16 October 2010

မိမိတိုု႔သည္ ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈအင္အားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ဟု ဘဘဦးဝင္းတင္ ေျပာၾကား

၂၀၁၀ ႏိုု၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ နီးလာခ်ိန္အတြင္းတြင္ စစ္အစုုိးရ၏ ၾကံ့ဖြံ႔ႏိုုင္ငံေရးပါတီ၏ တဖက္သတ္ အသာစီးယူထားေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအားလုုံးတြင္ မဲေပးေရး၊ မေပးေရး အျငင္းပြားေနၾကဆဲျဖစ္ရာ၊ အခ်ဳိ႔ကလည္း ၾကံ့ဖြံ႔ႏိုုင္ငံေရးပါတီကလြဲ မည္သည္ပါတီျဖစ္ေစ မဲထည့္မည္ဟုု ေျပာဆိုုေနၾကသံမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္း လႊတ္ေတာ္ၾကီးမ်ားအားလုုံးရွိ အမတ္ေနရာအားလုုံးကိုု ၀င္ျပိဳင္မည့္ ၾကံ့ဖြံ႔ကိုု အျခား ႏိုုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တသီးပုုဂၢလအမတ္မ်ား ကိုုယ္တိုုင္က မည္သုုိ႔မွ် မႏႈိင္းယွဥ္ႏိုုင္သည္အျဖစ္ကိုု ရင္ဆိုုင္ေနၾကရာ၊ အခ်ဳိ႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ေရရွည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားရမည့္ စိန္ေခၚခ်က္အတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၀ိ၀ါဒမ်ား ကြဲလ်က္ရွိသည္ကိုု ေတြ႔ေနရသည္။

သိုု႔ျဖစ္၍ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလကတည္းက တရား၀င္ရပ္တည္ျပီး အတိုုက္အခံႏိုုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ စစ္အစုုိးရကိုု ရင္ဆိုုင္ခဲ့ေသာ၊ ဆက္လက္ရင္ဆိုုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္၏ တခုုတည္းေသာ အတိုုက္အခံပါတီ အင္န္အယ္ဒီ၏ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကိုု အေျခခံသည့္ သေဘာထားမ်ားကိုု ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ကိုု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဆရာဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားရာတြင္ -

“ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္မွာကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္။ ဆရာဦးတင္ဦး ျပန္ေရာက္လာေတာ့ လူၾကီး၊ လူငယ္ေတြ ဆုုံၾက၊ ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ အဲသည္မွာ က်ေနာ္တိုု႔နဲ႔ သေဘာခ်င္း မတူခဲ့ၾကဖူးတဲ့ လူၾကီးေတြက ေျပာလာတယ္။ အဲသည္မွာ ဘယ္လိုုေျပာသလဲ ဆိုုေတာ့ - ဦး၀င္းတင္တိုု႔ အခုုလိုု လုုပ္တာေတြဟာ ေကာင္းပါတယ္။ အခုုလိုု လုုပ္ေနၾကလိုု႔လဲ အခုုခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တိုု႔ပါတီဟာ ေရရွည္မွာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုုင္တယ္။ သူတုုိ႔က သီးသန္႔ေျပာလာတာဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပါတီတြင္းမွာ ပိုုျပီးေတာ့ အျမင္ ရွင္းလာၾကတယ္။ နားလည္မႈေတြ ပိုုရလာၾကတယ္ လိုု႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေရွ႔ကိုု လုုပ္မယ့္ အစီအစဥ္၊ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ဘာေျပာခ်င္သလဲ ဆိုုေတာ့ - ပထမတခ်က္ကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ဆန္႔က်င္သြားမယ္၊ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျပီး ျပဳျပင္ေရးဆြဲႏိုုင္ေအာင္လုုပ္မယ္။ ဒီထက္လိုုအပ္လာရင္ အသစ္ေရးဆြဲႏိုုင္ဖိုု႔ကိုု လုုပ္မယ္။ ဒါက က်ေနာ္တိုု႔ရဲ့ ႏိုုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ေပါ့။

ေနာက္တခုုကေတာ့ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုု မစြန္႔လႊတ္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုုေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ ဒီအေပၚမွာ ခိုုင္ခိုုင္မာမာ ရပ္တည္လ်က္ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ကိုုယ္တိုုင္က ေတာင္းဆိုုေနတာတင္ မဟုုတ္ေတာ့ဘဲ သူတိုု႔ေတြ ကိုုယ္တိုုင္က ေတာင္းဆိုုလာတာမ်ဳိးကိုု ျဖစ္လာႏိုုင္တယ္။ ေနာက္ေပၚလာမယ့္ သူတိုု႔ရဲ့ အရပ္သားအစုုိးရဆိုတာမ်ဳိးေတြ ကိုုယ္တိုုင္က ႏိုုင္ငံေရးျပႆနာေတြကိုု ေျဖရွင္းဖိုု႔အတြက္ အင္န္အယ္ဒီကုုိ ပစ္ပယ္ျခင္း မျပဳႏိုုင္ဘဲ က်ေနာ္တိုု႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကဖိုု႔ ေတာင္းဆိုုလာတာမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုုင္တယ္။ ဒါကလည္း အားလုုံးလိုုက္ပါလာႏိုုင္တဲ့ က်ေနာ္တိုု႔ရဲ့ ႏိုုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္တခုု ျဖစ္တယ္။

ေနာက္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ဘယ္လိုုသေဘာထားမလဲ။ ကိုုယ့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ကိုုယ့္အင္အားကိုု ဘယ္လိုုသေဘာထားမလဲ ဆိုုတာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုုမ်ဳိး ဦးေဆာင္မလဲ ဆိုုတာျဖစ္တယ္။

ဒါကိုု ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုုင္ခင္တုုန္းက က်ေနာ္တိုု႔ ပါတီအေနနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္၊ သေဘာထားတခုု တင္ျပဖူးတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ ေထာင္ထဲ မ၀င္ခင္ေပါ့။ အဲသည္တုုန္းက ပါတီေတြက အသစ္ေတြျဖစ္တယ္။ ပါတီေတြ ၀င္ၾကရမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း အသစ္ျဖစ္တယ္။ အဲသည္ေရြးေကာက္ပြဲက ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုုတာကလည္း အသစ္ျဖစ္တယ္။ သည္ေတာ့ အဲသည္က ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္ေတြကလည္း ဘယ္လိုု ျဖစ္လာမယ္မွန္း မသိၾကေသးတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အဲသည္လိုုမ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တိုု႔က ေထာက္ခံမႈေတြရေအာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုုင္ရေအာင္ တြန္းလုုပ္ၾကမယ့္ အစား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ပမွာတင္ အျခားပါတီမ်ားနဲ႔ လက္တြဲႏိုုင္ေအာင္၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ႏိုုင္ၾကရေအာင္ လုုပ္ၾကရမယ္လိုု႔ တင္ျပခဲ့ဖူးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စုုစုုေပါင္း အမတ္ေတြထဲက ၂၅၀ ေလာက္ ရႏိုုင္ရင္ ေတာ္ျပီေပါ့ဆိုုျပီး ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါကိုု ဗိုုလ္ေအာင္ၾကီးတိုု႔၊ က်ေနာ္တိုု႔ဆီက မ်ဳးိခ်စ္တပ္မွဳးေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ထဲက တခ်ဳိ႔ေတြက လက္မခံႏိုုင္ခဲ့ၾကဘူး။ ေနာက္ပိုုင္းမွာ အင္န္အယ္ဒီက ၁၉ ၉ ၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ဦးေရ အမ်ားဆုုံးနဲ႔ ႏိုုင္သြားတယ္ ေပါ့ကြာ။ အဲသည္အခါက်ေတာ့ အဲသည္တုုန္းက ပါတီဦးေဆာင္သူေတြက ဘာျဖစ္လာသလဲဆိုုေတာ့ အျခား ပါတီေတြ၊ ေက်ာင္းသားပါတီေတြ၊ တိုုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ လက္တြဲျပီးေတာ့ ဆက္ျပီး သြားၾကမယ္ ဆိုုတဲ့အစား ငါတိုု႔ဖာသာ ငါတိုု႔ ရပ္ႏိုုင္တယ္၊ လုုပ္ႏိုုင္တယ္။ အျခား မိတ္ေဆြေတြ မလိုုေတာ့ဘူးကြာ ဆုုိျပီးေတာ့ ျဖစ္လာတယ္။ တကုုိယ္ေတာ္ပါတီအျဖစ္ ရပ္ေတာ့မယ္ ဆိုုျပီး ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုုံးက်ေတာ့ စစ္အစုုိးရကိုုယ္တိုုင္ကလည္း အာဏာမအပ္တ့ဲ အခါက်ေတာ့၊ လႊတ္ေတာ္လည္း မေခၚတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပီးဆုုံးသြားတာေပါ့ကြာ။

ဒါကိုု ျပန္ၾကည့္ျပီးေတာ့ ဒီေန႔ဒီအခါမွာ က်ေနာ္တိုု႔တေတြက တကုုိယ္ေတာ္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ေနလိုု႔ မျဖစ္ဘူး။ ဟိုုတုုန္းကလိုုမ်ဴိး သေဘာထားလိုု႔ မရဘူးလိုု႔ ျမင္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္က ေျပာခ်လိုုက္တယ္။

အင္န္အယ္ဒီဟာ ေရွ႔ေလ်ာက္သြားတဲ့ေနရာမွာ မူလႏိုုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုုင္ေရး ဆိုုတာရယ္၊ ျပီးေတာ့ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးဆိုုတာရယ္အေပၚမွာ ဦးတည္ျပီးေတာ့ သြားတဲ့ေနရာမွာ - ကုုိယ့္ကိုုယ္ကိုု ပါတီတိုု႔၊ တပ္ေပါင္းစုုတိုု႔၊ တပ္ဦးတိုု႔ ဘာတိုု႔ ေျပာမေနေတာ့ဘဲနဲ႔၊ အခုုအခ်ိန္မွာ ပါတီလိုု႔ အထူးတလည္ေျပာေနတာထက္ အင္န္အယ္ဒီကိုု ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈ အင္အားတခုုအျဖစ္ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု သေဘာထားၾကရမယ္။ အဲသည္လိုုမ်ဳိး ျဖစ္ၾကရမယ္လိုု႔ ေျပာလိုုက္တယ္။ အဂၤလိပ္လိုု ဓာတုုေဗဒ စာလုုံးက Catalyst ေပါ့ကြာ။ ဓာတ္ေပါင္းဖိုု႔အတြက္ ဓာတ္ကူတဲ့ ပစၥည္းေပါ့ ဟုုတ္လား။

ဒါက ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့၊ လူထုုဦးလွကြယ္လြန္ေတာ့ အမွတ္တရစာအုုပ္မွာ က်ေနာ္ စာေရးခဲ့ဖူးတယ္။ လူထုုဦးလွရဲ့ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအလုုပ္ေတြ လုုပ္ကိုုင္တဲ့ေနရာမွာ၊ တူတာ မတူတာေတြေတြ႔ၾကတဲ့ေနရာမွာ၊ ရန္သူေတြ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ေပါင္းမႈျဖစ္ေပၚလာေအာင္ သူက အျမဲၾကိဳးစားတယ္။ အဲသည္လိုုမ်ဴိး သူက Catalyst ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ ေထာင္က ထြက္လာတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္က ေျပာဖူးတယ္။ က်ေနာ္ဟာ လူထုုဦးလွလိုုမ်ဴိး Catalyst မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္က မက်င့္သုုံးႏိုုင္ဘူး၊ မၾကိဳးစားႏိုုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ့္ရဲ့ စည္းရုုံးေရးလုုပ္ငန္းေတြမွာ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး၊ ဒါမ်ဳိး ေျပာခဲ့ဘူးတယ္။

အခုုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ဒါကိုု ထပ္ေျပာတယ္။ အင္န္အယ္ဒီကိုုယ္တိုုင္က အဲဒီသေဘာထားကိုု ကိုုင္စြဲသင့္တယ္။ ငါတိုု႔ အင္န္အယ္ဒီပဲကြာ။ ငါတိုု႔က အင္န္အယ္ဒီပဲ လုုပ္ရမွာပဲကြာ လိုု႔ ဆိုုတာမ်ဳိး လုုပ္လိုု႔ မရဘူး။ ဘယ္လိုုမ်ဳိး သေဘာထားရမလဲဆိုုေတာ့ - ငါတိုု႔ဟာ ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈၾကီးတခုု ကိုုယ္တိုုင္ျဖစ္တယ္။ ငါတိုု႔ဟာ ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစုုမႈ အင္အားၾကီးအျဖစ္ သေဘာထားရမယ္လိုု႔ ေျပာလိုုက္တယ္။

အဲသည္လိုု ေျပာလိုုက္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ဒါက ဂယက္ျဖစ္သြားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ ပါတီေတြ၊ တသီးပုုဂၢလေတြကလည္း လာျပီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တာကိုု လက္ခံေပးမွာလား ေပါ့ ေမးလာၾကတယ္။ က်ေနာ္က ဟိုုတခါတုုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲကေနျပီး ႏႈတ္ထြက္သြားတဲ့ ပါတီတခုုက ေခါင္းေဆာင္ လူငယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုုျဖဴိးမင္းသိန္းကိုု ေျပာခဲ့တဲ့ စကားအတုိုုင္းပဲ က်ေနာ္ ရွင္းျပတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ အင္န္အယ္ဒီေရြးတဲ့ လမ္းနဲ႔ ခင္ဗ်ားတိုု႔ ေရြးတဲ့လမ္းက သီးသန္႔ တလမ္းစီျဖစ္ေနတယ္။ ကိုုယ့္လမ္းမွာ လမ္းပိတ္ေနလိုု႔၊ ေတာင္ျပိဳေနလိုု႔ ကယ္ပါဦး ဆိုုျပီး ဟိုုတျခားဖက္က လမ္းမွာ သြားေနတဲ့လူက ျပန္လာျပီး ကူဖိုု႔ ကယ္ဖိုု႔ေတာ့ ေျပာလိုု႔ မရဘူး။ သုုိ႔ေသာ္ စစ္အစုုိးရရဲ့ လုုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္မယ္။ မွားယြင္းေနတာ၊ မတရားတာေတြ ေထာက္ျပမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတိုု႔ အႏိုုင္က်င့္ခံေနရတာေတြကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုလာမယ္ ဆိုုရင္၊ က်ေနာ္တိုု႔က ဥပကၡာျပဳေနမွာ မဟုုတ္ဘူး။ မွားတာကိုု မွားတဲ့အတုိုုင္း၊ မွန္တာကိုု မွန္တဲ့အတုုိင္း က်ေနာ္တိုု႔က ခင္ဗ်ားတိုု႔နဲ႔အတူ ရပ္တည္ျပီး ေျပာေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကိုု ဆိုုလိုုတယ္။

ဒါဟာ ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈ အင္အားအျဖစ္ ရွိေနတယ္ဆိုုတယ့္ သေဘာထားျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာျပလိုုက္တယ္။ ရွင္းျပလိုုက္တယ္။ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုုလည္း ရွင္းျပထားပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ အားလုုံးအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈ အင္အားျဖစ္တယ္ ဆိုုတာကိုု ေျပာလိုုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုု ဦးတင္ဦး ျပန္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း ရွင္းျပတယ္။ သူကလည္း ၀မ္းသာအားရ လက္ခံတယ္။ အင္န္အယ္ဒီပါတီအေနနဲ႔ကလည္း ဒီလိုုမ်ဳိး ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈ အင္အားအျဖစ္ ရပ္တည္ျပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာကိုု ျမင္သိလာၾက၊ နားလည္လာၾကမယ္လိုု႔ ယုုံၾကည္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အခုုလိုု ေရြးေကာက္ပြဲကာလ နီးလာခ်ိန္မွာေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလမွာပါ အင္န္အယ္ဒီအင္အားေတြအေနနဲ႔ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမယ့္ ႏိုုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲသည္လိုုမ်ဳိး ႏိုုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈအင္အားေတြအျဖစ္ ၀ိုုင္း၀န္း လက္တြဲပူးေပါင္းျပီး လာၾကမယ့္ ဒီမိုုကေရစီေရးကိုု ဦးတည္တဲ့ မိသားစုုေတြနဲ႔ က်ေနာ္တိုု႔ ဆက္ျပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္ လိုု႔ ေျပာလိုုက္ပါတယ္။

(ေအာက္တိုုဘာ ၁၆၊ မနက္ခင္း ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္)

ေပးပိ႔ု႔ ေပးေသာ ကိုေမာင္ရစ္ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ႏွလုံးသားပုံရိပ္မ်ား.. (အပိုင္း..၃)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ႏွလုံးသားပုံရိပ္မ်ား (အပိုင္း..၃)


၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ( ရွစ္ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ္ပုံႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔ ) အန္တီစုရဲ႕ေနအိမ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ( တကသ ) ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အန္တီ ေတြ႔ဆုံၿပီး ရွစ္ေလးလုံး အထိမ္းအမွတ္ စကား၀ုိင္းေလး က်င္းပႀကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက စုစုေပါင္း ၃၀ ေလာက္ရွိမယ္။ ဒီထဲမွာထူးထူးၿခားၿခား ကေနဒါႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လည္းပါသဗ်။ သူကေတာ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေၿပာဆုိေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ေဘးနားမွာထုိင္ၿပီး နားမလည္သည္႔တုိင္ေအာင္ စိတ္ရွည္စြာထုိင္ေပးတယ္။ အဲဒီေန႔က တကသ ရဲ႕ ဗမာလုိ။ အဂၤလိပ္လုိ ေႀကၿငာခ်က္ကုိ ဖတ္ၿပတယ္။ အဂၤလိပ္လုိေႀကၿငာခ်က္ကုိ ဦး၀င္းထိန္ကဖတ္ၿပတယ္။ အဓိက အခ်က္ကုိထုတ္ၿပပါဆုိရင္ေတာ႔ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင္႔ၿမတ္ေရးမွသည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးဆီသုိ႔ ဆုိတဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ပါပဲ။ ဒီေန႔ကစလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ အန္တီစုအပါ၀င္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔လက္တြဲၿပီး ဒီဦးတည္ခ်က္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရႊက္ဖုိ႔ သံဓိဌာန္ ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးခ်က္ အေခြကုိ အသံဖမ္းထားၿပီး တိတ္ေခြကူးၿဖန္႔ခဲ႔တာ ေတာ္ေတာ္ၿပန္႔သြားပါတယ္။ ထြက္လာတဲ႔ေခြကလည္း ရုတ္တရက္ႀကည္႔ရင္ ကာဗာပုံေတြ ဘာေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္သားသားနားနားပါ။ အန္တီစုနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြစုရုိက္ထားတဲ႔ပုံကုိ ကာဗာလုပ္ထားတာ။ အမွန္က အဲဒီကာဗာက ဓါတ္ပုံကုိ တိတ္ေခြနဲ႔ အံကုိက္လုပ္ၿပီး ေခါက္ထဲ႔ထားတာပါ။ အန္တီေတာင္မွ အဲဒါကုိေတြ႔သြားၿပီး ေတာ္ေတာ္အံအားသင္႔သြားတယ္။ ဒီအေခြ ကေတာ္ေတာ္ၿပန္႔သြားတာကုိ အန္တီလည္းသိတယ္။ ဒါနဲ႔ အန္တီက က်ေနာ္႔ကုိေၿပာတယ္ ၊ ေနာက္ထပ္တခါ ထပ္လုပ္မယ္တဲ႔ သားေမးၿခင္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြကုိ အန္တီကုိႀကိဳေပးထား ေသေသခ်ာခ်ာ ထပ္လုပ္ရေအာင္တဲ႔ ။ ဒါေပမဲ႔ မေအာင္ၿမင္ခဲ႔ပါဘူး ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ႔ အန္တီကလည္း ႀကားထဲမွာမအား ၊ က်ေနာ္လည္း သိပ္မႀကာခင္ပဲ အဖမ္းခံရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေထာင္ထဲ၀င္သြားရလုိ႔ပါ။

ေၿပာမယ္ဆုိ အဲဒီတိတ္ေခြကုိ ေန႔ညမအား ကူညီေဆာင္ရႊက္ေပးရွာတဲ႔ ( ရုရွားၿပန္- ကုိေစာႏု ) သူက လွည္းတန္းမွာ အဆုိသင္တန္းဖြင္႔ထားတာ ၊ နံမည္ႀကီးပါတယ္။ နံမည္ေက်ာ္ပန္းခ်ီ ပညာရွင္ ေခ်ာအိသိမ္းက ဆက္သြယ္ေပးရင္းက သိရတာ သူ႔ကုိ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သူကဘယ္ေလာက္ စိတ္အားထက္သန္ သလည္းဆုိရင္ သူ႔သင္တန္းေပးေရး အလုပ္ကုိေတာင္ပစ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ကူညီခဲ႔တာ ဘယ္ေတာ႔မွမေမ႔ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ေယာက္က လက္ရွိအေၿခအေနထိ ဗမာၿပည္မွာ နံမည္ႀကီးေနတဲ႔ စတီရီယုိအဆုိေတာ္တစ္ဦး ( နံမည္ကုိေတာ႔လုံၿခဳံေရးအရ မေၿပာေတာ႔ပါဘူး ) သူဆုိ သူ႔ပုိက္ဆံနဲ႔သူ စုိက္ထုတ္ကူး ၿဖန္႔ အဲသလုိလုပ္ခဲ႔တာပါ။ သူၿဖန္႔ခဲ႔တာ အေခြေပါင္းကုိမနည္းပါဘူး၊ေၿပာရရင္ေတာ႔ အေသးအဖြဲကစ ကူညီခဲ႔တဲ႔ၿပည္သူေတြအမ်ားႀကီးပါ။ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ႔သူတစ္ေယာက္က နံမည္ႀကီး ဟစ္ေဟာ႔ အဆုိေတာ္ ဘာဘူ နဲ႔ နံမည္ႀကီး ေမာ္ဒယ္ ၊ သရုပ္ေဆာင္ သႏၱာလႈိင္တုိ႔ရဲ႕ အေဖ ေဒါက္တာလႈိင္ၿမင္႔ပါ။ ေၿပာရရင္ေတာ႔ သူနဲ႔က်ေနာ္ ေနာက္ပုိင္းလည္းႀကေရာ အမႈ႕တြဲေတြၿဖစ္ခဲ႔ၿပီး ေထာင္က်ခဲ႔ပါတယ္။

အန္တီက လြတ္လာခါစဆုိေတာ႔ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိလာပါတယ္။ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနတာ ကြန္ၿပဴတာပါ ၊ အဲဒီသတင္းကုိ NLD လူငယ္ တစ္ေယာက္ဆီက ႀကားႀကားၿခင္း က်ေနာ္ ဆရာ ဦးလႈိင္ၿမင္႔ကုိ ေၿပာၿပခဲ႔ပါတယ္။ ဆရာကလည္း မဆုိင္းမတြပဲ သူလႈမယ္ဆုိ ဆုံးၿဖတ္ၿပီး ရက္ပုိင္းအနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ ကြန္ၿပဴတာေတြ၀ယ္ ၊ လုိအပ္တဲ႔ ကြန္ၿပဴတာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကုိ သိန္းေတာ္ေတာ္အကုန္ခံၿပီး ေတာင္ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ခင္ ( ယခု - ေထာင္ထဲ ) ကတဆင္႔ အန္တီစုကုိလႈခဲ႔ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကုိလည္း ေတာ္ေတာ္ကူခဲ႔တာပါ။ ေနာက္ကာလ သိပ္မႀကာခင္မွာပဲ အဲသလုိလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အေထြေထြညွဳိးခ်က္မ်ားနဲ႔ အၿပစ္ရွာေထာင္ခ်ပစ္လုိက္ပါတယ္။ အမႈ႔ထဲမွာ အန္တီေဟာေၿပာခ်က္ ဗြီဒီယုိေခြေတြကုိ ၿဖန္႔ခ်ီလုိ႔ ( တရားမ၀င္ ဗြီဒီယုိေခြေတြၿဖန္႔ ၿခင္း ပုဒ္မနဲ႔ ) ေထာင္ခ်တာလည္းပါပါတယ္။ အန္တီစုကုိ ၀န္းရံခဲ႔တဲ႔သူေတြအတြက္ ဒီလုိလည္း ႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ႔ရပါတယ္။ သေဘာကေတာ႔ မ၀န္းရံရဲေအာင္ေပါ႔ ေၿပာမယ္ဆုိ ဆရာ ဦး၀င္းတင္ေၿပာသလုိ “ အစာလည္းမေက် ကမၻာလည္းမေႀက ” ပါပဲ။

အဲဒီကာလမ်ားက အန္တီအိမ္ေရွ႕မွာက်င္းပတဲ႔ အပတ္စဥ္ ေဟာေၿပာပြဲေတြကလည္း အေတာ္႔ကုိ ေအာင္ၿမင္ေနတဲ႔ ကာလပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဆုိ တပတ္။တပတ္ စေန တနဂၤေႏြေရာက္ဖုိ႔ကုိပဲေမွ်ာ္ေနရတာ အဲဒီေန႔ဆုိ အန္တီ အိမ္ေရွ႕ ( အမွတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ) ကလမ္းမေပၚမွာလူေတြၿပည္႔ႀကပ္ေနၿပီ၊ တခ်ိဳ႕ဆုိ ေန႔လည္ ၁နာရီ ၂ နာရီေလာက္ကထဲကႀကိဳေရာက္ေနတာ။ အန္တီကုိ ၿမင္ဘူးၿခင္လုိ႔ဆုိတဲ႔သူမ်ားက သူထက္ငါ ေရွ႕ဆုံးမွာေနရာဦးႀကေတာ႔တာပဲ။ သူတုိ႔ဦးထားတဲ႔ေနရာေရာင္လုိ႔ကုိယ္ေရာက္မသြားနဲ႔ ရန္ေထာင္လႊတ္တာ။

“ ေအာင္မေလးေတာ္ …. ငါ စုစုကုိေတြ႔ၿခင္လြန္းလုိ႔ လႈိင္သာယာကေန ၁၂ နာရီေလာက္ကထဲက ဘတ္စ္ကားႀကပ္ႀကပ္တုိးစီးလာၿပီး ဒီမွာေစာင္႔ေနရတာ …..ဒီအခ်ိန္ႀကမွငါ႔ေနရာလာမလုပါနဲ႔ ….ဖယ္….ဖယ္ ” ဆုိေမာင္းထုတ္ေတာ႔တာပဲ။ ေဟာေၿပာပြဲက ၄ နာရီေလာက္မွစတာပါ။ သူတုိ႔က အေစာႀကီးႀကိဳလာႀကတာ။ အေတြ႔အႀကဳံေလး တစ္ခုသတိရေနေသးတယ္ ၊ အဖြားအုိတစ္ေယာက္ရွိတယ္ သူကအပတ္စဥ္ အန္တီေဟာေၿပာပြဲကုိ အၿမဲ မလြတ္တန္း လာတယ္ ေရွ႕ဆုံးမွာ အၿမဲေနရာယူၿပီး အန္တီ ေၿပာသမွ်ေတြကုိ မ်က္ေတာင္မခပ္ ၊ နားရြက္မလႈတ္နားေထာင္တာ။ အန္တီက ေဟာေၿပာပြဲစကာနီးၿပီဆုိ အရင္ဆုံး ဟုိ ….. အေမေရာက္ပလားဆုိ မုိက္ကရုိဖုန္းကုိင္ၿပီး စေမးတယ္ မ်က္လုံးကလည္း ဟုိရွာ ဒီရွာလုိက္ရွာေပါ႔ ၊ အဲဒါဆုိ အဲဒီအဖြားအုိက လက္ေထာင္ၿပတယ္ ( ေက်ာင္းသားမ်ားလုိပဲ ---- ေရာက္ပါၿပီေပါ႔ ) အဲဒီအခါႀကခါမွ အန္တီက ေဟာေၿပာပြဲ စတယ္။ တေန႔ --- က်ေနာ္က အန္တီေဟာေၿပာပြဲအၿပီး အဖြားအုိကုိ လဘက္ရည္ဆုိင္ေခၚသြားၿပီး မုန္႔၀ယ္ေႀကြးရင္း အင္တာဗ်ဳးလုပ္မိတယ္။ အဖြားကေၿပာၿပတာက သူတဲ႔ ဒီေဟာေၿပာပြဲကို မလာရရင္ ေနကုိမေနႏုိင္တာတဲ႔ …. သူ႔သမီးေတြက အေမ႔ အဖမ္းခံရလိမ္႔မယ္လုိ႔ေၿပာတာေတာင္ တားမရဘူး အသက္က ၇၀ ေက်ာ္ၿပီ ။ဒါနဲ႔ က်ေနာ္က

” အဖြား ၿပီးခဲ႔တဲ႔အပတ္က အန္တီေၿပာသြားတဲ႔ထဲမွာ အဖြားႀကိဳက္တာေလးရွိရင္ ေၿပာၿပစမ္းပါ ” လုိ႔ေမးေတာ႔
“ ငါ႔ အဲဒါေတြ မေမးနဲ႔ ငါလည္းမသိဘူး -- ငါအိမ္ၿပန္ေရာက္ၿပီဆုိ --- အိမ္နားနီးခ်င္းေတြကလည္း ေမးတာပဲ …. စုစု ဘာေတြေၿပာသလဲ … ဘာလည္းေပါ႔ဟယ္…… ငါဘာမွ မေၿပာတတ္ဘူး … မွတ္လည္းမမွတ္မိဘူး ”
” ဒါဆုိ ေဟာေၿပာပြဲမွာ အဖြားက ဘာေတြ လာနားေထာင္တာလည္း ”
“ ငါ႔ဖာသာ ငါဘာနားေထာင္ေထာင္ေပါ႔ဟဲ႔…..ဒါ ဒီမုိကေရစီပဲ ” မဲ႔ရႊဲ႕သြားၿပီး
“ နင္တုိ႔က စုံေထာက္ ေတြလား ”
“ ဟာ…မဟုတ္ပါဘူး အဖြားရ…. သားတုိ႔က ေက်ာင္းသားေတြပါ ”
” ေအး…. ဒါဆုိလည္းၿပီးေရာ” အဲဒီအဖြားအုိကုိ က်ေနာ္႔စိတ္ထဲ ႀကိတ္ၿပီးေတာ္ေတာ္ႀကည္ညဳိသြားမိတယ္။

“ ငါက အရပ္ထဲက ေကာင္စီေတြလည္း အၿပတ္ေၿပာထားတာ ( အမွန္ကေတာ႔ ရ-၀-တ ကုိေၿပာတာပါ ) ဖမ္းၿခင္ဖမ္း က်ုဳပ္ကေတာ႔ သြားမယ္ …. စုစုမ်က္ႏွာေလး တစ္ပတ္တခါမၿမင္ရရင္ မေနႏုိင္ေပါင္ ” သာမာန္ၿပည္သူတေယာက္ရဲ႕ ရင္ထဲက ရုိးသားစြာထြက္လာတဲ႔ အသံေတြပါ။ ေနာက္သူက ၉၀ ၿပည္႔ႏွစ္ေရႊးေကာက္ပြဲကာလက သူရဲ႕ နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ႔ အေႀကာင္း ( စိတ္၀င္စားဘုိ႔ေကာင္းပါတယ္ ) သူ သမီးက အေႀကာ္ေရာင္းတယ္ ။ သူ႔ဆုိင္က လမ္းေဘးမွာတဲေလးထုိးၿပီးေရာင္းရတဲ႔ဆုိင္ပါ။ မိသားစုေၿပလည္ရုံပဲ ၀င္ပါတယ္။ ၉၀ ၿပည္႔ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခါနီးေတာ႔ သူကမဲဆြယ္စည္းရုံးေရး လုပ္တယ္။ အေႀကာ္ေရာင္းေနတဲ႔ သူ႔သမီးကုိေၿပာလုိက္တယ္ ငါ႔ကုိ ေရႊးေကာက္ပြဲမၿပီးမၿခင္း မုန္႔ဘုိးပုိက္ဆံမေပးနဲ႔ေတာ႔ အဲဒီအစား ငါ႔ကုိအေႀကာ္ပဲေပးဆုိၿပီး ၊ အဲဒီအခ်ိန္က သူကဘယ္လုိ မဲဆြယ္သလည္းဆုိေတာ႔ သူ႔သမီးဆုိင္ အေႀကာ္လာ၀ယ္သူတုိင္းကုိ စုစု ပါတီကုိ မဲေပးရင္ အေႀကာ္တစ္ခု အပုိေပးမယ္ ဆုိၿပီး အဲသလုိ မဲဆြယ္ခဲ႔တာ (ဘယ္သူကမွ ခန္႔ထားၿခင္းမရွိတဲ႔ NLD ရဲ႕ စည္းရုံးေရးမႈးေကာင္း တစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။) က်ေနာ္႔ကုိတစ္ခုေတာ႔ ခြင္႔လႊတ္ပါ - အဲဒီအဖြားအုိ နာမည္ကို လုံး၀ကိုေဖာ္လုိ႔ုိမရလုိ႔ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က အန္တီၿခံေရွ႕ေဟာေၿပာပြဲေတြမွာ အၿမဲေရာက္ေနတယ္႔သူေတြ မွတ္မိႀကမွာပါ။ ဒီအဖြားလုိ ၿပည္သူေတြ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံေရးကုိနားမလည္းဘူး ၊ သမို္င္းတင္ဘုိ႔ကုိ စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ စစ္အာဏာရွင္ကုိ မေက်နပ္ခ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိ ခ်စ္ခင္စိတ္၊ ေလးစားရုိေသစိတ္ေတြနဲ႔ ဒီမုိကရစီႏုိင္ငံေတာ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ တတပ္တအား ပါ၀င္ႀကတယ္။ သူတုိ႔ခံယူခ်က္ ရပ္တည္ခ်က္က ၿပတ္သားတယ္၊ ႏွစ္ဘက္မခြဘူး၊ အက်ိဳးစီးပြား မေမွ်ာ္လင္႔ဘူး၊ စကားႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတြနဲ႔ ဆရာႀကီးမလုပ္ဘူး ရုိးသားစြာႏုိင္ငံေရးကုိယုံႀကည္ႀကတယ္။ သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ၿပည္သူေတြပါ။

