27 April 2012

အခြန္ထမ္း ျပည္သူေတြအား ေမာက္မာစြာဆက္ဆံျပီး စနစ္ေဟာင္းကုိ ဖက္တြယ္ထားတဲ႔ စင္ကာပူရွိ ျမန္မာသံရုံးဝန္ထမ္းတုိ႔ကုိ အေရးယူဘုိ႔လုိေနျပီ

To Change the Old System