10 April 2013

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ေတြအေရး စစ္ေဆးၾကဖို႔လိုျပီလအတန္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရ ေသာ္လည္း မည္သည့္လခမွ် မရ သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအိမ္ေဖာ္တို႔ စင္ကာပူအိမ္ရွင္မ်ားထံမွ ထြက္ေျပး ႏႈန္းျမင့္တက္လာေလေတာ့သည္။အျခား အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ လည္း စင္ကာပူရွိ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို ေပးရန္ရွိ သည့္ ေၾကြးမ်ားေပးၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕ မွာ လခမက်န္ေတာ့ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဆယ္ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္မွ် သာ က်န္ၾကေတာ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။စင္ကာပူ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရမူ စင္ကာပူတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးအိမ္ေဖာ္ ၂၇ဝဝဝ မွ်ရွိၾကသည္ ဆို၏။ ယင္းတို႔အနက္ ၇ဝဝဝ ခန္႔တို႔ မွာ ယမန္ႏွစ္ကမွ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အိမ္ေဖာ္မ်ား  စင္ကာပူသို႔ ေရာက္လာၾကျခင္း ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအိမ္ေဖာ္မ်ားကို ငွားရမ္းမႈႏႈန္း အတန္ငယ္ေလ်ာ့ က်သြားခဲ့သည္။ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကလည္း ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးအိမ္ေဖာ္ ၃၂ ဦးတို႔အား စင္ ကာပူႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေရးအဖြဲ႔က ကယ္တင္ ထားခဲ့ရေသး၏။
ထို႔ထက္ ႏွစ္ဆမ်ား ေသာ ထြက္ေျပးလာသူတို႔ကို ယင္း အဖြဲ႕ကပင္လွ်င္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ရေသး သည္။အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ယင္းအိမ္ေဖာ္မ်ား သည္ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္း ၾကေၾကာင္း သူတို႔ကိုေပးရန္ရွိသည္ မ်ားကို မေပးၾကေၾကာင္း ေျပာၾက ျပန္၏။ သူတို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား ေဒၚလာ ၃၂ဝဝ မွ ၃၃၆ဝ ကို ရွစ္လအထိ ခြဲ၍ေပးၾကရသည္။”စင္ကာပူက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အိမ္ေဖာ္ေတြဟာ တစ္လကို ေဒၚ လာ ေလးရာ၊ ေလးရာေက်ာ္ေလာက္ ပဲရၾကပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားအိမ္ေဖာ္ ေတြ ဖိလစ္ပိုင္အိမ္ေဖာ္ေတြထက္ ေစ်းခ်ဳိပါတယ္”ဟု စင္ကာပူေန ျမန္ မာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယင္းမွာ အသက္မျပည့္ေသး ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိခဲ့ သျဖင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီျခင္း၊ အဂၤလိပ္လို မ ေျပာတတ္ျခင္း ႏွင့္ စင္ကာပူ ဝယ္ အလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြရ ခက္ ခဲျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း အိမ္ေဖာ္ ပြဲစားမ်ားက ေျပာပါ သည္။ ”ျမန္မာႏိုင္ငံက ေအးဂ်င့္ေတြက သူတို႔ ရမယ့္ဝန္ေဆာင္ခေတြ ကို ပိုေတာင္းတာေတြရွိ တယ္။ ဒီဘက္က အင္ဒို နီးရွားေအးဂ်င့္ေတြနဲ႔ အျငင္းပြားၾက တာေတြႀကံဳရတယ္”ဟု စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ား အဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒ မစၥေကဂ်ာယာပရီမာ က ေျပာပါသည္။”တျခား အပိုေဆာင္းေပးရတာ ေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာေအးဂ်င့္ ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ချမင့္မားေနတာကို  တစ္ခုခုစီစဥ္ေပးဖို႔ လိုတယ္” ဟု လည္း သူက ေျပာပါေသးသည္။
 ”အိမ္ေဖာ္ေတြကို ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ငွားထားတယ္ဆိုရင္၊ သူတို႔တေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ အလုပ္ႀကိဳးႀကိဳး စားစား လုပ္ၾကဖို႔ ဆြဲေဆာင္ၾကရ မယ္လို႔အိမ္ရွင္ ေတြကို ကြ်န္မ ေျပာျပပါတယ္” ဟု စင္ကာပူ မွအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြ ေရး ကိုယ္ စားလွယ္ ကာရင္း ခ်င္ က ေျပာပါ သည္။”ဘယ္ လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ဒီအလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားကိစၥ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးေတြနဲ႔ညႇိႏႈိင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးစရာရွိ စုံစမ္းၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္”ဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး က ေျပာသည္။
စင္ကာပူတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်မွတ္ ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ ေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ဒဏ္ေငြ ၅ဝဝဝ(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လအထိ အျပစ္ ေပးႏိုင္ၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ ရပ္စလုံးကိုလည္း တစ္ေပါင္းတည္း အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။  ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ထက္ငယ္ေသာ အိမ္ေဖာ္မ်ားကို အလုပ္ရွာေဖြမေပးရဟူသည့္ စည္း ကမ္းခ်က္ကိုလည္း ျပ႒ာန္းထား၏။ ယမန္ႏွစ္ကလည္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ အသက္မျပည့္ေသာ အိမ္ ေဖာ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပး မႈျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအ ဂ်င္စီ ၇ ခုကို သတိေပးခဲ့ရဖူးေသး သည္။”ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ အမ်ဳိးသမီး ေတြဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံကထြက္ၿပီး ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ေဇာေၾကာင့္ ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ဳိးကိုမဆို သေဘာတူတတ္ၾကတယ္။ ခုလိုျဖစ္ ရပ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ျမန္ မာ-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံက အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ တိတိက်က် စုံစမ္း စစ္ေဆးၾကဖို႔လိုတယ္” ဟု စင္ကာပူ ျပည္ထဲဝန္ၾကီးဌာနမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ဘရစ္ဂ်က္တန္က ေျပာပါ သည္။

ရန္မ်ဳိးေအာင္