02 January 2010

ျမန္မာ႔လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္ ကေျပာေသာ အေတြးအေခၚ....


၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရခဲ့မႈ ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအတြင္း တည္ေဆာက္ ထားသည့္ သမုိင္း၀င္ လြတ္လပ္ေရး
ေက်ာက္ တုိင္ဖြင့္လွစ္မႈသက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၆၀ ရွိၿပီ။


လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္

အဆုိပါ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ ကုိ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ ၈နာရီတြင္ အုတ္ျမတ္ခ်၍ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္၏အျမင့္ေပမွာ ၁၅၀ ျဖစ္ၿပီးေဘးပတ္လည္၌ ေက်ာက္တုိင္ ငယ္ငါးခု ၿခံရံလ်က္ရွိသည္။

ၾကယ္ငါးပြင္႕၀န္းရံလ်က္

အလယ္ပင္မေက်ာက္တုိင္ႀကီးႏွင့္ အ ရံေက်ာက္တုိင္ငယ္မ်ားကုိ ငါးေျမႇာင့္ၾကယ္ ပုံသဏၭာန္ျပဳလုပ္ထား သျဖင့္ အထက္မွစီး ၍ၾကည့္လွ်င္ အလံေတာ္တြင္ျမင္ၾကရသည့္ အတုိင္းၾကယ္ႀကီးတစ္လုံးတြင္ ၾကယ္ငါးလုံး ရံလ်က္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထူးျခား

လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္၏ ၀န္း က်င္၌ ဆူးေလ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ တရား ႐ုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အုံေဟာင္းႀကီး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမစသည့္ သမုိင္း၀င္ ေရွးေဟာင္း အ ေဆာက္အအုံမ်ား
ရွိသည့္အတြက္ လြတ္ လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္ ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ အဓိပၸာယ္မွာ ပုိ၍ ေလးနက္ ေပၚလြင္ေစသည္။

တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္

လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္အေျခပတ္လည္၌ျခေသၤ့႐ုပ္၁၀႐ုပ္၀န္းရံေစာင့္ၾကပ္ၿပီးကမၸည္းေမာ္ကြန္းေရးထုိး ထားသည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္တုိင္းေရးျပည္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ အႏွစ္သာရႏွင့္အဓိပၸာယ္ေလးနက္လွသည္။ ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ မ်ားတက္ကာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မ်ားတဖြားဖြားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၾကက္သီး ျဖန္းျဖန္းထမိသည္အထိ ႏွလုံးသား တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းခံစားမႈ ျဖစ္ရသည္။ ႏွလုံးသားစိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ဦး ေႏွာက္တြင္လည္း စဥ္းစားစရာ၊ ေတြးေခၚစ ရာ၊သင္ခန္းစာယူစရာ၊ ေမွ်ာ္လင့္စရာမ်ား ကုိ အေတြးမုန္တုိင္းဆင္မိသည္။

လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း

လြတ္လပ္ေရးရရခ်င္း လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယ ေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား သိၾကမည္မဟုတ္။ ဖတ္ဖူးၾကမည္လည္းမဟုတ္။ လူႀကီးမ်ား လည္းမွတ္မိၾကေတာ့မဟုတ္။ လြတ္လပ္
ေရး ေၾကညာစာတမ္း အေထာက္အထားကုိ ရွာေဖြရန္လည္း မလြယ္။

စြဲစြဲၿမဲၿမဲ

မည္သုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးေၾက ညာစာတမ္းသည္ သမုိင္း၀င္ျဖစ္သည္။ ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရွိသေရြ႕ျမန္မာတုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲတြင္စြဲစြဲၿမဲၿမဲကမၸည္းေမာ္ကြန္းတင္ထားၾကရမည့္သမုိင္းအေမြေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

သားစဥ္ေျမးဆက္


အဆုိပါအတိတ္မွသမုိင္းအေမြေကာင္း သည္ပစၥဳပၸန္အတြက္အသုံး၀င္ အက်ဳိးရွိသ လုိအနာဂတ္အတြက
္လည္း အေရးပါသည္။ သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆင့္ဆင့္လက္ဆင့္ ကမ္းသြားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးအေမြျဖစ္သည္။

မၾကာခဏ

အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ဒီမုိကေရ စီႏုိင္ငံ အျဖစ္တက္လွမ္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး လုပ္ မည့္လူတုိင္း လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း ကုိ မၾကာခဏ အေခါက္ေခါက္ အခါခါဖတ္ ၾကည့္ သင့္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး လုပ္မည့္လူမ်ားအား လြတ္ လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းဖတ္ၿပီးမွ၊ ေလ့ လာၿပီးမွ၊ ေ၀ဖန္သုံးသပ္စဥ္းစားေတြးေခၚ ၿပီးမွႏုိင္ငံေရးလုပ္ပါဟု တုိက္တြန္းလိုသည္။

အျပည္႕အစုံ


ရွာေဖြစုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားသည့္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းအျပည့္အစုံ ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
ေအာင္ေစသတည္း

၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉-ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလဆုတ္၉-ရက္ (အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄-ရက္)တနဂၤေႏြေန႔ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာအခါ၌ ဤငါတုိ႔ျမန္မာျပည္ သည္ လုံး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ၿပီ။

၂။ ဤငါတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး သည္ လုိရာမတျပည့္စုံလွ၍ ဘူမိနက္သန္ မွန္ေသာေျမထူးေျမျမတ္လည္းျဖစ္၏။ မြန္ ျမတ္သန္႔စင္ေသာတရားထူး တရားျမတ္တုိ႔ တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမမြန္လည္းမွန္၏။ ေျမတြင္းေျမျပင္ အထူးထူးေသာ ရတနာ အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ျပည့္စုံသျဖင့္
သတၱ၀ါအ ေပါင္းတုိ႔ ဆြတ္ယူစားသုံး ကမၻာဆုံးေသာ္ လည္း မသုဥ္းမကုန္ႏုိင္ေသာ ပေဒသာစစ္ အႏွစ္သာရႀကြယ္၀ျပည့္စုံေသာ ေျမလည္း ျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္မွန္လွထူးခြၽန္ ဤေျမ မြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာစသည္ျဖင့္ တစ္ေသြးတစ္သား တစ္မိဖြားျဖစ္ၾကကုန္ေသာငါတုိ႔သည္ ႏွစ္ ေပါင္းေထာင္ရာ သခ်ၤာပြားတက္ ေရတြက္ ျခင္းငွာမတတ္ႏုိင္ရာေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီ မွစ၍ တညီတၫြတ္ တစုတ႐ုံး လြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိးအျဖစ္ တည္ခဲ့ၾက၏။ တေကာင္း၊ သေရ ေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ ျမင္စုိင္း၊ စစ္ကုိင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ကုန္းေဘာင္ ထုိ႔ ေနာက္ မႏၲေလးအထိငါတုိ႔၏လြတ္လပ္ေရး သည္ ေနေရာင္လ၀ါပမာကဲ့သုိ႔ တျဖာျဖာ တ၀င္း၀င္း ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ထြန္းလင္းခဲ့ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ကမၻာ့တန္ဆာ ကာလအသ ေခ်ၤတည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတုိ႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ဖုံးအုပ္၍ ခဏ ေခတၱအရွိန္အ၀ါၫႇိဳးေလ်ာ္ႏြမ္းလ် မထြန္း မပျဖစ္ဘိသကဲ့သုိ႔ ငါတုိ႔၏လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာခန္႔က ဥေရာပ တုိက္မွ ထြက္ေပၚလာ၍ တစ္ကမၻာလုံးကုိ ရစ္ပတ္ အုပ္ဖုံးခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႀကီး ႏွင့္ မေရွာင္မကြင္းသာ ႀကံဳ ႀကိဳက္ဆုံေတြ႕မိ၍ ပ႒မ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္၌ ရခုိင္၊ တနသၤာရီ၊ ဒုတိယ အဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္၌ ဟံသာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ တတိယအဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္၌ မႏၲေလးရတနာပုံ သုံးႀကိမ္ သုံးတန္ခ် အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤ ေျမထူးေျမျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ရာေစာင့္ထိန္း၍ လာ ခဲ့ၾကေသာငါတုိ႔၏ လြတ္လပ္ ေရးသည္ ငါတုိ႔ လက္မွလြတ္၍ လက္ေအာက္ခံဘ၀သုိ႔ လုံး၀ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနမင္းသူရိ ယာလစႏၵာတုိ႔ကုိ ဆီးႏွင္းျမဴ တိမ္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔ပင္ဖုံး လႊမ္းေစကာမူ ေနလ တုိ႔၏ အရွိန္အေတာက္ကုိ မခံႏုိင္ရ ကား ေခတၱမွ်ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေန၀ါလ ေရာင္သည္ ပကတိအသေရ ကုိျပန္၍ ေဆာင္ေလဘိသကဲ့ သုိ႔ ငါတုိ႔အေပၚ၌လႊမ္းဖုံးအပ္ ေသာနယ္ခ်ဲ႕၀ါဒသည္ ငါတုိ႔၏ ကမၻာရွည္ျမင့္ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္အေတာက္ကုိ မခံႏုိင္ ရကား ေျခာက္ဆယ့္တစ္ႏွစ္တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္ေသာအခုိက္အတန္႔ကေလးမွာပင္ အလုိအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသ ျဖင့္ ဤေန႔ဤအခါမွစ၍ ငါတုိ႔သည္ အသူ ရိန္ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ ေသာ လျပည့္စန္းပမာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာစြာျဖင့္ လြတ္လပ္ ေသာ ဘ၀ထူးဘ၀ျမတ္ကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ အပုိင္ရရွိၾကၿပီ။

၃။ ယခု ငါတုိ႔ရရွိအပ္ေသာ လြတ္လပ္ ေရးသည္ ေရတြင္႐ုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္း ကင္တိမ္ရိပ္ထင္ သကဲ့သုိ႔ေသာ လြတ္လပ္ ေရးမဟုတ္၊ ငါတုိ႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္း စဥ္သုိ႔ ၫႊန္လည္းၫႊန္ျပလမ္း စရွာႀကံအျမန္ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ၀၀ေသာ ကူး တုိ႔မွဴးေခါင္းေဆာင္ႀကီးတုိ႔၏ မဆုတ္မနစ္ ေသာလုံ႔လ မေလ်ာ့ေသာ၀ီရိယဆီမီးတန္ ေဆာင္ ကဲ့သုိ႔ ထြန္းပအပ္ေသာÓဏ္မ်က္စိ ၀ဇီရစိန္သြားကဲ့သုိ႔ စူးရွေသာသတၱိတုိ႔ ေၾကာင့္ အဟံမမသံပ ႀကံဳး၀ါးအျခားအျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံႀကီးတုိ႔ႏွင့္တန္းတူ ျမဴ တစ္ျခမ္းမွ်မေလ်ာ့မလုိ ထုိထုိသုိ႔ ေသာ တန္ ခုိးရွိန္၀ါေတဇာအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ အာဏာထူး အျမတ္ကုိ ငါတုိ႔လက္ကုိင္ အပုိင္ရရွိၾကၿပီ။

၄။ ငါတုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးဘာသာ တစ္ စိတ္တစ္ေဒသ၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိ မလုိလား ေက်ာသား ရင္သား သူကားငါ ကားခြဲျခားျခင္းကုိအလုိမရွိ ျမစ္ေခ်ာင္း သီ တာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတုိ႔ျဖင့္ ကမၻာ့ဓမၼ တာသဘာ၀အပုိင္းအျခားထင္ရွားစြာ သတ္ မွတ္အပ္ေသာရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီ မွစ၍ယခုထက္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဟုသ မုတ္အပ္သူတုိင္းရင္းသားအေပါင္းတုိ႔ ဇာတိ ခ်က္ေၾကြ ေနထုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ ၀ွမ္းကုိ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ အလုိအေလ်က္ သဘာ၀အ ေထာက္အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ ေသာေစတနာတည္းဟူေသာႀကိဳးထူး ဤ ႀကိဳးသုံးပါးျဖင့္ကမၻာဆုံးတုိင္ ၿမဲခုိင္တည္တံ့ ေအာင္ ရစ္ပတ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုအျဖစ္ကုိလက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ငါတုိ႔ အပုိင္ရေလၿပီ။

