28 August 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔ ဘာေၾကာင့္ က်င္းပသင့္သလဲ


ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ၀င္းဗုိလ္ ေသဆုံးခ့ဲသည့္ ေမာ္လျမိဳင္ေထာင္။ အာဏာပုိင္ ၂၇ က ရုိက္ႏွက္သျဖင့္ ေသဆုံးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပုံ - Joinai)

"- - - ကေလးစစ္သား နွစ္ဦး လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားေကာင္း ပီသ၏။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္သူလည္း ျဖစ္၏ - - - "

နွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ကို 'ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔' Burma Prisoners’ Day (BPD) အျဖစ္ က်င္းပသင့္၏။ ၂ဝဝ၄ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ေမာ္လျမိဳင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ နွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့၏။ က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၂၆.၈.၂ဝဝဝ ရက္ေန႔ ည ၇း၃ဝ နာရီအခိ်န္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္ ၾကဳိးတိုက္အတြင္း၌ ေထာင္အာဏာပိုင္ ၂၃ ေယာက္သည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကိုဝင္းဗိုလ္အား ေနာက္ျပန္ လက္ထိပ္ခတ္လ်က္ လည္ပင္း နင္းျပီး မေသမခ်င္း ရက္စက္စြာ ရိုက္သတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုဝင္းဗိုလ္သည္ တပ္မေတာ္သား ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္၏။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မွ မဟုတ္၊ ဝါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္၊ မည္သည့္ လက္ဝဲ လက္ယယ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆကိုမွ ဆုပ္ကိုင္ထားသူလည္း မဟုတ္။ တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ဳိး အတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ကိစၥနွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္နွစ္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ား ထံမွ ၾသဝါဒ ေမတၲာရပ္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို န.အ.ဖ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ ေဆာင္ယူ ေပးပုိ႔သည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ေထာင္ ၂၁ နွစ္ အျပစ္ေပး ခံရခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

န.အ.ဖ ၏ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ဝယ္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ့အခြင့္အေရး မ်ားစြာကို နင္းေခ် ဖ်က္ဆီးခံေနရ၏။ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ ကင္းမဲ့စြာ တရားလက္လြတ္ ျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ သန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ အတြက္ အနာဂတ္ ဆိုသည္မွာလည္း ရွာမရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရ၏။ အက်ဥ္း ေထာင္အတြင္း၌ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မတရား ရိုက္နွက္ျခင္း၊ အလုပ္ၾကမ္း ခိုင္းျခင္း၊ ရဲဘက္ ပုိ႔ျခင္း၊ စစ္ေပၚတာ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးဝါး လံုေလာက္စြာ ကုသမႈ မခံယူရျခင္း၊ အစားအစာကို မေသရံု တမယ္ ေကြ်းျခင္း... အစရိွသည့္ မတရားမႈမ်ားကို န.အ.ဖ လက္ပါးေစ ျဖစ္သည့္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရက္စက္စြာ က်ဴးလြန္ေနၾက၏။

ထိုသုိ႔ အစဥ္မျပတ္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ ျပဳမႈမ်ား၊ ဖိနိွပ္မႈမ်ားကို ကမၻာ့ျပည္သူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာသည္ သိရိွ လာျပီး စာနာ ေထာက္ထားလာေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ဆင့္ထက ္တစ္ဆင့္ ျမွင့္တင္၍ ျပည္တြင္းမွ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းမွ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္နွင့္ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ေခါင္းေမာ့ မလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုဝင္းဗိုလ္ က်ဆံုးသည့္ေန႔အား 'ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းသားမ်ားေန႔' အျဖစ္ က်င္းပသြားရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ အက်ဥ္းေထာင္ရိွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားက တညီ တညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

'ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းသားမ်ားေန႔' က်င္းပရျခင္းသည္ ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနသည့္

(၁) မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရိွေနျခင္း

(၂) ဥပေဒနွင့္ အညီ တရား စီရင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မရိွျခင္း

(၃) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈး နစ္နာေနျခင္း

လူ့အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ားရိွရာ ၎တုိ႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ကိုဝင္းဗိုလ္သည္ အမွန္တရားဘက္မွ ရဲရင့္ျပတ္သား ခိုင္မာစြာျဖင့္ အသက္စြန္႔ ရပ္တည္သြားသည့္ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ စစ္ေျပးမႈျဖင့္ ေထာင္က်ေနသည့္ အရြယ္ မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးစစ္သား နွစ္ဦး လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားေကာင္း ပီသ၏။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္သူလည္း ျဖစ္၏။ န.အ.ဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလို မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ဝါဒီ မဟုတ္။ အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုပ္တစ္ျခားျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ရွာသူ မဟုတ္။ န.အ.ဖ၏ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ပီသစြာျဖင့္ ဘဝတူ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးကို အသက္စြန္႔၍ သယ္ပိုး ထမ္းရြက္သြားသူ အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ထိုက္၏။

လူမဆန္မႈနွင့္ မင္းမဲ့စရိုက္ ၾကီးစိုးေနသည့္ န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ လက္တံမ်ားစြာကို ျဖန္႔က်က္ထား၏။ သတင္းေပး၊ စြမ္းအားရွင္၊ ၾကံ့ဖံြ့၊ မိ/ေစာက္၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း၊ စစ္ဘက္၊ ရဲဘက္ လက္မရံြ႕ ပါးကြက္သားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအား အေၾကာက္တရားမ်ား တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ား ခ်၍ က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသာ းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုၾကီး၊ မင္းေဇယ်ာ၊ အံ့ဖြယ္ေက်ာ္၊ ဂ်င္မီ ... အစရိွသည့္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးနွင့္ အျခား ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားကိုလည္း မတရား ဖမ္းဆီး၍ ပုဒ္ထီးပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ျပီး နွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ထား၏။

န.အ.ဖ၏ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုအရ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒသည္ တရားမွ်တမႈလည္း လံုးဝ (လံုးဝ) မရိွ။ အားလံုး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ယွဥ္ျပိုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရိွသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီး ျဖစ္ေန၏။ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ား သဖြယ္ အဓမၼအမိန္႔ေပး ျခိမ္းေျခာက္ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခိုင္းထားသည့္ နာဂစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ စစ္သား တစ္မတ္သား အဆင့္ထက္ ပိုျပီး စစ္သား တစ္က်ပ္သား လိုခ်င္သည့္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ န.အ.ဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေဘာင္းဘီ ခြ်တ္လိုက္ၾက၏။ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး ဝတ္ျပီး ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူ လႊင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူတုိ႔၏ လက္ကိုင္တုတ္ ၾကံ့ဖံြ႔အသင္းၾကီးအား ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႔စည္းလိုက္သည္။

န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးဓားျပမႈၾကီးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အစရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာ ရိွသူမ်ားအား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွ အျပီးတိုင္ ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ကလိန္ကက်စ္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေနၾက၏။

ထိုသုိ႔ ျပဳက်င့္ေနျခင္းတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ စံခိ်န္ စံညႊန္းမ်ားနွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် မဟုတ္ျခင္း၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳက်င့္ေနၾကသျဖင့္ ... ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ 'ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔' အခါသမယတြင္ က်ဆံုးသြားသည့္ ကိုဝင္းဗိုလ္နွင့္တကြ လက္ရိွ အက်ဥ္းခံဘဝတြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူသန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ကိုယ္စား န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမွ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား နည္းတူ ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တရားစီရင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢက ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ ဖဲြ႔စည္းသည့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး လက္ေတြ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္း နိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ရင္းျမစ္..မုိးမခ

စစ္အာဏာရွင္တုိက္ခ်က္ေရး လူထုလွဳပ္ရွားမွဳ ေကာ္မတီ


28.8.2010 ရက္ေန ့ နံနက္ပုိင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မေကြးၿမိဳ ့မ်ားတြင္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ နိုင္ငံေရးအင္အားစု အဖြဲ ့(17)ဖြဲ ့ ပူးေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားေသာ စစ္အာဏာရွင္တုိက္ဖ်က္ေရး လူထုလုပ္ရွားမူေကာ္မတီဧ္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပလူပ္ရွားမွုအၿဖစ္ မတရားတဲ ့ဥပေဒေတြနဲ ့ၾကင္းပၿပဳလုပ္မဲ ့2010 ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးနဲ ့ေ၇ြးေကာက္ပြဲ၀င္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ သပိတ္ေမွာက္ၾကဘို ့ ၿပည္သူုကိုယ္စားၿပဳၾကားၿဖတ္အစိုးရ ဖြဲ ့စည္းၾကဆုိတဲ ့စာသားပါ Free Burma စာသားနဲ ့ ၿမန္မာၿပည္ေၿမပုံပါ ပို ့စ္ကဒ္ေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ သီရိမဂ္လာေစ်း၊ စံၿပငါးေစ်း၊လိွုင္သာယာမီးခြက္ေစ်း၊ လမ္းမေတာ္ သံေစ်း၊ ရန္ကုန္အေၿခစိုက္နုိင္ငံေ၇းပါတီမ်ားရဲ ့ရုံးခန္းမ်ား မႏၱေလးမွာ မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳ နဲ ့မဟာၿမတ္မုနိဘုရားအနီး ၊ မေကြးမွာ မေကြး-မင္းဘူးသြားကားလမ္းနဲ ့ ေဂြးခ်ိဳလမ္းခြဲတုိ ့မွ ၿဖန္ ့ေ၀ခဲ ့ေၾကာင္း ၊ ၿဖန္ ့ေ၀ရတဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္စိုးရွည္ေစၿပီး သူတို ့ရဲ ့ကုိယ္စားၿပဳ ၾကံ ့ခုိင္ေရးပါတီ အနုိင္ရရွိေ၇းၿဖစ္ေပၚေစမဲ ့ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖုိ ့ မတရားတဲ ့ဥပေဒေတြ ထုတ္ၿပန္ၿပီး က်င္းပမဲ ့ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးနဲ ့နုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ညီညြတ္စြာ ကန္ ့ကြက္သပိတ္ေမွာက္ၾကဘုိ ့လွဳ ံ ့ေစာ္ၿဖန္ ့ေ၀ခဲ ့ေၾကာင္း လုံၿခဳံ ေရးအရ ပို ့စ္ကဒ္မ်ားကို ရန္ကုန္- မႏၱေလးမွာၿပေနတဲ ့ ဟတ္ထိ္တယ္ရုပ္ရွင္ လက္ကမ္းေၾကာ္ညာမ်ားၿဖင္ ့ပူးတြဲ ၿဖန္ ့ေ၀ခဲ ့ေၾကာင္း ယခုလွုပ္ရွားမွုကိုအေမရိကန္နုိင္ငံ ဖုိ ့၀ိန္း ၿမန္မာ ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားမွလဲဖုိ ့၀ိန္းၿမိဳ ့တြင္ တခ်ိန္ထဲၿပဳလုပ္ခဲ ့ေၾကာင္း။

အထက္ဗမာၿပည္ ေက်ာင္းသားလူူငယ္အင္အားစု
(တာ၀န္ခံေက်ာ္စုိးမိုး)

စစ္အစိုးရ ရာဇသံကို ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO ပယ္ခ်

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို လက္မခံရင္ မတရားအသင္း ေၾကညာမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ ရာဇသံကို ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) က ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို အရင္ ေျဖရွင္းလိုတယ္လို႔လည္း သူတို႔က ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ႏူးပန္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO အေနနဲ႔ လက္နက္ခ်မွာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ဒီကေန႔ပဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာလို႔ KIO အဖြဲ႔ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရး တာ၀န္ခံ ဂ်ိမ္းစ္ လြန္းေဒါင္က ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ KIA တဖြဲ႔တစည္းပဲ အဲဒါ ဆုံးျဖတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေတြးအေခၚကို ပထမ ရယူၿပီးေတာ့မွ အဲဒီေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အခုမွ လက္နက္ခ်ပါ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါက လက္ေတြ႔မက်ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ထားတဲ့အခါမွာ သေဘာတူထားတဲ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ကို က်ေနာ္တုိ႔က တန္ဖိုးထားစြာနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္တာက သူတို႔လည္း အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ေတြ႔ လုပ္သြားၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လ်က္ပဲရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ KIO အစည္းအေ၀းကေန ဒါကိုလက္မခံဘဲနဲ႔ ဆက္လက္ျပီးေတာ့မွ လုပ္သြားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ အဲဒါပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္ ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရက KIO အဖြဲ႔၊ ၀အဖြဲ႔၊ မုန္းလားအဖြဲ႔ နဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ အပါအ၀င္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔ေတြကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အေျဖေပးဖို႔ ရာဇသံေပးခဲ့တာပါ။ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ သေဘာမတူဘူး၊ လက္နက္ မခ်ဘူးဆိုရင္ တရားမ၀င္အသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္လို႔လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တာကို ခုလို ညီလာခံမွာ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

KIO အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး လက္နက္ အပ္ႏွံျခင္း လုံး၀မလုပ္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အခု က်င္းပေနတဲ့ ညီလာခံဟာလည္း၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ပါ၀င္မွာ မဟုတ္သလို ကန္႔ကြက္ျခင္းလည္း မရွိဘူးလုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ လိုင္ဇာ ဌာနခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ KIO ေရွ႕တန္းနယ္ေျမေတြမွာ လံုၿခံဳေရးေတြ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ထားလိုက္တယ္လို႔ KIO နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လိုင္ဇာ ေဒသခံတေယာက္က ေျပာပါတယ္။

