30 November 2012

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္တခု
တရုတ္သတင္း႒ာနမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ရုပ္သံသတင္းမ်ား..

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး႒ာန ေျပာခြင့္ရွိသူကေတာ့ ဒီလက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးကိစၥဟာ Local law and Regulation နဲ႔သာအက်ံဳးဝင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုသြားပါတယ္..။