08 May 2012

ေရႊေလာင္းၿမိဳ ့ႏွင့္က်ဳံမေငးၿမိဳ ့ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကုိအာဏာပုိင္မ်ားမွဖိအားေပးၿခိမ္းေၿခာက္

ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ေျမာင္းျမခရုိင္၀ါးခယ္မၿမိဳ ့နယ္ေရႊေလာင္းၿမဳိ ့ ေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢႏွင့္က်ဳံမေငးၿမဳိ ့ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ၿမဳိ ့နယ္အာဏာပုိင္မ်ား မွဖိအားေပးၿခိမ္းေၿခာက္ လ်က္ရွိေႀကာင္းသိရသည္။ 

ထုိၿမဳိ ့ႏွစ္ၿမဳိ ့မွေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားၿမဳိ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့ႏွင့္ ၿမဳိ ့နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ သမဂၢ၀င္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏အမည္စာရင္းကုိေခၚယူေမးျမန္းျခင္း သမဂၢ၀င္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၏ေနရပ္လိပ္စာ၊မိဘအလုပ္အကိုင္၊တက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာေမဂ်ာႏွင့္ တကၠသုိလ္တို႕အား အက်ပ္ကိုင္ေမးျမန္းျခင္း မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၊သန္းေခါင္စာရင္းတို႕အား မိတၱဴကူးယူသြားျခင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏မိဘမ်ားအား၄င္းတုိ ့၏သား/သမီးမ်ားေက်ာင္းသားသမဂၢသို႕
၀င္ေရာက္ပါကအႏၱာရာယ္ ရွိႏုိင္ေႀကာင္းၿခိမ္းေျခာက္ေျပာႀကားျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေနေႀကာင္းေရႊေလာင္းၿမဳိ ့ေက်ာင္းသား သမဂၢမွ ေက်ာင္း သား တစ္ဦးကေျပာႀကားခဲ့သည္။ 

၁.၅.၂၀၁၂(အဂၤါေန႔)ည(၁၂း၁၀)အခ်ိန္တြင္ က်ဳံမေငးၿမဳိ ့ရဲစခန္းမွ ယာယီဂါတ္စာေရးနယ္ထိန္း ေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ရဲတပ္သားတစ္ဦးအပါအ၀င္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ကင္းသမားမ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ ့ သည္ က်ဳံမေငးၿမဳိ ့ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး မအိအိေအာင္ (ပုသိမ္အေ၀းသင္တကၠသုိလ္) ၏ေနအိမ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး မအိအိေအာင္ ၏မွတ္ပုံတင္အမွတ္ မိဘမ်ား၏မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကုိင္၊ သန္းေခါင္စာရင္းအား လာေရာက္ေမးျမန္း ယူေဆာင္သြားခဲ့ႀကသည္။က်ံဳမေငးျမိဳ႕ေက်ာင္းသားသမဂၢမွေက်ာင္း သား/သူမ်ား၏ေနအိမ္မ်ား သို႔အလားတူလာေရာက္ေမးျမန္းသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရိွခဲ့သည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီမွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ကုိမင္းေသြးသစ္ မွ က်ဳံမေငးၿမိဳ ့ ရဲစခန္း(ဖုန္းနံပါတ္ ၀၄၂၆၅၃၂၀)သုိ့ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခဲ့ရာ “တာ၀န္မွဴးမလာ ေသး ၍…..မေျပာႀကားႏုိင္ေႀကာငး္” ျပန္လည္ေျဖဆုိခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ေရႊေလာင္းၿမိဳ ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိလည္းၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားမွ သမဂၢ၀င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ေတာင္းယူၿပီးမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေႀကာင့္ဖြဲ ့စည္း ရျခင္းျဖစ္ ေႀကာင္းဖိအားေပးေျဖဆုိခုိင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏မိဘမ်ားကုိလည္း ၄င္းတို႕၏ သား/သမီး မ်ားကို သမဂၢမွႏွဳတ္ထြက္ခိုင္းရနျ္ခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္။ ေရႊေလာင္းၿမဳိ ့ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီမွ ကုိစုိးျပည့္စုံ ၏မိဘမ်ားကို၄င္းမရွိခိုက္ လာေရာက္ျပီးကိုစိုးျပည့္စံုမွ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အလုပ္မ်ားကုိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါက မိဘမ်ား၏အလုပ္မ်ားကုိပါ ထိခုိက္ႏုိင္ေႀကာင္း လာေရာက္ ေျပာႀကား ခဲ့သည္။