15 June 2011

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အင္အားစု (ျမန္မာျပည္) ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ပိုစတာကမ္ပိန္း လွဳပ္ရွားမႈ (ျပည္တြင္း ဓာတ္ပံု)