27 July 2011

ဦးသိန္းစိန္ နင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးမ်ား ရယ္...ဒါလား ျပည္သူေတြ အေပၚစာနာ မွဳထားတယ္ဆုိတာ

သို ့ - ဦးသိန္းစိန္ရယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သူေဌးႀကီးမ်ားရယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ၂၅ ရက္၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၁ ေန႔မွာ ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္တံခါးမ်ားကုိ ၀န္ၾကီးဌာန လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ပိတ္ျပစ္ခဲ့လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးကဘဲ အႏုိင္ရရွိသြားပါတယ္။

အစုိးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးအတြက္ ဘယ္လုိ စီမံကိန္းေတြ အၾကီးအက်ယ္ ေျပာေျပာ၊ သမၼတၾကီးက ျပည္သူေတြကုိ ကတိေတြ ဘယ္ေလာက္ေပးေပး (သမၼတၾကီးမိန္႔ခြန္းမ်ားအရ)၊ စနစ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ဗ်ဴရုိကရက္ လူတန္းစားေတြ ကုိ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္း လည္းေရးမွာ ေစတနာပါ လာေအာင္၊ ေစတနာ အမွန္ထားလာတတ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ အမ်ားၾကီးလုပ္ရလိမ့္ မယ္ဆုိတဲ့ အေျဖ ထြက္လာ တယ္လုိ ယူဆရမွာပါ။

ၿပီးေတာ့ အစုိးရရဲ႕ ထိပ္သီးပုိင္းအဆင့္ထဲက အခ်ဳိ႕ေတြက ယခင္စစ္အစုိးရက်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ စရုိက္ဆုိးအတုိင္း အစုိးရဆုိတာ ေနာက္ဆုတ္ရုိး ထုံးစံ မရွိဘူး ဆုိတဲ့အစဲြ မကြ်တ္တဲ့သူေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆုိတာကုိလည္း မီးေမွာင္း ထုိးျပလုိက္တာပါဘဲ။

အစုိးရသစ္အတြက္ ျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စီးပြားေရး လူမႈေရးဖြံၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ အားကုိး ေမွ်ာ္လင့္မႈေတြ အတြက္ ယုံၾကည္မႈအပ္ႏွင္းထားမႈဟာ အတုိင္းအတာတခုထိ ေရာက္လာပါမလားလုိ႔ စုိးရိမ္မိပါတယ္။

အခုလုိ ျပည္သူေတြ အုံလုိက္က်င္းလုိက္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္တာဟာ ေလလံကိစၥဖယ္ရွားျခင္း တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ သုိ႔ေပမဲ့ ေလလံစာရင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ၾကီးက အေဆာက္အဦးအမ်ားၾကီးပါတာဆုိေတာ့ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုံးရႈံးမွဳ ဂယက္ရုိက္မွဳဟာ အတုိင္းအတာ တခုထိ ေရာက္တယ္ဆုိတာ ဧကန္မလြဲပါ။

တေလာက လယ္သမားကိစၥ ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႏုိင္ကြက္တစ္ခုဆုိေပမဲ့ ဗ်ဴရုိကရက္ေတြအတြက္ မွတ္ေလာက္သားေလာက္တဲ့ သာဓကလုိ ့ မထင္ပါဘူး။ ျဖစ္စဥ္က အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ တုိက္ရုိက္ေတြတဲ့ ပြဲပါ။ အစုိးရသစ္အေနႏွင့္လည္း သမုိင္းရဲ႕ အတိတ္ဆုိးေတြကုိ ေခ်ဖ်က္ဖုိ႔ က်ဳိးစားေနတာကုိ အေကာင္းဘက္ကေန ၾကဳိဆုိၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့လက္ေတြ ့မွာ လြဲေခ်ာ္ေနပါတယ္။

ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္ အၾကပ္အတည္းကေတာ့ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သူေဌးၾကီး၊ ျပည္သူ သုံးပြင့္ဆုိင္ျဖစ္တာပါ။

အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အလဲထုိးခံရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစုိးရသစ္အတြက္ ပထမဦးဆုံး အရုပ္ဆုိး အက်ဥ္းတန္ေစေသာ ပြဲလုုိ႔ ဆုိရမလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း အစုိးရပုိင္ အေဆာက္အဦး၊ ေျမ စသည့္ျဖင့္ ေလလံ တင္ ေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာ အဆုိပါ ဧရိယာအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ မိသားစုေတြ စတာေတြအတြက္ ကေနဦး ဘယ္လုိစီစဥ္ေပးထားရမယ္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္္မရွိဘူးဆုိတာ ထင္ရွားသြားပါတယ္။

အစုိးရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ဖယ္ရွားျခင္းေတြကို ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ေတြ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ မိသားစုေတြ) အတြက္ ထိခုိက္နစ္နာမွဳရွိရင္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လူမွဳေရးအရ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ ဆုိတဲ့အပုိင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရး ကေနဦး အစီအစဥ္မ်ားမွ တခုျဖစ္တဲ့ အစုိးရေလလံဟာ ျပည္သူအေပၚ စီးပြားေရးအားျဖင့္၊ ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္၊ လူမႈေရးအားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ သုေတသနစိတ္၀င္စားသူေတြက စာတမ္းျပဳစုသင့္ပါတယ္။

ဒီပြဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးနဲ ့ အစိုးရဘက္က အားသာခဲ့ၿပီး ျပည္သူက အင္အားနိမ့္ခဲ့လုိ႔ပါ။

ျပႆနာဟာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈအတြက္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတုိင္းအတာ ထိ ေဆာင္ရြက္ေပး ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သူေဌးၾကီးက လုိက္ေလ်ာဖုိ႔ ျငင္းဆုိတာက စတင္ တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းၾကားရတဲ့ သတင္းေတြအရ ေလလံဧရိယာဟာ ေပ (၈၀) ေပ (၁၂၀) ပါ အေဆာက္အဦး တစ္လုံးတည္းသာဆုိၿပီး က်န္လြတ္လပ္ေနရာမ်ားကုိပါ လက္သိပ္ထုိးေရာင္းခ်ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ထပ္မံ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမီဒီယာအားလုံးကုိ ဖြင့္ခ်ခဲ့တယ္ဆုိေပမဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။

ျဖစ္စဥ္အားလုံးကုိ သုံးသပ္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးက ထိပ္ပုိင္းအစုိးရ အၾကီးအကဲေတြကုိ ပုိင္ႏုိင္စြာ ခ်ဴပ္ကုိင္ႏုိင္တယ္။ အမိန္႔အာဏာသက္ေရာက္မႈ႔ဟာ ထိပ္ပုိင္းက လာတဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္း ဗ်ဴရုိကရက္ေတြအေနႏွင့္ အထက္အမိန္႔အတုိင္း လုပ္ရေတာ့မွာပါ။

ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္း ဗ်ဴရုိကရက္အေနႏွင့္လည္း ျပည္သူေတြ တုိက္ရုိက္ ထိေတြတဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကုိ အထက္ကုိ တင္ျပတဲ့ေနရာမွာ အမွန္အတုိင္းျဖစ္ဖုိ႔ လုိတာေပါ့။

နုိ႔ေပမဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ကလည္း အထက္က ဘာကုိ ၾကဳိက္တယ္၊ ဘယ္လုိအေျဖမ်ဳိးဘဲ လုိခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထားကုိ သိထားေတာ့ အဲဒီအတုိင္းဘဲ လုပ္မယ္၊ အဲဒီအတုိင္းဘဲ အစီရင္ခံပါလိမ့္မယ္။

ထိပ္သီးအဆင့္ အၾကီးအကဲအခ်ဳိ႕ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးက ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္သလုိ ေအာက္ေျခအဆင့္ ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း ဘယ္ေလာက္ခ်ဳပ္ႏုိင္မယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီး အသိဆုံး ျဖစ္မွာပါ။

ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္အတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကလည္း အသနားခံစာတင္ျခင္း၊ နစ္နာမႈအား တစ္စုံတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ၾကီးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားအားလုံးအား ဧၿပီလ (၇) ရက္ေန႔ မွ စတင္ၿပီး စာပုိ႔ခဲ့တာ (၁၈) ၾကိမ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ တစ္စုံတစ္ခုမွ၊ တစ္ေနရာ တစ္ေထာင့္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမွဳ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ဗ်ဴရုိကရက္အက်င့္ဆုိးေတြေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္သြားခဲ့တာလည္း၊ ဘယ္သူက ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာလည္း ဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္ရမလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္အတြင္းမွာ ဆုိင္ခန္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းကိစၥေတြမွာလည္း ဌာနတြင္း ညြန္႔ၾကားခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၅၅ အစုိးရ အိမ္ေရွ႕ဥပစာႏွင့္ ထုတ္ျခင္းအရ ဖယ္ရွားမယ္ဆုိရင္လည္း အုပ္ေရးေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ရဲ႕ အမိန္႔ညြန္႔ၾကားခ်က္ပါရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားသူၾကီးအမိန္႔၊ ရဲ၊ ရပ္ကြက္ အာဏာပုိင္မ်ား စသည့္ျဖင့္ ဌာနေပါင္းစုံပါ၀င္ၿပီး အမ်ားသူငွာရဲ႕ ေရွ႕မွာ တံခါးကုိ ခ်ိတ္ပိတ္ရမွာပါ။

အခုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သူေဌးၾကီး ခုိင္းတဲ့အတုိင္း စီးပြားကူးသန္း အရာထမ္းေတြ အေနျဖင့္ လုပ္ေနရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာျဖစ္တဲ့ လုံျခဳံေရး သာယာေရးကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ တာ၀န္ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။

ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ အမတ္ေလာင္း အေနျဖင့္လည္း ကုိယ့္ၿမဳိ႕နယ္မွာ ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူမ်ား၏ အၾကပ္အတည္း ဆုိတာကုိ ဥပကၡာ ျပဳႏုိင္သလုိ၊ မဲေရြးပဲြကာလက ေပးခဲ့တဲ့ကတိေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလည္း မသိပါဘူး။

