ႔စကားနဲ့ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ 'ရွက္စရာ မလိုဘူး၊ ေရခိ်ဳး သလို ပါပဲ' တဲ့…." ဟု ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

အျခား ရဲေဘာ္ သံုးကိ်ပ္ဝင္မ်ား အနက္ ခင္မင္ သူမ်ားက ကြ်န္ေတာ့္အား စီကာ ပတ္ကံုး ေျပာျပ ဖူးၾကသည္။ အျခား သူမ်ားကား မေရွာင္နိုင္ ခဲ့ၾက။သူ႔တြင္ နိုင္ငံေရး ဟူေသာ တခုတည္းေသာ အလုပ္ ရည္ရြယ္ခ်က္က လဲြ၍ အျခား ဘာမွ မရိွ၊ မကပ္ျငိ။ သည္ေနရာ၌ "ဓနရွင္ နိုင္ငံေရး သမား" မိ်ဳးနွင့္ ကြာလွ ဘိ၏။

ဝတ္ေကာင္း စားလွ ဝတ္ကာ၊ စကားလံုး အလွ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေဟာေျပာကာ၊ လူအၾကိုက္လိုက္၊ လူမ်ားနွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ကာ မီးစင္ ၾကည့္ကေသာ က်ပန္း နိုင္ငံေရး သမား မိ်ဳးနွင့္ ကြာသည္။သူ႔တြင္ နိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္က လဲြ၍ အျခား ကိုယ္ေရး ၾကီးပြားမႈ၊ ကိုယ္ေရး အာသာ ဆႏၵ၊ ကိေလသာ ရမၼက္ ျဖည့္မႈ တို့နွင့္ ေရာေထြး ကပ္ျငိျခင္း မရိွ။

နိုင္ငံေရး သမား အျဖစ္ ျပည့္ဝ ကံုလံုျခင္း ရိွသည္။ စာေပနွင့္ မကင္းကြာ။ စာေပကို အျမဲတမ္း ေလ့လာ ဖတ္ရႈျခင္း ရိွသည္။ တခါက တကၠသိုလ္ သမဂၢ၌ တေန့လံုး ကြ်န္ေတာ္နွင့္ စာေပ အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾက ဖူးသည္။

ပင္းယ မဂၢဇင္း၌ ပါရိွေသာ "ကမာၻ စာေပနွင့္ ဗမာ ဂႏၵဝင္" ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကို ေရွ့တြင္ပင္ ဖတ္ကာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ကိုးကား၍ ေဝဖန္သည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ရတု ကဗ်ာနွင့္ ဝတၳဳမ်ား ကိုပင္ သိေနသည္။

"ဒီေဆာင္းပါး ကေတာ့ ဂႏၵေလာကတို႔၊ ဘာတို႔မွာ ထည့္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဒီမယ္ ခင္ဗ်ား ကဗ်ာတို႔၊ ဝတၳုတို႔ခ်ည္း ေရးမေန ပါနဲ႔ဗ်ာ။ နိုင္ငံေရး လံႈ႕ေဆာ္မႈ လုပ္ေပး ပါဦး။ စာေရး ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္မယ္ ဆိုရင္…." ဟု ဆိုကာ ေဂၚကီ၏ ဝတၳဳ အေၾကာင္း ေရာက္သြား ေတာ့၏။

နိုင္ငံေရး သမားမ်ားတြင္ စာေပနွင့္ မကင္းကြာဖို႔ လိုေပသည္။ လီနင္ ဆိုလွ်င္ စာေပ သေဘာတရားမ်ား ေရးနိုင္ခဲ့၏။ ေဂၚကီ၏ ဝတၳဳကို ေကာင္းေကာင္း ဖတ္ကာ ေဝဖန္ ခဲ့၏။ ပလက္ကင္ေနာ့မွာ အနုပညာ သေဘာမ်ား ေရးခဲ့၏။ ေမာ္စီတံုးမွာ ခက္ခဲေသာ ကာရန္ျဖင့္ ကဗ်ာမ်ားပင္ စီကံုး ခဲ့သည္။

သခင္နု၊ သခင္သန္းထြန္း တို႔သည္လည္း စာေရး ေကာင္းသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ စာေရး ေကာင္းတဦး ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္က ေကာ္ပီ စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ေရးထားေသာ သူကိုယ္တိုင္ ေရးသည့္ အတၳဳပၸတၱိ လက္ေရးမူကို သူ၏ ေမာ္ေတာ္ကား ေရွ့အံ၌ ထိုးထားသည္ကို မေတာ္မဆ ဖတ္ခဲ့ရ ဖူးသည္။

"ဥႆဟ" ဟု ပါဠိျဖင့္ အမည္ ေပးထားသည္။ အမွာတြင္ စစ္အတြင္း၌ စစ္ေသနာပတိ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ကာလနွင့္ လုပ္ခြင့္ တိုက္ဆိုင္ ေနပံုကို ေရးထားသည္။ ငယ္စဥ္က အျဖစ္အပ်က္ မ်ားသာ ရိွေသးသည္။ ေရးဟန္ ရိွ၍ ဖတ္ရသည္မွာ သြက္လက္သည္။ ပါဠိကို အေတာ္ သံုးနႈန္းသည္။

[၄]

နိုင္ငံေရး သမား ေအာင္ဆန္းသည္ သည္ထူးျခားေသာ ဧကမူ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လုပ္ခဲ့ရာ နိုင္ငံေရး၌ ေအာင္ျမင္ ပါသေလာဟု ေဝဖန္ ေစာေၾကာ အပ္သည္။အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး၌ ဦးေဆာင္ နိုင္ခဲ့သည္မွာ ရာဇဝင္ သက္ေသ ျဖစ္သည္။ အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရ တက္ၾကြခိ်န္၌ တမိ်ဳးသားလံုးက သူ႔အား ၾကည္ညိဳ ေလးစား ယံုမွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ ေတာ္လွန္ေရး၌ က႑ နွစ္ဆင့္ ရိွသည္။ အမို်းသား ေတာ္လွန္ေရး။ အမိ်ဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး။ အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရးမွာ နယ္ခဲ့်ကို ျခားနားေသာ အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္သည္။ အမိ်ဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး သည္ကား နယ္ခဲ့် ၾသဇာခံ ေဖာက္ျပန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစု၏ ဖိနိွပ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး က႑၌ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေပသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ခဲ့ ပါသေလာ။ ပုဂၢိဳလ္ အားျဖင့္ ေအာင္သည္ကား မဟုတ္ေပ။ လူထု၏ လႈပ္ရွား ထၾကြမႈ ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သည္လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြ၌ ေရွ့တန္းက ပါဝင္ ခဲ့ေပသည္။

လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြတြင္ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ျဖင့္ အဆံုးသတ္ ခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ နု - အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ျဖင့္သာ အဆံုး သတ္ခဲ့သည္။ တိုုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွ အေျခခံ ဖဲြ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကို ေဆြးေႏြး ညိွနိႈင္း ေရးဆဲြလ်က္ ရိွစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းမွာ က်ဆံုး ခဲ့ရ ရွာေပသည္။

သခင္ ေအာင္ဆန္း၏ နိုင္ငံေရးတြင္ အမွားမ်ား ရိွသေလာဟု ေဝဖန္မႈျဖင့္ ေမးဖြယ္ ရိွသည္။သခင္ ေအာင္ဆန္း၏ နိုင္ငံေရးမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာ အကဲခတ္ လာခဲ့သည္။ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လုပ္တာ အကုန္ မွန္တယ္" ဟု ယံုစား သူေတြလည္း ရိွၾကသည္။ "ဘာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လဲ၊ နယ္ခဲ့်နဲ႔ ေစ့စပ္တာပဲ" ဟု အထင္ေသးသည့္ အယူအဆ ရိွသူေတြလည္း ရိွၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို နိုင္ငံေရး သမား အျဖစ္ ေလးစား စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ လႈပ္ရွားမႈကို အကဲခတ္ ေနသူ ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့သည္မ်ား အနက္ သေဘာ မတူနိုင္သည့္ အခ်က္ မ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကို ဖဆပလမွ ထုတ္ပယ္ သည္က တၾကိမ္ စိတ္ပ်က္ မိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြ (ဝါ) အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး၌ ေရွ့တန္းက ပါခဲ့သည္။ ဖဆပလ ဟူေသာ ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု၌ အင္အား တအား ျဖစ္သည္။ စစ္အျပီး၌ ဖဆပလကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဥကၠ႒၊ သခင္ သန္းထြန္းက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းနွင့္ သခင္ သန္းထြန္းတို့ တဲြဖက္ ေဆာင္ရြက္ သည္ကို ျမင္လို၏။ တို႔ဗမာ အစည္းအရံုး ေခတ္က တတဲြတဲြ နိုင္ငံေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြ သတ္မွတ္ ၾကသည္ကို သတိ ရမိ၏။ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု ကဲြျပိဳမည္ကို နည္းနည္းမွ မလိုလားခဲ့။ တပ္ေပါင္းစု ကဲြျပိဳမည္ကို နယ္ခဲ့်က အလို ရိွ၏။ ထိုအခါက နွစ္ဖက္ စလံုးကို အျပစ္ တင္ခဲ့၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု ျဖင့္သာလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ နိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ထား၏။
တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ "ပညာ တတ္ေတြ မလိုဘူး၊ လက္ညိွဳး ေထာင္တတ္ရင္ ေတာ္ျပီ" ဟု အမတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မိန္႔ခြန္းကို ဖတ္ရေသာ အခါ စိတ္ပ်က္ မိျပန္သည္။

ဤအခ်က္ မ်ားသည္ အမွားေလာ၊ အမွန္ ေလာဟု ေဝဖန္ စိစစ္ ၾကရန္ လိုသည္။ယေန႔ ျဖစ္ေနေသာ မျငိမ္သက္မႈမ်ား၊ ညီညြတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာ မ်ားက အေျဖမ်ား ျဖစ္ၾက ေပသည္။ မညီညြတ္ျခင္း၏ အကိ်ဳး အျပစ္မ်ား၊ တင္မိလွ်င္ ခ်၍ မရတတ္ေသာ နိုင္ငံေရး အာဏာ အကိ်ဳး အျပစ္ သေဘာမ်ားကို လူထုသည္ ခံစား သိျမင္ ၾကေပျပီ။

[၅]

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အခီ်းေျမွာက္ အယံုၾကည္ျခင္း အခံရ ဆံုးေသာ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏ အရိွန္အဝါသည္ ၾကီးမား လွေပ၏။ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လမ္းစဥ္ကို လိုက္ခဲ့ ၾကပါ သေလာဟု ေဝဖန္ ၾကရန္ လို၏။
အၾကမ္းဖ်င္းက စ၍ ၾကည့္ၾက ေစလိုသည္။

ယာယီ အာဇာနည္ ဗိမာန္ ေတာင္ကုန္းသို႔ တက္၍ အေလး ျပုၾကေသာ သူတို့၏ ေျခရာမ်ားသည္ မြမြ မ်ားလွ ေပျပီ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းစဥ္ကို သနၷိ႒ာန္ ခ်ၾက ကုန္ေသာ ပန္းေခြ မ်ားသည္ ပန္းေတာၾကီး တေတာ အျဖစ္ မို႕ေမာက္ ေလာက္ေပျပီ။

သို႔ေသာ္ အာဇာနည္ ဗိမာန္သည္ စကၠဴ ၌ ခဲသားမ်ဥ္း အျဖစ္ပင္ တည္ရိွ ေနေသးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာက္ရုပ္မွာ "မျပီးတတ္ေသး၊ ဝိုးဝါးေထြး" ၍သာ ေနခဲ့ရ ရွာသည္။

၆ နွစ္ပင္ ၾကာခဲ့ ေပျပီ ….။

အတိုးၾကီးစားနွင္ ေငြတိုး ေပးေနေသာ ဘာဘူ တေယာက္ အိမ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု ခိ်တ္ထားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ ရ၏။ အမွန္အားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အတိုးၾကီး စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပျပီး မေတာ္မတရား လုပ္ျခင္းမိ်ဳး ကိုကား မလိုလားအပ္။ပန္းခီ် ဆရာ ကိုအုန္းလြင္ ေနေသာ ၃၉ လမ္း ၾကိမ္းထိုး ဆိုင္ေရွ့၌ စစ္အက်ီၤရွည္ၾကီး ဝတ္ေပး ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရုပ္ကို ေတြ႔ရ၏။ စစ္ဦးထုပ္၌ ပန္းမ်ားပင္ ေဝေနတတ္ ေသး၏။ ပြဲေန႔ ဆိုလွ်င္ လမ္းထိပ္ ရာဇမတ္ကြက္ မ႑ပ္တြင္း၌ ေရာက္ေန တတ္ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ က်က်နန မရိွ၍ သူတို႔ လုပ္တတ္ သေလာက္နွင့္ လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ၾက ေပသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ နိုင္ငံေရး သမား အျဖစ္ ဤမွ် အရိွန္အဝါ ပဲ့တင္သံ ၾကီးမား က်ယ္ဝန္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမား အျဖစ္ကား မဟုတ္ ခဲ့ေပ။

လီနင္သည္ နိုင္ငံေရး သမား အျဖစ္ ဇာဘုရင္ စနစ္ကို တိုက္ခ် ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး သမား အျဖစ္နွင့္ ဦးေဆာင္ ခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရ အဖဲြ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လည္း နိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေပသည္။ သို့ျဖစ္၍ ထူးခြ်န္ေသာ နိုင္ငံေရး သမား လည္းျဖစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကား အစိုးရ အဖဲြ႔ကို က်က်နန မလုပ္ရ ေသးခင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ ေပသည္။ဂရိတ္ အတၳဳပၸတၱိေရး ဆရာၾကီး ပလူတာက "ေသးငယ္ေသာ အျဖစ္ တရပ္၊ စကား တလံုး၊ ျပက္လံုး တကြက္က ပင္လွ်င္ စစ္ပဲြမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားစြာထက္ လူ၏ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပ တတ္သည္" ဟု ေရးဖူးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မကြယ္လြန္ခင္ ေမလ ေလာက္က "လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့ အခိ်န္ အထိေတာ့ က်ဳပ္ နိုင္ငံေရး လုပ္ရ ဦးမွာပဲ၊ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးလို႔ ပါတီ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္တဲ့ အခိ်န္မွာ က်ဳပ္က မပါခ်င္ဘူး။ ေဘးဖယ္ ေနမယ္၊ သူမ်ားေတြ လုပ္တာ ထိုင္ၾကည့္ျပီး စာအုပ္ ေရးမယ္" ဟု ေျပာခဲ့တာ ရိွ၏။

သူ၏ နိုင္ငံေရး အျမင္ သေဘာမွ လွစ္ခနဲ အန္က် လာေသာ အစက္ တစက္ ျဖစ္သည္။ေတာ္လွန္ေရးကား မျပီး ေျမာက္ေသးေပ။ တဆင့္ျပီး တဆင့္ သြားရသည္။ ေတာက္ေလွ်ာက္ တက္နိုင္မွ တက္သည္။ စတာလင္က တေကြ႕ျပီး တေကြ႕ ေခြရစ္ တက္ရ တာလည္း ရိွသည္ဟု ေရးဖူး၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကား အမိ်ဳးသား ေတာ္လွန္ေရး က႑ အထိ ေအာင္ျမင္ ထူးျခားေသာ နိုင္ငံေရး သမားၾကီး ျဖစ္ေပသည္။


