10 November 2012

အေမ ေဒၚနုနုေအး ရဲ႔ ( ၄ ) နွစ္ျပည္႔ အမွတ္တရ....။

အေမ ေဒၚနုနုေအး ရဲ႔ (၄)နွစ္ျပည္႔ အမွတ္တရ....။


"အေမ ေဒၚႏုႏုေအး၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အက်ဥ္း"

ေဒၚႏုႏုေအးကို ပအို ့၀္ တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ အဖဦးစံေရႊ၊ အမိေဒၚၿငိမ္းသြယ္ တို ့ မွ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ သထံုခရိုင္ ေနာင္ကုလားေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

သထံုၿမိဳ ့အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္း ပညာေအာင္ျမင္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ရံုး (ေလ)တြင္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ (ေလ/ ၁၁၁၄၃)ျဖင့္ ၂၆ႏွစ္ ၾကာေအာင္ တပ္ၾကပ္ႀကီး အဆင့္ထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး သမီးေလးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ စစ္တပ္မွ မတရား ရက္စက္
သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ ့့ျမင္ရကာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံံု အတြင္း တပ္မေတာ္
ေလတပ္မွ ရဲေဘာ္အခ်ဳိ့ နဲ႔အတူ ျပည္သူ ့ဘက္သို ့ကူးေျပာင္း၍ ပူးေပါင္းခဲ့တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္သူ
တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။၁၉၈၈ ကာလ တပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းမ်ား ညီလာခံတြင္ ဆက္စပ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ သူျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့ရာ ေဒၚႏုႏုေအးသည္ တက္ၾကြေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဦးေဆာင္ကာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

သံလြင္စခန္းရွိ စခန္း (၁)(၂)(၃) တို ့၏ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေသေဘာဘိုး စခန္း ၊ေကာ့မူးရာ စခန္းတို ့၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦးကို စတင္ဖြဲ႔စည္း ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သံလြင္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူ ၁၄၀၀ ေရာက္ရွိ သည့္အနက္ စခန္းေကာ္မတီ၀င္ သံုးဦးေရြးခ်ယ္ၾကရာ ေဒၚႏုႏုေအးသည္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခဲ့ေသာ္လည္း သူမဘ၀၏ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ ထိုိင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူ ေဒသသို ့သူမ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရဲေဘာ္ ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ မယ့္စရီယန္း ေဒသသို႔ သူမ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရဲေဘာ္ ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ ့တေနရာ၌ ယာယီရံုးဖြင့္ လွစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်ဳိးခ်စ္ စစ္သည္ ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ (PWVB) ကိုဖြဲ ့စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္္ပြဲႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၃)၌ တပ္ဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္္ထမ္း ေဆာင္ရန္ လာခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ မဲေဆာက္သို႔ တက္ေရာက္အနားယူကာ ဒီမိုကရက္တစ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္း မ်ား အဖြဲ ့တြင္ နာယကအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚႏုႏုေအးသည္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးဘက္သို ့ကူးေျပာင္းလာေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ကေလးစစ္သားမ်ား ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စခန္းကို ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ (ဘုရားသား၊ ေက်ာင္းသား၊ တပ္မေတာ္သား) တည္းဟူေသာ သားသံုးသား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းကာ ဥကၠဌအျဖစ္ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန့တြင္ သားသံုးသားႏွင့္ျပည္သူညီ၊ အာဏာရွင္ေတြ ဘာလဲ ဘယ္လဲ အမည္ရွိ စစ္အစိုးရကို ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္သည့္ သံခ်ပ္ေခြကို ဦးေဆာင္တင္ဆက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚနုနုေအးဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ (ညေန ၅ နာရီ ၅၀ မိနစ္)တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားပါတယ္။