“လူ၀င္လူထြက္ နည္းနည္း ၾကီးၾကပ္လိုက္တာ ျပီးရင္ ဒီဂိတ္ေတြမွာေရာ ဒီအ၀င္အထြက္ စာရင္းေတြစစ္တယ္ ျပီးရင္ လက္မွတ္ေတြ ထိုးခို္င္းတယ္ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္ေတြကအစ အကုန္လံုးေရးခိုင္းတယ္ ျပီးရင္လိုင္ဇာမွာလည္း ေနရာတိုင္းမွာေပါ့ အေဆာက္အဦးလြတ္ေတြ လမ္းဆံုလမ္းခြေနရာ တကာ ျခံဳက်ိဳျခံဳၾကား ေနရာတကာ အဲလိုမ်ိဳး လံုျခံဳေရးေတြ အေစာင့္ခ် ထားတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး လံုျခံဳေရးေတြ နည္းနည္း တင္းက်ပ္ထားတယ္။ ခါတိုင္းထက္နည္းနည္း ထူးထူးျခားျခား တင္းက်ပ္ထားတာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔စစ္တာ လူ၀င္ လူထြက္ စစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အျပင္က ဧည့္သည္ေတြကို ေပါ့ေနာ္။ လိုင္ဇာၿမိဳ႔ခံ လုိင္ဇာအိမ္ေထာင္စုရွိ လိုင္ဇာေဒသခံေတြ က်ေတာ့ ဘာမွကိစၥမရွိဘူး။ သြားသြားလာလာ အဆင္ေျပတာေပါ့ေနာ္။ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အျပင္က အ၀င္အထြက္ ေတြကိုက်ေတာ့ နည္းနည္း သူတို႔ စစ္ေဆးတာေတြ၊ ျပီးရင္ အိတ္ေတြဘာေတြ ဖြင့္ခို္င္းတာေတြ ဆိုင္ကယ္ေတြစစ္တာေတြ ရွိတာေပါ့။”

အခုလို ဖိအားေတြ မ်ားလာေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ KIO အဖြဲ႔ႀကီးက သူရဲ႕ သက္တမ္း ၄၉ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ပါတီညီလာခံႀကီးကိုလည္း ဒီကေန႔ စတင္ က်င္းပေနပါတယ္။ဒီညီလာခံမွာ KIO တိုင္းေဒသအဆင့္ ပါတီ သဘာပတိနဲ႔ အတြင္းေရးမႉးေတြ၊ တိုင္းေဒသအသီးသီးက ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနပါတယ္။

ခုက်င္းပေနတဲ့ ညီလာခံကေန KIO အဖြဲ႔ အေနနဲ႔ အနာဂါတ္မွာ ဘယ္လို ရပ္တည္သြားမယ္ ဆိုတာကို မၾကာေသးခင္က ရယူထားတဲ့ လူထု သေဘာထားေတြကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။KIO နယ္ေျမမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ကခ်င္ျပည္သူေတြကေတာ့ အေျခအေနေတြ တင္းမာလာၿပီး တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနၾက ပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..VOA

နအဖတပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား စစ္ရာထူးစြန္႔ NLD ပါတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးေျပာေသာရုပ္သံအင္တာဗ်ဴးစစ္တပ္က အရာရွိႀကီးေတြ ႏုတ္ထြက္တယ္၊ ရာထူး အေျပာင္းအလဲသတင္းကအထူးအဆန္းမဟုတ္ပါဘူးလို႔ NLD ပါတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးက ေျပာ

စစ္တပ္က အရာရွိႀကီးေတြ ႏုတ္ထြက္တယ္၊ ရာထူး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးေလာကကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ဘယ္လို သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိသလဲ ဆိုတာ အျပည့္စံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီအေျပာင္းအလဲ သတင္းေတြက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါဘူးလို႔ NLD ပါတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ သူစစ္တပ္ထဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ မဆလ ပါတီ ေခတ္ကတည္းက ဒီလိုပဲ စစ္၀တ္ကေန အရပ္၀တ္ေတြ ေျပာင္းျပီး အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဴးစားခဲ့တာဟာ စစ္တပ္ထဲမွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တခု ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ပါတယ္။ မဆလေခတ္နဲ႔ မတူတဲ့အသြင္ဆိုလို႔ အရင္ တပါတီစံနစ္နဲ႔ အခုေတာ့ ပါတီစံုရယ္လို႔ အျမင္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေလးေတြသာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေထာက္ျပပါတယ္။

“ဒါက ဒီလိုပါပဲဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ မဆလ၊ က်ေနာ္ရွိတုန္းကလည္း ဒီပံုစံပဲဗ်ာ။ ဒီပံုစံပါပဲ။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဦးေန၀င္းတို႔၊ ဦးစန္းယု တို႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းမႉးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထြက္တယ္။ က်ေနာ္တေယာက္တည္း တပ္ကို ကိုင္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့တာပဲ။ က်န္တဲ့သူေတြအားလံုးကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ယူနီေဖာင္းေတြ ခၽြတ္လိုက္ၾကတာပဲ။ အဲဒီလိုပဲ က်ေနာ္တို႔တုန္းကလည္း ရွိခဲ့တာပဲ။ ဟိုတုန္းကေတာ့ တပါတီေပါ့ဗ်ာ။ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေဒသေတြက သတ္မွတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒါ အေရြးခံတဲ့အခါက်ေတာ့ မဲပုန္းေထာင္ၿပီးေတာ့ အမွားအမွန္ ေပးရတာပါပဲ။ အခုဟာကေတာ့ အေရြးခံၿပီးေတာ့ မဲဆႏၵနယ္မွာ တျခားေသာ ပါတီေတြနဲ႔လည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာအရေတာ့ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း အျခား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ ပါတီေတြ အတြက္ကေတာ့ သူတို႔က ေတာ္ေတာ္ကို အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ အတားအဆီး အပိတ္အပင္ေတြနဲ႔ ဆိုေတာ့လည္း သူတုိ႔ကေတာ့ မလြယ္ဘူးေပါ့။ တစည တို႔ဘာတို႔ကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္တာကို သူတို႔ ေသခ်ာတဲ့ေနရာမွာ ယူထားၿပီး က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ ၾကံ့ဖြံ႔နံမည္နဲ႔ ၀င္ၿပီးေတာ့ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ဒါက တစည၊ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါသြားတယ္။ အဲဒီလို အေပးအယူေတြလည္း လုပ္ၾကၿပီးေတာ့ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ၾကတဲ့သေဘာပါပဲ။ သူတို႔ပဲ၀င္၊ သူတို႔ပဲ ႏိုင္၊ သူတို႔ေသခ်ာလုပ္ၿပီး သူတို႔ပဲသြားမွာ။ ဒီပံုစံပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ဗ်ာ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ခင္ကတည္းက လူေတြရၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ၿပီးသြားၾကမယ္လို႔ ဆိုတာေတြကလည္း ထင္ထင္ရွားရွား သိေနတဲ့သေဘာပါပဲ။ အဲဒါေတြ ေသခ်ာလို႔လည္းပဲ အခုလိုထြက္ၿပီး လုပ္ၾကတဲ့သေဘာပါ။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦး ေျပာျပခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ေတြ မတိုင္ခင္ စစ္တပ္ထဲ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ အေစာပိုင္းကတည္းက အေတာ္ေလးထြက္ေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုထြက္လာတဲ့ သတင္းဟာ တရားမ၀င္ စစ္တပ္အစိုးရကေန တရား၀င္ ေရြးေကာ္ပြဲကေန တက္လာမယ့္ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္ေရးဆိုတဲ့ စစ္တပ္တြင္း စံနစ္တက် ခ်မွတ္စီစဥ္ထားတဲ့ အဆင့္ေတြကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးသုေ၀က သံုးသပ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ သူတို႔ အဲဒီလို ရာထူးက ထြက္လိုက္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ အရပ္သားျဖစ္သြားၿပီ။ သူတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အရပ္သား အစိုးရမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္ဖို႔မွာ ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ယူဆရတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္ ထင္တာကေတာ့ အခု ေရြးေကာက္ပြဲမွာကေတာ့ သူတို႔ မွန္းထားတဲ့အတိုင္းပဲ သူတို႔က အသာစီးရလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔ တြက္ၿပီးၿပီလို႔ ယူဆရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔လည္းပဲ ဒီရာထူးေတြကေန ထြက္ၿပီးေတာ့ အရပ္သားအစိုးရမွာ တာ၀န္ယူဖို႔ ျပင္ဆင္တယ္လို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။”

ဦးသုေ၀ပါရွင္။ တခါ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီရဲ႕ ဥကၠွဌ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္းကေန အခုသတင္းေတြအေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေစာေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာက နံပါတ္ (၁) မသိဘူးေပါ့။ ဒါက သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေပ့ါ။ ဒါကို အဲန္ကယ္လ္တို႔က ခဏေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမွ ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔ကေတာ့ လံုး၀ မရႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ ဒီလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ သိပ္ကို delicate (အထိခိုက္မခံ) ျဖစ္တယ္ေလ။ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ ဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွပဲ ေျပာတာအေကာင္းဆံုးပါပဲ။”

NDF ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..VOA

27 August 2010

နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျပာင္းအလဲ ျပဳုလုပ္

ယေန႔ ေန႔လည္ အထူး သတင္း တစ္ခုပါ..။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔သည္ လက္ရွိ စစ္ရာထူးမ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ျပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ေနရာ အားဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္(ဒု)ခ်ဴပ္ ေနရာအားေပးအပ္ခဲ႔သည္.။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသူရေရႊမန္းႏွင့္နအဖအတြင္းေရးမႉး(၁)သီဟသူရတင္
ေအာင္ ျမင့္ဦး တို႔လည္း ရာထူးမွ ယေန႔တြင္ႏႈတ္ထြက္သြားသည္.။

စစ္ေရးခ်ဴပ္အျဖစ္ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဴပ္အျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္၊ တင္ေအးေနရာအား သိန္းေဌးတို ့ ေနရာရယူေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

(1) Lieutenant General Ohn Myint (BSO 1, DSA intake 17)
(2) Lieutenant General Min Aung Hlaing (BSO 2, DSA intake 19)
(3) Lieutenant General Ko Ko (BSO 3, DSA intake 19)
(4) Lieutenant General Thar Aye (BSO 4, DSA intake 16)
(5) Lieutenant General Myint Swe (BSO 5, DSA intake 15)
(6) Lieutenant General Myint Hlaing (Chief of Air Defence, DSA intake 17)
(7) Lieutenant General Tin Aye (Chief of Military Ordnance, DSA intake 9)
(8) Lieutenant General San Sint (Military Appointment General
(9) Lieutenant General Soe Maung (Judge Advocate General)
(10) Lieutenant General Thein Htike (Inspector General


ေနရာ အေျပာင္းလဲ (၁၈) ဦးျပဳလုပ္သည္ ဟုသတင္းရရွိပါသည္.။ သတင္း အေသးစိတ္နွင္႔ နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လူပုဂၢိဳလ္ စာရင္းမ်ား ကို ဆက္လက္ တင္ျပ ေပးသြားမည္.။


လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ဦးဥာဏ္၀င္းသို႕ မွာၾကားခ်က္ (၉) ခ်က္

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ဦးဥာဏ္၀င္းသို႕မွာၾကားခ်က္
(၉)ခ်က္

၁။ NLD မပါလို႕ဘယ္သူ႕ကိုမဲထည့္ရမလညး္ဆိုရင္ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ပါတီမပါရင္ မဲမထည့္ပဲေနပါ။

၂။ ျပည္ပသတင္းေတြမွာေကာ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းေတြမွာပါ ျပည္သူေတြနားမလည္တာကို အခြင့္အေရးယူျပီးလွည့္စားေျပာေနတာေတြကို႕ ကန္႕ကြက္တယ္။

၃။ ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းဌာနမွာ ရန္ပံုေငြနည္းေနတဲ့အတြက္ ရပ္တည္ရခက္ေနတာကို စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း။

၄။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္ကို အခ်ိန္တိုေလ ကပ္ျပီးေၾကျငာတာဟာ မေကာင္းဘူး။

၅။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ အခုထြက္ေနတဲ့ဥပေဒေတြကို နားလည္းရမယ္၊နားမလည္ပဲနဲ႕မဲသြားထည့္ရင္ ဘာမွအဓိပါယ္မရိွဘူး။

၆။ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးတို႕ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတို႕နဲ႕ဆန္႕က်င္ျပီးမသမာမႈေတြရိွရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ တရားစြဲရမယ္ ရဲစခန္းကိုတိုင္ရမယ္။

၇။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ပက္သက္ျပီး သတင္းရယူခြင့္ ၊သတင္းထုပ္ျပန္ခြင့္ မရိွဘူးအဲ့ဒါကိုကန္႕ကြက္တယ္။

၈။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ေ၏၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကိုလုပ္တယ္ အဲ့ဒီကထြက္လာမယ့္ သမၼတကိုလြတ္ေတာ္ကမလြမ္းမိုးႏိုင္ဘူး သမတ ကပဲအားလံုးကိုလြမ္းမိုးခ်ုဳပ္ကိုင္သြားမွာျဖစ္တယ္။


၉။ အခုထြက္ေနတဲ့ဥပေဒေတြက တရားမွ်တမႈမရိွဘူး အဲ့ဒါေတြကိုေတာင္ မလုိက္နာႏိုင္ရင္ ဒါဟာမင္းမဲ့စရိုက္ပဲ။


ျပိဳင္ဘက္မရွိ ုစစ္အာဏာရွင္ သက္သက္ ဝင္ျပိဳင္မယ္႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရံုးခြဲေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ရံုးမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၄၅ ရံုး၊ ခရိုင္အဆင့္ေလးခုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရံုးတစ္ရံုးလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပါတီမဲဆြယ္ စည္းရံုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ စလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါတီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း လႊတ္ေတာ္ သံုးခုစလံုးတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၅ ဦး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၉၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၂ ဦး အပါအဝင္ ရခုိင္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ အမတ္ေနရာအတြက္ ႏွစ္ဦး ဝင္ေရာက္ အေရြးခံမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားေၾကာင္း ျမန္မာတုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၀ နုိဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည္႔ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားရဲ႔ မတရားတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို “ဝ ”နယ္ေျမမွာ လုပ္ခြင့္မျပဳ...