၅။ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကအပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္
ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္းက ခ်ဳပ္ကုိင္အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္၊ အတိတ္ ကာလလည္းေကာင္း၊ ယခုမ်က္ ေမွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ေနာင္လာလတံ့ ေသာ အနာဂတ္ကာလ ၌ လည္းေကာင္း၊ ငါတုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ား/မ မျခား သစၥာေတာ္ခံႏုိင္ငံသား ဟူသေရြ႕ ဒုိ႔၏အေမြအႏွစ္အပုိင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစား ရာျဖစ္သည္ ဟူေသာ လူ႔ဘာသာ လူ႔တရား ႏွင့္အညီကမၻာဦးကာလလူတုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈ ၌လူအေပါင္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအရလူ အ၀ွမ္း၏အက်ဳိးကုိေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္အံ့ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြန္း မၿငိပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔၀ါဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ ရွားစြာပုိင္းျခားသတ္မွတ္တူညီေသာ တရား တူညီေသာအခြင့္အေရးတူညီေသာ အဆင့္ အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္တည္စိမ့္ ေသာငွာ လူအေပါင္းတုိ႔၏ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကုိ လက္ ဆုပ္လက္ကုိင္ ငါတုိ႔အပုိင္ရၿပီ။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့၊ယေန႔ မဂၤလာအ ေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတုိ႔ ၏ မူလအပုိင္ျဖစ္ ေသာ လုံး၀လြတ္လပ္ေရး ကုိငါတုိ႔ျပန္၍ယူၿပီ။ တုိင္းရင္းသား အေပါင္း တုိ႔ ေသြးစီးညီၫြတ္လ်က္ အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းတူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေထာင္ၿပီ။ ငါတုိ႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၏သစၥာကုိကမၻာဆုံးတုိင္မယိမ္းမယုိင္ တည္ မည္၊ ငါတုိ႔သည္လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီကမၻာ့လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံ အေပါင္းတုိ႔တရား သျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ ေသာက်င့္၀တ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္က်င့္ ေဆာင္မည္၊ ငါတုိ႔၏လြတ္လပ္ေရးကုိ ငါတုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ႏွင့္အညီ တစ္ပါးသူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတုိ႔ေလးစားေစာင့္ စည္းမည္။ ငါတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလုိရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ လုိလား သူမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။ ဤငါတုိ႔ေၾကညာခ်က္ကုိ တစ္ကမၻာ လုံးတစ္ေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း။

ေရးသားသူမ်ား


အဆုိပါ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာ တမ္းေရးသူမ်ားမွာ ဦးသိန္းဟန္(ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီ)၊ ဦး၀န္(မင္းသု၀ဏ္)၊ ဆရာေယာ (ဆရာေဇယ်)၊ ဆရာဦးအုန္းေဖ(တက္တုိး)၊ ဦး၀င္းစိန္ (တင့္တယ္)စသူတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္သူ

လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း၊ အဂၤ လိပ္ျပန္ဆုိခ်က္ပထမမူၾကမ္းကုိ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေရးရန္ဦးသန္႔၊ ဦးခင္ေမာင္ (ေတာသား)၊ဦးခင္ေဇာ္(ေက)တုိ႔က တာ၀န္ ေပးသည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္မူ ၾကမ္းကုိ အဆုိပါဆရာမ်ားကျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္အတည္ျပဳၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စာေရးဆရာသတင္းစာ ဆရာမ်ား၏အေရးပါမႈမွာမေသး။ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သည္။

ထူးျခားခ်က္မ်ား


လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းပါရင္ (ႏွလုံးသား)ကုိထိေစၿပီးဦးေႏွာက္ကုိ အေတြး မုန္တုိင္းဆင္ေစသည့္ ထူးျခားအခ်က္အ လက္မ်ားမွာ-
- ဤငါတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လုိရာ မတ ျပည့္စုံလွ၍ ဘူမိနက္သန္မွန္ေသာ ေျမထူးေျမ ျမတ္လည္းျဖစ္၏။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ တရားထူး တရားျမတ္တုိ႔တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမမြန္လည္း မွန္၏။ ေျမတြင္းေျမျပင္ အထူးထူးေသာရတနာ အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ျပည့္စုံသျဖင့္ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔ ဆြတ္ယူစားသုံးကမၻာဆုံးေသာ္လည္း မသုဥ္းမကုန္ ႏုိင္ေအာင္ ပေဒသာ စစ္အႏွစ္သာရ ႀကြယ္၀ျပည့္စုံ ေသာေျမလည္းျဖစ္၏။ - ငါတုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးဘာသာ တစ္စိတ္တစ္ ေဒသ၏ေကာင္း က်ဳိးခ်မ္းသာကိုမလုိလား။ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားျခင္းကုိအလုိမရွိ။ - ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္။ - မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္ သင္းက ခ်ဳပ္ကုိင္အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္။ - ငါတုိ႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၏ သစၥာကုိကမၻာဆုံးတုိင္ မယိမ္းမယိုင္တည္မည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္အခါကတုန္းက ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ရွင္း လင္းေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

လမ္းေၾကာင္းသာျဖစ္

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားရာတြင္ “လြတ္လပ္ေရးရတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ လြယ္တဲ့ကိစၥမ
ဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ေရးရ႐ုံႏွင့္ က်ဳပ္တုိ႔ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းသြားၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအခါက်မွ တ ကယ့္ျပႆနာေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ လြတ္လပ္ေရး က လမ္းဆုံးမဟုတ္ဘဲ လူေတြရဲ႕ေကာင္းစား ေရးကုိ ေရာက္ေစမယ့္လမ္းေၾကာင္းသာျဖစ္တယ္ဟု” ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


တကယ္႕ဒီမုိကေရစီ

ဒီမုိကေရစီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားရာတြင္ “တကယ့္ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရား အရ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ ျပည္သူေတြက တင္ေျမႇာက္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အစုိးရျဖစ္႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသး ဘူး။ အဲဒီအစုိးရဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕စီးပြားအဆင့္ အတန္းကုိ အခြင့္အေရး တန္းတူရႏုိင္တဲ့အေျခအထိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွ တကယ့္ ဒီမုိ ကေရစီအထိ တက္လွမ္းႏုိင္မယ္”ဟု ဖဆပလ ပဏာမ ျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္သုိ့


၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္လွ်င္ ျပည္သူလူထုက လူေကာင္း လူေတာ္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကရေတာ့မည္။ ၿပီးလွ်င္ ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံတက္လွမ္းမည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတက္ လွမ္းရာတြင္ ပထမေျခလွမ္းသာရွိေသး၍ ေနာက္ထပ္ ေရွ႕ဆက္ရဦးမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားရွိေသးသည္။
တစ္ဆင့္ ၿပီးတစ္ဆင့္ တစ္လွမ္းခ်င္းတစ္လွမ္း ဒီမုိကေရစီပန္း တုိင္ကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ေအာင္ ဆက္၍ ဆက္၍ ခ်ီတက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္။ ယင္းသို႔ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ယခုေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္သစ္လက္ ေဆာင္မြန္အျဖစ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါေစသတည္း။


ေမးလ္ ထဲသုိ႔ ေပးပို႔ လာေသာ သူငယ္ခ်င္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္.။ ဤပိုစ္႔ေလးျဖင္႔
ျမန္မာ႔လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဇန္နဝါရီ (၄)ရက္ေန႔ ကို ေလးေလးစားစားျဖင္႔ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း
တင္အပ္ပါသည္.။

ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမွဳ မွတ္တမ္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္း - အဂၤလိပ္စာတမ္းထိုး - ဂ်ပန္စကားေျပာ)။မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

Scepticism over Myanmar polls (aljazeera)


One of the political events anticipated in 2010 is the elections promised by Myanmar's military government.

The polls scheduled to take place later this year would be the first in decades.


But while the military rulers say people will be allowed to have their say, many remain sceptical that the polls will pave the way to democracy and change.

Steve Chao reports.

ေသာကေျမမွာပြင့္ေသာ ေမတၱာပန္း....

ေသာကေျမမွာပြင့္ေသာ ေမတၱာပန္း...ဇာတ္လမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္။


၂၀၀၃ခုႏွစ္မွာ အသက္ ၅၀ အဘြားအရြယ္ရိွ ကၽြန္မဟာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံရိွ မိသားစုထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးလို႕ ဆက္လက္ခရီးဆန္႕ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ျမန္မာမ်ားကိုလည္း ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ စာသင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကတည္းက ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုကို ကၽြန္မကူညီမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ပဲ စက္တင္ဘာသံဃာ့ လႈပ္ရွားမႈ အၿပီးမွာ ျပည္ပကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာရတဲ့ ကၽြန္မအေနနဲ႕ေတာ့ ထူးျခားတဲ့ အရွင္ထာ၀ရဆိုတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေလးနဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ေတြ႕ဆံုႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ႕ေတြ ျဖစ္ေပၚဖို႕ စည္းရံုးခဲ့သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေလးဟာ ကၽြန္မအဖို႕ေတာ့ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ေတြ႕ဆံုခြင့္ရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ကၽြန္မဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ထြက္ခြာခဲ့ရေပမယ့္ သူ႕ကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာလည္း ပိုၿပီး ခင္မင္ရင္းႏွီးလာပါေတာ့တယ္။ သူက ကၽြန္မကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး “အေမ” လို႕ေခၚသလို ကၽြန္မကလည္း သူ႕ကို သားအရင္းတစ္ေယာက္လို ခ်စ္ခင္မိလာပါတယ္။

အရွင္ထာ၀ရ၏ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက သူ႕ ဘ၀အတြက္ အဓိကအလုပ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ျပည္တြင္းမွာေနရတဲ့ သူရဲ႕အေျခအေနဟာ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရ ၿပီး ၊ေနာက္ဆံုးေတာထဲကို ပုန္းေရွာင္ေနခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မ သူ႕ကို ကူညီဖို႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ျပန္လာခဲ့လိုက္ပါတယ္။ သူရဲ႕ဘ၀ဟာ အလြန္ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းၿပီး သူရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ေတြဟာ ကၽြန္မကို ထိတ္လန္႕ခဲ့ရပါ တယ္။

ကၽြန္မ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ဆင္းလာမယ္သိရေတာ့ သူ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျဖသာသြားပါတယ္။ သူ႕အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္မေပးမဲ့ အႀကံဥာဏ္ေတြကိုလည္း လုိက္နာပါမယ္လို႕ သေဘာတူတယ္။ သူေနရတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟာ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာတစ္ခုနဲ႕ တြဲဆက္ေနတာပါ။ ကၽြန္မက သူတို႕ေလးေတြကိုလည္း တတ္အားသ၍ လွဴဒါန္းေပးကမ္း ခဲ့ ပါတယ္။ ကေလးေတြက ကၽြန္မကို ပန္းကေလးေတြ လက္ေဆာင္ေပးရင္း ႀကိဳဆိုခဲ့တယ္။ တီး၀ို္င္းကေလးတစ္ခုနဲ႕ေတာင္ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီေနာက္ အရွင္ထာ၀ရက ကၽြန္မကို ၿခံရံၿပီး ေက်ာင္းေပၚမွာ သီတင္းသံုးေနတဲ့ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးဆီ ကၽြန္မကို ေခၚသြားပါေတာ့တယ္။ ကေလးေတြဟာ အတန္းလိုက္ကေလးေတြ စီတန္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာပံုစံအတိုင္း လက္အုပ္ခ်ီထား ပံုကိုျမင္ရေတာ့ ကၽြန္မအတြက္ ၾကည္ႏႈးရပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ေရွ႕မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၁၀ တိုင္ကို ထြန္းညိႈ႕ပူေဇာ္ၿပီး ကၽြန္မအနာဂတ္အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးပါတယ္။

ကၽြန္မဟာ အေျခအေနဆိုးကို ေျပလည္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဒါကာၿမိဳ႕ရိွ UNHCR အစည္းေ၀းေတြကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ တတ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကၽြန္မဟာ သူ႕ကို အိႏိၵယႏိုင္ငံကို သြားဖို႕ ခြင့္ျပဳခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ဆုတံ ဆိပ္ေတြ ရခဲ့တဲ့ Burma VJ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ေၾကာင့္လည္း အရွင္ထာ၀ရဟာ ပိုမိုလူသိမ်ားလာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ပိုမိုရင္းႏွီးလာခဲ့ၾကၿပီး ကၽြန္မအေနနဲ႕ဗုဒၶဘာသာကို အကၽြမ္းတ၀င္ရိွလာပါေတာ့တယ္။

