28 July 2011

ျမန္မာျပည္က အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရ..

အလြန္နည္းပါးေသာနစ္နာေၾကးေပးကာ အလုပ္အျဖဳတ္ခံရမည့္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာသဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ လင္းထက္ သိုးေမႊးအထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားကိစၥအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းအလုပ္သမားမ်ား ဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၄၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ထိုအလုပ္သမားမ်ားအား မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ တရုတ္အမ်ိဳးသမီး ဆုေ၀ရွင္း က ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ စက္ရံုကို ရက္အကန္႔ အသတ္ မရွိ ပိတ္ရန္ေၾကညာခဲ့ ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ လုပ္သက္ ၁လ မွ ၁ႏွစ္ အထိ အလုပ္သမား မ်ားအား ၇၀၀၀ က်ပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္သက္ ၂ႏွစ္မွ ၃ႏွစ္အထိ အလုပ္သမားမ်ားအား ၁၄၀၀၀ က်ပ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္သက္ ၃ႏွစ္ ႏွင့္အထက္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ အား လည္းေကာင္း ေပးအပ္မည္ဟုလည္းေၾကညာ ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ထိုေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏမွာ အလုပ္သမား မ်ား အတြက္ အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားရန္ ဦးသိန္းညြန္႔ထံတြင္ အကူ အညီေတာင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လင္းထက္သိုးေမြးအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေအးေအးသြယ္က လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အရင္ဆံုး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပဲ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဘက္က အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈမရွိရင္၊ ၾကာေနရင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ ILO ကို တုိင္ဖို႔စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔ကဆိုသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ပင္ျဖစ္ေၾကာငး္၊ ယခု အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ စဥ္းစားေပးရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံ၍ ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏက နညး္လြန္းတယ္၊ကၽြန္မတို႔ မေက်နပ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ဒီကို အကူအညီလာေတာင္းတာပါ” ေဒၚေအးေအးသြယ္က ဆိုသည္။အဆိုပါ အထည္ခ်ဳပ္၏ ကုန္ႀကမ္းဌာန မွ ေဒၚေမာ္ေမာ္ေအာင္ကလည္း စက္ရံုပိတ္မည့္အေၾကာင္းကို ယခုကဲ့သို႔ ရက္ကပ္ၿပီးမွ ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္သစ္ရွာေဖြရန္ အလြန္ခက္ခဲရေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နစ္နာေၾကးမွာ လည္း အလြန္နည္းပါးေနၿပီး ထိုနစ္နာေၾကးလက္ခံသူမ်ားအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စက္ရံုမွ ႏႈတ္ ထြက္ျခင္းျဖစ္ သည္ ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးေစေၾကာင္း၊ နစ္နာေၾကးကို လက္ခံရန္လည္း စက္ရံုတြင္း ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

”အခုဆိုရင္ အလုပ္သမား ေလးပံုသံုးပံုေလာက္ ထြက္ကုန္ၿပီ။ ဖိအားေပးတဲ့ဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ၾကလို႔ပါ” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ယခုျဖစ္ရပ္အား မိမိအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလိုသျဖင့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား သတင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ေရးသားေဖာ္ျပ သည္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ား၏ သတင္းမ်ားအားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ ႔မွ ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳဟု မိမိၾကားသိရေၾကာင္းဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းလုပ္ရင္ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ျပန္တင္ျပမွာပါ။ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔႕ ဆင္းရဲတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြဘက္က မရပ္တည္ဘဲ ထိုင္၀မ္တရုတ္သူေဌးဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ဘာလို႔ သတင္းကို အေမွာင္ခ် တာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္စဥး္စားလို႔ ေတာင္မရဘူး” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

လင္းထက္ သိုးေမႊးအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကို ထိုင္၀မ္တရုတ္သူေဌးတစ္ဦးမွပိုင္ဆိုင္ၿပီး ယခင္ မီးရထားပို ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ေဟာင္း ဦး၀င္းေရႊ၏သားက နာမည္ခံေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မန္ေနဂ်ာမွာ လည္း တရုတ္အမ်ိဳးသမီး ဆုေ၀ရွင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေဒၚရီရီေက်ာ္က နာမည္ခံ ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

သတင္းး... ပီအက္စ္ Transparency Myanmar