ေမလ္းထဲ မွ ျပန္လည္ မွ်ေဝလုိက္ပါသည္.။

ပထမ ရက္ေပါင္း (၁၀၀)

တပ္မေတာ္ရဲ ့ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာႀကားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ။

စစ္၀န္ၾကီးရံုးေတာ္
ေန ့စြဲ။ ၂၉-၁၂-၁၉၄၄။
အခ်ိန္။ ၃၊ ၃၀ နာရီ။

ကြ်န္ုပ္တို ့တပ္မေတာ္သည္ မည္ကဲ့သို ့တပ္မေတာ္ၿဖစ္သည္ဆိုသည္ကို တိုင္းသူၿပည္သားအမ်ားအား ေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို ့ထုတ္ၿပန္လိုက္ရေပေၾကာင္း။

ကြ်န္ုပ္တို ့တပ္မေတာ္အား ကြ်န္ုပ္တုိ ့သည္ ေအာက္ပါ ညြန္ၾကားခ်က္အမိန့္မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာ အစကနဦးကပင္ ထုတ္ၿပန္ထားၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္းကို ညြန္ၾကားခ်က္ထဲမွ ကြ်န္ုပ္တို ့သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အမ်ားၿပည္သူတို ့ သိရွိရန္ ေဖၚၿပလိုက္ေပေၾကာင္း။

ငါတို ့တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူမ်ားမွ ၿဖစ္ေပၚလာ၍ ၿပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရန္ ၿဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ငါတို ့ တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္ ၿဖစ္သည္။ ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ ကြဲၿပားေန၍ ၿပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို ကာကြယ္ရင္း မရွိေသာ တပ္မေတာ္မ်ိဳးမဟုတ္၊ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူမ်ားတြင္ အေၿခခံ၍ ၿပည္သူမ်ားႏွင္ ့အဆက္ၿဖတ္ကာ ကြဲၿပားၿခားနားၿခင္း မရွိ၊ အၿမဲဆက္စပ္ေန၍ ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ တသားတည္းရွိသည္၊ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူတို ့၏ လက္ရံုးလက္သီး ၿပည္သူမ်ား၏ ဓါးသြား ၿဖစ္ေစရမည္။ ထို လက္ရံုး၊လက္သီး၊ ဓါးသြားသည္ ၿပည္သူမ်ား၏ ရန္သူကို တြန္းလွန္ရန္ ၿဖစ္သည္။ ထိုလက္ရံုး၊ လက္သီး၊ ဓါးသြားသည္ ၿပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ ၿဖစ္သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္သားမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ရဲေဘာ္တို ့ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္သားပီပီ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို က်င့္ၾကံရမည္။

(၁)။ ၿပည္သူၿပည္သားအေပါင္းတို ့အား အရာရွိ၊ အရာမဲ ့၊ လူၾကီး လူငယ္၊ ေယာက်ၤား မိန္းမ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ဆက္ဆံတတ္ပါေစ၊ ေဖၚေရြၾကပါ၊ ယဥ္ေက်းၾကပါ၊ ကိုယ့္အမွား မရွိပါေစႏွင့္၊ တရားမွ်တၾကပါ၊ ၾကင္နာၾကပါ၊ ေလးစားၾကပါ။

(၂)။ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္တဲ ့ အၿခားသူ၏ အလုပ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ မၿပဳပါႏွင့္၊ သို ့ေသာ္ ကိုယ့္၀တၲရားအခ်ိန္တြင္ မည္သူမဆို ကူညီနိုင္သမွ် ကူညီပါ၊ ကူညီရာတြင္ တရားနည္းလမ္းက်ပါေစ။

(၃)။ ဗမာမဟုတ္ေသာ နုိင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ငါတို ့တပ္တြင္၄င္း၊ ၿပင္ပေသာ္၄င္း၊ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာကဲ ့သို ့ သေဘာထားပါ၊ ၄င္းတို ့အေလ့အထ ဘာသာအတိုင္း ကိုးကြယ္ၿခင္း၊ ေၿပာဆိုၿခင္း၊ ၀တ္စားေနထိုင္ၿခင္း အစရွိသည္တို ့ကို မကဲ ့ရဲ ့ပါႏွင့္၊ မေနာက္ေၿပာင္ပါႏွင့္၊ မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္၊ ၄င္းတို ့မခံခ်င္မည့္ အေၿပာအဆို အသံုးအႏွဳံးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ၊ ၄င္းတို ့ကို ကူညီနိုင္လ်င္ ကူညီပါ။

(က) အရက္မူး မရမ္းကားရ၊

(ခ) မိန္းမမ်ားကို က်ဴးလြန္ေစာ္ကားၿခင္း မၿပဳရ။

(ဂ) လုယက္ မခိုး၀ွက္ရ။

(ဃ) တည္းခိုေသာအိမ္ယာမ်ားတြင္ ခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ၀င္ရမည္။ ေနထိုင္စဥ္အခါ ညစ္ညစ္ညမ္းညမ္း မေနထိုင္ပဲ သန္ ့သန္ ့ရွင္းရွင္း ေနထိုင္ရမည္။ အိမ္မွ ထြက္ခြာေသာအခါတြင္လည္း အပ်က္အစီးမ်ားရွိက မိမိေၾကာင့္ၿဖစ္လ်င္ အစားထိုးေပးၿခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿခင္း ၿပဳရမည္။

(င) တန္ရာတန္ဘိုးမေပးပဲ မ၀ယ္ပါႏွင့္။

(စ) ေခ်းငွားထားေသာအရာကို ဆက္ဆက္ၿပန္ေပးပါရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

(ဆ) အထက္အမိန္ ့မရပဲ ပစၥည္းအတင္းမသိမ္းပါႏွင့္၊ အထက္အမိန္ ့အရ သိမ္းရေစကာမူ မဖြယ္မရာ မယဥ္မေက်းမၿပဳပါႏွင့္၊ အမ်ားမခံနိုင္ေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။

(ဇ) လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၄င္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍၄င္း၊ ေသြးကြဲသည့္ အလုပ္၊ မုန္းတီးေစမည့္အလုပ္ကို မလုပ္ပါႏွင့္။

အထက္ပါအတိုင္း ကြ်န္ုပ္တို ့သည္ ကြ်န္ုပ္တို ့တပ္မေတာ္အား စည္းကမ္းမ်ား ၿပဳလုပ္ပညပ္ထားၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း၊ သို ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ ့တခ်ိဳ ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္၄င္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေယာင္ေဆာင္ၾကေသာ အရပ္သားမ်ားသည္၄င္း၊ ကြ်န္ုပ္တို ့ရည္ရြယ္ခ်က္၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဆန္ ့က်င္၍ ၿပဳလုပ္ေနၾကပံုကို ကြ်န္ုပ္တုိ ့ ရံဖန္ရံခါ ၾကားသိရေပေၾကာင္း။ ထိုကဲ ့သို ့အမွဴကိစၥမ်ိဳးကို ၾကားသိရေသာ ၿပည္သူအေပါင္းတို ့သည္ ကြ်န္ုပ္တို ့အား သိရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ လာေရာက္အေၾကာင္းၾကား တိုင္ၾကားေစလိုေၾကာင္း။

ကြ်န္ုပ္တို ့တပ္မေတာ္သည္ အဓမၼႏွိပ္စက္ၿခင္း၊ ေသြးစုပ္ၿခင္းအတြက္ မည္သည့္အခါမွ် ရည္ရြယ္ၿခင္းမရွိ၊ ထိုကဲ့သို ့ကြ်န္ုပ္တို ့ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ေသာ မည္သူကိုမဆို ကြ်န္ုပ္တို ့အား လာေရာက္တိုင္ၾကားက ကြ်န္ုပ္တို ့ အေရးယူနိုင္သူမွန္သမွ်ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။

ကြ်န္ုပ္တို ့အတိအလင္း ေႀကညာလိုသည္မွာ ကြ်န္ုပ္တို ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းၿပည္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ထိုတိုင္းၿပည္လြတ္လပ္ေရးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဒင္ၿပည့္ တည္တံ့ေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ၿဖစ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ ့သည္ ကြ်န္ုပ္တုိ ့တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး လြတ္လပ္ေရးကို ေရႊဒဂၤါး အစရွိေသာ ကိုယ္ေရးသက္သာမွဴကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္အခါမဆို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လဲယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း။

ကြ်န္ုပ္တုိ ့သည္ ဤနိုင္ငံ၊ ဤလူမ်ိဳးမ်ား လံုး၀လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဆံုးထိ တိုက္ခိုက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားအား တိတိလင္းလင္း ေႀကညာလိုက္ေပေၾကာင္း။

ေအာင္ဆန္း
စစ္၀န္ၾကီးႏွင့္စစ္ေသနာပတိ
ဗမာ့လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္မ်ား
ဗမာနိုင္ငံေတာ္
ရန္ကုန္ေနၿပည္ေတာ္။

(တပ္မေတာ္ရဲ ့ ဂုဏ္သိကၡာအစဥ္အလာကို ညွဳိးမွိန္ေစရုံသာမက ျပည္သူကို ျပန္သတ္ေသာ သတ္မေတာ္အျဖစ္သို ့ေရာက္ရွိေစခဲ့ေသာ၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ေသြးခြဲျဖဳိဖ်က္ခဲ့ေသာ၊ တပ္မေတာ္ကို လက္ကိုင္ဒုတ္တပ္အျဖစ္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေနေသာ အာဏာရူး သန္းေရႊ သိန္းစိန္တို ့၏ မတရားေသာ အမိန္ ့မ်ားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ေနႀကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့သူ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာ မည္သို ့ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သင့္သည္ မည္သို ့ေသာ တပ္မေတာ္သား ျဖစ္သင့္သည္ကို သိရွိႀကေစရန္အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ေဖၚျပအပ္ပါသည္)။


The Lady ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ထားေသာ Michelle Yeoh ၏ ရုပ္ရွင္ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား။

15 July 2011

ယူႀကဦးမလား...ေဟာဒီက အလြတ္ ၂ က်ပ္တိုး..

ေမး။ ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ စည္းရံုးေရးအေၿခအေန ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ေၿဖ။ ။ ႏွစ္က်ပ္တိုးႏႈန္းနဲ ့တစ္ဦးကို ၂ ေသာင္းက်ပ္ ေခ်းတယ္။ ဆပ္တာမွန္ရင္ ၃ ေသာင္းက်ပ္ေခ်းတယ္။ လက္ရွိ ၿမိဳ ့ေပၚမွာ ပိုက္ဆံေခ်းေပးေနတာ ၇ဘီလီယံ ရွိပါတယ္။ ပါတီ၀င္အင္အားေတြတိုးလ်က္ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္း ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။

ေၿဖ။ ။ အခုေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပါတီ၀င္ ၁.၈ သန္း ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ EC ေတြကို လစာေပးမယ္လို ့ႀကားပါတယ္။

ေၿဖ။ ။ လစာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေထာက္ပံ့ေႀကးပါ။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က ေပးတာၿဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ထားပါသလဲ။

ေၿဖ။ ။ တိုင္း EC ၈ ေသာင္း၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမႈး ၈ ေသာင္း၊ ခရိုင္EC ၇ ေသာင္း၊ ၿမိဳ ့နယ္ EC ၆ ေသာင္းက်ပ္။ ဒီလက စ ေပးေတာ့မွာပါ။

ေမး။ ။တိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႀကီးအေနနဲ ့လတ္တေလာကာလ ၿပင္ပမွာ သတင္းေတြ ၿဖစ္ေပၚေန ပါတယ္။ ဒီသတင္းေတြနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ရွင္းၿပေပးေစလိုပါတယ္။

ေၿဖ။ ။ ဒီေခတ္ထဲမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေကာလာဟလေတြ ရွိေနတာေပါ့ဗ်ာ။

ေမး။ ။ ဒါဆိုရင္ တာ၀န္ခံႀကီးအေနႏွင့္ဗဟိုဦးစီးစနစ္က်င့္သံုးတာမဟုတ္ ဘဲ ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတာလို ့ဆိုႏိုင္ပါသလား။

ေၿဖ။ ။ မွန္ပါတယ္။ အမ်ားဆႏၵနဲ ့သာ ကိစၥတစ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆံုးၿဖတ္တယ္။ အခု အေပါင္ပစၥည္း မယူဘဲ ၂ က်ပ္တိုးႏွင့္ ၅ေယာက္၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ႏွင့္ ေခ်းေပးတယ္။ ဒီလိုဘဲႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ ့ကိုလည္း သူတို ့အတြက္ေငြေခ်းေပးတယ္။ လူမ်ိဳးမေရြး ပါတီမေရြးအခက္အခဲရွိရင္ ကူညီေပးတယ္။

ေမး။ ။ ဘယ္ပါတီေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးထားပါသလဲ။

ေၿဖ။ ။ အဲဒါေတာ့ ထုတ္ေၿပာဖို ့မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

( HOT NEWS ဂ်ာနယ္ Vol 1. No 47, 48 တြင္ ပါရွိေသာဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း (ၿငိမ္း)ႏွင့္ေ တြ ့ဆံုၿခင္း မွ ၿဖတ္ေတာက္ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ၿပပါသည္)

ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးသူ..ကိုေအာင္မ်ိဳးထြန္း..၀ါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကာ အခါေတာ္ေန ့Khu Daun Facebook မွ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါသည္.။

ေက်ာက္ စရစ္ခဲေတြ အန္ထုတ္ ေနတဲ႔ မေကြးၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသူေလး တစ္ဦးျဖစ္ရပ္ (ယုံရခက္ .. မယုံရခက္ )


မေကြးၿမိဳ႕ရွိ ေဘာ္ဒါတစ္ခုမွာ တစ္သက္နဲ႔ တစ္ကိုယ္ မၾကားဖူး၊ မႀကံဳဖူးတဲ့ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသူ ေလးတစ္ဦးရဲ႕ အျဖစ္ အပ်က္ တစ္ခုျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ စာက်က္ရင္း ထရံကို လက္နဲ႔ပုတ္ ပုတ္ေနတတ္တဲ့ သူမရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဘာ္ဒါအုပ္ ကိုသတင္းေပး တာနဲ႔ ေဘာ္ဒါ အုပ္လည္း အက်ိဳး အေၾကာင္း ေမးစမ္းၿပီး ဆရာေတာ္ တစ္ပါးဆီ ေခၚေဆာင္ကာ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခဲ့ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ႐ိုးရာ ဆိုင္ရာ ေတြနဲ႔ျပသၿပီး သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔ ကုသၾကပါတယ္။ ပထမဆံုး ေဘာလ္ပင္ တစ္ေခ်ာင္းဆံခ်ည္ တစ္ေထြးနဲ႔ ေက်ာက္ခဲ တစ္လံုးစၿပီးေတာ့ အန္ထြက္လာ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေက်ာက္စရစ္လံုးေတြ ဆက္တိုက္ အန္လိုက္ ဝမ္းသြားလိုက္နဲ႔ ဇူလိုင္ ၇ရက္ေန႔ အထိ ေက်ာက္စရစ္ခဲ အလံုးအေရ အတြက္ ၃၅၀ ေလာက္ျပင္ပကို ထြက္ရွိခဲ့ ေၾကာင္းသိရ ပါတယ္။ အရြယ္စံု ေက်ာက္စရစ္ခ ဲေတြမွာ ၂လက္မ အရြယ္အစား ထိပါေနတာ ကိုေတြ႕ရတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ေတြက လည္း ထူးျခား ျဖစ္စဥ္မို႔ လာၾကည့္ေပး ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သူမကို အာထရာေဆာင္း ႐ိုက္ၾကည့္ေပမယ့္ မေပၚဘူးဟု ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ေက်ာင္းသူေလးဟာ ခ်င္းတိုင္းရင္း သူေလးျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ လည္း မိမိထင္ရာ ထင္ေၾကး ေပး ေျပာဆို ေနၾကၿပီး ဇူလိုင္ ၇ရက္ေန႔မွာ သက္ဆိုင္ရာရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ေဆး႐ံုႀကီးကို ပို႔ေဆာင္ၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူေနၿပီ လို႔သိရ တယ္။

