25 January 2013

၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုစည္သူေမာင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ B.Econ(stat) တတိယႏွစ္ ပံုမွန္အတန္းမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရ.

ယေန႔ ၂၄.၁.၂၀၁၃ တြင္ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာၾကီး)ကို ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ တတိယႏွစ္ B.Econ(stat) သင္တန္းကို Y.I.E (ရန္ကုန္စီးပြားေရး) တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမာ္ကြန္းထိန္းအဆင့္(၁) ဦးသန္းစိုးဦး ႏွင့္သင္တန္းေရးရာ မွ ေမာ္ကြန္းထိန္းဦးတင္ေအာင္မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ႔ပါသည္။ 

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ က်ေနာ့္အား တတိယႏွစ္ပံုမွန္အတန္းမွာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရျပီးအေဝးသင္ တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ ညြန္ၾကားခ်က္စာ အားေပး ခဲ႔ပါ သည္။ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔သင္တန္း(Day)အား တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ႔ရပါသနည္း ဟု ေမးျမန္းၾကည့္ေသာ အခါ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဆရာတို႔အေနႏွင့္ မသိပါေၾကာင္း ယခုညြန္ၾကားစာကိုသာ လက္ခံ ရရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာလည္းေက်ာင္းျပန္ လည္အပ္ႏွံသည့္အခါ မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္လုိက္ပါ အပ္ႏွံျပီးခံဝန္ကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အသိေပးလိုပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္း သားလႈပ္ရွားမွဳ ျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ႔ရစဥ္က မျပီးျပတ္ေသးေသာ ေန႔သင္တန္းကိုသာ ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ေရး ထပ္မံၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္စီးပြားေရးဘာသာရပ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္၃ႏွစ္တိတိၾကိဳးစားသင္ယူခဲ႔ရေသာ Institute မွေပးမည့္ B.Econ(stat) ေမဂ်ာလံုးဝမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ရိုးမ်ား လံုးဝမတူညီသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ၄င္းအေဝးသင္တကၠသိုလ္ ကိုလံုးဝ(လံုးဝ) တက္ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ႔ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခတ္ ဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ ျပည္ပ သို႕ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားကိုပင္ နာမည္ပ်က္စာရင္း(BlackList)မွပယ္ဖ်က္ေပးျပီး ျပည္တြင္းသို႔ျပန္ လည္ဖိတ္ေခၚကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျပဳလုပ္
ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ယၡဳကဲ႔သို႕ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အပါအဝင္သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာဆက္ လက္သင္ ယူနိုင္ေရးအားျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းသည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။

ယၡဳ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေၿမာက္လာေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားစုေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေန ဆဲဘာသာရပ္ အတန္းမ်ားတြင္ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာသတင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼ အပါအဝင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ လြတ္ေတာ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေန သူမ်ားအားလံုး ထံသို႔ ထပ္မံအသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စည္သူေမာင္ 3rdyear B.Econ(stats.)Y.I.E 2007.Sep

ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ေက်ာက္ကာေက်းရႊာတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ေရႊးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ပိ္ုင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတၱဆန္တဲ့အာဏာရွင္လူနည္းစုမ်ားအေၾကာင္း။အေၾကာင္းအရာ။     ။ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ေက်ာက္ကာေက်းရႊာတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  အသစ္ေရႊးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ပိ္ုင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့  အတၱဆန္တဲ့အာဏာရွင္လူနည္းစုမ်ားအေၾကာင္း။

 3.1.2013 ေက်ာက္ကာေက်းရႊာတြင္ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရႊးခ်ယ္ရာတြင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးလွစိုးႏွင့္ ဒုဦးစီးဦးတင္လင္းေဌးတို႔တရားနည္းလမ္းတက်လာေရာက္ေရႊးခ်ယ္ေပးၾကပါသည္ေရႊးခ်ယ္မႈမ်ားကိုရႊာသူ၊ရႊာသားမ်ားကေက်နပ္ၾက ပါသည္။
ဆယ္အိမ္စု၀င္(78)ေယာက္မွဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ဦးသန္းဦးတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာဦးေဌးေအာင္ ကဦးသန္းဦး ကို(13)မဲအကြာႏွင့္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ ။ေရႊးခ်ယ္မႈကိုအမ်ားလက္ခံေက်နပ္ၾကပါသည္။ ဦးတင္ဂြမ္ ဦးေဆာင္၍ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(5)ေယာက္ႏွင့္တကြလူ(15)ေယာက္ကန္႔ကြက္ စာတင္ခဲ့သျဖင့္   (11.1.2013)      ေန႔   (11) နာရီ  တြင္ပလရံုးတြင္ေခၚယူစစ္ေဆးရန္အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။ဦးေဌးေအာင္ဘက္မွဦးၾကည္လြင္၊ဦးခ်စ္ရေအာင္၊ ဦးစိုးငယ္တို႔ပါတယ္။  
ကန္႔ကြက္တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့
(1) ရာဘာေတာ မွာစစ္ေၾကးေပးတဲ့ အေၾကာင္း
(2)တာတံမံေရာင္း တဲ့ အေၾကာင္း
(3)ဦးေဌးေအာင္ေယာက္ဖ ကိစၥ  ။

၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔ကြက္သူမ်ားေျပာခ်င္တာကေတာ့ သူမ်ားေနာက္ေၾကာင္းအျပစ္ကိုေဖာ္ ခ်င္ရင္ကိုယ့္ရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္း သမိုင္း ဘယ္ေလာက္္     ေကာင္း သလဲဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသံုးသပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ေတာ့ ဦးေဌးေအာင္တို႔မေကာင္းသတင္းေတြေၾကးမံုသတင္းစာေတြႏွင့္တီဗြီဖန္သားျပင္မွာ တစ္ခါမွပါတာမေတြ႔ဖူးပါ။ကန္႔ကြက္သူေတြထဲမွာမေကာင္း သတင္း ကို  ေၾကးမံုသတင္းစာႏွင့္ တီဗြီဖန္သားျပင္မွာပါခဲ့တဲ့သူေတြရွိပါတယ္။အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးေသာမီဒီယာသမားမ်ား၊ျပည္သူမ်ားအတြက္ဒီသတင္းကိုပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္။
                      ေက်ာက္ကာေက်းရႊာသူ၊ရႊာသားမ်ား
                  ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

၉မိုင္ စက္မွဳလယ္ယာ ငွာရမ္းမွဳအေႀကာင္း အသိေပးၿခင္း

အမွတ္၁ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု (၉မိုင္ စက္မွဳလယ္ယာ)ကို ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ေလာက္မွာ စက္ရံုကို ပုဂၢလိက ငွားမယ္ဆိုၿပီး သတင္းစာထဲထည္.ပါတယ္၊စတာက အဲဒီမွာတည္းက စတာပါ၊ဘုတ္အဖြဲ.က ဒီစက္ရံုဟာ နိဳင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးအၿမတ္ ရွိေနသလို ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္လည္း အေထာက္အပံ.ေကာင္းေကာင္းၿဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကန္.ကြက္ခဲ့ေပမယ္. ၀န္ႀကီး တစ္ဦးတည္းရဲ. သေဘာထားနဲ. ငွားမယ္ဆိုၿပီးၿဖစ္တာလို.သိရပါတယ္။ပိုစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့အကြက္တစ္ခုလည္းရွိပါေသးတယ္

သတင္းစာထဲမထည္.ခင္ ခုလက္ရွိရသြားတဲ့ Young Investment Group (အင္းလ်ားကန္ မ်က္ေစာင္းထိုး ၿပည္လမ္းမႀကီးေပၚမွာ သူတို.ကားအလုပ္ရံု ၇ွိပါတယ္)ကတာ၀န္ရွိသူေတြက အဲဒီစက္ရံုကို အရင္ေရာက္လာၿပီး ဒီစက္ရံုငွားမလို. အဘကိုေၿပာထားၿပီးသား ၀င္ႀကည္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေရာက္လာတာပါပဲ။ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတာင္မက်ေသးတဲ့ စက္ရံုကိုငွားဖို.ေၿပာထားၿပီးၿပီ ဆိုတာကေတာ. ? ထပ္ေသခ်ာသြားတာကေတာ. တစ္ပတ္အတြင္းမွာပဲ အဲဒီCompany ကို ငွားရမ္းခြင္.ၿပဳလိုက္ပါတယ္တဲ့၊ဒီ.ထက္ပို စိတ္၀င္စားစရာက ဒီ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ သဃၤန္းကၽြန္းဆီသန္.စက္ရံုကိုလည္ ဒီ Company ပဲရသြားပါတယ္၊ ၀ါႀကိတ္စက္ရံုေတြလည္း ဒီ Company ပဲရထားသလို ပ်ဥ္းမပင္ပန္ကာႀကိဳးစက္ရံုကလည္း ဒီ Company ပဲထင္ပါတယ္။တိုက္ဆိုင္တာလား ပိုင္တာလားေတာ. စစ္ႀကည္မွသိမယ္ထင္ပါရဲ.

