10 May 2013

အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ဇြန္ ၆ ရက္ဖြင့္မည္ ရွစ္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

 အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ အေျခခံပညာ အ႒မတန္း ရွစ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ နည္းပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းမွာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ား ပိုမုိျပဳလုပ္သင့္သည္ဟုလည္း ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား က အႀကံျပဳသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရွစ္တန္း ေအာင္ျမင္ထားေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ၂ ႏွစ္သင္တန္း ထူးခၽြန္ ေအာင္ျမင္ပါက AGTI ပထမႏွစ္သို႔ တုိက္႐ုိက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂ ႏွစ္သင္တန္းအား ႐ုိး႐ိုးအဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္ပါက လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္း ေလးလ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ Certificate ရရွိၿပီးပါက အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ စက္မႈကၽြမ္းက်င္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပညာသင္ဆက္လက္ ဆည္းပူးလုိပါကလည္း ပထမႏွစ္သင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္သင္တန္း ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကုိ ျပင္ပေျဖအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ ရရွိမည္ဟု သိရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ဒီလုိသင္တန္းေတြ ဆက္ဖြင့္ေပးေနတာ ေကာင္းတယ္။ ဒါမ်ိဳးေက်ာင္းေတြ မ်ားမ်ားဖြင့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ဒီထက္ပိုအားေပးရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ဒီလုိေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေစသလုိ အဲဒီကေန ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္တယ္ေလ” ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းတြင္ အေဆာက္အအံု နည္းပညာသင္တန္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာ သင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ သင္တန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းပညာသင္တန္း၊ စက္ပစၥည္း အပုိင္းအစမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာသင္တန္း၊ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ အေအးေပးစနစ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းပညာသင္တန္း၊ သတၱဳပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသင္တန္းႏွင့္ သုတနည္းပညာ သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္၌ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာမ်ား အပါအဝင္ သင္တန္း၏ အထူးျပဳဘာသာရပ္ႏွင့္ ပံုဆြဲဘာသာရပ္မ်ား ေပါင္းစပ္သင္ၾကားသြားမည္ ဟု သိရသည္။ အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထား အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ကာ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အသိေပး ေၾကညာထားေၾကာင္း   News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

08 May 2013

အႀကီးတန္း အရာရွိႀကီးအခ်ဳိ႕ ထပ္မံအနားေပး


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တြင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ လက္ရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဣဒၶိလွကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီး အျခား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိရွစ္ဦးကို အၿငိမ္းစားေပး လိုက္ေၾကာင္း ေမလ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာန ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာနီလာသိန္း အပါအဝင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေလးဦးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သုံးဦးတို႔ကို အၿငိမ္းစားေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒတို႔ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ ဦးဣဒၶိလွကို ရာထူး မွ ထုတ္ပယ္ကာ အျခားအဆင့္ျမင့္ အရာရွိေျခာက္ဦးကို အၿငိမ္းစား ေပးလိုက္ေၾကာင္းကို မတ္လ ၂၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်န္အရာရွိ ႏွစ္ဦး အၿငိမ္းစားေပးျခင္းကို ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးဣဒၶိလွသည္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း လက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း မႏုတ္ထြက္မီ လပိုင္းအလို၌ အမွတ္(၁) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဦးသိန္းထြန္း ႏုတ္ထြက္အၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထိပ္တန္းအရာရွိ ႀကီးမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေခၚယူစစ္ေဆးရာတြင္ ဦးဣဒၶိလွ ကိုလည္း ေခၚယူစစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ထံက စုံစမ္းသိရွိရသည္။

သတင္း..... The Voice Weekly

07 May 2013

ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ မ်ားကို အေရးယူထားၿပီးဟုဆို


ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အႀကီးတန္း အရာရွိႀကီးမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အေရးယူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားကို ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္း၊ တာဝန္မွ အနားေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ The Voice ၏ ေမးျမန္းမႈကို ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္း အရ အေရးယူရန္ လိုအပ္သူမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အေရးယူၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သို႔အေရးယူသည္ ဆိုသည္ကို လတ္တေလာ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း ႏုတ္ထြက္အၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ယင္းစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ၿပီးဆုံးပါက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။

"ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳေသးပါဘူး" ဟု ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္က ရွင္းျပသည္။

ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မိုဘိုင္းလ္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ အဆင့္ရွိ အရာထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားကို တာဝန္မွ အနားေပးျခင္း၊ ဌာန ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္း အဝိုင္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးတြင္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနတို႔အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚ ခဲ့ကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့သလို ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

