29 December 2010

ျပည္သူေတြကိုအေျပာတမ်ိဳးအလုပ္တမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္လည္ေနတဲ႔ ျမိဳ႔ေတာ္ဝန္ေအာင္သိန္းလင္းနဲ႔ နအဖ ရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္တုိ႔၏အင္တာဗ်ဴးျပည္သူလူထု အတြက္ ကတိျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ဆဲ အရွိန္အဟုန္ ရေနသည္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနဟု ေျပာၾကား ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ(၂ဝ)ရက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေတာ္ဝန္ ဦးေအာင္သိန္း လင္းႏွင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္မွ ေတြ႔ဆံု၍ သိရွိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္မွ ...


Q။ ။ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးခင္ဗ်ာ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလမွာၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ႀကီးရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ ပိုၿပီးမ်ားျပားလာသလားလုိ႔ ဟုတ္ပါသလားခင္ဗ်ာ။

A။ ။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္အဓိကလိုအပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမကိုစက္႐ံုထူေထာင္၍ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရာမွာၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလ(၂၉)ရက္ တြင္ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ဘိလပ္ေျမမ်ား စတင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နိမိတ္အတြင္း တြင္လမ္းမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားကုိ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္ခဲ့ ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကာလကျပည္သူလူထုအတြက္ ကတိျပဳခ်က္ (၅)ရပ္တြင္ ျပည္သူ႕ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိျပဳခ်က္ တစ္ရပ္လည္း ပါရွိပါတယ္။ အဆိုပါ ကတိျပဳခ်က္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ ရြက္ဆဲ၊ အရွိန္အဟုန္ ရေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

Q။ ။အခုဂယက္ေပါင္းစံုၾကားေနရတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းႀကီးနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ (၂ဝ၁၁)ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ(၄)ရက္မွာ သီရိမဂၤလာေစ်းႀကီးဖြင့္မယ္လို႔ အသံေပးတာေတြ,ေတြ႕ရပါတယ္။ သီရိမဂၤလာ ေစ်းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္မွာဖြင့္မယ္ဆိုတာေလး၊ ဘယ္လို အစီအမံ ေတြျပဳလုပ္ ထားတယ္ ဆိုတာေလး ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

A။ ။သီရိမဂၤလာေစ်းႏွင့္ပတ္သက္၍ (၂ဝ၁ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


Q။ ။သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ပတ္သက္လို႔အရင္တုန္းကေစ်းသူ၊ေစ်းသားတခ်ဳိ႕ေျပာဆိုေနတာသိရပါတယ္။ အခုသီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ႀကီးမွာ ဆိုင္ခန္းေတြဘယ္လိုေနရာျပန္လည္ခ်ထားေပးမယ္ဆိုတာလည္း သိခြင့္ရရင္ သိခ်င္ပါတယ္။

A။ ။ယခုသီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ႀကီးမွာ ယခင္ေစ်းေဟာင္းကေျမညီထပ္ႏွင့္ ပထမထပ္တြင္ရွိေသာ ဆိုင္ခန္း အားလံုးကို ေစ်းသစ္ႀကီးမွာေနရာခ်ထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္းေရႊ႕ေျပာင္းလာမည့္ ဆိုင္ခန္းေပါင္းဟာ (၂ဝ၉၃)ခန္းရွိပါတယ္။ လစ္လပ္သြားေသာ သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းမွ ေျမညီထပ္ႏွင့္ပထမထပ္အား ကားပါကင္အျဖစ္ထား ရွိမယ္လို႔လ်ာထားပါတယ္။ ေစ်းဆိုင္မ်ားအား ေနရာခ်ထားရာတြင္လည္း မဲႏိႈက္ေနရာခ်ထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။


Q။ ။သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ႀကီးအတြက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အခမဲ့ေဆာက္လုပ္ေပးထား တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလားခင္ဗ်ာ။


A။ ။သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ႀကီး ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ေငြျဖင့္ အကုန္အက်ခံၿပီး ေတာ့ေဆာက္လုပ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ေစ်းေဟာင္းတြင္ ေပး ေဆာင္ရေသာအခြန္အခမ်ားအတိုင္းသာ ဆက္လက္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Q။ ။ အရင္တုန္းက သီရိ မဂၤလာေစ်းကေတာ့ အထပ္ေပါင္းမ်ား စြာေဆာက္ထားၿပီးေတာ့အခုသီရိမဂၤလာ ေစ်းကေတာ့ တစ္ထပ္တည္းေဆာက္ ထားတာေတြ႕ရတယ္။ အရင္တုန္းက ထက္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းၿပီး ယာဥ္ရပ္နားစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါတယ္။ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းၿပီး အျမန္ဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳး လာမယ့္ေနရာလို႔ ယူဆပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္ ေတြဘယ္လိုမ်ားျပဳလုပ္ထားတယ္၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားတယ္ဆိုတာ လည္းသိခ်င္ပါတယ္။

