08 April 2012

၆ ဧၿပီ ၂၀၁၂။ Sedona Hotel ရန္ကုုန္ၿမဳိ႔ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုုတိယေန႔ ညေနပိုုင္း ျမင္ကြင္း၀၆ ဧၿပီ ၂၀၁၂။ မနက္ပိုုင္း။ Sedona Hotel ရန္ကုုန္ၿမဳိ႔
KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုုတိယေန႔ မနက္ပိုုင္း ျမင္ကြင္း။ဧၿပီ ၅ ရက္ ၂၀၁၂ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sedona Hotel မွ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ပထမေန႔ ျမင္ကြင္း)