ေနာက္တခုက ကမၻာမွာ ဘယ္သူမွမႀကားဘူးတဲ႔ ၿဖစ္ရပ္တစ္ခုကလည္း ရွိေသးတယ္ဗ်။ ကုိယ္ခ်စ္ခင္ေလးစား ရုိေသတဲ႔သူကုိ က်န္းမာပါေစဆုိ ဆုေတာင္း မိလုိ႔ ေထာင္ႏွစ္ရွည္လမ်ား အခ်ခံရတာ ႀကားဘူးလားမသိဘူး၊ ၿမန္မာၿပည္မွာ တကယ္ၿဖစ္ခဲ႔တဲ႔ အၿဖစ္ပ်က္ပါ။ အန္တီအိမ္ေရွ႕ေဟာေၿပာပြဲမွာ အန္တီကုိ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ --- က်န္းမာပါေစ ” ဆုိၿပီး ေရွ႔ကတုိင္ေပးတဲ႔သူေတြကုိ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ဆီ တန္းစီၿပီး ခ်ပစ္လုိက္တယ္။ စီမံခ်က္နဲ႔ကုိခ်တာ။ အဲဒီအမႈ႔တြဲေတြကုိ ေထာင္ထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ နံမည္ေပးထားတာ “ က်န္းမာပါေစ အမႈ႔တြဲမ်ား ” ဆုိၿပီး၊ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ ဒလက ကုိေဘာ႔လုံး ေခၚ ကုိၿမဟန္၊ ကုိသန္႕ဇင္ (ယခု အေမရိကား ၊ တကၠဆပ္ၿပည္နယ္ ) ၊ ဦးေသာင္းေအး ( ဖ်ာပုံ ) စုစုေပါင္း ၃၀ ေလာက္ရွိမလားမသိဘူး။ က်ေနာ္ အဲဒီအေႀကာင္း ကုိတၿခားသူေတြေၿပာၿပေတာ႔ မယုံႀကဘူး၊ ႏုိင္ငံၿခား သားေတြကုိ ေၿပာၿပရင္ေတာင္မွ သူတုိ႔က စစ္အစုိးရကုိ မုန္းလုိ႔ လုပ္ႀကံေၿပာတယ္ပဲထင္ႀကတာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္----- ကုိက်န္းမာပါေစလုိ႔ တုိင္မိရုံေလးနဲ႔ ေထာင္ခ်တယ္ဆုိတာကေတာ႔မၿဖစ္ႏုိင္ပါဘူး …. ဘယ္လုိမွမၿဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ၊ တၿခားကိစၥဆုိရင္ေတာ႔ ဟုတ္ၿခင္ဟုတ္မွာေပါ႔ စသည္ စသည္ၿဖင္႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မယုံခဲ႔ႀကဘူး။ အမွန္ကေတာ႔ တကယ္ကုိၿဖစ္ပ်က္ခဲ႔တဲ႔ကိစၥဆုိတာ ကာယကံရွင္မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အသုိင္း၀ုိင္းတစ္ခုလုံး သိႀကပါတယ္။ စစ္အစုိးရဟာ အဲသေလာက္ ရက္စက္ခဲ႔ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဇာတ္နာေအာင္ေၿပာၿပေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ခမ်ာ မိသားစုဘ၀ေတြပ်က္၊ အိမ္ေထာင္ေတြကြဲနဲ႔ ဘ၀ကုိခါးသီးစြာ ရင္ဆုိင္ခဲ႔ရရွာတယ္။ ဖ်ာပုံက ဦးေသာင္းေအးဆုိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆုိရင္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ သူ႔သားေလးကုိ ေဆးကုဖုိ႔ ရန္ကုန္ စိတ္ေရာဂါကုေဆးရုံုကုိလာပုိ႔တာ၊ အခ်ိန္ရသခုိက္ အန္တီစုေဟာေၿပာပြဲကုိ လားနားေထာင္ရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ က်န္းမာပါေစဆုိ႔ ေအာ္ဟစ္ ဆုေတာင္းေပးရုံေလးနဲ႔ ေထာင္ ( ၇ ) နွစ္အခ်ခံလုိက္ရတယ္။ က်န္ခဲ႔တဲ႔ သူ႔သား စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ ဘာေတြဆက္ၿဖစ္သြားသလည္းဆုိတာ က်ေနာ္လည္းမသိေတာ႔ဘူး၊

ကုိေဘာ႔လုံး ေခၚ ကုိၿမဟန္ဆုိသူနဲ႔က က်ေနာ္နဲ႔ အင္းစိန္တြဲဘက္ေထာင္တုိက္ခန္းထဲမွာ အတူေနခဲ႔ဘူးတယ္။ သူစိတ္အားထက္သန္မႈ႔ကလည္း အထက္မွာ က်ေနာ္ေဖာ္ၿပခဲ႔တဲ႔ အဖြားအုိလုိပဲ၊ အန္တီစုေဟာေၿပာပြဲၿပီးလုိ႔ ဘာေတြေၿပာခဲ႔သလည္း ေမး လုံးလုံးမသိေတာ႔ဘူး ၊ သူက အန္တီ ေဟာေၿပာပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ -- က်န္းမာပါေစ ဆုိ ေရွ႔ကတုိင္ေပးရတာကုိ စြဲလန္းေနတာ။ ေခတ္စကားနဲ႔ေၿပာရရင္ ညိေနတာ။ သူ႔ကုိဖမ္းေတာ႔ အရက္နည္းနည္းလည္း မူးေနတယ္ သူ႔အိမ္ၿပန္ေရာက္သည္အထိ ေထာက္လွမ္းေရးက ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္လာၿပီး ညေတာ္ေတာ္ေလး မုိးခ်ဳပ္မွ၀င္ဖမ္းတယ္။ ဖမ္းၿပီးေတာ႔ ေထာက္လွမ္းေရးကေမးတယ္------ “ မင္း …… က်န္းမာပါေစကုိ ဘယ္လုိတုိင္လည္း ….. လုပ္စမ္းပါဦး …သရုပ္ၿပေလး ” ဆုိေတာ႔ သူကေရွ႔ကတုိင္ၿပတယ္ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ----------- ေနာက္ကဘယ္သူဆီကမွအသံပါမလာဘူး ( ေထာက္လွမ္ေးရးေတြပဲ ဘယ္လုိလုပ္ေနာက္က လုိက္ဆုေတာင္းေပးလိမ္႔မလည္း )၊ ေနာက္တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါ -------- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ------ အဲဒီေတာ႔ သူက စိတ္မရွည္ေတာ႔ဘူးထင္ပါရဲ႕“ ဟာ…ဆရာတုိ႔ကလည္း က်ေနာ္က ေရွ႕ကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဆုိုတုိင္လုိက္ရင္ ……… က်န္းမာပါေစဆုိတာေလး လုိက္ေထာက္ေပးဦးေလ …. ဒါမွပီၿပင္မွေပါ႔ ” ဆုိခပ္ေထြေထြေလးၿပန္ေၿပာလုိက္တာနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက “ ေအး …. ေထာက္ေပးမွာေပါ႔ …. လုပ္ပါဦး ေနာက္တစ္ေခါက္ဆုိေတာ႔ သူက သူလုပ္ၿပတာ သေဘာက်တယ္ထင္ၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ေအာ္အၿပီးမွေတာ႔----- လက္သီးေတြ၊ တံေတာင္ေတြ---- ဒူးေတြ ၀င္လာေတာ႔တာပဲ။

ကုိေဘာ႔လုံးရဲ႕အၿဖစ္ကလည္း ဒီလုိပါ။ ေထာင္ထဲေရာက္ေတာ႔ သူကက်ေနာ္တုိ႔ကုိ ရွင္းၿပတာ။ ထူးၿခားခ်က္တစ္ခုကလည္း အန္တီအိမ္ေရွ႕ ေဟာေၿပာပြဲမွာ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရး အင္အားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ၿပန္ဆုံေတြ႔ရၿခင္းပါပဲ။ ေထာင္ထဲ၊ ေတာထဲ နဲ႔ ကြယ္လြန္သြားတဲ႔သူေတြ နုိင္ငံရပ္ၿခားေရာက္ေနတဲ႔သူေတြ ကလြဲရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေလာက္ ဆုံၿဖစ္ႀကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တကသ ေတာင္မွ ကုိမုိးႀကိဳး (ယခု - ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က အလုပ္သမားေရးေတြလုပ္ေနတဲ႔ JACBA အဖြဲ႔ရဲ႔ တာ၀န္ခံ ) နဲ႔ ကုိထက္ရာဇာ ( ယခင္ DVB မဲေဆာက္သတင္းေထာက္ေဟာင္း ) တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ႔ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး ( ဗကလစ ) နဲ႔ ခ်ိပ္ဆက္လက္တြဲႏုိင္ခဲ႔တယ္။ လူငယ္ ေက်ာင္းသားေတြ ။ တက္ႀကြလႈတ္ရွားသူေတြကုိစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ၿပီး နုိင္ငံေရး လႈy္ရွားမႈ႔ေတြ တြန္းတြန္း တုိက္တုိက္လုပ္ခဲ႔တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးေလာကနဲ႔ စိမ္းစိမ္းအေနထားကေန တကသ - ကုိ၀င္ေရာက္ လႈပ္ရွားခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ယေန႔ထက္တုိင္ ၿပည္တြင္းမွာ အမာခံလႈတ္ရွားစဲပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာကေတာ႔ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင္႔ၿမတ္ေရးလမ္းစဥ္ ------ အန္တီနဲ႔ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္က အဲဒီသေဘာတရားကုိ က်ေနာ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေမးခဲ႔တယ္ ။ အမိ်ဳးသားၿပန္လည္သင္႔ၿမတ္ေရးဆုိတာ ဘာလည္း ၊ ဘာလုိ႔မၿဖစ္မေနလုိအပ္တာလည္း အဲဒီေမးခြန္းရဲ႕အေၿဖကုိ အန္တီက ဒီလုိေၿပာခဲ႔ပါတယ္၊ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ေရာ ရၿပီးေရာ အခ်ိန္ကစလုိ႔ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ႔ညီညြတ္ေရး တနည္းအားၿဖင္႔ သင္႔ၿမတ္ေရးဟာ ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ ေၿဖရွင္းႏုိင္ၿခင္းမရွိပါဘူးတဲ႔၊ ေဖေဖ ( ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ) လက္ထက္ေတာင္မွ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ႔ေသာ္လည္းပဲ.. ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံခံ ေသဆုံးသြားေတာ႔ ပုိဆုိးသြားေတာ႔တာေပါ႔ ၊ ေနာက္လူေတြမွာပုိဆုိးလာတာ အခုထိပါပဲ။ ဒီလိုသင္႔ၿမတ္ေရးမရွိပဲ တုိင္းၿပည္ကုိ ထူေထာင္ဘုိ႔ဆုိတာ ခက္ခဲပါလိမ္႔မယ္။ ( ၀န္ခံခ်က္ - အန္တီေၿပာသြားတာ ဒီသေဘာတရားပါ - စကားလုံးအားၿဖင္႔ေတာ႔ တိက်ၿခင္မွတိက်ပါလိမ္႔မယ္ ) ဒီကိစၥကုိခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစားႀကရမွာပါ။

ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လုိသင္႔ၿမတ္ရမွာလည္း ? ဒါ႔ရဲ႕ အေၿဖကေတာ႔ ယေန႔တုိင္းၿပည္မွာ လုိအပ္ေနတဲ႔ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင္႔ၿမတ္ေရးဆုိတာ - NLD အပါ၀င္ အတုိက္အခံအင္အားစုေတြရယ္။ လက္ရွိ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြရဲ႕ ညီညြတ္ေရး ၊ သင္႔ၿမတ္ေရးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔အဖုိ႔ကေတာ႔ ဒီေလာက္ခက္ခဲၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေၿဖရွင္းခဲ႔တာေတာင္ မေၿပလည္ႏုိင္ခဲ႔တဲ႔ ၿပန္လည္သင္႔ၿမတ္ေရးဆုိတာကုိႀကိဳးစားဘုိ႔ဆုိတာ အိပ္မက္တစ္ခုကုိ မက္ေနရသလုိပါပဲ။ ဒါေပမဲ႔ ယုံႀကည္ခ်က္တခုေတာ႔ရွိပါတယ္။ လက္ေတြ႔ဆုိတာ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကလာႀကတာပါ။ အန္တီစုလုိ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးထားတဲ႔အတြက္ အမ်ားႀကီးေတာ႔ အားရွိေစခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီကိစၥကုိေဆာင္ရႊက္ရတာဟာ ႀကိဳးတန္းေပၚလမ္းေလွ်ာက္ရသလုိပါပဲ။ အခ်ိန္မေရႊးၿပဴတ္က်သြားနုိင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ႔ ေနာက္ဆုံး က်ေနာ္ ေထာင္ထ ဲၿပဴတ္က်သြားပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ရုိးသားစြာ ေဆာင္ရႊက္ခ်က္ေတြအေပၚ ႀကီးမားစြာ အထင္မွား ၿခင္းဆုိတဲ႔ အရာေတြန ဲ႔ရင္ဆုိင္ၿခင္းခံခဲ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအေႀကာင္းဆက္လက္တင္ၿပေပးပါဦးမယ္။ ဒါေပမဲ႔လုိ႔ အန္တီစုရဲ႕ အမွာစကားက က်ေနာ္တုိ႔ ႏွလုံးသားထဲ ပဲ႔တင္သံထပ္ခါ ထပ္ခါ ရုိက္ခပ္ေစခဲ႔ပါတယ္။

အဲဒါက-------
ႏုိင္ငံေရးကုိ ႏွလုံးသားနဲ႔မလုပ္ပါနဲ႔ ဦးေဏွာက္နဲ႔လုပ္ပါတဲ႔
ႏုိင္ငံေရးကုိ ႏွလုံးသားနဲ႔မလုပ္ပါနဲ႔ ဦးေဏွာက္နဲ႔လုပ္ပါတဲ႕

အပုိင္း ( ၄ ) ဆက္ပါမည္။

ေမာင္ေမာင္ဝမ္း

နအဖ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာတိရိစာၦန္စိတ္နဲ႔လူမ်က္ႏွာေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတ႔ဲ ႀကံ့ဖြ႔ံကို မဲမေပးရန္ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိက ေျပာ

ၾကံံ့ခိုင္ဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို မဲမေပးရန္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိကိုယ္တိုင္ ေျပာသည့္အတြက္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား ဝမ္းသာရေၾကာင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္္းတဦးက ေျပာသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္စိုးက ယခု (၁၃) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ငါးလုပ္ငန္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

“ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသသြားတယ္၊ ငါးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာတာ၊ အဲဒီမွာ ႀကံ့ဖြ႔႔ံနဲ႔ပတ္သက္ရင္ မဲမေပးဖို႔ ေျပာတယ္၊ ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ တခုခုအစီအစဥ္နဲ႔ ျပဳတ္ေအာင္လုပ္မယ္ ေျပာတယ္၊ ထည့္ခဲ့ရင္လည္း အေရးယူမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတာ၊ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ဒီလိုေျပာေတာ့” ဟု ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခင္ကတည္းက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မႏွစ္သက္ၾကသည့္အျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မည္သည့္ပါတီကိုမွ မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲေနရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ဘယ္မွ မထည့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာ၊ က်ေနာ္တို႔ လူႀကီးမေျပာခင္ကတည္း စိတ္ထဲမွာ ရွိေနတာ၊ အခုလို ေျပာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဝန္ထမ္းေတြ အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္၊ အဓိကကေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ကို မဲမေပးဖို႔ အရာရွိတဦးက ဒီလုိရဲရဲဝ့ံဝ့ံေျပာတာ” ဟုေျပာသည္။

စစ္အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံရန္အတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုႀကိဳးစားေနလွ်က္ရွိသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းသည္ပင္လွ်င္ တနသၤာရီတုိင္းအတြင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ ၎လက္ေအာက္ ဌာနအရာရွိမ်ားက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မဲမေပးရန္ေျပာဆိုျခင္းမွာ ပထမဆံုး ျဖစ္သည္။

သတင္း..ရုိးမ(၃)

နအဖ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာတိရိစာၦန္စိတ္နဲ႔လူမ်က္ႏွာေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတ႔ဲ ၾကံ႔႔ဖြတ္မ်ားျပည္သူ့ဆႏၵကို မဆန့္က်င္ ခ်င္ လို့ ေရြးေကာက္ပဲြ မဝင္ တာလို့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မွာ အမို်းသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ပ္ ကို တခဲနက္ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ တဲ့ ျပည္သူ့ ဆႏၵ ကို မဆန့္က်င္ လိုတဲ့ အတြက္ အခု ထပ္လုပ္တဲ့ ေရြး ေကာက္ပဲြ ကို သူကိုယ္တိုင္ေကာ၊ သူ့ပါတီ က ပါ မဝင္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာ ပါတယ္။

ေနအိမ္ခ်ဳပ္က်ခံရတဲ့ အမႈကိစၥ အယူခံ အတြက္ သူ့ ေရွ့ေနေတြ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေသာၾကာေန့ က သြားေရာက္ ေတြ့ဆံု စဥ္မွာ အခုလို စကား ကို ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ ေၾကာင္း သူ့ရဲ့ ေရွ့ေန တဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္ဝင္း က ဘီဘီစီ ကို ေျပာ ပါတယ္။

အခု လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပီး သြားရင္လဲ ျပည္သူ့ဆႏၵ အေပၚ ကို သာ ၾကည့္တဲ့ အေျခခံမူ အေပၚမွာ သာ ခံယူသြားမည့္ လို့ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ေျပာ ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္း က ဆို ပါတယ္။

အခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ ကို အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံ ေတြက ေထာက္ခံ လိုက္ရင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ ကို ဆက္ကိုင္စဲြ ဖို့ လက္ေတြ့မွာ ျဖစ္နိုင္ပါ့ မလား ဆိုတဲ့ ဘီဘီစီ ရဲ့ အေမး ကို ေတာ့ ဦးဉာဏ္ဝင္း က လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပီးခိ်န္ မွာ လူထု ဆႏၵ အရ ျဖစ္လာသလား ဆိုတဲ့ အေျခအေန ေတြ က ပို ရွင္းလင္း သိသာ လာမယ့္ အေၾကာင္း ေျဖၾကား သြားပါတယ္။

သတင္း..ဘီဘီစီ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရပ္တည္ေရး တရားဝင္နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္႔ ကိစၥ ေၾကျငာခ်က္(ျပည္တြင္း)

NLDကိုလူေခ်ာအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

15 October 2010

နအဖေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ျပဳိင္မယ့္ႀကံ ့ဖြတ္ ေတြ႔ထဲမွာလဲ မဆလက လူေတြလဲပါသကြဲ႔....

နအဖေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ျပဳိင္မယ့္သူေတြ မဆလေခတ္က အာဏာရွင္ ေန၀င္းရဲ ့ ရုပ္ေသးရုပ္ သမၼတေဟာင္း စန္းယုရဲ ့ သားမက္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္၀င့္ကလည္း ဗဟန္းျမဳိ ့နယ္ကေန ႀကံ ့ဖြတ္အမတ္အျဖစ္ ၀င္ျပဳိင္ဦးမတဲ့၊ မဆလ န၀တ နအဖ အစဥ္အဆက္ အာဏာရူးမ်ဳိးဆက္ေတြဟာ ျပည္သူေတြကို ဆက္လက္ညဥ္းပမ္းဖို ့ အတူတူဘဲဆိုတာ သိျမင္ေစလိုပါတယ္။

တပ္ထဲမွာ ၾကံ့ဖံြ႔ကိုပဲ မဲေပးရမယ္လို့ အထက္ အရာရိွေတြက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားေၾကာင္း

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးလာခိ်န္မွာ တပ္ထဲမွာ ၾကံ့ဖံြ႔ကိုပဲ မဲေပးရမယ္လို့ အထက္ အရာရိွေတြက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားေၾကာင္း တပ္တြင္း မိသားစုေတြက ဘီဘီစီကို ေျပာျပပါတယ္။

တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြကေန သူတုိရဲ့ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေတြကို ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္လို့ သတင္းရရိွပါတယ္။

ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားတဲ့ တပ္ရင္းေတြထဲမွာ ဟသၤာတျမိဳ႔က ခလရ ၁၈ လည္းပါဝင္ျပီး အဲဒီက တပ္တြင္း မိသားစုဝင္ တေယာက္က တပ္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကို မဲမေပးဘူးဆိုတဲ့ အျမင္မိ်ဳးရိွတာ ဘီဘီစီကို ေျပာျပပါတယ္။

တခိ်ဳ႔ကလည္း ဘယ္သူ့ကိုမွ မဲမေပးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြ ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

စစ္တပ္ထဲမွာ အေထြေထြ မေက်နပ္မႈေတြေၾကာင့္ မၾကာေသးခင္ကာလေတြက တခိ်ဳ႔ တပ္ရင္းေတြမွာ အာဏာဖီဆန္မဲ့ အရိပ္အေယာင္ေတြ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ခုလည္း ၾကံ့ခိုင္ေရး ပါတီကို မဲထည့္ဖို့ အမိန့္ကို ဆက္လက္ ဆန့္က်င္လာတာ ေတြ႔ရတယ္လို့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ဦးသန္းက ေျပာပါတယ္။

တပ္ထဲမွာ က်ပ္တည္းမႈေတြ ဆက္ရိွေနျပီး ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈ အရင္းခံ ရိွေနေၾကာင္း တပ္တြင္း မိသားစုဝင္ တေယာက္က ေျပာျပပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ တပ္ထဲက တပ္သားေတြရဲ့ စုေငြေတြကို အထက္ အာဏာပိုင္ေတြက လာသိမ္းသြားတာကို မေက်နပ္တဲ့ အတြက္ တိုင္တန္းမႈေတြ ရိွခဲ့ျပီး ဒီကိစၥေတြကို ခုထိ မေျဖရွင္းနိုင္ေသးဘူးလို႔သတင္းရရိွပါတယ္။

သတင္း..ဘီဘီစီ

ငဝန္ျမစ္အတြင္း စက္ေလွ နစ္ျမဳပ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ၃ ဦးအား ေသဆံုးလ်က္ျပန္ေတြ႕

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ငဝန္ျမစ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ေက်ာင္း ႀကိဳပို႔စက္ေလွနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ၃ ဦးအား ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ ကယ္ ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေသဆံုး လ်က္ရွိသည့္အေနအထားျဖင့္ ျပန္ လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း လူမႈဝန္ ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရ သည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ ဖားကူး စက္ေလွမွာ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲအခ်ိန္၌ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွ မိုင္ ၃ဝ ခန္႔ ေဝး ကြာေသာ စလူဆိမ့္ေက်းရြာမွ ပိေတာက္ကုန္းေက်းရြာသို႔ ငဝန္ ျမစ္လက္တက္အား ျဖတ္ကူးေမာင္း ႏွင္လာစဥ္ ပဒဲေကာေက်းရြာအနီး သို႔အေရာက္ ေရဝဲမိကာ စက္ေလွ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို စက္ ေလွေပၚတြင္ ေက်ာင္းေပါင္းစံု ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ စလူဆိမ့္ေက်းရြာ၊ ပဒဲေကာ ရြာႏွင့္ ပိေတာက္ကုန္းေက်း ရြာတို႔မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘ ဆရာအသင္းဝင္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းခရီးသည္ ၇၉ ဦး လိုက္ပါ လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္ေလွ နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ မူလတန္းျပႏွင့္ လုပ္အားေပးဆရာမ ၂ဦး၊ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူ ၁၄ ဦးႏွင့္ မိဘ ဆရာအသင္းဝင္၂ ဦးတို႔ ေသ ဆံုးခဲ့ၿပီး မိဘဆရာအသင္းဝင္၁ ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၂ ဦးတို႔ ေပ်ာက္ ဆံုးကာ က်န္ခရီးသည္ ၅၇ ဦးအား ကယ္ဆယ္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ေလွနစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ကယ္ ဆယ္ခဲ့သည့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ”ဒီကိစၥျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ကေလးေတြကို ကယ္ဖို႔ အျမန္ဆံုးစီစဥ္ခဲ့ရတယ္။ အခု ျဖစ္သြားတဲ့ စက္ေလွမွာပါတာ က စလူဆိမ့္ရြာက အမ်ားဆံုးပဲ။ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ေမာင္ဆပ္ပိုင္မွဴး၊ ေမာင္ဝင္းမင္းကိုနဲ႔ မလွမ်ိဳးေအးတို႕ ကိုလည္း ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ က ေရေဝ ေခ်ာင္းထဲမွာ အေလာင္း ျပန္ရခဲ့ပါတယ္။ အသက္ရွင္ က်န္ခဲ့ တဲ့ကေလးေတြကလည္း ဒီျဖစ္ရပ္ ကို ေတာ္ေတာ္ေလး ထိတ္လန္႔ေန ၾကတယလုိ႔ေျပာပါသည္။ ဆံုးသြားတဲ့သူေတြကို ေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွာ ေျမခ်ပါတယ္” ဟု သိရပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕ အေျခစုိက္ ခမရ ၅၅၀ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးအား ေ၀ဖန္သူ တပ္သား တစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ အေသပစ္သတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕ အေျခစုိက္ ခမရ ၅၅၀ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးသည္ သူ႕အား ေ၀ဖန္သူ တပ္သား တစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ အေသပစ္သတ္ျပီး ေနာက္တန္းတြင္ ကိုယ္၀န္ျဖင့္ က်န္ေနခဲ့သူ ဇနီးကိုလည္း တပ္ရင္းမွ ႏွင္ထုတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပစ္သတ္ခံရသူ တပ္သား၏ ေဆြမ်ိဳး တစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။

“ ျဖစ္တာက ပု႑ားကၽြန္း အေျခစုိက္ ခမရ ၅၅၀ တပ္ရင္းက တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအးႏိုင္နဲ႕ တပ္စု တစ္စု အိႏၵိယ နယ္စပ္ ေရွတန္းကို ၾသဂတ္စ္လ အတြင္းက သြားေရာက္တဲ့ အခါ ျဖစ္ပြားခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို ေရွ႕တန္းကို သြားတဲ့ အခါ တပ္ရင္းမွဴးက ေက်းရြာသားေတြကို အထမ္းသမား ေပၚတာ ဆြဲသလို တခ်ိဳ႕ေက်းရြာေတြက သမီးပ်ိဳေတြဟာ တပ္ရင္းမွဴးကို ပ်ိဳေတာ္ ဆက္ခဲ့ရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အဲသလို လုပ္တဲ့ အေပၚ တပ္သား ဦးေရႊသိန္းက တပ္ရင္းမွဴးကို ေ၀ဖန္တဲ့ အတြက္ တပ္ရင္းမွဴးက မေက်နပ္တာေၾကာင့္ သူနဲ႕ အတူ ရွိေနတဲ့ တပ္သား ၁၀ ဦးကို မေသမခ်င္း ရုိက္သတ္ခိုင္းခဲ့တယ္။ တပ္သားေတြ ရိုက္သတ္တဲ့ အတြက္ ေသလု ေမ်ာပါး ျဖစ္ေနတဲ့ အခါ တပ္ရင္းမွဴးက သူ႕ကို ေသနတ္နဲ႕ အေသပစ္ သတ္ခဲ့ပါတယ္။”

ဦးေရႊသိန္းကို သတ္ျပီးေနာက္ အေလာင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ကာ ဦးေရႊသိန္းမွာ လက္နက္ျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း အထက္သို႕ အစီရင္ခံထားသည္ဟု သိရသည္။ ၎ျပင္ ဦးေရႊသိန္းအား သတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ရဲေဘာ္ ၁၀ ဦးကိုလည္း အဆိုပါ သတင္း လံုး၀ မေပါက္ၾကားရန္ တပ္ရင္းမွဴး ေအးႏိုင္က သစၥာရည္ တိုက္ထားသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“ အဲသလို သတ္ပစ္ခဲ့တာကို မေက်နပ္တဲ့ စစ္သားေတြက သူတို႕ရဲ႕ ဇနီးမယားေတြကို ေျပာရာကေန ဒီသတင္း ထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုက ဒီသတင္းက တအားကို ပ်ံ႕ေနပါျပီ။ လူတိုင္းလိုလို သိေနၾကေတာ့ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဦးေရႊသိန္းမွာ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ယိုးတရုတ္ ေက်းရြာ ဇာတိ ျဖစ္ျပီး သူ႕တြင္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ သမီး တစ္ဦးႏွင့္ ဇနီး မေဌးေဌး၀င္း က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး မေဌးေဌး၀င္္းမွာလည္း ကိုယ္၀န္ လြယ္ထားရသည္ဟု သိရသည္။

မ်ားမၾကာမွီက အဆိုပါ တပ္ရင္းမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ တပ္စု ပု႑ားကၽြန္း တပ္ရင္းသို႕ ျပန္ေရာက္လာျပီးေနာက္ တပ္ရင္းတြင္ က်န္ေနခဲ့သူ ဦးေရႊသိန္း၏ ဇနီး မေဌးေဌး၀င္းကို စခန္းမွ ႏွင္ထုတ္လိုက္သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

“ ႏွင္ေယာကၤ်ားက ေသနတ္ယူျပီး ထြက္ေျပးသြားတဲ့ အတြက္ ႏွင္ကိုလည္း စခန္းထဲမွာ မထား ႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုျပီး ႏွင္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အခု မေဌးေဌး၀င္းက ယိုးတရုတ္ ေက်းရြာကို ျပန္ေရာက္ရွိေနပါတယ္။”

ဦးေရႊသိန္း သတ္ျဖတ္ခံရေသာ သတင္းမွာ ယိုးတရုတ္၊ ပု႑ားကၽြန္းႏွင့္ အဆုိပါ ေဒသအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနျပီး ဦးေရႊသိန္း၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကလည္း အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ကို တတ္သိ နားလည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီး ေနျပည္ေတာ္အထိ တိုင္းတန္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိရသည္။


သတင္း...နိရဥၥရာ

14 October 2010

ျမန္မာ့ ေတာ္လွန္ေရး၏ ရန္သူမ်ား စားရင္း

Enemies of the Burmese Revolution 20101003

ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ ျမန္မာ့ ရုပ္ရွင္ေန႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရုံး သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပြဲျပဳလုပ္ သက္ၾကီးတစ္ဦး သတိလစ္ လဲက်ခဲ့


ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ ဆိုတာ ျမန္မာ့ ရုပ္ရွင္ေန႔ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီေန႔ မနက္မွာ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရုံးက သက္ၾကီး ၁၁၆ဦးတို႔ကို ကန္ေတာ့ဖို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ အသက္ ၁၀၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေဒၚနန္းလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚနန္းက သုခုမ ရုပ္ရွင္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ျပီး သရုပ္ေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ေမာင္ေမာင္ျမင့္၊ ခင္စန္းရီ (ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္) တို႔ရဲ႔မိခင္၊ ေျပျငိမ္းရဲ႔ အဖြား ျဖစ္ပါတယ္။ ကန္ေတာ့ၾကလို႔ အျပီးမွာ ေဒၚနန္း ရုတ္တရက္ သတိလစ္ သြားတာေၾကာင့္ အရန္သင့္ ေခၚထားတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ၾကက္ေျခနီ ကားနဲ႔ SSC အထူးကု ေဆးခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ လိုက္ၾကပါတယ္။

ငါးမိနစ္ ေစာျပီး ေရာက္လာတာေၾကာင့္ ေဒၚနန္းရဲ႔ အသက္ကို ဆရာ၀န္မ်ား ကယ္လိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပြဲသို႔ သက္ၾကီး ၉၉ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္ဟုေရႊအျမဳေတ မဂၢၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းတာ႐ိုးတစ္ေနရာက်ိဳး


ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၁၄/၂ ရပ္ကြက္ ေရႊျပည္စိုးလမ္း ေအာက္ပိုင္းတြင္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းကို ကာရံထားေသာ တာ႐ိုးက်ိဳးသြား ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၁၃ဝ ေက်ာ္ ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္းသို႔ ေရမ်ား ဒလေဟာ ဝင္ေရာက္လာ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆည္ေတာ္ၾကီးမွ ေရအား ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ ေဖာက္လႊတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အသက္ဆံုးရွဳံးရ (သတင္း၊ဓာတ္ပံု)


သံဃာနဲ႔ ျပည္သူ လက္တြဲကူ..
သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အသက္ကို ပဓာနမထား ျပည္သူေတြအတြက္ စြန္႔စြန္႔စားစားျမင္ကြင္း
ဒူးဆစ္ေလာက္ ေရမွာ ဟန္ေရးတျပျပ လက္ခ်ည္းဗလာ အသက္ကယ္ဝတ္စံုနဲ႔

တကယ္ အေရးၾကံဳရင္ ျပည္သူအတြက္ အျမဲအကာအကြယ္ ေပးလႈဒါန္းေနတာကေတာ့ ပံုထဲမွာ ျမင္ရတဲ့အတိုင္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မေၾကာက္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြပါပဲ..

ျပည္သူ႔ဘုန္းဘုန္း တို႔ဘုန္းဘုန္းေတြပါ...

ဟန္ေရးတျပျပ၊ ေရနစ္မွာေတာ့ ေၾကာက္သား...