ေတာင္ဒဂုံျမိဳ ့နယ္မွာ ၾကံ့ဖြတ္ေတြ နာေရးကူညီမႈ ေပးမည္ဆိုျပီး ေငြေပးစည္းရုံးေန.


မမွန္မကန္ မတရားရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနသည္႔ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ ၾကံ့ဖြတ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား..

ၾသဂုတ္လ (၂၃)ရက္ ေန႔က ထား၀ယ္ေခ်ာင္သုႆန္ႏွင့္ ၾကည္စုသုႆန္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ. ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္မွာ ၾကံဖြတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ.. ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေနပါတယ္။ မဲဆြယ္ စည္းရုံးပံုကေတာ့.. အိမ္မွာ ေသဆံုးသူရွိလွ်င္ အလကား သျဂိဳလ္ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ...ေသဆံုးလွ်င္လည္း.. က်ပ္ေငြ သံုးေသာင္း... ကိုလည္း ေပးမည္.. ျဖစ္ေၾကာင္း.. ေျပာဆိုစည္းရုံးေနပါတယ္.။ စည္းရုံးပံုမွာ မိမိတို႔ မဲရရွိေရးအတြက္သာ စဥ္းစားျပီး.. ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္ေနသူမ်ားအား အတင္းေသခိုင္း ပံုေပါက္သည္႔ အတြက္ေၾကာင့္ မဂၤလာမရွိေၾကာင္း... နာေရးအတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမလိုႏွင့္ အတင္းမဲဆြယ္ အျမတ္ထုတ္ေနေၾကာင္း.. ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၾကံ့ဖြတ္၏ ထိုသို႔ မမွန္မကန္ ေငြေပး စည္းရုံးလႈံေဆာ္ ေနမႈမ်ားအား ထား၀ယ္ေခ်ာင္သုႆန္ႏွင့္ ၾကည္စုသုႆန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိတဲ့ ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္က ျပည္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ေစလိုေၾကာင္း ေရးသား ေပးပို႔လာပါတယ္....။

ဒီမုိေဝယံ

တပ္ခရုိင္ မဲ႔ကဆာရြာႏွင္႔ နန္တီရြာအၾကားမွ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကိုရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ထားတဲ႔ လူေသအေလာင္း..ဒီလူေသေလာင္းဟာ ျဖင္႔ ထုိင္းနုိင္ငံ ၊တပ္ခရုိင္ မဲ႔ကဆာရြာ ႏွင္႔ နန္တီရြာ ရြာနွစ္ရြာရဲ႔ၾကားမယ္ေတြ႔တာပါ နွစ္ဆယ္႔ငါးရက္ေန႔ကကြ်န္ေတာ္တို႔ခန္႔မွန္းခ်က္အရဆိုရင္သတ္ျပီထားတာေျခာက္ရက္၀န္းက်င္ေလာက္ဘဲရိွ မယ္ထင္ပါတယ္ ။ေသနတ္ဒဏ္ရာသုးံခ်က္ ၊ဓားဒဏ္ရာ နွစ္ခ်က္ျဖင္႔ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံထားရ
တဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတဦးအား ေတြ႔ျမင္ရတာပါ.။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာေတြလုပ္လို႔ ဘယ္လုိုိလုပ္ၾကမလဲ၊ ဘယ္သူ႔ကုိ အျပစ္တင္လို႔ ဘယ္သူ႔ကို အျပစ္ေျပာၾကမလဲဲဲဲ။ စဥ္းစား ၾကည္႔ေပေတာ႔ ဗ်ာ၊ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပမယ္ လြန္ခဲ႔တဲ႔ဆယ္႔ငါးရက္ေလာက္က မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ေပ်ာက္ဆုးံတယ္၊ မယ္ကုလြင္ရြာ ကလည္း လူငယ္တစ္ေယာက္ေပ်ာက္ဆုးံတယ္ ၊ဒီၾကားထဲမွာလည္း မုဒိမ္းက်င္႔ခံရတာေတြကလည္း မ်ားမွမ်ား မၾကားခ်င္မွအဆုံး၊ ပါးရုိက္ခံရတာ၊ ေခ်းေထာက္နဲ႔ ကန္ခံရတာေတြကေတာ႔ ေျပာလို႔မဆုးံ ၊မုဒိမ္းက်င္႔တယ္ ဆုိတာကလည္း အလုပ္ဆုိျပီေတာ႔ ယားခင္းထဲေခၚသြား ေကာင္းမေလးကလွမယ၊္ အယုတ္စြ အဆုးံ ရုပ္မေခ်ာရင္ေတာင္အသားေလးစိုစိုေျပေျပဆုိေခၚသြားလိုက္တာဘဲ ေတာထဲကို ဗမာျပည္သားကလည္း မရိွလို႔ငတ္လို႔လာလုပ္စားတာဆိုေတာ႔ မိန္းကေလးေတြအမ်ားစု ဗမာျပည္သား အမ်ားစုကလည္း အရွက္နဲ႔လူလုပ္လို႔ မရေတာ႔ဘူး ။

ဒီဘက္တစ္ခြင္မယ္က အရွက္တရားသာ ထားမယ္၊ရိွမယ္ဆုိရင္ထမင္းငတ္သြားမယ္ ၊ခုိင္းတာလုပ္ေၾကြး၊ေပးတာစား၊ေပးတာယူ ၊ေငါက္ရင္ခံ၊ဆူရင္ခံဘ၀- ဒါေတြဟာ ဒါေတြရဲ႔တရားခံဟာ ဘယ္သူလည္းလို႔ ျပန္ေတြးလိုက္ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အဓိကတရားခံ ကေတာ႔အာဏာရူး စစ္ေခြးတစ္သုိက္ေၾကာင္႔ ဆိုတာ မိမိတုိ႔ ေတြးေကာ ေတြးမိၾကရဲ႔လား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေရွ႔ဆက္ျပီေတာ႔ ဒီအတိုင္းဘဲ ဆက္ေလွ်ာက္ေနၾကမွာလား။

ဒီအတုိင္းသာ ေလွ်ာက္ေနၾကမယ္ ဆုိရင္ ဒီဘ၀ဆိုးေတြ ကေန ဘယ္ေတာ႔မွ ရုန္းထြက္လို႔ မရေတာ႔ဘူး ဆိုတာ သေဘာသာေပါက္လိုုက္ၾကေပေတာ႔ ၊ျပႆနာအဓိက ဇစ္ျမစ္ကိုလိုက္ျပိီး ျပႆနာရဲ႔ ဇစ္ျမစ္ကို သိျပီးဆုိရင္ ကို္ယ္က ဒိီျပႆနာေတြထဲက ေနေရွာင္ထြက္ဖုိ႔ ကၾကိဳးစားေနၾကမယ္႔ အစား ေဖာက္ထြက္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားတာပို ေကာင္း မယ္လိုိုိုုိို႔ထင္ပါတယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္တြင္ ဒီလိုလူသတ္မွဳေတြ လူေပ်ာက္ဆုးံေနတာေတြ အမ်ားၾကီးပါလို႔ေျပာပါရေစဗ်ာ။အာဏာရွင္လက္ေအာက္တို႔ဗမာလူမ်ဳိးေတြမလြတ္ေျမာက္ေသာကာလပတ္လုးံ ဒီလိုအျဖစ္ဆုိးေတြကေနဘယ္ ေတာ႔မွလြတ္ေျမာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ထားၾကပါဗ်ာ...။

သတင္း ေပးပို႔ လာသူ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

စစ္ေရးအရ အေရးယူရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္တုိ႔ အလားတူ တုံ႔ျပန္မည္

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးေတြမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ဖဲြ႕စည္းတဲ့ သတင္းေတြ ဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပေနခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီကေတာ့ အသြင္ေျပာင္း ဖဲြ႕စည္းေရးကို ထပ္မံ ျငင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီကို တပတ္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ေတာင္းဆုိထားၿပီး လက္မခံရင္ စစ္ေရးအရ အေရးယူမယ္လို႔ ဖိအားေပးတာေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ဗြီအိုေအ ထုိင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္က ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕က အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေခၚယူၿပီး တပတ္အတြင္း အသြင္ေျပာင္းဖို႔အတြက္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီကေတာ့ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးရင္ႏုက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“တပတ္အတြင္း လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ရင္ေတာ့ သူက ဘယ္လုိလုပ္မလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ မလုပ္ဘူးေလ၊ ဘယ္လုိပဲ ေျပာေျပာေပါ့။ ျပည္သူ႔စစ္လည္း မလုပ္ဘူးေနာ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လည္း မလုပ္ဘူးေပါ့။”

ျမန္မာစစ္အစုိးရဘက္က သူတို႔ ေတာင္းဆုိတာကို လက္မခံရင္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးၿပီး ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ အေျခစိုက္ရာ ထုိ႔ေကာ္ကိုးကေန ေမာင္းထုတ္ပစ္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိတာေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ ဗိုလ္မႉးရင္ႏုက စစ္ေရးအရ အေရးယူလာရင္ အလားတူ တံု႔ျပန္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“စစ္ေရးအရ အေရးယူလာရင္ က်ေနာ္တို႔လည္း အဲဒါယူရမွာေပါ့။ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါလည္း တနည္းနည္းနဲ႔ တံု႔ျပန္ရမွာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကိုျပန္လာတာကေတာ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လာလုပ္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဟုိးအရင္က ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီး မူ ၄ ခ်က္နဲ႔ ျပန္ယူလာတယ္ေလ။ အဲဒါပဲ၊ အေသယူထားတာေပါ့၊ မဟုတ္ဘူးလား။”

ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးမူ ၄ ခ်က္ကေတာ့ လက္နက္ခ်စကား အလ်င္းမေျပာရ။ ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲမွာ ရိွရမည္။ ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးရမည္။ ကရင္ျပည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ၿပီးျပည့္စံုရမည္ ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) က တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာလွေငြကလည္း ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီကုိ စစ္ေရးအရ အေရးယူလာရင္ အေျခအေနအရ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းတုိက္ခိုက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မၾကာမီမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီရဲ႕ သေဘာထားကိုေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးတင္မုိသီက အခုလို ေျပာဆုိပါတယ္။

“အခုေရြးေကာက္ပြဲက လူထုရဲ႕ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရထားတဲ့မဲကို သူတုိ႔ ေစာ္ကားတာပဲ။ NLD ကို အာဏာမအပ္ဘူး။ မအပ္ဘဲ အခုတခါ ထပ္လာၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လုပ္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသြားၿပီပဲဟာ။ ဘယ္လုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္လုပ္မလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ သူတုိ႔ ကမၻာကို မ်က္လွည့္ျပတာ၊ ဒါပဲရွိတယ္။

“အဲေတာ့ အခု တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ က်ေနာ္တုိ႔ေရာ ဘာျပန္လုပ္မလဲဆုိရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ တုိ႔မလုိဘူး။ တုိ႔လိုတာက အရင္ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ ႏိုင္တဲ့ပါတီကို အာဏာအပ္ဖို႔၊ ဒါပဲရွိတယ္။”

ဒီႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ကလည္း ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီကုိ အသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔အတြက္ အလားတူ ေတာင္းဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္က လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ၿပီး ျငင္းဆုိထားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

KNU/KNLA Peace Council ေခၚ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ KNU ကေန ခဲြထြက္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့တဲ့အဖဲြ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီက ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကမ္းလွမ္းတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္ ဖဲြ႕စည္းေရးကို အရင္ကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ၂၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီက အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတရပ္ ေခၚယူထားၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ အေပၚမွာ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီမွာ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ဒီရက္ပိုင္းေတြ အတြင္းမွာ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)၊ မုိင္းလားအဖဲြ႕နဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔က အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္မခံေၾကာင္း တံု႔ျပန္ထားပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းေတြ အတြင္းမွာ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) နဲ႔ ေဟာင္သေရာေဒသ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ႕က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းတဲ့ သတင္းေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရထုတ္ သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးေတြမွာ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..VOA

ပ်ံသန္း ၾကမည့္ ဂီတ သူရဲေကာင္းမ်ား..။


ပ်ံသန္းၾကမည့္ ဂီတသူရဲေကာင္းမ်ား


လူဆိုသည္မွာ ထင္းပံုကို တည္ မီးလိုက္လို႔ စား အၾကြင္းက ျပာပဲ xxx ခြဲခ်ိန္တန္ ခြဲၾကရမယ္ ဒို႔လိုလူတိုင္းပဲ xxx ႏႈတ္ဆက္ျခင္းရဲ႕အစ . . . ႏႈတ္ဆက္ျခင္းရဲ႕အဆံုး xxx ေတြ႔ဆံုႀကံဳကြဲ ေလာကရဲ႕ သဘာ၀ပဲ xxx ေတြ႔ဆံုႀကံဳကြဲ ေလာကရဲ႕ သဘာ၀ပဲ

အထက္ပါ သီခ်င္းစာသားကေတာ့ ေတးေရး - ကိုေန၀င္း (ေမာင့္လျပည့္၀န္း) ၏ နာေရးကူညီ မႈအသင္း(ရန္ကုန္) အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေရးသား၍ သီဆိုေပးထားေသာ “အိုးထိန္းစက္ သံသရာ” အမည္ရွိ ေတးသီခ်င္းျဖစ္သည္။

May all be happy

Share my love, peace and harmony

May all be happy

Share your love, peace and harmony.