သတင္း.... The Voice Weekly

06 May 2013

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တရုတ္သို႕သြားမည္


NLD ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီဝင္ ၁၂ ဦးသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ၁၀ ရက္ၾကာ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။
ခရီးစဥ္မွာ ေမလ ၈ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးညီပု ႏွင့္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္တို႕မွ ဦးေဆာင္ကာ သြားေရာက္မည္ၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားမႈ တြင္ အသက္ ၆၀ ေအာက္ မ်ားကို ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ကာ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲခြဲ၍ သြားေရာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ကလည္း တရုတ္ကြန္ျ့မဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညႊတ္ ေရးပါတီတုိ႔ ရွစ္ရက္ၾကာေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ေသး သည္။
ထို႕အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဦးစုိးသိန္း တို႔အျပင္ အျခားေသာ ထိပ္တန္းေခါင္ေဆာင္မ်ားလုိက္ပါၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔ဝန္းက်င္တြင္ သြားေရာက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း AFP သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ျခင္းမွာ ကုလသမဂၢညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုခရီးစဥ္ သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ ပထမဆုံး အႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္း......  transparencymyanmar

အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္အား အေျခခံပညာတတိယတန္းမွပင္ စတင္သင္ၾကားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း

အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္အား အေျခခံပညာတတိယတန္းမွပင္ စတင္သင္ၾကားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ပညာသင္ႏွစ္ တြင္စတင္သင္ၾကားမည္ကုိ မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ေအ၊ ဘီ၊ စီကစၿပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကုိ တတိယတန္းကပဲ စာသင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူႀကိဳတန္း၊ ပထမ၊ ဒုတိယတန္းတုိ႔မွာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားဘာသာစာေပ ဥပမာ-ျမန္မာ ဆုိရင္ ျမန္မာစာ၊ ရွမ္းဆုိရင္ ရွမ္းစာ၊ ရခုိင္ဆုိရင္ ရခုိင္စာဆုိၿပီး ကုိယ့္ဘာသာစာေပကုိ သင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အဆုိပါတာဝန္ရွိသူက ထပ္မံေျပာသည္။

အဂၤလိပ္စာကုိ တတိယတန္းတြင္မွ စတင္သင္ၾကားေစျခင္းသည္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေျခခံပညာမူလတန္းေအာက္အဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစာေပကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္သင္ၾကား ေနျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေျပာင္းလဲ သင္ၾကား ေစျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ယင္း၏ယူဆခ်က္ ကုိ ေျပာသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚျမျမစန္းက "အဂၤလိပ္စာ ကုိ အေျခခံပညာ မူလတန္း (သူငယ္တန္း) ကတည္းက စသင္သင့္တယ္။ အဂၤလိပ္စာကုိ အထင္ႀကီး လုိ႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ လူရာဝင္ေအာင္လုိ႔၊ ႏုိင္ငံတကာသုံးအဂၤလိပ္စာကုိ ငယ္ငယ္ကတည္းကသင္မွ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ကေလးေတြ သူမ်ားထက္ ေနာက္မက်မွာ" ဟုေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္၏ သင္႐ုိးမ်ားကုိေျပာင္းလဲေရးဆဲြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ စာကုိ တတိယတန္းမွစ၍ သင္ၾကားရေသာ္လည္း ယင္းအတန္းရွိကေလးမ်ား၏ သင္ယူႏုိင္မႈစြမ္းရည္ ေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္သင္ၾကားသြားမည့္ အတန္းမ်ားအတြက္ပါ ကုိက္ညီေသာ သင္ရုိးမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေရးဆဲြသြားမည္ျဖစ္သည္။

