25 November 2012

စက္ရုံ၊လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား, လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာ နစ္နာ
စက္ရုံ၊လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား, လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာ နစ္နာခဲ႔ၿပီး ဝန္ႀကီး႒ာနအတြင္း ဆရာတျပည့္ေမြး၊, အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိက္ဝမ္းကြဲဲဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။, (၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေန ခဲ႔ေသာသူမ်ားအား (၈၈)ေက်ာင္းသားမ်ားဟုသက္မွတ္ၿပီး, ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ မတရားစြပ္စြဲ ခုံရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းတို႔သည္, ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၊ ေခတ္မွီေသာမ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္, တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ လြန္စြာအႏၱယ္ႀကီးမားလွပါသည္။, ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၾသဝါဒ စကားမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လူမႈေရးကင္းရွင္းစြာေနထိုင္ျခင္း၊, တရားဥပေဒ၊ စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အမိန္႔ တို႔ကိုလိုက္နာေနထိုင္ၾကရန္ ဆုံးမလမ္းညႊန္ထားေသာ္လည္း, ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပို႔ေရးရွင္း (MEC) မွ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ဆုံးမလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို, မ်က္ကြယ္ျပဳ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။, တစ္လင္၊တစ္မယားစနစ္ကို ဂုဏ္ယူ၊တန္ဖိုးထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႀကီးမွ လူမႈေရး, ေဖာက္ျပန္ၿပီး၊တရားမဲ႔ဲျပဳက်င့္ေနေသာ၊ တရားဥပေဒ၏အထက္တြင္ပ်က္ရယ္ျပဳေနထိုင္ၿပီး၊အုပ္စုဖြဲ႕, ဆိုးသြမ္းရုိင္းစိုင္းယုက္မာေနေသာ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးအေရးယူေပးႏုိင္ပါရန္၊, တာဝန္သိ၊ တာဝန္ရိွ ေသာသူမ်ားမွ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝ တင္ျပေပးပါ။, ေက်းဇူးတင္ပါသည္။, စက္ရုံ၊လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား, လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာ နစ္နာခဲ႔ၿပီး ဝန္ႀကီး႒ာနအတြင္း ဆရာတျပည့္ေမြး၊, အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိက္ဝမ္းကြဲဲဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။,

 (၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနခဲ႔ေသာသူမ်ားအား (၈၈)ေက်ာင္းသားမ်ားဟုသက္မွတ္ၿပီး, ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ မတရားစြပ္စြဲ ခုံရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ သည္, ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၊ ေခတ္မွီေသာမ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္, တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ လြန္စြာအႏၱယ္ႀကီးမားလွပါသည္။, ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၾသဝါဒ စကားမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လူမႈေရးကင္းရွင္းစြာေနထိုင္ျခင္း၊, တရားဥပေဒ၊ စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အမိန္႔ တို႔ကိုလိုက္နာေနထိုင္ၾကရန္ ဆုံးမလမ္းညႊန္ထားေသာ္လည္း, ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပို႔ေရးရွင္း (MEC) မွ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ဆုံးမလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို, မ်က္ကြယ္ျပဳ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။, တစ္လင္၊တစ္မယားစနစ္ကို ဂုဏ္ယူ၊တန္ဖိုးထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႀကီးမွ လူမႈေရး, ေဖာက္ျပန္ၿပီး၊ တရားမဲ႔ဲျပဳက်င့္ေနေသာ၊ တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ပ်က္ရယ္ျပဳေန ထိုင္ၿပီး၊အုပ္စုဖြဲ႕, ဆိုးသြမ္းရုိင္းစိုင္း ယုက္မာေနေသာ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးအေရးယူေပးႏုိင္ပါရန္၊, တာဝန္သိ၊ တာဝန္ရိွ ေသာသူမ်ားမွ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝ တင္ျပေပးပါ။, ေက်းဇူးတင္ပါသည္။M E C (Logo).jpg