04 June 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး အရာရွိ ဦးခြန္သာျမင့္ကို ခရီးစဥ္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘီဘီစီက ဇြန္ ၃ မွာ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္