A။ ။ယခုေစ်းႀကီးမွာ ေစ်း ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ား က်န္း မာေရးႏွင့္ညီၫြတ္စြာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား၍ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ေလ ေကာင္းေလသန္႔ရရွိဖို႔၊မီးေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစဖို႔နဲ႔မေတာ္တဆ မီးေလာင္ ကြၽမ္းမႈျဖစ္ပါကလည္း အမ်ားျပည္သူ ထိခိုက္ေသေၾကဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့တစ္ထပ္တည္းေဆာက္ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္တင္ ယာဥ္ႀကီး အစီး(၄ဝ)ခန္႔ႏွင့္ ယာဥ္ငယ္ အစီး(၄ဝဝ)ခန္႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းရပ္နား ထားႏိုင္ရန္ ေနရာပါရွိသည့္အတြက္အတင္အခ်ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနရာက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ရွိသျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္အထိအခိုက္မရွိဘဲ အခ်ိန္တုိအတြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္ရပ္နား ရန္ေနရာကိုလည္း လမ္းမႀကီးႏွင့္ခြာ၍သီးျခားေဆာင္ရြက္ထားသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္း ေဝးေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Q။ ။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ေစ်းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လုိ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးထင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။

A။ ။ သစ္သားမပါဘဲ Steel Stucture ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစမွာျဖစ္သလို အေရးေပၚမီးၿငိမ္းသတ္ရန္ေရႏွင့္မီးသတ္အင္အား (၁၇ဝ)ျဖင့္ ေဆာင္ရြတ္ထားသျဖင့္မီးေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔သံုးသပ္ရပါတယ္။ ေစ်းအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈကိုစစ္ေဆးရင္ အခ်ဳိ႕ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။

Q။ ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးခင္ဗ်ာ၊ ဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕မွာ သဃၤန္းကြၽန္းေစ်းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနက မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြမရွိဘူးဆိုၿပီးတရားဆြဲမယ္လို႔ ပါရွိေနပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးရဲ႕အျမင္ကိုသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

A။ ။ သကၤန္းကြၽန္း ေစ်းမီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့မီးသတ္ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔အားသြန္ ခြန္စိုက္ ႀကဳိး ပမ္းၿငိမ္းသတ္ မေဆာင္ရြက္တာကိုေတြ႔ရတယ္။ စတင္ ေလာင္ကြၽမ္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေစ်းပိတ္ၿပီး တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ တဲ့အတြက္ မီးဟာမႀကီးထြားသင့္ ဘဲႀကီး ထြားခဲ့ ရတယ္လုိ႔ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။

Q။ ။ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးခင္ဗ်ာ သီရိမဂၤလာေစ်း သစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ၿပီးရင္ ေစ်းေဟာင္းႀကီးကို ဘယ္လို စီမံေဆာင္ ရြက္မယ္ ဆိုတာေတြ သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

A။ ။သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ၿပီး လွ်င္ေစ်းေဟာင္းတြင္ လစ္လပ္ သြားတဲ့ ေျမညီထပ္ႏွင့္ပထမထပ္ကိုယာဥ္ရပ္နားကြင္းအျဖစ္ ေလလံျဖင့္အငွားခ်ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Q။ ။ေနာက္ထပ္အလားတူ မီးေဘးသင့္ခဲ့တဲ့ မဂၤလာေစ်းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆိုင္ခန္းတခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ က်န္တဲ့အထပ္ ေတြကိုလည္း အခေၾကးေငြမယူပဲဲၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျပန္ေဆာက္ ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီေစ်းမွာ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအစီအမံေတြ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီဆိုင္ ခန္းေတြေဆာက္ၿပီးသြားရင္ သူတို႔ကိုဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ေနရာခ်ေပးမယ္ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။

