30 August 2012

့ျမန္မာအစုိးရက အမည္မည္းစာရင္း (Black list) မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Aris, Alexander ႏွင့္ Aris Kimတုိ႔ ႏွစ္ဦးအပါ၀င္ ၂၀၈၂ဦးပယ္ဖ်က္လုိက္

ျမန္မာအစုိးရက အမည္မည္းစာရင္း (Black list) မွပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္၂၀၈၂ဦး၏စာရင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၀က္ဘ္ဆုိက္မွထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ အဆုိပါစာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Aris, Alexander ႏွင့္ Aris Kimတုိ႔ ႏွစ္ဦးပါ၀င္သည္။ အမည္မည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လုိက္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ဗုိလ္ဗုိလ္ေက်ာ္ၿငိမ္း၊ စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္လာမည့္ မုိးသီးဇြန္(ေခၚ)မုိးသီး၊ ကုိကုိေအာင္၊ ေအာင္ဒင္ စေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားပါ၀င္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ 

စာရင္းအျပည့္အစုံကုိ ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္တြင္သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါသည္။
 www.president-office.gov.mm 
http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news/news1266