20 September 2012

ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္ ေရႊ႕တံဆိပ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနား မွတ္တမ္း ပံုရိပ္မ်ား

ဓာတ္ပုံ မ်ား အား အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား စုုစည္းတင္ျပလုိက္ပါသည္.။