12 August 2012

စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ရာထူးေနရာ စစ္တပ္အတြင္း အခက္ၾကံဳ

တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္၏ ရာထူးေနရာ အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း ရာထူးခန္ ႔အပ္ျခင္း အမိန္႕မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္နီးစပ္သူ ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ရာထူးေနရာအတြက္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးတဦးကို ခန္႔ထားသည့္အမိန္႔ ထြက္ရိွၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ အဆိုပါစစ္တိုင္းမွဴးေနရာ အပါအဝင္ က်န္လစ္လပ္သြားသည့္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ေသာ အမိန္႔မ်ားထြက္ရိွၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

"စစ္တပ္က ဘာမဆိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏိုင္တယ္"ဟု ယခင္အစိုးရ အႀကီး အကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ လူယံုတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဝလြင္ကို မူလရာထူးသို႔ ျပန္လည္ခန္႔ထားနိင္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

လစ္လပ္သြားသည့္ ဒုတိယသမၼတေနရာအတြက္ ယခင္လပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကို လ်ာထားခဲ့ၿပီး၊ ဦးျမင့္ေဆြမွာ ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့သျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ယူေနကာ ၎၏ေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ဖြယ္ရိွေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဝလြင္မွာ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း... Yangon Chronicle