16 July 2011

အစ္မက လိမ္ေျပာတာကိုး ဆုိတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း


၁၉၄၂-ခုနွစ္က ဗမာနိုင္ငံမွ ျဗိတိသွ်တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားၾကျပီးေနာက္ ၁၉၄၃-ခုနွစ္ကုန္နွင့္ ၁၉၄၄-နွစ္ဆန္းမွ စ၍ အိႏၵိယနယ္စပ္ မွတစ္ဆင့္ ဗမာနိုင္ငံအား ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ အဓိကတာ၀န္ ယူရေသာ ျဗိတိသွ်အမွတ္(၁၄)တပ္မေတာ္၏ ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ေနာက္ပိုင္း'' ဖီးလ္မာရွယ္'' ေခၚဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးျဖစ္လာသူ) ဆာ၀ီလံ်ဆလင္း (Sir Willliam Slim )သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အား လံုး၀အထင္မၾကီးရံုမက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဗမာ့တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးကို အထင္ေသးခဲ့ သူ ျဖစ္ပါသည္။

လိွု့်၀ွက္သတင္းပို့ အစီရင္ခံ ရာတြင္-''ေအာင္ဆန္း၏ တပ္မွ လူအမ်ားစုသည္ ပညာအရည္အခ်င္းမရိွသူမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ လူေပလူေတမ်ား၊အဆင့္အတန္းမရိွသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အရာရိွဆိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ကပညာတတ္မ်ား မဟုတ္၊ တပ္ပံုစံကလည္းစည္းကမ္းစနစ္ မရိွသျဖင့္ စိတ္မခ်ရ''စသည္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ ျဖစ္က တတ္ဆန္း သတင္းမ်ားသာ ပို႔ခဲ့ေလရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''အေနျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္နွင့္တကြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အထင္မၾကီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ စစ္မျဖစ္မီက ဗမာနိုင္ငံေရးအေျခအေနနွင့္ ၁၉၃၆-ခုနွစ္ တကၠသိုလ္သပိတ္မွတစ္ဆင့္ ေမြးဖြားေပၚေပါက္လာသူ ''ေအာင္ဆန္း'' အမည္ရိွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၏ထူးခြ်န္ထက္ျမက္မႈ အေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သူလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ''တပ္ဖဲြ႔ ၁၃၆''၏မဟုတ္မမွန္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားကိုသာ အေျချပဳလ်က္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား အထင္ေသးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ထို့ျပင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အေရွ့ေတာင္အာရွ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုေသနာ ပတိခ်ဳပ္ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ေမာင့္ဘက္တင္''၏ ဌာနခ်ဳပ္တို့ လိွု်ဳ႔၀ွက္အဆက္ အသြယ္ရရိွေၾကာင္းကို လည္း ေစာေစာပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း'' သည္ မသိခဲ့ေခ်။

သို႔ရာတြင္ သူ့အထက္မွ အၾကီးအကဲတပ္ေပါင္းစု ေသနာပတိခ်ဳပ္ၾကီးက ၁၉၄၅ ခုနွစ္တြင္-ဗမာျပည္တြင္း မွ ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါ။ ေအာင္ဆန္းနွင့္ သူ၏တပ္မ်ား ကူညီပူးေပါင္းမႈရမွသာလွ်င္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာတိုက္နိုင္မည္'' ဟု ညႊန္ၾကားလိုက္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''သည္စိတ္မပါ့ တပါျဖင့္ ၁၉၄၅-ခုနွစ္ ေမလဆန္းတြင္ သူ၏ ျဗိတိသွ် အမွတ္ (၁၄) တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ မိတၳီလာျမိဳ႔ ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
........................................................................

