06 April 2012

ေခတ္သစ္တစ္ခုစတင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္


(BBC သတင္းဌာနမွ 2 April 2012 ရက္စြဲပါ Burma poll: Aung San Suu Kyi hopes for 'new era' ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေခတ္သစ္တစ္ခု စတင္မႈျပဳသည့္ အမွတ္အသားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ "ျပည္သူလူထု၏ ေအာင္ပြဲ"ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိၿပီး အျခားေသာပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ မိမိတုိ႔၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆိုပါ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ေနရာအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအပါအဝင္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ NLD ၏အဆုိအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အသာတၾကည္ပင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္လည္း NLD ပင္ ေနရာအမ်ားဆုံးရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ "ယခုေအာင္ပြဲဟာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေအာင္ပြဲပါ" ဟု NLD ရုံးတြင္လာေရာက္စုရုံးၾကေသာ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။ "ဒါဟာ ေခတ္သစ္တစ္ခုအစပဲလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းႏုိင္ေရးအတြက္ အျခားေသာပါတီေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္သြားမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိတယ္လုိ႔လည္း ထင္ပါတယ္"

ဧၿပီလ ၁ ရက္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ႏုိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားက အမတ္ေနရာ ၆၆၄ ေနရာရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးထားႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ ယခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ပုိင္း အစိုးရ ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစ္လပ္ေနရာ မ်ားအတြက္ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ NLD ပါတီအတြက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ကာလက စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဆုိကာသပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၇ ပါတီဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကုိယ္တုိင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ရုံ သာမက လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အႏုိင္ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားက ဆုိသည္။ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိသူမ်ား စာရင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမျပဳမီ NLD ပါတီက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ အားလုံးနီးပါး အႏုိင္ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံ NLD ပါတီအႏုိင္ရရွိသည့္တုိင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿမဲပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္တာကာလမွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ကေမာၻဒီးယားသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က "ယခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း ရွိေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမ်ား မဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ ၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကမူ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္သာ အဆင္ေခ်ာေမြ႕စြာၿပီးဆုံးသြားမည္ဆုိပါက ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွား ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ေပးေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္သည့္ ဥပေဒေရးဆြဲခဲ့ၾကေသာ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားကမူ သတိႀကီးစြာျဖင့္ အေကာင္းျမင္လ်က္ ရွိသည္။