မေကြးသတင္းေထာက္ ( SHADE Journal )

14 July 2011

ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား (အသံဖုိင္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္း
~ ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား ~ by KoMyoe ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိး

ကုိမ်ိဳး အား ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္..။

ဦးသန္းေရႊ ၊ဦးသိန္းစိန္တို ့အတြက္ မူလတန္းစာအုပ္ပါ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းအေႀကာင္းအား ျပန္လည္ဖတ္ရွဴ သင္ႀကားသင္႔ေၾကာင္း

About General Aung San on Education Text Book


(မွတ္ခ်က္ -လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေႀကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးကန္းေနႀကေသာ အာဏာရူးသန္းေရႊ၊ သိန္းစိန္တို႔အတြက္ မူလတန္းစာအုပ္ပါ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းအေႀကာင္းအား ျပန္လည္ ဖတ္ရွဴ သင္ႀကားႀက ရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖဆိုႀက ေစရန္ အထူး ရည္ရြယ္ စြာျဖင့္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္)။


ကုိနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အာဇာနည္ေန႔ မွ ေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားျမန္မာ တစ္ ႏိုင္ငံလံုး ႏွင့္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား တစ္ရပ္လံုး ၏ ဘ၀ မွတ္တိုင္ တြင္ ထာ၀စဥ္ အဓိကရ ေနရာယူ ေနမည့္ “အာဇာနည္ေန႔”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သံုးသပ္ ေလ့လာခ်က္ တစ္ရပ္ ျပဳၾကမည္ ဆိုလွ်င္

(၁) အာဇာနည္ေန႔ မတိုင္မီ တိုင္းျပည္၏ အေထြေထြ အေျခအေန
(၂) လုပ္ၾကံမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊
(၃)ျပည္သူလူထု၏ တုံ႕ျပန္မႈ၊
(၄)အာဇာနည္ေန႔မွ ေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ဟူ၍ အပိုင္း ေလးပိုင္း ခြဲျခား ေလ့လာျခင္း ျပဳသင့္ပါသည္။

(၁)အာဇာနည္ေန႔ မတိုင္မီ တိုင္းျပည္၏ အေထြေထြ အေျခအေန

ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ၿပီး ကာလ ျဖစ္သည့္ (၁၉၄၅) ခုႏွစ္မွ စ၍ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္ အထိ (၃) ႏွစ္ ကာလကို ေလ့လာ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ ေပမည္။ (၁၉၄၅) ခု၊ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ မွစ၍ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား အားလံုး တို႔သည္ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕ လြတ္လပ္ေရး (ဖတပလ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဗမာ့ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္သား မ်ားအျဖစ္ တစ္စု တစည္းတည္း တိုက္ပြဲ ၀င္၍ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ မ်ားအား ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမျပင္မွ ေမာင္းႏွင္ ထုတ္ခဲ့ၾက ေလသည္။

(၁၉၄၅) ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် တို႔သည္ စစ္တပ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး အပါအ၀င္ တျပည္လံုးက ၿဗိတိသွ် တို႔၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို အျမန္ဆံုး ရပ္စဲ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁၉၄၅) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ ၿဗိတိသွ် အေပါင္းပါ မ်ား၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွာ လံုး၀ ရပ္စဲ ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ မိမိ တို႔ႏွင့္ အတူ ပါလာေသာ ဆင္းမလား စီမံကိန္းေခၚ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား ဆက္လက္ စိုးမိုးရန္ ႀကိဳးစား ၾကျပန္သည္။

ယင္းတို႔၏ စကၠဴျဖဴ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို (၁၉၄၆) ခု၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ တက္ေသာ လူထု အစည္းအေ၀းႀကီး မွ ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။ ယင္း လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တဆက္တည္း (၁၉၄၆) ခု၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္း တြင္ ရဲ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ အမႈထမ္း ေပါင္းစံု တို႔သည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီး ေမွာက္၍ ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွား၍ လာၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ သည္ ဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ ေဒၚမန္စမစ္ အား ျပန္ေခၚ၍ ထိုေနရာတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေမဂ်ာ ဂ်င္နရယ္ ဟူးဘတ္ရန္႔စ္ အား လႊတ္ရသည္။ ၿဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ အရ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္ျမ၊ ဦးတင္ထြဋ္ စသည္ တို႔ႏွင့္ အတူ ဘိလပ္သို႔ သြားသည္။

လက်ာ္ ႏိုင္ငံေရး လက္ေဟာင္းႀကီး မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကား ခဲ့ေလရာ သခင္ ဗစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တို႔ႏွင့္ အတူ လိုက္သြား ေသာ္လည္း ဦးေစာမွာ ေနာက္မွ လိုက္သြားသည္။ ၿဗိတိသွ် တို႔သည္ ျပည္သူလူထု ၏ တခဲနက္ တိုက္ပြဲ၀င္မႈ ေၾကာင့္ မလႊဲသာပဲ လြတ္လပ္ေရး ေပးရေတာ့မည့္ အခ်ိန္၌ပင္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကို လက္မလႊတ္ လိုၾကေပ။ ဆက္လက္၍ သိမ္းပိုက္ ထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ၾကေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု တို႔၏ ေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈ ကို တည္ေဆာက္၍ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပင္လံုညီလာခံ အစည္းအေ၀းႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး စာခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို လိုက္သည္။

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္ ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီ တို႔သည္ ျမန္မာျပည္အား လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္သို႔ လမ္းခင္း ေပးသည့္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကသည္။ ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္ တို႔က ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ အရ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး မရႏိုင္ ဟု ဆိုကာ လက္မွတ္ မထိုးၾကေပ။

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၉) ရက္ ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာ ျပည္မ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ အတ္ (၇) ေနရာမွ အပ က်န္ နယ္အားလံုး တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေရွ႕ေဆာင္သည့္ ဖဆပလ အမတ္မ်ား က အျပတ္အသတ္ ႏိုင္ၾကေလသည္။ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ေရးဆြဲရမည့္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ (၇) ခ်က္ ပါရွိသည့္ အဆိုကို တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုကို ဖဆပလ အမတ္မ်ား အျပင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ အမတ္ မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အမတ္ တစ္ဦး တို႔ကပါ ေထာက္ခံၾကၿပီး ကန္႔ကြက္သူ မရွိ အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကေလသည္။

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔မွာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ လသာေဆာင္မွ ေန၍ ျပည္သူလူထုအား ေနာက္ဆံုး မိန္႔ခြန္း ႁမြက္ၾကားခဲ့ျခငး္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက-“ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရုပ္လံုး ေဖာ္လာျပီ။ အဲဒီလို ရုပ္လံုးေဖာ္လာရာမွာ အေကာင္းဆံုး နဲ႔ အေအးဆံုး နည္းနဲ႔ လုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး နည္းေအးေအးနဲ႔ မရရင္ ရတဲ့နည္းနဲ႔ လုပ္ရမွာပဲ ဆိုတာ ေျပာခဲ့ျပီ။ ဗမာျပည္မွာ လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း မကြဲဖို႔၊ လူငယ္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ လက္ဝဲသမား အခ်င္းခ်င္း မကြဲဖို႔ သတိေပး လိုပါတယ္” ဟု မိန္႔ၾကား သြားခဲ့သည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေန မ်ားကို ခ်ဳပ္လိုက္ပါမူ

(က) နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ လံုး၀ လက္လႊတ္ ေပးရေတာ့မည့္ အေျခအေန၊ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါးေစ ေဖာက္ျပန္ေသာ ပုဆိန္႐ိုးမ်ားသည္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈ လံုး၀ မရရွိဘဲ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္ လံုး၀ ကင္းကြာ ေနၾကသည့္ အေျခအေနႏွင့္ …
(ခ) အျခား တစ္ဖက္တြင္မူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အားလံုး အပါအ၀င္ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ မႀကံဳဖူး ေလာက္ေအာင္ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ လံုး၀ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တက္တက္ ႂကြႂကြ အံုႂကြ တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။(၂) လုပ္ၾကံမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမား မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေရး မေပးလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့ေသာ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ ေနခ်ိန္၀ယ္ အဓိက အားျဖင့္ ေျခလွမ္း ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ကိုင္လာ ခဲ့ၾကေလသည္။ တစ္ခုမွာ လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အာဏာ လႊဲေပးရန္ လိုလားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း ျပဳရာ အျခားတစ္ခုမွာ မိမိ အာဏာ လႊဲေပးရမည့္ လြတ္လပ္ကာစ ျမန္မာ အစိုးရသည္ နယ္ခ်ဲ႕ အလိုက် နယ္ခ်ဲ႕ ၾသဇာခံမည့္ ပုဆိန္႐ိုး အစိုးရမ်ဳိး ျဖစ္လာေစရန္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယ လုပ္ငန္း အတြက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္ ရာ၌ နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမ်ား အတြင္း လူမ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အရ ကြဲျပားေအာင္ နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕၏ ေသြးခြဲမႈ ကို ပင္လံု ညီလာခံမွ ေခ်မႈန္း ပစ္လိုက္ ခဲ့ေပသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ ေသြးကြဲ ေအာင္လည္း လုပ္၍မရ။ ထိုအခ်ိန္က စည္း႐ံုးမႈ အင္အား အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ သာမကဘဲ လက္၀ဲ ႏိုင္ငံေရး ထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္ အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံမႈ ကိုပါ ရရွိေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကို ဖယ္ရွားရန္ အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕သမား သည္ လက္်ာ ႏိုင္ငံေရး လက္ေဟာင္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ႀကံစည္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ လဆန္းရက္ ထဲတြင္ ၿဗိတိသွ် စစ္ဗိုလ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေရး တပ္မွ ဘရင္းဂန္း (၂၀၀) ႏွင့္ က်ည္ဆန္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္။ အျခားနည္းႏွင့္ ဖယ္ရွား၍ မရေတာ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အား ႏိုင္ငံေရး ရန္သူမ်ားက လုပ္ႀကံ ၾကလိမ့္မည္ စသည့္ သတင္း ေပၚထြက္ လာေလသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု အား အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ အထက္ပါ သတင္းမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ ခဲ့ေပ။ အျခား ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္လည္း လံုေလာက္သည့္ ကာကြယ္ စီမံမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ ယံုၾကည္မႈ ရွိသူတို႔၏ ဓမၼတာ အတိုင္း ရန္သူ၏ ေျခလွမ္းကို အထင္ေသး ေလွ်ာ့တြက္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တို႔အား နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါးေစတို႔က လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ပစ္လိုက္ၾက၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားကို လုပ္ႀကံ ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ျဖန္႔ထားေသာ လက္နက္ မ်ားျဖင့္ နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ လႈပ္ရွား ဆူပူကာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးက တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနကို ၿငိမ္၀ပ္ေအာင္ မထိန္းသိမ္း ႏိုင္၍ ယင္းတို႔၏ လက္၀ယ္သို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးရသည္ ဆိုသည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ လုပ္ႀကံမႈ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၿဖိဳခြဲ၍ မရခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ လြတ္လပ္ေရး အံုႂကြမႈႀကီး ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။(၃) ျပည္သူလူထု၏ တုံ႕ျပန္မႈ

နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ အႀကံအစည္ သည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္သည့္ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံ ခံရေသာ္လည္း အရွိန္ေသ၍ မသြားခဲ့ေပ။ ဆထက္ ထမ္းပိုး ပို၍သာ ျပင္းထန္ လာခဲ့ေပသည္။ လူသတ္၀ါဒ ႐ႈတ္ခ် ပြဲႀကီးမ်ားကို တစ္ျပည္လံုး တြင္ အႏွံ႔အျပား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါးေစမ်ားကို ဖြင့္ခ်ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း လမ္းေၾကာင္း ေပးထားေသာ လံုး၀လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲလမ္း အတိုင္း လိုက္ခဲ့ၾက ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္အတူ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသည့္ အထဲတြင္ ရွမ္း အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ မိုင္းပြန္ ေစာ္ဘြားႀကီး ႏွင့္ ကရင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခိုင္ တို႔ ပါ၀င္ ၾကေလရာ လုပ္ႀကံမႈ ေနာက္ပိုင္းမွ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာသည့္ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္း အတြင္း၌ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အားလံုး သည္ တေသြး တသားတည္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ တိုက္ပြဲ၀င္ ခဲ့ၾကေလသည္။

(၁၉၄၆ – ၁၉၄၇) ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ မႀကံဳစဖူး စည္းလံုး ညီၫြတ္ခဲ့ေသာ အရွိန္သည္ လုပ္ႀကံမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿပိဳမက်ခဲ့ပဲ ပိုမို ျပင္းထန္ လာ၍သာ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အာဇာနည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈ၊ အသက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေၾကာင့္ ကိုလိုနီ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲ ဟူသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာ္လွန္ေရး ပထမအဆင့္ ကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

(၄) အာဇာနည္ေန႔ မွ ေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

(၁၉၄၈) ခုႏွစ္မွ သည္ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲ အဆင့္မွ ဒုတိယ အဆင့္ ျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ လူမႈေတာ္လွန္ေရး အဆင့္သို႔ မတက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့ပဲ ရွိခဲ့ရေလသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ယင္း ဓနရွင္ လမ္းေၾကာင္းအား တားဆီး ရပ္ဆိုင္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္မႈ ျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ ေလာက တည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ယခုအခါ မျဖစ္မေန ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အာဇာနည္ေန႔မွ ေပးအပ္ေသာ အႀကီးဆံုး သင္ခန္းစာ (၂) ရပ္မွာ

(က)နယ္ခ်ဲ႕သမား မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ျပန္ေရး သမားမ်ား ပုဆိန္႐ိုး မ်ားကို လည္းေကာင္း မည္သည့္အခါမွ အထင္ မေသးႏွင့္၊ ေလွ်ာ့မတြက္ႏွင့္၊ ေတာ္လွန္ေရး သတိရွိမႈကို အစဥ္သျဖင့္ ရွိေစရန္

(ခ)တဆင့္ၿပီး တဆင့္ မွန္ကန္စြာ ခ်ီတက္ရမည့္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းကို မေျပာင္းလြဲေစႏွင့္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းၾက ဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။

ကိုေဆာင္း

ကေလာင္ အမည္ “ကိုေဆာင္း” ေရးသားခဲ့တာက ျပီးခဲ့တဲ့ မ-ဆ-လ ေခတ္အခါက ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္၊ စနစ္ ( အမည္အားျဖင့္ ) မတူေတာ့ပါဘူး။ အတြင္း စာသားကို ( မူရင္း စာေရးဆရာကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ) ဘာမွ မျပဳမျပင္ ထားပါ။ ပါရွိသည့္ အတိုင္း တင္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုမ်ား ကိုေတာ့ ေမာ္နီတာ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထူးထုတ္ ) ထဲက အတိုင္း ျဖည့္ယူ ပါတယ္။

ေဇယ် (ZAYYA)
.......................................................................................