ထံုးစံအတိုင္း ရုပ္ရွင္ေတြထဲကအတိုင္း ျပီးကာနီးမွ ေရာက္လာၾကပါတယ္..။

အပြင့္ေတာ့ အပြင့္ေတြပဲ အရန္းမီးသတ္ဆိုလားပဲေရေဘးဒုကၡသည္ ကေလးငယ္တစ္ဦး

မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ ဆည္ေတာ္ၾကီးႏွင့္ ဆည္ေတာ္ေလး ေရေလွာင္တမံမွ ေရမ်ား ေဖာက္လႊတ္လုိက္တဲ့အတြက္ ေရေဘးဒုကၡ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ျဖစ္ပံုမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၁ရက္ေန႔ညက ဆည္က်ိဳးတယ္ ဆိုျပီး အာဏာပိုင္ေတြက အနီးအနားရြာမ်ားအား တမင္သတင္းလႊင့္ ေၾကျငာပါတယ္... အမွန္တကယ္မွာ ဆည္က်ိဳးျခင္းမဟုတ္ပဲ ဆည္ေတာ္ၾကီးမွ ေရကိုေဖာက္လႊတ္လိုက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုပါတယ္.. ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ ဆည္က်ိဳးသြားျပီဆိုျပီး အာဏာပိုင္ေတြမွ တမင္သတင္းလႊင့္ပါတယ္..အမွန္မွာ ဆည္ေရလွ်ံတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဆည္ေရကို တမင္ ေဖာက္လႊတ္လိုက္တာလို႔ ဆိုပါတယ္..

ယေန႔ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားအရ ေသဆံုးသူ အေလာင္း ၁၁ေလာင္းရရွိထားျပီး ေရမွာ ၆၂လမ္းထိ ျပန္လည္ က်ဆင္းေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္.. ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရုံအနီး ဘီလူးေက်းရြာမွ အိမ္ ၂၂အိမ္ ေရထဲ ေမ်ာပါသြားျပီး လူ၄ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း အေလာင္္း၂ေလာင္းသာ ျပန္လည္ ရရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္..။ ယခုအခ်ိန္ထိ ေရေဘးသင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ထမင္းထုတ္ႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ေဝငွမႈ မေလာက္မငွ ျဖစ္ေနျပီး.. ကေလးငယ္မ်ား ဝမ္းေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္..။

သတင္း.. ဒီမိုေဝယံ

ျပည္တြင္းမွ ေပးပို႔လာသူအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။


13 October 2010

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္းပုိင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေရလြတ္ရာသုိ႔ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားျမင္ကြင္းပုံရိပ္ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔မ်ားက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ နည္းတူ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ၁၂ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၉ရက္ေန႔မ်ားက မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပင္ဦးလြင္၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ မႏၲေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕ မ်ား အနီးတစ္၀ိုက္၌ စံခ်ိန္တင္မိုးေရခ်ိန္မ်ားျဖင့္ မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဆည္မ်ား၊ေခ်ာင္းမ်ား၊အင္းအိုင္မ်ားေရျပည့္ေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ကာမႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိရပ္ကြက္အမ်ားအျပားတြင္လည္း ေရလႊမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္မွစ၍ မိုးရြာသြန္းမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္ မိုးရြာသြန္းျခင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ရာ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။


ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း၌ မိုးဆက္လက္ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ မႏၲေလး၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ အမရပူရ၊ တံတားဦး၊ မတၱရာ၊ စဥ့္ကူး၊ စဥ့္ကိုင္၊ ျမစ္သား၊ ျမင္းျခံစေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေညာင္ပင္၀န္း၊ မံုရြာ၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ပခုကၠဴ၊ မင္းဘူး၊ ေရနံေခ်ာင္းစေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ည ၂ နာရီမွာ ေဘာင္ႀကီးတံတားကို ေရာက္တယ္။ ေရာက္ေတာ့ လမ္းမေပၚေရေတြ လွ်ံေနတဲ့အတြက္ သြားလို႔မရေတာ့ဘူး။ ေရျပန္က်တဲ့အထိ ေစာင့္႐ံုပဲရွိေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုပဲ တျခား ကုမၸဏီကားေတြနဲ႔ စဥ့္ကူးလိုင္းကား ေတြလည္း ေရျပန္အက်ကို ေစာင့္ေနၾကတယ္"ဟု ငါးအိုးရြာသို႔သြားမည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

မႏၲေလး-မိုးကုတ္ ကားလမ္းပိုင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသာမက စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း ကားလမ္းေပၚတြင္ ေရလွ်ံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ မိုင္တိုင္ ၃၇ တြင္ရွိေသာ တေရာ္ပင္ေက်း႐ြာ၊ မိုင္တိုင္ ၄၂ တြင္ရွိေသာ ေညာင္၀န္းေက်း႐ြာ၊ မိုင္တိုင္ ၄၉ ႏွင့္ ၅၀ အၾကားရွိ လက္ပံလွတို႔တြင္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္မွစ၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၄ မိုင္ ၇ ဖာလံုရွိ ေဘာင္ႀကီးတံတားမွ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၅ မိုင္ ၇ ဖာလံုရွိ တံငါတံတားအထိ ေရျပင္အက်ယ္ တစ္မိုင္ခန္႔ ေရလႊမ္း မိုးမႈေၾကာင့္ မႏၲေလး-မိုးကုတ္ ကားလမ္းကို ယာယီရပ္နားထားရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
"ေရကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးရက္ေလာက္ကတည္းက စတက္လာတာပါ။ ကားလမ္းေပၚ ေရမေက်ာ္ေသးေတာ့ သြားလို႔လာလို႔ ရေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ေလာက္က စၿပီးေရကတက္လာေတာ့ လမ္းေတြပါ ေက်ာ္သြားတယ္။ လမ္းမေပၚ အနက္ဆံုးေနရာမွာ ငါးေပေလာက္ အထိရွိတယ္။ ေရစီးကလည္းသန္ေတာ့ လမ္းမေပၚမွာ ျဖတ္သန္းသြားလာဖို႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕ ေယာက်္ားႀကီးေတြ ေရထဲျဖတ္သြားတုန္း ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး ေမ်ာသြားလို႔ လိုက္ဆယ္ရတာေတြရွိတယ္။ အခုေတာ့ စက္ေလွေတြကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး သြားေနရတယ္။ ေဘာင္ႀကီးတံတားနဲ႔ တံငါးတံတားအၾကား လူတစ္ေယာက္ ကို စက္ေလွခ က်ပ္ ၁၀၀၀ ေပးမွရတယ္"ဟု ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသူ မီးသတ္ရဲေဘာ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ေရမ်ားတက္လာသည့္အတြက္ ေဘာင္ႀကီးေခ်ာင္းေဘးတြင္ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စားေသာက္ေရးအတြက္ မတၱရာၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားမွ ဆန္မ်ား၊ ထမင္း ထုပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
"လက္ပံလွမွာ လက္ပံလွ စည္ပင္သာယာေစ်း အပါအ၀င္ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေလာက္ ေရနစ္ျမဳပ္သြားတယ္။ ပိုဆိုးတာက လက္ပံလွအ၀င္ ျပည္စိုးေအာင္ ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ တံတားတစ္စင္းနဲ႔ နံကပ္ႏွစ္ထပ္အိမ္တစ္ လံုးေရထဲပါသြားတယ္"ဟု လက္ပံလွမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မႏၲေလး-မိုးကုတ္ ကားလမ္းအပိုင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက တစ္ႀကိမ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းက တစ္ႀကိမ္ေရ လႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုျဖစ္ပြားသည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈသည္ ယခင္အႀကိမ္မ်ား ထက္ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိကာလသည္ မုိးလြန္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး မုိးလြန္ကာလအတြင္း မုန္တုိင္းႏွင့္ မုိးေကာင္းျခင္းတို႔အေပၚတြင္ မူတည္၍ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္နည္းတူ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း ယင္းသို႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ညေနခင္းမွ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ခင္းအထိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္း ႏွင့္ အထက္ပုိင္းေဒသမ်ား၌ မုိးေကာင္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒု႒၀တီျမစ္၊ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္၊ မူးျမစ္၊ ပန္းေလာင္ေခ်ာင္းတို႔တြင္ ေရလွ်ံခဲ့သည္။ ကင္းတားဆည္၊ ငေျပာင္းဆည္တို႔တြင္လည္း ေရထုထည္မ်ားလာမႈေၾကာင့္ ေရလႊတ္ေပးခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ ကူမဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေရမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး ရထား လမ္းပိုင္းေရေက်ာ္ျခင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကားလမ္း ေရေက်ာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္း ျမစ္စေသာ ျမစ္ႀကီးမ်ား၌ ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ဒု႒၀တီျမစ္တို႔တြင္သာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေရာက္ရွိျခင္းတို႔ကုိ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဒု႒၀တီျမစ္သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ အသီးသီး ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွ ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျပားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထပ္မံၾကံဳ ေတြ႕လာရျခင္းျဖစ္ကာ ျမစ္ႀကီးမ်ား တြင္ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းမ်ားအစား ျမစ္ ငယ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံျခင္းမ်ား၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးျခင္းမ်ား မ်ားျပားသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လည္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းသည္ လာနီညာႏွစ္ဘက္သို႔ ယိမ္းေနသည့္ အေနအထားတြင္ရွိလာၿပီး မုိးလြန္မုန္တုိင္း ျဖစ္ေပၚမႈ၊ မိုးမ်ားမႈ စသည္တို႔ ၾကံဳေတြ႕လာရကာ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္အတြင္း စတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တုိင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အလယ္ပိုင္းေဒသ၌သာမက ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၊ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသမ်ားတြင္ပါ မုိးသည္းထန္ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းတြင္လည္း မုိးလြန္မုန္တိုင္းကို ၾကံံဳႏုိင္ေျခရွိသည့္အတြက္ မုန္တုိင္းႏွင့္ မုိးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ကို ၾကံဳရႏုိင္သည္ဟု news-eleven. ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္.

ကမၻာေက်ာ္ အက်ဥ္းသားအမ်ားစု အာရွတြင္ ရိွသည္


တခ်ဳိ႕မွာ အက်ဥ္းက်ေနဆဲျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕က ေသဆုံးသြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
ပူပူေႏြးေႏြး ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ လ်ဴေရွာင္ဘုိကုိ ထိပ္ဆုံးတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဒုတိယ ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


လ်ဴေရွာင္ဘုိ (Liu Xiaobo) (၁၉၅၅ - )

အက်ဥ္းက်ဆဲ။

ယခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗဲလ္ဆုရွင္။ မၾကာခဏ ထိန္းသိမ္းခံရသူ လ်ဴ သည္ ယခု ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ က်ခံေနရသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၁၉၄၅ - )

အက်ဥ္းက်ဆဲ။

ၿပီးခ့ဲသည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ထိန္းသိမ္း ခံေနရသည့္ အခ်ိန္ ကာလေပါင္းမွာ ၁၅ ႏွစ္ ရိွသည္။
ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ မင္ဒဲလား (၁၉၁၈ - )

လူျဖဴအစုိးရက သူ႔ကုိ ၂၇ ႏွစ္ ၾကာ ေထာင္ခ်ခ့ဲသည္။

အက်ဥ္းက်စဥ္ လူျဖဴအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ ေထာင္မွ လြတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သည္။ အႏုိင္ရၿပီး သမၼတ (10 May 1994 – 14 June 1999) ျဖစ္လာသည္။


အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမ ဂႏၵီ (၁၈၆၉ - ၁၉၄၈)

ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။

အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္ လုပ္ႀကံခံရသည္။
မာတင္လူသာကင္း (၁၉၂၉ - ၁၉၆၈)

ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ ၃၀ ခန္႔ ထိန္းသိမ္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၉ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ လုပ္ႀကံခံရသည္။

အေမရိကန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ၏ တတိယေျမာက္ တနလၤာေန႔ကုိ မာတင္လူသာကင္းေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။


Andrei Sakharov (၁၉၂၁ - ၁၉၈၉)

ဆုိဗီယက္ ႏ်ဴကလီးယား သိပၸံပညာရွင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ။
ခ်က္ေခါင္းေဆာင္ ဗားကလက္ဟာဗဲလ္ (၁၉၃၆ - )

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ အာဏာရွင္ အစုိးရ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းသူ။အီရန္ စာနယ္ဇင္းသမား Akbar Ganji (၁၉၆၀ - )

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ အစျပဳၿပီး ၆ ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံေရးသမား အကီြႏုိ (၁၉၃၂-၁၉၈၃)

ေထာင္ထဲတြင္ ၇ ႏွစ္၊ ျပည္ပတြင္ ၃ ႏွစ္ၾကာေနထုိင္ခ့ဲၿပီး ျပည္ေတာ္ျပန္သည့္ေန႔ ေလယာဥ္ေပၚမွ အဆင္းတြင္ ပစ္သတ္ခံရသည္။ သူလုပ္ႀကံခံရမႈေၾကာင့္ လူထု အုံၾကြၿပီး အာဏာရွင္ မားကုိ႔စ္ အစုိးရ ျပဳတ္က်သည္။ သူ၏ ဇနီး ကုိရာဇန္ အကြီႏုိလည္း ႏုိင္ငံေရး ေလာကသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည္။
ဗီယက္နမ္ ေခါင္းေဆာင္ ဟုိခ်ီမင္း (၁၈၉၀ - ၁၉၆၉)

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အက်ဥ္းက်ခ့ဲသည္။


ရင္းျမစ္...မုိးမခ

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း တရြက္ကို က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ကူးယူရမယ္လို႔ ရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေျပာ

လူ ၁၀ ဦးပါတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း တရြက္ကို က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ကူးယူရမယ္လို႔ ရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေျပာေနတာေၾကာင့္ ေငြအေျမာက္အျမား ကုန္က်မယ့္အေရး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အခက္ႀကံဳေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခမဲ့ ကူးယူခြင့္ေပးဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆီကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) က ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ စာရင္းကို ဘာေၾကာင့္ အခမဲ့ မေပးႏိုင္တာလဲ။ အခမဲ့ မရႏုိင္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြေရာ ဘယ္လို အခက္ႀကံဳေနသလဲဆိုတာ ကိုေက်ာ္ေအာင္လြင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ စာရင္းကို ရဖို႔က အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒီစာရင္းကိုရမွ မဲေပးၾကဖို႔ မဲဆႏၵရွင္ေတြဆီကို ပါတီေတြကေန ဖိတ္ဖို႔ လုပ္ရပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာတုန္းက မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ပါတီေတြအေနနဲ႔ အခမဲ့ ကူးယူခြင့္ ရပါတယ္။ အခုေတာ့ လူ ၁၀ ဦး အမည္စာရင္းပါတဲ့ စာရြက္တရြက္ကို က်ပ္ ၂၀၀ နဲ႔ ကူးေပးမယ္လို႔ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္႐ံုးေတြက ေျပာေနလို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုက မတတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီကေတာ့ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆီကို အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီစာရင္းက ခါတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို အခမဲ့ေပးတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ၉၀ ခုႏွစ္တုန္းကဆုိရင္ ကူးယူခြင့္ ေပးတယ္။ စာအုပ္ေပးၿပီး အျပင္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ဘာသာ ကူးယူလုိ႔ ရတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီလို ကူးယူဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔ကုိ ခြင့္မေပးဘူး။ ကုိယ္သိခ်င္တဲ့ နာမည္ေလာက္ပဲ သူတို႔က ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သြားၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္လုိ႔လည္း မရဘူး။ သူတို႔က ကူးေပးမယ္ေပါ့ေလ။ တမ်က္ႏွာဆုိတာ လူ ၁၀ ေယာက္ရွိတယ္။ အဲဒီ တမ်က္ႏွာကို ၂၀၀ ေပးရမယ္ဆုိေတာ့ က်ေနာ့္ မဲဆႏၵနယ္ဆုိရင္ လူ ၁၀၀,၀၀၀ ရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ကူးခ သိန္း ၂၀ က်မယ္။

“အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဘယ္လုပ္ႏုိင္မလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔က ေငြ ၅၀၀,၀၀၀ တင္ဖုိ႔ေတာင္ မနည္းလုပ္ယူရတာ။ အဲဒါေတြ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန မရွိတဲ့အေၾကာင္း သူတုိ႔ကို ရွင္းျပတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အခမဲ့ ေပးေ၀ပါ။ ငွားၿပီးေတာ့ ကူးယူခြင့္ ေပးပါ။ ဒီလိုမွ အျပင္ကုိ မငွားႏုိင္ဘူး ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီ႐ုံးမွာ သြားၿပီး ကူးမယ္။ ကူးလုိ႔ ၾကာတယ္ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၿပီးယူမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အသံသြင္းၿပီးေတာ့ ယူမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနပါတယ္။ အဲဒါ အစီအစဥ္ လုပ္ေပးပါဆုိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆီကို စာတင္လုိက္တာေပါ့ဗ်ာ။”