ယင္းသို႔ လူခ်င္းေတြ႔ဆံု စကားေျပာျပီးခိ်န္မွစ၍ ျဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ထင္ျမင္ ခ်က္သေဘာတရား အၾကီးအက်ယ္ ေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္လ္(ဗိုလ္ခု်ပ္) ယူနီေဖာင္း၀တ္စံုအျပည့္အစံု ၀တ္ဆင္သြားရာ ဂ်ပန္ ဘုရင့္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးနွင့္ တူေနသျဖင့္ ေရွးေခတ္ ''ဆရာမူရိုင္း'' ေခၚ ဂ်ပန္ သူရဲေကာင္းတို့၏ ေဆာင္ဓားတစ္လက္ကိုပါ ခါးတြင္ခိ်တ္ဆဲြလ်က္ တည္ျငိမ္ေသာ ဣေျနၵနွင့္ ျဗိတိသွ် စစ္ဌာနခ်ဳပ္အတြင္းသို့ေလွ်ာက္၀င္သြားပံုကိုျမင္လွ်င္ အခိ်ဳ႔အဂၤလိပ္အရာရိွမ်ားက ရုတ္တရက္ အံ့အားသင့္ သြားၾကေတာ့သည္။ သို့ေသာ္ခ်က္ခ်င္းပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''အား အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြ်မ္းက်င္ရည္မြန္စြာျဖင့္ နႈတ္ဆက္စကား ေျပာ၍ ျဗိတိသွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက လည္း ျပံဳးရႊင္စြာ ျပန္လည္ စကားေျပာၾကေတာ့မွ အားလံုးေနသာထိုင္သာ ရိွသြားၾကပါေတာ့သည္။

ျဗိတိသွ်အမွတ္ (၁၄) တပ္မေတာ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''သည္ ''ေအာင္ဆန္း'' ဆိုသူအားျမင္ျမင္ ခ်င္းပင္ တပ္မွူးေကာင္းတစ္ဦးဟု အကဲခတ္မိသည့္အျပင္ အဂၤလိပ္စကားကို အထူးကြ်မ္း က်င္စြာေျပာနိုင္ပံု၊ နိုင္ငံတကာေရးရာ၊ ကမၻာ့စစ္မက္ေရးရာ အေျခအေနစသည္တို႔ကို နိုင္ငံေရးသိပၸံပညာဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရ ၾကြယ္၀စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာ ဆိုနိုင္ေၾကာင့္ ေစာေစာက သူ႔ထံေရာက္လာသည့္ ''ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖဲြ႔၁၃၆''၏သတင္းပို႔ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား လံုး၀ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းသေဘာေပါက္ သြားမိေလသည္။ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ျပီးေခတ္ ဗိုလ္ခု်ပ္ၾကီး''ဆလင္း'' ကိုယ္တိုင္ေရး သားခဲ့ေသာ ''အရံႈးမွအနိုင္သို႔ FROM DEFEAT TO VICTORY ေခၚ စာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း အတိအလင္း ခီ်းက်ဴးေရးသား ခဲ့ပါသည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ သူေရးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းမ်ားမွာ အေတာ္ပင္စံုလင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကြ်န္ေတာ္တင္ျပလိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းနွင့္ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ သည့္ေကာက္နႈတ္ခ်က္အခိ်ဳ႔ကိုသာ ေရြးခ်ယ္တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တင္ျပလိုသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ မေကြးတိုင္း၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႔မွ ေရွ့ေန ဦးဖာ၊ ေဒၚစုတို႔၏ သား(စေနသားျဖစ္၍ ငယ္မည္ ေမာင္ထိန္လင္းျဖစ္ေသာ္လည္း) သူ၏အစ္ကိုလတ္ ကိုေအာင္သန္း အမည္နွင့္ကာရံညီေစရန္ ''ေအာင္ဆန္း'' ဟု နာမည္ေျပာင္းခဲ့သူ (ေနာက္ပိုင္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ဖခင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာသူ)၏ စိတ္ေနစိတ္ထားဗီဇနွင့္ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ စရိုက္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစရန္ ျဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆာ၀ီလံွ်ဆလင္း'' ၏ ေရးသားခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္က အေထာက္ အထားအျဖစ္ကိုးကားလိုပါသည္။

''ေအာင္ဆန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်နု္ပ္အေနျဖင့္ သူ့အားအထူးေလးစား အထင္ၾကီးမိေသာ အရည္အခ်င္းကားသူ၏ ရိုးသားတည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ စကားကို ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေျပာ၊ အလြယ္တကူကတိေပးတတ္သူလည္း မဟုတ္။ သို့ေသာ္တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ပါမည္ဟု ကတိေပးျပီးလွ်င္မူ မည္သို့ပင္ျဖစ္ေစကတိတည္စြာ တကယ္လုပ္မည့္လူစားမို်းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်နု္ပ္ ယံုၾကည္မိသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္စိတ္ထဲ၌ ေအာင္ဆန္းနွင့္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ဧကန္မုခ် အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္မိေတာ့ သည္။

