29 July 2012

ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနျဖင့္ Southern Weekend (China)သို႔ အမႇန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္း ရႇိ၊ မရႇိကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ပါရႇိၿပီး ၎တို႔မႇာ (၁) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏႇင့္ Southern Weekend (China) ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား Internet စာမ်က္ႏႇာမ်ားေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းရႇိ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရႇိေနၾကၿပီး အဆိုပါကိစၥႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း ရႇိေနၾကပါသည္။ (၂) အဆိုပါ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမႇ အမႇန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားျဖစ္ပါက ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ပုဂၢလိက ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ား မဟုတ္ပါ။ (၃) ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနႏႇင့္ အမႇန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္း ရႇိ၊ မရႇိ ကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိၿပီး၊ ေတြ႔ရႇိခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္'' တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သတင္္း.....  Eleven Media Group