03 September 2013

အေျခခံပညာအဆင့့္ အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုး အဆင့္ျမႇင့္မည္

အေျခခံပညာအဆင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္႐ုိးမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္စတင္သင္ၾကား ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီမွ ၂-၉-၂၀၁၃ ရက္က သိရသည္။ “ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး သင္႐ုိးအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးဆြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ သင္ခန္းစာ ထပ္ျဖည့္တာေတြ ျဖည့္မယ္၊ ျဖဳတ္သင့္တာေတြ ျဖဳတ္မယ္။ သင္႐ုိးက ေျပာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဆင့္ျမႇင့္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္႐ုိးေတြ ပိုေကာင္းလာမွာပါ။ အေျပာစြမ္းရည္တုိးတက္ဖုိ႔ သင္ခန္းစာေတြ ထပ္ထည့္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ “ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနနဲ႔ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံျခားက ပညာရွင္ေတြ၊ Unicef က ပညာေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး ပေရာဂ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြး ျမင့္မားေစဖုိ႔ ဦးတည္ ေရးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေဒါက္တာ ခုိင္ျဖဴထြဋ္က ေျပာသည္။ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ အပိုင္း၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေနအထားေပၚမူတည္၍ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းအျပင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ တစ္ပါတည္း ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "