08 November 2012

လစ္လပ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ဒုဝန္ႀကီး သံုးေနရာ ယခုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ရွိ

လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဒုဝန္ႀကီးေနရာ သံုးေနရာအတြက္ ယခုက်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး မၿပီးဆံုးခင္ ခန္႔အပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ “သံုးေနရာ ရွိတယ္။ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးတည္းရွိေတာ့ ဝန္ႀကီး ႏုိင္ငံျခားသြားတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္မွာ အေမးအေျဖလုပ္ဖို႔ ထပ္ခန္႔ဖုိ႔ရွိတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ 

 မၾကာေသးမီက ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအနက္ ဒုဝန္ႀကီးေနရာ လစ္ လပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီး ဌာန သံုးခုမွာ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ေနရာအတြက္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးခင္ေဇာ္ (Tour Mandalay) တုိ႔မွာ ထင္ေၾကးေပး ခံေနရေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္ဟု 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။