Let the world will be free.

အထက္ပါ သီခ်င္းစာသားကေတာ့ မဇၥ်ိမလႈိင္း ေတးဂီတအဖြဲ႔မွ Bass ဂီတပညာရွင္ ကိုရဲလြင္ ကိုယ္တိုင္ ေရးစပ္သီဆိုေပးထားေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အတြက္ “SHARE MY LOVE” အမည္ရွိ ေတးသီခ်င္းျဖစ္သည္။

ယင္းသီခ်င္းမ်ားကို နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴရွင္ မ်ားအား ေမတၱာျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေပးဆပ္မႈ DVD အေခြမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းကုသိုလ္ယူၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က စိုးသိခၤ (ေရး/ဆို)၊ ေမခလာ၊ ႏွင္းဧကရီ၊ ကိုစိုးပိုင္၊ မေမရြက္၀ါ၊ အနဂ ၣ၊ ေဂ်မီ၊ ခ်စ္စိုး၊ ခ်မ္းေအး၀င္း၊ ခ်ိဳခ်ိဳ၊ RT (အာတီ)၊ ဘိုေလးႏွင့္ ျပည္သာ၊ ဂ်ီတုန္း၊ သုတ (Cyclone) တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲေပးဆပ္ ခဲ့ၾကေသာ ဂီတပညာရွင္ လူမႈေရးသူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယခု ကိုေန၀င္းႏွင့္ ကုိရဲလြင္တို႔သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေပးဆပ္မႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဖးမမႈမ်ားကို စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဂီတပညာရပ္ျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလက္တဲြ၍ ျမတ္ဗုဒၶအလုိက် လူမႈခရီးသြားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပိုင္းတြင္မက ဂီတအတီး ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မဇၥ်ိမလိႈင္းေတးဂီတအဖြဲ႔မွ ကိုေဇာ္မ်ိဳးထြဋ္၊ ယူနီဗာဆယ္ စတူဒီယိုမွ ကိုေဇာ္ႏွင့္အဖြဲ႔ အျပင္ ကိုရဲလြင္မွလည္း ကိုေန၀င္း ေတးသီခ်င္းအား ၀င္ေရာက္တီးခတ္ ပံ့ပိုးကူညီအားျဖည့္ ကုသိုလ္ ယူခဲ့ၾကသည္။

ဂီတပညာရွင္ အမ်ားစုတို႔သည္ လူလူခ်င္း စာနာစိတ္၊ ေမတၱာစိတ္၊ ဂရုဏစိတ္၊ မုဒိတာစိတ္ မ်ားရွိၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေပးဆပ္ရန္ အတူ လက္တြဲ ပ်ံသန္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။


ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုေက်ာ္သူ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

နာေရးကူညီမွဳအသင္း(ရန္ကုန္)၏ မုိးရြာရြာ ေနပူပူမိုးရြာရြာ ေနပူပူ

ယေန႔ တစ္ေနကုန္ ရြာသြန္းေနေသာ မိုးေရစက္မ်ားၾကားမွ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းကြန္းေတာရ ေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱရာဇိႏၵ သက္ေတာ္ (၆၄) ႏွစ္၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ အသင္းသားမ်ားသည္ စတီးေရႊကရ၀ိတ္ေဖာင္မွ တစ္ဆင့္ ပင့္ေဆာင္၍ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ ကိုယ္တိုင္ ေမာင္းႏွင္ပို႔ေဆာင္မည့္ နိဗၺာန္ယာဥ္ေပၚသို႔ ပင့္ေဆာင္ကာ ေရေ၀းသုႆန္တြင္ အႏိၱမစ်ာပန အခမ္းအနား က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ နိဗၺာန္ယာဥ္အျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ပံုေတာ္ႏွင့္ ပန္းျခင္းမ်ား တင္ေဆာင္ရန္အတြက္ အသင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ အသင္းသားမ်ား လုိက္ပါ၍ ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္ကာ ေရေ၀းသုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ မိုးရြာရြာ၊ ေနပူပူ၊ အခါႀကီးရက္ႀကီး ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္မက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ အခမဲ့ ကုသိုလ္ျဖစ္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ထမ္းရြက္ေပးေနရေသာ၊ ေပးဆပ္ေပးေနရေသာ ကုသိုလ္ျဖစ္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ေပးပို႔ ေပးေသာ ကိုေက်ာ္သူ အားေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္.။

26 August 2010

ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခိုင္းရန္လုိအပ္ဟု ဦး၀င္းတင္ ေျပာၾကား


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚတြင္ ျပည့္စုံသည့္တုံ႔ျပန္မႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည့္စုံတဲ့တုံ႔ျပန္မႈဆိုတာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက မတရားဘူး။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲသြားမယ့္ လမ္းခရီးကလည္း မွားေနတဲ့ဟာဆို က်ေနာ္တို႔လိုပဲ သပိတ္ေမွာက္ေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

နအဖေကာင္စီက ထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရိွေသာေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ယခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ပါတီအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၾသဂုတ္ (၁၉) ရက္တြင္ တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုသြားမယ္။ ဒီဥပေဒဟာ တရားမဲ့တဲ့ ဥပေဒႀကီး၊ စစ္အစုိးရ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔ အသက္သြင္းမယ့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ဒီအေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာမို႔ က်ေနာ္တုိ႔ကန္႔ကြက္တယ္။ တရားမွ်တျခင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ျပည့္စုံတာ ဘာမွမရိွတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ကန္႔ကြက္တယ္။ ဒါဆို က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက မွတ္ပုံလည္းမတင္ဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မ၀င္ဘူးဆုံးျဖတ္တယ္” ဟု ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရာတြင္ အျပည့္အစုံေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္က ေျပာဆိုသည္။

“အျပည့္အစုံေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လူထုက ဘယ္ပါႏိုင္မလဲ။ ပါႏိုင္မွျဖင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကတည္းက၊ အာဏာမလႊဲဘူးဆိုကတည္းက လူထုက အုံႂကြၿပီးေတာ့ ပါလာမွာေပါ့။ မပါဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ မပါ၀ံ့ဘူး၊ မပါႏိုင္ဘူး၊ ပါႏိုင္တဲ့အေျခအေန မရိွဘူး။ ပါႏိုင္တဲ့အေျခအေနမိ်ဳး ျဖစ္ေအာင္လည္း စစ္အစိုးရက ခြင့္မေပးဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔သိတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တို႔က ႐ုန္းကန္မႈအေနနဲ႔၊ ဆန္႔က်င္မႈအေနနဲ႔၊ တုံ႔ျပန္မႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ရိွမယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယေန႔အေျခအေနမွာ လူထုအေနျဖင့္ စစ္အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ၿမဲဆန္႔က်င္ေနေသာ္လည္း လုံေလာက္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမရိွသည့္အတြက္၊ မလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ စစ္အစိုးရ ဆက္လက္ရိွေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီက ဆက္လက္ ႐ုန္းကန္ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုအေနျဖင့္ ပ့ံပိုးႏိုင္သမွ် ပံ့ပုိးမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး “ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ျပည့္စုံတဲ့ အေနအထားရိွမွာမဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒါ ေနာက္ဆုံးမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက ဘာလည္းဆိုေတာ့ အနည္းဆုံး ဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ မတရားဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို စစ္အစုိးရပဲ ဆက္လက္စီးထားမယ္၊ စစ္အစိုးရရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္ပါတီ ႀက့ံဖြ႔ံလိုဟာမ်ဳိးကပဲ စီးမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ေဖာ္ျပႏိုင္ရင္ ကမာၻကေန စစ္အစိုးရအေပၚမွာ ဖိစီးမႈေတြ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားသထက္ မ်ားလာမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဒီလုိျဖစ္တာဟာ တထစ္တရစ္ေတာ့ တိုးသြားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ကို မဲေပးလိုသည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီ မပါ၀င္သျဖင့္ မဲမေပးၾကရန္သာရွိေၾကာင္း ၎၏အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန အန္အယ္လ္ဒီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဦ
းျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းမွတဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီ မပါသည့္အတြက္ မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးရန္ မသိရိွေတာ့ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္က ေထာက္ခံေျပာဆိုသည္။

၎က “ေဒၚစုရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ဟာ အမွန္ဆုံးပဲ။ ေဒၚစုရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕သေဘာထားဟာ တထပ္တည္းက်တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီကို ေထာက္ခံခ်င္တယ္၊ မဲေပးခ်င္ၾကတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ မရိွတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္သူ႔မဲေပးရမွန္းမသိဘူး၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘူး၊ မ်က္စိသူငယ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အန္အယ္လ္ဒီမွ မရိွတာ မေပးနဲ႔ေပါ့။ အန္အယ္လ္ဒီ လုပ္သလိုလုပ္ေပါ့။ အန္အယ္လ္ဒီကေန ေရြးေကာက္ပြဲ ေက်ာခုိင္းထားရင္ လူထုကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခိုင္းရမွာပဲ။ အဲေတာ့ ေဒၚစုရဲ႕သေဘာထားကို က်ေနာ္တုိ႔ လုံး၀ေထာက္ခံတယ္။ ေထာက္ခံ႐ုံတင္မဟုတ္ဘူး။ ဒီသေဘာထားမ်ဳိးဟာလည္း အန္အယ္လ္ဒီမွာ ေအာက္ေျခအထိ ရိွပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတရားမွန္း ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း သိနိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မွတ္ပုံတင္သူအခ်ဳိ႕ ပါတီမွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ေတာ့ျခင္းတုိ႔မွာလည္း ျပည့္္စုံသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္က ေျပာဆိုသည္။

“အခု ဥကၠ႒ေတြ ထြက္ၾကတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ မ၀င္ဘူး ဆိုတာေတြဟာ လုံေလာက္တဲ့ စစ္အစုိးရအေပၚ တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ျပည့္စုံတဲ့ တုံ႔ျပန္ျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးေတြ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ နည္းနည္းေလး ထိလာတဲ့အခါမွာ သို႔မဟုတ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ မျပည့္စုံတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕တုံ႔ျပန္ခ်က္မွ်သာျဖစ္တယ္။ အဲဒီဟာ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွမေျပာဘူး” ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္းၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္မည္ဆုိပါက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုမည္ဟု ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္းႏွင့္ နာယကအဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္သူ ဦးညိဳထြန္းတုိ႔ ပါတီမွႏုတ္ထြက္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔ကလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု (အန္ဒီအက္ဖ္) ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သတင္းရင္းျမစ္...ေခတ္ျပဳိင္

တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခု ေပၚေပါက္ဖုိ႔အတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခု ေပၚေပါက္ဖုိ႔အတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေပၚ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားတာမ်ဳိးေတြ မလုပ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ အတည္ျပဳထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစိုးရကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ကုိသိန္းထုိက္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အဂၤါေန႔တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားေတြကို ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္ကို ကပ္ၿပီး ေၾကညာတာက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို မေလးစားရာ ေရာက္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိပါတယ္။ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခု ေပၚေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ လူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္၊ သတင္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရယူပုိင္ခြင့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ေန႔ကုိ အခ်ိန္တုိေလးမွာ ေၾကညာတာဟာ လုံး၀ မတရားဘူးတဲ့။ သူ႔အျမင္ကေတာ့ ဒါ ျပည္သူေတြကို မေလးစားတာလုိ႔ ျမင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ Freedom of Expression နဲ႔ Freedom of Information သတင္းရယူခြင့္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ မိမိဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အဲဒါေတြ မပါဘဲနဲ႔ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ဘယ္မွာမွ မရွိႏုိင္ပါဘူးတဲ့။”

လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခုျဖစ္ဖုိ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ အားထားရတဲ့ သတင္းဌာနေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ဦးဉာဏ္၀င္းက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

“အခု သတင္းဌာနေတြကေနၿပီး ၾကားေနရတယ္။ တခ်ဳိ႕က ၿခိမ္းေျခာက္စကား သတင္းစာမွာေတြ႕တယ္၊ မီဒီယာမွာေတြ႕တယ္။ တခ်ဳိ႕က လွည့္ဖ်ားတဲ့ စကား၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားမလည္မႈကို အခြင့္အေရးယူတာ။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔အေနနဲ႔ လုံး၀ လက္မခံႏုိင္ဘူးတဲ့။ ေနာက္တခုက သတင္းဌာနတခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚစုေျပာလုိက္တာ က်ေနာ္ ဒီမွာပဲ ေျပာလုိက္မယ္။