………………………………………………………………………………

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလမ္လန္ပူ ဘူတာရံုကေလးကေန ရထားစထြက္ေတာ့ ကၽြန္မ မၿပံဳးပဲ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႕ ခရီးသြားခ်င္တဲ့ စိတ္ကလြဲၿပီး ဘာမွ ေထြေထြထူးထူး စိတ္ကူးမရိွလို႕ပါပဲ။ ကေလး ၄ေယာက္၊ ေျမး တစ္ေယာက္ရိွတဲ့ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ အရြယ္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဒီအခြင့္အေရးကိုေတာ့ ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ မိသားစုေတြကို ေတြ႕ဖို႕ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကိုသြားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေနမယ္လို႕ စိတ္ကူးထားခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီမွာ ၂လေလာက္ ေနျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလန္ကိုျပန္မဲ့ ကၽြန္မဟာ မေလးရွားမွာ တစ္ပတ္ေလာက္ေနၿပီး သင္ၾကားေရး အလုပ္တစ္ခုကို ရွာေနခဲ့မိပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကို သြားဖို႕ ကၽြန္မဟာ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ကိုရထားနဲ႕ ၂ရက္ၾကာ ခရီးဆန္႕ခဲ့ပါတယ္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ဟာ ကၽြန္မထင္ထားသလိုပါပဲ။ မထြက္ခင္ကတည္းက ကၽြန္မအေနနဲ႕ ၀က္ဆိုက္တစ္ခု၏ အေမးေတြကို ေျဖခဲ့ရပါတယ္။ သင္ဟာ လူမႈမတရားမႈေတြကို စိတ္၀င္စားလား၊ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က ျပသနာအေရးအေပၚ စိတ္၀င္စားလားတဲ့၊ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ကၽြန္မအေျဖကေတာ့ “ဟုတ္ကဲ့” Yes လို႕ပဲ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းက နယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္တဲ့၊ ျမန္မာနဲ႕နယ္ျခင္းနီးကပ္တဲ့ မဲေဆာက္(Maesot) ၿမိဳ႕ကေလးကို ေရာက္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကေလးဟာ ကၽြန္မလည္ခဲ့ဘူးသမွ် ေနရာေတြနဲ႕ မတူ ျခားနားတဲ့ ၿမိဳ႕ကေလးပါ။ အဲဒီၿမိဳ႕ကေလးကို ေရာက္လာၾကတဲ့ ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ကၽြန္မ အလြန္ပဲ စိတ္၀င္စားမိတယ္။ အခ်ိန္တိုကေလးအတြင္းမွာပဲ မ်ားျပားလွတဲ့ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းေတြတည္းက အဖြဲ႕တစ္ခုမွာ ကၽြန္မ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးကို စတင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မဟာ အဂၤလိ္ပ္စာ လိုက္စားလိုသူ လူငယ္မ်ား ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ပဲ ၿခံ၀င္းတစ္ခုထဲမွာ ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနတုိင္းလိုလို ကၽြန္မ တို႕ဟာသမိုင္းနဲ႕ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္း ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကျခင္း စတဲ့ ကၽြန္မႏွစ္သက္တဲ့ ရိုးရွင္းတဲ့ ဘ၀ တစ္ခုကို ရခဲ့တယ္လို႕ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

ကၽြန္မ သူတို႕ကေလးေတြကို ခ်စ္ခင္လာပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္မလုိပဲ အဲဒီမွာ အျခား ဆရာ ဆရာမေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြေၾကာင့္သာ ျပည္ပကိုထြက္ေျပးလာၾကေပမယ့္ အၿမဲတမ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ သူတုိ႕ေလးေတြ တသိုက္နဲ႕ ေနရတာကိုပဲ ကၽြန္မ ေက်နပ္ေနမိပါတယ္။ သူတို႕ဆီကလည္း ကၽြန္မ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရခဲ့တယ္။ မူလစာခ်ဳပ္က သံုးလျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လ အဲဒီမွာေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ဒီဇင္ဘာမွာေတာ့ ကၽြန္မအဂၤလန္သို႕ ျပန္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ကၽြန္မ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ေတာ့ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ရိွခဲ့ပါတယ္။ တတ္အားသေရြ႕ေတာ့ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အိႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဖြင့္ထားတဲ့ ေဆးခန္းတစ္ခုမွာ ေဆးအကူအျဖစ္ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ကၽြန္မ အဲဒီ ေဆးခန္းေလးဆီ သြားလည္ခ်င္တာ ၾကာပါၿပီ။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာေတာ့ ကၽြန္မဆႏၵ ျပည့္၀ခဲ့ပါတယ္။ ခင္မင္ရသူေတြနဲ႕ ခဏတာေနဖို႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ရက္တိုခရီးေလး စီစဥ္ၿပီး သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာပဲ ကၽြန္မရဲ႕ မူလအစီအစဥ္ေတြ ေျပာင္းသြားၿပီး ကၽြန္မေျပာျပခ်င္တဲ့ ဇာတ္လမ္း စခဲ့ရပါတယ္။

ကၽြန္မ ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ကိုေရာက္ၿပီး မေရွးမေႏွာင္းခင္မွာပဲ စက္တင္ဘာသံဃာလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကေန တိမ္းေရွာင္လာတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြလည္း ေရာက္ရိွေနၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြဟာ ျမန္မာစစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ႏိုမ္ႏွင္းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာလႈပ္ရွားမႈအၿပီးမွာ တိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္ကို ကၽြန္မ ရလိုက္ပါတယ္။ သူ႕နာမည္ကေတာ့ အရွင္ထာ၀ရ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ျမန္ မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ All Burma Monks Representative Committee ရဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ဟာ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း ရန္ကုန္ ဆူးေလဘုရား၌ ဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇာ(Cox’s Bazar) က ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုမွာ အရွင္ထာ၀ရ နဲ႕ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ ကၽြန္မဘ၀ကို လံုး၀ေျပာင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ယေန႕အခ်ိန္အထိ အရွင္ထာ၀ရဟာ ကၽြန္မအေပၚ ဒီေလာက္သက္ေရာက္မႈရိွေနတာ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ကၽြန္မနားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီရဟန္းပ်ိဳကေလးဟာ ကၽြန္မေတြ႕ဖူးခဲ့တဲ့ သူမ်ားနဲ႕မတူ ထူးျခားပါတယ္။ သူဟာ စကားေျပာဆိုရာမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မကို လံုး၀အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစပါဘူး။ စကားေျပာတဲ့အခါ သူဟာ ကၽြန္မကို တည့္တည့္ၾကည့္ၿပီး ေလးေလးစားစား ေျပာတယ္။ အစပိုင္းေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႕ အနည္းငယ္ေနထိုင္ရခက္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း သူ႕စကားလံုးေတြထဲမွာ နစ္၀င္သြားပါေတာ့တယ္။

သူဟာ အဂၤလိပ္လို မေျပာပါဘူး။ ကၽြန္မမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က စကားျပန္အျဖစ္ ကူညီေပးခဲ့တာပါ။ ကၽြန္မတို႕ သူ႕ကို ဘယ္လို အေကာင္းဆံုး ကူညီႏိုင္မလည္းဆိုတာနဲ႕ အျခားဒုကၡသည္ေတြအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ဟာ အဲဒီခဏတာအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေတာ့ အဲဒီအရာေတြကို အေလးထားလုပ္ ေဆာင္ဖို႕နဲ႕ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ ခက္ခဲေၾကာင္း ကၽြန္မ သိလာပါေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင္းလည္းေတာ့ မသိဘူး၊ ကၽြန္မ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အခိုးခံရၿပီး အိႏိၵယသြားဖို႕အစီအစဥ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္မ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ထြက္ခြာၿပီး ၂ရက္အၾကာမွာ ကၽြန္မကို ေတြ႕ခ်င္လို႕ခရီးရွည္ႀကီးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတဲ့ ေဆးခန္းက ကၽြန္မ တပည့္ေတြခမ်ာ ေရာက္လာၾကပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေစာ္ကားမႈမွဳ ကင္းလြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လန္ဒန္အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားခိုလံႈေရးအဖြဲ႕(Women’s Refuge ) မွာ အလုပ္ျပန္၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအလုပ္ကို ကၽြန္မ ျမတ္ႏိႈးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕ အေတြးဆႏၵေတြကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အေျခအေနေတြဆိုကိုပဲ တိုးတိုးၿပီး ျပန္ ေရာက္ေနပါေတာ့တယ္။

အရွင္ထာ၀ရကေတာ့ ကၽြန္မကို ပံုမွန္အဆက္အသြယ္လုပ္ၿပီး ကၽြန္မတို႕ MSN မွာ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥကၠာလို႕ ေခၚတဲ့ လူတစ္ေယာက္က သူ႕ကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းျပင္ပဘ၀နဲ႕ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ အခု သူဟာ စစ္တေကာင္းနယ္မွာ ေနထိုင္ၿပီး ျပသနာေပါင္းစံုကိုလည္း ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားဘုန္းႀကီးအားလံုး ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းေတြထဲမွာ သီတင္းသံုးေနထိုင္ဖို႕ သြားၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အရွင္ထာ၀ရကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ေနတုန္းပါပဲ။ ကၽြန္မအေနနဲ႕ UNHCR ကို သူ႕ရဲ႕လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္းနဲ႕ က်ေရာက္ေနတဲ့ ခ်ိန္းေျခာက္မႈေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ စာေရး အသိေပးခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အေျခအေနေတြဟာ သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာၿပီး အရွင္ထာ၀ရ ေတာႀကီးထဲက ေက်ာင္းသခၤမ္းပဲ ျပန္ၿပီး သီတင္းသံုးရုံက လြဲၿပီး တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ တဲ့ ၀င္ေငြနဲ႕ သက္ေတာင့္သက္သာ အိမ္မွာ ေနထိုင္ႏိုင္ေပမယ့္ နည္းနည္းပဲ ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ထာ၀ရခမ်ာ ကၽြန္မအ ေပၚ လံုး၀ ယံုၾကည္လာခဲ့တယ္။ သူက ကၽြန္မကို “အေမ”လို႕ ရင္္းရင္းႏီွးႏီွးေခၚတယ္။ ကၽြန္မကလည္း တကယ့္သားအရင္း တစ္ေယာက္လို သူ႕ကို ခ်စ္ပါတယ္။

သူက ကၽြန္မကို သူကို လာေတြ႕ဖို႕ တတြတ္တြတ္ ေျပာရွာတယ္။ ကၽြန္မက သူ႕ကို သိုသိုသိပ္သိပ္ေနဖို႕ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူက သူအဖမ္းခံရၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ပို႕လည္း ဂရုမစိုက္ဘူး သူေတာထဲမွာ မေနခ်င္တာကိုပဲ ေျပာတယ္။ ဒီလိုလူမ်ိဳးကို ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလည္း သူထင္သလိုလုပ္လိုက္မွာကို ကၽြန္မ အလြန္စိုးရိမ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုသြားၿပီး ကူ ညီဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ အရွင္ထာ၀ရ ကၽြန္မ လာမယ္ဆိုတာကိုသိရင္ပဲ စိတ္ေအးသြားၿပီး သူ႕အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါ့မယ္လို႕ ဂတိေပးရွာတယ္။

ေတာႀကီးထဲက အရွင္ထာ၀ရေနရတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟာ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာနဲ႕ ဆက္ဆက္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မလည္း သူတို႕ရဲ႕ၾကင္နာမႈေတြအတြက္ ေက်းဇူးျပဳတဲ့အေနနဲ႕အလွဴအတန္း ျပဳခဲ့ပါၽတယ္။ ေတာႀကီးထဲကို ေတာ္ေတာ္ကေလး ကားေမာင္းသြားရပါတယ္။ ကၽြန္မ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႕ ကားထဲက ထြက္ထြက္ျခင္းပဲ ရြာတီး၀ိုင္းက စတင္ တီးခတ္ၿပီး ကေလးေတြက ပန္းေတြနဲ႕ကၽြန္မကုိ ႀကဳိဆိုၾကပါတယ္။

အရွင္ထာ၀ရက ကၽြန္မလက္ေမာင္းကို ၾကင္ၾကင္နာနာေဖးမၿပီး ေတာင္ကုန္းေပၚကို ေခၚသြားပါတယ္။ လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာေတ့ာ ကေလးေတြက ဗုဒၶဘာသာဓေလ့အတိုင္း လက္အုပ္ကေလးေတြ ခ်ီလို႕ ။ လက္နက္ကိုင္ရဲေတြကလည္း ကၽြန္မကို ေစာင့္ၾကပ္ေပးၾကပါတယ္။ ရဲေတြကကၽြန္မကို ဘယ္သူလည္းလို႕ေမးျမန္းစစ္ေဆးတဲ့အခါ ကၽြန္မမိတ္ေဆြ က ေနာက္ထပ္ေမးျမန္းတာ မလုပ္ရန္အတြက္ Takar ၃၀၀ကို လက္သိပ္ထိုးေပးလိုက္တယ္။ အရွင္ထာ၀ရက ကၽြန္မကို ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္နဲ႕ေတြ႕ဖို႕ ေခၚသြားပါေတာ့တယ္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကေလးဟာ ေသးငယ္တဲ့ တဲကေလးသာျဖစ္ၿပီး ျပတင္းေပါက္လည္း မရိွ။ အလင္းေရာင္အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္မီးနဲ႕ ထြန္းညိႈရတယ္။ နံရံရဲ႕ အလည္မွာေတာ့ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္အတြက္ လွပတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု ရိွပါ တယ္။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးက ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ တပလႅင္ေခြထိုင္ၿပီး သူ႕အနားမွာထိုင္ဖို႕ကၽြန္မကို လက္ယပ္ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္မအဖြဲ႕ေတြလည္း ဘုရားေက်ာင္းေပၚသို႕ေရာက္လာၾကတယ္။ ဆရာေတာ္က ဖေယာင္းတိုင္ ၁၀ တိုင္ထြန္းညိႈၿပီး ကၽြန္မအနာဂတ္အတြက္ ဆြမ္းကို ဆႏၵျပဳေပးပါတယ္။ အရွင္ထာ၀ရဟာ ကၽြန္မရဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာထိုင္ၿပီး သူရဲ႕ေနထိုင္ မႈအေပၚ ကၽြန္မ ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မက လာရင္းကိစၥအေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ၿပီး မိဘမဲ့ေဂဟာရဲ႕ပတ္၀န္က်င္ကိုလည္း လိုက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မကို ထူးထူးျခားျခားပြဲေလးနဲ႕ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ထာ၀ရမပါပဲ ကၽြန္မ ျပန္လည္ မထြက္ခြာခ်င္ပါဘူး။ သူ႕အေနနဲ႕လည္း သူ႕အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္မတို႕စဥ္းစားေပးေနစဥ္ကာလအတြင္း ကၽြန္မမိတ္ေဆြ မိသားစုနဲ႕ လာေနဖို႕ သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းက ထြက္ခြာလာတဲ့အခ်ိန္အထိ တီး၀ိုင္းကတီး ခတ္စဲျဖစ္လို႕ ကၽြန္မ ၀မ္းေျမာက္ပီတိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တည္းခိုရာအိမ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြမ်ားလို႕ အရွင္ထာ၀ရအေနနဲ႕ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပဲ မူလဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို သီတင္းသံုးေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ နံနက္ေျခာက္နာရီ မထြက္ခြာခင္ သူ႕အနား မည္သူမွ် မရိွခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ ၁၅ ႏွစ္တာ ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ လက္စြပ္တစ္ကြင္းကို အရွင္ထာ၀ရ သူ႕အား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႕ သူနဲ႕ေ၀းေနေပမဲ့လည္း အၿမဲမိဘသဖြယ္ရိွေနတဲ့သေဘာကို ဆိုလိုတာပါ။

