02 January 2011

စိတ္ ကို ျပင္ ရ မွာ ေနာ္

အရာရာတုိင္းဟာ စိတ္နဲ႔သြားေနတာ ခ်ည္းပဲ။ အတြင္းစိတ္ခံစားမႈအရ စိတ္ရဲ အလိုအရ ဆႏၵဆိုတာ ျဖစ္လာရတာပါ။ ဆႏၵရဲ႕ေနာက္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွင္သန္လာမယ္။ အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ၾကမယ္။ ဒါဟာ လူသားေတြ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွား၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတဲ့ 'အလုပ္နဲ႔တာဝန္' ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈေပါ့။ စိတ္ဆႏၵရဲ႕ ညႊန္ေလရာအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာေလ။ ဒီကေန႔ေခတ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအရ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ လူေနမႈစနစ္အရ အသိဥာဏ္ရွိတဲ့ လူသားေတြဟာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျပဳၾကရပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုကုိ ေသခ်ာစြာ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အသက္အရြယ္မွာ အလုပ္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ၾကရတယ္။ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္၊ ဥာဏ္ပညာ အဆင့္ဆင့္အရ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုခုမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾကရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္ကိုေတာ့ ဝင္ၾကရတာပါဘဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက လူတစ္ေယာက္၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဟာ သူ႕ဘဝအတြက္ အေရးပါတဲ့ ေနရာမွာ ရွိလာခဲ့ပါျပီ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္လို၊ မိဘအလိုလိုက္တဲ့ သားသမီးတစ္ေယာက္လိုမ်ဳိး စိတ္ထားလို႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။

ကိုယ့္စိတ္တခုတည္း။ ကိုယ့္သေဘာတစ္ခုတည္းနဲ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရတာက ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သြားၿပီ။ နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ က်င္လည္ရေတာ့မွာပါ။ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ပံုစံကလည္း အသစ္ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ကိုယ္တိုင္က်င္လည္ရမယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အဆင္ေျပေအာင္ ေနထုိင္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ စကားေျပာဆိုရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းရေတာ့မယ္။ ဝန္ထမ္းခ်င္း ဆက္ဆံရေတာ့မယ္။ ရာထူးတာဝန္ အနိမ့္အျမင့္၊ အဆင့္အလိုက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္ၾကရေတာ့မွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာလည္း ကိုယ္တုိင္ေရာ၊ အျခားသူေတြပါ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။

တစ္ေန႔တာရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္ထဲမွာ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔လည္း လိုအပ္တာပါပဲ။ အလုပ္တစ္ခုခု လုပ္ၿပီဆိုရင္ ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္ ေနပါမွ Result ေကာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ စဥ္းစားေတြးေတာၿပီးမွ လုပ္ကိုင္ရမယ့္နည္းလမ္းကို ရွာေဖြမယ္။ စနစ္တက်နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္ရွာေဖြရမယ္။ အဲ့ဒါမွ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကို ရႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို စဥ္းစားဥဏ္ ရွင္သန္ပြင့္လင္းေနဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္နဲ႔ ေတြးေခၚမႈဟာ ၾကည္လင္ေနသင့္တယ္။ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနမွ ဥဏ္ပြင့္လင္းႏုိင္မွာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကေလးကို အတက္ႏုိင္ဆံုးသန္႔ေအာင္၊ ၾကည္ေနေအာင္ ထားလိုက္ပါ။ အေျခခံစိတ္ကေလး ၾကည္လင္ေနရင္ သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာ အမူအရာကလည္း အလိုလို လန္းဆန္းတက္ႂကြ ေနလိမ့္မယ္။ စကားေျပာဆိုရတာ လူေတြနဲ႔ အလုပ္အတူတူ တြဲလုပ္ရာမွာ အဆင္ေျပေနပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾကည္လင္တဲ့ စိတ္အခံက အားလံုးကို ကူးစက္သြားမွာေလ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အလုပ္လုပ္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း အျမင္ၾကည၊္ စိတ္ၾကည္ေနရင္ အလုပ္ၿပီးပါတယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ ေပ်ာ္စရာျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

စကားေျပာဆုိတဲ့ အခါမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အဆင္ေျပေနဖို႔လိုတယ္။ ဝန္ထမ္းခ်င္းေျပာဆိုရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အထက္ေအာက္ ရာထူးအဆင့္လိုက္ ေျပာဆိုရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာင္းေသာစကားနဲ႔ ေကာင္းေသာအျမင္နဲ႔ ေကာင္းေသာဆက္ဆံ ေျပာဆိုမႈေတြပဲ ျဖစ္ေနသင့္တယ္။ အမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္ ဆက္ဆံရတာမို႔လို႔ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ့္သေဘာကိုပဲ ဦးစားေပးလို႔မျဖစ္ဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတာေတြရွိမယ္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတြကို တက္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္။ စိတ္နဲ႔မေတြ႕တိုင္း ေအာ္ဟစ္ျငင္းခံုတာမ်ဳိး မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ အက်ဳိးမယ့္ စကားကိုပဲ ေျပာဆိုရမယ္။ ရလဒ္ေကာင္းကိုလိုခ်င္ရင္ လမ္းခုလတ္မွာ အက်ဳိးမဲ့ ျငင္းခံုမေနပါနဲ႔တဲ့။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ စိတ္ကေလးထားတက္ဖို႔ပါပဲ။

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အေျခခံစိတ္ကေလးကို ၾကည္ေအာင္ထား။ အေကာင္းျမင္တဲ့စိတ္နဲ႔ၾကည့္။ အက်ဳိးရွိတဲ့စကားကိုပဲ ေျပာဆို။ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပဖို႔ သင္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ စိတ္အေျခခံကို ၾကည္လင္ေနဖို႔ လိုတယ္။ ျဖစ္သင့္တယ္ထင္ရင္ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ အရင္ျပင္ရပါမယ္။ စိတ္ရဲ႕ အလိုအရ အလုပ္လုပ္ၾကသူေတြပဲေလ။ သင့္ရဲ႕ၾကည္စင္တဲ့ စိတ္ကေလးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရင္ အားလံုးနဲ႔အတူ သင္ကုိယ္တိုင္လည္း ေပ်ာ္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။

ေရးသားသူ- ကိုခ်ဳိလြင္

သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ေမးလ္ထဲသုိ႔ ေပးပို႔ လာလုိ႔ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္.။