02 February 2013

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုရီးယားခရီးစဥ္ (ရိုက္တာသတင္း႒ာနႏွင့္ တရုတ္သတင္း႒ာန)ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခ်က္..

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုရီးယားခရီးစဥ္ 
(ရိုက္တာသတင္း႒ာနႏွင့္ တရုတ္သတင္း႒ာန)ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခ်က္.. 

Seoul National University မွာေဒါက္တာဘြဲ႔ လက္ခံရယူခဲ့တဲ့ အေမစု ရုပ္သံ.. (Reuters)ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ (တရုတ္ရုပ္သံ)