14 July 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စီးပြားေရး လ်ပ္တျပက္ ရုပ္ပံုလႊာ


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရး၍ မကုန္ မခမ္း ႏုိင္ေအာင္ ေရးေနၾကသည့္ အေၾကာင္း အခ်င္းရာ မ်ား ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ စီးပြားေရး သေဘာတရား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားသူ နည္းပါးသည္ ကုိ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ တြင္ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးကုိကုိႀကီး ကုိ ေခၚယူ ေတြ႕ဆုံ ရာတြင္ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပါတီက နယ္ခ်ဲ႕ ပုိင္ လုပ္ငန္း မ်ား ကုိ ျပည္သူပုိင္ လုပ္လုိသည္ ဟု ဆုိသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္ တာက ျပည္သူပုိင္ လုပ္တယ္ ဆုိတာက အာဏာ ရွိရင္ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူပုိင္ လုပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ Efficiently Run ( အဆင္ေျပေျပ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ) လုပ္ ႏုိင္ပါ့မလား” ဟု ေမးျမန္း ခဲ့သည္။

သည့္ အတြက္ ဦးကုိကုိႀကီးမွ သစ္ထုတ္ လုပ္ငန္း ၌ သစ္ပင္လွဲျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ေရာင္ႀကီးေဗြ ျမန္မာမ်ား ပင္ လုပ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ ကျပားမ်ား ျမန္မာမ်ား ႀကီးၾကပ္၍ သစ္ခုတ္ လွဲ႔ပါသည္။ သစ္ေဖာင္ ေမွ်ာသည့္ လုပ္ငန္း တြင္လည္း ျမန္မာ မ်ားပင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၾကပါသည္။ သစ္စက္တြင္ အဂၤလိပ္ ကျပား ႏွင့္ ဘုိ အစစ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ သည္မွာ မွန္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ အစစ္ ကေတာ့ အလုပ္ ဆက္လုပ္ ေတာ့မည္ မဟုတ္၊ အဂၤလိပ္ ကျပား Assistant ( လက္ေထာက္ ) မ်ား ကေတာ့ လခ ေကာင္းေကာင္း ေပးလွ်င္ ဆက္လုပ္မည္ ဟု သိရပါသည္။ ကျပား မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ အစစ္၏ ေနရာ မ်ားကုိ ယူႏုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္ ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သစ္စက္ တြင္ သစ္ခြဲ လုပ္ငန္း ကလည္း Technically sophisticated ( နည္းပညာ အရွဳပ္အေထြး ) မျဖစ္ လွပါ။ သစ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေတာ့ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္တြင္ ယုိးဒယား သစ္ စသည္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေရာင္း ရမွာမုိ႔ ေလာေလာဆယ္ အားျဖင့္ ( Wallace Brothers ) တုိ႔လုိ ကုမၸဏီ ကုိပင္ ကုိယ္စားလွယ္ ခန္႔၍ ေရာင္းရန္ လုိပါမည္” ဟု ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ထုိအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က“ျပည္သူပုိင္ သိမ္းၾက လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးမလား ထပ္မံ ေမးျမန္း ခဲ့ၿပီး ပုိက္ဆံ မရွိဘဲ ေလ်ာ္ေၾကး ဘယ္လုိ ေပးမလဲ”ဟုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္။ သည့္ အတြက္ ဦးကုိကုိႀကီးမွ“Bonds နဲ႔ ေပးပါမယ္။ အဂၤလိပ္ ေလဘာ အစုိးရလည္း သူတုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ Bonds ျဖင့္ပဲ ေပးပါသည္။ ဧရာ၀တီ သေဘၤာ ကုမၸဏီ ကုိ သိမ္းရင္လည္း ဘုိ အစစ္ ျဖစ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုိင္း ဘုိမ်ား ကေတာ့ ဆက္မလုပ္၊ သူတုိ႔ လက္ေအာက္ ရွိ အဂၤလိပ္ ကျပား ဗမာမ်ား ႏွင့္ပင္ ဆက္လုပ္ ႏုိင္ပါသည္။ သစ္စက္မ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ သေဘၤာစက္ လုပ္ငန္း၊ သေဘၤာ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လည္း ကျပားမ်ား၊ ျမန္မာမ်ား က်င့္သားရ ေနၿပီ ျဖစ္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အခက္အခဲ မရွိႏုိင္ပါ။ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးမည့္မူ ကေတာ့ Bonds ပင္ ျဖစ္ပါသည္” ဟုလည္း ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ဦးကုိကုိႀကီး တုိ႔အား ဘိလပ္ သြား၍ ကိစၥ ၿပီးလွ်င္ ဥေရာပ ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ သြား၍ ေလ့လာ မွတ္သား ခဲ့ရန္၊ ဘုံေဘ ဘားမား စသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားရွိ စာရင္းကုိင္ခ်ဳပ္ ကုိ မိမိထံ လႊတ္ေပးရန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္ နလံထူ လာေစရန္ ေဆြးေႏြး ႏုိင္ခဲ့ပုံ ဆုိရွယ္လစ္ အဘိဓမၼာ ေရး၊ စည္း႐ုံးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သာမက စီးပြားေရး ကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္ ခဲ့ေၾကာင္း သုံးသပ္ ရေလသည္။

ကုိးကား
ေက်ာ္ေဇာ၀င္း (မဟာ၀ိဇၨာ) စာတမ္း မွ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္(၄၃)
……………………
Credit: မွတ္ခ်က္။
အထက္ပါ စာပိုဒ္ငယ္ကို ေရးသားသူမွာ ေက်ာ္ေဇာလင္း ( မဟာဝိဇၨာ ) ဟု အမည္ တပ္ ထားပါသည္။ ဤစာပိုဒ္ငယ္မွာ ၎ ပုဂၢိဳလ္ေရးသားေသာ တေနရာရာ မွ ထုတ္ႏုတ္ ျပီး ေမာ္နီတာ တြင္ တင္ရွိထားျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ( ထင္ပါသည္ ) အတို ၊ အက်ဥ္း ႏွင့္ ပင္ ျဖစ္၍ ပါဝင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ ဦးကိုကိုၾကီး နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တို႔ အေမးအေျဖ နွစ္ပိုဒ္ မ်ွသာ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရး သေဘာတရားမ်ား – ဆိုသည့္ အတြက္ကိုမူ သီးျခား စုေဆာင္း စရာမ်ား က်န္ရွိေနပါဦးမည္။

ေဇယ်