ဤသို႔လွ်င္ ျဗိတိသွ် ဗိုလ္ခု်ပ္ၾကီး ''ဆာ၀ီလံွ်ဆလင္း'' သည္သူ၏စာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း တိက် ပြင့္လင္းစြာ ေရးသားခဲ့ပါသည္။အထက္ပါ ေကာက္နႈတ္ခ်က္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ''ရိုးသား တည္ ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္မႈ'' ဆိုသည္မွာအဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရ HONESTYကို ကြ်န္ေတာ္က အနီးကပ္ဆံုး ဘာ သာျပန္ ေဖာ္ျပ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလ့လာအကဲခတ္၍ သိရိွထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀စရိုက္နွင့္လည္း ကိုက္ညီဟပ္မိေနသျဖင့္ ယင္းသို႔ ဘာသာျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပလတၱံေသာျဖစ္ရပ္ဆိုလွ်င္ ၁၉၄၅ ခုနွစ္ကျဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ''ဆလင္း''၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အေပၚအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္နွင့္ ထပ္တူကဲ့သို့ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပင္ေကာင္းေနပါ ေတာ့သည္။
..........................................................................................

''လူမွာ အေရးၾကီးဆံုး ကိုယ္က်င္တရားရယ္၊ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးမႈရယ္ ဒါပဲျဖစ္တယ္''ဤသို႕လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တဖြဖြ ေျပာေလ့ရိွသည္။ သူ၏ မိသားစုနွင့္တကြ တပည့္ရဲေဘာ္မ်ားအား ထပ္တ လဲလဲ မေမာတမ္း၊ မပမ္းတမ္းေျပာေလ့ရိွပါသည္။

စစ္ၾကိဳေခတ္ တကၠသိုလ္သမဂၢတြင္ တက္ၾကြစြာ Character and love of Truth ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္တို့လို ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြကိုေတာ့ သူ၏၀ါသနာအတိုင္း ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေျပာေလ့ ရိွသည္။ ဤသည္မွာ သူသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို အထူးကြ်မ္းက်င္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလ့လာ ထားသူျဖစ္၍အခြင့္ရတိုင္း အဂၤလိပ္စကားလံုးေ၀ါဟာရမ်ား သံုးတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ သူအလြန္ တန္ဖိုးထားေသာ ''အမွန္တရား ျမတ္နိုးမႈ'' (Love of Truth )ကို ထပ္ဆင့္ရွင္းျပသည့္အေနျဖင့္ အမွန္တရားကို အခိ်န္မေရြးေျပာ၀ံ့ရန္၊ ေျပာ၀ံ့တဲ့သတၱိရိွရမယ္။

သတၱိရိွေအာင္လဲ ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ရမယ္''ဟု ကြ်န္ေတာ့္အား တစ္ခါက ေျဖခဲ့ဖူးပါသည္။သူကိုယ္တိုင္က လည္း သူသြန္သင္ဆံုးမသည့္အတိုင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ''မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ'' ဟူေသာ ဗမာစကားရိွရာ အေျခအေနအရ လိုအပ္လွ်င္ ခြ်င္းခ်က္သေဘာ မုသားစကားေျပာသင့္ေျပာရမည္ဟု အဓိပၸာယ္ရိွေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ ထိုစကားကို လက္ခံယံုၾကည္ဟန္ မရိွပါ။ သူသည္လိမ္ညာေျပာျခင္းကို မၾကိဳက္သလို သူကိုယ္တိုင္လည္း လိမ္ေျပာေလ့မရိွ အမွန္ကိုသာ ဘြင္းဘြင္းေျပာတတ္သည္။

ဤအခ်က္ကို သူနွင့္ ေတြ႔ဆံုသိကြ်မ္းခဲ့သူ နိုင္ငံျခားသားမ်ားပင္ သတိျပဳမိၾကပါသည္။ဤကား သူ၏ ေမြးရာပါဗီဇ သို့မဟုတ္ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀စရိုက္ဟုဆိုရပါမည္။ ယင္းအခ်က္၏ အေထာက္အထားအျဖစ္ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ကို ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ တင္ျပလိုပါသည္။

..........................................................................

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာမည့္ စေနသား ငယ္မည္ ''ေမာင္ထိန္လင္း'' ေလးနွစ္သားအရြယ္က ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ေဒၚစု (အေမစု) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္ျပီး အေရာင္း အ၀ယ္ ေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ ဆန္စပါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလည္း လုပ္သည္။ စပါးေပး နည္းျဖင့္ ေငြလည္းေခ်း သည္။ အိမ္တြင္စပါးမ်ား၀ယ္ေလွာင္ထားျပီး ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ လူမ်ား အားတဆင့္ေရာင္းသည့္ အလုပ္လည္းလုပ္သည္။ တစ္ေန႔ သ၌ ေတာမွ စပါး၀ယ္ သူမ်ား ေရာက္လာျပီး ေဈးစ ကားေျပာ ေန ၾကစဥ္ ေလးနွစ္သား အရြယ္ေမာင္ထိန္လင္းေခၚ ''ေအာင္ဆန္း'' ကေလးသည္ ေလွကား အဆင္း အတက္ေနရာ တြင္ ေဆာ့က စားေန သည္။