ခု ၉မိုင္ စက္ရံုကိစၥကလည္း အဲ့ဒီတည္းက ႀကိဳးစားေနေပမယ္. ေရွ.ေနခ်ဳပ္ရံုးက ကန္.ကြက္ ေၿမယာပိုင္ဆိုင္မွဳဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန က ကန္.ကြက္နဲ.ပဲ အေတာ္အံ.အားသင္.ဖြယ္ရာ ႀကိဳးစားမွဳေတြနဲ. အခုေတာ. အားလံုးကသေဘာတူလိုက္ပါတယ္တဲ့ကိဳတင္ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းထားတဲ့ သေဘာထားေကာက္ခ်က္ေတြအရ လူ ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ စက္ရံုမွာ လုပ္ၿပီးက်န္ခဲ့မွာက ၁၆ ေယာက္တဲ့ ။ဘာအာမခံခ်က္မွလည္း ေရေရရာရာမေပး ရွိၿပီးသား၀န္ထမ္းေတြက်ေတာ.လည္း ထုတ္လုပ္ေရး ပညာရွင္ေတြကေန စက္ၿပင္သာသာ ဘ၀ေတြ ေရာက္ရပါေတာ.မယ္၊ ဒီလိုပညာရွင္ေတြၿဖစ္လာေအာင္သင္ေပးခဲ့ရတဲ့စ၇ိတ္ေတြက ႏုိင္ငံေတာ္စ၇ိတ္ဆိုေပမယ္. ၿပည္သူ.ပိုက္ဆံေတြပါ။  
 
ၿဖစ္နိဳင္ရင္ေတာ. သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြဆီတိုက္ရိုက္ေရာက္နိဳင္မယ္.နည္းလမ္း မ်ားလည္းအႀကံေပးေစလိုပါတယ္။အတည္ၿပဳခ်က္မရတဲ့ သတင္းေတြအရေတာ.ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဆီကို တင္ၿပရာမွာ စက္ရံုဟာအရွံဳးၿပေနတယ္ဆိုၿပီး တင္ပါတယ္တဲ့။တကယ္က ဘယ္တုန္းကမွ မရွံဳးခဲ့တဲ့စက္ရံုပါ။ဒါေပမယ္. ဒီလိုလုပ္ခ်င္တာေႀကာင္.လားေတာ. မသိပါဘူး။ ၁၀ လပိုင္းေလာက္ကစၿပီး လုပ္ငန္းေတြ ရွိလွ်က္နဲ. ဘာဘတ္ဂ်က္ မွ ခ်မေပးတာေႀကာင္. ၀န္ထမ္းေတြငုတ္တုတ္ထိုင္ေနရပါတယ္။ဒါမွအရွံဳး ၿပလို.ရမွာေႀကာင္.ထင္ပါတယ္။ဒါေႀကာင္.ဒီကိစၥေတြကို မရမ္းကုန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေမ၀င္းၿမင္. သိေစခ်င္သလို အၿခားေစာင္.ႀကည္.ေပးမယ္.၊တရား၀င္ေလ.လာေရးသားေပးမယ္. Media ေတြလည္း သိေစခ်င္ပါတယ္၊ဒါေႀကာင္. ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ကူညိေပးဖို.လည္း ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ခုေတာ. ၀န္ထမ္းမိသားစုေတြအားလံုးဟာ ဘယ္ေတာ. လိုင္းခန္းေတြေပၚက ဖယ္ရေတာ.မလဲ၊ဘယ္ေတာ.ေၿပာင္းရေတာမွာလည္း၊ဘယ္ေတာထြက္ရေတာမွာလည္း၊ပင္စင္ကလည္း မေသခ်ာ၊ဆက္လုပ္ရေအာင္ကလည္း ဘာအာမခံခ်က္မွမရွိ (ဘာလို.လည္းဆိုေတာ. ၂၀၁၁ ခုနွစ္ လပိုင္းတည္းကလႊဲလိုက္ရတဲ့ ပန္ကာႀကိဳးစက္ရံုကို ဒီတိုင္းပစ္ထားၿပီး က်န္တဲ့၀န္ထမ္း ၁၀ေယာက္ေလာက္(အရင္က ရာဂဏန္းရွိပါတယ္) ကိုလစာေပးထားၿပီး စက္ရံုကို ဒီတိုင္းထားထားသလို သဃၤန္းကၽြန္း ဆီသန္စက္ရံုဆိုလည္း စက္ပစၥည္းေတြ ၿဖဳတ္ၿပီးေရာင္း ေတာ.မယ္.


ေနာက္တစ္ခုက ေလလာမိသေလာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ပုဂၢလိက လႊဲၿပီးသြားရင္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၿခင္းရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္တဲ့ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရွိတယ္လို.ေၿပာပါတယ္၊ဒီေကာ္မတီအေနနဲလည္း အခ်က္အလက္ေတြၿမင္သာထင္သာေစာင္႔
ကည္ ထုတ္ၿပန္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္၊ ခုဒီ လူ၂၀၀ နီးပါး စက္ရံုႀကီးကို လူ၁၆ ေယာက္နဲ. ဘာေတြဘယ္လိုဆက္ထုတ္မလဲသိခ်င္တာပါ၊ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမွာ မူလထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရမယ္လို.ပါပါတယ္တဲ့ကၽြန္မတို.က၀န္ထမ္း မိသားစုမိုဒီေနရာက မသြားခ်င္တာမ်ိဳးေပမယ္. ႏုိင္ငံအတြက္အက်ိဳးရွိရင္ေတာ. ေၿဖသာပါတယ္၊ ၀န္ထမ္းေတြသာၿပဳတ္သြား၊စက္ရံုႀကီး က်ေတာ.ပိတ္ထား၊သူတို. အက်ိဳးအၿမတ္သက္သက္အတြက္ အခ်ိန္ေတြရင္းၿပီး အၿခားရည္ရြယ္ခ်က္နဲ. ငွားထားႀကတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ. မၿဖစ္သင္ပါဘူး၊ခုဒီစက္ရံုကို တစ္လ သိန္း ၅၀၀ နဲ.ငွားတယ္လို.သိရပါတယ္..အက်ယ္အ၀န္း၁၀ ဧက ေက်ာ္ရွိၿပီး ၿပည္လမ္းမႀကီးေဘးမွာ ရွိေနတဲ့ဒီေနရာ၊အထဲမွာတပ္ဆင္ထားတဲ့စက္အားလံုး အေနအထားနဲ. ဒီႏွဳန္းဟာ ရသင္႔တဲ့အေနအထားဟုတ္/မဟုတ္ေလ႔လာသင္႔ၾကသလို ေနာက္ပိုင္းဒီလုပ္ငန္းကိုဆက္လုပ္/မလုပ္ လည္းေစာင္.ႀကည္.ေစခ်င္ပါတယ္။ဘာေႀကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ ေဒသတစ္ခုမွာ ဓေလ.က်ေပါက္ ပ်ဥ္း ကတိုးေတြ ခုတ္ယူခ်င္တာနဲ. ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေၿမေတြေလွ်ာက္၊ၿပီးေတာ.ပစ္ထား၊ဒီလိုပဲ ေနၿပည္ေတာ္အၿမန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေၿမလိုခ်င္တာနဲ႔ ကၽြန္းကြက္ေတြေလွ်ာက္၊လမ္းေဘးေလာက္ပဲ ဟန္ၿပစိုက္ၿပထားၿပီး အေၿခအေနတစ္ရပ္၊အခ်ိန္အခါ တစ္ခုကို ေစာင္႔ဆိုင္းေနႀကသူမ်ား ဆိုတာရွိခဲ့ ရွိေနဆဲပါရွင္၊ ၿပီးေတာ. ဒီ Company က အာမခံလုပ္ငန္းလည္း ေလလံေအာင္ထားတယ္လို.သိရပါတယ္ သိန္းေပါင္းေသာင္းခ်ီသြင္းရတဲ့ လုပ္ငန္းပါ ၊ဒါအၿပင္ စက္ရံုေတြေလလံဆြဲထားၿပီး မလည္ပတ္ပဲ လစာေတြေရာ ဘာအေႀကာင္းနဲ. ေပးေန၊ေပးေနနိဳင္တာပါလဲ၊ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ. ၀င္ေငြခြန္ တန္းစီဇယားထဲမွာေရာ ဒီ Company ကဘယ္ေနရာမွာပါေနပါသလဲရွင္ ၊ ဒါအၿပင္ တကယ္. ၿပည္တြင္းႏုိင္ငံသားပိုင္  ဟုတ္/မဟုတ္္ မဟုတ္ရင္လည္း ဘယ္သူေတြ ဘယ္ငံညခားသားေတြ က ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံေပးထားတယ္ ဆိုတာေတြက ေသခ်ာ ဆန္းစစ္၀ိုင္း၀န္း ေစာင္႔ၾကည္႔သင္ ႔တယ္ ထင္ပါ တယ္၊တကယ္ေတာ. လက္ရွိေလလံပစ္တယ္၊ပုဂၢလိက လဲႊတယ္ဆိုတာေတြက ဘယ္သူေတြ လာေလလံဆြဲတယ္၊ဘယ္ေလာက္ေတြနဲ႔ဆြဲတယ္၊ဒါေႀကာင္. ဘယ္သူ႔ကို ခြင္႔ၿပဳလိုက္တယ္၊စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းေတြက ဘာေတြဆိုုတာက သမၼတ ႀကီးေၿပာေလ႔ရွိတဲ့ မိဘၿပည္သူ အေပါင္းကို ခ်ၿပရမွာ မဟုတ္ဘူးလားရွင္။ ဒီကိစၥနဲပတ္သက္ၿပီး သတင္းၿဖန္ခ်ိနိဳင္သူမ်ားၿဖန္႕  ်ီေပး၊ေစာင္႔ၾကည္နိဳင္သူမ်ား က ေစာင္႔ၾကည္႔ေပး၊ေရးသားနိဳင္သူမ်ားက ေရးသားေပး ဖိုေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ရွင္။ 