ကိုေဇယ် အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင္႔ သူ၏ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ ျပီး မွ်ေဝေဖာ္ျပထားသျဖင္႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္.။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ စာေပလက္ရာ


လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခ်ိန္အထိေတာ့ က်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရအံုးမွာပဲ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလုိ႔ ပါတီတုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္က မပါခ်င္ဘူး။ ေဘးဖယ္ေနမယ္။ သူမ်ားေတြလုပ္တာ ထုိင္ၾကည့္ၿပီး စာေရးမယ္``

ဦးေအာင္ဆန္း

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္

ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္းခြန္႔မွ…..

(က)

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္။

အတြင္းဝန္႐ုံး။

အတြင္းဝန္႐ုံးအတြင္းရွိ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦေရွ႕ ဝရန္တာတြင္ မတ္တပ္ရပ္ရင္း သူတုိ႔တေတြ စကားေျပာေနၾက၏။ သူတုိ႔တေတြ ဟူသည္ကား …. ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာေမာင္ထင္၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္ႏွင့္ ဦးခင္ေဇာ္တုိ႔ ျဖစ္၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္ နံ႔သာေရာင္၊ ပိုးအကၤ်ီရင္ေစ့ႏွင့္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ သားသားနားနား….။ သူတုိ႔ စကားဝုိင္းက စာေပ၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

``….လြတ္လပ္ေရးရရင္ ႏိုင္ငံေရးကထြက္ၿပီး ပညာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေလ့လာမယ္။ အာရွအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွာ လွည့္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေလ့လာခ်င္တယ္….​``

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ေျပာ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စိတ္အားထက္သန္စြာႏွင့္ စကားေျပာလွ်င္ … သူ၏ ႏႈတ္ခမ္းသည္ အနည္းငယ္ `ေထာ္`၍ သြားတတ္၏။

``က်ေနာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးက ထြက္မွာပါပဲဆရာ။ ထြက္ၿပီးေတာ့ စာေရးမယ္ၾကံတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ဘာသာျပန္ေတြ အမ်ားၾကီးလုိတယ္။ ဘုိင္အိုဂရပ္ဖီ (အတၳဳပတၱိစာေပ)ေတြလည္း လိုတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ မေရးၾကသလဲ မသိဘူး။ ၿပီးေတာ့ … ဗမာအက၊ ဗမာ့ဂီတေတြဟာ ဟိုဘက္က လွည့္လာတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကို စံုစမ္းရမယ္။ အာရွတုိက္သားေတြ တဦးနဲ႔ တဦး ဘယ္လုိဆက္စပ္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာ ေလ့လာရမယ္။ က်ေနာ္လည္း အႏုပညာသမားပါပဲဆရာ….``

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔က သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးေနၾက၏။ ထုိစဥ္က …. သူတုိ႔သည္ ေနာင္ ၅ ရက္အၾကာ၌ ဤအေဆာက္အဦၾကီး အတြင္း၌ပင္ အၾကမ္းဖက္သမားတစု၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရမည္ကို မသိၾက။ ေတြးထင္၍ပင္ မထား….။

(ခ)

စာအုပ္အမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပလက္ရာ

ေရးသားျပဳစုသူ ျမဟန္

ထုတ္ေဝသူအမည္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ (ၿမဲ ၃၇၅၆)

ဒု-လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး

တကၠသိုလ္မ်ားသမိုင္းသုေတသနဌာန။

စာမူခြင့္ျပဳအမွတ္ ၆၅၂/၉၇ (၁ဝ)

ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (ပထမအၾကိမ္)

အုပ္ေရ ၃ဝဝဝ။

ျဖန္႔ခ်ိ အင္းဝစာေပတုိက္။

တန္ဖုိး ၂၂၅က်ပ္။

ဆရာျမဟန္ ေရးသားျပဳစုသည့္ ``ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပလက္ရာမ်ား`` စာအုပ္ကုိ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝ၏။ လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ ၅ဝ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝသည္ဟု ဆို၏။ တကၠသိုလ္မ်ား သမိုင္းသုေတသနဌာနမွ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ား သမိုင္း သုေတသနဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ေဒၚနီနီျမင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ပင္ … အဓိပၸာယ္က တမ်ဳိးထူးျခား၍ ေနျပန္သည္ဟု စိတ္၌ ေတြးထင္မိ၏။ ထားေတာ့….။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပလက္ရာမ်ား စာအုပ္တြင္ ေဆာင္းပါး ၁၁ ပုဒ္၊ အမွာစာ ၅ ပုဒ္ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ေရး အတၳဳပတၱိ ၁ ပုဒ္တို႔ ပါ၏။ ေဆာင္းပါး ၃ ပုဒ္က အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျဖစ္ၿပီး ၈ ပုဒ္ကိုမူ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ပင္ ေရးခဲ့၏။ ပဲခူးကေဝ၊ အညာသားေလး၊ ေမာင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စသည့္ ကေလာင္အမည္မ်ားႏွင့္ ဂႏၳေလာက မဂၢဇင္း၊ သူရိယ မဂၢဇင္း၊ မ်ဳိးညႊန္႔ မဂၢဇင္း၊ ဒဂုံ မဂၢဇင္း၊ နဂါးနီ စာေစာင္၊ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာ၊ အုိးေဝ မဂၢဇင္း၊ ဇဝန ဂ်ာနယ္၊ ဒီးဒုတ္ ဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ ေရးခဲ့သည့္ စာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပတၱိ၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ Life Sketch of the Author တုိ႔ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ဘဝ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၁၅ မွ ၁၉၄၆ ေအာက္တုိဘာလအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဘဝ႐ုပ္ပုံလႊာ မွန္ကူကြက္မ်ားဟု ဆိုရမည္။

(ဂ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပခရီး အစက …. ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းသားဘဝက စခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္။ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းစာေစာင္တေစာင္ ထုတ္ေဝရာ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ပထမဦးစြာ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေဆာင္းပါးမွာမူ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလထုတ္ ဂႏၳေလာက မဂၢဇင္းတြင္ ပါရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ `ပဲခူးကေဝ` ကေလာင္အမည္ႏွင့္ ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က … တကၠသိုလ္ေက်ာင္သား ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ပဲခူးေဆာင္တြင္ ေနသည့္အတြက္ `ပဲခူးကေဝ` ဟူ၍ ကေလာင္အမည္ ယူခဲ့ျခင္းလား …. မေျပာတတ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပခရီးတြင္ `အယ္ဒီတာ`အျဖစ္က ပိုမို၍ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ ၁၉၃၆ တြင္ `အုိးေဝ`မဂၢဇင္း၌ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ဆန္းသည္ အယ္ဒီတာ့တာဝန္ ယူရ၏။ ကိုေအာင္ဆန္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာဝန္ယူထုတ္ေဝသည့္ `အုိးေဝ`မဂၢဇင္းတြင္ `ဆရာညဳိျမ`၏ ``ငရဲေခြးၾကီး လြတ္ေနၿပီ``အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ပါလာ၏။ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဆာင္းပါးရွင္ကုိ အေရးယူရန္ ေဆာင္းပါးရွင္၏ အမည္ရင္းကို အယ္ဒီတာကိုေအာင္ဆန္းထံ ေမး၏။ `အယ္ဒီတာ့` က်င့္ဝတ္အရ ေဆာင္းပါးရွင္အမည္ ထုတ္ေဖာ္၍ မေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ကိုေအာင္ဆန္းက ျငင္းပယ္လုိက္၏။ ေက်ာင္းအာဏာပို္င္ မ်က္ႏွာျဖဴၾကီးမ်ားက မေက်နပ္ၾက….။ ဤတြင္ …. အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္းကုိ အေရးယူရန္ လံု႔လျပဳလာၾက၏။ ကိုေအာင္ဆန္းအား ေက်ာင္းမွ ထုတ္ရန္အထိပင္ ၾကိဳးပမ္းလာၾက၏။ ဤမွ … ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒုတိယ ေက်ာင္းသားသပိတ္ၾကီးအထိ…။ ကိုလိုနီစနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈၾကီးက ၾကီးမားျမင့္တက္ခဲ့၏။ ထုိႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ `အိုးေဝ`မဂၢဇင္းအတြဲ - ၆၊ အမွတ္ ၁ တြင္ အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ဤသို႔ ေခါင္းၾကီးကို ေရး၏။

``ငါ့အား ဖံုးလႊမ္းထားေသာ လကြယ္သန္းေခါင္ ဤေမွာင္မိုက္တြင္းမွေန၍ အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပးတတ္ေသာ ငါ၏ စိတ္ကို ဖန္ဆင္းေပးသည့္ နတ္သိၾကားတို႔အား ငါ ေက်းဇူးဆိုပါ၏။

ေလာကဓံတရားတုိ႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လက္ဆုတ္တြင္းသို႔ က်ေရာက္ေနရေသာ္လည္း ငါကား မတုန္လႈပ္၊ မငိုေၾကြး၊ ကံတရား၏ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္းဒဏ္ခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ငါ့ဦးေခါင္းသည္ ေသြးသံတုိ႔ျဖင့္ ရဲရဲနီ၏။ ညႊတ္ကား မညႊတ္။

ဤေဒါသေလာဘတုိ႔ ၾကီးစိုးရာဌာန၏ အျခားမဲ့၌ကား ေသျခင္းတရားသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ငံ့လင့္လ်က္ ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ငါကား မတုန္လႈပ္သည္ကိုသာ ေတြ႔ရအံ့။ ေနာင္ကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ် မေၾကာက္သည္ကိုသာ ေတြ႔ရအံ့။

သုဂတိသို႔သြားရာ တံခါးဝသည္ မည္မွ် က်ဥ္းေျမာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ယမမင္း၏ ေခြးေရပုရပုိက္၌ ငါ့အျပစ္တုိ႔ကို မည္မွ်ပင္ မ်ားစြာ မွတ္သားထားသည္ျဖစ္ေစ ငါကား ဂ႐ုမျပဳ၊ ငါသာလွ်င္ ငါ့ကံ၏ အရွင္သခင္ျဖစ္၍ ငါသာလွ်င္ ငါ့စိတ္၏ အၾကီးအကဲ ျဖစ္ေလသည္``

(ဃ)

ဂ်ပန္ေခတ္ စစ္ဝန္ၾကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရင္း …. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူ၏ အတၳဳပတၱိ ေရးခဲ့၏။ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ား ပိေနသည့္ အၾကားမွ `လု`၍ ေရးခဲ့သည့္ အတၳဳပတၱိစာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရင္း …. အမ်ဳိးသား လြတ္လပ္ေရးအား အရယူရင္းႏွင့္ …ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အတၳဳပတၱိက အဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့။ အခန္း ၂ ခန္းႏွင့္ပင္ ၿပီးသြား၏။ အခန္း ၁ တြင္ `ဇာတိ`ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေပးထားၿပီး အခန္း ၂ ကိုမူ `ေက်ာင္းသားဘဝ`ဟု ေခါင္းစဥ္ငယ္ တပ္ထား၏။

ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ BIA. BDA ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘဝမ်ားကိုမူ ….​`ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ`တြင္ ေရးခဲ့သည့္ သူ၏ `ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံု` ေဆာင္းပါးတြင္ ဖ်တ္ကနဲ …. ဖ်တ္ကနဲ ေတြ႔ရမည္။

ဗို္လ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ အတၳဳပတၱိအဖြင့္ ေရးသားရာတြင္ `ေျမလတ္`၏ ပထဝီဝင္ကို မိတ္ဆက္ျပ၏။ ၿပီးလွ်င္ …. နတ္ေမာက္၏ အနီးအေဝး ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဖြဲ႔ျပန္သည္။ …. မီးရထားဘူတာ႐ုံအနီးတြင္ မီးရထားဘက္မွ ေဆာက္ထားေသာ အိမ္တန္းလ်ားမ်ား ရွိသည္။ ဘူတာ၏ ဝဲယာပတ္လည္တြင္ ေျမပဲခင္း၊ ႏွမ္းခင္းတို႔ ရွိေလသည္။ ထိုယာခင္းတုိ႔မွ လြန္လွ်င္ ….. ေလာကဓာတ္ ျမန္မာအထက္တန္းသင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္း ရွိေလသည္။ ထိုမွ ယာတခင္း အလြန္တြင္ ၅ ရက္ တေစ်း ဖြင့္ရာ ေစ်းပုိင္း ရွိေလသည္။ ထိုမွလြန္လွ်င္ ပုလိပ္ဂတ္တန္းလ်ားမ်ား ရွိေလသည္။ ထိုအနီးတြင္ စာတုိက္ ရွိေလသည္။ စာတုိက္၏ အေနာက္ေျမာက္ မလွမ္းမကမ္းတြင္မူ အိမ္ေျခ ၁၅ဝ ခန႔္ရွိ ရြာတရြာ ရွိသည္။ ထုိရြာကို `နတ္ေမာက္` ဟု လည္းေကာင္း၊ `ေတာင္ရြာ`ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကေလသည္။

၁၉၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမြးဖြားခဲ့၏။ ျမန္မာသကၠရာဇ္အရမူ … ၁၂၇၆ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္ (စေနေန႔) ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ႔အတၳဳပတၱိတြင္ ….

``ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ကား နာမည္ေက်ာ္ နကၡတ္ေဗဒင္ဆရာၾကီး ကိုင္႐ို၏ ေဟာေျပာခ်က္အရဆိုလွ်င္ တုိင္းျပည္တျပည္၏ အစိုးရနန္းတုိ႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ႏို္င္စြမ္းေသာသူမ်ား ေမြးတတ္ေသာေန႔ဟု ေဟာထားေလသည္။ ထုိေန႔တြင္ေမြးေသာ က်ေနာ္မွာ သူပုန္ေလာင္းကေလး ျဖစ္သည္ကို ထုိအခါက မည္သူမွ် ထူးထူးျခားျခား မထင္ခဲ့ၾကေခ်``

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ တာရာမဂၢဇင္းတြင္ ဆရာဒဂုန္တာရာက ေအာင္ဆန္း (သို႔မဟုတ္) အ႐ိုင္း ဟူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႐ုပ္ပံုလႊာကုိ ဖြဲ႔သည္။ သူ႔ကုိ `အ႐ိုင္း`ဟူ၍ ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သေဘာက်ဟန္ တူ၏။ သူ၏ အတၳဳပတၱိတြင္လည္း `အ႐ိုင္း`ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ….