“ေဒၚစုက သူ သတင္းတခု ၾကားေနတယ္တဲ့၊ ဘီဘီစီ ျမန္မာပုိင္းဌာနဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနေၾကာင့္ Funding မွာ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲ ရွိတယ္လို႔ ၾကားတယ္တဲ့။ သူ စိတ္မေကာင္းဘူးတဲ့။ ဘီဘီစီရယ္ မဟုတ္ဘူး၊ ဘီဘီစီ၊ ဗြီအိုေအ ဒီသတင္းဌာန အားလုံးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အားကုိးရာပဲတဲ့။ ဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ သတင္းကို ေျပာလုိက္ပါတယ္။”

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မပါ၀င္တဲ့အတြက္ NLD ကုိ မဲေပးခ်င္တဲ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္သလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြလည္း မၾကာခဏ ထြက္ေပၚေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားက…

“NLD ကို မဲေပးလုိတယ္၊ NLD မရွိလို႔ရွိရင္ ဘယ္သူ႔ မဲေပးရမလဲ၊ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကုိ ေျပာပါတယ္။ NLD ကိုပဲ မဲေပးခ်င္တယ္၊ NLD မရွိရင္ မေပးနဲ႔ေပါ့တဲ့၊ ဒါပဲ။ ဒီေမးခြန္းက မၾကာခဏလည္း ၾကားၾကားေနရလို႔ပါတဲ့။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခု အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေနာင္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစုိးရဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မယ့္ အစုိးရမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကို ျပည္သူေတြ နားလည္ဖို႔၊ ေလ့လာဖုိ႔ လိုတယ္လို႔လည္း ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

“လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေနာင္ျဖစ္လာမယ့္ အစုိးရဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထိန္းေၾကာင္းႏုိင္တဲ့၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တည့္မတ္ႏုိင္တဲ့ အစိုးရ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ သမၼတက လႊမ္းမုိးတဲ့ အစိုးရမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ျပည္သူေတြ ေလ့လာသင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။”

ဦးဉာဏ္၀င္း ျပန္ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူး ဆုိေပမဲ့လည္း ဒီ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကိုေတာင္ လုိက္နာရဲ႕လား ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း၊ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ပုံေတြဟာ ဥပေဒနဲ႔ ညီမညီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပစ္မႈေတြ က်ဴးလြန္မႈ ရွိမရွိ၊ ဒါေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ဆုိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...VOA

ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လူညာၾကီးမ်ား....
စာမ်ားအား ေသခ်ာ ဖတ္မည္ဆုိပါက ကလွစ္ နွိပ္ျပီး ၾကည္႔နုိင္ ပါသည္.။


ေပးပို႔ ေပးေသာ ေမာင္ေလး အလင္းဆက္ အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.။

စစ္အာဏရွင္ ဝန္ၾကီးမ်ား သူတုိ႔ေနအိမ္မ်ား ေျပာင္းေရြ႕

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ တျခား ၀န္ႀကီးမ်ား ရာထူး စြန္႔ၿပီး အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ ေပၚေပါက္လာမည္ ဟု သတင္းထြက္ေနစဥ္တြင္ ထုိ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ေနထိုင္ရာ အိမ္မ်ားမွ ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း အလ်င္စလို ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ လာေသာ သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိ၀န္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူ အမည္ မေဖာ္လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦးက ထိုသတင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိ ၀န္ႀကီးမ်ား ႀကံ႕ဖြံ႕ ပါတီ အတြက္ တရား၀င္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး မတိုင္မီတြင္ ရာထူး စြန္႔လႊတ္ၿပီး အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား အတြက္ ေနစရာအိမ္ကို အဆင္သင့္ ဖယ္ရွားေပးထားသည့္ သေဘာျဖစ္သ ည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရက ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တုိ႔၏ ပါတီျဖစ္သည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕က အျပတ္ အသတ္ အႏိုင္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ တၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ အျခား အရပ္သား ပါတီမ်ားအား နည္းဥပေဒ မ်ိဳးစံု ထုတ္ၿပီး ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ပါတီ၀င္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရဲ၊ အက္စ္ဘီတို႔က စုံစမ္း စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔က ေျပာသည္။

သတင္းရင္းျမစ္...မုိးမခ

ေနာင္အစိုးရကုိ လႊတ္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒဟာ သမၼတစနစ္ကို အေျခခံထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု ျဖစ္ေနၿပီး အဲဒီ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အစိုးရသစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ႏိုင္ မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔က သူ႔ရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးၾကည္ဝင္း၊ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္တို႔႔နဲ႔ ေနအိမ္မွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေရြးေကာက္ပြဲဲၿပီးလုိ႔ အစိုးရဖြဲ႔ရင္ေတာင္မွ အစိုးရအဖြဲ႔အေပၚမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန မရွိဘူးတဲ့ ဒီဥပေဒအရ ဆုိရင္။ Parliamentary Government မဟုတ္ဘူးဗ်ာ၊ Presidential Government ဒါကို ေျပာတာပါပဲ”

ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ NLD ပါတီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သေဘာတူတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ မတရားတဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြ ရွိလာရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေထာက္ျပၾကဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားလိုက္တယ္လို႔ ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

NLD ပါတီကိုမွ မဲေပးခ်င္သူေတြအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားရာမွာေတာ့ NLD ပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေတာ့တာေၾကာင့္ မဲေပးစရာ NLD ပါတီ မရွိဘူးဆိုရင္ မဲမေပးပဲ ေနႏိုင္ေၾကာင္း မွာၾကားတယ္လို႔ ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...RFA

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို စာေပစိစစ္ေရးဌာနက က်ပ္ေငြနွစ္သိန္း ဒဏ္ရိုက္လိုက္ျခင္း


“ကေဒါင္း ”စာလုံးကၾကီးျပီး “ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ” စာလုံးကေသးလုိ႔ဒဏ္ေငြ ရေသာင္းပါ

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) မႏၱေလးတိုင္းက ထုတ္ေဝတဲ့ ''ကေဒါင္း ေရြးေကာက္ပြဲဂ်ာနယ္'' မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ''ကလိမ္ကက်စ္'' ဆိုတဲ့စကားလုံးေျကာင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စာေပထုတ္ေဝခြင့္ စိစစ္ေရးဌာနက ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို က်ပ္ေငြနွစ္သိန္း ဒဏ္ရိုက္လိုက္ပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသုေဝရွင္းျပရာမွာ ေတာ့ ျကံ့ခိုင္ဖြံျ႔ဖိဳဳးေရးအသင္းကေန ျကံ့ဖြံ႕ပါတီ ကို ေျပာင္းတဲ့ကိစၥမွာ သူ့အေနနဲ႔ဒါဟာ ကလိမ္ ကက်စ္က်သလို ျဖစ္ေနတယ္လို႕ေျပာလိုက္တာ ကို စာေစာင္ထဲေဖၚျပမိတဲ့အတြက္ ဒဏ္ရိုက္ လိုက္တာလို႕ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဂ်ာနယ္ေခါင္းစီး ''ကေဒါင္း'' စာလုံးက ျကီးေနျပီး၊ ''ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ'' ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ေသးေနတဲ့အတြက္လည္း က်ပ္ေငြ ၇ ေသာင္း ဒဏ္တပ္တယ္လို့လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ပထမအျကိမ္ျဖစ္တာရယ္၊ ပါတီမွာလည္းေငြမရွိတာေျကာင့္ ပါတီကေန ေတာင္းပန္လိုက္တဲ့အတြက္ ဆိုင္းငံေငြဒဏ္ အျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္တခါ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ရင္ေတာ့ အခုဆိုင္းငံ့ဒဏ္ေငြေရာ၊ ေနာက္ထပ္ဒဏ္ေငြ ကိုပါ တေပါင္းထဲေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး ဂ်ာနယ္ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးဖို႕သတိေပးခံရတယ္လို႕လည္း ဦးသုေဝက ေျပာပါတယ္။

နိုင္ငံေရးပါတီစာေစာင္ထုတ္ေဝရာမွာ အခုလိုအကန္႕အသတ္ေတြရွိေနသလို ရိုက္နွိပ္ေရး မွာလည္း နိုင္ငံေရးစာေစာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ပုံနွိပ္တိုက္ေတြက မရိုက္ေပးရဲပဲ ျဖစ္ေန တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..ဘီဘီစီ

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု NDF ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္


အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီလို႔ ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္မွာ ပထမတႀကိမ္ ခြင့္ေတာင္းလႊာ တင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ အခုတခါ ထပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို လုိက္နာပါ့မယ္ဆုိတဲ့ ခံ၀န္ကတိမ်ဳိး ထပ္ၿပီး တင္ခုိင္းတဲ့အတြက္ ဒါကို သူ႔အေနနဲ႔ မတင္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗြီအုိေအ ၀ုိင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“တင္ဖုိ႔အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီဥပေဒကုိ လုိက္နာပါ့မယ္ဆုိၿပီး ပါတီေထာင္၊ ပါတီမွတ္ပုံတင္လည္း ခ်ေပးထားၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အမႈလည္း ခံၿပီးၿပီ၊ လြတ္လည္း လြတ္ေနၿပီ၊ သာမန္ျပည္သူ တေယာက္လည္း ျဖစ္ေနၿပီ၊ ပါတီ Founder ေတြ အျဖစ္လည္း ပါေနၿပီ။ အဲဒါကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ဟုိတုန္းက ဒီအျပစ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္ ဆုိတာကို အလုိအေလ်ာက္ ပယ္ဖ်က္ေပးရမယ့္ အစား က်ေနာ္တုိ႔ကုိလာ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ီတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ တင္ျပရမယ္၊ တင္ျပမွ၊ ဒီဥပေဒကုိ လိုက္နာမွဆုိၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး ထပ္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ီတာ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ကေတာ့ မတင္ပါဘူး။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒါဟာ မွတ္ပုံတင္တုန္းက ပါၿပီးသား ကိစၥေတြကုိ ေနာက္တခါ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ၿပီး ေတာင္းတာမုိ႔ ဥပေဒအရ ၾကည့္ရင္လည္း သဘာ၀႐ုပ္တိ မက်ဘူးလုိ႔လည္း ထင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးကုိလည္း ပိတ္ပင္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ က်ေနာ္က ျပန္လည္တင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ တျခားပုဂၢိဳလ္ေတြေတာ့ ဘယ္သူတင္မယ္၊ မတင္ဘူးဆုိတာ က်ေနာ္ မသိပါဘူး။”

တကယ္လို႔ ဆရာ ျပန္မတင္တဲ့အခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ကိစၥကုိ ထိခိုက္လာမယ္ ဆုိရင္ေရာ။

“က်ေနာ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေတာ့တဲ့ဟာ၊ ဘာထိခုိက္စရာအေၾကာင္း ရွိမလဲ။ က်ေနာ့္ကိစၥပဲ၊ ပါတီကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္က ၁၂၂၊ ၁၂၄ ပုဒ္မနဲ႔ က်လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈကို က်ဴးလြန္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႏွစ္ က်ေနာ္ က်ခံခဲ့ၿပီးၿပီ။ က်ခံခဲ့တာ သူတုိ႔ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ ဒီအျပစ္ေႂကြးကို ဆပ္ၿပီးၿပီ။

“ဆပ္ၿပီးတဲ့ လူတေယာက္က လြတ္လပ္တဲ့ ျပည္သူဘ၀ကို ေရာက္သြားတာေတာင္မွ လုိက္ၿပီးေတာ့ ကန္႔သတ္တာဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ က်ေနာ္က ထပ္ၿပီး တင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ အသနားခံရမယ္ဆုိလည္း မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္း ၀င္ဖို႔ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ထပ္လည္း တင္ဖုိ႔ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ပါတီကို ထိခုိက္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိစၥေတြပါ။”

ဟုတ္ကဲ့၊ က်ေနာ္ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေမးပါရေစ၊ ဆရာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေတာ့ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီေပါ့။

“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ မတင္ရင္ ၀င္လို႔မရဘူးေလ။ က်ေနာ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြတင္မွ ၀င္ရမွာကိုး။ ၀င္ခ်င္ရင္ တင္ပါဆုိတာ မ၀င္ခ်င္ရင္ မတင္နဲ႔ဆိုေတာ့ က်ေနာ္က ေမးပါတယ္၊ ၀င္ခ်င္ရင္ တင္ရမယ္ဆုိရင္ မ၀င္ခ်င္ရင္ မတင္ရဘူးလားဆုိေတာ့ မ၀င္ခ်င္ရင္ မတင္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိစၥေတြပါ။ လူတဦးတေယာက္ကုိ ကန္႔သတ္တဲ့ ကိစၥေတြပါ။ ပါတီနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။”

မေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလုိက္တယ္လို႔ ဦးဉာဏ္၀င္းကတဆင့္ က်ေနာ္တုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုကို တုိက္တြန္းပါတယ္တဲ့၊ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလုိ႔ မရဘူး၊ စိတ္မ၀င္စားလို႔ မရဘူး၊ ၾကည့္ေနဖုိ႔ လိုတယ္ဆုိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခုအေျပာအေပၚမွာ ဆရာ ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ၊ ဆရာ့သေဘာထားကေရာ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ ခင္ဗ်။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ၿပီး အခုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔က သတ္မွတ္ထားတာပဲေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးပဲေလ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကမၻာမွာလည္း အသိအမွတ္ ျပဳခံထားရတဲ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ တဦးပဲေလ။

“အစကတည္းကိုက က်ေနာ္တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ ဘယ္တုန္းကမွ ျပစ္မွားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေဒၚစုက ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေသြဖည္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ က်ေနာ္တုိ႔ ဒါမ်ဳိးကုိ မစဥ္းစားခဲ့မိပါဘူး။