The Yangon Time Daily

အိမ္ေဖာ္မေလးကို ညွင္းဆဲျပီး မ်က္ႏွာကိုက်ဥ္ေပြ႕ နဲ႕ ထုတဲ့ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသမီးကိစၥ စံနမူနာျဖစ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အေရးယူရန္လို
အိမ္၌ ခုိင္းေစရန္ လခတစ္ လက်ပ္ (၃၀၀၀၀)ျဖင့္ ေခၚယူ ထားျခင္းခံရေသာ ႏြမ္းပါးအိမ္ ေဖာ္မိန္းကေလးတစ္ဦးအား တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ က်ားကြက္သစ္ ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္(၄၉)၊ ၄ လႊာေန အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ တင္တင္ရီမွ ေန႔စဥ္ဆုိသလုိ ညႇင္းဆဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ အိမ္ေဖာ္ျဖစ္ သူ မတင္တင္ေထြး အသင္(၁၈) ႏွစ္အား အိမ္ရွင္ေဒၚတင္တင္ရီ မွ ႐ိုက္ပုတ္ႏွိပ္စက္ခဲ့ရာ အိမ္ေဖာ္ ျဖစ္သူမတင္တင္ေထြးမွာ ႏႈတ္ ခမ္းကြဲ၊ ဘယ္ညာမ်က္လံုးညိဳမဲစြဲ၊  ညာမ်က္လံုးဖူးေရာင္၊ ဘယ္မ်က္ လံုးေသြးေျခဥသည့္အျပင္ အျခား ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းအိမ္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးအား စံနမူနာအျဖစ္ ျပင္းထန္ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ရန္လုိေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ လဲ့လဲ့၀င္းေဆြကဆုိသည္။
““ကၽြန္မေနျပည္ေတာ္မွာ ေရာက္ေနတုန္း ဒီအိမ္ေဖာ္မေလး ကို အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးက မတရား ႐ိုက္ပုတ္ညႇင္းဆဲတာကိုသိရၿပီး သက္ဆုိင္ရာေတြနဲ႔ အျမန္ဆက္ သြယ္ၿပီး အဲဒီအိမ္ေဖာ္မေလးကို ကယ္တင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မသိရသေလာက္ ဒီအိမ္ေဖာ္ မေလးကို အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးက ေငြတစ္ေထာင္ခုိးတယ္၊ ေရမခ်ဳိး ဘူး၊ ပန္းကန္မေဆးဘူး၊ တံမ်က္ စဥ္းမလွဲဘူးစတဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေတြနဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့တာ သိရ သေလာက္ ဒီကေလးစေရာက္တဲ့ ေန႔ကစၿပီး ႏွိပ္စက္တာ၊ ကေလး ကို ကယ္ဖုိ႔တာေမြစခန္းကတာ၀န္ ရွိသူေတြသြားေတာ့လည္း အိမ္ ရွင္အမ်ဳိးသမီးက တံခါးလံုး၀မဖြင့္ ေပးဘဲ တံခါးဖြင့္တဲ့အခါ ႏွိပ္စက္ ခံထားရတဲ့ အိမ္ေဖာ္မေလးက တာ၀န္ရွိသူေတြဆီေျပးၿပီး အကူ အညီေတာင္းတာကိုေတာင္ အိမ္ ရွင္အမ်ဳိးသမီးက လက္နဲ႔ကာ ထားေသးတယ္။ ဒီကိစၥကို တာ၀န္ ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ထိေရာက္စြာ အေရးယူဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိး သမီးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူတာက စံနမူနာ တစ္ခု ျဖစ္သြားရင္ ဒီလုိ အဓမၼညႇင္းဆဲ မႈေတြ လ်ာ့သြားႏုိင္ပါတယ္””ဟု လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြ ကဆုိသည္။
အဆုိပါ အိမ္ေဖာ္မေလး အား အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးမွ မ တရားညႇင္းဆဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍အေရး ယူေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနအား တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴး စုိးျမင့္၊ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေက်ာ္ ေက်ာ္ခုိင္တုိ႔အား Hot News  မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္လည္း ယင္းအမ်ဳိးသမီးအား အခ်ဳပ္ တြင္း ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ စခန္းမွ ပုဒ္မ-၂၉၄၊ ၃၂၆၊ ၃၂၅၊ ၄၃၂ (ပ)၁၈၅/၁၃ ျဖင့္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္ခံရ ေသာ အိမ္ေဖာ္အမ်ဳိးသမီးေလး ၏ ေျပာျပမႈအရ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ မွာ အလုပ္မလုပ္သည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ င႐ုတ္က်ည္ေပြ႕ ျဖင့္ မ်က္ႏွာသို႔ထုေၾကာင္း၊ ဓားဦး ခၽြန္ျဖင့္ ထုိးဆြမႈျပဳေၾကာင္း၊ မိန္းမအဂၤါစပ္အားလည္း ေဆး လိပ္မီးႏွင့္ထုိးထားေၾကာင္း၊ ရင္ ဘက္ႏွင့္ ေက်ာအားလည္း က်ည္ေပြ႕ျဖင့္ထုေၾကာင္း သိရွိခဲ့ သည္။


သတင္း....  Hot News