29 August 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ UN ႏွင့္ INGO ၀န္ထမ္း သုံးဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