ဘဂၤလားေဒ႔္မွာရွိတုန္း က်န္မမွာ ၁၃ ရက္တြင္ ၆ ရက္ကို ဘတ္စ္ကားေပၚမွာပဲ ကုန္ခဲ့ရတယ္ ။ အေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ UNHCR နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အစည္းအေ၀းေတြပါ တတ္ေရာက္ေနခဲ့ရလုိ႔ေလ။ ကုိဥကၠာက အျမဲတမ္းလုိက္ပါေပးလို႔ အေဖာ္ရပါတယ္ ။ က်မ ေျခေထာက္ေတြ ေဖာေရာင္လာပါတယ္။ အရမ္းပင္ပန္းတတ္တယ္ဆုိေပမယ့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို လုပ္ေနရလို႔ က်မေပ်ာ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့အထိ မေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ UNHCR အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီျပသာနာကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အရွင္ထာ၀ရာကို ေတာၾကီးထဲကေန ထြက္ခြာဖုိ႔နဲ႔ သူအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ကံမေကာင္စြာနဲ႔ပဲ အေျခအေနေတြ တိုးတတ္ မလာခဲ့ပါဘူး။ အရွင္ထာ၀ရမွာလဲ ၂၀၀၉ ဂြ်န္လ ၂၈ ရက္မွာ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီ အိႏိၶယသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ မိသားစု မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြလဲ အဲ့ဒီလုိခက္ခဲတဲ့ လေတြကို က်မနဲ႔အတူ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေနေပးၾကပါတယ္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ က်မ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္က အခက္အခဲေတြက က်မရဲ႕ အခ်ိန္နဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို အမ်ားၾကီး ကုန္ေစပါတယ္။ က်မရဲ႕ လွ်ိ၀ွက္စြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အခုမွေတာ့ အဆံုးသတ္ ပန္းတုိင္ေရာက္လုနီးပါျပီ။

ဆုတံဆိပ္ေတြရခဲ့တဲ့ Burmar VJ ထဲက သူရဲ႕မွတ္တမ္း၀င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္လဲ လူသိမ်ားလာပါျပီ။ အခုအခါမွာ သူဟာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ခုမွာ သီတင္းသံုးေနျပီ အျခားႏွစ္ပါးေသာ ရဟန္းေတြကလဲ ကြ်န္မကို အေမလုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ကြ်န္မလဲ ဗမာဘုန္းၾကီးမ်ားဆီမွ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ေလ့လာေနရပါတယ္။ အရွင္ထာ၀ရဟာ အလြန္ကိုပဲ ထူးျခားသူပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အစလည္ မရွိ ၊ အဆံုးလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဒီဇာတ္လမ္းဆံုးသြားျပီလုိ႔ မဆုိႏုိင္ပါဘူး။

Carol ၏ A Brief Interlude in the Tragety of Burma ကို အလင္းဆက္မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္.. *AAPP*

Photobucket
PhotobucketPhotobucket
Photobucket

၁ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၁၀

အားလုံးေသာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား-

ႏွစ္သစ္တခုထဲသုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း

နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း (၂၁၇၃)ေယာက္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာနုိင္ငံ)အေနျဖင့္-

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံထားရသည့္နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားေလးစားစြာျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ နုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံထားရသူ လူပုဂၢဳိလ္ (၄၀) ဦးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.aappb.org တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ အရာရာကုိစြန္႔လြတ္အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး ယခုေရာက္ရွိလာေသာ(၂၀၁၀) ခုႏွစ္အတြင္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၾကေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ကမၻာ့မိသားစု အားလုံးက ဆႏၵျပဳ ေမ်ာ္လင့္ လွ်က္ရွိၾကပါသည္။

ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်ခံ လူပုဂၢဳိလ္ (၄၀) ဦး ႏွင့္အတူ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး အျမန္ဆုံးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၾကေစရန္ လူတုိင္းလူတုိင္းက ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိ ၀ုိင္း၀န္းဖိအားေပးၾကျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အားလုံးစုေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာနုိင္ငံ)မွ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္ ----- ကုိတိတ္ႏုိင္ (အတြင္းေရမႈး) +၆၆ (၀)၈၁ ၂ ၈၇ ၈၇၅၁

ကုိဘုိၾကည္ (တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႈး) +၆၆ (၀)၈၁ ၃၂၄ ၈၉၃၅

ေပးပို႔လာသူ ကိုေအာင္မ်ိဳးသိန္း၊ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

အေမရီကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး႒ာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္...

Photobucket
Photobucket

လူထုလွဳပ္ရွားမွဳေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစုမွ ႏွစ္သစ္ကူးည “FREE” လွဳပ္ရွားမွဳျပဳလုပ္။

ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ေန ့ ၂၀၀၉ New Year အႀကိဳ ညက မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ ေနရာအႏွံ႕အျပားမွာ “FREE 2010” ဆိုတဲ့ စာမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ၅ က်ပ္တန္၊ ၁၀ တန္၊ ၂၀ တန္၊ ၅၀ တန္၊ ၁၀၀ တန္၊ ၂၀၀ တန္ မ်ား ႀကဲျဖန္႔တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

active

“FREE 2010” စာတန္းပါ ပိုက္ဆံေတြကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ ၂၇ လမ္း၊ ၂၈ လမ္း၊ ၇၈ လမ္း၊ ၈၆ လမ္း၊ ၈၉ လမ္း၊ ၇၃ လမ္း ၃၅ လမ္း၊ ၆၈ လမ္း အစသျဖင့္ လူစုလူေ၀းရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွာတြင္ Happy New Year ေအာ္ဟစ္တဲ့ အခ်ိန္၌ ႀကဲခ်ခဲ့ႀကပါတယ္။ လူအုပ္ထဲ ႀကဲခ်ျခင္းေႀကာင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ သတိထား ျဖစ္ခဲ့ႀကပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားမွလည္း ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းၾကပါတယ္။

မႏၱေလး က်ံုဳးနေဘးမွာေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ရဲ၊ ႀကံ႕ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားက အျပည့္ေနရာယူ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

ဒီ FREE (လႊတ္) လႈပ္ရွားမႈကို လဖစတ (လူထူလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု - ဗမာျပည္) က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

"လဖစတ" အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ေျပာျပတာကေတာ့ "ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကာလႀကီး ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အႀကိဳအေနနဲ႔ ဒီလို FREE လႈပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ စစ္အဆိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုပဲ မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေပးမယ္ေျပာေျပာ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္မေပးမွေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မညီဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုတဲ့အေနနဲ႔ ဒီလို FREE သို႔မဟုတ္ "လႊတ္" လႈပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးကို တိုက္တြန္းခ်င္တာက FREE ဒါမွမဟုတ္ "လႊတ္" ဆိုတဲ့ စာသားေတြ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေနရာအႏွံ႕ ကိုယ့္ဘာသာ လိုက္ေရးၾကေစခ်င္တယ္။ ေဘာပင္ေလးနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆာ့ပင္န္ေလးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သေဘၤာေဆး/မႈတ္ေဆးနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႔ နယူးရီးယား ၂၀၁၀ ႏွစ္သစ္ ပထမဆံုးေန႔ကစၿပီး ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဗမာျပည္ေနရာအႏွံ႕ လုိက္ေရးၾကဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ပိုက္ဆံ ဒါမွမဟုတ္ စကၠဴစမ်ားေပၚမွာလည္း FREE လို႔ေရးၿပီးလည္း ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ၾကပါတယ္။"

FREE သို႔မဟုတ္ "လႊတ္" မ်ား ေရးသားျဖန္႔ေ၀ၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေတာင္းဆိုၾကပါစို႔ ။

လူထူလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု - ဗမာျပည္။

(Activists for Abolishing the Military Dictatorship - Burma Myanmar)။

ျပန္လည္မ်ွေဝ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္းအားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

01 January 2010

ယုံၾကည္ရာ......

ယံုၾကည္ရာ

ၾကိဳးစားသမွ်
သဲထဲေရသြန္ခ်လိုက္သလို
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ……
အဟာရအတြက္ေတာင္
လက္ျဖန္႔ အသနားခံရ။
အဲဒီလို …….
သဘာ၀မက်စြာနဲ့ ေဖာက္ျပန္
စင္စစ္မေတာ့
ေမွာက္လွန္ကစားတဲ့ ဖဲတခ်ပ္ထက္
တန္းဖိုးမဲ့ေနသတဲ့။ ။

အေသြးအသားနဲ႔ ေစ်းေခၚ
လူတေကာင္လံုး
ေတာင္ေက်ာ္ၿပီး
ကိုယ္တိုင္ေရာင္းစားေနရ။
ေၾကြမြသြားတာလား
က်ိဳးပဲ့သြားတာလား …….
တစစီထိမွန္
ဘယ္လိုက်ဥ္ဆံဆိုတာ
ငါတို႔ အခ်င္းခ်င္းပဲသိတယ္။ ။

တခ်ိန္လံုး အနာတရျဖစ္
အဲဒီလို အျပစ္ေတြကလြတ္ဖို႔
တကယ္ေတာ့
ခပ္ထူထူ အသိကို
ခပ္ပါးပါးလႊာသံုး
မဆံုးေတာ့တဲ့ သံသရာထဲ
အမွန္တရားနဲ႔ အာဏာၾကား
ဘာအတြက္
အေရြးမွား ၾကမွာလဲကြယ္္။ ။

မုိးေက်ာ္(rfa)

ဤကဗ်ာကို ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုမုိးေက်ာ္ (rfa) အားေက်းဇူး တင္ပါသည္.။

ျမန္မာျပည္ တည္းက လူငယ္တည္းက လူငယ္ ..။

လူငယ္ ဆိုတာ လူငယ္နဲ႔တူတဲ့ လြတ္လပ္မူကို လိုခ်င္ၾကတယ္၊လြတ္လပ္မူဆိုတာလဲ အထိန္းအကြတ္
နဲ႔ရွိမွန္းသူတို့ကိုသိၾကတယ္လူၾကီးဆိုျပီးေနရာတကာတကာမွာကာဆီးကာဆီး
မလုပ္ခ်င္ၾကပါနဲ့၊
ကြ်န္ေတာ္တို့မွာလဲကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္နဲ႔ရတဲ့ကိုယ္ပိုင္ေတြ႔အၾကံဳကိုလိုခ်င္ၾကတယ္၊၊

ေနရာတကာမွာအတားအဆီးလုပ္ပါမ်ားလာရင္ေရွ့ေလွ်ာက္ကြ်န္ေတာ္
တို႔ဘယ္လုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရ
မလဲဒီလုိ႔နဲ႔ အားလံုးေရွ့မွာသူတင္
ကိုယ္တင္အျပိဳဳင္က်ဲၾကတဲ့အခါဟိုဟာလဲမသိဒီဟာလဲမသိနဲ႔ဥာဏ္တိမ္
တယ္လို့အလကားေနရင္အေျပာခံ ၾကရမယ္
ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ရဲ့ဥာဏ္ေတြ ေကာင္းရဲသားနဲ႔ဘာအေတြ႔
အၾကံဳဗဟုသုတ မွမရွိပဲ အရွက္ရၾကရ
မယ္ အဲ..ဒီထက္ဆိုးတာကအနာဂတ္ေပ်ာက္ျခင္းျပသနာပါပဲ
ဟုတ္ပါတယ္။


ယေန့ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံမွာအနာဂတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္၊
ဘာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကမလဲ?....ရင္ေလးတယ္?..ကြ်န္ေတာ္ရင္ေလးတယ္?....
ေနာက္တခ်က္က
လူ့ ့အခြင့္အေရးျပသနာပါ?လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔
သူ႔ရဲ႔အိမ္တြင္းေရး(မိသားစု)ထဲမွာလြတ္လပ္စြာ
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါေစ....။