ဒီလိုပုဂၢလိ က အမည္ခံ ေတြဆီကို ရုတ္ခ်ည္းလႊဲေၿပာင္းမွဳေတြေႀကာင္. ကၽြန္မတို.ေရွ.မွာ နစ္နာခဲရတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ၀န္ထမ္းေတြ ရွိခဲ့ၿပီးသလို ကၽြန္မတို.လည္း ႀကံဳရေတာမွာပါ၊ဒါေပမယ္ေနာက္ထပ္ဘယ္သူမွ ထပ္မႀကံဳေစခ်င္လိုပါ၊  တစ္ခ်ိဳ႔ေတြေၿပာသလို အစိုးရက တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ထိမ္းေပး၊ ကိုယ္၀န္ထမ္းေတြလည္း စိတ္ခ်ရၿပီ အေၿခတည္နိဳင္ၿပီဆိုမွ လံုးလံုးလႊဲလိုက္ရင္ ရွဥ္.ေရာ ပ်ားေရာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေလးၿဖစ္မွာမိွိဳ.ပါရွင္။အားလံုးပဲ တတ္နိဳင္သူမ်ား တတ္နိဳင္တဲ့ဘက္က ကူညီေပးႀကပါအံုးရွင္။ဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲပတ္သက္လို.ကေတာစက္ရံုက ဘယ္၀န္ထမ္းကိုမဆို ေမးလိုရပါတယ္။

 ကၽြန္မတိုအဖိုေတာ႔ ဒီစက္ရံုကို စြန္ခြာရဖိုအခ်ိန္ သိပ္မက်န္ေတာ.ေပမယ္. ေနာက္ထပ္၀န္ထမ္းေတြ ဒီလိုမၿဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ခုလို ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အလုပ္ရပ္နားသြားခဲ့ႀကရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲေတာမသိပါဘူး။ကၽြန္မတိုကေတာကိုယ္နဲဆက္စပ္တာေလာက္ပဲသိတာမို. ဥပမာ အင္းကုန္း စက္ရံုႀကီးလည္း ဒီလိုပဲခံလိုက္ရၿပီး ခုေတာ.ဟုတ္္တိပတ္တိ ဘာမွမလုပ္ပဲ ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္သြားတာပဲ အဖတ္တင္ပါတယ္ငံေတာ္အတြက္ ပံုမွန္၀င္ေငြရေနတယ္ ဆိုေပမယ္. အဲ့ဒီလို လႊဲယူၿပီး ရပ္နားထားလိုက်ဆင္းသြားတဲ့ ထုတ္လုပ္ေရး အင္အား စုေတြ၊ရပ္နားလိုက္ရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ ၊ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲလြဲယူၿပီး ရပ္နားထားတယ္ ဆိုတာေတြ၊ ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းႀကီးကိုေတာင္ တစ္ပတ္အတြင္း ပြင္းလင္းၿမင္သာမွဳ မရွိပဲငွားလိုက္ တယ္(ေရွေနခ်ဳပ္ရံုးကကန္.ကြက္လိုသာစာခ်ဳပ္က ခုမွခ်ဳပ္ရမွာပါ)ဆိုတာေတြကိုေစာင္႔ၾကည္နိဳင္သူ မ်ားေစာင္.ႀကည္႔ေပးေစခ်င္တာပါ။

ဇန္န၀ါရီ ရက္ေနကေတာစက္ရံုေၿမ တစ္ခုလံုး တိုင္းတာၿပီး အဲဒီေန. ဒါမွမဟုတ္ေနာက္ေန.မွာ ဂရံသြားေလွ်ာက္မယ္လို.သိရပါတယ္။စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖိုဂရံမရွိရင္ ေရွေနခ်ဳပ္ရံုးက ခြင္မၿပဳတာမိုေလွ်ာက္ရ တယ္လို.သိရပါတယ္။ဒီေန(၂၄-၁-၂၀၁၃)မွာေတာ႔ကုမၸဏီ နဲစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ မယ္လိုသိရပါတယ္၊ အားလံုးသိရွိေစာင္.ကည္နိဳင္ရန္ပါ၊အစပိုင္းက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ရံုးနဲ. ေၿမယာပိုင္ဆိုင္မွဳ မရွင္းမလင္းၿဖစ္ေနတာ ကို ၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ေနက သေဘာတူညီမွဳရခဲ့ပါတယ္တဲ့၊
ဒါေပမယ္.ဂရံေတာမရေသးဘူးလို.ႀကားရပါတယ္္ မည္သည္႔က႑ အတြက္ၿဖစ္ေစ အသံုးၿပဳနိဳင္ရန္ပါရွင္...။

21 January 2013

ခရိုနီေတြက NLD ပညာေရးရံပံုေငြလွဴဒါန္းမွုအေပၚ.. ေဘးမွ...ဋီကာခ်ဲ႔ေနသူမ်ားသို႔......

Photo: ခရိုနီေတြက NLD ပညာေရးရံပံုေငြလွဴဒါန္းမွုအေပၚ..
ေဘးမွ...ဋီကာခ်ဲ႔ေနသူမ်ားသို႔......
-------------------------------------------------

ေဒၚစုကိုတစ္ခ်ိဳ႔ကေျပာေနၾကတယ္..
ခရိုနီေတြက အင္န္အယ္လ္ဒီပညာေရးရံပုံေငြကိုလွဴတဲ႔ကိစၥ..

