13 July 2011

The Global And Mail က ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန ့က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာတစ္လႊားမွ အေကာင္းဆုံး ဓါတ္ပုံ (၁၀) ခုထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ ့ သား ျဖစ္သူ ကိုထိန္လင္း

The Global And Mail က ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန ့က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာတစ္လႊားမွ အေကာင္းဆုံး ဓါတ္ပုံ (၁၀) ခုထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ ့ သား ျဖစ္သူ ကိုထိန္လင္းတို ့ အာဇာနည္ဗိမာန္သို ့ သြားေရာက္ဂါ၀ရျပဳခဲ့စဥ္ပုံ ပါ၀င္ပါတယ္။