ဥပမာ။သင္တန္းတက္မယ္ဒီသင္တန္းျပီးရင္ဟိုဟာဆက္လုပ္မယ္ဒီဟာဆက္လုပ္မယ္စသျဖင့္ေပါ့၊
လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါေစ.....။ဒါမွအဆင့္အလိုက္သူတို့ဖာသာအျဖည္းတက္သြားမွာပါမိဘေတြ
အေနနဲ့ကလဲကုိယ္သား/သမီးကိုအခ်ိန္တိုင္းဆန္းစစ္
နိုင္ဖို့ေတာ့လိုပါတယ္၊ဒါကေတာ့လြတ္မထြက္သြား
ေစဖို့ပါ(လမ္းေၾကာင္းမလြဲေစေအာင္ေပါ့)
အဲ....ဒီေနရာမွာေနာက္ထပ္ျပသနာတစ္ခုထက္ရွိပါေသးတယ္။
အခ်ိဳ့ေသာမိသားစုေတြမွာ
ရွိပါတယ္၊ေငြေၾကးျပသနာ ပါ ..၊ဒီအခ်က္က လဲ အေရးၾကီးပါတယ္ .။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့တတ္နိုင္သမွ်သား/သမိီးကိုေထာက္ပန့္ေစခ်င္ပါတယ္၊ေနာက္ဆံုးတခုအေနနဲ့ေျပာ
ခ်င္တာကေတာ့အလိမၼာစာမွာရွိဆိုျပီးစာအုပ္ေတြနွင္းကန္ဖတ္ေနတတ္တဲ့
သူေတြနဲ့အတင္းအၾကပ္
စာဖတ္ခိုင္းတတ္တဲ့မိဘေတြ ကိုရည္ရြယ္ ပါတယ္။


အျပင္ေလာကနဲ့အျမဲတမ္းေတြထိေနပါေစေလာကနိတိဆိုတာစာအုပ္ထဲမွာထက္အျပင္ေလာကမွာ
ပိုအသက္၀င္ပါတယ္ဒါမွပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့လူေတြအေၾကာင္းလူေလာက
ရဲ့ရွုပ္ေထြးမူေတြကို ေတြ့နိုင္ျမင္နိုင္မွာပါ၊ဒီလို့ နဲ့ ခင္ဗ်ားတို့ သား/သမီးေတြဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့လူအသိုင္းအ၀ိုင္းကို
ေတြ႔ျမင္နိုင္မွာပါ.။

ကြ်န္ေတာ္ ၀န္ခံပါရေစ...
ကြ်န္ေတာ္ ဟာလဲ လူငယ္တစ္ေယာက္ပါ ........ ။

ေမးလ္ ထဲကေနျပီး ဒီပို႔စ္ေလးကို တင္ျပေပးေစခ်င္တဲ႔လူငယ္ တဦးရဲ႔ ရင္ဖြင္႔ခ်က္ေလးကို
ျပန္လည္ျပီးေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္.။

က်မျမတ္ေလးငုံအေနနဲ႔ကေတာ႔ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔လူငယ္ေတြကိုယ္တတ္ခ်င္တဲ႔အသိပညာ
အတတ္ပညာေတြကုိသင္ယူခြင္႔မရွိတဲ႔ေခတ္ၾကီးမွာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႔ေဆြးမ်ိဳးအသုိင္းအဝုိင္းေတြ
သာအခြင္႔အေရးေတြရေနတဲ႔ျမန္မာျပည္ၾကီးမွာျမန္မာျပည္က
လူငယ္ေတြကုိေတာ႔တကယ္ကို
နားလည္ခံစားမိပါတယ္.။


ေဆးတကၠသုိလ္ဆုိလဲပညာအရည္အခ်င္းမလုိစစ္အာဏာရွင္အသုိင္းအဝုိင္းကလူေတြၾကီးစုိးေနတဲ႔
အတန္းပညာေတြပါဘဲ.၊အတန္းမတက္လဲအခ်ိန္တန္ရင္ဆရာဝန္ဘြဲ႔ကိုရတာပါ.၊
စစ္မွဳတကၠသုိလ္လဲထုိ
နည္းလည္းေကာင္းပါ။နည္းပညာတကၠသုိလ္ေတြမွာဆုိရင္လဲေက်ာင္း
ေခၚခ်ိန္မျပည္႔လည္းအခ်ိန္မွန္ဘဲ႔ြ
လက္မွတ္ထုတ္ေပးတာပါ။ျပည္သူတည္းကလူငယ္ေတြ
တကယ္ေတာ္တယ္တတ္တယ္ဆုိရင္လဲနုိင္ငံ
ေတာ္ကေျမေတာင္ေျမာက္ေပးဘုိ႔ကိုလုံးဝမလုပ္
ေပးတဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ ..။သူမ်ားနုိင္ငံေတြလုိ
လူငယ္ေတြေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးမယ္ဆုိရင္ျဖင္႔က်မတုိ႔ျမန္မာနုိင္ငံကလူငယ္ေတြရဲ႔တက္လမ္းေတြ
ဟာ အမ်ားၾကီးရွိလာမွာအမွန္မလႊဲပါ.။

တျခားနုိင္ငံေတြမွာ မိဘကေငြေၾကးမတတ္နုိင္ရင္ အစုိးရ ရဲ႔ေထာက္ပံ႔ေငြနဲ႔ ကိုယ္တတ္ခ်င္တဲ႔
ပညာေတြကိုသင္ယူခြင္႔ေတြေပးတယ္.။ေလ႔လာခြင္႔ေတြေပးတယ္.။ျမန္မာျပည္မွာ
ေတာ႕လူငယ္ေတြ
ကိုလမ္းေၾကာင္းအမွားေတြေရာက္ေအာင္တြန္းပို႔ေပးေနတဲ႔အဓိက
တရားခံကေတာ႔စစ္အာဏာရွင္
အစုိးရျဖစ္တဲ႔နအဖကိုဘဲ အျပစ္တင္သင္႔ပါတယ္.။


နအဖအတြက္ကေတာမွန္ကန္တဲ႔႔ဥပေဒဆုိတာမရွိပါဘူး။အာဏာကိုသုံးျပီးမင္းမဲ႔စရုိက္ေတြလုပ္ေနတဲ႔
လူရမ္းကားစစ္အာဏာရွင္အစုိးရ.မွာသာအဓိကတာဝန္အရွိဆုံးပါဘဲ.။
က်မတုိ႔ျမန္မာျပည္ကလူငယ္ေတြ
ကိုအနာဂတ္ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေနတဲ႔အဓိကတရားခံံံ
ကေတာ႔စစ္အာဏာရွင္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္.။
က်မတုိ႔ျမန္မာနုိင္ငံကလူငယ္ေတြကို
စာနာေထာက္ထားမိတာကေတာ႔အမွန္ပါ.။လူငယ္ဆုိတဲ႔စိတ္နဲ႔ ဒါကမွားတယ္လုိ႔ေထာက္ျပ ေျပာျပရင္လည္းေထာင္ဒဏ္က(၆၅)နွစ္က်ခံရအုံးမွာေလ.။

ျပည္သူလူထုကိုသတင္းအေမွာင္ခ်ခံထားေတြကိုအမွန္တရားကိုျမတ္နုိးျပီးျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ေျပာျပ
ေထာက္ျပတဲ႔
ျပည္သူေတြလူငယ္ေတြကိုလက္နက္အားကိုးနဲ႔မတရားသတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်
မေသ
ေသေအာင္ညွင္းပန္းနွိပ္စက္မွဳေတြလုပ္လူကိုယ္လူကိုမဆက္ဆံဘဲမတရားသျဖင္႔ျပည္သူေတြ
ကိုဖိနွိပ္ေနတဲ႔စစ္အာဏာရွင္အစုိးရအျမန္ဆုံး က်ဆုံးၾကပါေစသား.။

ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္ႏွင့္ နာေရးကူညီမွဳလုပ္ငန္းမ်ားအား စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ကိုေက်ာ္သူ၏ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ဆုမြန္ေကာင္း။

ကိုေက်ာ္သူ၏နွစ္သစ္ဆုေတာင္းကိုေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

31 December 2009

၂၀၁၀ နွစ္သစ္ ကို ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႔ မွဳေတြ နဲ႔ တုိ႔ျမန္မာ ေတြ ေလ်ွာက္လွမ္း နုိင္ပါေစရွင္.။

"ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို့လြတ္လပ္မွဳရရွိႀကမည့္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္သစ္ဆီသို ့"
[၂၀၁၀ နွစ္သစ္ ကို ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႔ မွဳေတြ နဲ႔ တုိ႔ျမန္မာ


ေတြေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာနစ္သစ္ကိုေလ်ွာက္လွမ္း


နုိင္ၾကပါေစရွင္။]

၂၀၀၉ နွစ္ရဲ႔ ေနာက္ဆုံးေန႔ေလးကို အံ႔ၾသ စရာ ပန္းခ်ီကားေလးေတြနဲ႔ နုတ္ဆက္ လုိက္ပါတယ္ရွင္.။

တကယ္ကို ထူးျခားဆန္းျပားတဲ့ ပန္းခ်ီပါပဲ ...

ၾကည့္ ၾကည့္အံုးေနာ္


၂၀၀၉ ႏွစ္ေဟာင္း ရဲ႔ ေနာက္ဆုံးေန႔ေလးကိုေတာ႕႔ ဤပန္းခ်ီ ျပပြဲေလးနဲ႔ နုတ္ဆက္ လုိက္ပါတယ္ရွင္.။
-----------------------------------------------------------------------------------------------။
အဓမၼဝါဒီမ်ားအတြက္ ၂၀၁၀ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း...။


Photobucket
အဓမၼဝါဒီမ်ားအတြက္ ၂၀၁၀ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းကို ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

လမ္းမ်ားနဲ႔ တို႔တစ္ေတြ

လမ္းမ်ားနဲ႔ တို႔တစ္ေတြ

ငါတို႔ျဖတ္သန္းေနတဲ့ဘဝေတြ
အတုလား...
အစစ္လား...
ငါတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း
အတုလား...
အစစ္လား...
ဘဝမွာ
ရွိျခင္းတရားေတြနဲ႔
ခဏခဏပ်က္ကြက္တတ္တဲ့စကၠန္႔ေတြထဲမွာ
ငါတို႔တစ္ေတြရဲ႕
အတုအစစ္ေတြၾကားက
႐ိုးသားမႈဆိုတာ
ခါးဝတ္ပုဆိုးေလာက္ မလြယ္ဘူးဆိုတာ...
တို႔ရဲ႕... ဘဝထဲမွာ
ၾကည့္ေလ ျမင္ေလ...။


ကဗ်ာ(သာေဇာ္)

30 December 2009

သစၥာေဖာက္


သစၥာေဖာက္

ေကြးေနလား..
ေကာက္ေနလား...
ေျဖာင့္ေနလား...။

သံုးရာသီ ေရစိမ္ခံရဲ႕လား...
အနစ္နာခံရဲ႕လား...
ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ႏိုင္ပါ့မလား...။

ဦးေဆာင္ခ်င္တာလား
ေနာက္ကလိုက္ခ်င္တာလား...
ေဘးတိုက္သြားေနတာလား...။

သစၥာရွိရဲ႕လား...
သစၥာေဖာက္မွာလား...
ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ေတာ့မွာလား...။

ေနာက္ေၾကာဓားနဲ႔ထိုးတာလား...
ေရွ႕ကေနမ်က္စိထဲ သဲနဲ႔ပက္မွာလား..။
သြားပုတ္ေလလႊင့္ ပလဲပနံသင့္ေနမွာလား...။

အာဏာရႈးတု႔ိရဲ႕ မစင္နံ႔မွာ...
ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါး...
အရွက္မရွိသူမ်ားအတြက္...
ေမးခြန္းမ်ားက အဆိပ္ရည္မ်ားသဖြယ္...
ေျပးစရာေျမမရွိသလို...
ျပည္သူရဲ႕ တံေတြးခြက္မွာ...
မင္းတို႔ရဲ႕ သမိုင္း...
ရုိင္းစိုင္းအက်ည္းတန္လာလိမ့္မယ္...။

(၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္႔သူမ်ား
အတြက္)

ရဲရင့္သက္ဇြဲ


ေပးပို႔ ေပးေသာ ဒီမုိေဝယံ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။ရန္ကုန္က ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ေနေသာ သူမ်ားသမုိင္းအက်ဥ္း။

