14 July 2011

ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား (အသံဖုိင္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္း
~ ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား ~ by KoMyoe ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိး

ကုိမ်ိဳး အား ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္..။