``က်ေနာ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ စကားမေျပာတတ္။ အနာအဖ်ား ထူသည္။ အစားၾကဴးသည္။ အမဲသားငါးကို အလြန္ၾကိဳက္သည္။ က်ေနာ္၏ မိခင္ ေစ်းဝယ္သြားရာ ရံဖန္ရံခါ က်ေနာ့္ကို ခ်ီ၍ သြားေလသည္။ တခါေသာ္ အမဲသားစိမ္းကို အတင္းလု၍ စားမည္ျပဳသည္ဟု က်ေနာ္ ၾကားသိရေပသည္။ လူ႐ိုင္းဘဝက က်ေနာ္ လာသလားမသိ။ ယေန႔ထိ လူ႐ိုင္းသေဘာမ်ဳိး ေနခ်င္သည့္ စိတ္ထားမ်ား ရွိသည္။ လူ႐ိုင္းကား ၾကမ္း၏။ ခက္ထန္၏။ သို႔ေသာ္ ျဖဴ၏။ ေျဖာင့္၏။ တည္ၾကည္၏။ လြတ္လပ္၏။ က်န္းမာ၏။ သန္စြမ္း၏။ က်ေနာ္ ၾကိဳက္၏။ က်ေနာ့္စိတ္တြင္ အင္မတန္ စိုေျပလတ္ဆတ္ေသာ ဘဝဟု ယူဆသည္။ က်ေနာ္ ငယ္ငယ္ကေလးက ယေန႔တုိင္ လူေရာစိတ္ေရာ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို နားမလည္ခဲ့၊ နားလည္ရန္လည္း မၾကိဳးစားခဲ့၊ ၾကိဳးလည္း မၾကိဳးစားခ်င္၊ က်ေနာ္ကား စကားအေျပာအဆို မဖြယ္မယဥ္ေက်း၊ အသက္ ၈ ႏွစ္ထဲ ေရာက္၍ ေက်ာင္းစေနသည့္ အခါ၌ပင္ ဘုန္းၾကီးကို ဘုန္းၾကီးစကားျဖင့္ မေလွ်ာက္တတ္၊ အမူအယာလည္း ၾကမ္း၏။ အလိုက္လည္း မသိ၊ ညစ္လည္း ညစ္ပတ္သည္။ ကိုယ့္စည္းကမ္းဟူ၍လည္း တခုမွ်မရွိ``

(င)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ အတၳဳပတၱိကုိ ေရးသားရင္း …. သူ႔မိသားစုဝင္ အခ်ဳိ႕၏ အေၾကာင္းကိုလည္း တို႔၊ ထိ ဆြဲေခၚ၍ ျပသြားေသးသည္။

``က်ေနာ္၏အထက္ အကို ကိုေအာင္သန္းႏွင့္ က်ေနာ္မွာ အသက္ ၃ ႏွစ္ခြဲ၊ ၄ ႏွစ္မွ် ကြာ၏။ သူႏွင့္ က်ေနာ္ကား ငယ္ငယ္က ရန္ျဖစ္ဘက္ ျဖစ္၏။ သူကား လက္ျမန္၏။ က်ေနာ္ကား အားၾကီး၏။ မခ်ိန္မဆ လက္လႊတ္စပယ္ လုပ္တတ္၏။ သူကား ႏု၏။ မင္းသား က်ခ်င္၏။ က်ေနာ္ကား ၾကမ္း၏။ သူသည္ အစားအေသာက္ အေနအထုိင္မွစ၍ သပ္ရပ္သည္။ အစားဆိုလည္း အစာတုိင္း မစား၊ စားေသာက္ေနသည့္အခါ အစာေျမၾကီးေပၚသို႔ က်သြားလွ်င္ သူသည္ မစားေတာ့။ က်ေနာ္ကား ဖုတ္ဘက္ခါ၍ စားႏုိင္လွ်င္ စား၏။ သူကား အဝတ္မ်ားကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္တတ္၏။ က်ေနာ္ကား မဝတ္တတ္။ ျမန္ျမန္ညစ္ေအာင္ ဝတ္တတ္၏။ သူသည္ ေျမၾကီးၾကမ္းမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္အခါမွ တံုးလံုးမလွဲ၊ က်ေနာ္ကား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လွဲဖူး၏။ သူကား ပါး၏။ လ်င္၏။ က်ေနာ္ကား ထူ၏။ ေအး၏။ က်ေနာ္ကား ေျမႇာက္လို႔ ေျမႇာက္မွန္းမသိ၊ ေခ်ာ္လို႔ ေခ်ာ္မွန္းမသိ။ ထံုေပေပ အလြန္ႏုိင္၏။ တခါေသာ္ ၁ဝ မိုင္ခန္႔အကြာ ရြာတရြာသို႔ က်ေနာ္၏ မိဘမ်ားႏွင့္ လိုက္သြား၍ သူၾကီးအိမ္တြင္ တည္းခိုေနစဥ္ ထုိရြာမွ ရြယ္တူေလာက္ ကေလးတေယာက္က က်ေနာ့္အား ေျမႇာက္၍ ဗိုလ္ၾကီး-ဗိုလ္ၾကီးဟု ေခၚရာက်ေနာ္မွာ မ်ားစြာသေဘာက်ကာ ထညက္ျဖဴဆုတ္ေတြ ေခၚတုိင္း ေပးခဲ့ဖူးသည္``

သူ႔ဖခင္ ဦးဖာ ကြယ္လြန္သည့္အခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ ပညာသင္စဥ္ပင္ ရွိေသး၏။ ၁၃-၁၄ အရြယ္ ျဖစ္မည္။ ဖခင္ ကြယ္လြန္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္အခ်ိန္၌ ဤအတၳဳပတၱိအား သူ ေရးျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ အတၳဳပတၱိတြင္ သူ႔ဖခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ …..

``က်ေနာ္၏ ဖခင္သည္ က်ေနာ္ႏွင့္ အမူအရာမွာ အေတာ္ဆင္သည္။ တေန႔ေန၍ စကားတခြန္း မေျပာ၊ မ်က္ႏွာထား ဆိုး၏။ ဆုိးသည့္အထဲ ေက်ာက္ေပါက္မာမ်ားလည္း ရွိ၏။ ေလာကြတ္မရွိ၊ ဟန္မရွိ၊ ဘာသိဘာသာ ေနတတ္၏။ အကိုင္အတြယ္၊ အသြားအလာ၊ အမူအရာ ၾကမ္း၏။ ျငင္းမိလွ်င္ အေလွ်ာ့မေပးတတ္၊ သို႔ေသာ္ စိတ္ႏွလံုးကား အထူးေျဖာင့္စင္း၏။ စကားတည္၏။ အပိုမေျပာ။ ထုိေၾကာင့္ ေရွ႕ေနစာေမးပြဲ ဝင္ထားေသာ္လည္း ေရွ႕ေနလုိက္၍ စားသည္ကို က်ေနာ္တုိ႔ မမွတ္မိ။ က်ေနာ္တို႔အား အျခားသူတဦးဦးက ေခါင္းရိတ္ေပးလွ်င္ အင္မတန္ ညင္သာ၏။ က်ေနာ္တို႔ ေဖေဖကား ဓားမထက္ တထက္ကို ေကာင္းေကာင္း မေသြးဘဲ အတင္းတြန္းခ်၍ ရိတ္၏။ အထူးပင္ ေခါင္းရည္နာ၏။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ၎ ေခါင္းရိတ္မည့္အခါကို ရြံ႕၏။ တြန္႔၏။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းရိတ္သည့္အခါတုိင္း က်ေနာ့္အကိုကား အၿမဲငို၏။ ငိုတုိင္း ေခါင္းပုတ္ခံရ၏။ က်ေနာ္ကား မငို။ ၾကိတ္ခံ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းပုတ္ လြတ္၏။``

ဗုိလ္ခ်ဳပ္က သူ၏ ငယ္ဘဝကုိ ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ၏။

``… က်ေနာ္သည္ ငယ္စဥ္က ေခ်ာင္တေခ်ာင္ကပ္၍ မိႈင္ေတြကာ စဥ္းစား၍ ေနေသာ္လည္း ေနတတ္သည္။ ကေလးႏွင့္ မလိုက္၊ အမ်ားအားျဖင့္ အိေျႏၵၾကီးသည္။ ကစားခုံစားမ်ားစြာ မေလ့က်င့္၊ သို႔ေသာ္ ကစားသည့္အခါ ၾကမ္းတမ္းသည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကစားမ်ဳိးကိုမွွ ႏွစ္သက္သည္။ တြက္ထိုးျခင္း၊ က်ည္းသား႐ိုက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ဝါသနာပါသည္။ ျခင္းလံုးခတ္ျခင္းကို မၾကိဳက္။ ရြရြလုပ္ရေသာ အလုပ္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ္ႏွင့္ မျဖစ္။ အခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ္၏ ကေလးဘဝမွာ ခ်ီးမြမ္းစရာ အလြန္နည္း၏။ ညစ္ပတ္ေပေရ ရႈိေျမာင္ေခ်ာင္းေစာင္းကဲ့သို႔ အဖုအထစ္၊ အျပစ္အနာအဆာမ်ားသည္ စိမ္းလန္းစိုေျပညီညာေသာ ျမက္ခင္းသဖြယ္ ရႈခ်င္သဖြယ္ မဟုတ္ေပ…``

ေမလ္းထဲသုိ႔ ေပးပို႔ လာေသာေၾကာင္႔ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါသည္.။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ေတြ႔ခ်င္လြန္းလို႔


(၁၉၄၇) ခုႏွစ္ သည္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းေနတဲ့ တိုက္ပြဲ ကာလ၊ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ (၁) ႏွစ္ ေတာင္ မလိုေတာ့သည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ထိုကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ သူ ေပးထားသည့္ ကတိ အတိုင္း တစ္ႏွစ္ အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရး အတြက္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကာလ အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာျပည္ တစ္နံ တစ္လ်ား ေလယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ သေဘၤာ တို႔ျဖင့္ ခရီးစဥ္မ်ား ေရးဆြဲကာ စည္း႐ံုးေရး ဆင္း ေနရေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ကုန္းလမ္း ခရီး ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ရန္ကုန္မွ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းသို႔ ခရီး ထြက္ခြာ လာရာ ထိုေန႔ (၄၊ ၄၊ ၄၇) ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူ သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္း သည္ ေတာင္ငူမွာ ေန႔လယ္စာ စားၿပီး ဆက္လက္ ထြက္ခြာ ခဲ့ရာ လယ္ေ၀းသို႔ မြန္းလြဲပိုင္း (၂) နာရီ ခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။ လယ္ေ၀း၌ ေခတၱနားၿပီး သနက (၄) ဒု တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္ေန၀င္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းမနားတြင္ ယေန႔ ညေန (၅) နာရီ ခန္႔တြင္ တရားေဟာရန္ အစီအစဥ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ ထြက္ခြာ ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕သည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ အေျခစိုက္ ေဒသ ျဖစ္သည္။ ဗကပ မ်ားသည္ ဖဆပလမွ ခြဲထြက္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ ေနၾကသည္။ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္တာရာ သည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေတာမခိုခင္ ကပင္ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္ တ၀ိုက္၌ ႀကိဳတင္ လႈပ္ရွား ေနသည္။ သူက ဗကပ ၏ တပ္နီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တာ၀န္ ယူထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗမာ့ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း (၄) ၏ ဒုတိယ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ေန၀င္း သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္ ကို လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူ ထားရသည္။

ထုိအခ်ိန္ ကာလက ကၽြန္ေတာ္သည္ အသက္ (၁၁) ႏွစ္ ခန္႔သာ ရွိပါေသး သည္။ စစ္ၿပီးစ ကာလ CAS-B အစိုးရ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ေရႊခ်ီရပ္၌ ရွိေသာ ဗဟိုေက်ာင္း (စစ္ႀကိဳ ေခတ္က ျမဴနီစပယ္ ေက်ာင္း) ေနာင္တြင္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းဟု အမည္ ေျပာင္း လိုက္သည့္ ေက်ာင္း၌ ပဥၥမတန္းတြင္ ပညာ သင္ေနဆဲ ကာလ ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္း ကိုၫြန္႔ေမာင္ (ခ) ပိုလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ကို ေရာက္လာၿပီး ယေန႔ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေရာက္လာ ပါလိမ့္မည္။ ဦး၀ိသုဒၶ ေက်ာင္း၀င္း ထဲမွာ တရား ေဟာလိမ့္မည္ ဟု သိရေၾကာင္း၊ တို႔ သြားၾကရေအာင္ ဆုိၿပီး လာေခၚ ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို သတင္းစာ မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ဖူး ျမင္ဖူးၿပီး အိမ္မွာ ေရဒီယုိ မရွိသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား ေသာ မိန္႔ခြန္း မ်ားပင္ မၾကားဖူး ၾကပါ။ ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လူကိုယ္တုိင္ ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္လို႔ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တရားပြဲ နားေထာင္ရန္ အုပ္အုပ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ၫြန္႔ေမာင္ (ေနာင္တြင္ အားကစားမွဴး ႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာ ယခု ကြယ္လြန္) ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ရပ္ကြက္ထဲ ေနၾကၿပီး အိမ္ခ်င္း လည္း မေ၀း လွပါ။ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အတန္းလည္း အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တရားေဟာမည့္ ဦး၀ိသုဒၶ ေက်ာင္းကို (ေခမာသီ၀န္ ေက်ာင္းတုိက္) လို႔ ေခၚပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့ ဂ်င္းကင္းလမ္း (ယခု စုလမ္း) မွ အေရွ႕ဘက္ မႏၲေလး အေခၚ (၂) ျပေက်ာ္ မွာ ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိသုဒၶ ကို အစြဲျပဳၿပီး ဆရာေတာ္၏ ဘြဲ႕အမည္ တြင္ေန ပါသည္။ ေခမာသီ၀န္ ေက်ာင္းတိုက္မွာ အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အရိပ္ အာ၀ါသ လည္း အလြန္ ေကာင္းပါသည္။

ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕တြင္ ေဘာလံုးကြင္း (၂) ကြင္း ရွိပါသည္။ ကိုးခန္းႀကီး ဘုရား အနီးတြင္ ျမဴနီစပယ္ ကြင္းတစ္ကြင္း ႏွင့္ ရြာေကာက္ တံတားထိပ္ တြင္ သစ္ေတာ ေက်ာင္း ေဘာလံုးကြင္း ရွိပါသည္။ ေပါင္းေလာင္း အားကစားကြင္း မရွိေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဉာဏ္မီ သေလာက္ သံုးသပ္ တင္ျပ ရပါက ထုိစဥ္က ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕၏ ပထ၀ီ အေနအထား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ကို ၾကည့္လိုက္လ်င္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထား လမ္းႀကီးမွာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ကို ေတာင္မွ ရထားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္သည္ ေျမျပင္မ်ား ျပန္႔ျပဴး၍ သစ္ပင္ အရိပ္အာ၀ါသ အလြန္ ေကာင္းသည္။ တဖန္ မီးရထား လမ္း၏ အေနာက္ဘက္ ျခမ္းသည္ ေတာင္ကုန္း ေတာင္ပူစာ မ်ား ေပါမ်ားကာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ မညီညာပါ။ သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးေသာ တစ္ခု တည္းေသာ ေဘာလံုးကြင္း မွာ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ကိုးခန္း ဘုရားႀကီး အနီးတြင္ တစ္ကြင္း ရွိပါသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လူထု လႈပ္ရွားမႈ မ်ားမွာ ထုိကြင္း၌ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ သံလမ္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္း တြင္မူ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ ကြင္း အေနျဖင့္ ABM ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းႏွင့္ ေခမာသီ၀န္ ေက်ာင္းတုိက္ အတြင္း ၌သာ ရွိပါသည္။ အဓိက အခ်က္မွာ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္။