ဦးသုေ၀ဟာ ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္အေရြးခံမယ့္သူပါ။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ထက္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ မ်ားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြဆို မဲေပးႏိုင္သူ ဦးေရဟာ ၆၀၀,၀၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီစာရင္း ရဖို႔ဆိုရင္ ေငြေတြ အေျမာက္အျမား ကုန္က်ပါလိမ့္မယ္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးအတြက္ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အသံုးစရိတ္က က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ပဲ ရွိတာပါ။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မိတၱဴရႏိုင္ဖို႔ ကိစၥတခုတည္း အတြက္နဲ႔ က်ပ္ေငြ သိန္း ဆယ္ဂဏန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီး သံုးစြဲဖို႔ ဆိုတာက ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပါ။

လံုၿခံဳေရး အေျခအေနကို အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ မဲစာရင္းကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္လည္း မေပးႏိုင္ဘူး ဆိုတာေၾကာင့္ မဲစာရင္း အခမဲ့ေပးဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆီ အေၾကာင္းၾကားစာ သူတို႔ ပို႔ရတဲ့အေၾကာင္း ဦးသုေ၀က ဆက္ၿပီး ရွင္းျပပါတယ္။

“သူတို႔က ရပ္ကြက္ေတြမွာ ဒီစာရင္းေတြ ပို႔တာကုိး။ ရက္ကြက္မွာ သြားေတာင္းေတာ့လည္း သူတုိ႔မွာ အမိန္႔က သူတုိ႔ဆီမွာ ကူးပါ။ ဒါပဲ၊ သူတုိ႔ကေတာ့ အမိန္႔ပဲ။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္းပဲ လုိက္နာတာကိုးဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီလိုဆုိရင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၿပီး ကူးပါရေစဆုိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအရ ကူးခြင့္မေပးဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က စာတင္ရတာ။”

အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဘက္ကေန မဲဆႏၵရွင္စာရင္း အခမဲ့ ကူးခြင့္ေပးမလား၊ မေပးဘူးလား ဆိုတဲ့ကိစၥ အေၾကာင္းျပန္မလာေသးပါဘူး။ ေနာက္လထဲမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔အေရး မၾကာခင္တုန္းကမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႕ခြင့္ရခဲ့တဲ့ သူေတြအတြက္ အခ်ိန္အခက္အခဲအျပင္ ေငြေၾကး အခက္အခဲကလည္း ေတာ္ေတာ္ႀကံဳေနၾကရတာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တင္းက်ပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကန္႔သတ္မႈေတြၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေဘာင္၀င္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး အသံုးစရိတ္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ေခၽြတာေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနပါတယ္။

သတင္း..VOA

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲထည့္ရန္ အတြက္ လ၀ကမွ မလုပ္မေနရ မွတ္ပံုတင္ အတင္း လုပ္ခိုင္းကာ ေငြးေကာက္ခံ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထည့္ရန္ အတြက္ လူ၀ကမွ မလုပ္မေနရ မွတ္ပံုတင္ အတင္း လုပ္ခိုင္းကာ ေငြးေကာက္ခံေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန (လ၀က) မွ မွတ္ပံုတင္လုပ္ခ အတြက္ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ကေန ၁၀၀၀၀ အထိ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕ခံတဦးက ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။

“လ၀က က လုပ္ခိုင္းတာပါ။ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွာ ပါျပီး မွတ္ပံုတင္ မရွိသူေတြကို လုပ္ခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ရွိတဲ့ သူေတြေတာ လုပ္စရာမလိုဘူး။ အဲဒီမွာ ဓါတ္ပံုရိုက္ခနဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္ခ ဆိုျပီး က်ပ္ ၆၀၀၀ ကေန က်ပ္ ၁၀၀၀၀ အထိ ေပးရတယ္။ မလုပ္လို႕ကို မရဘူး။ အတင္း လုပ္ခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ယခု လုပ္ေပးေနသည့္ မွတ္ပံုတင္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထည့္ရန္အတြက္ ယာယီသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခရီးလြန္ေနသူေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသြားျပီး အလုပ္လုပ္ေနသူေတြအတြက္လည္း လုပ္ခိုင္းတယ္။ အခုလုပ္တာက အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအရ သူတို႕ လိုက္ျပီး လုပ္ခိုင္းေနတာ။” ဟုသူက ဆက္ေျပာ သည္။

ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ထဲမွ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ မိသားစုလိုက္ ရန္ကုန္သို႕ေျပာင္းေရြ႕ သြားသည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႕၏အမည္မ်ားကို ေက်းရြာ မဲစာရင္းတြင္ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ရခိုင္ အမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ ေက်ာက္ေတာ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ အိမ္ေထာင္စု တခုလံုး ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကသူမ်ား၏ စာရင္းမ်ားပါ မဲစာရင္းတြင္ ထပ္ပါလာသျဖင့္ မဲမသာမူမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

တဘက္တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိၾကသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးသူ မူဆလင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထည့္ခြင့္ရမည္ဟု သတင္း ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕မွ ထမင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

သတင္း...နိရဥၥရာ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နအဖ၏၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကိုမဲေပးဖုိ႔ျငင္းဆုိ

ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဲေပးခြင့္ျပဳတာဟာ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပလိုက္သလို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူမဲေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကို ေျပာလိုက္တယ္လို႔ သူ႕ကို ဒီကေန႔ သြားေတြ႕ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနေတြကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္မွာ လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားစဥ္ အခုလို ေျပာလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ျပဳတဲ့အေၾကာင္း မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းကပဲ ေနအိမ္မွာ သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒါဟာ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္လု႔ိ ျပန္လည္ေထာက္ျပခဲ့တာပါ။ ဒါကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒထဲမွာ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိမလို မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားတာမို႔ အခု သူ႔ကို မဲေပးခြင့္ ေပးလိုက္တာဟာ ဥပေဒအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္လို႔ ေျပာေၾကာင္း ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္မွာ သြားေတြ႕ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

“ထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ စကားရပ္တခု ပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ၊ အဲေတာ့ တရား႐ုံး တ႐ုံး႐ုံးက ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ထားသူကို ဆုိလုိသည္တဲ့။ ထုိသူက အဲဒီ ခ်မွတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို မေက်နပ္လုိ႔ အယူခံထားသူလည္း ပါ၀င္သည္လို႔ ဆုိေတာ့ ေဒၚစုက အဲဒီအထဲ ပါေနတာေပါ့။ အခု အယူခံထားတာလည္း မေက်နပ္လို႔ အယူခံထားတာ။ အဲေတာ့ သူက ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ဆုိတဲ့ဘက္မွာ သြားပါတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေဒၚစုက သူ႔မွာ Voting Right၊ မဲေပးပုိင္ခြင့္ မရွိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အဲဒါကို ရွင္းျပလိုက္တယ္။”

ဒါ့အျပင္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲမေပးဘူးလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားတဲ့ အမႈအေပၚ အထူးအယူခံလႊာကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ရန္ကုန္မွာ ၾကားနာမွာမို႔ ဒီအယူခံလႊာ ကိစၥအတြက္ ေရွ႕ေနေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးၾကည္၀င္းနဲ႔ ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔ ၂ ဦး ဒီကေန႔ ေနအိမ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သြားေတြ႕ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ၾကတာနဲ႔ ေရးသား ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေဒၚစုကို သြားျပတာ။ အဲေတာ့ သူကလည္း အဲဒီဟာကို က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဖတ္လည္း ဖတ္ၾကည့္တယ္၊ ေဆြးေႏြးလည္း ေဆြးေႏြးတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အခ်က္ ေလးငါးခ်က္ပဲ ထပ္ၿပီးေတာ့ ျဖည့္သင့္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ျဖည့္ေပးေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီ ေလးငါးခ်က္ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ပါတယ္။ က်န္တဲ့ဟာေတြလည္း ရွင္းျပခဲ့တယ္။”

မႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဒီျပစ္ဒဏ္အတြက္ မူလ အင္းစိန္တရား႐ံုးမွာ ၀င္ခဲ့တဲ့ အယူခံကိုလည္း ပယ္ခ်ခဲ့သလို ရန္ကုန္တိုင္း တရား႐ံုးမွာ မႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က တင္တဲ့ အယူခံလႊာကိုလည္း ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ပလပ္ခဲ့ဖူးတာမို႔ ၂ ႀကိမ္ထိ လက္မခံဘဲ ရွိထားခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ တရား႐ုံးခ်ဳပ္မွာ အထူးအယူခံလႊာ လက္ခံ မခံ ၾကားနာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာလည္း စစ္အစိုးရက ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အစားထိုးခဲ့တယ္လို႔ ေၾကညာထားၿပီးကာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စြဲဆိုရာမွာ အေျခခံဥပေဒေဟာင္းကို အသံုးျပဳထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးၾကည္၀င္းက ေထာက္ျပပါတယ္။

“အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္၊ ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ၈၈ ခုႏွစ္က ရပ္ဆုိင္းသြားတယ္ ဆုိတာကို ရန္ကုန္တုိင္း တရားသူႀကီးက အမိန္႔ခ်ခဲ့တယ္။ အဲဒါက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အျမတ္၊ ေအာင္ပြဲ၊ အဲလို ေျပာႏုိင္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ တရားသူႀကီးက အဲဒီေနရာေလးမွာ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ၿပီးကာမွ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဂေကြ႕ ေကြ႕ၿပီးေတာ့ ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မ ၅ ခုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မူလ အခြင့္အေရးေတြေပါ့ဗ်ာ၊ Fundamental Rights ေတြ ကန္႔သတ္တာေပါ့။ လွည့္ပတ္ၿပီး ထြက္သြားတာ။”

ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္း ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အထူးအယူခံအတြက္ လိုအပ္တာေတြကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီးရင္ အမႈကို ၾကားနာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ မတိုင္ခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထပ္မံေတြ႕ဆံုဖို႔ ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...VOA

အမွိုက္ကေပး တဲ့ ေဝဒနာ

လမ္းေဘး တစ္ေနရာတြင္ ေရးသား ထားသည့္ “အမိႈက္မပစ္ရ” ဟူေသာ ဆိုင္း ဘုတ္ ေအာက္ တြင္ အမိႈက္ ပံုႀကီး ရွိေန သည္။ လူတိုင္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသိ အနည္းနွင့္အမ်ား ရွိေနေသာှလည္း မိမိတို့ သံုးစြဲျပီး စြန့္ပစ္ ပစၥည္း အခ်ိဳ႕ကို အလြယ္ တကူ စြန္႔ပစ္ သည့္ အေလ့ အက်င့္ကို ေဖ်ာက္ ဖ်က္ မရႏိုင္ ေသးေပ။

မိမိပစ္လိုက္ေသာ အမိႈက္တစ္စမွ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ ႀကီး ႀကီး မားမား ထိခိုက္ေစမည္မဟုတ္ဟု ေတြးထင္ေသာ လူမ်ိဳး မ်ားလာ ေသာေၾကာင့္ လမ္းတကာႏွင့္ ေျမာင္းမ်ားတြင္ အမိႈက္မ်ား စုပံုေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ထို အက်ိဳးဆက္ေၾကာင ့္ေျမာင္း မ်ားမွာ အမွိုက္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ကာ ေရစီး ေရလာ မေကာင္း ေတာ့သျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားလွ်င္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေရလွ်ံ ျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားတြင္ ျခင္၊ ယင္ မ်ား ေပါက္ဖြားလာကာ မလိုလားအပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း စသည့္ဆိုး က်ိဳးမ်ားကို ခံစားရ မည္ ျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္တိုင္းတြင္ရွိေသာ ညေန ၆နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီအထိ ပစ္ရေသာ အမိႈက္ပံုမွာ ည ၇ နာရီ ေလာက္အခ်ိန္တြင္ ႀကီးမားေသာ အမိႈက္ပံုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ လူေနမႈ ထူထပ္လာျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမိႈက္မ်ားမွာ အသံုး ျပဳၿပီး မလိုအပ္ေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထြက္ေသာ အမိႈက္၊ ေက်ာင္းခန္း မ်ားမွ ထြက္ေသာ အမိႈက္၊ လူေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေသာ အမွိုက္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားနွင့္ ယာဥ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အမိႈက္မ်ားအားလံုးပါဝင္သည္။

အမိႈက္တြင္ ေဆြးေျမ့လြယ္သည့္အမိႈက္ႏွင့္ ေဆြးေျမ႕ရန္ ခက္ခဲသည့္ အမိႈက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ေဆြးေျမ႕ရန္လြယ္ကူသည့္ အမိႈက္မွာ တစ္ရာသီမိုးက်သည္ႏွင့္ ေဆြးေျမ႕သြားၿပီး ယင္းတို႔ကိုသဘာဝ ေျမေဆြးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ေဆြးေျမ႕ရန္ မလြယ္သည့္ အမိႈက္တြင္ ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား အဓိက ပါဝင္ေန သည္။ ၎တြင္ပါရွိေသာ ဓာတုေဗဒ ပစဿစည္းမ်ား အေပၚယံေျမဆီလြွာ ပ်က္စီးေစနိုင္ျပီး ေျမထုညစ္ညမ္းမွုကုိ ျကံုေတြ့ရနိုင္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ား၏ အမိႈက္ပစ္မႈ စနစ္ႏွင့္နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ အမိႈက္ပစ္မႈစနစ္မွာ အနည္းငယ္ကြဲျပားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနထိုင္သူမ်ားမွာ အမိႈက္ပံုရွိရာသို႔ အမိႈက္မ်ားသြားပစ္ျခင္း၊ လေပးစနစ္ျဖင ့္အမိႈက္မ်ားကို ေန႔စဥ္လာေရာက္ သိမ္း၍ ပစ္ေစ ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးမွ လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ တြန္းလွည္းျဖင့္ လာေရာက္သိမ္းသျဖင့္ လမ္းေဘးတြင္ စုပံုထားရွိျခင္း၊ အမိႈက္ကို အိမ္တိုင္ ရာ ေရာက္တြန္းလွည္းျဖင့္ အနည္း အမ်ားေပၚမူတည္ကာ ပိုက္ဆံေပး၍ စြန္႔ပစျခင္း၊ စည္ပင္မွသတ္မွတ္ေပးထား ေသာ အုတ္ကန္မ်ားတြင္ ပစ္ေစျခင္းစေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ အမိႈက္ကို စြန္႔ပစ္လ်က္ရွိသည္။

ကြ်န္မတို႔ရပ္ကြက္မွာေတာ့ အမိႈက္ကို တြန္းလွည္းနဲ႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ပစ္ရတဲ့ အသည္ေတြေတာ ့မရွိဘူး။ လမ္းထိပ္က အမိႈက္ပံုကုိိပဲ သြားေရာက္ပစ္ရတယ္။ ေန႔စဥ္မပစ္ ရေပမယ့္ ၃ ရက္တစ္ခါ ေလာက္ ေတာ့ပစ္ရတယ္။ ပုပ္သိုးၿပီး အနံ႕ထြက္တဲ့ ပစၥည္းေတြဆုိရင္ တစ္ရက္တစ္ခါပဲပစ္တယ္။ အမိႈက္ ပံုကေတာ့ ညေန ၆ နာရီကေန စပစ္ရ ေတာ့ေျပာင္ရွင္းေနတဲ့ ေနရာက ခဏတြင္းမွာ အႀကီးႀကီးျဖစ္ သြားတယ္။ အနားေရာက္တာနဲ႔ အနံ႔အသက္ဆိုးရြားၿပီး ၾကာၾကာမေနႏိုင္ဘဲျပန္ေျပးရတယ္” ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေန အိမ္ရွင္မ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

နယ္မ်ားတြင္မူ အမိႈက္ပစ္လွ်င္ ၿခံမ်ားထဲတြင္ တြင္းမ်ားတူးၿပီး ပစ္ၾကၿပီး တြင္းျပည့္သြားလွ်င္ ေျမႀကီးႏွင့္ ျပန္ဖို႔ၾကၿပီး လအတန္ငယ္ၾကာလွ်င္ ၎အမိႈက္က်င္းကို တူးေဖာ္၍ ေျမဩဇာအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ အမိႈက္မ်ားကို စုပံုမီး႐ိႈ႕ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ လယ္ယာေျမထဲတြင္ သြားပစ္၍ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား တြင္ပစ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။

