06 February 2013

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခဲ့ေသာ ဦးပိုင္လီမိတက္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္တြင္ အခြန္ေဆာင္ရေတာ့မည္

၂၃ ႏွစ္နီးပါး ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွထားေသာ ဦးပိုင္လီမိတက္သည္လည္း အခြန္ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ဦးပိုင္လီမိတက္မွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္မွ စတင္ေပးေဆာင္ခဲ့ရာ က်န္ရိွေနေသးေသာ ၀င္ေငြခြန္ကိုပါ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရိွန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ “ဘယ္သူမဆို ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္ေတြကို ေပးေဆာင္ရဖို႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးပိုင္ ကိစၥကလည္း ပါသြားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ ကုန္သည္/စက္မႈမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦးက “မည္သူမဆို ရရိွတဲ့ အျမတ္၀င္ေငြခြန္ထဲက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရတယ္။ ဒါက ဘယ္သူ႔အတြက္လည္း သန္း ၆၀ ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူ႔အတြက္ သံုးတာေလ။ ဒါဆို ေပးသင့္လား၊ မေပးသင့္ဘူးလား ဆိုတာ ရွင္းေနတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ကို လက္ရိွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးပိုင္လီမိတက္သည္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အရပ္ရပ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ ဦးပိုင္လီမိတက္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး (စစ္ေရးခ်ဳပ္) က တာ၀န္ယူထားၿပီး ၎သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ဥကၠ႒ရာထူးကို လက္ခံခဲ့သည္ဟု Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။