ေဒၚစုလဲျပန္ေျဖရတယ္..

တစ္ခ်ိဳ႔က..အဲဒီလိုျမင္တယ္ဆိုေတာ႔..
ဒီလူေတြျမင္ေပါက္က...
လူၾကားလို႔ေတာင္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ..

တစ္ခ်ိဳ႔ကက်ေတာ႔လဲ..
ေဒၚစုက..ဘဘေတြနဲ႔အတူတူဆိုတဲ႔ပံုစံမ်ိဳး..
အတင္းကို..တံဆိပ္ကပ္ၾကတယ္...
ဖြၾကတယ္...အဆင္းဘီးတပ္ၾကတယ္..

အဲဒီလိုေလွ်ာက္လုပ္ေနတဲ႔..
နလပိန္းတံုးေတြကိုၾကည္႔ျပီး..
သနားလာတယ္..

ျမန္မာျပည္ကခရိုနီဆိုတာ..ေဒၚစုအေနအထားနဲ႔တြက္ရင္..
ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္အဆင္႔ေတာင္မရွိပါဘူး..

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔..
ေဒၚစုက..ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေသးတာေတာင္..

ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ကေရာ???.
ကမၻာ႔အဂတိလိုက္စားမွဳအနည္းဆံုးႏုိင္ငံေတြကေခါင္းေဆာင္ေတြကအစေရာ??
.ေလးစားအားက်ရတယ္..

ကမၻာ႔ standard ေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္တဲ႔..
ေဒၚလာေငြစနစ္ပိုင္ဆိုင္တဲ႔စူပါပါ၀ါႏိုင္ငံရဲ႕
႔ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ကေရာ??..
မ်က္ႏွာသာေပးရတယ္..

တစ္ခ်ိန္ကေနမ၀င္အင္ပါရာရဲ႔..ေခါင္းေဆာင္ကေရာ..??
ဘယ္လို႔သေဘာထားပါသလဲ....

ဆန္ရွင္ပြင္႔တာေတြက..သူစြမ္းေဆာင္မွဳမပါဘူးလို႔ေရာ
ေျပာလို႔ရလို႔လား..???

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကေရာ..??

ကမၻာ႔ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြကအစိုးရေတြ၊
ပညာရွင္ေတြနဲ႔ကမၻာတ၀ွမ္းကျပည္သူေတြကေရာ????

ေဂ်ာ႔ဆိုေရာ႔လို..ဘီလွ်ံနာ..ကမၻာေက်ာ္သူေဌးမ်ိဳးကေရာ..??
မေလးစားပဲေနလို႔လား...

က်န္တာေတြရွိဦးမယ္...

အဲဒီေတာ႔စဥ္းစားၾကေပါ႔...

---------------------

ေျပာခ်င္တာကေတာ႔...

ေတဇဆိုမွ...ေဇာ္ေဇာ္ဆိုမွ..
ခရိုနီလို႔မျမင္ပဲ..စပြန္ဆာလို႔ျမင္ေနသူေတြ..
ႏိုင္ငံေတာ္သူေဌးလို႔ထင္မွတ္ေနသူေတြက..
အမွန္ဆုိရင္..
ဘယ္သူေတြပါလဲ...????

ဒီခရိုနီေတြကိုမွအားမကိုးရရင္...
အားကိုးမဲ႔သူမရွိပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတာေရာ..
ဘယ္သူေတြပါလဲ???

ေနာက္ျပီး..
ခရိုနီေတြက..အင္န္အယ္ဒီရံပံုေငြကိုေပးတာမွမဟုတ္တာပဲ..
လူမသိသူမသိေပးတာလဲမဟုတ္..
ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္လူသိရွင္ၾကားေပးတာအားလံုးအသိ..
အဲဒါကိုဘာျဖစ္ေနၾကတာပါလဲ???

ေနာက္တစ္ခု...
ခရိုနီေတြနဲ႔ဆက္စပ္တဲ႔အစိုးရဌာနေတြ..၊လုပ္ငန္းေတြမွာ..
ရံပံုေငြအတြက္လွဳတာမဟုတ္ပဲ..
ပညာေရးက်န္းမာေရးမဟုတ္ပဲ..
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိသူေတြကို..
လူမသိသူမသိ..
ခရိုနီေတြက..ေပးကမ္းထားတာေတြ..
၀ယ္ျခမ္းေပးတာေတြ...
"ဖန္ " ေပးထားတာေတြ..
ဘာေတြဆိုတာက်ေတာ႔..
ဘယ္ေလာက္အထိရွိသလဲဆိုတာက်ေတာ႔..
ဘာလို႔မေျပာၾက..မဖြၾကတာပါလဲ..???
(လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိတဲ႔သူေတြထဲက..အနည္းဆံုး..
၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းမကင္းပါဘူးဆိုတာေျပာရဲတယ္...)