စပါး၀ယ္သူမ်ားက ေဈးဆစ္ၾကရာ မိခင္ၾကီးေဒၚစုက-''ကိုင္း-မင္းတို႔ ဒါေလာက္လိုခ်င္ေနမွ ငါကပဲ ေလွ်ာ့ေပး လိုက္မယ္။ ဒီစပါးကို ငါ၀ယ္တုန္းက ေျခာက္ဆယ္ေဈးနဲ့ ၀ယ္ထားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းတို႔ကိုငါးဆယ္ေဈးနဲ႔ေပးလိုက္ပါမယ့္'' ဟုေျပာေလရာ ထိုစကားကိုၾကားလိုက္သူ ေအာင္ဆန္း(ထိန္လင္း) ကေလးက-''ဟာ အစ္မကလဲ မဟုတ္တာေျပာေရာ့မယ္။ ဒီစပါးကို အစ္မက ငါးဆယ္ေဈးနဲ႔၀ယ္ထားတာ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္။ ဟုတ္တာေျပာမွ ဥစၥာေပါမယ္၊ လိမ္ေျပာတာ မေကာင္းဘူး''ဟု ခပ္တည္တည္ ၀င္ေျပာလိုက္သျဖင့္ အားလံုးက ၀ိုင္းရယ္ေမာၾကေလသည္။

ဧည့္သည္မ်ား ျပန္သြားေသာအခါ မိခင္ၾကီးက သားငယ္ကိုအနီးသို႔ေခၚယူ၍ ေပါင္တြင္းေၾကာ ဆဲြလိမ္ရင္း''ဧည့္သည္ ေတြနဲ႔ စကားေျပာေနတုန္း လူၾကီးေတြေျပာတဲ့ စကားၾကားမွာ မင္းက ဘာျဖစ္လို႔ ၀င္ေျပာရတာလဲ။ ေနာင္ ကို ဒီလို၀င္မေျပာနဲ့'' ဟုဆံုးမရာ ထိန္လင္း ေခၚ ေအာင္ဆန္းကေလးသည္ အလြန္နာက်င္ေသာ္လည္းမငိုဘဲ-'အစ္မက လိမ္ေျပာတာကိုး'' ဟု ကေလးအရြယ္နွင့္ မလိုက္ေအာင္ သူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ဗမာနိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသအခိ်ဳ႔ တြင္ မိခင္ကို ''အေမ'' ဟု မေခၚဘဲ ''အစ္မ'' (အေမ)ဟုေခၚေလ့ ရိွရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ မိသားစုတြင္လည္း မိခင္ၾကီးေဒၚစုအား သားသမီးမ်ားက ''အစ္မ'' ဟုေခၚ ခဲ့ၾက ပါသည္။ စာေရးသူ)

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မိခင္ၾကီးအား ''အစ္မက လိမ္ေျပာတာ ကိုး''ဟု ေျပာခဲ့ သူ ေလးနွစ္ သားေမာင္ထိန္လင္းေခၚ ေအာင္ဆန္းကေလးသည္အရြယ္ေရာက္ၾကီးျပင္းလာ ၍နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ျဖစ္လာ သည့္တိုင္ေအာင္ ကေလးဘ၀က အေတြး အေခၚနွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲမ သြားေၾကာင္း ကို သူေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာ မွ ေတြ႔ဆံုသိ ကြ်မ္းခဲ့ရသူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖို႔ အံ့ၾသမိၾကပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ သူတစ္ဖြဖြ ေျပာေလ့ရိွေသာ ''လူမွာအေရးၾကီးဆံုးက ကိုယ္က်င့္တရားနဲ့ အမွန္တရား ကို ျမတ္နိုးမႈ ပဲ ျဖစ္တယ္'' ဟူေသာစကားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလးဘ၀မွစ၍ရိွသည့္ အေတြး အေခၚနွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ တို႔က ခိုင္မာျပင္းထန္စြာ ပဲ့တင္ရိုက္ခတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ေကာက္ ခ်က္ခ်မိ ပါသတည္း။

စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း
ေရးသားသူ တကၠသုိလ္ ေနဝင္း