ျဖိဳးမင္းသိန္း ဆုိတဲ႔ သူ႔ရဲ႕ သမုိင္းအက်ဥ္း

၁၉၈၈-သံလွ်င္လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီတြင္ပါဝင္လွဳပ္ရွားခဲ႔သည္.။ေနာက္ဗကသေက်ာင္းသားအဖြဲ႔
တြင္လည္းပါဝင္ခဲ႔သည္။၁၉၉၀ေအာက္ဗတြင္လုပ္ခဲ႔ပါသည္.။၁၉၉၁ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ျငိမ္း၊
ေရႊထီးတုိ႔နဲ့
အမွဳတြဲျဖစ္ျပီး(ရ)ႏွစ္က်ခဲ႔ပါသည္.။၊၁၉၉၅ေထာင္တြင္းေနာက္မႈတစ္ခုတုိးျပီး၊
ဦး၀င္းတင္တုိ႔နဲ႔ေနာက္
အမွဳတြဲျဖစ္ခဲ႔သည္.၊ေတာင္ငူေထာင္မွျပန္ေခၚျပီး
၂၀၀၀ေတာင္ငူေထာင္ေနာက္မႈ-(ရ)နွစ္ထပ္က်ခဲ႔
ျပန္သည္.။ေနာက္ေျမာင္းျမေထာင္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ႔ျပီး။
ေျမာင္းျမေထာင္ကေနျပီး(၂၀၀၅ဇူလုိင္၆)
လြတ္ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ျပီး။
နုိင္ငံေရးကိုလုံးဝပါဝင္ပါတ္သက္မွဳမ်ားမရွိေတာ႕ဘဲဘယ္
ေနရာမွမပါဝင္ေတာ႔ပါ။
စီးပြားေရးကိုဘဲလုပ္ေနျပီး။ယခုတြင္၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေဌးၾကြယ္္္
္္္္
ညီမနွင့္အိမ္ေထာင္က်ေနခဲ႔ပါသည္.။

သိန္းေဌး ဆုိတဲ႔ သူ႔ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း အက်ဥ္း..။

၁၉၈၈ဗကသတြင္ပါဝင္ပါတ္သက္ခဲ႔ျပီး။စစ္အာဏာသိမ္းေသာ္အခါေတာခုိခဲ႔ပါသည္.။၁၉၈၈နုိ၀င္ဘာ
၁ရက္မွာလွေအာင္ႏွင့္အတူျပည္တြင္းသုိ႔ျပန္၀င္ခဲ႔သည္.။၁၉၈၉တပ္ဦး
ေတာတြင္းျပန္မ်ားနွင္႔ေပါင္း
တုိက္ပြဲေကာ္မတီဖြဲ႔စဥ္ကပါခဲ့ေနာက္ပုိင္းဘာမွမလုုပ္ေတာ႔
ဘဲေနခဲ႔ျပီး။စီးပြားေရးသမားတဦးအျဖစ္
အေနာ္ရထာ(ဖေရဇာ)လမ္းမေပၚမွာ လွ်ပ္စစ္
ပစၥည္းဆုိင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။၂၀၀၉-ကုိကိုလတ္(ဘီဘီစီ)
ႏွင့္တြဲ၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈဆန္႔
က်င္ေရး ကင္ပိန္းတခု လုပ္ခဲ့သည္.။

မင္းလြင္ ဆုိသူ႔ရဲ႕ သမုိင္းအက်ဥ္း..။

၁၉၈၈ေတာခုိျပီးမယ္ေတာ္ေက်ာင္း၁၃၅ေယာက္အုပ္စုနွင္႔၁၉၈၈ခုနွစ္တြင္ျပန္လည္ျပီးျပည္တြင္း
သုိ႔္၀င္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္.။၁၉၈၉တုိက္ပြဲေကာ္မတီပါဝင္ခဲ့ဘူးျပီး။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ဘာမွမလုပ္ေတာ့ပါ။
စီးပြားေရးကိုရခုိင္ဘက္တြင္ ေရလုပ္ငန္းကုမၼဏီတခုကိုလုပ္ေနခဲ႔ပါသည္။


ေသာင္း၀င္း ဆုိသူ႔ရဲ႕ သမုိင္းအက်ဥ္း.

၁၉၉၆ေထာင္က်ခဲ႔ျပီး။၂၀၀၂တြင္ေျမာင္းျမေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ႔သည္.။ေထာင္မွျပန္လည္
လြတ္ေျမာက္္္္္္္္္္္္လာျပီးေျမာက္ဒဂုံတြင္ေနထုိင္ျပီး။နုိင္ငံေရးမွဳျဖင္႔ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ

ေသာေထာင္ထြက္မ်ားၾကား နံမည္ပ်က္ရွိခဲ႔သူတဦးျဖစ္သည္.။
ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးလုိ႔ သူ႔အားေျပာၾကသည္။


သိန္းတင္ေအာင္ ဆုိသူ႔ရဲ႕ သမုိင္းအက်ဥ္း.။


၁၉၈၈ မွာပါဘူးသည္ဟုေျပာခဲ႔ဘူးသည္။ ေအးလြင္တုိ႔ႏွင့္တြဲ anti section လုပ္ခဲ႔သည္။ေ၀စုမ်ား
မတည့္၍ေအးလြင္အဖြဲ႔မွထြက္လာခဲ႔ျပီး။၂၀၀၉ကုိကုိလတ္(ဘီဘီစီ)ႏွင့္တြဲ၍စီးပြားေရး
ပိတ္ဆုိ႔မႈဆန္႔
က်င္ေရးကင္ပိန္းတခု လုပ္ခဲ့သည္။ယခု ဦးသုေ၀ ပါတီ တြင္ ပါေနခဲ႔သည္.။


သမုိင္းမေကာင္းခဲ႔ေသာ သူမ်ားက ရန္ကုန္က ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႔ထားတယ္ဆုိတာကေတာ႕႔ ျပည္သူမ်ားကို ဒီလို ၈၈ အမည္ခံျပီး မရိုးသားေသာ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကစားေနတဲ့ လွည့္ျဖားေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို သတိထားႀကဖို ့ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

သူတုိ႔၏ သမုိင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို က်မျမတ္ေလးငုံအား ျပန္လည္မွ်ေဝ ေပးေသာ (၈၈နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားအား)ေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

Voice Of Burma စာေစာင္...

VOB

နအဖရဲ ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေလ နအဖက လွည့္ျဖားကစားေလ၊ နအဖအတြက္ လုပ္သူေတြကလည္း ေျခလွမ္းသြက္ေလ၊ ျပည္သူေတြ မ်က္စိရွင္ရွင္ နားစြင့္စြင့္နဲ ့ ေနႀကပါဗ်ဳိ ႕.။

သိန္းတင္ေအာင္နဲ႔ ၿဖိဳးမင္းသိန္း တို႔က ဒီေန ့ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန ့မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခု လုပ္လိမ့္မယ္။ ေန႔လည္ (၁) နာရီကေန (၃) နာရီအတြင္း။ ေနရာက အမွတ္ ၁၂၃၊ ဘီ (၃)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ပါ။ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲေကာ္မတီ ဆိုၿပီး နာမည္ခံထားတယ္။

သူတို႔ ရဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံက ၀န္ႀကီး ေအာင္ေသာင္းရဲ႕ PA ဗိုလ္ႀကီး ကိုကိုႏိုင္ပါ။ သူတို႔ထဲမွာ ေက်ာင္းသားအမည္ခံၿပီး ၈၈ တုန္းက ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းသြားတဲ့ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား ဘီဘီစီ ကိုကိုလတ္ရဲ႕ အေပါင္းအပါေတြပါတယ္။ ၾကားထဲက ပြဲစားလုပ္ေနသူက ေအးလြင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ရိ တင္ေမာင္ေအးပါ။

အစီအစဥ္ေတြအားလံုးကို ၿမိဳ႕နယ္ မ-ယ-က နဲ႔ေရာ၊ SB သတင္းတပ္ဖြဲ႕ေရာ၊ တာေမြ ႀကံ႕ဖြတ္နဲ႔ေရာ ညိွႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ျပည္ပက ျမန္မာသတင္းဌာန အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားကို ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္သေယာင္ေယာင္ သတင္းလႊင့္ၿပီး ဖိတ္ထားပါတယ္။

သူတို႔အားလံုးဟာ ေအးလြင္နဲ႔ မတည့္သေယာင္ေယာင္ ဟန္ျပၿပီး ေအးလြင္ ေျမာင္းထဲေရာက္ေနရာကေန ျပန္ဆယ္တင္ဖို႔ စနစ္တက် ဗ်ဴဟာဆြဲၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ ေအးလြင္ဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၈၈ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ၿဖိဳခြဲေပးသူျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို မွတ္သားၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို propaganda အလုပ္မ်ားမွာ သတိထားသင့္ပါတယ္။

(၁) သိန္းတင္ေအာင္ဟာ ေအးလြင္နဲ႔အတူတူ ၀န္ႀကီးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ favour ကိုရဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မေကာင္းေၾကာင္း မဟုတ္တရုတ္ေတြ စာထုတ္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ သူ႕ကိုယ္သူ 141 ေခါင္းေဆာင္လိုလို ၈၈ ကို အေရာင္အေသြးမွိန္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

(၂) ဘီဘီစီ ကိုကိုလတ္ဟာ ခင္ညြန္႔တို႔ ေထာက္လွမ္းေရး မရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း စ-အ-ဖ နဲ႔ SB တို႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပန္ႀကိဳးစားလာပါတယ္။ သူက အခု သိန္းတင္ေအာင္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းထားပါတယ္။ ( ဒါေပမယ့္ အျပမွာေတာ့ မတူသေယာင္ လုပ္ထားတယ္။)

(၃) ၿဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံက ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းပါ။ သူက ကိုေဌးၾကြယ္ႏွမကို ရေအာင္ခ်ဳိင္ၿပီး NLD နဲ႔လည္း မရအရ ပူးကပ္ေနပါတယ္။ သူ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သန္လ်င္ SB က ေထာက္ပံ့ပါတယ္။

(၄) တင္ေမာင္ေအးက အမည္မထင္မရွားေနၿပီး internet ဆက္သြယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ေအးလြင္နဲ႔တုန္းကလည္း ဒီလို အလုပ္လုပ္ေပးလို႔ GSM ဖုန္းတစ္လံုး အျမတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေ၀စု မတည့္ေတာ့လို႔ သိန္းတင္ေအာင္လိုပဲ ေအးလြင္က ဖယ္ထုတ္ထားတာပါ။

(၅) ေနမ်ဳိးေ၀က ဘေလာ့ဂ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး SB ရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးယႏၱရားမွာ အလုပ္လုပ္ေနသူပါ။ သူက ရွမ္းျပည္ ခြဲထြက္ေရး စိတ္ကူးယဥ္ ဦးေရႊအုန္းကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို ့ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ သူက အဲဒီသိန္းတင္ေအာင္တို႔ရဲ႕ ဒိုင္ခံ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးေဆာင္ရြက္သူပါပဲ။

(၆) ေနမ်ဳိးေ၀၊ တင္ေမာင္ေအးတို႔ဟာ UDP အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာ္မိုးနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ျပည္တြင္း မွာ ပါတီဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရင္ တစ္နည္းတစ္ဖံု UDP အျဖစ္ ရပ္တည္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။


ျပန္လည္ မ်ွေဝ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

29 December 2009

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊တာေမြျမိ႔ဳနယ္တြင္ အသက္၂ႏွစ္ခြဲအရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ၆ထပ္တိုက္ေပၚမွ ျပဳတ္က် ေသဆံုးျခင္း..။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊တာေမြျမိဳ႔နယ္၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ ဇာတိဂုဏ္လမ္းရွိ ၆ထပ္တိုက္သစ္တစ္ခုမွ

ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၇နာရီ၅၀မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ၆ထပ္မွျပဳတ္က်

ေသဆံုးခဲပါတယ္။ကေလးျပဳတ္က်ခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္ ကေလးတစ္ဦးတည္းသာက်န္ေနခဲ့ျပီး၊

မိခင္ျဖစ္သူမွာ အရင္ေန႔မ်ားက ေစ်းသြားတိုင္းအျမဲေခၚသြားေလ့ရွိေသာ္လည္း ထိုေန႔တြင္မွ

ကေလးအိပ္ပါေစေတာ့ဟုေခၚမသြားျဖစ္ခဲ့ပါ။ ကေလးကို တာေမြျမိဳ႔နယ္ရွိ အထူးကုေဆးခန္း

ၾကီးတစ္ခုသို႔ အရင္ဆံုးေခၚသြားျပရာ ကေလးေဆးရံုၾကီးသို႔သြားရန္ ေစခိုင္းသျဖင့္ ကေလး

ေဆးရံုသို႔ အသြား လမ္းတြင္ပင္ကေလးအသက္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္

မိဘမ်ားအေနနဲ႔ ငယ္ရြယ္တဲ့ သားသမီးမ်ားကို အိမ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း ထားခဲ့ျခင္းမ်ား

မျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္းနဲ႔ အနာဂတ္ရဲ ႔ ကေလးငယ္မ်ားကို ပိုမို ဂရုစိုက္ေပးၾကပါလုိ႔

ပန္ၾကားရင္း ဤသတင္း ေလးအားတင္ျပလုိက္ပါတယ္.။သတင္း ေပးပို႔ ေပးေသာ ေမာင္ေလးရဲကို အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

အသွ်င္ဥတၱမ(ႏွစ္၁၃ဝ ျပည့္) အထိမ္းအမွတ္ရခိုင့္အာဇာနည္ အာရွနီဝန္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး မီးရွဴးတန္ေဆာင္
အသွ်င္ဥတၱမ(ႏွစ္၁၃ဝ ျပည့္) အထိမ္းအမွတ္ (၂၈ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝဝ၉)