သံလမ္း အေနာက္ဘက္ျခမ္း သည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ရွိၿပီး ရန္ေအာင္ (၁) ရန္ေအာင္ (၂) ႏွင့္ မက်ည္းေတာ ရပ္ကြက္ မ်ားမွာ ဗကပ စိုးမိုး ထားေသာ ရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း တြင္မူ ထုိစဥ္က ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္၀င္ သၡင္ စံျမ (ဗုိလ္ေတာက္ထိန္) သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဆုိေသာ္ ဖဆပလ ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီ တို႔က သံလမ္း အေရွ႕ ဘက္ျခမ္း ေဒသ ကို စိုးမိုး ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း သည္ “နီ”၍ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း သည္ “ျဖဴ”ေနေသာ ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိစဥ္က ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္ တြင္ တာ၀န္ယူ ခဲ့ၾကေသာ သခင္ တင္ထြန္း၊ သခင္ ခင္ေမာင္ဦး (ဗိုလ္တာရာ၊ သခင္ေဖတင္ တို႔သည္ အေနာက္ဘက္ ျခမ္း တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္) သခင္ပါႀကီး၊ သခင္ဘနီ စတဲ့ သူမ်ား မွာ ေနၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ လူထု တရားပြဲကို ညေန (၄) နာရီတြင္ က်င္းပ ရန္စီစဥ္ထားသည္။ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ လူထု လူတန္းစား အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ေန႔လယ္ (၁၂) နာရီ ခန္႔ကပင္ စတင္ လႈပ္ရွား ေနၾကပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုၫြန္႔ေမာင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္သား အေျပးအလႊား ေခမာသီ၀န္ ေက်ာင္းတိုက္ သို႔ ခ်ီတက္ ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ေတာ့ မြန္းလြဲ (၁) နာရီ ခန္႔ ရွိေနၿပီ၊ အရိပ္ အာ၀ါသ ေကာင္းသည့္ သစ္ပင္ ေအာက္တြင္ ေနခိုရင္း ေစာင့္ေနၾကသည္။ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ပုလိပ္မ်ား (ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား) P.V.F ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖန္႔ခြဲ ခ်ထားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ယူနီေဖာင္း ၀တ္ထား ေသာ္လည္း လက္နက္ ကိုယ္စီ မပါ ၾကပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စကားေျပာမည့္ ေနရာတြင္ စားပြဲခံု တစ္လံုးႏွင့္ ေနာက္မွီ ပါေသာ ငုတ္တုတ္ထုိင္ (၆) လံုး ခန္႔ ခ်ထားသည္။ စားပြဲခင္း အျဖဴကေလး ေတာ့ ခင္းထားသည္။ ပန္းအိုး- ပန္းစီး မရွိ ေကာ္ေဇာနီလည္း မခင္းထားပါ။ ဆက္တီ ကုလားထုိင္ႀကီး မ်ားလည္း မခ်ထားပါ။ စားပြဲေပၚတြင္ ေသာက္ရန္ အတြက္ ဖန္ခ်ိဳင့္ တစ္လံုး ႏွင့္ ဖန္ခြက္ တစ္လံုးသာ ေတြ႕ရသည္။ ႐ိုး႐ိုး ရွင္းရွင္း ကေလး ျပင္ဆင္ထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အသံခ်ဲ႕စက္ ႏွင့္ mic မုိက္ခြက္ တတ္ဆင္ ထားသည့္ တုိင္တစ္ခု စားပြဲ အနီးတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ဖဆပလ အဖြဲ႕၀င္ လူႀကီး အခ်ိဳ႕ ေတြ႕ရၿပီး သူတို႔ အားလံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အလာကို ေစာင့္ႀကိဳရင္း အလုပ္မ်ား ေနၾကသည္။ ညေန (၄) နာရီ ခန္႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စီးေသာ ယာဥ္တန္း ၀င္လာပါသည္။ ေရွ႕ဆံုးက ဗိုလ္ေတာက္ထိန္ ၏ ဂ်စ္ကားႏွင့္ အတူ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္မ်ား ပါလာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ၏ ေရွ႕က ဂ်စ္ကား တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕မွ သခင္ ပါႀကီး၊ သခင္ ဘနီႏွင့္ အျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါလာ ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အစိုးရက ေပးထားေသာ စေတရွင္ ၀က္ဂြန္ ကား ကာကီေရာင္ ႏွင့္ ပါလာသည္။ ကားေပၚက ဆင္းၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္ က ဦးေဆာင္၍ စကားေျပာ ရမည့္ ေနရာကုိ ေခၚေဆာင္ လာၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုလားထုိင္ တြင္ ေနရာယူ ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ၫြန္႔ေမာင္ ေနရာယူ ထားေသာ ေနရာမွာ ေကာင္းေကာင္း ျမင္ကြင္း မေကာင္း သျဖင့္ အနီးရွိ မရမ္းပင္ေပၚ တက္ၿပီး ၾကည့္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ယူနီေဖာင္း ကာကီေရာင္ ခတ္ႏြမ္းႏြမ္းကို ၀တ္ထား သည္။ ကတ္ဦးထုပ္ (Peak Cap) ကို မေဆာင္းပါ၊ စားပြဲ ေပၚတြင္ တင္ထားသည္။ မၾကာခင္ အခန္းအနားမွဴးက အစီအစဥ္ ေၾကညာပါသည္။ လူထုကလည္း ႂကြက္စိႂကြက္စိ ႏွင့္ ဆူညံေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ထုိင္ေနရာက ထၿပီး စားပြဲကို လက္ေထာက္လ်က္ လူထုကို သူစူးစမ္း သည့္ အေနျဖင့္ ဘယ္မွ ညာ – ညာမွ ဘယ္ အကဲခတ္ ေ၀ွ႕ၾကည့္ လိုက္သည္။ လူထု အသံဗလံမ်ား ၿငိမ္သြားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ ဟန္႔ လိုက္ၿပီး သူ႕မိန္႔ခြန္း စပါၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တစ္ႏွစ္ အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရွိေအာင္ သူ ႀကိဳးစား ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူ လူထု ကလည္း စည္းလံုး ညီၫြတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ပင္လံု ညီလာခံ ၿပီးလွ်င္ ဘီးလပ္ (အဂၤလန္) ကို သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပ်ဥ္းမနားမွာ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္သူ ေတြ ျမတ္ႏိုးသူေတြ ရွိသလို ကန္႔လန္႔တိုက္ ေနသည့္ အဖ်က္သမားမ်ား၊ မင္းသားႀကီး မလုပ္ရ သျဖင့္ ပတ္မႀကီး ထုိးေဖာက္ ခ်င္တဲ့သူေတြ ရွိေနေၾကာင္း။ ေတာင္ငူက ထြက္လာေတာ့ က်ဳပ္ ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕က ဗိုလ္တာရာ ပ်ဥ္းမနား နယ္မွ ေျခ႐ႈပ္ ေသာင္းက်န္း ေနသျဖင့္ သတိ ထားရန္ ေျပာၾကေၾကာင္း၊ ဗိုလ္တာရာ ဘာေကာင္လဲ ဆုိတာ က်ဳပ္ ေကာင္းေကာင္း သိေၾကာင္း၊ ဒီေကာင္ သတၲိ ရွိတဲ့ေကာင္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာ သြားရာ ျပည္သူ လူထုႀကီး မွာ ၾသဘာ လက္ခုပ္မ်ား တီး၍ ဆူညံသြားပါသည္။

တရားပြဲ ျပီးေသာအခါ ဖဆပလ ႐ံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အတြက္ တည္ခင္းေသာ လက္ဖက္ရည္ ပြဲကို တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ အစီအစဥ္အတုိင္း ယာဥ္တန္းျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ ခဲ့ရာ ေနာက္မွ လူအုပ္ႀကီးမွာ အုတ္အုတ္ က်က္က်က္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သြားရာသို႔ လိုက္ပါလာၾကသည္။ ဖဆပလ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး အျပင္မွ ေနၿပီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ၾကည့္ပါရေစ) ဟုေအာ္ဟစ္ ေနၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ ခရီးပန္း လာသျဖင့္ နားခ်ိန္ မရ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေပါ့အပါး သြားရန္ အိမ္သာ တက္သည္ ကိုပင္ လိုက္ၾကည့္ ၾကသည္။ (သိပ္ဂြက်တာပဲကြာ) ဟုပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ညည္းညဴ ရေသး၏။ ေတာင္းပန္ ၍လည္း မရသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ တိုက္ အျပင္ဘက္ကို ထြက္ၿပီး ရပ္ျပရသည္။ သံုးမိနစ္ခန္႔ ရပ္ၿပီးေနာက္“ ကိုင္း ေတာ္ေရာေပါ့”ဟု ဆုိလိုက္ရာ လူထုႀကီးက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က်န္းမာပါေစ၊ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ရမည္” စသည္ျဖင့္ ေႂကြးေက်ာ္ ကာ ၾသဘာ ေပးၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ထုိညက ဖဆပလ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္ ၏ အိမ္တြင္ ေခတၲ တည္းခို ညအိပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ ေစာေစာတြင္ သူ၏ မူလ ခရီးစဥ္ အတုိင္း တပ္ကုန္း၊ ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္မွ တစ္ဆင့္ မိတၴီလာသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

ကိုကိုေအး(ၿမိဳ႕မ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စီးပြားေရး လ်ပ္တျပက္ ရုပ္ပံုလႊာ


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရး၍ မကုန္ မခမ္း ႏုိင္ေအာင္ ေရးေနၾကသည့္ အေၾကာင္း အခ်င္းရာ မ်ား ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ စီးပြားေရး သေဘာတရား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားသူ နည္းပါးသည္ ကုိ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ တြင္ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးကုိကုိႀကီး ကုိ ေခၚယူ ေတြ႕ဆုံ ရာတြင္ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပါတီက နယ္ခ်ဲ႕ ပုိင္ လုပ္ငန္း မ်ား ကုိ ျပည္သူပုိင္ လုပ္လုိသည္ ဟု ဆုိသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္ တာက ျပည္သူပုိင္ လုပ္တယ္ ဆုိတာက အာဏာ ရွိရင္ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူပုိင္ လုပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ Efficiently Run ( အဆင္ေျပေျပ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ) လုပ္ ႏုိင္ပါ့မလား” ဟု ေမးျမန္း ခဲ့သည္။

သည့္ အတြက္ ဦးကုိကုိႀကီးမွ သစ္ထုတ္ လုပ္ငန္း ၌ သစ္ပင္လွဲျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ေရာင္ႀကီးေဗြ ျမန္မာမ်ား ပင္ လုပ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ ကျပားမ်ား ျမန္မာမ်ား ႀကီးၾကပ္၍ သစ္ခုတ္ လွဲ႔ပါသည္။ သစ္ေဖာင္ ေမွ်ာသည့္ လုပ္ငန္း တြင္လည္း ျမန္မာ မ်ားပင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၾကပါသည္။ သစ္စက္တြင္ အဂၤလိပ္ ကျပား ႏွင့္ ဘုိ အစစ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ သည္မွာ မွန္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ အစစ္ ကေတာ့ အလုပ္ ဆက္လုပ္ ေတာ့မည္ မဟုတ္၊ အဂၤလိပ္ ကျပား Assistant ( လက္ေထာက္ ) မ်ား ကေတာ့ လခ ေကာင္းေကာင္း ေပးလွ်င္ ဆက္လုပ္မည္ ဟု သိရပါသည္။ ကျပား မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ အစစ္၏ ေနရာ မ်ားကုိ ယူႏုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္ ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သစ္စက္ တြင္ သစ္ခြဲ လုပ္ငန္း ကလည္း Technically sophisticated ( နည္းပညာ အရွဳပ္အေထြး ) မျဖစ္ လွပါ။ သစ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေတာ့ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္တြင္ ယုိးဒယား သစ္ စသည္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေရာင္း ရမွာမုိ႔ ေလာေလာဆယ္ အားျဖင့္ ( Wallace Brothers ) တုိ႔လုိ ကုမၸဏီ ကုိပင္ ကုိယ္စားလွယ္ ခန္႔၍ ေရာင္းရန္ လုိပါမည္” ဟု ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ထုိအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က“ျပည္သူပုိင္ သိမ္းၾက လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးမလား ထပ္မံ ေမးျမန္း ခဲ့ၿပီး ပုိက္ဆံ မရွိဘဲ ေလ်ာ္ေၾကး ဘယ္လုိ ေပးမလဲ”ဟုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္။ သည့္ အတြက္ ဦးကုိကုိႀကီးမွ“Bonds နဲ႔ ေပးပါမယ္။ အဂၤလိပ္ ေလဘာ အစုိးရလည္း သူတုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ Bonds ျဖင့္ပဲ ေပးပါသည္။ ဧရာ၀တီ သေဘၤာ ကုမၸဏီ ကုိ သိမ္းရင္လည္း ဘုိ အစစ္ ျဖစ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုိင္း ဘုိမ်ား ကေတာ့ ဆက္မလုပ္၊ သူတုိ႔ လက္ေအာက္ ရွိ အဂၤလိပ္ ကျပား ဗမာမ်ား ႏွင့္ပင္ ဆက္လုပ္ ႏုိင္ပါသည္။ သစ္စက္မ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ သေဘၤာစက္ လုပ္ငန္း၊ သေဘၤာ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လည္း ကျပားမ်ား၊ ျမန္မာမ်ား က်င့္သားရ ေနၿပီ ျဖစ္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အခက္အခဲ မရွိႏုိင္ပါ။ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးမည့္မူ ကေတာ့ Bonds ပင္ ျဖစ္ပါသည္” ဟုလည္း ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ဦးကုိကုိႀကီး တုိ႔အား ဘိလပ္ သြား၍ ကိစၥ ၿပီးလွ်င္ ဥေရာပ ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ သြား၍ ေလ့လာ မွတ္သား ခဲ့ရန္၊ ဘုံေဘ ဘားမား စသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားရွိ စာရင္းကုိင္ခ်ဳပ္ ကုိ မိမိထံ လႊတ္ေပးရန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္ နလံထူ လာေစရန္ ေဆြးေႏြး ႏုိင္ခဲ့ပုံ ဆုိရွယ္လစ္ အဘိဓမၼာ ေရး၊ စည္း႐ုံးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သာမက စီးပြားေရး ကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္ ခဲ့ေၾကာင္း သုံးသပ္ ရေလသည္။

