25 September 2013

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ မွာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိတယ္ဆုိျပီး ဥပေဒမဲ႔ေတြ က်င္႔သုံးေနတာ မ်က္ျမင္ သက္ေသနဲ႔ တကြ အေထာက္အထားခုိင္လုံစြာျဖင္႔ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္..

ယေန႔အခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ သည္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေစာ္ကားခဲ႔ေသာ ယခင္စနစ္ဆိုးကို အမ်ားရြံရွာ မုန္းတီးခဲ႔ၾကသည္ ။ 
ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကိုစက္ဆုပ္ခဲ့ၾကသည္၊ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔ကာလတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားေရးမ႑ဳိင္ တည့္မတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားမွ စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အထက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ လမ္းညႊန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဘယ္ေလာက္ပင္ ေကာင္းေကာင္း ယခုအခ်ိန္ထိ အခြင့္အာဏာကို လက္လြတ္ စပယ္တလြဲ အသုံးခ်ေနသူမ်ား ရွိေနရာ၊ ၎စုံးျပဴး မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ေျပာင္းေရးအား၊ ထိခိုက္ ေနလ်ွက္ရွိပါသည္..။

ထို႔နည္းတူ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ယာဥ္ထိန္း အဖြဲ႕ႏွင့္အေပါင္းအပါတစုတို႔၏ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအ
ည္ ခံ ဥပေဒမဲ့ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်မႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဦးေဆာင္မႈတို႔အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္ရာျဖစ္ေနပါသည္

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး၊စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔မႈးႏွင့္ အဖြဲ႔ အပါအ၀င္ ေန႔တြက္ေပး ေၾကးစား လူမိုက္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ မေဆာင္ ရြက္ဘဲ ဥပေဒမဲ့ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းကို
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သိရွိၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ေသအျဖစ္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။


စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕သည္ လမ္းဆုံ၊ လမ္းခြမ်ား၊ ေက်ာင္းပတ္၀န္း က်င္ မ်ားႏွင့္ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ား တြင္ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္တာ၀န္ခ်ထားျခင္း လုံး၀ မရွိဘဲ၊ လူမျမင္ ကြယ္ရာ (ေက်ာ္ထက္ေကြ႔ ႏွင့္ ရြာေထာင္ သူဇာ စားေသာက္ဆိုင္အနီး) တြင္ ေန႔စဥ္ ေနရာယူၿပီး အဓမၼေငြေၾကး ေတာင္းခံလ်ွက္ ရွိေနပါသည္။

ဒီလုိ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ေတြ ကို လူျမင္ကြင္းမွာ ေခတ္သစ္ သူေတာင္းစားေတြလုိ ေတြသမွ် လူေတြကို ေပးမလား မေပးဘူးလား မေပးရင္ ဒီလုိလုပ္တယ္ကြာ ဘာျဖစ္လဲ ဆုိသလုိ လုပ္ေနတဲ႔ေခတ္ၾကီးျမိဳ႔လယ္ေခါင္ၾကီးမွာေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းလုပ္ေနတာ  သက္ေသ အေထာက္အထား ေတြ နဲ႔ တင္ျပလုိက္ပါတယ္..။

ယခုလုိျမင္ကြင္းမ်ိဳးေတြ ဘယ္နယ္ေတြမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရွိေနပါလိမ္႔မလဲ..

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္အား ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါ
ည္..။
ေအာက္ေျခ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား (စစ္ကိုင္းသား)