“ေဒၚစုေျပာတဲ့ဟာက ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ခံယူမယ့္ပြဲ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္မယ့္ ဟာကို ေဒၚစု လ်စ္လ်ဴမ႐ႈဘူး ဆုိတာကို ေျပာတဲ့ကိစၥပါပဲ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ ပြဲတပြဲကုိ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မျပစ္ပယ္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာကို ေရာက္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။”

အခုလက္ရွိ အေျခအေနမွာ ဆရာတို႔ NDF ပါတီအေနနဲ႔ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘယ္ေလာက္၀င္ဖုိ႔ အေျခအေန ရွိပါသလဲခင္ဗ်။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ၁၀၀ ေတာ့ ေက်ာ္လိမ့္မယ္ ထင္တာပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲေတြ ျဖတ္ေက်ာ္တဲ့ အခါၾကေတာ့ ၁၀၀ ေလာက္မွာ သြားတင္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ အစကေတာ့ ၁၂၀ ေလာက္ ရမလား၊ ၁၃၀ ေလာက္ ရမလား၊ မွန္းဆတာေပါ့ဗ်ာ။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကဳံေနရတဲ့ အခါၾကေတာ့ တင္ၿပီးတာေတာင္ ပယ္တာ ရွိရင္ရွိဦးမယ္ေလ။ အဲေတာ့ ေအာက္ေျခ ၁၀၀ ေလာက္ကေတာ့ က်န္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။”

ဆရာက ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ NDF ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ေတာ့ ဆက္ရွိေနမွာလား ခင္ဗ်ာ။

“ဟုတ္တယ္၊ က်ေနာ္က NDF ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္း ဟုတ္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္း ဟုတ္တယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ မွတ္ပုံတင္တာ က်ေနာ့္ကုိ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ တင္ေပးပါဆုိလို႔ က်ေနာ္ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ သြားတင္ရတာကုိး။ က်ေနာ္တို႔ ပါတီ၀င္ ၁၉ ဦးက က်ေနာ့္ကုိ ေခါင္းေဆာင္ ေျမႇာက္လုိက္တာကုိး။ ေျမႇာက္ေတာ့ က်ေနာ္က ေခါင္းေဆာင္ပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တာ၊ မ၀င္တာနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူးခင္ဗ်။”

NDF ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေတာ့ဖို႔ သူဆုံးျဖတ္လိုက္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမွာစကားအေပၚ သူ႔သေဘာထားေတြကို ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...VOA

ကမၻာေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ ့ “No Vote” ေျပာတာေတြအား ျမန္မာျပည္ နအဖတို ့၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနႏွင့္ ဟပ္စပ္ေနပါသျဖင့္ ျပန္လည္ဆက္စပ္ေဖၚျပျခင္းကမၻာေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ ့ “No Vote” ေျပာတာေတြအား ျမန္မာျပည္ နအဖတို ့၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနႏွင့္ ဟပ္စပ္ေနပါသျဖင့္ ျပန္လည္ဆက္စပ္ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကားခုိးယူမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေန၍ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား သတိျပဳေနရေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကားခုိးယူမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေန၍ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား သတိျပဳေနရေၾကာင္း၊ ခုိးယူခံရသည့္ ကားအခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ဳိ႕မွာျပန္ လည္ရရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ စံုစမ္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ခုိးယူခံရသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားကဆိုၾကသည္။


ခိုးယူခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ခုိးယူခံရသည့္ ကားအမ်ဳိးအစားမ်ားထဲတြင္ Toyota Corolla CE106 ဗင္ဖင္ေကာက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအျပင္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ကားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းတုန္းက အခုိးခံရတာပါ။ ေသာ့ကေတာ့ ခတ္ထားတာေပါ့။ ဂ်စ္ကားတစ္စီးနဲ႔ Toyota Corolla CE106 ဗင္ဖင္ေကာက္ ၁၉၉၂ အမ်ဳိးအစားတစ္စီး ပါသြားတယ္။ ဂ်စ္ကားကေတာ့ ျပန္ရတယ္။ ဖင္ေကာက္ေတာ့ မရေသးဘူးရွာတုန္းပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ကားပါသြားတာ"ဟု ယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံု အတြင္း၌ပင္ Townace ႏွစ္စီးခိုးယူခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ "ကြၽန္ေတာ္ ဒီကားကို လြန္ခဲ့တဲ့ေျခာက္လေလာက္ ကမွ ၀ယ္ထားတာပါ။ ၀ယ္ၿပီးကတည္းက ညဘက္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပြဲ႐ံုေရွ႕မွာပဲ ရပ္ထားပါတယ္။ ပြဲ႐ံုထဲမွာက ကုန္ေတြနဲ႔ျပည့္ေနေတာ့ ကားကို ပြဲ႐ံုေရွ႕မွာပဲ ရပ္ထားရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကပြဲ႐ံု ဒုတိယထပ္မွာ အိပ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္တဲ့ည (ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္)က ကြၽန္ေတာ္အျပင္ကျပန္လာၿပီး ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ မွာ ကားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ပြဲ႐ံုေရွ႕ မွာပဲ ရပ္ထားခဲ့တယ္။ ညတုိင္းလည္း ဒီနားမွာပဲရပ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ကားကိုရပ္ၿပီး ကားေသာ့ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စတီယာရင္နဲ႔ ဘရိတ္ကိုလည္း ေသာ့ခတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ပြဲ႐ံုေပၚမွာ တက္အိပ္ေနပါတယ္။ မနက္မိုးလင္း (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) ေတာ့ ကားက မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီေန႔အထိေတာ့ စံုစမ္းရွာေဖြေနဆဲပါပဲ။ အရင္ ႏွစ္လ တုန္းကလည္း ေရႊပိေတာက္ပြဲ႐ံုေရွ႕မွာ တစ္စီး ေပ်ာက္ထားေသးတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုထဲမွာ ကြၽန္ေတာ့္အစီး နဲ႔ဆို လတ္တေလာ ႏွစ္စီးေပ်ာက္တာ ေပါ့"ဟု ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ကားပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ကိုဗိုလ္ဗိုလ္ျပည့္က ဆိုပါသည္။အခုခ်ိန္မွာျဖစ္ပြားတဲ့ ကားခိုးမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကားေတြရဲ႕ လံုျခံဳမႈေတြအတြက္လည္း သတိျပဳစရာျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ေစၿပီး တရား၀င္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးမႈေတြကုိ အခ်ိန္ကာလတိုတစ္ခု တရား၀င္ေၾကညာၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္


အဆိုပါစက္မႈဇုန္ထုတ္ Townace ကားေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရင့္ေနာင္ရဲစခန္းမွ (ပ)၆၉၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထုိသို႔ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္လာၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမ်ားစုမွာ သတိထားကာ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။


"အခုလို လုိင္စင္မဲ့ကားေတြကုိ စိစစ္ၿပီး တရား၀င္လုပ္ေပးေနတာကုိ အခ်ိန္ကာလတုိတစ္ခု သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာျဖစ္ပြားတဲ့ ကားခိုးမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကားေတြရဲ႕ လံုျခံဳမႈေတြအတြက္လည္း သတိျပဳစရာျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ေစၿပီး တရား၀င္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးမႈေတြကုိ အခ်ိန္ကာလတိုတစ္ခု တရား၀င္ေၾကညာၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္"ဟု ကားေစ်းကြက္ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါသည္။


"ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုက္ခန္း မွာေနတာဆိုေတာ့ ကိုယ့္တိုက္ခန္း ေရွ႕မွာပဲ ညအိပ္ထုိးတဲ့သူ မ်ားတယ္ေလ။ ေပ်ာက္တာကလည္း ညဖက္ေတြ အေပ်ာက္မ်ားေတာ့ ေသာ့တို႔ ဘာတို႔ေသခ်ာလုပ္ေနရတယ္။ လမ္းလံုၿခံဳဖို႔အတြက္လည္း ကင္းေစာင့္တဲ့ သူကို စုၿပီးငွားထားရတယ္"ဟု လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးကလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ယခုအခါတြင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား သာမက လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို၀ယ္ယူ၍ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း သတိျပဳသင့္သည့္ အေနအထားရွိလာေၾကာင္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား ကလည္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


"ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြတင္ ဘယ္က မလည္း without ကား၀ယ္ၿပီး လုိင္စင္၀င္မယ့္သူေတြလည္း သတိထား သင့္တယ္။ ရန္ကုန္က ကားကိုခိုး သြားၿပီးနယ္က်မွေစ်းအတန္အသင့္နဲ႔ without ကားပါဆိုၿပီး ေရာင္းရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ၀ယ္မိတဲ့သူက လိုင္စင္သြား၀င္ေတာ့မွ ဒါကေပ်ာက္သြားတဲ့ကားႀကီးဆိုၿပီး ျဖစ္သြားရင္ ဒုကၡမ်ားသြားမယ္ေလ။ အဲဒီအတြက္ သတိထားဖို႔ လိုတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ကားပိုင္ရွင္ေတြ အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ့္ တုိက္ခန္းေလးေရွ႕ ကိုယ္ရပ္ရတဲ့သူမ်ား ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပိုၿပီး သတိထားရမွာေပါ့။ ေသာ့ကေတာ့ လူတိုင္း ခတ္တာပါပဲ"ဟု ယာဥ္ပုိင္ရွင္တစ္ဦး က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ဟု eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္.။

25 August 2010

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးရန္ ခရီးသြားလာ ၾကသူမ်ားအေၾကာင္း..


ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးရန္ ခရီးသြားလာ ေနၾကမႈသည္ တစ္ကမၻာ လံုးရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ပ၌ ကေလးမ်ား ျပည္တန္ဆာျဖစ္မႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ေနသည့္တိုင္ ၄င္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အလည္အပတ္ လာေရာက္ၾကသူမ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာ မေတာ္မတရား ျပဳက်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ခံစား ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ပါးသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားကို ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္(၃ဝ)အထိအျပစ္ေပးရန္ ျပဌာန္း ထားသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးမႈသည္ တရားမဝင္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္သည္ဟု ျပဆိုထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကေလးျပည့္တန္ဆာ ျဖစ္ေနသူ (၁.၂)သန္းခန္႔ ရွိသည္။ ထိုလူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ သန္း(၁ဝဝ)ခန္႔ အနည္းဆံုး ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အတြင္းဝန္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ပြားေနမႈ (၉ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္တည္ရာ၊ ၾကားခံေနရာႏွင့္ ဦးတည္ရာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုမႈခင္းသည္ လွ်ဳိ႕ ဝွက္ခ်က္ႏွင့္ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ က်ဴးလြန္သည့္ မႈခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထိုလူကုန္ကူးမႈ၏ အတိုင္းအတာကို ခန္႔မွန္းရခက္သည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားကစၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ တူ႐ႈခ်က္မ်ား ျဖစ္တည္လာရာ ထိုတူ႐ႈခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားဖူးလာေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္း မ်ားျပားလာျခင္း၊ လိင္မႈကိစၥအတြက္ ေပ်ာ္ပါးရန္ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ကာမစိတ္ ယိမ္းၫႊတ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္ ကိုျပသေနသည္။ (၂ဝ၁ဝ)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၇)ရက္ေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္ ထိုင္းေယာက်္ားကေလး တစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င့္ေသာ (၅၃)ႏွစ္အရြယ္ရွိ ႐ုရွားလူမ်ဳိး စႏၵရားပညာရွင္ အေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦး ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုသူသည္ ေထာင္အႏွစ္(၂ဝ) က်ႏိုင္ၿပီး ထိုင္းဘတ္ေငြ ေလးေသာင္း ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မတိုင္မီ ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာပင္ အသက္(၅)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္အရြယ္ ထိုင္းမိန္းကေလး(၄)ဦးကို ညစ္ညမ္းပံု႐ိုက္ယူကာ မဖြယ္မရာ ျပဳက်င့္သူ အသက္(၉ဝ)ႏွစ္အရြယ္ ၾသစေတးသ် ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကိုလည္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံဖြား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Glen Richard Allen ကို (၂ဝဝ၇)ခုႏွစ္ ထိုင္းတရား႐ံုးတစ္ခုက (၁၁)ႏွစ္အရြယ္ ထိုင္းမိန္းကေလးအား လိင္မႈဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၆)ႏွစ္ က်ခံရန္ အျပစ္ ေပးခဲ့သည္။ (၂ဝ၁ဝ)ခုႏွစ္ ဇြန္လေစာေစာပိုင္းက ၄င္းေနထိုင္ရာ အေမရိကန္ တရား႐ံုးကလည္း အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ သူ႕အျပဳအမူေၾကာင့္ ထပ္မံ တရားစြဲရန္ စြဲခ်က္တင္ထားသည္။ ၄င္းသည္ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပတၱားရားၿမိဳ႕တြင္ သီးသီးသန္႔သန္႔ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအားဖမ္းဆီးစဥ္က သူလို က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံျခားသား (၃)ဦးႏွင့္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ DVD ေခြ(၃ဝဝ)ခန္႔ပါ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။ ထိုေခြမ်ားထဲတြင္ အသက္(၁၁)ႏွစ္ ထိုင္းမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ပါးေနမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ပတၱားရားၿမိဳ႕ရွိ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ကေလး ျပည့္တန္ဆာ (၂ဝဝဝ)ခန္႔ ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ထိုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ကေလး (၉ဝဝ)ခန္႔ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ပြားရာ မူရင္းေဒသ၊ ၾကားခံေနရာႏွင့္ ဦးတည္ရာ အရပ္ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ၾသစေတ်းလ် ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူး ခံေနၾကရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသို႔ လာေရာက္ ေပ်ာ္ပါးသူမ်ားသည္ အေရွ႕အာရွ၊ ရုရွားႏွင့္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ဒုစ႐ိုက္ကြန္ယက္မ်ားက ထိုင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူကုန္ကူးမႈ ျပဳၾကသည္။