ကုိးကား
ေက်ာ္ေဇာ၀င္း (မဟာ၀ိဇၨာ) စာတမ္း မွ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္(၄၃)
……………………
Credit: မွတ္ခ်က္။
အထက္ပါ စာပိုဒ္ငယ္ကို ေရးသားသူမွာ ေက်ာ္ေဇာလင္း ( မဟာဝိဇၨာ ) ဟု အမည္ တပ္ ထားပါသည္။ ဤစာပိုဒ္ငယ္မွာ ၎ ပုဂၢိဳလ္ေရးသားေသာ တေနရာရာ မွ ထုတ္ႏုတ္ ျပီး ေမာ္နီတာ တြင္ တင္ရွိထားျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ( ထင္ပါသည္ ) အတို ၊ အက်ဥ္း ႏွင့္ ပင္ ျဖစ္၍ ပါဝင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ ဦးကိုကိုၾကီး နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တို႔ အေမးအေျဖ နွစ္ပိုဒ္ မ်ွသာ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရး သေဘာတရားမ်ား – ဆိုသည့္ အတြက္ကိုမူ သီးျခား စုေဆာင္း စရာမ်ား က်န္ရွိေနပါဦးမည္။

ေဇယ်

13 July 2011

The Global And Mail က ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန ့က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာတစ္လႊားမွ အေကာင္းဆုံး ဓါတ္ပုံ (၁၀) ခုထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ ့ သား ျဖစ္သူ ကိုထိန္လင္း

The Global And Mail က ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန ့က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာတစ္လႊားမွ အေကာင္းဆုံး ဓါတ္ပုံ (၁၀) ခုထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ ့ သား ျဖစ္သူ ကိုထိန္လင္းတို ့ အာဇာနည္ဗိမာန္သို ့ သြားေရာက္ဂါ၀ရျပဳခဲ့စဥ္ပုံ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု ဘယ္သူ ပိုင္သလဲ ?ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု အပါအ၀င္ သမုိင္း၀င္ ဓာတ္ပံု မ်ားကို ဖန္တီး ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံု ပညာရွင္ အမ်ားအျပား သည္ ယခုအခ်ိန္ တြင္ သက္ရွိ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေနေသးသူ အေရအတြက္ မ်ား မရွိ သေလာက္ နည္းပါး သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမုိင္း၀င္ ဓာတ္ပံု မ်ားသည္ သမုိင္း အဆက္ဆက္ တန္ဖိုး ႀကီးမားစြာ ရွင္သန္ ေနၾကဆဲ။ ေနာင္သမုိင္း အဆက္ဆက္ အထိလည္း ရွင္သန္ ေနရရွာဦးမည့္ သမုိင္း၀င္ ဓာတ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။

သမိုင္း၀င္ ဓာတ္ပံု မ်ားကို ဖန္တီး ခဲ့သူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ က်န္ရစ္သူ မိသားစု မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ကာလ ေရြ႕လ်ား လာသည္ႏွင့္ အမွ် အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ ရရွိဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ မိမိတို႔ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံု အႏုပညာ လက္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုပင္ ကမၸည္း ေရးထိုးခြင့္ ေပးမည့္သူ မရွိရွာ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ လာေရာက္ ေတာင္းခံဖို႔ ဆိုသည္မွာ ေ၀လာေ၀း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ကို ခံစား ေနရသူမ်ား ထဲတြင္ ၿမိ႕မ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး ၏ မိသားစုမ်ား လည္း ပါ၀င္ ေနသည္။ ၿမိဳ႕မဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး ၏ သားတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဓာတ္ပံု ခင္ေမာင္ေလး (Picture Man) မွ -

“ဟိုတုန္းက အေဖရွိတုန္းက ဓာတ္ပံု သံုးမယ္ ဆိုရင္ အေဖ့ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ လာေတာင္း ၾကတယ္။ အေဖ့ကိုလည္း ဉာဏ္ပူေဇာ္ခ ကန္ေတာ့ေလ့ ရွိၾကတယ္။ အေဖကလည္း ဘာမဆို ကူညီခဲ့တယ္။ အေဖက ဓာတ္ပံု ပညာကို ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းၿပိး ၿမိဳ႕မကို ထူေထာင္ ခဲ့ရရွာတယ္။ အေဖ ႐ိုက္ခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္ ဓာတ္ပံုေတြဟာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ဘူး။ အေဖက ဓာတ္ပံုေတြမွာ ရက္စြဲ ေလးေတြ ထိုးထားေလ့ ရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း စ်ာပနရက္စြဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေလာင္းကုတ္ႏွင့္ ပံု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိသားစု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတာင္းေဟာလ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနပံု စသည္ျဖင့္ အေဖ့ လက္ေရးနဲ႔ ေရးထားေလ့ ရွိတယ္။ အေဖ့ လက္ရာေတြကို ခုခ်ိန္အထိ ျမင္ေနရေပမယ့္ အေဖ ႐ိုက္ခဲ့တာပါလား ဆိုၿပီး တေလးတစား လာၿပီး ခြင့္ေတာင္း တဲ့သူ လည္း မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစု ေတြမွာ မူပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာ ခံစားခြင့္ မွလည္း မရွိဘူး။ အေဖ့နာမည္ ထိုးေပးမယ့္ သူလည္း မရွိဘူးဆိုေတာ့ အေဖ့အတြက္ ၀မ္းနည္းမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေဖ့ရဲ႕ နာမည္အတြက္ အေဖ့နာမည္ သမုိင္းမွာ က်န္ခဲ့ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစား သြားမွာပါ ” ဟုဆိုသည္။

သည့္အတြက္ သမုိင္း၀င္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို မည္သူ ပိုင္ဆိုင္ သင့္သနည္း။ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု ဘယ္သူပိုင္သလဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိသားစုလား၊ ျပည္သူလူထု လား၊ ဘယ္သူလဲ ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမာ္နီတာ သတင္း ဂ်ာနယ္မွ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ရေပသည္။
သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပံုမ်ား ဖန္တီးခဲ့သူ ဓာတ္ပံုဆရာ ၾကီး ျမိဳ႕မ ဦး ခင္ေမာင္ၾကီး


ျမို႕မ ဦးခင္ေမာင္ၾကီး၏ သား ျဖစ္သူ ဓာတ္ပံု ဦး ခင္ေမာင္ေလး ( PICTURE MAN )

ေမာ္နီတာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထူးထုတ္ ဂ်ာနယ္ ၊ စာမ်က္နွာ ( ၅ ) တြင္ ပါရွိေသာ စာ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုေဇယ် (ZAYYA ) မွ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါသည္.။

ဦးနု ေျပာတဲ့ ဦးေအာင္ဆန္း


(၁၉၃၄-၃၅) ပညာသင္ႏွစ္ထဲ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာ ကိုေအာင္ဆန္း ကို ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုး ေတြ႕ဖူးတာ။ သူက အင္တာ မီဒီယိတ္ ေက်ာင္းသား။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ တကၠသိုလ္ကို တတိယ အႀကိမ္ ျပန္ေရာက္ လာၿပီး ဥပေဒတန္း တက္ေနတယ္။ ခုလန္ဒန္မွာ AFPEL ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ေနတဲ့ ကိုအုန္းက ေက်ာင္းသား သံုးေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို တုိက္တြန္းတယ္။ ဒီသံုးေယာက္က ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ဧရာမ ျပယုဂ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာမယ္ လုိ႔ သူက ေတြ႕ရွိ ထားတယ္။ အဲဒီ သံုးေယာက္ထဲမွာ ကိုေအာင္ဆန္းက တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္။ က်န္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ တက္ဘုန္းႀကီး စာအုပ္ေရးလို႔ တက္ဘုန္းႀကီး လို႔ နာမည္ ေက်ာ္လာတဲ့ ကိုသိန္းေဖ။ ကိုေအာင္ဆန္း ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး ကေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္းပါပဲ။

သူက စကား နည္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စေတြ႕ေတြ႕ ခ်င္းေတာင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မရွိဘူး။ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္က လူ႔ခြစာ လို႔ပဲ ထင္လိုက္တယ္။ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုသိန္းေဖ၊ ကိုအုန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္လာ ၾကတယ္။ လမ္းေတြ႕ရင္ သဲလိႈက္၊ အူလႈိက္ ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ ကိုေအာင္ဆန္း ကေတာ့ အဲသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ လမ္းေတြ႕လည္း ႏႈတ္ဆက္ခ်င္ မွ ႏႈတ္ဆက္တာ။ တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာ တတ္ၿပီး သူ႔ကို ေျပာစရာရွိရင္ ေျပာဖို႔ ဖိတ္တယ္။

သူနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ ရင္းႏွီး လာေတာ့မွ သူ႔အေၾကာင္းကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္လာတယ္။ သူက အလဟႆ အလာပသလႅာပေတ ေျပာတာမ်ိဳးေတြ၊ လူမႈေရးအရ အေပၚယံ ႏႈတ္ဆက္ ေျပာတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္း ေနတာေတြကို မယံုၾကည္ဘူး။ တကယ့္ကို ရင္ဘတ္နဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတာမွ လုိအပ္တာကို ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္တယ္ လို႔ ယံုၾကည္ထားတာ။ မိတ္ေဆြဆိုတာအခ်င္းခ်င္း ရင္ဘတ္ခ်င္းအပ္ၿပီး လိုအပ္တာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွင္းျပႏိုင္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားတယ္။ သူက အေပါင္းအသင္း လုပ္လို႔ မရတဲ့ လူမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ကဖ်က္ကယက္ လုပ္တဲ့လူမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ သူက တိက်တယ္။ ျပတ္သားတယ္။ မွန္တယ္။

အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ကေတာ့ (၁၉၃၅-၃၆) ပညာသင္ႏွစ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အမႈေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ဆက္သြယ္ ၾကရတယ္။ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုသိန္းေဖ တို႔က အႀကံေပးလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ဥကၠ႒ ေနရာ ကေန အေရြးခံတယ္။ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုသိန္းေဖနဲ႔ မစၥတာ ရာရွစ္ တို႔ကေတာ့ အဖြဲ႕၀င္ေတြေပ့ါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏိုင္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ သမဂၢမွာ စလုပ္တာနဲ႔ သမဂၢ အလုပ္ ေတြကို တက္တက္ႂကြႂကြ သူ႔ထက္ အရင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ ေက်ာင္းသား သပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ လာတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေယဘုယ် အားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ထားတာ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေက်ာင္းထုတ္လို႔ သပိတ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတယ္ ဆိုတာပါပဲ။


ဦးနု


ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ခ်င္း ကေတာ့ မတူၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေက်ာင္းထုတ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္း တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ဆီက အသိေပးစာ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံရရွိေတာ့ စာေမးပြဲနီးေနၿပီမို႔ ခပ္မဆိတ္ ေနမယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လို႕ သတင္းက ပ်ံ႕သြားၿပီ။ သမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ကၽြန္ေတာ့္ဆီေ ရာက္လာၾကၿပီး တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္မွ ျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ပိုင္ကိစၥ ျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာ မလိုဘူး။ ေကာ္မတီက ေျပာမယ္။ ေက်ာင္း ထုတ္တယ္ ဆိုတာ နာမည္ေလာက္ ပါပဲ။ ပညာသင္ႏွစ္ ၿပီးသြားၿပီ။ ငါ့ကို ဥပေဒ စာေမးပြဲ မေျဖႏိုင္ေအာင္လည္း မတားႏိုင္ပါဘူး လို႔ ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ႏွစ္သိမ့္ဖို႔ ႀကိဳးစား ပါေသးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေ၀း လုပ္ေနတုန္း မွာပဲ ကိုေအာင္ဆန္း လည္း ေက်ာင္း ထုတ္ခံလိုက္ရၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းကို ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္က သယ္လာတယ္။ ဒီသတင္းမွန္လား ဆိုတာ စံုစမ္းဖုိ႔ တကၠသိုလ္ ေကာ္မတီ ၀င္လူႀကီး ဦးဘလြင္ ဆီ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ကို လႊတ္လိုက္တယ္။ မွန္တယ္ တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သခင္လူငယ္ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ အေနနဲ႔ ေခ်ာက္ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္ ေလာက္ပဲ ျဖစ္ေနၾကတာ။ ဒါေပမယ့္လို႔ တကယ္တမ္း ၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ္ကို ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ေနၾကရတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ သိပ္ဆင္းရဲတယ္။ သိပ္ပင္ပန္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ေန႔ေတြ မွာဆို ထမင္းစားစရာ မရွိလို႔ လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက္၊ ႏွစ္ခြက္ ေသာက္ေသာက္ၿပီး အသက္ဆက္ ၾကရတယ္။ ပါတီ အစည္းအ႐ံုး ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ သခင္ ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သခင္ သန္းထြန္းတို႔က နယ္လွည့္ ေဟာေျပာေနတုန္း ကၽြန္ေတာ္က ရန္ပုံေငြရွာ ထြက္ရတာကို ေပ်ာ္တယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ခဏခဏ ေရာက္လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဘ႑ာေငြ ရွာသူ ဆိုေတာ့ ဒီေငြနဲ႔ ထမင္းစားၾကရမွာ မဟုတ္လား။ အဲကိုေအာင္ဆန္း ကေတာ့ ထမင္းဆာ ေနတာေတာင္ ေငြလာေတာင္းတာ၊ ထမင္း ၀ယ္ေကၽြးခိုင္းတာမ်ိဳး မလုပ္ဘူး။ သူက တစ္ေထာင့္ေထာင့္မွာ ထိုင္ၿပီး စာအုပ္ထဲ အာ႐ံု နစ္၀င္ေနတာ။ ဘာမွ မၿငီးၿငဴဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္တယ္။ သူက ပံုစံ တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေလ့က်င့္ ထားၿပီး သူ႔စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္တယ္။ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ရွိတဲ့ သခင္ေအာင္ဆန္း အခန္းက ႐ႈပ္ပြ ေနတာ ကေတာ့ နာမည္ႀကီးပဲ။ ဘာမွ မျပဳျပင္ ထားတဲ့ အိပ္ယာ ေပၚမွာပဲ ျဖစ္သလို အိပ္တာ။ သူ႔အခန္းထဲ ေရာက္လာသူ ေတြကို ဂ်ပိုး ေတြက တိုက္ထုတ္လို႔ ထြက္ေျပး ၾကရတယ္။ သခင္ေအာင္ဆန္း တစ္ေယာက္ပဲ အဲဒီ ဂ်ပိုးေတြ နဲ႔ ေနႏိုင္၊ အိပ္ႏိုင္တာ။ တစ္ခါေတာ့ နယ္က ေရာက္ေနတဲ့ သခင္ေတြ၊ သခင္မေတြ ရွိေနတယ္။ ဌာနခ်ဳပ္က ေကာင္ေလးေတြက အဲဒီ နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို သခင္ေအာင္ဆန္း အခန္းမွာ ေနရာေပးၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔က စႀကၤန္လမ္းမွာ မအိပ္ခ်င္ၾကဘူး။ အဲဒီတုန္းက သခင္ေအာင္ဆန္း က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေနတာ။ ဧည့္သည္ေတြက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အခန္းထဲ အိပ္ရလို႔ ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။ ဂ်ပိုးေတြ စစ္ပြဲ မခင္းခင္ေတာ့ ေနႏိုင္ေသးတာေပါ့။ သန္းေခါင္လည္း ေရာက္ေရာ ဂ်ပိုးေတြရဲ႕ ထိုးစစ္ကို ခံစစ္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဘာေျပာ ေကာင္းမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီး ေတြဟာ အိပ္ရာခင္းေတြ၊ ေစာင္ေတြကို ကမန္းကတန္း သယ္ၿပီး စႀကၤန္ေလးမွာပဲ အိပ္ၾကရရွာတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ သခင္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဘ၀ပဲေလ။ ထမင္းဆာ တာတို႔၊ ဆင္းရဲတာတို႔ ဆိုတာ သူ႔အတြက္ ဘာမွ အေရးမႀကီးဘူး။ အေသးအမႊား ကိစၥပဲ။ အခု ဗုိလ္လက်္ာ ျဖစ္လာတဲ့ သခင္လွေဖက တခါတေလ ထမင္းဟင္း ေကာင္းေကာင္းေတြ တမ္းတတယ္။ သီခ်င္း ေကာင္းေကာင္းေလး ေတြကို နားဆာတယ္။ သခင္ေအာင္ဆန္း ကေတာ့ အဲဒါေတြကို လံုး၀ မတမ္းတဘူး။. သူက လူေပ်ာ့ မဟုတ္ဘူး။ သံမဏိလို မာေက်ာသူ၊ သူ႔စြမ္းရည္နဲ႔ သူေတာ္လွန္ ေရး လုပ္ေနတာ။

