08 June 2012

ထုတ္လုိက္ျပန္ေပါ႔ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ေငြစကၠဴ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားသစ္ကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ၁၅ရက္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ညေန (ဇြန္၇ရက္) ၆နာရီသတင္းတြင္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည္။ 

အဆုိပါေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားသစ္ကုိ အမ်ားျပည္သူအား ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ေငြေၾကးဌာန၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္အစုိးရေငြတိုက္မ်ားတြင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလက္ရွိတရား၀င္ လွည့္လည္သုံးစြဲလ်က္ရွိသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ေငြအေၾကြမ်ားသည္ တရား၀င္သုံးစြဲေငြမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ေငြစကၠဴသစ္၏အရြယ္အစားမွာ 15x7 စင္တီမီတာရိွၿပီး လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ က်ပ္၁၀၀၀တန္(အေသး)ႏွင့္္က်ပ္ငါးေထာင္တန္တုိ႔ႏွင့္အရြယ္အစားတူညီသည္။ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာအေရာင္
မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ၿပီး၊ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ေျမပုံ၊ သေျပခက္ႏွစ္ခက္ႏွင့္ဆင္ျဖဴႏွစ္စီးႏွင့္ၾကာျဖဴတစ္ပြင့္တုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းရုိက္ႏွိပ္ထားသည္။