23 February 2012

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ့နယ္ နမၼတီးရြာ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဘာလုံးကြင္းမွာ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲ အသံဖုိင္