18 June 2011

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဆန္း ဆုိျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးဆြဲတဲ့ ပံု