သာယာဝတီ ညီလာခံမွာ သခင္ေအာင္ဆန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပန္းတိုင္ ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရး ကို ေၾကညာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ခ်မွတ္လိုက္တယ္၊၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သြားၾကၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူၾကတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရ ရဲ႕ ေဒါသတႀကီး တုံ႔ျပန္မႈ ကို ခံၾကရတယ္။ သခင္ ေအာင္ဆန္းက ဇလြန္မွာ ႏုိင္ငံေရး တရားေဟာတယ္။ ဟသၤာတ ရဲမွဴးႀကီး က ႏုိင္ငံေတာ္ကို အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ သခင္ ေအာင္ဆန္းကို ခ်က္ခ်င္း ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုလည္း မၾကာခင္မွာ အဲသည္လိုမ်ိဳး ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္မယ့္ သေဘာ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း အိမ္မွာ ေဆြးေႏြး ၾကၿပီးေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၾကတယ္။ သခင္ ေအာင္ဆန္း က အညံ့ခံတာ မ်ိဳးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန႔္က်င္တယ္။ ေထာင္က် သြားရင္ေတာ့ အခ်ိန္ျဖဳန္း ေနသလို ျဖစ္သြားမွာပဲ ဆိုတဲ့ အျမင္ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြက စည္းစည္းလံုးလုံး စုစုစည္းစည္း ရွိၾကၿပီး တိုက္ပြဲ အေရာက္ ခ်ီတက္သင့္တယ္။

သူက ႏိုင္ငံတြင္းက ထြက္ၿပီး ေျမေအာက္ သြားခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္ကို အကူအညီ ေပးဖု႔ိ ႏိုင္ငံျခားမွာ မိတ္ေဆြ ရွာခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီေလာက္ႀကီး ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မျမင္တတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေထာင္က်မွာပဲ ဆိုတဲ့ အေတြးပဲ ရွိတာ။ အဲဒီ ေန႔တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အၾကာႀကီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကို သခင္ေအာင္ဆန္း လက္ခံလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူ ေျမေအာက္ သြားတာကို ကူညီဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာတူ လိုက္တယ္။ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ရဲစခန္း ေရွ႕က ျပည္လမ္း ေပၚမွာ ရပ္ေနတာကို သတိရ ေနပါေသးတယ္။ သူ႔ကို ဖမ္းမွာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာဆို ေနခဲ့ၾကတာ လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြဲခြာ လိုက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အိမ္ျပန္ ၊ ေမာင္ဆန္းၾကယ္ အဖမ္းခံၿပီး ေနာက္ေန႔မွာပဲ ေထာင္ထဲ အသြင္းခံ လိုက္ရတယ္။ ေထာင္က်တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ ကေတာ့ အခ်ိန္ေတြ ျဖဳန္းပစ္ လိုက္တာပါပဲ။ ေထာင္က်စ လေတြ ကေတာ့ သိပ္ မဆိုးလွေသးဘူး။ ငါ ေထာင္က်ရဲတဲ့ သတၲိရွိတဲ့ ေကာင္ပဲ ဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႏွစ္သိမ့္ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာတာ နဲ႔အမွ် ခံျပင္းစရာေတြ ေပၚလာတယ္။ စိတ္ပ်က္စရာ ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ကိုေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပညာဉာဏ္၊ ရင့္က်က္မႈနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမႈ ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ လာပါတယ္။ ႏွစ္ၿခိဳက္လာတယ္။ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ သူ အပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႔အတူ လက္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ ဖို႔ပဲ တမ္းတ ေနရတယ္။

ေမာ္နီတာ – မွာ ဆရာ ေမာင္ဆန္းၾကယ္ ဘာသာျပန္ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာျပန္သူ - ေမာင္ဆန္းၾကယ္
မူရင္း – Aung San’s Stering Qualities by U Nu

ေနာက္ဆံုး ေျပာသြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိန္႕ခြန္း


ယခုေကာက္ ႏုတ္ေဖာ္ျပမည့္ စကားမ်ားမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ႀကံမခံရမီ တစ္ပတ္ခန္႔အလုိက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္း မွ လူထု ပရိသတ္ႀကီးကုိ ေနာက္ဆံုး ေဟာေျပာ သြားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၏မိန္႔ခြန္း စကားမ်ားျဖစ္၏။ ထုိေန႔ကား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္နံနက္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။

(ျမန္မာျပည္သူလူထု အားလုံးကုိ သတိေပးလမ္း ၫႊန္ ေဟာၾကားသြားေသာ ေနာက္ဆံုး မိန့္ခြန္းျဖစ္သည္႕ အတြက္ အခ်ိဳ႔ကုိ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။)

“က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒီတုိင္းျပည္မွာ အစုိးရ ျဖစ္ေအာင္အတင္းအဓမၼ လုပ္လာလုိ႔ အစုိးရ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး၊ တုိင္းျပည္လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔အစုိးရျဖစ္ေန တာပဲ။ တုိင္းျပည္လူထုက ယုံၾကည္မႈမရွိ ဘူး၊ မၾကည္ညိဳဘူးဆုိရင္ က်ဳပ္တုိ႔လည္း တြယ္မေနပါဘူး၊ ထြက္မွာပါပဲ၊ သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ႏွစ္ေလာက္ က်ဳပ္တုိ႔ကုိေစာင့္ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္တုိ႔ဟာဘယ္လုိ လူစားေတြလဲ၊ ရာဇ၀င္ထဲအေရးခံရမယ့္ လူေတြလား၊ ရာဇ၀င္မွာ အဆဲခံရမယ့္ လူစားေတြလားဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိယ္ တုိင္သိလာပါလိမ့္မယ္”

“ဒီေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရး ဆုိလုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိေျပာရအုံးမယ္။ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတုိင္း ပေဒသာပင္ ေျမကမေပါက္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ရွင္းျပခဲ့ခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စိတ္ထဲမွာ လြတ္လပ္ေရးရေတာ့ မယ္ဆုိရင္ စိတ္ကူး က ဘယ့္ႏွယ့္ စိတ္ကူးၾက သလဲ။ ပေဒသာပင္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပါက္ ေတာ့မလုိ ခင္ဗ်ား တုိ႔က ထင္ၾကလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက လြတ္ လပ္ေရးရၿပီဆုိၿပီး ဘာလုပ္ၾက သလဲဆုိရင္ ဟသၤာတနယ္ ဘက္မွာ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ လြတ္ လပ္ေရး ရတယ္ဆုိၿပီး လူတကာသြားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ေဆးလွန္း တယ္။ အဲဒါလြတ္ လပ္ေရး မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီဟာ ကလမ္းသြား လမ္းလာ လုပ္တဲ့ သူေတြကုိ ေႏွာင့္ယွက္ရာ ေရာက္တယ္။ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတဲ့အဓိပၸာယ္ က ကုိယ္တစ္ေယာက္ ေကာင္းစားဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္မ်ဳိးလုံး ေကာင္းစားဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အျခား သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကုိမထိခုိက္ဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ကုိယ့္က်ဳိး အတြက္လုပ္ႏုိင္တာလြတ္ လပ္ေရးပဲ။ ကုိယ့္စီးပြားေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အျခား လူေတြရဲ႕ အေႏွာင့္အယွက္ မရွိေစရ ဘူး။ တျခား လူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကုိလည္း မထိ ခုိက္ဘူး၊ တုိင္းျပည္ကုိ လည္း မထိခုိက္ဘူးဆုိ ရင္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခ အေနမ်ဳိးရွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ တျခားလူေတြ ကုိေႏွာင့္ယွက္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ လြတ္ လပ္ေရး မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကုိ (liconse) ရမ္းကားမႈလုိ႔ေခၚတယ္။ အဲဒီေတာ့ လြတ္လပ္ ေရးဆုိတာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သေဘာမ်ဳိးမ ဟုတ္ဘူး။ စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ သေဘာျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါ တုိင္းျပည္မွာပုိၿပီး စည္းကမ္းရွိဖုိ႔လုိတယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔လုပ္ၾကမွ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ တကယ္ရမယ္”

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္း ခ်က္ တစ္ခုရွိတယ္။ ဘာလဲဆုိရင္ ဒါကလည္း ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ ရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိရင္ ကြၽန္ ေတာ္ ဂ်ပန္ေခတ္ တုန္းကပုသိမ္ ဘက္ကုိသြား တဲ့အခါမွာ ေလွ ၿပိဳင္ပဲြတစ္ခု ၾကည့္ခဲ့ ရတယ္။ ေလွၿပိဳင္ပဲြ လုပ္တဲ့အခါမွာ ပန္းတုိင္ကုိ မေရာက္ ေသးဘူး၊ ေရွ႕ကုိနည္းနည္း ႏုိင္လာ ၿပီဆုိရင္ ႏုိင္တဲ့ေလွက တက္ကုိေထာင္တယ္။ ႐ႈံးတဲ့ ေလွကလည္း ပန္းတုိင္ မေရာက္ေသး ဘူး။ ႀကိဳးစားမယ္ ဆုိရင္ ႀကိဳးစား ႏုိင္ေသး တယ္။ မႀကိဳးစားခ်င္ ေတာ့ဘူး။ ႐ႈံးမွာပါပဲ ကြာဆုိၿပီးေတာ့ေျခပစ္ လက္ပစ္နဲ႔ တက္မ ခတ္ခ်င္ ေတာ့ဘူး။ အဲဒါဟာ တုိင္းျပည္ထူ ေထာင္တဲ့ ေနရာမွာ အဲဒါက လြတ္လပ္တဲ့ လူမ်ဳိးနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါက ကြၽန္ျဖစ္မယ့္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးပဲ။ ဒီစိတ္ ဓာတ္မ်ဳိးရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံး က်ဳပ္တုိ႔ ျမန္မာေတြ ကြၽန္ျဖစ္ေနမွာပဲ။ လြတ္လပ္ ေရး ရသည့္တုိင္ ေအာင္ ျမန္ျမန္ျပန္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ျဖစ္မွာပဲ။ ကြၽန္မျဖစ္သည့္ တုိင္ေအာင္ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္မွာပဲ။ အဲဒီ ေလွၿပိဳင္ပဲြ တုန္းက ေလွတစ္ေလွ ဟာ တက္ ေထာင္မိတာနဲ႔ပဲြတစ္ပဲြမွာ ႐ႈံးသြားတယ္။

ေဘာလုံးကန္ၾကတဲ့အခါမွာလည္း ကုိယ္ကစၿပီးေတာ့ ဂုိးသြင္းရရင္ အေတာ္ပဲ အားတက္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါေတာ္ ေတာ္ေလးဂုိးမ်ားလာတယ္ဆုိရင္ ေလွ်ာ့ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ကန္ခ်င္လာတယ္။ တစ္ ဖက္ကလည္း ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ၾက ေတာ့မွ ကပ္ၿပီးဂုိးသြင္းသြားလုိ႔ ႐ႈံးတာေတြ၊ သေရျဖစ္တာေတြ ေဘာလုံးပဲြရာဇ၀င္မွာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ေတြ႕ရမွာပဲ။ ဒါတင္ မကေသးဘူး။ သူတုိ႔ေလွေတြက ပထမ နာရီ၀က္မွာ ႐ႈံးသြားရင္ေတာ္ေသးတယ္။ ဒုတိယနာရီ၀က္မွာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကန္မိလုိ႔ ဂုိးျပန္ မသြင္းႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္လူကုိ ျပန္ခ်တာ ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ အဲဒါ (sporting spirit) မရွိဘူး။ ဒါဘာလဲ ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ျမန္မာေတြ ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ထက္ျမက္ တယ္ဆုိတာ တလြဲမွာ ဆံပင္ေကာင္း ေနတာပဲ။ တကယ့္ ေနရာက်ေတာ့ အသုံး မက်ဘူး။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ ေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ အသုံးမက် ဘူး။ ျမန္မာျမန္မာ ခ်ဖုိ႔ လုပ္ခ်င္ တယ္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ တဲ့ေနရာမွာ အသုံးမခ်ခ်င္ ဘူး။ ဒါေတြလုပ္ခ်င္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီတုိင္းျပည္ ျပန္လည္မထူ ေထာင္ႏုိင္ဘူး။ နာလန္ မထူ ႏုိင္ဘူး။ လြတ္လပ္ေရး လည္း က်က်နန လုပ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီ လုိစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကုိ လုံး၀ေဖ်ာက္ ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဘာ လုပ္လုပ္ ေနာက္ဆုံး တစ္ေန႔ၿပီးတဲ့ အထိ႐ႈံးမယ္ထင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္မယ္ ထင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေလွ်ာ့တမ္း ဇဲြနဲ႔လုပ္ သြားမယ္”

“ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဟာ လြတ္လပ္ေရး ကုိလုိ ခ်င္ရင္ရႏုိင္တဲ့စည္းကမ္းရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ ေရးကုိလုိခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရး ကုိရႏုိင္တဲ့ ညီၫြတ္မႈကုိထိန္းသိမ္းထားပါ။ လြတ္လပ္ ေရးကုိလုိခ်င္ရင္ရႏုိင္ေလာက္တဲ့ထူ ေထာင္ မႈကုိ လုပ္ၾကပါ။ အဲဒီလုိလုပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ လည္းပဲ ေရွ႕ကုိလြတ္လပ္ေရးအရသာကုိ ခံစားခ်င္တယ္၊ ခံစားခ်င္တယ္ဆုိရင္ အလုပ္ လုပ္ဖုိ႔ စည္းကမ္းရွိၾကဖုိ႔ ခင္ဗ်ား တုိ႔အခုက တည္းက ခင္ဗ်ား တုိ႔ရဲ႕ အက်င့္ဆုိးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္း ေတြကုိ ျပင္ၾကဖုိ႔လိုၿပီ၊ ေဖ်ာက္သင့္ၿပီ ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ဒီေန႔ေျပာ ခဲ့ခ်င္ ပါတယ္။

(လက္ခုပ္သံမ်ား)

စာကုိး

၁။ ေမ့ေပ်ာက္၍မရေသာေအာင္ဆန္း (ကေလာင္စုံ)

၂၊ ငါတုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ (သတင္းစာဆရာ ဦးပုကေလး)

ဟိန္းေဇ