04 January 2011

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ (UNHCR) ေရွ့တြင္ ဒီေကဘီေအနယ္ျခားေစာင့္အသြင္ေျပာင္းတပ္မွ ရဲေဘာ္တဦးျဖစ္သူ ေစာသံမဏိမွ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း။