မကင္းတဲ႔သူ..အေရးယူ..ေထာင္ခ်ေၾကးဆိုရင္..
အစိုးရယႏၱယားၾကီးတစ္ခုလံုး..
အေရစုတ္ျပီးသားၾကံဖတ္လို႔...ဖြာစုတ္သြားမယ္ဆိုတာ..
သိရက္သားနဲ႔ဗ်ာ..

အဲဒါက္ိုအေမစုနဲ႔ NLD ရဲ႔လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာျပီးလုပ္တဲ႔..
ပညာေရးရန္ပံုေငြကိစၥကိုမွ..
ဘာလုိ႔.Highlight လုပ္ေနၾကရတာလဲဆိုတာ..
အရမ္းကို အံ႔ၾသမိပါတယ္...

လူသိရွင္ၾကားပညာေရးအလွဳခံတာက်ေတာ႔..ေျပာမဆံုးဘူး..
လူမသိသူမသိ..အိမ္ေနာက္ေပါက္က၀င္တဲ႔..
ျဖစ္စဥ္ေပါင္း..ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကိုက်ေတာ႔..
ႏွာေစးေနသလိုပဲေနာ္..

အေမစုက..
ေျပာလို႔ရတဲ႔သူမို႔လို႔..သည္းခံခြင္႔လႊတ္တဲ႔သူမို႔လို႔.
ေျပာတာမ်ိဳးလား..
အာဏာလက္ထဲမွာမရွိလို႔၊မေၾကာက္လို႔..
ေစာ္ကားတာမ်ိဳးလား..
ဆိုတာကေတာ႔..
ခင္ဗ်ားတို႔႔စိတ္ထဲမွာပဲရွိမွာပါ....

ဆင္ျခင္ၾကေပါ႔ဗ်ာ...... 
 
 ေဒၚစုကိုတစ္ခ်ိဳ႔ကေျပာေနၾကတယ္..
ခရိုနီေတြက အင္န္အယ္လ္ဒီပညာေရးရံပုံေငြကိုလွဴတဲ႔ကိစၥ..

ေဒၚစုလဲျပန္ေျဖရတယ္..

တစ္ခ်ိဳ႔က..အဲဒီလိုျမင္တယ္ဆိုေတာ႔..
ဒီလူေတြျမင္ေပါက္က...
လူၾကားလို႔ေတာင္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ..

တစ္ခ်ိဳ႔ကက်ေတာ႔လဲ..
ေဒၚစုက..ဘဘေတြနဲ႔အတူတူဆိုတဲ႔ပံုစံမ်ိဳး..
အတင္းကို..တံဆိပ္ကပ္ၾကတယ္...
ဖြၾကတယ္...အဆင္းဘီးတပ္ၾကတယ္..

အဲဒီလိုေလွ်ာက္လုပ္ေနတဲ႔..
နလပိန္းတံုးေတြကိုၾကည္႔ျပီး..
သနားလာတယ္..

ျမန္မာျပည္ကခရိုနီဆိုတာ..ေဒၚစုအေနအထားနဲ႔တြက္ရင္..
ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္အဆင္႔ေတာင္မရွိပါဘူး..

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔..
ေဒၚစုက..ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေသးတာေတာင္..

ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ကေရာ???.
ကမၻာ႔အဂတိလိုက္စားမွဳအနည္းဆံုးႏုိင္ငံေတြကေခါင္းေဆာင္ေတြကအစေရာ??
.ေလးစားအားက်ရတယ္..

ကမၻာ႔ standard ေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္တဲ႔..
ေဒၚလာေငြစနစ္ပိုင္ဆိုင္တဲ႔စူပါပါ၀ါႏိုင္ငံရဲ႕
႔ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ကေရာ??..
မ်က္ႏွာသာေပးရတယ္..

တစ္ခ်ိန္ကေနမ၀င္အင္ပါရာရဲ႔..ေခါင္းေဆာင္ကေရာ..??
ဘယ္လို႔သေဘာထားပါသလဲ....

ဆန္ရွင္ပြင္႔တာေတြက..သူစြမ္းေဆာင္မွဳမပါဘူးလို႔ေရာ
ေျပာလို႔ရလို႔လား..???

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကေရာ..??

ကမၻာ႔ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြကအစိုးရေတြ၊
ပညာရွင္ေတြနဲ႔ကမၻာတ၀ွမ္းကျပည္သူေတြကေရာ????

ေဂ်ာ႔ဆိုေရာ႔လို..ဘီလွ်ံနာ..ကမၻာေက်ာ္သူေဌးမ်ိဳးကေရာ..??
မေလးစားပဲေနလို႔လား...

က်န္တာေတြရွိဦးမယ္...

အဲဒီေတာ႔စဥ္းစားၾကေပါ႔...

---------------------

ေျပာခ်င္တာကေတာ႔...