(၁၉၉၇)ခုႏွစ္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုျပဌာန္းခ်က္တြင္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးကာ ေငြဒဏ္ပါ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားလိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရသူ သံုးေသာင္းခန္႔ ရွိေနသည္။ အသက္(၅)ႏွစ္ခန္႔ ငယ္ရြယ္သူမ်ားပင္ လိင္ကြၽန္ျပဳ က်င့္ျခင္းခံေနရသည္။ ထိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ထိုလိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရရန္ ဆြဲအားေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။ (၂ဝဝ၄) ခုႏွစ္စာရင္းဇယားမ်ားအရ ထိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

မဲေခါင္ေဒသအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၏ အသက္မ်ားသည္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၁၇)ႏွစ္ၾကား ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ကေလးႏွစ္သန္းေက်ာ္သည္ လိင္လုပ္ငန္းတြင္ သားေကာင္အျဖစ္ စေတးခံေနရသည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ မိသားစုမ်ား၏ ေရာင္းစားျခင္းခံရသူမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အေၾကြးကို ေပးဆပ္ေနရသူမ်ား၊ မိသားစု အပိုဝင္ေငြရရန္ စေတးခံေနရသူမ်ား၊ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူမ်ား(သို႔) အႏိုင္က်င့္ခံရၿပီး ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ေနရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လုပ္ရျခင္းအျပင္ ၄င္းတို႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ခပ္ခြာခြာ ဆက္ဆံခံရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝအျဖစ္ႏွင့္ ေနေနၾကရသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအား ျပည့္တန္ဆာ ျပဳမူမႈသည္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို စိန္ေခၚေနသည့္ ကေလးလူကုန္ကူးမႈ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အသြင္သဏၭာန္ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ (၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ လူကုန္ကူးမႈအမႈမ်ားတြင္ ကယ္တင္ခံရသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူ (၃ဝ၂)ဦး အနက္မွ ကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္မႈသည္ ၂ဝ.၅% (၆၂)ဦး ရွိသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံရသူ (လူကုန္ကူးျခင္းခံခဲ့ရသူ) Victims (၄၃၁)ဦး အနက္ ၁ဝ% ခန္႔ (၄၃)ဦးသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈသည္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိသိသာသာ ထင္ရွားလာသည္။ သို႔ပါ၍ ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားလာမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးမႈမ်ား လိုအပ္ေနၿပီဟု ဆိုရေပမည္။


ဝင္းႏိုင္ထြန္း

ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လူထုမွာလည္း တာ၀န္ရိွ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း

လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ပါ၀င္ျခင္း မရိွေပမဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို လ်စ္လ်ဴျပဳထားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို စံုစမ္းေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုသားၫြန္႔ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြကို အာ႐ံုစိုက္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးလိုက္တာလို႔ အေတာ္မ်ားမ်ားက ယူဆၾကပါတယ္။ အထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ NLD ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြကို NLD က မ်က္ႏွာလဲႊထားလို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ေျပာတာက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ မေျပာဘူး။ က်ေနာ္ေျပာတဲ့ဟာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲကို မ၀င္ဘူး ဆုိေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ Ignore လုပ္လုိ႔မရဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္မ၀င္စားလို႔ မရဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ၾကည့္ေနရမယ္လုိ႔ ဒါပဲေျပာတာပါ။”

ေရြးေကာက္ပြဲက မွ်တမႈ ရွိဖို႔အတြက္ အစုိးရတင္ မကဘူး၊ ျပည္သူမွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိသေဘာမ်ဳိးလဲ ခင္ဗ်။

“ျပည္သူနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ကိစၥက ျပည္သူမွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္၊ ဒါကို ေျပာတာပါ။”

ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူမရဲ႕ အျမင္သေဘာထား အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျပာဆိုထားေပမဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးမွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႔ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ AFP သတင္းတရပ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ မွ်တမႈ ရိွမရိွ လူထုက ေစာင့္ၾကည့္သြားဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ထူးကေတာ့ ဒါဟာ လူထုအေနနဲ႔ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို လူထုလႈပ္ရွားမႈ ပံုစံနဲ႔ သြားဖို႔ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

“ကေမၻာဒီးယားဆုိရင္ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္တယ္။ ဒီစနစ္အေၾကာင္း လူထုသိလာေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ ပညာေပးေရး လုပ္ရတယ္။ အဲဒီလို လုပ္တဲ့ကိစၥက လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး တရပ္အေနနဲ႔ လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူေတြက ပိုသိျမင္လာၾကတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ဆုိတာ နားလည္လာၾကတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြ ဘယ္လုိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္ဆိုတာ သိလာၾကတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဘယ္လို စုေဆာင္းရမယ္ဆုိတာ သိလာၾကတယ္။ ဒီလို ၀ုိင္းလုပ္ၾကျခင္း အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ကို တျဖည္းျဖည္း သြားတဲ့သေဘာ ေရာက္ပါတယ္။”

အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ခုနေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုက ဘယ္လိုပါ၀င္သင့္သလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြက ကိုက္ညီႏုိင္ပါ့မလား၊ ဥပေဒတြင္းေရာ ေဘာင္၀င္ရဲ႕လား။

“ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့ လုံး၀ကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အကုန္လုံးက လူထုရဲ႕ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈကို စနစ္တက် ျငင္းဆုိထားလုိ႔ ျဖစ္တယ္။”

ဒါဆုိရင္ မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ျဖစ္ဖုိ႔ လူထုက ပါ၀င္ႏုိင္ေခ်ဆိုရင္ လူထုအေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ရွိလဲ၊ အခုလို အေျခအေနေအာက္မွာ။

“လူထုက ပထမတခ်က္ ေတာင္းဆုိရမွာကေတာ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒေတြကိုက လူထု ရသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တရပ္မွာ ရွိသင့္တဲ့ လြတ္လပ္ မွ်တမႈ ရႏုိင္ဖုိ႔၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အေနအထားေတြကို ပိတ္ပင္ထားတယ္။ ပထမဦးဆုံး လူထုလုပ္သင့္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။”

ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္မယ္လို႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က တေန႔ကပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ နယ္စပ္အေျခစိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ဖုိ႔ စည္း႐ံုး လံႈ႔ေဆာ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ မွ်တမႈ ရိွမရိွ ေစာင့္ၾကည့္ပါဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားနဲ႔ အခုလို ေရြးေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ေျပာေနၾကတဲ့စကား ကဲြလဲြေနၾကသလား စဥ္းစားစရာပါ။ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ကေတာ့ မကဲြလဲြဘူး၊ လူထုပါ၀င္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ကိစၥမွာ တူညီတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

“က်ေနာ့္အထင္အရ ေျပာမယ္ဆုိရင္ မလြဲဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သင့္တယ္လို႔ တင္ျပခဲ့တယ္။ အျခား မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကိုလည္း လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ သပိတ္ေမွာက္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ေျပာတဲ့အတြက္ နအဖက သူ႔ဘာသာသူ ဇြတ္အတင္း လုပ္သြားမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ စိတ္မ၀င္စားရေတာ့ဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလို ဆုိလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။

“ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လုံးမွာ နအဖက မဟုတ္တာေတြ လုပ္ေနတာ ရွိတယ္။ တဘက္ေစာင္းနင္း လုပ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ မဟုတ္တာကုိ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာဖုိ႔ တာ၀န္ရွိတယ္။ မဟုတ္တာကို မဟုတ္ဘူးလို႔ မ်ားမ်ား ေျပာလာတာနဲ႔ အမွ် သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘာေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ရတယ္ဆုိတာ ပုိၿပီးေတာ့ ထင္ရွားလာမယ္။

“တၿပိဳင္နက္တည္းမွာလည္း နအဖက အတင္းအဓမၼ ျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိတာရဲ႕ Legitimacy ဆုိတာလည္း ပိုၿပီးေတာ့ က်ဆင္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အဲဒီလုိ နားလည္ၾကည့္တယ္။ ဒါ က်ေနာ့္အျမင္ပါ။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြအေနနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း နအဖ မဟုတ္တန္းတရား လုပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာႏုိင္ဖုိ႔၊ ၀ုိင္း၀န္း ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔က အဓိကက်တယ္၊ ဒီကိစၥကို အဓိက ေဇာင္းေပးတယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ အဲဒီလို ယူဆပါတယ္။”

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြေရာ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြမွာပါ အျမင္သေဘာထားက အမ်ဳိးမ်ဳိးပါ။ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ေနသူေတြ ရိွသလို ေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ေရး၊ မဲမေပးေရး လႈံ႔ေဆာ္သူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ လူထုကို ဒီေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ မ်က္ျခည္မျပတ္ၾကဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို စိတ္၀င္တစား ရိွၾကဖို႔ သတိေပးတဲ့ စကားလို႔ ယူဆရပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..VOA

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔ေရွ႕ေနေတြ ဒီေန႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ ဆႏၵရွိရင္ အခ်ိန္မေရြး လုပ္လို႔ရတဲ့ ကိစၥပါလို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားကို NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ညႇိၿပီး အသိေပးသြားမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္း၊ ဦးဉာဏ္၀င္းနဲ႔ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္တို႔ သံုးဦး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ အခ်ိန္ႏွစ္နာရီေက်ာ္ ဒီကေန႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့ၾကတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြအေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ေအာင္လြင္က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔ ဒီေန႔ ေတြ႕ၾကတဲ့အခါမွာ အဓိက ေျပာဆုိျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ရွင္းျပပါခင္ဗ်။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထား ဘယ္လိုရွိပါလဲ ခင္ဗ်။

“လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနေတြေရာ အားလုံး ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရးဆုိင္ရာ အေတြးအျမင္၊ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေပၚမွာ ႐ႈျမင္ခ်က္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒါေတြကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူႀကီးမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေျပာျပပါ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ထုတ္ျပန္ပါလို႔ က်ေနာ့္ကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒါေတြ အေသးစိတ္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္ မေျပာႏုိင္ဘူး။

“ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္ ေျပာႏုိင္တာက အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတာကေတာ့ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိတာ စိတ္ဆႏၵ တကယ္ရွိလို႔ရွိရင္ အခ်ိန္အခါမေရြး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အဲဒီလုိ ေျပာပါတယ္။”

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တျခား မွတ္ခ်က္ေပးတာေရာ ရွိပါသလားခင္ဗ်။

“ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ တခ်ဳိ႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြက မီဒီယာမွာေျပာတာ ၾကားတယ္တဲ့။ အဲဒါကေတာ့ မဲေပးဖုိ႔ ဆႏၵရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္တဲ့။ အဲဒီလို ေတြးလို႔ရွိရင္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဘာမွ ထည့္မေျပာရင္ ေရွ႕ေနာက္ ဘယ္ညီမလဲတဲ့။ အဲဒါ ေျပာပါတယ္။”

NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းတုန္းကပဲ အခုက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD အေနနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာထားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာကေရာ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ ခင္ဗ်။

“က်ေနာ္ အဲဒါ မနက္ျဖန္မွ ေျပာပါရေစ။ သူေျပာလုိက္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ လူႀကီးေတြကုိ ေျပာဦးမယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈကိစၥေရာ ဒီေန႔ ေျပာျဖစ္လားခင္ဗ်။

“အမႈကိစၥလည္း ေျပာျဖစ္တယ္။ အမႈကိစၥကလည္း အမႈက မေပၚေသး၊ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေရးၿပီးသား စာၾကမ္းေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါဖတ္၊ ျပင္ဆင္တာေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ျဖည့္စြက္တာေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေနေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲခင္ဗ်။

“က်န္းမာေရး အေျခအေန ေကာင္းပါတယ္။ ခါတုိင္းလိုပါပဲ၊ တက္တက္ႂကြႂကြပါပဲ။”

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..VOA

စစ္ရာဇဝတ္မွဳေတြကိုစစ္ေဆးရာမွာအခ်ိန္ကာလ ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိ


ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ေတြစစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ပါသလား

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ စစ္ရာဇဝတ္မွဳ လူမဆန္တဲ့ ရာဇဝတ္မွဳေတြ က်ဴးလြန္ျခင္းရွိ၊မရွိ ကုလသမဂၢက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႕ စစ္ေဆးဖို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ့အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္က အဆိုျပဳထားတဲ့ အေပၚ ေထာက္ခံသံ ေဝဖန္သံ ေတြ ျကားလာေနရပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေပၚ စစ္ရာဇဝတ္နဲ့ လူမဆန္တဲ့ ရာဇဝတ္မွုေတြ က်ဴးလြန္ျခင္းရွိ ၊ မရွိ ကုလသမဂၢက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စစ္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ကာလ ကန္႕သတ္မွု ရွိသလား၊ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို့ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးေအာင္ထူးက တကမၻာလုံးမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ဥပေဒအေျခခံမူအရ ျပစ္မွဳေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အခ်ိန္ကာလ ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိဘူးလို့ေျပာပါတယ္။