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၈)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ရခိုင္ျပည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရွိ ရူပရပ္တြင္ ဖခင္ ဦးစံ ျမ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚေအာင္ၾကြျဖဴတို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ငယ္နာမည္ ေမာင္ေပၚထြန္းေအာင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္အခါကတည္းက ပညာေရး ထူးခၽြန္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိဘမ်ားက ရွင္သာမေဏ ၀တ္ေပးရာမွ ရွင္ဥတၱမ ဘြဲ႕အမည္တြင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၉ႏွစ္တြင္ ရဟန္းျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားၿမိဳ႕သို႔ ရဟန္း၀တ္ႏွင့္ပင္ သြားေရာက္ခဲ့ရင္း ႏိုင္ငံေရးစိတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ႏိုးၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ဘာသာ စကားေပါင္း(၉)မ်ိဳးကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ၿပီး အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ကေမၻာဒီး ယား၊ ကိုးရီယား၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ရွိ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အာရွတိုက္မွ ႏိုင္ငံအမ်ား အျပား တုိ႔ကို ခရီးလွည့္လည္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ ဗမာတျပည္လံုးသို႔ လွည့္လည္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန့္က်င္ေရး တရားမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ ေဟာေျပာမႈျဖင့္ ၁၉၂၀ မတ္လ တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္၁၂ လ အျပစ္ေပးခံရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၂၄တြင္လည္း“အစိုးရမေကာင္းလွ်င္မေကာင္းဟု ေဝဖန္ခြင့္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးပဲ၊ ဒီအခြင့္အေရးဟာ ငါတုိ႔မွာ ရွိတယ္၊ ငံု႔မခံၾကနဲ႔” ဟု ျပည္သူမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာင္ ၃ႏွစ္ က်ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၈တြင္ တတိယအႀကိမ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကိုလည္း “ဆာ ရယ္ဂ်ီနယ္ ကရက္ေဒါက္ မင္းဗမာျပည္မွထြက္သြား ပါ” ဟူေသာ စာကို ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခဲ့ၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၆၀ ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ ၄၁ ၀ါ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ခ်ိန္အထိ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ဆရာေတာ္ကို ျမန္မာတျပည္လံုးက ေလးစားခဲၾ့ကသည္။ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အခမ္းအနားမ်ား အျမဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ၏ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို အတုယူမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ စိုးရိမ္လာသည့္အတြက္ ဆရာေတာ္အား ေမ့ေပ်ာက္ေစရန္ သမိုင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးသားခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ျပီး ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မွလည္း ဆရာေတာ္သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားအႏွီးရွိ ဦးဥတၱမပန္းၿခံ ကို ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုေစျခင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဦးဥတၱမပန္းၿခံႏွင့္ ဦးဥတၱမရုပ္တုကိုလည္း မြမ္းမံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္႐ုပ္တုကို ပူေဇာ္ အ႐ုိအေသေပးမႈမ်ား၊ အခမ္းအနားလုပ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္အေရးယူျခင္းမ်ား ရွိသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ဆရာေတာ္ ဗမာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပထမမ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့သည္ဆိုေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာကို ေဖ်ာက္ခ်င္ေဇာျဖင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ “ဂရက္ေတာက္ မင္းထြက္သြား” စကားကို စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ ျပသထားရာတြင္ ဆရာေတာ္ေနရာတြင္ ဆရာေတာ္တပည့္ ဦးဝီစာရရုပ္ထုျဖင့္ သမိုင္းတြင္ ယခုအထိ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္တြင္ ျပသထားသည္။။“ရဲလွ်င္ႀကံ။ ေၾကာက္လွ်င္ျပန္
သူရသတၱိနည္းလွ်င္ ပ်က္စီးရမည္
ကိုယ္ဖို႔ႀကံဳလွ်င္ သက္လံုေကာင္းၾကပါေစ
ေသြးမထြက္ေသာစစ္ပြဲႀကီးကို ဆင္ႏႊဲၾက။
ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ေနာက္မတြန္႔ၾကနဲ႔။
( ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ)

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသူ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွား ေက်ာ္ေစာရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္သည္ ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရခိုင္သားတို႔၏ ဗီဇစရိုက္ အက်င့္ျဖစ္သည့္ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ ရင္ထဲတြင္ ရွိသမွ်ကို မကြယ္မဝွက္ ဘြင္းဘြင္းေျပာဆိုတတ္မႈ အေပၚ အေျခခံသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လိုသည္။ဆရာေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦး မဟုတ္ပါ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးေဆာင္ တဦးသာျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးကဲ့သို႔ လက္ဝဲ၊ လက္်ာႏွင့္ လစ္ဘရယ္စေသာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒမ်ား မရွိခဲ့ပါ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ ပရဟိတအလုပ္ သက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္သည္ မီးေမာင္းထိုးျပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးေဆာင္သူမ်ားတြင္ အတၱဟိတ ဆိုေသာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို လံုးဝအဓိကမထားၾကပါ။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအား တပါးကြၽန္ဘဝက လႊတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္သာ အဓိက အေျခခံ ခံယူၾကၿပီး မိမိအသက္ ခႏၶာ ဥစၥာကိုပင္ စေတးထားသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမအပါအဝင္ ဝံသာႏုေခတ္က ပုဂၢိဳလ္မ်ား။၁၉၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ ဥေရာပတိုက္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ျပည္ စသည္တို႔မွ ျပန္ၾကြ၍ လာေသာအခါ ျမန္မာျပည္တြင္ ဝိုင္-အမ္-ဘီ-ေအ အသင္းက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ဦးဥတၱမလည္း ဝင္ေရာက္ကူညီကာ စိတ္အားထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ အစိုးရ စံုေထာက္မ်ားမွာ ဆရာေတာ္ေနာက္သို႔ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဦးဥတၱမအား သံဃာေတာ္မ်ားက မေပါင္းသင္းဝံ့ၾကေခ်။ ထို႔ျပင္ ဆရာေတာ္ ေျပာပံု ေနပံုတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးဆရာေတာ္ပီပီ အနည္းငယ္ ၾကမ္းတမ္းရကား အရဟတၱဓဇဂုဏ္ ႏွင့္ မညီၫြတ္ဟုဆိုကာ ဆရာေတာ္အား မည္သၫ့္ေက်ာင္းကမွ လက္မခံဘဲေနေသာေၾကာင့္ အင္းစိန္ ဒိစႀတိတ္ သမိုင္းၿမိဳ႕ရွိ အိမ္တအိမ္တြင္ သတင္းသံုး ေနရရွာေလသည္။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ သူရိယသတင္းစာက ဦးဥတၱမ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို အထူးတလည္ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ျပင္ ဆရာေတာ္၏ အျပဳအမူမွန္သမွ် မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ေန႔စဥ္လိုပင္ ေရးသားၾက၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ တစတစ သတင္းစာဖတ္၍ ေခတ္မွီေသာလူမ်ား ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိ ပြင့္၍လာေသာေၾကာင့္ ဦးဥတၱမေဟာေသာ တရားပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခါ ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ားကို နာစျပဳၾကေလသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဦးလွေဖ၊ ဦးဘေဖတို႔ႏွင့္ အတူ သူရိယ သတင္းစာတိုက္တြင္ သတင္းသံုး၏။ ဦးဥတၱမ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိုေခတ္အခါက ေခတ္၏ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ ဦးဘေဖ၊ ဦးလွေဖ စေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အားေပးေလ၏။ ၄င္းတို႔၏လံု႔လေၾကာင့္ သူရိယသတင္းစာ၏ အကူအညီျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ မ်က္စိပြင့္လင္း၍ လာေလသည္၊ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ သူရိယသတင္းစာ၏ ထိုစဥ္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းသူ ျပည္သူသားမ်ားက ေက်းဇူးတင္ထိုက္ေလသည္။ဦးဥတၱမမွာ ႏိုင္ငံေရးတရားကို ၾကမ္းၾကမ္းေဟာတတ္သည္႔အတိုင္း သံဃာေတာ္မ်ား ေက်ာင္းတြင္ က်ိန္း၍ မေနၾကရန္ႏွင့္။ တိုင္းျပည္သည္ ကြၽန္ဘဝေရာက္၍ေနေသာအခါ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ကြၽန္မ်ားျဖစ္၍ ကြၽန္မ်ား ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာသည္လည္း ကြၽန္ဘာသာႏွင့္ ကြၽန္သာသာနာပင္ျဖစ္မည္။ ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္မွသာလွ်င္ သာသနာ ႀကီးပြါး ထြန္းကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ိန္း၍ေနျခင္းငွါ မသင့္ေၾကာင္း သံသာသမဂၢီ ဖြဲ႕စည္းကာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း သံဃာေတာ္မ်ားအားအား သတင္းစာမွ၄င္း။ တရားေဟာရာ၌၄င္း။ ဆြဲငင္ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ သာသနာ ၫႈိးငယ္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ရျခင္း။ တကာတကာမမ်ားမွာ တေန႔တျခား ေအာက္တန္းက်၍လာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း။ သာသနာျပဳမင္း ရွိမွသာလွ်င္ သာသနာစည္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္တို႔ကို သတိရကာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စိတ္ဝင္စားစ ျပဳ၍လာေတာ့သည္။ဦးဥတၱမသည္ ထိုစဥ္အခါက လူငယ္စုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဘေဖ၊ ဦးသိမ္းေမာင္၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးေမာင္ႀကီး စေသာသူမ်ား၏ အားေပးခ်က္အရ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၎။ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရား၌၄င္း။ ဗိုလ္တေထာင္ လႊစင္တန္း၌၄င္း။ တရားေဟာေျပာရာတြင္ အစဦးက (၃ဝ)/(၄ဝ)မွ် လာေရာက္၍ ႏိုင္ငံေရးတရားကို နာၾကေသာ္လည္း တစတစ တရားနာ ပရိသတ္တိုး၍ လာေလသည္။ ဤသို႔ေဟာေျပာရာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ သာမဟုတ္၊ ေတာနယ္မ်ားသို႔လည္း ၾကြေရာက္ေဟာေျပာ၏။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ေဒးဒရဲ ဆူးကလပ္ရြာတြင္ တရားေဟာေျပာသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အစိုးရ အၾကည္ညိဳပ်က္မႈႏွင့္ တရားစြဲခံရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုသိမ္နယ္ ေက်ာင္းကုန္းတြင္ တရားေဟာေနစဥ္ ဖမ္းဆီးၿပီးလွ်င္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႔သို႔ ယူေဆာင္ၿပီး၊ ဖ်ာပံုမွတဆင့္ မအူပင္ရံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းကာ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္း ခံရေလသည္။ဤသို႔ ဦးဥတၱမအား အျပစ္ေပးလိုက္ေသာအခါ တျပည္လံုး လူေရာ သံဃာပါ ႏိုးၾကားလာၾကၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ အထူးဝင္စားေလေတာ့သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားမွာလည္း အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနျခင္းငွါ မသင့္ၿပီဟု ယူဆၿပီးလွ်င္ ရန္ကုန္ သရက္ေတာ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ဗဟန္းတိုက္မ်ားတြင္ သံဃသမဂၢီအသင္းမ်ားကို စတင္ တည္ေထာင္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ တဝွမ္းလံုးတြင္ သံဃသမဂၢီ အသင္း (၃၇)သင္းကို တည္ေထာင္ၿပီးစီး၏။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ေထာင္က်၍ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူထုႀကီး ပူးေပါင္းကာ လြတ္လပ္္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႀကီး အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႏွစ္ (၁၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ရဟန္းရွင္လူ အေပါင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိ သားေကာင္းစစ္သည္မ်ားထံသို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးေဆာင္စိတ္ဓါတ္မ်ား ႏိုးၾကြေစရန္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။အာသွ်နီဝန္း ရခိုင့္အာဇာနီ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႏွစ္္၁၃၀ ျပည့္နိန့္ ့့ု ၂၀၀၉ဒီဇင္ဘာလ(၂၈) ရက္နိန္ ့ က်ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဟိ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသို႔ အသိပီး တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။
ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
(အမ်ဳိးသားေရးႏိုင္ႏိုင္)

၈၈ ၀၁၁၉၉၁၃၈၂၉၁

အလင္းအိမ္စာေစာင္.....

