26 July 2011

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (ေခ်ာင္းသာဇံု) က ဦးစီးက်င္းပခဲ့တဲ့ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခမွ 5 Stars အျငိမ့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