ဘယ္ကာလကျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ သက္ေသအေထာက္အထား ထင္ရွားရင္ စစ္ေဆးခြင့္ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

တကယ္လို႔ အဲဒီလိုစစ္ေဆးမယ္ဆိုရင္ ၁၉၇၄ ေနာက္ပိုင္း ျပစ္မွဳေတြ အတြက္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ မဆလ အစိုးရလက္ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္ ရွိေနတာေျကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္အတြက္ အစိုးရမွာသာ တာဝန္ရွိတယ္ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီး အုပ္ခ်ုပ္လာတဲ့အတြက္ ဒီလို ျပစ္မွဳေတြအတြက္ စစ္တပ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ မီဒီယာတြေမွာ ေဖၚျပေနတဲ့ ၁၉၉၈ ခုနွစ္က ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္က ခရစ္စတီးက်ြန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ုပ္မွုးျကီးသန္းရြွေရဲ့ အမိန္႕နဲ႕ စစ္တပ္က အရပ္သားေတြကို အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ စနစ္တက် စီစဉ္ျပီး လုပ္တာျဖစ္လို႔ Crime against Humanity လူသားျဖစ္မွုကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ရာဇဝတ္မွဳ ေျမာက္တယ္လို့ ဦးေအာင္ထူးကေျပာပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္..ဘီဘီစီ

24 August 2010

ေျမကြၽံေသာယာဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳမႈကို အေလးထားစို႔


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ သက္တမ္း ၾကာျမင့္သည့္ အေဆာက္အအံု ေဟာင္းေတြ ၿဖိဳခ်ၿပီး ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အေဆာက္အအံု အသစ္ေတြ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တည္ေဆာက္ေနခိုက္ Safety (လံုၿခံဳမႈ) မရိွေသာ ျမင္ကြင္း အေနအထားမ်ိဳးကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ အေဆာက္အအံု ေဟာင္းကို ၿဖိဳဖ်က္ေနတာ၊ အေဆာက္အအံုေဟာင္းနဲ႔ ကပ္လ်က္မွာက ေစ်းဆိုင္ေလးေတြ ဖြင့္ထားသည္။ စားေသာက္ ေနသူေတြက အႏၲရာယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တာကို လံုးဝမေတြးထားဘဲ စားၿမဲ၊ စကားေျပာၿမဲႏွင့္ ရိွလို႔ေနပါသည္။ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေသးလို႔သာပါ။ ျဖစ္လို႔ကေတာ့ မေတြး ဝံ့စရာပါ။ အေဆာက္အအံုေဟာင္းကိုဖယ္ရွားၿပီး အေဆာက္အအံုသစ္ကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳမႈက သိပ္အေရးႀကီးပါသည္။

အေဆာက္အအံုသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔လုပ္ေနရင္း 'ပိုင္'႐ိုက္သည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေျမကြၽံက်ၿပီး ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ လူေနတိုက္ခန္းအိမ္ေရွ႕တြင္ ခင္းထားေသာ ေက်ာက္ျပားမ်ားႏွင့္ေျမႀကီးထဲမွာ သြယ္တန္းထားေသာ ေရပိုက္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ၿငိၿပီး တယ္လီဖုန္းႀကိဳးမ်ား ျပတ္ေတာက္ပ်က္စီးမႈတစ္ခု (၆၊ ၈၊ ၂ဝ၁ဝ) ေသာၾကာေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁)နာရီခန္႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက ေဒါသသံပါပါျဖင့္ ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ''တိုက္ေဟာင္းကို ...ကုမၸဏီက ျပန္ေဆာက္တာ။ Safety လံုးဝမရိွဘူး။ 'ပိုင္' ႐ိုက္တာက ေန႔လယ္(၁)နာရီေလာက္ကျဖစ္တာ။ 'ပိုင္'႐ိုက္တဲ့ကားက ကြၽံက်သြားတယ္။

ေျမႀကီးေအာက္မွာရိွေနတဲ့ ေရပိုက္ေတြအားလံုးပ်က္စီးကုန္တယ္။ သူတို႔မွာ Safety လံုးဝမရိွေတာ့ တယ္လီဖုန္းႀကိဳးေတြလည္း အကုန္ျပတ္ကုန္ၿပီ။ တကယ္တမ္းက စည္ပင္သာယာက ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ။ သူတို႔အလုပ္သမားနဲ႔သူတို႔လာၿပီး အားခ်င္းျပန္လုပ္ေနတာ။ အဲဒီကုမၸဏီကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခၚခိုင္းထားတယ္။ ကုမၸဏီက သူတို႔လုပ္ေနတယ္။ သူတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းလုပ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ Righ အတိုင္းလုပ္မယ္။ ဒီကိစၥက ကန္ထ႐ိုက္နဲ႔ဆိုင္တယ္။ အားလံုးပ်က္စီးကုန္ၿပီ။

ပတ္ဝန္းက်င္ သိပ္ဒုကၡေရာက္တယ္'' ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳမႈ (Safety) ေတြကို အေလးမထား ခပ္ေပါ့ေပါ့လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ယခုႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္သာမကဘဲယခုထက္အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာကိစၥမ်ားအားႀကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လည္း
အခ်င္းမ်ားဖြယ္ရာကိစၥေတြျဖစ္လာႏိုင္တာကအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ဟုလ်ွပ္တျပက္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္.။

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္တန္ထုတ္ရမည္ဟု ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းေျပာျမန္မာစစ္အစိုုးရ အေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုုတ္သင့္ရင္ ထုုတ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ေနျပည္ေတာ္ သင္တန္းဆင္းပြဲတခုုမွာ ေျပာဆုုိပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစုုိးရကုိ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ေနတယ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာေတြက စြပ္စြဲေနေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကုုိရီးယားကလည္း သူ႔ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သူလုုပ္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ကုုိယ့္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကုုိ ထုုတ္သင့္ရင္ ထုုတ္ရမွာျဖစ္တယ္လိ႔ု ၾသဂုုတ္လ ၁၁ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန သင္တန္းဆင္းပြဲတခုုမွာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းက ခုုလိုု ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုုးရကုုိ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုုတ္လုုပ္ေရးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ လုုပ္ကုုိင္ေနတယ္လို႔ သံသယရွိေၾကာင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ိဳးစုုံက ေရးသားၿပီး မၾကာခင္ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းက ခုလို တု႔ံျပန္ ေျပာဆုုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းက ဆက္လက္ေျပာရာမွာ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာကုုိ တပည့္ျဖစ္ေအာင္ သူ႔ၾသဇာခံႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ စည္းရုုံးေနတယ္လုိ႔ပါ စြပ္စြဲေျပာဆုုိေၾကာင္း သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူတဦးက ေျပာျပပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာစစ္အစိုုးရကုုိ ဘယ္လုုိနည္းနဲ႔ ၾသဇာခံႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ စည္းရုုံးေနတယ္ ဆုုိတာကုုိေတာ့ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာမသြားပါဘူး။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေပၚ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ စြပ္စြဲေျပာဆုုိခ်က္ေတြဟာ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ ပုုဂၢိဳလ္ေရး ေျပာဆုုိခ်က္လား စစ္အစုုိးရရဲ႕ တရားဝင္ သေဘာထားလား ဆုုိတာကုိလည္ တိတိက်က် မသိရဘူးလို႔ ဝန္ထမ္းေတြက ေျပာျပပါတယ္။

ျပည္ပမီဒီယာေတြဟာ ခုုလိုပဲ စြပ္စြဲ ေျပာဆုုိတာေတြ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ ၁၂၆ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ထဲမွာ အႀကိမ္ ၁၅ဝ ေက်ာ္ႏုိင္တယ္လို႔ပါ ဦးေအာင္ေသာင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခုလို ျပည္ပမီဒီယာေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ မယုုံၾကဖို႔ ဦးေအာင္ေသာင္းက မွာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...RFA

နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚေခ်းေငြေပးျပီးလူေတြကိုလိုက္ျပီးစည္းရုံးေန

ပဲခူးတိုင္း ေပါင္းတည္ မွာ ျမိဳ႔နယ္ အဆင့္ ျကံ့ခိုင္ဖြံ့ျဖိဳးေရး ပါတီဝင္ ေတြက ျမိဳ႔အေနာက္ ဘက္ျခမ္း က ေက်းရြာ ေတြကို သြားျပီး လယ္သမား ေတြကို ေငြတစ္ရာ နွစ္က်ပ္တိုးနဲ့ ေငြေခ်းျပီး သူတို့ကို ေထာက္ခံမွု ရေအာင္ စည္းရုံး ေနတယ္လို့ လယ္သမားေတြ ေျပာျပတာကို ကိုးကားျပီး ေဒသခံ တစ္ ေယာက္က ဘီဘီစီကို ျပန္ေျပာ ပါတယ္။

လယ္သမားေတြအေနနဲ့ အခုလို ေငြေျကး ျကပ္တည္းေနခ်ိန္မွာ ရတဲ့ ေနရာကေန ေငြကို ရေအာင္ ယူျပီး လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ျကရတာ ျဖစ္တယ္လို့လည္း သူကပဲ ဆက္ေျပာ ပါတယ္။

ျမိဳ႔ေပၚမွာေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေက်ာ္ ေလာက္ကပဲ က်န္းမာေရး ဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ျကီး ေဒါက္တာ ျမဦး ကိုယ္တိုင္ ျမိဳ႔သူ ျမိဳ႔သားတြေကို က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမွု ေဆးဝါး ကုသမွုေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လို့ အဲဒီ ေဒသခံကပဲ ျပန္ေျပာ ပါတယ္။

အဲဒီလို ကုသ ေပးတဲ့ သူေတြ ကိုလည္း သူဟာ ေပါင္းတည္ ဇာတိ ျဖစ္ တဲ့ အတြက္ တရပ္တည္း သားေတြ ကို အခုလို ေစတနာ ထား လာေရာက္ ကူညီေပးတာ ျဖစ္တယ္၊ ျပည္သူ ေတြ အေနနဲ့ကလည္း သူ့အေပၚ တုံ့ျပန္ဖို့ ေဒါက္တာ ျမဦး က ေျပာတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ေပါင္းတည္ မဲဆန္ဒနယ္ မွာ ျကံ့ခိုင္ဖြံ့ျဖိဳးေရး ပါတီဘက္က ဘယ္သူ ဝင္ အေရြးခံမယ္ဆိုတာ ေျကျငာ ထားျခင္း မရွိေသးေပမဲ့ ေဒါက္တာ ျမဦးပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္ လို့ ေဒသခံတြေက ေျပာေနျက ပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...ဘီဘီစီ

ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ ပါတီေတာင္းဆုိခ်က္ ျပင္မွာ မဟုတ္

ေရွ႔ေနၾကီးဦးေအာင္သိန္း


ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္ နိုင္ငံေရးပါတီ တခ်ို့က ေငြေျကးနဲ့ အခ်ိန္ အခက္အခဲ ရွိေနလို့ အခ်ိန္ တိုးေပးဖို့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ေတာင္းဆိုထား တာေတြ ရွိပါတယ္။အကယ္၍ သတ္မွတ္ရက္အမီ အမတ္ေလာင္းစာရင္း မတင္နိုင္တဲ့ ပါတီတြေအေနနဲ့ ဥပေဒေျကာင္းအရ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္နိုင္မလဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ့ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္သလဲဆိုတာ ပါတီေတြက ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔က ေရွ႕ေနျကီး ဦးေအာင္သိန္း ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ့ ပါတီေတြဘက္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ တုန့္ျပန္တာ မေတြ႔ရေသးေျကာင္း၊သူတို့က ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ျပဌါန္းသတ္မွတ္ထားေျကာင္း၊ အဲဒီဥပေဒကိုျပင္ရမယ္ဆိုရင္ေကာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပင္ပါ့မလားဆိုတာ စဉ္းစားစရာ ဘဲလို့ဆိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္တြေကို လိုက္ေလ်ာ ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မယ္လို့ သူမထင္ေျကာင္း၊ သူတို့က နဂိုရ္ကတည္းက အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ခ်မွတ္ျပီး ၊ ပါတီေတြကလည္း ကိုယ့္အခြင့္အေရးအရ အခက္အခဲေတြ တင္ျပေနျကတာပဲျဖစ္တာေတြ႔ရတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္က ျကံ့ခိုင္ဖြံ့ျဖိဳးေရးပါတီကို သူ့ ပါတီအေနနဲ့ ဝင္ျပိဳင္မွာျဖစ္တာမို့ ဝင္ျပိဳင္မယ့္သူနည္းေလေလ သူ့အတြက္ ေကာင္းေလလို့ တြက္ခ်က္မွာျဖစ္ေျကာင္း ဒါေျကာင့္မို့ျပဌါန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြကိုေတာ့ ျပင္ေပးလိမ့္မယ္လို့ သူမထင္ေျကာင္း ေရွ႕ေနျကီး ဦးေအာင္သိန္းက ဘီဘီစီကိုေျပာပါတယ္။

အားလုံးကိုျခဳံၾကည့္ရင္ ေပါက္ပင္ ဘာေျကာင့္ကိုင္းရတယ္ ဆိုတာလို ဥပေဒတြေဟာ တရားမ်ွတမွု ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚမွာဘဲ ပါတီေတြအေနနဲ့ ရပ္တည္သြားဖို့ လိုတယ္လို့ လက္ရွိ ပါတီတြေရဲ့ အခက္အခဲနဲ့ ပတ္သက္လို့ ေရွ့ေနျကီး ဦေအာင္သိန္းက သုံးသပ္သြားပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္...ဘီဘီစီ