ဆုံးရႈံးနစ္နာသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကလည္း သမၼတၾကီးဆီသုိ႔ အသနားခံစာ တင္ထားသည့္အတြက္ သမၼတၾကီးကုိယ္တုိင္မွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္မေပးပဲ ဖယ္ရွားခုိင္းဖုိ႔ ညြန္႔ၾကားလာရင္ မိမိတုိ႔မွာ ေက်ေက် နပ္နပ္ ဖယ္ရွား ပါမည့္ဟု တာ၀န္ရွိတဲ့ အထက္တန္းအရာရွိတစ္ဦးကုိ ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။

ထုိျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးႏွင့္ ထိပ္တန္းအရာထမ္းအခ်ဳိ႕ ဘယ္ေလာက္ စည္း၀ါးရုိက္ လုပ္ေနသည္ကုိ ေတြျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာင္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ဖယ္မေပးတဲ့ ဆုိင္ႏွစ္ဆုိင္ရွိေနလုိ႔ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သူေဌးၾကီးကုိယ္တုိင္ (ဧည့္စာရင္း မေပးဖုိ႔) ဖုန္းနဲ႔ ေျပာၾကားတယ္လုိ႔ ခုိင္မာတဲ့ သတင္းအရ သိထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သူေဌးၾကီးလုိ႔ ခံယူထားသူေတြထဲမွာ အဲဒီပုဂၢဳိလ္က အင္မတန္ ေအာက္တန္း အက်ဆုံး ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သူေဌးၾကီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္သူရဲ႕အမုန္းကုိ မခံက်ဘူး။

သာဓကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သူေဌးၾကီး ဦးေတဇဆုိရင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ပဒုမၼာ ရုပ္ရွင္ရုံကုိ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပဒုမၼာ ရုပ္ရွင္ရုံ ေဘးပတ္လည္မွာ ရွိတဲ့ ဆုိင္ခန္းေတြအားလုံးကုိ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ တစ္ဆုိင္ကုိ (၂၇) သိန္းစီ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္မွာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ လူမွဳေရးရႈေထာင့္ကေန လုပ္ေပးရမဲ့ တာ၀န္ရွိတာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီး သိဖို ့ပါ။

ဖယ္ရွားခံရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကဆုိရင္လည္း တသက္လုံး လွည္းတန္းလမ္းဆုံတ၀ုိက္မွာဘဲ စီးပြားရွာေနလာခဲ့ၾကတာ။ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ဟာ မိဘေတြလက္ထက္တုန္းကလည္း လွည္းတန္း၊ သူတုိ႔လက္ထက္မွာ လည္း လည္းတန္း၊ သူတုိ႔ ေနာင္လာေနာင္သားေတြလက္ထက္မွာလည္း လွည္းတန္းပါ။ လွည္းတန္းႏွင့္ သူတုိ႔ဘ၀ဟာ တထပ္တည္း က်ေနခဲ့ပါတယ္။ လွည္းတန္းဟာ သူတုိ႔ ဘူမိနက္သန္ပါ။

ေနာက္ဆုိရင္လည္း ဒီလူေတြႏွင့္ ခ်စ္တာ မုန္းတာ အပထား ေန႔စဥ္ ျမင္ေန၊ ေတြ ့ေန ဆက္ဆံေနရ အုန္းမွာပါ။ ေတြ ့ေနၾကရအုန္းမွာ။

ေစ်းကြက္တစ္ခုထုိးေဖာက္ဖုိ႔ က်ဳိးစားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးလည္း လွည္းတန္းမွာ လာၿပီး ေစ်းဆုိင္ဖြင့္ မယ္ဆုိရင္ အရင္ဆုံးၾကဳံရမွာေတာ့ ယုတ္မာမွဳ သတင္းဆုိး ျဖစ္မွာပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးအေနႏွင့္လည္း နာမည္ဆုိးႏွင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္ ထင္လုိ႔လား။ ၿပီးေတာ့ ယခုအတုိင္း ထိပ္သီးအၾကီးအကဲေတြ တစ္သက္လုံး လက္ရွိရာထူးေနရာမွာ အာဏာတည္ၿမဲေနမယ္လုိ႔ ထင္ေနပါသလား။

ေနာက္ဆုံး တင္ျပလုိသည္က ဖယ္ရွားခံထားရတဲ့ မိသားစု၀င္ဦးေရ (၅၀၀၀) ရဲ႕ အမွန္းတရား၊ ခံျပင္းစိတ္ႏွင့္ သည္းခံေနရသည့္ နာၾကည္းစိတ္ေတြကုိ တသက္လုံး ထိန္းထားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးၾကီးရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ တည္ရွိေနမွဳ စတာေတြကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် ေနႏုိင္မွာေပါ့။

ေမာင္ထင္ရွား
ရန္ကုန္ျမဳိ ့၊
၂၆.၇.၂၀၁၁။