ေတဇဆိုမွ...ေဇာ္ေဇာ္ဆိုမွ..
ခရိုနီလို႔မျမင္ပဲ..စပြန္ဆာလို႔ျမင္ေနသူေတြ..
ႏိုင္ငံေတာ္သူေဌးလို႔ထင္မွတ္ေနသူေတြက..
အမွန္ဆုိရင္..
ဘယ္သူေတြပါလဲ...????

ဒီခရိုနီေတြကိုမွအားမကိုးရရင္...
အားကိုးမဲ႔သူမရွိပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတာေရာ..
ဘယ္သူေတြပါလဲ???

ေနာက္ျပီး..
ခရိုနီေတြက..အင္န္အယ္ဒီရံပံုေငြကိုေပးတာမွမဟုတ္တာပဲ..
လူမသိသူမသိေပးတာလဲမဟုတ္..
ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္လူသိရွင္ၾကားေပးတာအားလံုးအသိ..
အဲဒါကိုဘာျဖစ္ေနၾကတာပါလဲ???

ေနာက္တစ္ခု...
ခရိုနီေတြနဲ႔ဆက္စပ္တဲ႔အစိုးရဌာနေတြ..၊လုပ္ငန္းေတြမွာ..
ရံပံုေငြအတြက္လွဳတာမဟုတ္ပဲ..
ပညာေရးက်န္းမာေရးမဟုတ္ပဲ..
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိသူေတြကို..
လူမသိသူမသိ..
ခရိုနီေတြက..ေပးကမ္းထားတာေတြ..
၀ယ္ျခမ္းေပးတာေတြ...
"ဖန္ " ေပးထားတာေတြ..
ဘာေတြဆိုတာက်ေတာ႔..
ဘယ္ေလာက္အထိရွိသလဲဆိုတာက်ေတာ႔..
ဘာလို႔မေျပာၾက..မဖြၾကတာပါလဲ..???
(လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိတဲ႔သူေတြထဲက..အနည္းဆံုး..
၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းမကင္းပါဘူးဆိုတာေျပာရဲတယ္...)

မကင္းတဲ႔သူ..အေရးယူ..ေထာင္ခ်ေၾကးဆိုရင္..
အစိုးရယႏၱယားၾကီးတစ္ခုလံုး..
အေရစုတ္ျပီးသားၾကံဖတ္လို႔...ဖြာစုတ္သြားမယ္ဆိုတာ..
သိရက္သားနဲ႔ဗ်ာ..

အဲဒါက္ိုအေမစုနဲ႔ NLD ရဲ႔လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာျပီးလုပ္တဲ႔..
ပညာေရးရန္ပံုေငြကိစၥကိုမွ..
ဘာလုိ႔.Highlight လုပ္ေနၾကရတာလဲဆိုတာ..
အရမ္းကို အံ႔ၾသမိပါတယ္...

လူသိရွင္ၾကားပညာေရးအလွဳခံတာက်ေတာ႔..ေျပာမဆံုးဘူး..
လူမသိသူမသိ..အိမ္ေနာက္ေပါက္က၀င္တဲ႔..
ျဖစ္စဥ္ေပါင္း..ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကိုက်ေတာ႔..
ႏွာေစးေနသလိုပဲေနာ္..

အေမစုက..
ေျပာလို႔ရတဲ႔သူမို႔လို႔..သည္းခံခြင္႔လႊတ္တဲ႔သူမို႔လို႔.
ေျပာတာမ်ိဳးလား..
အာဏာလက္ထဲမွာမရွိလို႔၊မေၾကာက္လို႔..
ေစာ္ကားတာမ်ိဳးလား..
ဆိုတာကေတာ႔..
ခင္ဗ်ားတို႔႔စိတ္ထဲမွာပဲရွိမွာပါ....

ဆင္ျခင္ၾကေပါ႔ဗ်ာ......
 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကုိရီးယားခရီးစဥ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတ ပက္ဂၽြန္ေဟးႏွင့္ ေတြ႕မည္

မၾကာမီက ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရေသာ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတ ပက္ဂၽြန္ေဟးသည္ လာမည့္အပတ္တြင္း၌ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတုိက္ အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ 

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ တြင္ စတင္မည့္ ကုိရီးယားသို႔ ငါးရက္ၾကာ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ပက္ဂၽြန္ေဟးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပက္ဂၽြန္ေဟး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ၂၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံု ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အရာရွိတစ္ဦးကို ကိုးကား၍ ယြန္ဟပ္သတင္း ကေဖာ္ျပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ ၿပံဳခ်န္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ေဆာင္းရာသီအထူးအုိလံပစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ကာ ဆုိးလ္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ကိုလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ လက္ခံရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

20 January 2013

မုန္းၿမိဳ႕သို႕ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိ

 
  
 
 

 

 
 
ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ ခန္႔တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိမုန္းၿမိဳ႕ သို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္   ေရာက္ ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မုန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး ၁ နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕သို႕ ဆက္လက္ထြက္ခြါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စူးရွ
ဓါတ္ပံု - သက္ထူး၊ မိုးလိႈင္ည၊ စူးရွ