Luminary Magazine 4 of 2
ေပးပို႔ ေပးေသာ ဒီမုိေဝယံ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္..။

28 December 2009

မဟာသီရိသုဓမၼ ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္ျခင္း (၂၁) ႏွစ္ျပည့္ ဓာတ္ပုံ ထဲကေျပာေသာ အမွတ္တရမ်ား.။

မဟာသီရိသုဓမၼ ေဒၚခင္ၾကည္၏ (၂၁)နွစ္ျပည္႔ ေအာက္ေမ႔ဘြယ္ အမွတ္တရ.။

ဒီဇင္ဘာ (၂ရ)ရက္ မဟာသီရိသုဓမၼ ေဒၚခင္ၾကည္၏ (၂၁)နွစ္ျပည္႔ ေအာက္ေမ႔ဘြယ္ အမွတ္တရ.။


(သားဖိုးဥာဏ္ရဲ႕ေမတၱာရပ္ခံခ်က္)။


ဖခင္လြတ္ေျမာက္ေရးတြက္၊ သားဖိုးဥာဏ္ရဲ႕ဆုေတာင္းပြဲ..။


(သားဖိုးဥာဏ္ရဲ႕ေမတၱာရပ္ခံခ်က္)။


မိထၳိလာေထာင္၌ ေထာင္ဒဏ္(၁၉)ႏွစ္ က်ခံေနရေသာ အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္၊ တြဲဖက္တာဝန္ခံ(၁)၊ ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္(ခ) ဖိုးဥာဏ္ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဇနီးမေအးေအးသက္ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဖိုးဥာဏ္တို႔သည္ အမွတ္(၁၇)ေဗာဓီေညာင္ပင္လမ္း၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္ေနအိမ္၌ ယေန႔(၂၇.၁၂.၀၉)ေန႔ နံနက္တြင္ ပင့္သံဃာေတာ္ငါးပါးအား အရုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရတြက္တိုင္း ဝထၳဳေငြ ၂၂၀၀ိ က်ပ္၊ အျပာ ေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါတို႔ ဆက္ကပ္လႉဒါန္းၿပီး ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဆုေတာင္း
ခဲ့သည္။ ဇနီးႏွင့္သားမွ အက်ဥ္းသားဝတ္စံုအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျပာေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ဆုေတာင္း
ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဟု သိရသည္။

ဆုေတာင္းပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
မိတ္ေဆြမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားကို ၾကက္သားပလာတာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့သည္
ဟု သိရသည္။
(အက်ဥ္းသားဝတ္စံုအျပာေရာင္ႏွင့္ေတြ႔ရေသာ ဇနီးမေအးေအးသက္ႏွင့္သားဖိုးဥာဏ္)။

(အေဖတြက္ရည္စူးပီးငွက္လႊတ္ရန္ျပင္ေနသည့္သားဖိုးဥာဏ္)

(အျပာေရာင္ဝတ္စံုႏွင့္သားဖိုးဥာဏ္)။

(ဖိတ္ၾကားထားသည့္ျပည္သူ)။

(နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ား)။

ေပးပို႔ ေပးေသာ ေမာင္ေလး စုိင္းငယ္ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။

27 December 2009

ရင္ထဲက ျပည္သူ႔ ေမတၱာ အမွန္ဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္သာ.။ျပည္သူလူထုကေလးစားခ်စ္ခင္မွဳကိုဘာနဲ႔ မွ မလုပ္ယူဘဲ ျပည္သူေတြကို ေမတၱာေစတနာ
အျပည္႔နဲ႔ ထာဝရျပည္သ႔ူဘက္ကရပ္တည္မွဳေတြကိုယေန႔ထိအျပည္႔အဝေပးေနခဲ႔တဲ႔ျပည္သူေတြ
ခ်စ္ျမတ္နုိးမွဳကို ယေန႔ထိတုိင္း ခံယူလ်က္ ရွိတဲ႔ က်မတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္အားအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ပါတီေအာင္နုိင္ေရးလုပ္စဥ္ကျပည္သူေတြတုိင္းနွင္႔ျပည္နယ္ျမိဳ႔ရြာမ်ားတြင္တခဲနက္အားေပး
ရြက္ဆုိခဲ႔ေသာခေမာက္သ်ွင္ကဗ်ာေလးျဖစ္ပါသည္.။ျပည္သူေတြရြတ္စုိခဲ႔ေသာကဗ်ာေလးအားျပန္
လည္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္ရွင္.။


က်မတုိ႔လူထုေခါင္းေဆာင္အားေမတၱာေစတနာအျပည္႔အဝေပးခဲ႔ၾကေသာျပည္သူေတြရဲ႔ေမတၱာကို ဘယ္သူမွရနုိင္မည္မဟုတ္ပါ.။ယေန႔ထိလက္နက္အားကိုးနွင္႔ျပည္သူေတြကိုအုပ္ခ်ဴပ္ေနေသာ
စစ္အာဏာရွင္နအဖ
အေနႏွင္႔လည္းဘယ္ေတာ႕မွရနုိင္မည္မဟုတ္သလုိနအဖလက္ပါးေစမ်ားသည္
လည္းဘယ္ေတ
ာ႔မွျပည္သူ႔ေမတၱာကိုရနုိင္မည္မထင္ပါ.။မည္သုိ႔ပင္နည္းမ်ဳိးစုံသုံးျပီးျပည္သူမ်ားကို
စည္းရုံးနုိင္ပါေစ.။
ရင္ထဲကတကယ္စစ္မွန္တဲ႔ျပည္သ႔ူေမတၱာဟာျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတပါးမည္သူမွ ရယူနုိင္မည္.
မဟုတ္ပါ.။

ဤေအာင္နုိင္ေရး မွတ္တမ္း သည္ ျမတ္ေလးငုံ ၏မွတ္တမ္း သာျဖစ္ပါသည္.။

မိဘေက်းဇူး အမွန္တကယ္ သိတတ္ရိုေသတယ္ဆိုရင္ မိဘစကား မိဘျဖစ္ေစခ်င္တာကို လက္ေတြ ့ေလးစားလိုက္နာရပါတယ္ ေအာင္ဆန္းဦး။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရ့ဲ မ်က္ႏွာကုိမွ မေထာက္ျမန္မာနုိင္ငံ စစ္မိစၦာေတြန႔ဲ ေပါင္းၿပီးေတာ႔ ဘဝင္ျမင့္ေအာက္ေျခလြတ္ေနတဲ႔ ေအာင္ဆန္းဦးကို ျမန္မာျပည္သူတုိ႔က ႏြားေလာက္မွ အသိတရားမရွိတဲ႔အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံထဲကုိ ျပည္သူအားလုံးက ဝင္ခြင္႔ေပးစရာ မလုိဘူး။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့သားႀကီး ေအာင္ဆန္ဦးဆိုတာလည္း ျပည္သူအားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳ
စရာမလုိဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳစရာမလုိတာလည္းဆုိရင္ဘဝင္ျမင့္ေအာက္ေျခလြတ္တာ
လည္းမေျပာနဲ႔ စစ္မိစၦာေခြးေတြဟာ ေအာင္ဆန္းဦး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာၿပီး အကုသုိလ္လာလုပ္တဲ႔
အခ်ိန္မွာ အသိတရားမရွိတဲ႔ ေအာင္ဆန္းဦးရဲ့ေနာက္မွာ စစ္မိစၦာေခြးေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသိန္းတန္ေက်ာင္းတိုက္ကို ဆြမ္းလာကပ္ပါတယ္။ေအာင္ဆန္းဦးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ႔စိတ္ဓါတ္၊ ျမင့္ျမတ္တဲ႔ႏွလုံးသား၊ ျမင့္ျမတ္တဲ႔ကိုယ္က်င့္တရားကို မလိုက္ေတာ႔ပဲနဲ႔ စစ္မိစၦာေခြးေတြရဲ့ အယူ၀ါဒလမ္းစဥ္ကို
လိုက္သြားတဲ႔ ေအာင္ဆန္းဦးကို ျပည္သူအားလုံးက စစ္မွန္တဲ႔ဒီမိုကေရစီႀကီးကိုရရွိတဲ႔အခ်ိန္
္မွာလည္း အယူ၀ါဒလြဲမွားေနတဲ႔ ေအာင္ဆန္းဦးကို လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့
သားႀကီး ေအာင္ဆန္းဦးလို႔ မေျပာၾကပါနဲ႔။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ကို ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔လႊတ္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေခၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဟာျမတ္စြာဘုရားရွင္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၊ လူသားအားလုံးနဲ႔ သတၱ၀ါအားလုံးအတြက္ကို စြန္႔ျခင္းႀကီးငါးပါးကို စြန္႔ျပေတာ္
မူခဲ႔ပါတယ္။
စြန္႔ျခင္းႀကီးငါးပါးဟာ ဘယ္လိုလဲဆိုလို႔ရွိရင္ -

ပစၥည္းဥစၥာကို စြန္႔တာကဓနပရိစၥာဂ၊

သားသမီးကို စြန္႔တာက ပုတၱရိစၥာဂ၊

မယားကို စြန္႔တာကဘရိယပရိစၥာဂ၊

ကိုယ္လက္အဂၤါကို စြန္႔တာကအဂၤါပရိစၥာဂ၊

ကိုယ္႔အသက္ကို စြန္႔လႊတ္တာက ဇီ၀ိတပရိစၥာဂ - ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္က စြန္႔ျခင္းႀကီးငါးပါးကို လူသားအားလုံးအတြက္ နည္းေပးလမ္းျပအျဖစ္ထားခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဂၤါရပ္ေတြႏွင့္
ျပည့္စုံတဲ႔ လူသားအားလုံးဟာ ေသသြားခဲ႔ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးမေပ်ာက္ကြယ္သေရြ႕ထင္
က်န္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။

ေရွးေရွးက မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ေတြကို ၾကည့္မေနပဲနဲ႔ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားေတြကို
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ႔တဲ႔ ေနမ၀င္အင္ပါယာဆိုတဲ႔ (ၿဗိတိသွ်)အဂၤလိပ္ေတြ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို
တိုက္ထုတ္ခဲ႔တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာသုံးက်ိပ္တို႔သမိုင္းကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

အဲဒီသမိုင္းကို စစ္မိစၦာေခြးေတြႏွင့္ အသိတရား မရွိတဲ႔ ေအာင္ဆန္းဦးတို႔ဟာ ေကာင္းတဲ႔သမိုင္း
ေနာက္ကို မလိုက္ပဲနဲ႔ ေခြးက်င့္ေခြးႀကံ ႀကံတဲ႔ စစ္မိစၦာေခြးေတြေနာက္ကို လိုက္သြားတဲ႔ ေအာင္ဆန္းဦး
ဟာ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သုံးဆယ္၀န္းက်င္ ေမာ္ဒယ္မေလးနဲ႔ လာၿပီးေတာ႔ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ျမသိန္းတန္ေက်ာင္းတိုက္ကို ဆြမ္းလာကပ္သြားတာကေတာ႔ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ဆန္းဦးဟာ ဒါနမ်ဳိးေစ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျမွဳပ္ေနျမွဳပ္ေန ေအာင္ဆန္းဦးရဲ့ ဒါနဟာ
ႏွမ္းေစ
ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ဆန္းဦးဟာ ကိေလသာအေမွာင္ဖုံးၿပီး စစ္မိစၦာေတြနဲ႔
ေပါင္းၿပီးေတာ႔
ပတၱျမားလို ေတာက္ပေနတဲ႔ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ႏြံထဲျမွဳပ္ဖို႔ကို စစ္မိစၦာေခြးေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး လုပ္ႀကံေနတာကို တို႔ျပည္သူ/သားေတြအားလုံးကရပ္
ၾကည့္ေနေတာ႔
မွာလား .... ?

ရပ္ၾကည့္မေနၾကပါနဲ႔။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအားလုံး အဲဒီစစ္မိစၦာေခြးေတြ ရွိေနသ၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္စားထားခဲ႔တဲ႔ ဆင္းတုေတာ္ေတြကို ေခါင္းေတြျဖတ္၊ ဗိုက္ေတြေဖာက္
ၿပီးေတာ႔ ထာပနာပစၥည္းေတြကို ထုခြဲေရာင္းခ်ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ သုံးေနတဲ႔ စစ္မိစၦာေခြးေတြကို ငရဲျပည္ပို႔ၾကရမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားေတြ ၾကည္ညိဳေလးစားခဲ႔ရတဲ႔ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတယ္၊ ရဟန္းသံဃာေတြကိုလည္း သတ္ခဲ႔တယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း သတ္တယ္၊ ျပည္သူအား
လုံးကိုလည္း ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ႔တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္းကမၻာ႔အလယ္မွာနိမ္႔က်ေအာင္လုပ္ခဲ႔တဲ႔စစ္မိစၦာေခြးေတြကိုအ၀ီစိငရဲမပို႔
ႏိုင္ၾကဘူးဆိုရင္ေတာ႔ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မိစၦာေခြးေတြေၾကာင့္ မိမိတို႔ၾကည္ညိဳေလးစားရတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာရမွန္း မသိရတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္သြားလိမ္႔မယ္။

ယခုပစၥဳပၸန္မွာလည္း စစ္မိစၦာေခြးေတြ လက္ေအာက္ေရာက္ေနတဲ႔ စစ္အာဏာရူးေလးေတြဟာ
ဘုရားကို ဘုရားမွန္း မသိ၊ တရားကို တရားမွန္း မသိ၊ သံဃာကိုသံဃာမွန္း မသိ၊ ေက်းဇူးရွင္ကို
ေက်းဇူးရွင္မွန္း မသိတဲ႔ စစ္မိစၦာေခြးေတြကို တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး ငရဲျပည္ပို႔လိုက္ၾကပါလို႔ ဆိုၿပီးေတာ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

(ေရႊ၀ါေရာင္ နႏၵာစရိယ)။

ျပန္လည္ ေဝမ်ွ ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုနစ္ေနမန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္.။