“ကြ်န္မတို႔နယ္မွာေတာ့ ပလတ္စတစ္အိတ္၊ ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္ေတြ သိပ္မသံုးၾကဘူး။ အင္ဖက္ပဲ သံုး တယ္။ အမိႈက္ပစ္ဖို႔ က်ေတာ့ လယ္ေျမ ထဲမွာပဲ ပစ္ၾကတယ္။ တစ္ခါတေလလည္း လယ္ထဲမွာပဲ ပစ္ၾကတယ္။ ေျမေဆြးအျဖစ္လည္း ရတယ္။ က်ြတ္က်ြတ္အိတ္ဆိုတာကေတာ့ တစ္ခါ တစ္ေလမွ ၿမိဳ႕တက္ေဈးဝယ္တဲ့ အခါ ပါလာတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအိတ္ကိုပဲ ေသေသခ်ာခ်ာသိမ္းထားၿပီး အျပန္ ျပန္ေရေဆးၿပီး ျပန္သံုးၾကတယ္” ဟု ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဟသၤာတခရိုင္၊ အဂၤပူျမို့နယ္ အရိုးကုန္းေက်းရြာမွ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သို႔ အလုပ္လာ လုပ္သူ မသူဇာက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့ေသာ အမွိုက္စစ္တမ္းအရ မီးဖိုေခ်ာင္ ထြက္ အမိႈက္မွာ ၇၃.၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပလတ္ စတစ္အမိႈက္ ၁၇.၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿခံထြက္ အမိႈက္ ၃.၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စကၠဴ အမိႈက္၂.၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဝတ္စ အမိႈက္ ၁.၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖန္ အမိႈက္ ဝ.၄၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ အျခား အမိႈက္ ၁.၂၉ ရာခိုင္နွုန္းအသီးသီးရွိသည္ဟု ဩဂုတ္လ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမိႈက္ ပံုမ်ားမွ ျပန္လည္ အသံုးျပဳရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ စုေဆာင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား လည္း ရွိ ေနသည္။

“က်ြန္ေတာှတို့ကေတာ ့လမ္း ေဘးအမိႈက္ပံုရွိတဲ့ ေနရာေတြကို လိုက္ေကာက္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ပစၥည္း ေတြကေတာ ့ေရေဆးၿပီး ျပန္သံုးလို့ရတာေတြ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ သံတိုသံစ၊ ေရသန့္ဘူးခြံေတြ၊ ပလတ္စတစ္ခြက္ ေတြေရာင္းရတဲ့ ပိုက္ဆံက တစ္ေန႔ ကို တစ္ေထာင္ေက်ာ္တဲ့ေန႔လည္း ရွိတယ္၊ တစ္ ေထာင့္ငားရာေလာက္ရတဲ့ေန့လည္း ရွိတယ္” ဟ ုလမ္း ေဘး အမွိုက္ပံုမ်ားတြင္ ေရာင္းရမည့္ အရာမ်ားကို လိုက္ ေကာက္၍္ ေရာင္း ခ်သ ူအသက ္၁၅ နွစ္ အရြယ္ ကေလးတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ယင္းအမိႈက္ပံုေဘးမွ ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားသည္ အမွိုက္ပံုမွ ထြက္ေသာ အနံ႕အသက္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ႏွာ ေခါင္း ပိတ္သြားသူကသြာ း၊ အမွိုက္ပံုကိုေက်ာ္သြားေစရန္ ေျခလွမ္းအျမန္ လွမ္းသူက လွမ္းႏွင့္ အမိႈက္ပစ္ရန္လာသူမ်ားလည္း အေဝးမွေန၍ အမိႈက္လွမ္းပစ္ၾကသည္။ အမိႈက္ပံုတြင္မူ အမိႈက္အတြင္း ရွာေဖြေနၾကေသာ ကေလးမ်ားနွင့္ အမိႈက္မ်ားစုစည္းေနေသာ စည္ပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားက အမိႈက္ ကို အကာအကြယ္မပာဘဲ ကိုင္တြယ္ထိေတြ့ေနျကသည္။

အဆိုပါစြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္အရ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက “အမိႈက္က ထြက္တဲ့ အနံ႕ဆိုးေတြ ပုပ္ ၿပီးထြက္လာ တဲ့ အနံ႔ေတြက ကန္႔ ဓာတ္ ေတြပါဝင္တဲ့ အဲ့ဒီအနံ႔ေတြ ခဏတျဖဳတ္ ျဖတ္သြား ျဖတ္လာ႐ႈ႐ိႈက္မိ ႐ံုနဲ႔႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေတာ့ ဘာ ေရာဂါ မွမျဖစ္ေစပါ ဘူး။ ေရေမႊးနံ႔ကို ရသလို အပုပ္နံ႕ကို လည္း အနံ႕အသက္တစ္ခု အေနနဲ႔ ရမွာ ပါ။ အကာအကြယ္ မပါဘဲ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ၿပီး အစားအစာေတြ စားမယ္၊ ဟိုကုတ္ ဒီကုတ္ေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဘက္တီးရီး ယား ပိုးေတြက ကိုယ္ခႏၶာထဲ ဝင္ေရာက္သြားတဲ့အခါ အေရျပားနဲ႔ ပတသက္တဲ့ေရာဂါ၊ အဓိက အူလမ္း ေၾကာင္း ေရာဂါ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆို သည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ အညစ္အေၾကး ေပါင္းစံု စြဲကပ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အကာအကြယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ လက္အိတ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း မ်ားျဖင့္ကိုင္တြယ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး အမိႈက္မ်ားမွ ပါလာေသာအပ္မ်ား၊ ပုလင္းကြဲမ်ားျဖင့္ ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ဂရုစိုက္ ကိုင္တြယ္ရမည္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အမိႈက္သယ္ယာဥ္မ်ား ၊ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေန့စဉ္လိုက္လံသိမ္းယူရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း သိမ္းဆည္းရရွိေသာ အမိႈက္မ်ားမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀ဝ မွ ၁၆၀ဝ ေက်ာ္အထိ ရွိၿပီး လူတစ္ဦးေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ အမိႈက္ပမာဏမွာ ဝ.၃၂ ကီလိုဂရမ္ ရွိေၾကာင္း ၂ ႏွစ္ တစ္ျကိမ္ အမွိုက္ေကာက္ယူမွု စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအမိႈက္မ်ားကို လိႈင္ သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ထိန္ပင္ သုသာန္ ေနာက္တြင္ ဧက၃၀ဝ ရွိေသာ ေျမေနရာထားရွိ၍ တစ္ဧက နီးပါးရွိသည့္ ကန္ေပါင္း ၁၂ ကန္တူးထားသည္။ ေျမာက္ဒဂံုျမို့နယ္ထားဝယ္ ေခ်ာင္ရွိ အမိႈက္ပစ္ရန္ ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ အေရွ႕ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းမွ အမိႈက္မ်ားကို ေျမာက္ဒဂံုသို႔ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ေစၿပီး အေနာက္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွထြက္ရွိေသာ အမႈိက္မ်ားကုိ ထိန္ပင္သုိ႔ သြားေရာက္စြန္႔႔ပစ္သည္။

“အခု လတ္တေလာမွာ ကမၻာႀကီး ပူေနြးလာတာ သစ္ေတာေတြ ျပုန္းတီးတာ၊ ေရထြက္ သယံဇာတေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတာ၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္လာတာေတြကို သတင္းေတြ တီဗီေတြမွာ မၾကာခဏေတြ႕ျမင္ ေနရတယ္။ အဲ့ဒီ အေၾကာင္းအရင္း ေတြအကုန္ လံုးက သဘာဝ ေဂဟ စနစ္ႀကီး ပ်က္စီးလာတာေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္တာပါ။ ေဂဟစနစ္ႀကီး ပ်က္စီးရျခင္းအေၾကာင္း အရင္းမွာ အမိႈက္က အဓိက ပါဝင္ေနတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသပ္ ရပ္ဖို႔အတြက္နဲ႔ သဘာဝေဂဟ စနစ္ကို ဒီ့ထက္ပို မပ်က္စီးေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အမိႈက္ကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ဖို႔လိုတယ္။ သက္ဆိုင္ရာေတြကလည္း အမိႈက္စြန္႔ပစ္စနစ္ကို ပိုမိုေကာင္း မြန္ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာ ေတြကိုလည္း တိတိက်က် သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ အမိႈက္ပံုးေတြလံုေလာက္စြာ ထားရွိရမယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ကလည္း အမိႈက္ကို စည္းကမ္းရွိရွိနဲ႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္သင့္ပါတယ္” ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသင္း အဖြဲ့တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သက္နွင္းေထြး


"ပစၥဳပၸန္ အႏြမ္း”

"ပစၥဳပၸန္ အႏြမ္း”

အေရာင္မဲ့ သက္သက္
ရာဇ၀င္ အဆက္ဆက္
ျပည္ ့အတြက္ဆို
အေမာင္ေဒါင္းတို ့..ေရွ႕ကဦးေဆာင္..။

ရွစ္ပူး ႏွစ္ပယ္မွာ
အဆိပ္လူး က်ည္ဖူး
ရင္ဘတ္္ေတြ ခံကတုတ္နဲ ့
အံတုဘက္ျပိဳင္..
ေသြးပ်က္ကာ ေျပးထြက္သူက
မ.ဆ.လ…။

ဧကရာဇ္ပန္္္းေတြလဲ
သံုးပြင့္ဆက္ေၾကြက်..
ရုိက္ခ်က္ေတြ ပီသေပမယ့္
ဘာမ်ွ ဒို ့မရလိုက္ဘူး။

ေသြးဆာသူ မိစၦာတစုရဲ ့
ေမာင္းျပန္ေတြေအာက္
တမလြန္ေရာက္သူ ေရာက္

အက်ဥ္းက်သူ က်
သူပုန္ထသူ ထ…
ၾကယ္ေတြ တစင္းျပီး တစင္း ေၾကြ
ေသြးေတြ တကြက္ျပီးတကြက္ စြန္း…။

ဒီလိုနဲ ့
၂၂ နွစ္ေက်ာ္ကာလ
အတိတ္ေမ့ေရာဂါသည္ေတြက
အတၱေတြကို အျပိဳင္ပ်ိဳးလို ့
ဇာတ္တူသားေတြ အလုအယက္စား
အရင္ေရာက္သူ တန္းစီးလုပ္..
အေ၀းကြင္းမွာ..ေရာမလိုက်င့္ရင္း
ကိုယ္ယံုၾကည္ခ်က္..ကိုယ္ျပန္တိုက္စား
သိကၡာေတြ ရိကၡာနဲ ့လဲ
အျပိဳ ျပိဳအကြဲကြဲ..စာရိတၱေတြနဲ ့
စားခြက္လုလို ့ေကာင္းေနဆဲ…
ရန္သူနဲ ့စီးခ်င္းမထိုးခင္
ေနာက္ေက်ာဓါး၀င္…။

အိမ္ၾကီးကေတာ့ အမိုးေတြလန္
တိုင္ေတြနဲ ့..အကာေတြရြဲ ့
သာသနာကိုခ် စေတးတာေတာင္
End game က မေရာက္…။

အနိုင္ရပါတီက
လူမွူ ့ေရးအသင္းျဖစ္..။

စစ္ဧကရာဇ္ကေတာ့
ထင္ရာစိိုင္းဖို ့
၂၀၀၈ ဥပေဒေတြနဲ ့- တံတုိင္းခတ္။
န်ုဴးကလီးယားေပၚတက္ရပ္ဖို ့ၾကံေဆာင္
သယံဇာတေတြလဲ ေျပာင္။

၀မ္း မ၀လို ့
တန္းအျပင္ေရာက္သူေရာက္
ေကာင္းျခင္းေတြအားလံုးပ်က္သုဥ္းတဲ့
ရာဇ၀င္ရုိင္းရုိင္း ေခတ္သမိုင္းမွာ
စစ္ေခြးဘီလူးရဲ ့အစြယ္ေဖြးေဖြးေတြၾကား
အသားထစ္ေတြပါသြားမွာ ေတြးေၾကာက္လို ့
မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ခ်ေၾကြးေတာ့မွာလား…..။

(ေဆာင္းယြန္းေႏြ)

12 October 2010

ဆည္က်ိဳးတယ္ဆုိတဲ႔သတင္းေၾကာင္႔မႏၱေလးမွျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ျဖစ္

မႏၱေလးမွာ ေလာေလာဆယ္ ေရျကီးေနတဲ့ အရပ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ေအာင္ပင္လယ္၊ ကန္ေပါက္၊ ျမရည္နႏၵ ထြန္တုံး စတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာ တနလၤာေန့ညက ရပ္ကြက္နဲ့ ျမိဳ႔နယ္ အာဏာပိုင္တြေက အသံခ်ဲ့စက္ေတြနဲ့ ဆည္ေတာ္ျကီး က်ိဳးတယ္ဆိုျပီး လိုက္ေျကညာတဲ့ အတြက္ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူေတြ ထိတ္လန့္တျကား ထြက္ေျပးခဲ့ျကပါတယ္။

မႏၱေလး ေဒသခံတစ္ဦးက လူေတြ ကားေတြေပၚမွာ ပစၥည္းေတြတင္လို့ ထြက္ေျပးခဲ့ျကတယ္ လို့ေျပာပါတယ္။ ေနာက္မွ အဲဒီ ဆည္က်ဳိးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္း မဟုတ္ပါဘူးလို့ လိုက္ေျကညာခဲ့ေပမယ့္ ေျပးတဲ့ လူတြေက ထြက္ေျပးေနတုန္းပဲလို့ ဆိုပါတယ္။တခ်ိဳ႔ကေတာ့လဲ မႏၱေလး အထက္ဖက္က မတၱရာလို ေဒသေတြကို ဆက္သြယ္ စုံစမ္းခဲ့ျကတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

မိုးက ဆက္ျပီး သဲသဲမဲမဲ ရြာေနဆဲျဖစ္တဲ့ အတြက္ မေန့က ဆည္ေတာ္ျကီး ေရကို ထပ္ျပီး ေဖာက္ခ်ခဲ့ရ ေသးတယ္ လို့လဲ ေဒသခံတခ်ိဳ႔က ေျပာပါတယ္။

ဆည္ေရ ထပ္ေဖာက္ခ်ခဲ့တဲ့ အတြက္ မႏၱေလး မွာ က်ေနစျပဳတဲ့ ေရေတြ တစ္ေပက နွစ္ေပေလာက္အထိ ျပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။တခ်ိဳ႔ေနရာတြေမွာ ေစတနာရွင္တြေက ထမင္းထုတ္ေတြ လိုက္ေဝေပးေနတယ္လို့လဲ သိရပါတယ္။


သတင္း..ဘီဘီစီ

နအဖအာကာပိုင္ေတြထုတ္ထားတဲ႔ေငြစကၠဴ ၅၀၀၀တန္မ်ား အတုမ်ားထြက္ရွိ

ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ အတုမ်ား ေပၚထြက္ေနၿပီး ဘဏ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ရွိေနရသည္ဟု သိရသည္။ ထုိ သတင္းေၾကာင့္ သံုးစြဲသူအခ်ိဳ႕က သတိထားၿပီး လက္ခံေနသည္ဟု သိရသည္။

`ဘဏ္ေတြမွာ ၅၀၀၀တန္ေတြ ေငြစကၠဴေတြ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ေနရတယ္ လုိ႔ ဘဏ္က ၀န္ထမ္း ေတြ ေျပာျပလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ သိရတာပါ။ တရြက္ခ်င္းစီကေတာ့ သုံးဖုိ႔ မလြယ္ဘူးေလ။ အုပ္လုိက္ ဆုိေတာ့ေရာ ထည့္လုိက္လုိ႔ ရတာေပါ့။ အတု ဆိုတာကလည္း ဘဏ္က ၀န္ထမ္းေတြမုိ႔ သိတာေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိရင္ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုေနာက္ပုိင္း ကားခ ယူရင္ ငါးေထာင္တန္ ယူရမွာေတာင္ ခပ္လန္႔လန္႔ပဲ။´ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က တကၠစီ ေမာင္းသူ တဦးက ေျပာျပသည္။
ဘဏ္၀န္ထမ္းတဦး၏ အဆုိအရ ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ အစစ္တြင္ ဂဏန္းစာလုံး ၅၀၀၀ မွာ ေဖာင္းၾကြ ျဖစ္ၿပီး လက္ျဖင့့္ပြတ္ၾကည့္ယုံႏွင့္ သိႏုိင္သည္ ဟုသိရသည္။ အတုတြင္မူ ေဖာင္းႀကြစာလံုး မဟုတ္သျဖင့္ တျပင္တည္း ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။
ထုိ႔အျပင္ ငါးေထာင္တန္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေငြႀကိဳးမွာ အျပားႀကီးၿပီး အတု၏ ေငြႀကိဳးမွာ မွ်င္မွ်င္ မွ်သာ ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
`အခု လက္ရွိ စက္ပစၥည္းေတြက အရမ္း တုိးတက္လာေတာ့ အတု လုပ္ဖုိ႔က ပုိလြယ္လာတယ္။ ေနာက္က် မၾကားဘူးတာ ေငြ၁၀၀၀တန္ေတြ ထုတ္တုန္းက ကင္ႏြမ္ ကာလာ ပရင္တာ နဲ႔ေတာင္ ထုတ္ၿပီး အတု လုပ္ႏုိင္တယ္တဲ့။ ကြ်န္မကေတာ့ အတု လုပ္ရင္ ၅၀၀၀ တန္ထက္ ၅၀တန္နဲ႔ ၁၀၀တန္ေတြ ပုိလုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါမွ အေၾကြရွားတဲ့ ျပႆနာ နည္းနည္းဲ ၿငိမ္းမွာ´ ဟု ဒဂုံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူ တဦးက ေျပာျပသည္။

၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴကို ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုတ္ေ၀ခါစ လမ်ားက သံုးစြဲသူမ်ား အၾကား ေတြ႕ရေလ့ မရွိေသာ္လည္း တႏွစ္အၾကာတြင္ ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈတြင္ ပမာဏမ်ားစြာ ပါ၀င္လာေနသည္ဟု သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာသည္။ ယခုအခါ ဘတ္စကားစီးခ ေပးရာတြင္လည္ေးကာင္္း လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း သံုးစြဲေနၾကၿပီဟုလည္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ အခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ စီတီးမတ္ က့ဲသုိ႔ ကုန္တိုက္ႀကီးအခ်ိဳ႕က ေခါက္ခ်ိဳးေခါက္ထားသည့္ ငါးေထာင္တန္ကို လက္မခံေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။

ရင္းျမစ္..မုိးမခ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး နအဖစစ္သံရံုးေရွ့ ဆႏၵျပသပြဲ ႏွင္႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား ( ကိုရီးယား )ေလးစားစြာျဖင္႔

http://flyingpeacock.blogspot.com/

11 October 2010

အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ အခ်ဳပ္သူ/သားမ်ားအား နအဖရဲ႔ မတရားတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားေဆာင္ရြက္ေန

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္မည့္ အခ်ဳပ္သူ၊ အခ်ဳပ္သားမ်ားစာရင္းအား သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ခါ စာရင္းမ်ား ျပဳစုေပးပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါစာရင္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေန႔စဥ္ စာရင္းေပးပုိ႔လ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ မဲေပးႏုိင္မည့္ အခ်ဳပ္သူ/သား အေရ အတြက္ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ၊အခ်ဳပ္သူ/သားမ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အက်ဥ္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္မူ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၃ ခု၊ အလုပ္စခန္းႏွင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရ သူေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အခ်ဳပ္သူ အခ်ဳပ္သားစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိုးအေလ်ာ့ရွိႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္မဲေပးရမည္ကို သက္ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ ဥပေဒအခန္း (၉) ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းပါ ပုဒ္မ ၄၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ပါ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ရွိေနေသာ္လည္း အေၾကာင္းခုနစ္ခ်က္အနက္တစ္ခုခုေၾကာင့္ မဲ႐ုံသို႔ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ဆႏၵမဲမေပးႏုိင္သူမ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပး လိုလွ်င္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲကစီစဥ္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၎ခုနစ္ခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ရဲအခ်ဳပ္စခန္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ခံေနရျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းေထာင္စခန္းအားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္မည့္ အက်ဥ္းသူ/သား စာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ႀကိဳတင္မဲေပး၍ရသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေထာင္အုပ္စု၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားမွ ၎တုိ႔ခံစားခြင့္ရရွိႏုိင္ေသာ ေလွ်ာ့ရက္မ်ားအားလံုးေပးၿပီး ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္လြတ္ေျမာက္မည့္သူမ်ား စာရင္းကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုုင္ေကာ္မရွင္သို႔ အမည္စာရင္းမ်ား ဆက္လက္ေပးပို႔သြားမည္ဟုျမန္မာတုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္.။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္၌ ဒါးပိန္ဘူတာ အေက်ာ္တြင္ ရထား၂ စင္းတိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာ့မီးရထား၀န္ထမ္း ၃ ဦးဒဏ္ရာရရႇိ


ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္၌ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရႇိ ဒါးပိန္ဘူတာအေက်ာ္ ပဲခူးတိုင္း အတြင္းတြင္ ရထားႏႇစ္စင္းတိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရထားပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထားမႇ သိရႇိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မႇာ အမႇတ္ ၈၀၃ ဆီတင္ကုန္ရထားတြဲႏႇင့္ အမႇတ္ ၁ အဆန္စာပို႕ရထားတို႕ နံနက္ ၅ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္းအခ်ိန္၌ တိုက္မိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႕ မီးရထားႏႇစ္စင္း တိုက္မိမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီးရထားမႇ ၀န္ထမ္း ၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရႇိမႈ ရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျမန္မာ့မီးရထားမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက''ဒီေန႕ နံနက္ ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္မႇာ အမႇတ္ ၈၀၃ ဆီတင္ကုန္ရထားတြဲနဲ႕ အမႇတ္ ၁ အဆန္စာပို႕ရ ထားႏႇစ္စင္း တိုက္မိပါတယ္။ လတ္တေလာသတင္းေတြအရ ဆီတင္ကုန္တြဲရထားက လမ္းေရႇာင္ဖို႕အတြက္ လမ္း လႊဲ၀င္တဲ့အခ်ိန္မႇာ ေနာက္ကလာတဲ့ အမႇတ္ ၁ ရထားက ၀င္ေဆာင့္တယ္လို႕အၾကမ္းဖ်င္း သိရပါတယ္။ဒီ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီးရထား၀န္ထမ္း ၃ ဦး ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ ရရႇိခဲ့ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒါးပိန္ဘူတာအေက်ာ္ နယ္နမိတ္သည္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ေရာက္ရႇိေနေၾကာင္း၊ က်န္ရထားခရီးစဥ္မ်ားကုိလည္း ပုံမႇန္အတိုင္း ေျပးဆြဲေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္း news-eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ပါရွိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္္လ်ဴေရွာင္ဘုိ(Liu Xiaobo)ရဲဇနီးျဖစ္သူလ်ဴရွား(Liu Xia)ကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားေနအိမ္မွာအက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔အက်ဥ္းခ်ထား


ဓာတ္ပံု AP

အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံလုိက္ရသည့္ မစ္စ္ လ်ဴရွား။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၀။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ တ႐ုတ္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူ လ်ဴေရွာင္ဘုိ (Liu Xiaobo) ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူ လ်ဴရွား (Liu Xia) ကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြက ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အက်ဥ္းခ်ထားလုိက္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ Freedom Now အဖြဲ႕ႀကီးက ဒီေန႔ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာပဲ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ က်ခံေနရတဲ့ လ်ဴေရွာင္ဘုိကုိ ဇနီးျဖစ္သူ လ်ဴရွားက သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အိမ္ကုိအျပန္မွာ အခုလို တ႐ုတ္အာဏာပုိင္ေတြက ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အက်ဥ္းခ်ထားေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လ်ဴေရွာင္ဘုိဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ရရွိတယ္လို႔ ဒီေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္တဲ့အခါ မစၥတာ လ်ဴေရွာင္ဘုိဟာ ေထာင္ထဲမွာ ၀မ္းသာၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းၿပီးလည္း ငိုေႂကြးခဲ့တယ္လို႔ မစ္စ္ လ်ဴရွားက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ မစ္စ္ လ်ဴရွားကို ဘယ္သူနဲ႔မွ ေတြ႕ဆုံခြင့္ မရရွိခဲ့သလို ဘယ္ကိုမွလည္း သြားခြင့္မျပဳတဲ့အျပင္ သူ႔ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိလည္း သုံးခြင့္ မျပဳခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

လ်ဴေရွာင္ဘုိဟာ ဂ်င္ေဇာင္းၿမိဳ႕က အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရတာ ျဖစ္ၿပီး လ်ဴရွားဟာ သူ႔ရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ မၾကာခဏ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရခဲ့ရာက ဒီေန႔ အခုလို အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အက်ဥ္းက်ခံလိုက္ရတာ ျဖစ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိတာကိုေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။

သတင္း...VOA

မဟာတေဘာင္ေတာ္ႀကီး

မဟာတေဘာင္ေတာ္ႀကီး၀ေလးလံုးဆံု ေျပာင္းဖို႕ႀကံဳ

နိမ့္သူျမင့္ဖို႕ ျဖစ္လတၱံ႕ငါးေကာင္ဆင္ျဖဴ တိုင္းျပည္ဆူ

ေရွ႕လူ ေနာက္တတ္ နင္းလတၱံ႕သီတင္းကၽြတ္ေရတတ္ တိုင္းျပည္ပ်က္

ေကာင္းေအာင္ညီဖို႕ လိုလတၱံ႕။ျမန္မာျပည္ထဲမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လေလာက္ထဲက ထြက္ေပၚေနတဲ့ တေဘာင္ပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေရေတြႀကီးလာေတာ့ အံ့ၾသျပီး တေဘာင္အတိုင္း ျဖစ္ေနပါ လားဟ ဆိုျပီး သိမ္းထားတာေလးျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ အတိတ္တေဘာင္ေတြဆိုတာ ရံဖန္ရံခါေပၚထြက္တတ္ သလို တိုင္းေရးျပည္ရာ အျဖာျဖာအထိ ဆိုးေကာင္းေတြကို ႀကဳိႀကဳိတင္တင္ နိမိတ္ထင္တဲ့သေဘာလို႕ ျမန္မာေတြက ယံုၾကည္ယူဆၾကပါတယ္။


၁၀ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀ ဟာ ၀ေလးလံုး ဆံုတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အိမ္နိမ့္စံ ျဖစ္ေနရသူေတြ အျမင့္စံ ျဖစ္ေတာ့မယ့္ အခါသမယလို႕ ဆိုပါတယ္။


ဆင္ျဖဴေတာ္ကလည္း ငါးေကာင္တိတိ ဆံုညီသြားျပီမို႕ တိုင္းျပည္တကယ္ေကာင္းဖို႕ ဆင္ေျပာင္ငါးစီး အားမာန္ေတြ စုစည္းလိုက္သလို ေရွ႕မွာ အႏိုင္က်င့္ စိုးမိုးထားသူေတြကို ေနာက္တတ္ လူေကာင္း လူမွန္ ေတြက ေခ်မႈန္းအႏိုင္ျပန္ယူေတာ့မယ္နိမိတ္လို႕ အဓိပၼါလ္ဖြင့္ၾကပါတယ္။


သီတင္းကၽြတ္ကာလဆိုတာ ေျခခင္းလက္ခင္းသာျပီး ဆန္စပါးထြက္ေပၚျပီး ပထ၀ီေျမထုထံက ေရႊစု စပါးႏွံေတြ သီးပြင့္ေပးတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဒီအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ (မေတာ္တဆ ျဖစ္တတ္တဲ့ တေနရာရာေလာက္မွာ မဟုတ္ပဲ) တတိုင္းျပည္လံုး ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရလႊမ္းမိုးတာမ်ဳိးဟာ တုိင္းျပည္ပ်က္တဲ့ အတိတ္ နိမိတ္လို႕ ဆိုထားပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ဖက္ကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးညီညြတ္ဖို႕လိုပါလိမ့္ မတဲ့ဗ်ား..။


အရွင္သုမန

စင္ကာပူေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားမွ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဘဘဦးတင္ဦး အား ဂါရဝျပဳပြဲ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း...

စင္ကာပူမွ ဘဘကိုခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသဖို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဘဘဦးတင္ဦး အား စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားမွ ျမန္မာ့ရိုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာနဲ႔ အညီ. ဂါရဝျပဳႏႈတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔ေန႔လည္ ၁နာရီက တိုပါယိုး ျမန္မာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္..။ အစီအစဥ္ကို ေန႔လည္(၁)နာရီမွ (၂)နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဘဘဦးတင္ဦးအား လာေရာက္ ဂါဝရျပဳသူ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေနလည္ (၂)နာရီခြဲအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ဘဘဦးတင္ဦးအား ေလးစားခ်စ္ခင္သူမ်ားမွ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံု ဂါရဝျပဳႏႈတ္ဆက္ ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

စင္ကာပူမွ ဘဘကိုေလးစားခ်စ္ခင္သူ တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုတာကေတာ့ " အရမ္းအားရဖို႔ ေကာင္းပါတယ္... လူတိုင္းရဲ႕ရင္ထဲမွာ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်န္ေနေသးတယ္ ဆိုတာသိရေတာ့ အရမ္းၾကည္ႏႈးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္.. လူဦးေရ ၂၅၀ေလာက္ ရွိမယ္ထင္တယ္.. လူၾကီးလူငယ္ အရြယ္မ်ိဳးစံုေလ.. ဘဘကို အနီးကပ္ေတြ႕ရျပီး ဘဘေပးတဲ့ ဆုေတာင္း ေမတၱာသံေတြ ၾကားရတာ အရမ္းၾကည္ႏႈး ဝမ္းသာမိပါတယ္" ဟုေျပာဆိုသြားပါတယ္...

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဘဘဦးတင္ဦးဟာ ျပီးခဲတဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံ သို႔မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသရန္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ မ်က္စိတြင္း ေသြးယိုစီးမႈေၾကာင့္ မ်က္စိအတြင္းလႊႊာကို ေသြးခဲမ်ားက ဖံုးအုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ Tang Tock Seng ေဆးရုံမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔က ျမန္မာဆရာဝန္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသခဲ့ပါတယ္..။ မနက္ျဖန္ တနလာၤေန႔မွာ ဆရာဝန္၏ ထပ္မံစမ္းသပ္ စစ္ေဆးျပီး ဆရာဝန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။


ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ကိုဝင္းျမင့္၊ မေအးမာနဲ႔ ဗမာ့ေသြးတို႔အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္..။

ျမန္မာျပည္တြင္းက ျဖစ္ရပ္မွန္ ကာတြန္းဟာသပေဒသာ


တိရိစာၦန္စိတ္နဲ႔လူမ်က္ႏွာေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတဲ႔ၾကံ႔ဖြတ္ပါတီဝင္သမဝါယမဝန္ႀကီး ဦးတင္ထြဋ္ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ေန


သမဝါယမဝန္ႀကီး ဦးတင္ထြဋ္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကံ့ဖြ႔ံေထာက္ခံမဲ ရေရးအတြက္ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စည္း႐ံုးမႈမ်ဳိးစံု ျပဳလုပ္ေနလွ်က္ရွိသည္။ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕ေစ်းႀကီးအတြင္းမွ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေလ်ာ့ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

“ေစ်းထဲက ဆယ္သိန္း ဆယ့္ငါးသိန္းေပါက္တဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြကို ႀကံ့ဖြံ႔က (၇) သိန္းနဲ႔ ေရာင္းေပးတယ္၊ အဲဒီဟာ ဝယ္မဲ့ေငြကုိလည္း အတိုး (၈) က်ပ္နဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး စည္း႐ံုးမႈေတြ လုပ္ေနတာ” ဟု ေျပာသည္။အဆိုပါေခ်းေငြကို သံုးလလွ်င္ တႀကိမ္အတိုးေငြႏွင့္ အရင္းေငြ က်ပ္တသိန္းကို ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ၿမိဳ႕ခံက ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္အျဖစ္ လက္ခံသူမ်ားကို တယ္လီဖုန္းမ်ား ခ်ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ဝန္ႀကီးဦးတင္ထြဋ္က လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။“ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ က်ပ္ငါးသိန္းတန္ဖုန္း အလံုး (၁၅၀) ခ်ေပးထားတယ္၊ ဖုန္းဝယ္တဲ့သူေတြက ေငြငါးေသာင္း အပိုေပးရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္လုပ္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လယ္သမားမ်ားကိုလည္း ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စုေငြအျဖစ္ ေငြေၾကးျဖတ္ယူ သိမ္းဆည္းထားမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနလွ်က္ရွိသည္။“လယ္သမားတဦးကိုေငြ တသိန္းေခ်းတယ္၊ အဲဒီမွာ ဦးတင္ထြဋ္က (၈၅,၀၀၀)ရွစ္ေသာင္းခြဲဘဲ ေပးတယ္၊ က်န္တဲ့ တေသာာင္းခြဲကို စုေငြအတြက္ဆိုၿပီး ျပန္သိမ္းထားတယ္၊ အတိုးကေတာ့ သံုးက်ပ္ႏႈန္းနဲ႔၊ စည္း႐ံုးမႈေတြကေတာ့ မ်ဳိးစံုလုပ္ ေနတာဘဲ” ဟု ၿမိဳ႕ခံကေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕တြင္ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီမွ ဦးစန္းေမာင္(ယခင္ညီလာခံ တက္ဖူးသူ)၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဦးတင္ထြဋ္ (သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး)၊ ဦးလွခိုင္ (ၿမိဳ႕နယ္ႀကံ့ဖြံ႔အတြင္းေရးမွဴး) တုိ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး (တစည)ပါတီမွ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဦးလွျမင့္ (ေကသီပန္)၊ ဦးစန္းေအး (ယခင္ မဆလပါတီမွ ပါတီ၀င္ေဟာင္း ေက်ာက္ေဆးထုိးဆရာ)၊ ဦးျမေသာင္းတို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။


သတင္း..ရုိးမ(၃)