26 July 2011

ဦးသိန္းစိန္ အေျပာနဲ႔ အလုပ္ တလႊဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ..ဥပမာ တခု အေနနဲ႔ ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္ ကိုသာ ၾကည္႔ေပေတာ႕..

အာဏာရူး သိန္းစိန္တို ့က သန္ ့ရွင္းေသာအစိုးရ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနပါတယ္ ေျပာေနေပမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကေတာ့ မတရားလုပ္တာေတြ ဆက္ျဖစ္တုန္းပါဘဲ။

ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ဖို ့နဲ ့ ဆိုင္ခန္းေတြကို အတင္းအဓမၼ ပိတ္ခိုင္းတာနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၉၈) ခန္းရဲ ့ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြက ဒီမတရားမွဳကို အက်ဳိးအေႀကာင္းဆီေလ်ာ္စြာနဲ ့ တိုင္ႀကား ခဲ့ေပမယ့္ အဓမၼေဆာင္ရြက္လိုသူေတြကေတာ့ အေလးမမွဳဘဲ ေရွ ့ဆက္တိုးျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႀကပါတယ္။

ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကိစၥနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ စီးပြားကူးသန္းဌာနကထုတ္တဲ့ “The Commence” ဂ်ာနယ္မွာလည္း ေရးသားေဖၚျပမွဳေတြထဲက ဒီ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ရဲ ့ ေျမကို ပိုင္ဆိုင္မွဳကလည္း လြဲမွားေနသလို၊ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကို မတရား သိမ္းပိုက္ျပီး ေလလံ တင္ေရာင္းခ်ဖို ့ ေဖၚျပ တဲ့ ေျမဧရိယာပမာဏကလည္း လြဲမွားေနပါတယ္၊ ဒီအျပင္ ပိုမိုဆိုးရြားတဲ့ လီဆယ္ေရး သားေဖၚျပမွဳ ကေတာ့ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ရဲ ့ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြက ထိုက္သင့္တဲ့ နစ္နာေႀကးေငြေတာင္းဆိုတာကို အမွန္အတိုင္း မေဖၚျပဘဲ အမွန္ကို အမွားပုံစံအျဖစ္ ေရးသားထားတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္က တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ရလို ့ သက္ေမြးေ၀မ္းေက်ာင္းေန ႀကတဲ့ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြအေပၚ မတရားလုပ္ေဆာင္ျပီး ေပးသင့္ေပးထိုက္တဲ့ နစ္နာေႀကးေငြကိစၥကို လစ္လ်ဴရွဴျပီး၊ က်န္ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန ့က ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္၀န္းတစ္ခုလုံးကို အတင္းအဓမၼ ပိတ္ထားလိုက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကို အတင္းအဓမၼ မတရားသိမ္းပိုက္မွဳ ျပဳလုပ္တာကေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္ အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ” ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ တရားဥပေဒသာ က်င့္သုံးမယ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ ့၀န္ႀကီး အဆင့္ ကေန ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုရမွာ ျဖစ္သလို၊ ရန္ကုန္တိုင္းရဲ ့ တာ၀န္ခံကေန တိုက္ရိုက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္သလို၊ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကို သိမ္းပိုက္ရတဲ့ အေႀကာင္းျပခ်က္ ကလည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေႀကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျပင္ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ မွာ တရား၀င္ ေရာင္းခ်ေနႀကတဲ့ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြတင္မက ၀န္ထမ္းေတြ အားလုံးကိုလည္း ရသင့္ရထိုက္တဲ့ နစ္နာေႀကးေတြ အျပည့္အ၀ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အအုံ မ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ” ရဲ ့ လုပ္ရပ္က တရား၀င္လိုင္စင္ရ ဓါးျမ အႀကီးစား ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ဖို ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ” ကေန ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန ့ထုတ္ ေႀကးမုံသတင္းစာမွာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မွဳ အဆိုျပဳလႊာေခၚဆိုတဲ့ ေႀကာ္ျငာခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူ မသိရွိရေစရန္ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္လို ့ မေျပာဆိုဘဲ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါေန ့ရက္က ေလလံတင္ေရာင္းခ်မွဳ အဆိုျပဳလႊာမွာ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္တစ္ခုထဲ မဟုတ္ပါဖူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အဦးနဲ ့ ေျမ (၈၆) ခု၊ တိုက္ခန္း (၄၅) ခန္းနဲ ့ ေျမကြက္ (၂၆) ကြက္ စုစုေပါင္း (၁၅၇) တို ့ကို ေရာင္းခ်ဖို ့ ေဖၚျပထားတဲ့ ေနရာမွာ ေနရာလိပ္စာမွ်သာ ေဖၚျပထားပါတယ္၊ ဒီေျမေတြ အေဆာက္အအုံေတြ တိုက္ခန္းေတြ ေျမကြက္ေတြကိုဟာ ဘာေတြလည္း ဘယ္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္တာလည္း ဘာေႀကာင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရတာလည္းဆိုတာ ဘာမွ မပါရွိပါဖူး။ ဒါဟာ သန္းေရႊ သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ” ရဲ ့ လိမ္လည္မွဳသာ ျဖစ္ပါတယ္။
သန္းေရႊ သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ” ဆိုျပီး လုပ္ေဆာင္ေန မွဳေတြေႀကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္ အဦးေတြ ေျမယာ တိုက္ခန္းေတြ တင္မက ျမန္မာျပည္သူျပည္ သားေတြ ေျပာ ရ ရင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သမိုင္း၀င္အေဆာက္ အဦးေတြ ေျမေနရာေတြကို ဒီလို မလိမ့္တပတ္နဲ ့ ေရာင္းခ်ေနလို ့ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ သမိုင္းအေဆာက္အဦးေတြကအစ လယ္ေလာက္ေတာင္ ဆုံးရွုံးေနျပီ လည္းဆိုတာ သိႀကမယ္ ဆိုရင္ အမ်ဳိးသား တစ္ရပ္လုံး ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး အတြက္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လုံးအတြက္ ရင္နာစရာ ေကာင္းလြန္း လွပါသလည္း။

“ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ” ကေန မတရားသိမ္းပိုက္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျပီး ဒီ ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကို က်ပ္ေငြ သန္း ေလးေထာင့္တစ္ရာနဲ ့ ၀ယ္ယူလိုက္သူေတြက ျဖစ္ႀကတဲ့ ဦးေဇာ္မိုးခိုင္နဲ ့ ဦးမိုးေက်ာ္တို ့ဆိုတာလည္း သန္းေရႊတို ့ သိန္းစိန္တို ့နဲ ့ အက်ဳိးျပဳလိုက္ ကိုယ္က်ဳိးရွာလိုက္နဲ ့ လုပ္ေနႀကတဲ့ စီပြားေရးေသာင္းက်န္းေနသူေတြပါဘဲ။


“ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မီတီ” ဟာ သန္းေရႊ သိန္းစိန္တို ့ကေန ဖြဲ ့စည္းေပးထားတဲ့ အဖြဲ ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္ကိုက ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာာက္ အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ တဲ့ဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္ရဲ ့ အမ်ားျပည္သူပိုင္တဲ့ဟာ အကုန္လုံးေရာင္းတုတ္ဖို ့ပါဘဲ။

ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကို အဓမၼသိမ္းပိုက္၊ မလိမ့္တပါတ္နဲ ့ ေႀကာ္ျငာျပီး ေလလံတင္ေရာင္းခ်၊ အက်ဳိးစီးပြားတူ အခ်င္းခ်င္းလက္ထဲကို အကြက္ဆင္ လက္၀ါးရိုက္ထားျပီး ေရာင္းခ်ေပးနဲ ့ ဒီလို လုပ္ေဆာင္မွဳေတြ လုပ္ေနသမွ် သန္းေရႊ သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ သန္ ့ရွင္းအစိုးရလို ့ ေျပာေျပာေနတဲ့ ပါးစပ္ကို ခ်ီးလူးထားဖို ့သာ ေကာင္းေတာ့ပါတယ္။

ဒီလို မတရားလုပ္ေဆင္မွဳကို ရပ္တန္ ့ျပီး ျပည္ျမန္မာကုန္တိုက္ကိစၥကို တရား၀င္ မွ်မွ်တတ ျပန္လည္မေျဖရွင္းဖူး၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အအုံေတြ ေျမေတြကို မလိမ့္တပတ္နဲ ့ အမ်ားျပည္သူ မသိရွိဘဲ ခြင့့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ထင္ရာစိုင္း ေရာင္းခ်ေနမွဳေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သန္းေရႊ သိန္းစိန္တို ့နဲ ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ” ဆိုတာ တိုင္းျပည္ပိုင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ေတြကို အႏိုင္က်င့္ျပီး မတရားသိမ္းပိုက္ေနတဲ့ ဓါးျမႀကီး သန္းေရႊ သန္းစိန္တို ့အဖြဲ ့ျဖစ္ေႀကာင္း သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပးပို႔ေပးေသာကိုနစ္ေနမန္းအားေက်းဇူးပါ..။