10 May 2012

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ တိုင္း ျပည္နယ္မ်ား ျမဳိ ့နယ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပရန္အတြက္ ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မရွင္ဖြဲ ့စည္း။