A။ ။မီးေဘးသင့္ခဲ့တဲ့ မဂၤလာေစ်းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွအကုန္အက်ခံ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေန ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ဆဲကာလတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ မူလဆိုင္ခန္း မ်ားကို မူလေနရာတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ ေစ်းႀကီး တစ္ေစ်းလံုးၿပီးစီးသြားပါက မီးစတင္ေလာင္ကြၽမ္းသည့္ ဆိုင္ခန္း(၂)ခန္း မွလြဲ၍ က်န္ဆိုင္ခန္းမ်ားကို မူလေနရာအတိုင္း မူလေစ်းသည္မ်ားကို မူလငွားရမ္းခမ်ားအတိုင္းသာေပးသြင္းေစလ်က္ ေရာင္းခ် ေစမည္ျဖစ္ပါတယ္။ မီးေဘး လံုၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ ဆိုင္ခန္းအ လိုက္မူလကာရန္ခဲ့သည့္သံတံခါးအလိပ္ မ်ားကိုမကာရန္ေစဘဲ သံဇကာမ်ားကို သာကာထားေစပါတယ္။ လံုေလာက္တဲ့ ေရေပးေဝမႈစနစ္ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ထားပါတယ္။ ယခင္က ဆိုင္ခန္း မ်ားမွာသံတံခါးအလိပ္မ်ားတပ္ဆင္ထား သည့္အတြက္ မီးေလာင္သည့္ေနရာကို မီးသတ္ပိုက္ေရေရာက္ေအာင္ မျဖန္းႏိုင္ ခဲ့သျဖင့္မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈပိုမိုမ်ားရတယ္ လုိ႔သုံးသပ္ ရပါတယ္.။

ွQ။ ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးခင္ဗ်ာရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ကမ္းနားလမ္းမွာရွိတဲ့ငါးေစ်းၾကီးကိုလည္းေရႊ႕ေျပာင္း မယ္လို႔ သိထားပါ တယ္ခင္ဗ်ာ။ ငါးေစ်းႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ငါးေစ်းႀကီးကုိ ဘယ္ေနရာမွာ အဆင့္ျမင့္ငါးေစ်းႀကီးအျဖစ္ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေဆာက္လုပ္မယ္၊ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ေနရာေတ ြျပန္ခ်ေပးမယ္ဆုိတာလည္း သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အခ်ိန္အားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ၾကန္႔ၾကာမယ္။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေန စရိတ္က်ခံၿပီး ေဆာက္ေပး မယ္ဆိုတာ ေရာ ဟုတ္ပါသလား၊ ေျပာျပေပးေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

A။ ။ကမ္းနားလမ္းမွာရွိတဲ့ ငါးေစ်းကိုေရႊ႔ေျပာင္းဖုိ႔ ေလာေလာဆယ္အစီအစဥ္မရွိေသးပါ။

Q။ ။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ငါးအေရအတြက္ ပိႆာခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ဝင္ေနတယ္ဆိုတာလည္း သိလိုပါ တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ငါးေတြကိုေရာ က်န္းမာေရး အရဘယ္လုိ မ်ားစိစစ္ေပးေနပါသလဲခင္ဗ်ာ။

A။ ။ေန႔စဥ္ ငါးေစ်းသုိ႔ ငါးဝင္ေရာက္မႈမွာ ေရခ်ဳိငါးပိႆာ(၁၃ဝ,ဝဝဝ)ခန္႔၊ ပုဇြန္ ပိႆာ(၁၃,ဝဝဝ)ခန္႔၊ ေရငန္ ငါးပိႆာ(၈,ဝဝဝ)ခန္႔၊ စုစုေပါင္း ပိႆာ(၁၅၁,ဝဝဝ)ခန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္အသီးသီးကို ေန႔စဥ္ပိ¬ႆာ(၃၅,ဝဝဝ)ခန္႔ ပို႔ေဆာင္ပါတယ္။

Q။ ။ဟိုတေလာဆီက ေမြးျမဴေရးငါးကန္ေတြဆီမွာ ငါးေတြအစုလုိက္၊ အၿပံဳလုိက္ ေသေၾကက်တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကား သိရပါတယ္။ ငါးေစ်းကို ဝင္လာတဲ့ငါးေတြမွာ ေရာ အဲဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးရွိခဲ့ဖူးပါသလား။

A။ ။ေမြးျမဴေရးငါးကန္မ်ားတြင္ ငါးေတြအစုလုိက္အၿပဳံလိုက္ ေသတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ရန္ကုန္ တစ္ဝိုက္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းမရရွိပါဘူး။ ဒီမွာဝင္လာတဲ့ငါးေတြမွာလည္း ေရာဂါေၾကာင့္ ေသေၾက ပ်က္စီးသည့္ ငါး မၾကားဘူးပါ။ အခုလို အေရးတယူနဲ႔ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီး ကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။