03 April 2012

အမွတ္ျခစ္လုိ႔ မရေအာင္ ဖေယာင္းသုတ္ထားတယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္ေထာင္္စု ေရြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းကုိ ေမးျမန္း